Verheugt u en juicht Exhortatie van Paus Franciscus Over ......Exhortatie van Paus Franciscus Over...

30
Gaudete en Exsultate Verheugt u en juicht Exhortatie van Paus Franciscus Over de roeping tot heiligheid Verschenen op 19 maart 2018

Transcript of Verheugt u en juicht Exhortatie van Paus Franciscus Over ......Exhortatie van Paus Franciscus Over...

Page 1: Verheugt u en juicht Exhortatie van Paus Franciscus Over ......Exhortatie van Paus Franciscus Over de roeping tot heiligheid ... ⚫ Vormen van valse spiritualiteit zonder ... ⚫

Gaudete en Exsultate

Verheugt u en juicht

Exhortatie van Paus Franciscus

Over de roeping tot heiligheid

Verschenen op 19 maart 2018

Page 2: Verheugt u en juicht Exhortatie van Paus Franciscus Over ......Exhortatie van Paus Franciscus Over de roeping tot heiligheid ... ⚫ Vormen van valse spiritualiteit zonder ... ⚫

Wie is heilig?

Page 3: Verheugt u en juicht Exhortatie van Paus Franciscus Over ......Exhortatie van Paus Franciscus Over de roeping tot heiligheid ... ⚫ Vormen van valse spiritualiteit zonder ... ⚫

Heilig

⚫ Waar denk je aan bij dit woord?

Page 4: Verheugt u en juicht Exhortatie van Paus Franciscus Over ......Exhortatie van Paus Franciscus Over de roeping tot heiligheid ... ⚫ Vormen van valse spiritualiteit zonder ... ⚫

Kern van de pauselijke brief

⚫ Heiligheid is alledaags

⚫ en is haalbaar voor iedere gelovige.

⚫ Alleen vertrouwen op God heb je ervoor nodig.

Page 5: Verheugt u en juicht Exhortatie van Paus Franciscus Over ......Exhortatie van Paus Franciscus Over de roeping tot heiligheid ... ⚫ Vormen van valse spiritualiteit zonder ... ⚫

Structuur

⚫ Voorwoord en Hoofdstuk 1: de roeping tot

heiligheid (1-34)

⚫ Hoofdstuk 2: tegenstanders van heiligheid:

gnosticisme en pelagianisme

⚫ Hoofdstuk 3: in het licht van de Meester:

Zaligsprekingen en Matteüs 25

⚫ Hoofdstuk 4: Tekenen van heiligheid

⚫ Hoofdstuk 5: Strijd, waakzaamheid en

Page 6: Verheugt u en juicht Exhortatie van Paus Franciscus Over ......Exhortatie van Paus Franciscus Over de roeping tot heiligheid ... ⚫ Vormen van valse spiritualiteit zonder ... ⚫

Voorwoord

⚫ Geen middelmatig leven, maar een uitdagend

bestaan dat ons gelukkig maakt. Dat gunt God

ons en daarom nodigt Hij ons uit om heilig te

worden.

Page 7: Verheugt u en juicht Exhortatie van Paus Franciscus Over ......Exhortatie van Paus Franciscus Over de roeping tot heiligheid ... ⚫ Vormen van valse spiritualiteit zonder ... ⚫

1. de roeping tot heiligheid

Page 8: Verheugt u en juicht Exhortatie van Paus Franciscus Over ......Exhortatie van Paus Franciscus Over de roeping tot heiligheid ... ⚫ Vormen van valse spiritualiteit zonder ... ⚫
Page 9: Verheugt u en juicht Exhortatie van Paus Franciscus Over ......Exhortatie van Paus Franciscus Over de roeping tot heiligheid ... ⚫ Vormen van valse spiritualiteit zonder ... ⚫

⚫ Heiligheid betekent

⚫ Je met lichaam en ziel inzetten

⚫ voor de komst van Gods rijk

⚫ van liefde, gerechtigheid en vrede voor allen.

⚫ Luisteren naar God en doen wat God van ons vraagt

Page 10: Verheugt u en juicht Exhortatie van Paus Franciscus Over ......Exhortatie van Paus Franciscus Over de roeping tot heiligheid ... ⚫ Vormen van valse spiritualiteit zonder ... ⚫

2. Twee subtiele vijanden van

heiligheid

Gnosticisme:

helemaal vertrouwen op je eigen kennis en

persoonlijke ervaring, waardoor het mysterie van

God verdwijnt.

Page 11: Verheugt u en juicht Exhortatie van Paus Franciscus Over ......Exhortatie van Paus Franciscus Over de roeping tot heiligheid ... ⚫ Vormen van valse spiritualiteit zonder ... ⚫

Pelagianisme

Het hangt van onze wil af, van onze persoonlijke

krachtinspanning of we heilig worden of niet. We

worden een soort supermensen die zich niet

meer afhankelijk voelen van Gods genade.

Page 12: Verheugt u en juicht Exhortatie van Paus Franciscus Over ......Exhortatie van Paus Franciscus Over de roeping tot heiligheid ... ⚫ Vormen van valse spiritualiteit zonder ... ⚫

In het licht van de Meester

⚫ Zalig = Gelukkig = Heilig

⚫ Zaligsprekingen, 8 wegen naar het geluk

⚫ 8 wegen naar heiligheid

Page 13: Verheugt u en juicht Exhortatie van Paus Franciscus Over ......Exhortatie van Paus Franciscus Over de roeping tot heiligheid ... ⚫ Vormen van valse spiritualiteit zonder ... ⚫

Zaligsprekingen

⚫ Arm zijn in het hart,

dat is heiligheid

⚫ Reageren met

nederige

zachtmoedigheid

⚫ Weten te huilen met

de ander

⚫ Hongerig en dorstig

de gerechtigheid

zoeken

Page 14: Verheugt u en juicht Exhortatie van Paus Franciscus Over ......Exhortatie van Paus Franciscus Over de roeping tot heiligheid ... ⚫ Vormen van valse spiritualiteit zonder ... ⚫

Zaligsprekingen

⚫ Kijken en handelen

met barmhartigheid,

dat is heiligheid

⚫ Een hart vrij houden

van alles wat de liefde

bezoedelt

⚫ Vrede stichten

rondom ons

⚫ Iedere dag de weg

van het evangelie

aanvaarden, ook al

levert dat problemen

op

Page 15: Verheugt u en juicht Exhortatie van Paus Franciscus Over ......Exhortatie van Paus Franciscus Over de roeping tot heiligheid ... ⚫ Vormen van valse spiritualiteit zonder ... ⚫

Filmpje over de werken van

barmhartigheid

⚫ https://www.kerknet.be/kerknet-

redactie/video/jaar-van-de-barmhartigheid-

uitgelegd-2-jolige-minuten

Page 16: Verheugt u en juicht Exhortatie van Paus Franciscus Over ......Exhortatie van Paus Franciscus Over de roeping tot heiligheid ... ⚫ Vormen van valse spiritualiteit zonder ... ⚫
Page 17: Verheugt u en juicht Exhortatie van Paus Franciscus Over ......Exhortatie van Paus Franciscus Over de roeping tot heiligheid ... ⚫ Vormen van valse spiritualiteit zonder ... ⚫

Twee fouten in ons denken

⚫ 1. persoonlijke relatie

met de Heer is het

belangrijkste. Van

bidden zonder daden

wordt niemand heilig.

⚫ 2. relativeren van

maatschappelijke inzet

en wantrouwen. Alle

onrecht in de wereld

stelt ons vragen en het

ene onrecht is niet

belangrijker dan het

andere.

Page 18: Verheugt u en juicht Exhortatie van Paus Franciscus Over ......Exhortatie van Paus Franciscus Over de roeping tot heiligheid ... ⚫ Vormen van valse spiritualiteit zonder ... ⚫

Tendensen in onze cultuur

⚫ Nerveuze onrust die

ons verdeelt en

verzwakt

⚫ Individualisme

⚫ Gemakzuchtige, door

consumptiedwang

gekenmerkte en

egoïstische geestelijke

lusteloosheid

⚫ Vormen van valse

spiritualiteit zonder

ontmoeting met God

Page 19: Verheugt u en juicht Exhortatie van Paus Franciscus Over ......Exhortatie van Paus Franciscus Over de roeping tot heiligheid ... ⚫ Vormen van valse spiritualiteit zonder ... ⚫

Vijf manifestaties van liefde

⚫ Standvastig

gericht blijven

op God

⚫ Leven met

vreugde en

gevoel voor

humor

⚫ Durf en

enthousiasme

⚫ Samen op

weg gaan

⚫ Voortdurend

gebed

Page 20: Verheugt u en juicht Exhortatie van Paus Franciscus Over ......Exhortatie van Paus Franciscus Over de roeping tot heiligheid ... ⚫ Vormen van valse spiritualiteit zonder ... ⚫

1. standvastig gericht blijven op

God, die ons liefheeft en steunt

Page 21: Verheugt u en juicht Exhortatie van Paus Franciscus Over ......Exhortatie van Paus Franciscus Over de roeping tot heiligheid ... ⚫ Vormen van valse spiritualiteit zonder ... ⚫

2. Leven met vreugde en gevoel

voor humor

Page 22: Verheugt u en juicht Exhortatie van Paus Franciscus Over ......Exhortatie van Paus Franciscus Over de roeping tot heiligheid ... ⚫ Vormen van valse spiritualiteit zonder ... ⚫

3. Durf en enthousiasme

Page 23: Verheugt u en juicht Exhortatie van Paus Franciscus Over ......Exhortatie van Paus Franciscus Over de roeping tot heiligheid ... ⚫ Vormen van valse spiritualiteit zonder ... ⚫

4. Heiliging is een

gemeenschappelijke weg

Page 24: Verheugt u en juicht Exhortatie van Paus Franciscus Over ......Exhortatie van Paus Franciscus Over de roeping tot heiligheid ... ⚫ Vormen van valse spiritualiteit zonder ... ⚫

5. Voortdurend gebed

Page 25: Verheugt u en juicht Exhortatie van Paus Franciscus Over ......Exhortatie van Paus Franciscus Over de roeping tot heiligheid ... ⚫ Vormen van valse spiritualiteit zonder ... ⚫

5. Geestelijke strijd, waakzaamheid

en onderscheiding

⚫ Het christelijk leven is een strijd:

⚫ Tegen de wereld

⚫ Tegen de eigen broosheid

⚫ Tegen de duivel

Page 26: Verheugt u en juicht Exhortatie van Paus Franciscus Over ......Exhortatie van Paus Franciscus Over de roeping tot heiligheid ... ⚫ Vormen van valse spiritualiteit zonder ... ⚫

Goedheid en liefde

Page 27: Verheugt u en juicht Exhortatie van Paus Franciscus Over ......Exhortatie van Paus Franciscus Over de roeping tot heiligheid ... ⚫ Vormen van valse spiritualiteit zonder ... ⚫

Onderzoekt alles en behoud het

goede⚫ Langdurig stil

gebed

⚫ Luisteren naar God, de ander, de werkelijkheid

⚫ Gehoorzaam

aan het

evangelie

⚫ Zich oefenen in het geduld van God

⚫ Groeien in een leven in navolging van Christus

Page 28: Verheugt u en juicht Exhortatie van Paus Franciscus Over ......Exhortatie van Paus Franciscus Over de roeping tot heiligheid ... ⚫ Vormen van valse spiritualiteit zonder ... ⚫

Vragen

⚫ De paus noemt twee valse vormen van heiligheid:

gnosticisme en pelagianisme. Bij de eerste wordt

teveel nadruk gelegd op geloofskennis ten koste

van de liefde. Bij de tweede gaat het zelf doen ten

koste van vertrouwen van God. Herken je iets

daarvan in je eigen leven?

Page 29: Verheugt u en juicht Exhortatie van Paus Franciscus Over ......Exhortatie van Paus Franciscus Over de roeping tot heiligheid ... ⚫ Vormen van valse spiritualiteit zonder ... ⚫

Vragen

⚫ De brief zegt dat geloof zich uit in naastenliefde:

wat voor invloed heeft jouw geloof op hoe je

omgaat met de mensen en de wereld om je heen?

⚫ Wat maakt jou gelukkig?

⚫ Hoe denk je over de duivel?

⚫ Wat blijft je het meeste bij van deze exhortatie

Gaudete et exsultate?

Page 30: Verheugt u en juicht Exhortatie van Paus Franciscus Over ......Exhortatie van Paus Franciscus Over de roeping tot heiligheid ... ⚫ Vormen van valse spiritualiteit zonder ... ⚫