Weerslag besparingen in de sector Bibliotheek, Archief en Documentatie

of 9 /9
Weerslag besparingen in de sector Bibliotheek, Archief en Documentatie Hartslag 25 oktober 2014 Patrick Vanouplines

Embed Size (px)

description

Hartslag 25 oktober 2014

Transcript of Weerslag besparingen in de sector Bibliotheek, Archief en Documentatie

Page 1: Weerslag besparingen in de sector Bibliotheek, Archief en Documentatie

Patrick Vanouplines

Weerslag besparingen in de sector Bibliotheek, Archief en DocumentatieHartslag 25 oktober 2014

Page 2: Weerslag besparingen in de sector Bibliotheek, Archief en Documentatie

10 april 2023

Patrick Vanouplines

2

|

De besparing in cijfers voor de sector Bibliotheek, Archief en Documentatie Vlaamse Erfgoedbibliotheek 4% Privaatrechtelijke archieven 4% Openbare bibliotheken 5%

(en budget komt niet geoormerkt in het Gemeentefonds)

Luisterpunt (bibliotheek voor personen met een leesbeperking) 5% Zorgbib (“bibliotheek aan bed” van het Rode Kruis ) 5% Locus (steunpunt bibliotheken, cultuur- en gemeenschapscentra, cultuurbeleid) 6% FARO (Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed) 7,5% Bibnet (projectorganisatie Vlaamse Overheid positionering OB’s in digitale wereld) 10% VVBAD (Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief en Documentatie) 20% Koninklijke Bibliotheek, Rijksarchief, federale wetenschappelijke instellingen 20%

Opleiding via provinciale vormingsinstituten verdwijnt Universitaire Bibliotheekopleiding IBW (UAntwerpen) verdwijnt

Bibliotheken hogescholen en universiteiten ?

Page 3: Weerslag besparingen in de sector Bibliotheek, Archief en Documentatie

10 april 2023

Patrick Vanouplines

3

|

Weerslag op openbare bibliotheken

Eerste Grote Vraag: blijft het bij ‘slechts’ 5% ?(50 miljoen euro middelen in 2015 niet geoormerkt in het Gemeentefonds)

zullen de hervormingen bij de provincies en de afschaffing van hun steun aan de lokale bibliotheken ook voor een fikse afbouw zorgen? (zowel projectmatig als regulier)

Tweede Grote Vraag: hoe gaan de besparingen in de openbare bibliotheken gerealiseerd worden ?

verminderde dienstverlening, verkleind aanbod in collecties, … ?

Derde Grote Vraag: welke secundaire gevolgen gaan er zijn ?= kunnen we nog garanderen dat er een basisvoorziening is waar elke burger terecht kan met zijn vragen over en nood aan kennis, cultuur, informatie en ontspanning?

Page 4: Weerslag besparingen in de sector Bibliotheek, Archief en Documentatie

10 april 2023

Patrick Vanouplines

4

|

De besparingsmonitor van VVBAD

Toestand nog voor september 2014 … !

Globale besparing neemt toe

Budget collectie daalt

Personeelsbestand verkleint

Page 5: Weerslag besparingen in de sector Bibliotheek, Archief en Documentatie

10 april 2023

Patrick Vanouplines

5

|

Weerslag op de belangenbehartiger VVBAD

“We zijn kampioen” … 20 procent besparing

VVBAD is de belangenbehartiger voor bibliotheek, archief en documentatie

VVBAD is een ledenvereniging(en moet gelukkig niet alleen leven op subsidies)(maar die overheidssubsidie betekent 1/3 van de middelen)

Heeft ‘men’ liever dat VVBAD, dat heel actief opkomt voor haar leden, het wat kalmer aan doet?

Page 6: Weerslag besparingen in de sector Bibliotheek, Archief en Documentatie

10 april 2023

voettekst

6

|

Weerslag op de Koninklijke Bibliotheek en het Rijksarchief Gisteren bleek dat de federale wetenschappelijke instellingen eveneens ‘kampioen’

zijn: besparing 20% op werkingsmiddelen, 4% tot 12% op personeel, 20% tot 30 % op investeringen

Worden getroffen in de sector ‘bibliotheek, archief en documentatie:– Koninklijke Bibliotheek en Rijksarchief (elk 1 miljoen €)– Koninklijk Museum voor Midden-Afrika (1 miljoen €)– Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (827.000 €)– Koninklijke Sterrenwacht (206.000 €)

Waarop wordt bespaard ? Naast de Koninklijke Bibliotheek en Rijksarchief wellicht ook op de rijke bibliotheken

en archieven van de wetenschappelijke instellingen (met vaak unieke collecties die niet verder onderhouden en aangevuld worden…)

Page 7: Weerslag besparingen in de sector Bibliotheek, Archief en Documentatie

10 april 2023

Patrick Vanouplines

7

|

Bibliotheekopleiding op universitair niveau verdwijnt De enige opleiding in Vlaanderen op universitair niveau, IBW

= eenjarig postgraduaat, 60-tal studenten per jaar

UAntwerpen investeert al jaren in deze opleiding Provinciale subsidie verdwijnt (secundair gevolg van de besparingen)

Beslissing: 2014-2015 is het laatste jaar dat IBW georganiseerd wordt Drie trouwe medewerkers komen in september 2015 op straat te staan

Petitie: http://www.petities24.com/signatures/red_postgraduaat_ibw_aan_de_ua /

(dank voor uw handtekening!) link eveneens via www.vvbad.be

Page 8: Weerslag besparingen in de sector Bibliotheek, Archief en Documentatie

10 april 2023

Patrick Vanouplines

8

|

Wat met het informatievoorziening in het hoger onderwijs? We weten nog niet waar er bespaard zal worden in het hoger onderwijs:

– Hogere prijzen sociale studentenbehuizing ?– Hogere prijzen maaltijden studenten ?– Minder boeken en tijdschriften in de bibliotheken van hogescholen en

universiteiten ?

Studenten gaan fysiek en intellectueel honger lijden

Daar bovenop hogere inschrijvingsgelden !

Dit is minder doen voor meer uitgaven door studenten Op het moment dat nieuwe onderwijsmethoden een uitgebreidere

informatietoegang vereisen in vaak nog op of om te bouwen klassieke bibliotheken die moderne library en learning centra moeten worden

Page 9: Weerslag besparingen in de sector Bibliotheek, Archief en Documentatie

10 april 2023

Patrick Vanouplines

9

|

Weerslag besparingen op toegang tot informatie voor iedereen Is dit het einde van het Vlaamse bibliotheekbeleid ?

Is dit het einde van de verwezenlijking van het recht op toegang tot informatie voor iedereen?

RIP 300 goed uitgeruste openbare bibliotheken over gans Vlaanderen ?

RIP dienstverlening die gewaardeerd wordt door jong en oud ?

RIP ontsluiting van een uitgebreide collectie via provinciale catalogi ?

RIP investeringen in online dienstverlening en infrastructuur ?

RIP lokale samenwerking tussen bibliotheken, cultuurcentra, onderwijs en welzijn ?

RIP Koninklijke Bibliotheek en Rijksarchief?

RIP (bibliotheken van) federale wetenschappelijke instellingen ?

RIP opleiding bibliothecarissen op universitair niveau ?

RIP toegang tot informatie voor iedereen ?