Wijkkrant Reitdiepwijk

download Wijkkrant Reitdiepwijk

of 16

 • date post

  19-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  229
 • download

  6

Embed Size (px)

description

wijkkrant voor de Reitdiepwijk in Groningen

Transcript of Wijkkrant Reitdiepwijk

 • 20112011

  | 3

  In dit nummer:

  1 Schone energie4 Van de voorzitter5 Even voorstellen6 Tijdelijke speelplekken6 Dansen in de wijk7 Parkappartementen8 Sportieve kinderen8 Wijkfeest 11 Sinterklaas in de wijk12 Bezoek bouw school14 Kinderschaatstocht14 Prijsvraag16 Actie speeltoestellen16 Nieuwjaarsborrel 2012

  De economische vooruitzichten zijn somber en in het kader van lastenverzwaring is de komende jaren een ding zeker: de prijzen voor energie zullen fl ink stijgen. Koppel dat gegeven aan een zorgwekkende groei van de mondiale co2-uitstoot en een antwoord ligt voor de hand: zelf schone energie produceren. En dat blijkt in praktijk steeds eenvoudiger en vooral goedkoper te worden. In de Reitdiepwijk is al een aantal voorbeelden van schone thuiscentrales te vinden. Een energievorm die qua beleving natuurlijk uitstekend past bij onze groene leefomgeving. Daarnaast is er ook een praktisch voordeel. Omdat er nauwelijks hoogbouw en hoge bomen in de wijk zijn, hebben de meeste huishoudens een dakoppervlakte dat zich prima leent voor het plaatsen van zonnepanelen. Aan het woord twee bewoners van onze wijk die inmiddels hun eigen schone

  energie opwekken. Tot slot een gentegreerd persbericht van Grunneger Power. Een coperatie zonder winstoogmerk die Groningers op alle vlakken ondersteunt bij de realisatie van een eigen schone energiecentrale.

  Bewoners aan het woord:Klaas Galama, JoeswerdIn mijn werk als projectmanager in de zuivelindustrie is energiebesparing aan de orde van de dag. Mijn werkgever Friesland Campina maakt dan ook echt werk van duurzaam produceren. Niet alleen voor een schoner milieu ook gewoon voor de centjes natuurlijk. Met de verbruiken van een zuivelfabriek levert een besparing van 1 of 2 % vaak al tonnen per jaar op. Als je met deze ideen naar je eigen woning kijkt dan loop je er al snel tegenaan dat de kleinschaligheid de benodigde investeringen niet rendabel maakt. (lees verder op pagina 2)

  Schone energie in de Reitdiepwijk

  Prettige feestdagen

 • W i j k k r a n t R e i t d i e p W i n t e r 2 0 1 1

  2

  (vervolg van pagina 1)Waar ik me over verbaas is dat de gemeente Groningen en projectontwikkelaars bij nieuwbouwprojecten zoals onze wijk, duurzame energie niet meer promoten. Zaken als aardwarmte, wind en zonne energie vragen nu eenmaal een hoge investering in infrastructuur. Bij nieuwbouw op deze schaal vallen die meerkosten echter reuze mee. En wordt het snel betaalbaar.Via de actie wij willen zon werd de investering in zonnepanelen wel heel erg aantrekkelijk gemaakt. Wij hebben via deze actie sinds mei 12 zonnepanelen op ons platte dak staan en kunnen qua elektriciteit in ons eigen verbruik voorzien.Of het voor ons wel of niet uitkan moet de tijd leren. Wel zo belangrijk is het goede gevoel van deze stille kracht op je dak. Geruisloos pompen onze panelen ons hele jaarverbruik het net in. Wat nou kolencentrales.. Dat wij daar geen voorstanders van zijn mag duidelijk zijn en met de aanschaf van onze panelen dragen we ons steentje bij om deze vervuilers een halt toe te roepen. Graag zouden we nog wat meer elementen willen toevoegen aan de groene mogelijkheden. Verwarming middels aardwarmte of een warmtepomp, gebruik van grijs water, composteren in de buurt, een Reitdiep windmolen (op het Zernikepark) etc.Of dit lukt???? Daarvoor zijn we een cluster gelijkgestemden nodig. De lobby hiervoor is in volle gang.

  Bosco van der Linden, Oude RietIn 2010 hebben wij een aanvraag ingediend voor zonnepanelen op ons dak. Ons rondlopende licht schuine dak op het zuidwesten leent zich namelijk uitstekend voor zonnepanelen. We stonden voor de keuze of eerst een nieuw auto of zonnepanelen op het dak. Het laatste zou immers inclusief subsidie zon 22.000,- vergen. We waren en zijn ervan overtuigd dat in de komende jaren de prijs van energie zal gaan stijgen. Onze auto rijdt nog prima; de afschrijving wordt elk jaar minder; en er is op gebied nog heel wat innovatie te verwachten in de nabije toekomst. Dus de keuze was snel gemaakt.Helaas werden we uitgeloot voor subsidie en daarmee lag het plan voor zonnepanelen een tijdje stil. Totdat op een dag onze groene energieleverancier Greenchoice een regeling aangekondigde voor een zonneboiler met een subsidie van zon dertig procent. Dit vonden we te mooi om waar te wezen; we hebben direct ingetekend en de subsidie ook toegewezen gekregen. Dit was het begin van onze eco-energievoorziening in de vorm van een zonneboiler die bestaat uit een zonnecollector en een voorraadvat van 120 liter water.Korte tijd later verschenen er berichten in de krant dat zonnepanelen die stroom opwekken, erg in prijs waren gedaald. We hebben bij de installateur van onze zonneboiler de firma Awizon: http://www.awizon.nl/zonne-energie-projecten - een offerte laten maken voor 22 zonnepanelen. Deze bedekken ons hele dak en voorzien in onze totale elektriciteitsvoorziening. Wie schetst onze verbazing dat na enig over en weer de aanbieding op 15000,- uitkwam, 7,000,- minder dan twee jaar geleden. In april van dit jaar was het zo ver. Vier man sterk zijn van negen

  uur s morgens tot twee uur s middags bezig geweest, en klaar was Kees. Wij zijn sindsdien de trotse bezitters van een 22 zonnepanelen en n paneel voor een zonneboiler.De zonnepanelen gaan naar verwachting ruim vijfentwintig jaar mee. Met de huidige energieprijs hebben we na twaalf tot vijftien jaar onze investering terugverdiend en leveren de panelen alleen maar winst op. Te verwachten is dat het terugverdienen nog eerder begint, omdat een verhoging van de energieprijs wellicht in het verschiet ligt. Daarnaast geeft zonne-energie de minste belasting voor het milieu. Wij kunnen nu met recht en trots tegen kernenergie of kolencentrales zijn.Voor mensen die weliswaar belangstelling hebben voor zonne-energie, maar voor wie een grote investering niet binnen bereik ligt, komt de gemeente Groningen in de nabije toekomst met een regeling van voorfinanciering en huurkoop. Belangstellenden kunnen informeren bij de Gemeente.

  Tot slot een persbericht van Grunneger PowerOm mensen in Groningen te helpen om zelf schone energie te gaan produceren, hebben wij afgelopen voorjaar Grunneger Power opgericht. Grunneger Power is een coperatie zonder winstoogmerk. Wij geven voorlichting op vergaderingen van huiseigenaren en/of huurders over het plaatsen van zonnepanelen. Wij hebben de nodige (technische/ juridische/finanicile/sociale) kennis in huis om dit goed te kunnen doen.Wij willen mensen in Groningen en Haren helpen en stimuleren om stappen te zetten en nu zelf zonne-energie te gaan produceren. En we geven advies in het land aan mensen die ook een coperatie willen oprichten. Een heel belangrijk verschil met andere initiatieven is, dat wij ons er sterk voor maken dat we straks ook als burgers onderling energie aan elkaar kunnen leveren. We werken daarvoor aan de oprichting van een eigen lokale groene energiecoperatie. Dat levert ons niet alleen letterlijk schone energie, maar het maakt ons er ook weer van bewust dat we sterker zijn als we dingen samen doen. Wie meer wil weten kan contact zoeken via www.grunnegerpower.nl. Of mail naar info@grunnegerpower.nl en stel je vraag.

  Voor bewoners van de ReitdiepwijkJe kunt voor 10 euro lid worden via de website van Grunneger Power en dan krijg je van ons een aantrekkelijke offerte toegezonden. Hier bovenop kun je als snelle beslisser via ons ook een bonus krijgen als je samen met meerdere buren uit je straat zonnepanelen gaat aanschaffen. Dat is vanuit de ECG-subsidie die wij mogen verdelen. Maar ook zonder ECG kan het nog steeds een goed idee zijn. Verder lichten wij je graag voor over de mogelijkheden in jouw individuele situatie. Grunneger Power. Samen sterk voor eigen stroom.

 • W i j k k r a n t R e i t d i e p W i n t e r 2 0 1 1

  3

  Learning with fun...professionele lessen, alle muziekstijlen

  Jazz, Blues, Pop, Latin, Klassiek, etc.Contact: Igor Demydczuk

  docerend en uitvoerend musicusMobiel 0628260348

  E-mail igordemy@mac.comInternet http://www.igordemy.com

  Prijzen20min - 13,- 30min - 20,- 45min - 30,- 60min - 40,-

  Pianoles

  Zeilen wassen en repareren Ultramar reinigingsproducten Winterklaar maken scheepsdiesels Winterbeurt buitenboordmotoren Opslag bb-motoren/zeilen/masten Cursus vaarbewijs I en II Ruime ligplaatsen Luxe sanitaire voorzieningen

  HavenkantoorReitdiephaven 151 050-28011559746 RC Groningen 06-34477366

  www.reitdiephaven.nl info@reitdiephaven.nl

  Winterklaar maken scheepsdiesels Winterbeurt buitenboordmotoren Opslag bb-motoren/zeilen/masten

  Reitdiephaven 151 050-2801155

  Cursus Vaarbewijs I, IIMarifonieSchrijf nu in!

 • W i j k k r a n t R e i t d i e p W i n t e r 2 0 1 1

  4

  Van de voorzitterterugblik op 2011 en vooruitblik op 2012

  Bijna is het 2012 en voor u ligt alweer de derde en laatste wijkkrant van 2011. Ook dit jaar heeft de bewonersvereniging een actief jaar achter de rug. Zo zijn er weer allerlei leuke activiteiten georganiseerd, zoals het jaarfeest en recent nog de Sinterklaasintocht. Er zijn ook diverse commissies in de wijk actief op het terrein van verkeer en veiligheid, nabuuroverleg Poortje, en nabuuroverleg school. En niet te vergeten de commissie wijkkrant en wijkwebsite. Het aantal leden van de bewonersvereniging is in 2011 gegroeid met 11 huishoudens, waardoor het totaal op 300 huishoudens komt. Laten we hopen dat deze groei zich in 2012 mag doorzetten, want met uw steun en lidmaatschap van de bewonersvereniging Reitdiep zorgt u ervoor dat we een stem hebben in wat er in en rond onze wijk gebeurt; hieraan kunt u, indien gewenst, ook zelf een bijdrage leveren.Een lidmaatschap kost 10,- per huisgezin per jaar. U kunt zich aanmelden via de wijkwebsite: www.reitdiepwijk.nl

  Wanneer ik terugblik op het afgelopen jaar, dan springt er n gebeur