Voorstelling jaarboek2014

26
WELKOM bij de Presentatie v/h 30 ste jaarboek Lichtervelde 1914-1918

Transcript of Voorstelling jaarboek2014

WELKOM bij de

Presentatie v/h 30ste jaarboek

Lichtervelde 1914-1918

Programma_Welkom van de voorzitter

Werkwijze

1/ F, Vanzielegem….....Amerikaanders

2/ B, Wydooghe……….....Geïnterneerd

3/ L, Haeghebaert…….…….Gard’ Sivik

4/ J, De Smet………………………..Afrika

5/ F, Van Devyvere…........Eigen selectie

Uitnodiging receptie

Zeist, Rik Wouters, p. 139,

Geïnterneerd 2

Soltau, p. 84,

Wommersom, 12 augustus 1914

Beste ouders,

Maandag namiddag moesten wij in aller haast vluchten uit de statie van Oplinter. Onze luitenant kapte de ijzerdraden door; hij was zo ontsteld dat hij niet wis wat hij deed. Rondom ons dreunt de grond van kanonslagen. Intussen komen de gekwetsten terug van het slagveld. Het was oprecht droevig. Spoedig kwam de mare dat wij ons naar het gevecht moesten begeven. Voor ons sloeg de rook der mitrailleusen en kanons in, dikke zwarte wolken gaan de lucht in. Wij raasden van colère en stormden vooruit tot op 1500 meter van de Duitse troepen. Een obus ontploft 500 meter voor ons. Zonder versterking houden we stand. Maar welke slachting. Om onze ligging niet te verraden mochten wij niet schieten. U zeggen wat wij bemerkten is onzeggenlijk. Wij zagen velen eensklaps neerstorten om niet meer op te staan. Een jongen van Zedelgem stortte nevens mij neer, 2-3 uur later was hij een lijk. Hier lag een jong man, het been doorschoten, daar lag een sergeant de schouder ontwricht bij het vallen, ginder lag een lansier de borst doorreten. Verderop is een jongen van Oostvlaanderen de helft van zijne neus en wang kwijt door een granaat. Wenend vertelde hij hoe de commandant nevens hem weggeschoten werd. Dit is ons eerste gevecht geweest. Tot nu toe heb ik nog geen slecht nieuws gekregen over de Lichterveldenaren. Ik geloof dat zij nog allen welvarend zijn.

Uw liefhebbende zoon, Leon

Een kerstverhaal van Fritz Franken