Wanneer is een leerling mediawijs? Tips om uw school mediawijs te maken - Monique van der Hoeven -...

Click here to load reader

 • date post

  29-Jun-2015
 • Category

  Education

 • view

  140
 • download

  6

Embed Size (px)

description

Woensdag 12 november Sessieronde 1 Titel: Wanneer is een leerling mediawijs? Tips om uw school mediawijs te maken Sprekers: Monique van der Hoeven (SLO) Zaal: Diamond II

Transcript of Wanneer is een leerling mediawijs? Tips om uw school mediawijs te maken - Monique van der Hoeven -...

 • 1. SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling D Onderwijsdagen 12 november 2014 Monique van der Hoeven 21e eeuwse vaardigheden in het funderend onderwijs

2. Onderzoek SLO Doel inzicht in de vaardigheden van de toekomst onderzoek naar het curriculum van het funderend onderwijs (po, onderbouw vo) Opzet van het onderzoek Conceptualisering Analyse beschreven curriculum: kerndoelen, referentiekaders taal/rekenen, lesmethodes Analyse uitgevoerd curriculum: survey en casestudies Kritische reflectie 3. Conceptualisering Definitie generieke vaardigheden daaraan te koppelen kennis, inzicht en houdingen nodig om te kunnen functioneren in de 21e eeuwse samenleving Aanpak literatuurstudie internationale verkenning expertbevraging 4. Conceptueel kader Basis: reviewstudie Voogt & Pareja Roblin (2010) 5. Creativiteit bedenken van nieuwe ideen en deze kunnen uitwerken en analyseren Kritisch denken kunnen formuleren van een eigen onderbouwde visie of mening Probleemoplosvaardigheden (h)erkennen van een probleem of tot een plan kunnen komen om het probleem op te lossen Communiceren effectief en efficint overbrengen en ontvangen van een boodschap Samenwerken gezamenlijk realiseren van een doel en anderen daarbij kunnen aanvullen en ondersteunen Digitale geletterdheid effectief en efficint gebruik van ICT Sociale en culturele vaardigheden effectief leren, werken en leven met mensen met verschillende etnische, culturele en sociale achtergronden Zelfregulering realiseren van doelgericht en passend gedrag 6. Ter aanvulling: Digitale geletterdheid basiskennis ICT kunnen omgaan met ICT, computational thinking mediawijsheid bewust, actief, kritisch en verantwoord omgaan met media informatievaardigheden zoeken, selecteren, verwerken en gebruiken van relevante informatie Belang van de vaardigheden breed onderschreven urgentie voor alle leerlingen maar: ... is het wel nieuw? 7. Analyse van kerndoelen en referentieniveaus 21e eeuwse vaardigheden komen de orde, maar in geringe mate Meeste aandacht voor: communiceren zelfregulering sociale en culturele vaardigheden Weinig aandacht voor: probleemoplosvaardigheden samenwerken digitale geletterdheid po 8. Analyse van leermiddelen Aanzet voor de vaardigheden in leermiddelen Maar weinig doelgericht, substantieel en systematisch Methodes weinig aandacht voor probleemoplosvaardigheden, creativiteit en sociale en culturele vaardigheden meer aandacht voor de vaardigheden in gentegreerde methodes Veel aanvullende leermiddelen thematisch, projectmatig van aard gebruik op kleine schaal 9. Lespraktijk: uitkomsten survey Vaardigheden zijn bekend en worden belangrijk gevonden Soms tot regelmatig aandacht voor de vaardigheden in de les In bovenbouw po meeste aandacht voor de vaardigheden (in vgl. met onderbouw/middenbouw, en vo onderbouw) 10. Lespraktijk: uitkomst case studies Aandacht voor vaardigheden in scholen gekoppeld aan pedagogisch-didactische visie of schoolprofiel (bijv. technasium, montessori) vooral in projectonderwijs, weinig (structureel) in leergebieden geen scholen die alle vaardigheden integraal aan de orde stellen leraren vinden innovatieve toepassing vaardigheden vaak lastig vorm te geven meerderheid van de leraren (67%) voelt zich niet voldoende toegerust en heeft behoefte aan lesmateriaal en professionalisering 11. Conclusie en aanbevelingen 21e eeuwse vaardigheden komen weinig structureel en doelgericht aan de orde in het curriculum van het funderend onderwijs. Gegeven de brede overeenstemming over het belang is versterkte aandacht voor 21e eeuwse vaardigheden in het curriculum wenselijk. Aanbevelingen SLO belang van lokale ruimte ondersteuning en houvast inhoudelijke concretisering, leermiddelen, professionalisering, beoordelingsinstrumenten kerndoelen ontwikkel niet-verplichtende concretiseringen bij een periodieke herijking: benoemen in de kerndoelen als onderdeel van preambule en doelen per leergebied 12. Programmering SLO 2015 e.v. (Internationaal) onderzoek naar inbedding 21e eeuwse vaardigheden in het curriculum Quick scan voor scholen Concretiserend raamwerk, m.n. aandacht voor probleemoplossen, creativiteit, computational thinking Denkkader beroepsvaardigheden en relatie tot 21e eeuwse vaardigheden Voorbeeldmatige uitwerkingen in vakgebieden Kaders en instrumenten voor het volgen en beoordelen van leerlingen 13. Meer informatie Gehele publicatie: http://www.slo.nl/downloads/2014/21e- eeuwse-vaardigheden-in-het-curriculum-van-het-funderend- onderwijs.pdf/ Publicatie met alleen het conceptueel kader: http://www.slo.nl/downloads/2014/21e-eeuwse-vaardigheden- conceptueel-kader.pdf/ Contact: [email protected] [email protected] (projectleider)