Weerslag besparingen in de sector Bibliotheek, Archief en Documentatie

Click here to load reader

Embed Size (px)

description

Hartslag 25 oktober 2014

Transcript of Weerslag besparingen in de sector Bibliotheek, Archief en Documentatie

  • 1. Weerslag besparingen in de sectorBibliotheek, Archief en DocumentatieHartslag 25 oktober 2014Patrick Vanouplines

2. De besparing in cijfers voor de sectorBibliotheek, Archief en Documentatie Vlaamse Erfgoedbibliotheek 4% Privaatrechtelijke archieven 4% Openbare bibliotheken 5%(en budget komt niet geoormerkt in het Gemeentefonds) Luisterpunt (bibliotheek voor personen met een leesbeperking) 5% Zorgbib (bibliotheek aan bed van het Rode Kruis ) 5% Locus (steunpunt bibliotheken, cultuur- en gemeenschapscentra, cultuurbeleid) 6% FARO (Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed) 7,5% Bibnet (projectorganisatie Vlaamse Overheid positionering OBs in digitale wereld) 10% VVBAD (Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief en Documentatie) 20% Koninklijke Bibliotheek, Rijksarchief, federale wetenschappelijke instellingen 20% Opleiding via provinciale vormingsinstituten verdwijnt Universitaire Bibliotheekopleiding IBW (UAntwerpen) verdwijnt Bibliotheken hogescholen en universiteiten ?28.10.14 Patrick Vanouplines|2 3. Weerslag op openbare bibliotheken Eerste Grote Vraag: blijft het bij slechts 5% ?(50 miljoen euro middelen in 2015 niet geoormerkt in hetGemeentefonds)| zullen de hervormingen bij de provincies en de afschaffing van hun steunaan de lokale bibliotheken ook voor een fikse afbouw zorgen? (zowelprojectmatig als regulier) Tweede Grote Vraag: hoe gaan de besparingen in de openbarebibliotheken gerealiseerd worden ? verminderde dienstverlening, verkleind aanbod in collecties, ? Derde Grote Vraag: welke secundaire gevolgen gaan er zijn ?= kunnen we nog garanderen dat er een basisvoorziening is waar elke burgerterecht kan met zijn vragen over en nood aan kennis, cultuur, informatie enontspanning?28.10.14 Patrick Vanouplines3 4. De besparingsmonitor van VVBAD28.10.14 Patrick Vanouplines|4Toestand nog voorseptember 2014 !Globale besparingneemt toeBudget collectiedaaltPersoneelsbestand verkleint 5. Weerslag op de belangenbehartigerVVBAD We zijn kampioen 20 procent besparing VVBAD is de belangenbehartiger voor bibliotheek, archiefen documentatie VVBAD is een ledenvereniging(en moet gelukkig niet alleen leven op subsidies)(maar die overheidssubsidie betekent 1/3 van demiddelen) Heeft men liever dat VVBAD, dat heel actief opkomt voorhaar leden, het wat kalmer aan doet?28.10.14 Patrick Vanouplines|5 6. Weerslag op de KoninklijkeBibliotheek en het Rijksarchief Gisteren bleek dat de federale wetenschappelijke instellingen eveneenskampioen zijn:besparing 20% op werkingsmiddelen, 4% tot 12% op personeel, 20% tot 30 %op investeringen Worden getroffen in de sector bibliotheek, archief en documentatie: Koninklijke Bibliotheek en Rijksarchief (elk 1 miljoen ) Koninklijk Museum voor Midden-Afrika (1 miljoen ) Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (827.000 ) Koninklijke Sterrenwacht (206.000 ) Waarop wordt bespaard ? Naast de Koninklijke Bibliotheek en Rijksarchief wellicht ook op de rijkebibliotheken en archieven van de wetenschappelijke instellingen (met vaakunieke collecties die niet verder onderhouden en aangevuld worden)28.10.14 voettekst|6 7. Bibliotheekopleiding op universitairniveau verdwijnt De enige opleiding in Vlaanderen op universitair niveau, IBW= eenjarig postgraduaat, 60-tal studenten per jaar UAntwerpen investeert al jaren in deze opleiding Provinciale subsidie verdwijnt (secundair gevolg van de besparingen) Beslissing: 2014-2015 is het laatste jaar dat IBW georganiseerd wordt Drie trouwe medewerkers komen in september 2015 op straat te staan Petitie:http://www.petities24.com/signatures/red_postgraduaat_ibw_aan_de_ua/(dank voor uw handtekening!) link eveneens via www.vvbad.be28.10.14 Patrick Vanouplines|7 8. Wat met het informatievoorziening inhet hoger onderwijs? We weten nog niet waar er bespaard zal worden in het hoger onderwijs: Hogere prijzen sociale studentenbehuizing ? Hogere prijzen maaltijden studenten ? Minder boeken en tijdschriften in de bibliotheken van hogescholen en|universiteiten ? Studenten gaan fysiek en intellectueel honger lijden Daar bovenop hogere inschrijvingsgelden ! Dit is minder doen voor meer uitgaven door studenten Op het moment dat nieuwe onderwijsmethoden een uitgebreidereinformatietoegang vereisen in vaak nog op of om te bouwen klassiekebibliotheken die moderne library en learning centra moeten worden28.10.14 Patrick Vanouplines8 9. Weerslag besparingen op toegang totinformatie voor iedereen Is dit het einde van het Vlaamse bibliotheekbeleid ? Is dit het einde van de verwezenlijking van het recht op toegang tot informatie voor iedereen? RIP 300 goed uitgeruste openbare bibliotheken over gans Vlaanderen ? RIP dienstverlening die gewaardeerd wordt door jong en oud ? RIP ontsluiting van een uitgebreide collectie via provinciale catalogi ? RIP investeringen in online dienstverlening en infrastructuur ? RIP lokale samenwerking tussen bibliotheken, cultuurcentra, onderwijs en welzijn ? RIP Koninklijke Bibliotheek en Rijksarchief? RIP (bibliotheken van) federale wetenschappelijke instellingen ? RIP opleiding bibliothecarissen op universitair niveau ? RIP toegang tot informatie voor iedereen ?28.10.14 Patrick Vanouplines|9