Workshop vluchtelingen en asielzoekers

28
Vluchtelingen en asielzoekers

Transcript of Workshop vluchtelingen en asielzoekers

Vluchtelingen en asielzoekers

Kennismaking

Bataljong

Quiz

Vluchtelingen en asielzoekers

Wat is de grootste groep buitenlanders in België?

Vluchtelingen en asielzoekers

Uit welk land komen de meeste asielzoekers die in België aankomen?

Vluchtelingen en asielzoekers

Hoeveel procent van de asielzoekers zijn niet-begeleide minderjarigen?

Antwoorden

Vluchtelingen en asielzoekers

Wat is de grootste groep buitenlanders in België?

Italianen: 165 052Fransen: 140 227Nederlanders: 133 536Marokkanen: 81 943Polen: 43 085

Vluchtelingen en asielzoekers

Uit welk land komen de meeste asielzoekers die in België aankomen?

Afghanistan

Vluchtelingen en asielzoekers

Hoeveel procent van de vluchtelingen zijn minderjarig en niet-begeleid?

3,4% of 977 jongeren(28105 personen vragen asiel aan)

Leeftijdsonderzoek:- Botscan- Grootte en gewicht- (psycho-affectief)

Vluchtelingen en asielzoekers

Wat is, volgens de conventie van Genève, de definitie van een vluchteling?

Vluchtelingen en asielzoekers

Bij welke dienst vraag je asiel aan?

Vluchtelingen en asielzoekers

Hoeveel procent van de asielzoekers krijgt een beschermings-statuut?

Antwoorden

Vluchtelingen en asielzoekers

Wat is, volgens de conventie van Genève, de definitie van een vluchteling?

“Een persoon die uit gegronde vrees voor vervolging wegens zijn ras, godsdienst, nationaliteit, het behoren tot een bepaalde sociale groep of zijn politieke overtuiging, zich bevindt buiten het land waarvan hij de nationaliteit bezit, en die de bescherming van dat land niet kan of, uit hoofde van bovenbedoelde vrees, niet wil inroepen, of die, indien hij geen nationaliteit bezit en verblijft buiten het land waar hij vroeger zijn gewone verblijfplaats had, daarheen niet kan of, uit hoofde van bovenbedoelde vrees, niet wil terugkeren.”

Vluchtelingen en asielzoekers

Subsidiaire bescherming

(oorlogsvluchtelingen)

Een reëel risico op ernstige schade:- Doodstraf of executie- Foltering of onmenselijke of

vernederende behandeling of bestraffing

- Ernstige bedreiging van het leven of de persoon van een burger als gevolg van willekeurig geweld in het geval van een internationaal of binnenlands gewapend conflict.

Vluchtelingen en asielzoekers

Bij welke dienst vraag je asiel aan?

Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ)

Commissariaat Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS)

Vluchtelingen en asielzoekers

Hoeveel procent van de asielzoekers krijgt een beschermingsstatuut?

22%15 % kreeg een erkenning tot vluchteling7% kreeg subsidiaire bescherming

Vluchtelingen en asielzoekers

Waar verblijven asielzoekers tijdens hun procedure?

Vluchtelingen en asielzoekers

Wie is Theo Francken?

Vluchtelingen en asielzoekers

Krijgt een asielzoeker geld of materiële steun tijdens zijn procedure?

Antwoorden

Vluchtelingen en asielzoekers

Waar verblijven asielzoekers tijdens hun procedure?

Fedasil is verantwoordelijk.

Open opvangcentra:- Fedasil- Rode Kruis- Lokaal opvanginitiatief (LOI) van

het OCMW- Individuele woning van

Vluchtelingenwerk Vlaanderen

Of (gesloten) terugkeerplaats

Vluchtelingen en asielzoekers

Wie is Theo Francken?

Staatssecretaris voor asiel en migratie

Vluchtelingen en asielzoekers

Krijgt een asielzoeker geld of materiële steun tijdens zijn procedure?

- Huisvesting- Voeding- Kleding- Medische hulp- Juridische hulp- Maatschappelijke en

psychologische begeleiding- Dagvergoeding (zakgeld)

Animatorcursus van Tumult

Praktische info

Waar? Kijk op tumult.be/cursus

Wanneer? In de paasvakantie

Hoe inschrijven? www.tumult.be

015/43 56 96

[email protected]

Prijs? € 90 voor animator; 85 voor hoofdanimator

Eten en overnachting is inbegrepen in de prijs.