Paus Benedictus Xvi 2007

8
Overzicht

Transcript of Paus Benedictus Xvi 2007

Page 1: Paus Benedictus Xvi 2007

Overzicht

Page 2: Paus Benedictus Xvi 2007

Levensloop

• 16 april 1927, zoon van een politieagent• katholieke school en zo verplicht lid van Hitlerjugend• 1945 deserteerde en werd krijgsgevangene• 1946 seminarist en priester samen met zijn broer 1951• 1952 – 1977 professor aan vele verschillende universiteiten en seminaries• tijdens concilie vertegenwoordiger van de progressieve strekking samen met bv H. Kung• 1972 oprichter van tijdschrift Communio • 1977 aartsbisschop München en kardinaal• 1981 prefect van de Congregatie voor de geloofsleer ( met o.a. de verwezenlijking van de nieuwe Katechismus)• 2002 deken van het college van Kardinalen• 19 april 2005 verkozen als 265ste paus

Page 3: Paus Benedictus Xvi 2007

Benedictus XVI• “gezegende” • 16 april = Heilige Benedictus = de Heilige Pelgrim• Benedictus XV = doorheen woelige tijden van W.O.1• Benedictus van Nursia (Benedictijnen) = grondlegger van het christendom in Europa belang van de kerk in Europa

Enkele opvattingen:• geëvolueerd van progressief tot gematigd : “ik ben niet conservatiever geworden, maar anderen zijn nog progressiever geworden• minder centralisme, meer (machts)bevoegdheid voor lokale bisschoppen• “verscheidenheid in grote eenheid“ is heel belangrijk ! eenheid voorkomt immers té persoonlijke gerichtheid • hoge prioriteit voor de oecumene! Géén oecumene van de terugkeer naar het katholicisme, maar een oecumene van de eenheid • géén socialisme (bevrijdingstheologie), maar ook géén hebzuchtideologie

Page 4: Paus Benedictus Xvi 2007

Weetjes• oudste gekozen paus sinds 275 jaar … overgangspaus• planetoide nummer 8661 = Ratzinger• talen: vloeiend Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Engels en Latijn• speelt voortreffelijk piano (Mozart en Beethoven)• grote kunstliefhebber

Reizen• 2005 Wereldjongerendagen Keulen• 2006 Polen, Beieren, Turkije• 2007 Brazilië, Wenen• 2008 USA en Sydney (Wereldjongerendagen)

Page 5: Paus Benedictus Xvi 2007

Deus Caritas EstWat? • Encycliek = brief die langsgaat aan alle mensen van goede wil (dus ook niet christenen/katholieken)• is geen kerkelijk wet (= geen norm dus, eerder een deugd)• geen “onfeilbare” uitspraken• binnen de historische context of dus : “een encycliek is een vanuit Christus nadenken en kijken naar de actuele wereld”

Benedictus XVI• eerste encycliek als programma van zijn beleid• de liefde midden de geseculariseerde wereld

Rome in de ban van de liefde Reacties op de encycliek

Page 6: Paus Benedictus Xvi 2007

“Deus caritas est” die

Creëert én zich engageert

Mens = eros en agape

lichaam geest-liefdeuitdrukking - op zoek naar het-belofte van méér beste voor de ander

Page 7: Paus Benedictus Xvi 2007

God

mens

Naaste(voorbij de “gekende” of “eigen” groep

een naastenliefde als “handen van God”:

of dus een “getuigende kerk”

In de caritatieve hulpverlening

Page 8: Paus Benedictus Xvi 2007

Alles komt goed: Spe Salvi Mens gaat dood = wetenschap Mens verlangt naar (eeuwig) levenHoe kan God dat verlangen bevestigen? Door Jezus’ dood en verrijzenis! Zo is er hoop op de “oceaan van oneindige liefde” !Dit nieuws is performatief! Te vinden in:gebed – dagelijks leven – oordeelDeze hoop vermindert de neiging tot het kwade!