Wijzigingen Ziekenhuiszorg · PDF file Tot RZ17a kwamen er in de dct alleen gespiegelde...

Click here to load reader

 • date post

  09-Aug-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Wijzigingen Ziekenhuiszorg · PDF file Tot RZ17a kwamen er in de dct alleen gespiegelde...

 • Wijzigingen Ziekenhuiszorg

  insights!

  Release RZ17a

  26 specialismen

  6 wijzigingen uit projecten

  9 wijzigingsverzoeken

 • Alstublieft. In deze unieke factsheet van Cure4 treft u alle registratiewijzigingen voor 2017.

  Op 1 juli 2016 heeft de NZa de definitieve release RZ17a gepubliceerd op haar website. Cure4 heeft voor u de wijzigingen samengevat in dit document. Uit ervaring weten we dat een indeling per specialisme de verwerking van de wijzigingen in het ziekenhuis of ZBC bespoedigd. Vandaar dat wij hebben gekozen voor een opbouw per specialisme. Verder zijn er ook wijzigingen die alle specialismen betreffen, deze vindt u onder de button ‘Specialisme Overstijgend’.

  In deze factsheet verwijzen wij regelmatig naar het wijzigingendocument van de NZa, ‘Wijzigingen dbc release RZ17a v20160701’. Deze kunt u raadplegen door op de button ‘WIjzigingsdocument NZa’ te klikken.

  Opbouw De wijzigingen zijn ingedeeld in 26 specialismen en een specialisme overstijgende hoofdstuk. Via de menutegels kunt u makkelijk en snel door het document scrollen. Vanuit het hoofdmenu belandt u op de inhoudsopgave van het gekozen specialisme of onderwerp. Vervolgens kunt u via de buttons naar de wijzigingen.

  Via de Home-knop (linksonder) kunt u zowel naar dit hoofdmenu als naar de inhoudsopgave van het specialisme gaan. Wij hopen dat dit document u helpt meer wegwijs te worden in de wijzigingen voor volgend jaar en wensen u veel succes met de implementatie. Mocht u hulpvragen hebben, dan weet u ons te vinden!

  Met vriendelijke groet.

  Willemien Alting & Frouke Snoep

  Consultants Cure4

  sector Ziekenhuiszorg

  RZ17a | WIJZIGINGEN ZIEKENHUISZORG

  INHOUD

 • RZ17a | WIJZIGINGEN ZIEKENHUISZORG

  HOOFDMENU

 • WIJZIGINGEN IN REGELGEVING, REGISTRATIEADDENDUM EN AFSLUITREDENEN

  WIJZIGINGEN IN OZP’S

  WIJZIGINGEN IN PRODUCTSTRUCTUUR

  WIJZIGINGEN UIT PROJECTEN

  RZ17a | WIJZIGINGEN ZIEKENHUISZORG

  SPECIALISME OVERSTIJGEND

  WIJZIGINGEN IN ZORGACTIVITEITEN

  WIJZIGINGEN IN ICT

 • RZ17a | WIJZIGINGEN ZIEKENHUISZORG

  SPECIALISME OVERSTIJGEND

  Vanaf 1-1-2017 worden de prestaties en tarieven van add-on geneesmiddelen en stollingsfactoren niet meer vastgesteld op het niveau van de laagste prijs per milligram werkzame stof (stofnaam), toedieningsvorm en indicatie maar op het niveau van de lijstprijs (apotheekinkoopprijs, AIP) per consumentenartikel (ZI-nummer), zonder onderscheid naar indicaties. Er wordt dus één add-on prestatie per ZI-nummer vastgesteld voor declaratie.

  Registratie en declaratie gebeurt niet meer op zorgactiviteit-code, maar o.b.v. het ZI-nummer zoals opgenomen in de G-standaard. De NZa stelt per 2017 dus geen zorgactiviteiten meer vast voor add-on geneesmiddelen. Daarnaast wordt de informatie op de nota uitgebreid met het geneesmiddel dat is toegediend en voor welke aandoening (indicatie). Voor meer informatie over deze wijzigingen, informatie over de aanlevering aan DIS en de conversietabel voor zorginkoop, zie pagina 17 t/m 19 van het wijzigingendocument.

  Zie ook de website www.add-on-2017.nl voor updates over de invoering van de nieuwe bekostiging voor add-on geneesmiddelen.

  2.3 INVOERING NIEUWE BEKOSTIGING GENEESMIDDELEN

  # wijzigingen uit projecten insights!

  http://www.add-on-2017.nl

 • RZ17a | WIJZIGINGEN ZIEKENHUISZORG

  SPECIALISME OVERSTIJGEND

  Zie voor alle wijzigingen in de BR en de NR het overzicht in het wijzigingendocument op pagina 33 t/m 68. De regelgeving van de RZ16b, de gewijzigde regelgeving in de RZ17a en de reden van wijziging zijn hier duidelijk beschreven.

  Per 1-1-2016 zijn de declaratie grouper en de onderhandenwerk grouper overgedragen aan de Stichting Grouper. VECOZO voert het beheer hiervan uit. In de regelgeving zijn twee aanpassingen doorgevoerd als gevolg van de declaratie-grouper: de audit moet worden uitgevoerd door een onafhankelijke derde (met het toetsingskader grouper uit 2010 als normenkader) en er is een bijlage aan de nadere regel toegevoegd waarin de voor de afleiding van zorgproducten relevante functionele eisen aan een grouper worden beschreven.

  3.1.2 AANGEPASTE REGELGEVING VANWEGE PRIVATISERING GROUPERS

  3.1.3 WIJZIGINGEN IN BELEIDSREGEL EN NADERE REGEL

  # wijzigingen in regelgeving, registratieaddendum

  en afsluitredenen insights!

 • RZ17a | WIJZIGINGEN ZIEKENHUISZORG

  SPECIALISME OVERSTIJGEND

  Zie het wijzigingendocument pagina 75 t/m 80 voor alle tekstuele wijzigingen in zorgactiviteiten. Deze wijzigingen hebben geen impact op de product- structuur en afleiding van dbc-zorgproducten.

  Beëindiging van ozp 199850 is een gevolg van beëindiging van zorgactiviteitencodes en declaratiecodes voor de add-on geneesmiddelen zoals beoogd binnen het project ‘Geneesmiddelen add-on beleid’.

  3.3.1 BEËINDIGING ZORGACTIVITEIT ‘INJECTIEPEN BIJ SOMATROPINE’

  3.3.4 VERZAMELPUNT REGULIER ONDERHOUD ZORGACTIVITEITEN

  # wijzigingen in zorgactiviteiten

  De whole body CT-scan zorgactiviteit is breder toepasbaar gemaakt. Zorgactiviteit 080042 ‘CT total body can, multitrauma’ komt te vervallen en wordt vervangen door zorgactiviteit 080043 ‘CT total body scan, exclusief preventief onderzoek’.

  3.3.6 ZORGACTIVITEITEN CT TOTAL BODY EN MRI TOTAL BODY

  Zie het wijzigingendocument pagina 84 t/m 86 voor de wijzigingen in consumentenomschrijvingen.

  3.3.11 WIJZIGINGEN IN ZORGACTIVITEIT CONSUMENTENOMSCHRIJVINGEN

  insights!

 • RZ17a | WIJZIGINGEN ZIEKENHUISZORG

  SPECIALISME OVERSTIJGEND

  Tot 1-1-2017 worden nieuwe en gewijzigde stollingsfactoren met terugwerkende kracht toegevoegd. Voor deze stollingsfactoren zijn de omschrijvingen zo aangepast dat ze niet meer verwijzen naar de indicatie in de beleidsregel, maar naar de NZa prestatie- en tarieventabel. Aanvullend worden de zor- gactiviteiten stollingsfactoren met terugwerkende kracht vanaf 1-1-2016 voorzien van consumentenomschrijvingen. Zie het wijzigingendocument pagina 98 t/m 101 voor de nieuwe stollingsfactoren met gewijzigde omschrijvingen.

  Er zijn nieuwe add-on geneesmiddelen vastgesteld die met ingang van de RZ17 release in de zorgactiviteitentabel en tarieventabel komen. Zie voor de geneesmiddelen het wijzigingendocument pagina 91 t/m 96. Deze zijn met terugwerkende kracht declarabel en krijgen vanwege het gewijzigde geneesmiddelenbeleid direct einddatum 20161231 mee.

  3.4.3 REGULIERE WIJZIGINGEN ADD-ONGENEESMIDDELEN RZ17A

  3.4.6 VERZAMELPUNT WIJZIGINGEN STOLLINGSFACTOREN

  # wijzigingen in ozp’s

  DEEL 1

  3.4.9 CONSULTATIE BIJ EUTHANASIEVERZOEKEN OP GROND VAN PSYCHISCH LIJDEN

  insights!

  Er is een nieuwe ozp geïntroduceerd voor consultatie door een onafhankelijk psychiater: 198304 ‘Consultatie bij euthanasieverzoeken op grond van psychisch lijden’. Deze consultatie vervangt overigens niet het SCEN-consult. Het tarief voor deze ozp is €190,54.

 • RZ17a | WIJZIGINGEN ZIEKENHUISZORG

  SPECIALISME OVERSTIJGEND

  Per 2017 gelden ook voor de prestaties van ergotherapie en logopedie vrije tarieven. Voor fysiotherapie, oefentherapie en diëtetiek was dit al het geval. Voor deze en andere wijzigingen in eerstelijns ozp’s, zie het wijzigingendocument pagina 103 t/m 112.

  3.4.10 GEWIJZIGDE OZP’S VOOR EERSTELIJNSZORG

  # wijzigingen in ozp’s

  # productstructuur

  DEEL 2

  3.5.34 GEWIJZIGDE CONSUMENTENOMSCHRIJVINGEN ZORGPRODUCTEN

  De consumentenomschrijving van ruim 170 dbc-zorgproducten zijn aangepast. Zie de ‘Zorgproducten Tabel v20160701’ voor de oude en nieuwe omschrijvingen.

  PRODUCTSTRUCTUUR

  insights!

 • RZ17a | WIJZIGINGEN ZIEKENHUISZORG

  SPECIALISME OVERSTIJGEND

  3.8.4 NIET-GESPIEGELDE COMBINATIES IN DE DCT

  Tot RZ17a kwamen er in de dct alleen gespiegelde combinaties voor. Als er A-B in stond, dan ook B-A. Vanaf RZ17a komen er ook niet gespiegelde combinaties in de dct voor, dus alleen A-B.

  De omschrijving van vijf technische uitvalproducten is gewijzigd. Verder is de omschrijving van twee, onterecht als technisch uitval benoemde, uitval- producten gecorrigeerd omdat deze wel bereikt kunnen worden. Zie het wijzigingendocument pagina 146 voor meer informatie.

  Lege kolommen of kolommen zonder toegevoegde waarde zijn verwijderd.

  3.8.1 VERWIJDEREN KOLOMMEN UIT AANSPRAAKCODE TABEL EN WBMV CODE TABEL

  3.8.2 CORRECTIE ONJUISTE BENOEMING UITVAL EN TECHNISCHE UITVAL BIJ ENKELE ZORGPRODUCTEN

  3.5.34 GEWIJZIGDE CONSUMENTENOMSCHRIJVINGEN ZORGPRODUCTEN

  De consumentenomschrijving van ruim 170 dbc-zorgproducten zijn aangepast. Zie de ‘Zorgproducten Tabel v20160701’ voor de oude en nieuwe omschrijvingen.

  # wijzigingen in ICT insights!

 • WIJZIGINGEN IN ZORGACTIVITEITEN

  WIJZIGINGEN UIT PROJECTEN

  RZ17a | WIJZIGINGEN ZIEKENHUISZORG

  0301 | OOGHEELKUNDE

  WIJZIGINGEN IN PRODUCTSTRUCTUUR

 • RZ17a | WIJZIGINGEN ZIEKENHUISZORG

  0301 | OOGHEELKUNDE

  3.3.12 AANPASSEN CONSUMENTENOMSCHRIJVING ZORGACTIVITEIT FUNDUSFOTOGRAFIE

  De consumentenomschrijving van za 039918 is verduidelijkt.

  10 Nieuwe ozp’s (in navolging op ozp’s die in 2016 zijn geïntroduceerd). In 2016 ging het om varices-behandelingen en het plaatsen van lenzen. In 2017 krijgen meer specialismen hiermee te maken: verwijderen