Webinar coachendleiderschap

of 20 /20
Webinar Coachend Leiderschap Datum: 19-1-2015 Door: Guido de Valk Moderator: Yvette Stroeve

Transcript of Webinar coachendleiderschap

WebinarCoachend Leiderschap

Datum: 19-1-2015Door: Guido de Valk

Moderator: Yvette Stroeve

• Enquête• Introductie De Valk Leadership Company• Wat is Coachend leiderschap?• RRR• Coachen met de brein in je gedachten• Afronding

Opbouw presentatie

Het trainen en coachen van professionals en managers in het eigen maken van effectief leiderschapsgedrag

zodat zij (en hun teams) in staat zijn topprestaties te leveren.

Op basis van - Neuroleiderschap- Mindfulness

CoachingBlended coaching

• Traditionele coach gesprekken• Online leeromgeving• Zeer veel praktische oefeningen

• Persoonlijk leiderschap• Effectief leiderschap• Nieuw leiderschap• Op maat

• Coachen betekent: – het vrijmaken van iemands potentieel om zijn

prestaties te maximaliseren• Bij leidinggeven draait het – om doelen stellen en resultaten halen

• Coachend leidinggeven combineert deze beide vormen

Wat is coachend leiderschap

Drie RRR’en

Richting geven

Ruimte bieden

Resultaten eisen

• Zes stappen1. Denk over het denken2. Luister naar het potentieel3. Spreek met een doel4. Voer gesprekken opdat de ander inzicht krijgt5. Creëer nieuw denken6. Follow up

De manager als coach

1. Laat de ander het denkwerk doen

2. Focus op oplossingen geen waarom vraag

3. Voer de druk op4. Benadruk het positieve5. Zet het proces voor de

inhoud

Denk over het denken

Luisteren naar het potentieel

• Wees beknopt• Wees specifiek• Wees op de ander gericht

Spreek met een doel

• Kern!• Fase 1 Toestemming• Fase 2 Bepaal het

gesprekskader• Fase 3 Stel vragen die

tot denken aanzetten (geen adviezen geven)

Voer gesprekken opdat de ander inzicht krijgt

Creëer nieuw denken

• Hoe lang ben je al bezig om dit probleem op te lossen?

• Hoe vaak denk je aan dit vraagstuk? • Hoe belangrijk is dit vraagstuk, tussen 1 en 10• Wat zijn je inzichten over dit vraagstuk? • Wat is je belangrijkste prioriteit? Hoort dit

vraagstuk bij je topprioriteit?• Op een schaal van 1 tot 10 hoeveel vertrouwen

heb je dat je het op kunt lossen?

Vragen die tot denken aanzetten

• Kom terug op de afspraken die je gemaakt hebt– Feiten– Emotie– Encourage– geLeerd?– Implicaties– New Goal

Follow up

VRAGEN?

• Gratis online coachsessie• Masterclass neuroleiderschap op 27 februari

2015: speciaal voor managers op een compassievolle en effectieve manier willen managen

• Module coachend leiderschap als onderdeel van een coachingsprogramma leiderschap

Mogelijk vervolg