Verzekeringen in de chiro 1

Click here to load reader

 • date post

  12-May-2015
 • Category

  Education

 • view

  15.559
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Een samenvatting van de workshop over verzekeringen bij Chirojeugd Vlaanderen.

Transcript of Verzekeringen in de chiro 1

 • 1.Verzekeringen in de Chiro Vast en verzekering

2. Verzekeringen? Risico (financieel) Waarborg Premie Contract 3. VerzekeringenVia aansluiting ben je verzekerd voor: Burgerlijke aansprakelijkheid Ongevallen Rechtsbijstand 4. Burgerlijkeaansprakelijkheid Fout Schade aan derden (volledige schade!) Oorzakelijk verband tussen fout en schade Art 1382 e.v. van Burgerlijk Wetboek Ouders zijn verantwoordelijk voor de schadedie hun kinderen aan derden berokkenen 5. Burgerlijkeaansprakelijkheid Gewone burgerlijke aansprakelijkheid Familiale verzekering Als er geen familiale verzekering is, danChiroverzekering op dezelfde manier alsfamiliale verzekering Franchise van ongeveer 230 euro, de restvan de schade wordt vergoed door deverzekering 6. Burgerlijke aansprakelijkheidSpecifiek voor leiding Toezichtsfouten Organisatiefouten Altijd Chiroverzekering Geen franchise 7. Burgerlijkeaansprakelijkheid Tijdens alle activiteiten van de Chiro Enkel tijdens de activiteiten Ook voor kandidaat-leden Wereldwijde dekking 8. Burgerlijke aansprakelijkheidWaarborgen (maximum bedrag perschadegeval) 15.000.000 voor lichamelijke schade 2.500.000 voor materile schade 625.000 voor brandschade aangebouwen of terreinen die jeoccasioneel gebruikt 9. Ongevallen Plotse gebeurtenis Aantasting van de lichamelijke gaafheid 10. OngevallenWel ongeval: Gevallen tijdens het spel Gebotst tegen een boom Insectenbeten Voedselvergiftiging op kamp Hernia, spierverrekking en scheurendoor een plotse inspanning 11. OngevallenGeen ongeval: Ziekte Aanslepende ziekte die tijdens deactiviteit van de Chiro tot uiting komt Ongevallen onder invloed van drugs ofalcohol 12. Ongevallen Tijdens alle activiteiten van de Chiro Ook op weg van en naar de Chiro Ook voor kandidaat-leden Wereldwijde dekking 13. OngevallenWaarborgen: medische kosten 25.000 voor RIZIV-kosten 4.000 als je in het buitenland verzorgdwordt 400 per tand, met een maximum van 1.500 14. OngevallenWaarborgen: 1.875 voor begrafeniskosten 5.000 bij overlijden 12.500 bij invaliditeit (wordt uitgekeerd rato van de invaliditeitsgraad) 15. OngevallenWaarborgen: 2.500 voor opzoeking en repatriring 250 voor kosten die niet door hetRIZIV worden terugbetaald(bijvoorbeeld brillen, vervoerskosten,) 16. OngevallenOpletten voor: Slechts ziektevervoer van de plaats vanhet ongeval naar het ziekenhuis, nietnaar een ziekenhuis dichter bij deouders Oppassen voor 1-persoonskamer:hogere kosten voor kamer en dokter Ongeval in het buitenland: repatriringin overleg met verzekeraar. 17. Rechtsbijstand 50.000 voor verdediging in derechtbank als je aansprakelijk gesteldwordt. 15.000 voor strafrechterlijkeverdediging 18. Optie loonverlies Als iemand die werkt door een ongevalin de Chiro loonverlies lijdt, kan ditgedeeltelijk via een optioneleverzekering gerecupereerd worden. Kost: 2,38 Waarborg: 6 per dag gedurende eenjaar 19. Optie beperkte periode Zelfde verzekering als voor leiding enleden Voor maximum 3 weken Kost 2,10 per persoon of 2,88inclusief loonverlies Ideaal voor kookouders, let wel op deperiode 20. Optie oud-leiding(jaarpolis) Zelfde verzekering als voor leiding enleden Voor een werkjaar (start 15 november) Kost 8,50 per persoon of 10,88inclusief loonverlies 21. Niet alles is verzekerd Gevaarlijke sporten: bijpremie van 0,84 per dag per persoon Alpinisme en rappel Speleologie buiten Belgi Niet verzekerbaar Sporttakken met motortuigen Deltavliegen, parapente, ULM 22. Aangifte ongeval Ongevalsaangifte invullen Ouders betalen de medische kosten De ouders krijgen een brief van IC-verzekeringen Mutualiteit betaalt medische kosten terug aande ouders Verzekering betaalt het verschil tussenmedische kosten en terugbetaling mutualiteitaan ouders 23. Aangifte ongeval Online op www.chiro.be/verzekeringen Ongevalsaangifte ingevuld door leiding Alle documenten meteen naarslachtoffer Opvolging mogelijk 24. Aangifte ongeval 25. Aangifte ongeval 26. Aangifte ongeval 27. Aangifte ongeval 28. Aangifte ongeval Het rechtse deel wordt ingevuld door dedokter Het linkse deel wordt ingevuld door deleiding Ongevalsaangifte voor Interdio, nietvoor het slachtoffer 29. Aangifte burgerlijke aansprakelijkheidAlgemeen: Aansprakelijkheid niet toegeven aantegenpartij Grootte van de schade niet zelf bepalen Gewone burgerlijke aansprakelijkheid:via familiale (franchise van 230) Toezichtsfouten of organisatiefouten viaChiroverzekering 30. Aangifte burgerlijkeaansprakelijkheid Geen formulieren Aangetekende brief met daarin allenuttige gegevens(schade, oorzaak, dader, polisnummerverzekering) Copie maken en versturen naar IC-verzekeringen met vraag omopvolging, origineel behouden. Jeeigen versie van de feiten bijvoegen. 31. Contractueleaansprakelijkheid Aansprakelijkheid komt voort uit hetafsluiten van een contract (impliciet): Carwash - vestiaire Huren van tent, geluidsinstallatie, Gebruik van videocamera Niet verzekerd via Chiroverzekering,aparte all-risk verzekering afsluiten 32. Autos Verplichte verzekering BA voor autos:schade aan derden door fout van dechauffeur is verzekerd Eigen schade is niet verzekerd Iemand heeft schade als hij/zij rijdt metandermans auto: niet verzekerd Mogelijkheid van omniumverzekeringvia www.chiro.be aan 9,25 per dag. 33. Brandverzekering Verplicht voor eigenaars, aan te radenvoor gebruikers Uitzondering: afstand van verhaal doorde eigenaar Ook nuttig voor inboedel Het juiste bedrag: betrek je verzekeraarbij de bepaling van de waarde Op verplaatsing telt de Chiroverzekering 34. Brandverzekering Chiro-brandverzekering via de site Voor brand en aanverwante schade Eerste risico: je bepaalt zelf het kapitaal dat je wilverzekeren, de verzekering betaalt dit maximaalterug Ook eigen tenten verzekerd Franchise 1250 bij brand, 225 bij schade aantenten Kapitaal Premie Kost:125.000 138200.000 207250.000 276 35. Objectieve aansprakelijkheid Wettelijke verplichting bij een fuif Regelt de lichamelijke schade bij brandof ontploffing Polis per evenement of jaarpolis 36. Verzekeringen voor vrijwilligers Wet verplicht enkel verzekeringburgerlijke aansprakelijkheid Enkel burgerlijke aansprakelijkheid?Geen actie, automatische dekking viaChiroverzekering. Betere dekking voor vrijwilligers?Ongevallen, rechtsbijstand, loonverlies? 37. Verzekeringen voorvrijwilligers Gratis verzekering via de provincies Eerst erkenning vragen (max 6 weken) Activiteit melden (3 dagen voor activiteit) Maximaal 100 (80 in West-Vlaanderen) dagen per jaar Geen namenlijsten Zeer geschikt voor eetfestijn, Gemeenrecht voor vrijwilligers Namenlijst bezorgen voor de start 0,96/persoon/dag Dekking nog een beetje beter dan Chiropolis Zeer geschikt voor bouwprojecten 38. Verzekeringen voor vrijwilligers Freelancers Jaarpolis op naam Bij aansluiting Voor mensen die vaak de leidingsploeg ondersteunen, maar niet (meer) bij een afdeling staan. Jaarpolis oud-leiding Jaarpolis op naam Voor oud-leidingswerking Verzekering bij initiatieven van de chiroploeg is niet meer nodig Beperkte periode Periode van 3 weken Ideaal voor kookploegen Mensen die al een jaarpolis hebben, moeten niet dubbel verzekerd worden 39. Meer info:www.chiro.be/verzekeringen 40. ContactenChirojeugd Vlaanderen vzwKipdorp 302000 Antwerpen03-231 07 95 fax 03-232 51 62Hans [email protected]/verzekeringen 41. ContactenIC-verzekeringen NV(afdeling Hasselt)Kempische steenweg 4043500 Hasselt011-87 04 11 fax 011-87 04 88Info: Marc [email protected]