VERSLAG TOEKOMST VAN DE KANJELZONE ... VERSLAG... Inhoud Co-design aanpak 2 1 Introductie 4 2...

Click here to load reader

 • date post

  31-Aug-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of VERSLAG TOEKOMST VAN DE KANJELZONE ... VERSLAG... Inhoud Co-design aanpak 2 1 Introductie 4 2...

 • VERSLAG TOEKOMST VAN DE KANJELZONE

  dinsdag 20 januari 2015

 • Inhoud Co-design aanpak 2

  1 Introductie 4

  2 Tradeshow 10

  3 Ontwerp ronde 1 Kansen voor… 54

  4 Inspiratielunch 74

  5 Ontwerp ronde 2 78

  6 Afsluiting 96

  Deelnemers Wim Meys Gemeente Maastricht

  Marcel van Dijk Gemeente Maastricht

  Gerard Wijnands Gemeente Maastricht

  Peter Konings Gemeente Maastricht

  Marieke Kluiters Gemeente Maastricht

  Karin Munnichs Gemeente Maastricht

  Albert Albers Gemeente Maastricht

  Martine Saraber Gemeente Maastricht

  Peter Koevoets RKVCL / voorzitter

  Marcel Coolen RKVCL / secretaris

  Liliane Geraerds Gemeente Maastricht

  Bert van den Boorn Gemeente Maastricht

  Lewie Bernards Gemeente Maastricht

  Mirella Partouns Buitengoed Geul en Maas

  Anhilde de Jong Buitengoed Geul en Maas

  Hans Tulleners Provincie Limburg

  Ad Smits Zuyd Hogeschool

  Marcia Jacobs Zuyd Hogeschool

  Walter Schrijen Zuyd Hogeschool

  Hermien Wielders Zuyd Hogeschool

  Tetske van Loon Amphitryon

  Marcel Rouwette WRO

  Manon Neven Mise en Place

  Francois Mentink Mise en Place

  Mat Brüll Buurtraad Limmel

  Theo Dassen Buurtraad Limmel/ KinderBoerderij

  Joke de Jong Buurtraad Limmel

  Math Dupuits Buurtbelangen Nazareth

  Rob de Jong Avenue2

  Michiel Cuppen Avenue2

  Jos Geurts Projectbureau A2

  Wendy Frijns Servatius

  Bertille Soogelee Mondriaan

  Dietmar Schrijnemakers Inco+

  Ton Linders Inco+

  Jessica Klement Klement2

  Cridi Frissen CNME

  Frans Erkens COA

  Marc Bartholomeus COA

  Cecile Voncken Gemeente Maastricht

  Maril Verstraelen Avenue2

  Samantha van Rooij Strateon BV

  Huub Giesbers Fotograaf

  INSPIRATIELUNCH  Gertjan Nijnuis Adventure Cook

  Sheila Oroschin The Masters

  Han Zittema The Masters

  René van Drunen Exploitatiemaatschappij Hartelt/

  Viti Consult

  Ed Vliegen Biologische Tuinders Limmel

  Horrie Geraerds Visvereniging

  Hub Engelen Visvereniging

  Frederique Pronk Groen Maastricht

  Stefan Muijtjens landbouwadviseur

  Peter vd Heijden Sjoen Graas

  Jan Hurkens Locotuinen

  Jan Starmans Locotuinen

  Gerard Hofmans Locotuinen

  Carla Cremers Land-art

  Henriëtte Coppes Land-art

  Leon Jongen IKL

  Annie Debie initiatiefneemster Vegacentrum

  Dick Jurriëns initiatiefnemer Vegacentrum

  Theo Dassen Kinderboerderij Limmel

  Co-design sessie Kanjelzone Dinsdag 20 januari 2015 1

 • Co-design aanpak Samantha van Rooij, facilitator  Strateon 

  22

 • Welkom allemaal,

  Vandaag ga ik samen met mijn collega’s van Strateon deze sessie faciliteren.

  Voor de Kanjelzone zijn een groot aantal plannen al gemaakt en sommigen zijn

  reeds in gang gezet. Vandaag gaan we kijken hoe we deze plannen kunnen

  aanscherpen. We willen de plannen vooral op het gebied van toegankelijkheid

  & ontsluiting, duurzaamheid (groen en water) en herontwikkeling (leegstand)

  nauwkeurig onder de loep nemen.

  Belangrijke vragen We zitten met de juiste partijen en organisaties samen om deze aanscherping te kunnen realiseren. Het is nu vooral belangrijk dat we niet alleen gaan kijken naar het ‘wat?’, want we weten namelijk al redelijk goed wat we waar willen gaan realiseren. Belangrijk voor vandaag is dat we kijken naar ‘wie?’, ‘hoe?’ en ‘wanneer?’. Wie is er aan zet? Hoe gaan we het doen? Dit zijn belangrijke vragen voor vandaag.

  ‘Scan – Focus – Act!’  Strateon werkt met het principe: ‘Scan - Focus - Act!’ Allereerst (scan fase) gaan we allemaal de context tot ons nemen. Waar hebben we het nu eigenlijk over? We doen een stapje terug zodat we allemaal met dezelfde kennis en achtergrond aan de slag kunnen. In de focus fase gaan we antwoorden formuleren op de specifieke vragen die we hebben, het ‘hoe?’ formuleren. Daarbij gaan we nieuwe functies geven aan panden, verduurzamen, vergroenen etc. Nadat we alle informatie hebben opgenomen kunnen we aan de slag (act fase), we kunnen dan op verschillende deelonderwerpen een klap geven en tot meer concrete plannen maar vooral ook actiepunten komen.

  Veel succes en veel plezier allemaal!

  Co-design sessie Kanjelzone Dinsdag 20 januari 2015 3

 • 1 Introductie Wim Meys, gemeente Maastricht 

  44

 • Goedemorgen allemaal, Ik sta hier namens mensen van de hotelschool,

  gemeente Maastricht, het waterschap, en mensen van het buitengoed

  Geul & Maas.

  Ga het zien  Een aantal mensen weten dat ik al heel lang bij de gemeente Maastricht werk, om precies te zijn, al meer dan 30 jaar. Ik ben geograaf van oorsprong, meer dan 30 jaar geleden mocht ik bij de gemeente een inspraak-verslag opstellen over de landschapsindeling van de Kanjelzone en de ‘Landgoederenzone’ (nu: buitengoed Geul & Maas). Nu is het zo dat niet iedereen (bouw-/landschaps-) tekeningen kan lezen. Het schijnt zo te zijn dat 50% van de mensen dit niet kan. Daarom dacht ik, we moeten dat op een andere manier aanpakken. Ik ga geen inspraak organiseren, volgens mij is het beter als ik mensen op een zaterdag ga verzamelen om nu eens zelf dat landschap en die plannen te ervaren. Ik heb de landschapsontwerper uitgenodigd en samen met betrokkenen zijn we in een bus alle plekken afgegaan. Op elk belangrijk punt zijn we gaan kijken wat het verhaal van deze landschapsontwerper was en ook wat zijn redenatie was. Op het einde hadden we van Eijsden tot en met Borgharen het landschap verkend. Samen zijn we tot de conclusie gekomen dat de plannen goed waren, het inspraak-verslag was klaar en mijn opdracht was voltooid.

  Landschapsontwerp anno 2015  Ik vertel dit omdat we het vandaag over precies hetzelfde gebied gaan hebben. In de tussentijd hebben we geleerd dat landschapsplanning of -ontwerp nog meer met zich meebrengt. Daarom hebben we voor vandaag landschapsontwerp, wijkontwikkeling, waterplannen en initiatieven uit de buurt verzameld om zo tot een totaaloplossing te kunnen komen.

  Co-design sessie Kanjelzone Dinsdag 20 januari 2015 5

 • 6

 • Nazareth  Begin september heb ik een opdracht gekregen om een asielzoekerscentrum in Maastricht goed te laten landen. Wat betekent dit nu voor ons? Wij doen maar alsof het allemaal vanzelfsprekend is, maar wat gebeurt er nu in de wijk Nazareth? Mogen we een beetje nemen, het kan niet alleen geven zijn. De buurt denkt na over de omgeving en de toekomst van haar omgeving. Met betrekking tot de A2 is daar natuurlijk veel aan de hand, maar ook met de noorderbrug. Mosa Fabriek. Integratie van nieuwe mensen (600 nieuwe bewoners). Het is geen vrijblijvende opgave.

  Kaders Er zijn een aantal kaders opgesteld waarbinnen we vandaag en de komende tijd zullen moeten opereren. Deze kaders bestaan uit de plannen en verschillende visies die zijn opgesteld die allemaal invloed uitoefenen op de uiteindelijke inrichting van het gebied.

   • Gebiedsvisie - Buitengoed Geul & Maas  • Uitvoeringsagenda - Buitengoed Geul & Maas  • Structuurvisie - Maastricht 2030  • Wijkontwikkelingsplan

  Co-design sessie Kanjelzone Dinsdag 20 januari 2015 7

 • Centrale visie Binnen de opgestelde kaders zien we een duidelijke rode draad herhaaldelijk terugkomen: ‘Ruimte voor Ontmoeting’. Deze centrale visie van een plek waarin ontmoeting in de breedste zin van het woord georganiseerd of gefaciliteerd moet worden wil ik middels een citaat van Sartre kracht bijzetten: ‘Niet in afzondering zullen we ons zelf ontdekken, maar onderweg, in de stad, in de menigte, als ding onder de dingen, als mens onder de mensen’ - Jean-Paul Sartre

  Je zult zien dat er veel meer mogelijk is als je de deur uit gaat en elkaar gaat ontmoeten. Allerlei ideeën moeten samen komen voordat er leven ontstaat, zeker in dit gebied.

  8

 • Centrale opdracht  Ik hoop dat niet alles ‘letterlijk’ in beton gegoten is, maar dat over de plannen nagedacht kan worden en dat ze opnieuw tegen het licht gehouden kunnen worden, maar vooral hoe we de plannen met elkaar kunnen verbinden. We zullen het binnen het buitengoed Geul & Maas vandaag specifiek gaan hebben over de Centrale Kanjelzone grenzend aan de wijken Limmel en Nazareth. Binnen de Centrale Kanjelzone zijn een aantal onderdelen te identificeren die vandaag zeker de revue gaan passeren:

  Ontwerpen is meedenken  Ik gun u heel veel plezier toe, het is hard werken, dat heb ik inmiddels zeker ervaren in andere Co Design Sessies, maar het verrijkt je ook. We hopen aan het eind van de dag te oogsten met elkaar. We hopen op z’n minst om aan het eind van de dag een aantal goede inzichten te hebben voor de toekomst van dit gebied. Probeer vandaag niet te veel barrières te zien en met elkaar te kijken wat wél kan en hoe we dat dan moeten gaan realiseren.

  Veel plezier!

  Co-design sessie Kanjelzone Dinsdag 20 januari 2015 9

 • 2 Tradeshow   We gaan in 3 rondes 4 verschillende  presentaties aan u geven.   Wij als collectief zijn slimmer dan het  individu, we willen de ‘group-genius’  benutten, en met elkaar als een spons de  beschikbare kennis opzuigen. 

  1010