Getraumatiseerde Vluchtelingen[1]

12
Stand van zaken, of hoe verder?

Transcript of Getraumatiseerde Vluchtelingen[1]

Page 1: Getraumatiseerde Vluchtelingen[1]

Stand van zaken, of hoe verder?

Page 2: Getraumatiseerde Vluchtelingen[1]

Dit artikel is gebaseerd op ervaringen in de regio ‘s-Hertogenbosch.◦ Er is behoefte aan betere hulpverlening voor

getraumatiseerde vluchtelingen.

Page 3: Getraumatiseerde Vluchtelingen[1]

• Inleiding• Vluchtelingen en migranten• Positie en processen• De behandeling van getraumatiseerde

vluchtelingen• Op zoek naar een betere aanpak• De regio’s-Hertogenbosch• Conclusie

Page 4: Getraumatiseerde Vluchtelingen[1]

• 2 landelijke gespecialiseerde instellingen in Nederland behandelen psychische problemen van vluchtelingen.

• Op regionaal niveau: Riaggs zorgen voor opvang– Ambulante hulp–Onvoldoende gestructureerd• Niet veel beleidsafspraken• Geen adequate preventie en curatieve handelingen• Geen goede overdracht van kennis

Page 5: Getraumatiseerde Vluchtelingen[1]

Asielzoekers en vluchtelingen namen in Nederland toe.◦ Naast migratie, hebben ze ook traumatische

herinneringen. Onderzoek van auteur DroŽdek:◦ Onder 120 in Nederland verblijvende ex-

concentratiekampslachtoffers 44% PTSS (posttraumatische stressstoornis)

22% voldoet ten dele aan deze criteria.

Page 6: Getraumatiseerde Vluchtelingen[1]

Vluchtelingen MigrantenVluchtelingen kunnen normaal niet meer terugkeren naar land van herkomst.

Kunnen in principe terugkeren naar land van herkomst.

Zij hebben niet echt kans gehad om afscheid te nemen bij hun vertrek.

Ze hadden de kans om afscheid te nemen.

Ze zijn meer gericht op het hier en nu, verleden en toekomst zijn minder van belang.

Zijn meer gericht op terugkeer naar land van herkomst dan op het feit van vertrek

Ze gaan meer een paranoïde houding ontwikkelen vanwege het gevoel dat ze uit hun gemeenschap zijn gezet.

Ze zijn kwetsbaarder voor ontwikkeling van depressieve angstgevoelens.

Page 7: Getraumatiseerde Vluchtelingen[1]

Vluchtelingen dankbaar dat Nederland hen geholpen heeft en ze kans krijgen om zich te vestigen.

Alleen gekomen omdat er geen andere keus was. Daardoor blijft hun verhouding tot Nederland ambivalent.

Page 8: Getraumatiseerde Vluchtelingen[1]

Bij getraumatiseerde vluchtelingen:◦ Is er sprake van een duidelijke splitsing tussen

verleden en heden.◦ Is er een idealisering van land van herkomst en

agressieve gevoelens t.o.v. Nederlandse samenleving. Idealisering is gevolg van ontkenning van het heden. Agressieve gevoelens veroorzaakt door verplaatsing

naar ‘nieuwe’ land die hen asiel geeft.→ Ze zien Nederland niet als redding maar als oorzaak van hun problemen.

Page 9: Getraumatiseerde Vluchtelingen[1]

Hoog risico voor ontwikkeling van complexe psychische problemen.

Mening over juiste moment van behandeling lopen uiteen.◦ Sommige pleiten voor onmiddellijke behandeling◦ Andere suggereren dat behandeling van PTSS pas

van start kan gaan als patiënten zich veilig voelen bij zichzelf en hun nieuwe omgeving.

Page 10: Getraumatiseerde Vluchtelingen[1]

Beleid die in de meeste Europese landen en Nederland:1. Moeten eerst asiel krijgen2. Plaats in de samenleving vinden3. Daarna kan pas eventueel een behandeling

starten. Van de geestelijke gezondheidszorg wordt

een passieve en afwachtende houding verwacht en geadviseerd.

Page 11: Getraumatiseerde Vluchtelingen[1]

In Nederland zijn er 2 landelijke instellingen die met name klinische hulp verlenen aan hen:◦ Centrum ‘45, afdeling De Vonk in Noordwijkerhout.◦ APZ Gelderse Roos, afdeling Phoenix te Wolfheze.

Op regionaal niveau:◦ Riaggs Ambulante ◦ Medische diensten van AZC’s opvang

Page 12: Getraumatiseerde Vluchtelingen[1]

Mening van auteur:◦ Tekort aan samenhang en kwaliteit in

hulpverlening.◦ Geen systematische relatie tussen klinische en

ambulante voorzieningen.◦ Bij de afzonderlijke Riaggs zelden voldoende kennis

en ervaring.◦ Klein aantal enthousiaste hulpverleners. dubbel pleidooi: voor directe hulpverlening en

waar mogelijk aandacht voor preventieve activiteiten.