Rijbewijskeuringen van het DCT - Diagnostisch Centrum · PDF fileRijbewijskeuringen U heeft...

of 2 /2
Diagnostisch Centrum Tilburg Hoefstraat 258 5014 NR Tilburg www.dctilburg.com Tel. 013 - 467 27 45 Fax. 013 - 467 6280 e-mail [email protected] februari 2009 Kosten Het formulier voor de Eigen Verklaring met het Genees- kundig Verslag is voor € 19,55 te koop bij de gemeente, het CBR en autorijscholen. Voor een kleine medische keuring wordt landelijk jaar- lijks het tarief door het COTG (Centraal Orgaan Tarieven Gezondheidszorg) vastgesteld. De kosten zijn voor rekening van de aanvrager. Voor de rijbewijskeuringen van het DCT zijn de kosten: 70+ keuring € 55,00 kosten keuring mensen met een beperking op aanvraag. U betaalt dit direct na de keuring of u krijgt na de keu- ring per post een rekening toegestuurd. Voor beroep- schauffeurs geldt dat deze kosten meestal vergoed worden door de werkgever. Afspraak maken U kunt voor een rijbewijskeuring rechtstreeks en zonder enige verwijzing bellen met het DCT, telefoon 013 467 2745. Vraag naar Anneke Uijtdewilligen; zij maakt met u direct een afspraak. Keuringen bij het DCT Het Diagnostisch Centrum Tilburg verricht allerlei keurin- gen: Verzekeringskeuringen Medische expertises Bedrijfsgezondheidsprogramma’s Asbestkeuringen Periodiek Medisch Onderzoek (PMO) Binnenvaartkeuringen Taxikeuringen Rijbewijskeuringen Vrachtwagenchauffeur keuringen Meer informatie Indien u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, kunt u altijd telefonisch contact opnemen met het DCT, telefoonnummer 013 467 2745. Rijbewijskeuringen van het DCT

Embed Size (px)

Transcript of Rijbewijskeuringen van het DCT - Diagnostisch Centrum · PDF fileRijbewijskeuringen U heeft...

 • Diagnostisch Centrum TilburgHoefstraat 2585014 NR Tilburgwww.dctilburg.com

  Tel. 013 - 467 27 45Fax. 013 - 467 6280

  e-mail [email protected] 2009

  KostenHet formulier voor de Eigen Verklaring met het Genees-kundig Verslag is voor 19,55 te koop bij de gemeente, het CBR en autorijscholen.Voor een kleine medische keuring wordt landelijk jaar-lijks het tarief door het COTG (Centraal Orgaan Tarieven Gezondheidszorg) vastgesteld. De kosten zijn voor rekening van de aanvrager.

  Voor de rijbewijskeuringen van het DCT zijn de kosten:70+ keuring 55,00kosten keuring mensen met een beperking op aanvraag.

  U betaalt dit direct na de keuring of u krijgt na de keu-ring per post een rekening toegestuurd. Voor beroep-schauffeurs geldt dat deze kosten meestal vergoed worden door de werkgever.

  Afspraak makenU kunt voor een rijbewijskeuring rechtstreeks en zonder enige verwijzing bellen met het DCT, telefoon 013 467 2745. Vraag naar Anneke Uijtdewilligen; zij maakt met u direct een afspraak.

  Keuringen bij het DCTHet Diagnostisch Centrum Tilburg verricht allerlei keurin-gen:

  VerzekeringskeuringenMedische expertisesBedrijfsgezondheidsprogrammasAsbestkeuringenPeriodiek Medisch Onderzoek (PMO)BinnenvaartkeuringenTaxikeuringenRijbewijskeuringen Vrachtwagenchauffeur keuringen

  Meer informatieIndien u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, kunt u altijd telefonisch contact opnemen met het DCT, telefoonnummer 013 467 2745.

  Rijbewijskeuringenvan het

  DCT

 • Rijbewijskeuringen

  U heeft voor het rijbewijs dat u wilt halen of voor verlenging van uw rijbewijs een medische verklaring nodig.De hiervoor benodigde medische keuring kan (snel en vakkundig!) door het Diagnostisch Centrum Tilburg (DCT) worden verzorgd.

  Wanneer moet u gekeurd worden voor uw rijbewijs?Voor het aanvragen of verlengen van uw rijbewijs is soms een medische keuring noodzakelijk en wel in het volgende geval:

  U bent 70 jaar of ouderVoor het rijbewijs C (vrachtwagens)Voor het rijbewijs D (autobussen).

  Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) geeft een zogenoemde Verklaring van Geschiktheid af als u de hiervoor benodigde papieren heeft ingevuld en, indien nodig, de medische keuring heeft ondergaan.

  Door welke arts moet gekeurd worden?Voor mensen van 70 jaar en ouder mag uw huisarts of behandelend specialist u keuren, maar doorgaans ver-wijzen zij u door naar een onafhankelijke collega. Dit om de vertrouwensrelatie tussen huisarts en patint niet te verstoren.

  Het Diagnostisch Centrum Tilburg verzorgt onafhankelij-ke medische keuringen voor het verkrijgen of behouden van uw rijbewijs door een eigen keuringsarts.

  Voor rijbewijs C en D, vrachtwagen en autobus, moet de keuring door een bedrijfsarts worden uitgevoerd. Het DCT werkt hierin samen met Savelsberg, Muurling & van Heijst, bedrijfsartsen in Tilburg en Den Bosch. Dit geldt voor alle chauffeurskeuringen.

  Waar bestaat de medische keuring uit?Voor het rijbewijs worden de volgende onderzoeken gedaan:

  Beoordeling van de Eigen VerklaringGesprek en lichamelijk onderzoek door de artsMeting bloeddrukOog onderzoekUrine onderzoek.

  Het gehele onderzoek duurt gemiddeld 20 min.

  Wat moet u meenemen?Neem het volgende naar de medische keuring mee:

  Een ingevulde Eigen Verklaring met Geneeskundig Verslag Een geldig legitimatiebewijs (legitimatiekaart, paspoort of rijbewijs)Eventueel uw (lees)brilUw ochtendurine en medicijnoverzicht.

  ProcedureDe keuringsarts beoordeelt uw algemene lichamelijke en geestelijke conditie en het functioneren van uw armen, benen en wervelkolom. Hij zal ook uw bloeddruk meten en uw urine controleren op een mogelijke suikerziekte. Uw gezichtsscherpte wordt opgenomen zonder en even-tueel mt bril / contactlenzen.

  Daarna vult de keuringsarts het zogenoemde Genees-kundig Verslag in.

  Een medisch adviseur van het CBR beoordeelt, aan de hand van uw Eigen Verklaring en het na de keuring op-gemaakte Geneeskundig Verslag of een Verklaring van Geschiktheid kan worden afgegeven. Bepalend is dat u lichamelijk en geestelijk in staat moet zijn om zelfstandig en veilig een motorrijtuig te bestu-ren. In dat geval registreert het CBR de Verklaring van Geschiktheid in het Centraal Rijbewijzen Register (CRB). U wordt hierover dan vanuit het CBR per brief genfor-meerd. Vervolgens kan de gemeente een rijbewijs voor maxi-maal 10 jaar verstrekken.

  Mensen met een beperkingWanneer u een lichamelijke beperking heeft, is dezelfde procedure vereist. Maar de medisch adviseur van het CBR wil dan wel mr informatie alvorens deze al of niet een Verklaring voor Geschiktheid afgeeft.Het is daarom verstandig bij de Eigen Verklaring met Geneeskundig Verslag zoveel mogelijk medische in-formatie toe te voegen, bijvoorbeeld van uw medisch specialisten, een revalidatiearts of uw behandelend therapeuten.Het DCT kan, in combinatie met de rijbewijskeuring, al deze informatie beoordelen, bundelen, ontbrekende zaken toevoegen en dan een helder overzicht / samen-vatting maken voor de medisch adviseur van het CBR.

  Dit geeft veel minder kans op misverstanden, eventuele extra vragen om meer gegevens of vertraging.