Paus Benedictus Xvi 2007

of 8 /8
Overzicht

Embed Size (px)

Transcript of Paus Benedictus Xvi 2007

 • 1. Overzicht

2.

 • Levensloop
 • 16 april 1927, zoon van een politieagent
 • katholieke school en zo verplicht lid van Hitlerjugend
 • 1945 deserteerde en werd krijgsgevangene
 • 1946 seminarist en priester samen met zijn broer 1951
 • 1952 1977 professor aan vele verschillende universiteiten en seminaries
 • tijdens concilie vertegenwoordiger van de progressieve strekking samen met bv H. Kung
 • 1972 oprichter van tijdschrift Communio
 • 1977 aartsbisschop Mnchen en kardinaal
 • 1981 prefect van de Congregatie voor de geloofsleer ( met o.a. de verwezenlijking van de nieuwe Katechismus)
 • 2002 deken van het college van Kardinalen
 • 19 april 2005 verkozen als 265 stepaus

3.

 • BenedictusXVI
 • gezegende
 • 16 april = Heilige Benedictus = de Heilige Pelgrim
 • Benedictus XV = doorheen woelige tijden van W.O.1
 • Benedictus van Nursia (Benedictijnen) = grondlegger van het christendom in Europabelang van de kerk in Europa
 • Enkele opvattingen:
 • gevolueerd van progressief tot gematigd :ik ben niet conservatiever geworden, maar anderen zijn nog progressiever geworden
 • minder centralisme, meer (machts)bevoegdheid voor lokale bisschoppen
 • verscheidenheid in grote eenheid is heel belangrijk !eenheid voorkomt immers t persoonlijke gerichtheid
 • hoge prioriteit voor de oecumene! Gn oecumene van de terugkeer naar het katholicisme, maar een oecumene van de eenheid
 • gn socialisme (bevrijdingstheologie), maar ook gn hebzuchtideologie

4.

 • Weetjes
 • oudste gekozen paus sinds 275 jaar overgangspaus
 • planetoide nummer 8661 = Ratzinger
 • talen: vloeiend Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Engels en Latijn
 • speelt voortreffelijk piano (Mozart en Beethoven)
 • grote kunstliefhebber
 • Reizen
 • 2005 Wereldjongerendagen Keulen
 • 2006 Polen, Beieren, Turkije
 • 2007 Brazili, Wenen
 • 2008 USA en Sydney (Wereldjongerendagen)

5.

 • Deus Caritas Est
 • Wat?
 • Encycliek = brief die langsgaat aan alle mensen van goede wil (dus ook niet christenen/katholieken)
 • is geen kerkelijk wet (= geen norm dus, eerder een deugd)
 • geen onfeilbare uitspraken
 • binnen de historische contextof dus : een encycliek is een vanuit Christus nadenken en kijken naar de actuele wereld
 • Benedictus XVI
 • eerste encycliek als programma van zijn beleid
 • de liefde midden de geseculariseerde wereld
 • Rome in de ban van de liefde
 • Reacties op de encycliek

6. Deus caritas est die Creertnzich engageertMens = eros en agape lichaam geest -liefdeuitdrukking- op zoek naar het -belofte van mrbeste voor de ander 7. God mens Naaste (voorbij de gekende of eigen groep een naastenliefde als handen van God: of dus een getuigende kerkIn de caritatieve hulpverlening 8. Alles komt goed: Spe SalviMens gaatdood= wetenschapMensverlangtnaar (eeuwig) leven Hoe kan God dat verlangen bevestigen?Door Jezus dood enverrijzenis !Zo is er hoop op de oceaan van oneindige liefde ! Dit nieuws isperformatief ! Te vinden in: gebed dagelijks leven oordeel Deze hoop vermindert de neiging tot het kwade!