Voorwoord - Anneleen SmedtsJunya Ishigami. Masterplan Ruggeveld maquette tentoonstelling How small?...

of 43 /43

Embed Size (px)

Transcript of Voorwoord - Anneleen SmedtsJunya Ishigami. Masterplan Ruggeveld maquette tentoonstelling How small?...

 • Dit portfolio is een chronologische bundeling van mijn belangrijkste projecten tijdens mijn opleiding als architect. Elk van de volgende 5 projecten heb ik gedocumenteerd met bekende ontwerpen die aansluiten bij de problemen of gedachten waar ik mee geconfronteerd werd tijdens het ontwerpproces, maar zijn soms ook inspiratiebronnen of interesses.

  Dit boekje is een samenstelling van beelden en quotes die me zijn bijgebleven tijdens mijn opleiding. Aanvullend op dit portfolio heb ik eenportfoliowebsite ontworpen die mijn projecten vollediger gaan weergeven .

  w w w . a n n e l e e n s m e d t s . b e

  Voorwoord

 • Cinecitta

  Deze ontwerpopdracht Cinecitta had als opzet om in de verloederde prosti-tutiewijk plaats te maken voor cultuur.Dit hoekperceel biedt de mogelijkheid tot het bouwen van drie cinemazalenen een restaurant. Het kan de wijk terug doen ademen en nieuwe impulsen bieden.

  “Night on earth“ van Jim Jarmush(1991), “Man with the movie camera” van Dziga Vertov (1929) en “Pickpoket” van Robert Bresson (1959) zijn de drie uitgekozen films die elk op hun beurt een welbepaalde sfeer zullen creëren.In het ontwerp wordt een buitencinema voorzien, die “ de ontmoeting” zal uitdragen.Een multifunctionele zaal kan eveneens gebruikt worden als filmzaal, bar en foyer.En tenslotte een filmzaal met bijhorende foyer.

  begeleider: Dirk Janssen 2de bachelor

  Cinecitta

 • Cinecitta

  render exterieur Cinecitta

 • Cinecitta

  render interieur Cinecitta

 • “Architecture exists,like cinema, in the dimension of time and movement.One concieves and reads a building in terms of sequences. To erect a building is to predict and seek effects of contrast and linkage through wich one passes. In the continuous shot/sequence that a building is, the architect works with cuts and edits,framing and openings”

  Cinecitta

  Jean Nouvel

 • Cinecitta

  “Man with the movie camera “ , Dziga Vertov (1929)

 • 2 Offices

  De site bestaande uit twee kantoorgebouwen , is een deel van het Kortrijkse industrieterrein “ Kennedypark”.Het is gelegen naast het nieuwe kantorencomplex Vila Voka dat werd ontworpen door het bureau Goddeeris.De twee nieuwe volumes representeren elk een eigen structureel concept.Het lagere volume is opgebouwd uit een massieve metselstructuur en het hogere volume wordt gedragen door pilotis.

  Het ontwerp is hoofdzakelijk op snede ontworpen. De eerste snede toont een bredere informatieve ontmoetingshelling bedoelt als inkom voor de werknemers.Hogerop een meer formele inkomzone met auditorium en kantoorruimte.De tweede toont eveens een auditorium en de inkomzone van het andere kantoorgebouw.

  2 Offices

  Begeleider: Kris Mys 3de bachelor

  samengewerkt met : Liesbeth de Bock

 • snede 1

  2 Offices

 • snede 2

  2 Offices

 • gevel massieve metselstructuur

  2 Offices

 • gevel staalstructuur

  2 Offices

 • 2 Offices

  “Tektoniek staat voor de wijze waarop het overdragen van gewichten naar de aarde aanschouwelijk wordt gemaakt. Het staat voor hoe de verschijningsvorm van een gebouw verwijst naar het constructief stelsel ervan. Dit verwijzen is niet zomaar tonen, het is verhullen tegelijk”

  Paul Vermeulen

 • Seagram Building, MVDR

  Wainwright Building, Sullivan

  2 Offices

 • Masterplan Ruggeveld

  Het landschappelijk parkgebied Ruggeveld heeft een onleesbaar plan en daarnaast een onsamenhangend ruimtegebruik.De opdracht was een masterplan te ontwerpen voor de verschillende functies zoals de voetbalvelden, korfbalvelden, atletiekbaan en parkeerruimte. Dit alles werd gecombineerd met aansluitende functies zoals een kantine, kleedkamers, tribunes en een schaatsbaan met luifel.

  Het ontwerpen van een onbebouwde publieke ruimte was hierbij belangrijker dan de bebouwde ruimte. De luifel werd ingezet als landmark in het park.

  Masterplan Ruggeveld

  begeleider: Filip Hanjoul samengewerkt met: Fabio Itturospe

  bachelorproef

 • masterplan Ruggeveld

  Masterplan Ruggeveld

 • plein Ruggeveld

  Masterplan Ruggeveld

 • Masterplan Ruggeveld

  detail openingen luifel

 • Masterplan Ruggeveld

  luifel en cafetaria

 • “Het is de omgeving die het karakter van het gebouw definieert, veel meer dan het gebouw zelf.”

  Masterplan Ruggeveld

  Junya Ishigami

 • Masterplan Ruggeveld

  maquette tentoonstelling How small? How vast? How architecture grows.

 • Bouwblokonderzoek

  Binnen het onderzoekskader naar verdichtingsstrategieën voor Antwerpen was het bouwblok grenzend aan de Sint-Bernardse steenweg een voorbeeld van een bouwblok met een lage densiteit en dus een grote verdichtingspotentie. Het bouwblok is een heterogeen gebied met meerdere schaalsprongen waardoor we konden spreken van een bouwblok in een bouwblok. Het eerste luik van de opdracht bestond uit een grondig onderzoek, dat gepaard ging met het zoeken naar stratenpatronen,celwanden en de juiste korrelgrootte voor het gekozen bouwblok. Het tweede luik hield het ontwerpen van een nieuwe woontypologie in. Deze woonvorm combineerde een starterswoning met een gezinswoning die samen een semipubliek binnengebied delen.

  Bouwblokonderzoek

  begeleider: Geert Driesen samengewerkt met: Mira Rooman1 master

 • Bouwblokonderzoek

  bovenaanzicht bouwblok

 • Bouwblokonderzoek

  onderzoek stratenpatroon

  ONDERZOEK STRUCTUUR BOUWBLOKINDELING BOUWBLOKKEN

  ONDERZOEK TYPOLOGIE

  INPLANTINGSPLAN

  TYPOLOGIE 1

  TYPOLOGIE 2CONCEPT WONING TYPOLOGIE 1

  PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT PRODUCT

  PR

  OD

  UC

  ED

  BY

  AN

  AU

  TOD

  ES

  K S

  TUD

  EN

  T PR

  OD

  UC

  T

  PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT PRODUCT

  PR

  OD

  UC

  ED

  BY

  AN

  AU

  TOD

  ES

  K S

  TUD

  EN

  T P

  RO

  DU

  CT

 • Bouwblokonderzoek

  onderzoek korrelgrootte

  ONDERZOEK STRUCTUUR BOUWBLOKINDELING BOUWBLOKKEN

  ONDERZOEK TYPOLOGIE

  INPLANTINGSPLAN

  TYPOLOGIE 1

  TYPOLOGIE 2CONCEPT WONING TYPOLOGIE 1

  PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT PRODUCT

  PR

  OD

  UC

  ED

  BY

  AN

  AU

  TOD

  ES

  K S

  TUD

  EN

  T PR

  OD

  UC

  T

  PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT PRODUCT

  PR

  OD

  UC

  ED

  BY

  AN

  AU

  TOD

  ES

  K S

  TUD

  EN

  T P

  RO

  DU

  CT

 • Bouwblokonderzoek

  onderzoek ontsluitingen

  ONDERZOEK STRUCTUUR BOUWBLOKINDELING BOUWBLOKKEN

  ONDERZOEK TYPOLOGIE

  INPLANTINGSPLAN

  TYPOLOGIE 1

  TYPOLOGIE 2CONCEPT WONING TYPOLOGIE 1

  PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT PRODUCT

  PR

  OD

  UC

  ED

  BY

  AN

  AU

  TOD

  ES

  K S

  TUD

  EN

  T PR

  OD

  UC

  T

  PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT PRODUCT

  PR

  OD

  UC

  ED

  BY

  AN

  AU

  TOD

  ES

  K S

  TUD

  EN

  T P

  RO

  DU

  CT

 • snede woontypologie

  Bouwblokonderzoek

 • snede woontypologie

  Bouwblokonderzoek

 • terreinsnede 1

  Bouwblokonderzoek

 • terreinsnede 2

  Bouwblokonderzoek

  TERREINSNEDE BB’

  1:100

 • Bouwblokonderzoek

  “De collectieve binnenplaats, die in de ideale stad gevormd wordt door de bouwblokken, ligt ergens tussen deze twee vormen van collectiviteit. Buren zijn tussen vrienden en vreemden. Je kiest er bewust voor om te wonen in een bouwblok. Je kiest dus voor het collectieve en je hebt duidelijk een gemeenschappelijk belang.Tegelijkertijd is de collectiviteit ook toevallig gevormd door de mensen die toevallig op eenzelfde plek wonen. De collectieve ruimte die zich in het ideale geval aan de binnenzijde van het bouwblok bevindt, heeft dus een zeer precieuze eigenheid. Ze is een collectief dat tussen toeval en keuze twijfelt.”

  Erik Wieërs

 • Bouwblokonderzoek

  D-Factory Deurne - B architecten

 • Masterplan Kempeneiland

  Het Kempeneiland is een schiereiland op het Eilandje en maakt deel uit van het masterplan fase twee voor het oude havengebied. Het eiland, gelegen tussen het Asiadok en het Kempisch dok ,levert door zijn aanwezigheid van water een enorm potentieel voor het creëren van buurtleven aan het water. Deze unieke locatie geeft de mogelijkheid om een nieuwe vorm van stedelijk wonen te creëren. Yves Lion suggereerde in de jaren ‘90 het ontwerp van een groen Eilandje. Yves Lion’s ontwerp inspireerde me om een wooneiland met maximale groene open ruimte te ontwerpen.De creatie van nieuwe groene zones gecombineerd met verdichte zones genereert een nieuwe aanpak voor het verdicht wonen. De groene ruimtes moeten toegankelijk zijn voor de hele buurt en dienen zowel als openbaar park als gemeenschappelijke tuin voor de bewoners.

  Masterplan Kempeneiland

  begeleider: Geert Driesen en Dirk Janssen

 • 1en 2. Yves Lion,wedstrijd ‘Stad aan de stroom’ 3. concept groenstructuur op grote schaal

  1

  2

  3

  Masterplan Kempeneiland

 • Masterplan Kempeneiland

  Masterplan Kempeneiland

 • Maquette Kempeneiland

  Masterplan Kempeneiland

 • Maquette westkade Kempeneiland

  Masterplan Kempeneiland

 • Maquette cluster woongebouwen

  Masterplan Kempeneiland

 • Maquette stedelijk plein

  Masterplan Kempeneiland

 • “Aan de rand van de Zwitserse stad Zurich rijzen overal woningcomplexen uit de grond, die aantrekkelijke woonruimte bieden voor gezinnen. Ze bieden een volwaardig alternatief voor een eengezinswoning in een groene omgeving. Als tegengewicht voor de hogere bouwdichtheid van deze complexen wordt veel aandacht besteed aan bijzondere ruimtelijke kwaliteiten,royale private buitenruimten en de bescherming van de private levensfeer”

  Karina van Herck en Bruno de Meulder

  Masterplan Kempeneiland

 • Ruggächern, Zurich - Baumschlager Eberle

  Masterplan Kempeneiland