Vereniging Afvalsamenwerking Limburg Ledenvergadering donderdag 11 januari 2007 Oranjerie Roermond.

download Vereniging Afvalsamenwerking Limburg Ledenvergadering donderdag 11 januari 2007 Oranjerie Roermond.

of 26

 • date post

  08-Jun-2015
 • Category

  Documents

 • view

  214
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of Vereniging Afvalsamenwerking Limburg Ledenvergadering donderdag 11 januari 2007 Oranjerie Roermond.

 • Dia 1
 • Vereniging Afvalsamenwerking Limburg Ledenvergadering donderdag 11 januari 2007 Oranjerie Roermond
 • Dia 2
 • Agenda 1.Opening 2.Mededelingen 1.Brief deput Kersten 2.Herindeling midden-limburg 3.Overige mededelingen 3.Toelichting beoordelingsverslag 4.Toelichting gunningsadvies 5.Toelichting Limburgbrede verevening voortransport 6.Stemmingen 1.Gunningsadvies 2.Limburgbrede verevening voortransport 7.Rondvraag 8.Sluiting Agenda
 • Dia 3
 • Brief d.d. 6-12-2006 van deput Kersten: Voorstel: ter kennis aannemen ASL-Bestuur: treedt niet in de autonome positie van gemeenten inzake de afvalstoffenheffing Herindeling Midden-Limburg Van 46 naar 39 leden Nieuwe gemeenten Roerdalen Ambt Montfort en Roerdalen Roermond Roermond en Swalmen Leudal Heythuysen, Roggel en Neer, Haelen en Hunsel Maasgouw Maasbracht, Heel en Thorn Eventuele overige mededelingen 2. Mededelingen
 • Dia 4
 • Team Begeleidend buro KplusV Beoordelingsteam Evers (rd Maasland) Franssen (Venray) Jacobs (Venlo) Keijzers (programmanager ASL) Oehlen (medewerker/sekr. ASL) Rutzerveld (Sittard-Geleen) Sijstermans (RD4) Toezichthoudende ASL-bestuurders Hazeu Govers 3. Toelichting beoordelingsverslag
 • Dia 5
 • Proces voorbereiding Alv 24 november 2004: bestuursopdracht gecoordineerde aanbesteding Alv 8 juni 2005: procespad vastgesteld Producten: Beindiging contract Essent Strategienotitie Wegingsnota Bestek ALV 22 december 2005: Vaststelling strategienotitie aanbesteding Vaststelling nota inrichting aanbesteding Vaststelling overige uitgangspunten: Limburgbreed uniforme voorwaarden Alv besluit bij meerderheid Point of no return: uittreder wacht schadeclaim Bestuursbrief 25 november 2005 Conform eerder genoemde uitgangspunten Nota Inrichting (voorloper bestek), Limburgbrede uniformiteit, opzeggen vigerend contract Alle gemeenten akkoord Kanttekening: Horst ad Maas heeft wettelijke uitzonderingspositie inzameling gft Opzegging contract Essent: brief 18 mei 2006 3. Toelichting beoordelingsverslag
 • Dia 6
 • Proces aanbesteding 2 juni:publicatie aanbesteding bij EU-buro Luxemb. Juni-september notas van inlichtingen 5 oktober opening van de enveloppen Okt.-nov.Beoordelingsproces 1 december Besluit AB over gunningsadvies 5 decemberadvies naar gemeenten en persconferentie 11 januari ALV 2 februari voorlopige gunning FebruariBezwaartermijn FebruariBesprekingen met essent 2 maartdefinitieve gunning 3. Toelichting beoordelingsverslag
 • Dia 7
 • W eging Prijs80% Duurzaamheid15% Verwerkingsconcept5% Logistiek concept5% Kwaliteit toekomstplan5% Contractvoorwaarden 5% Uitsluitende criteria Compleetheid informatie Bedrijfszekerheid Vergunningen achtervangfunctie 3. Toelichting beoordelingsverslag
 • Dia 8
 • Percelen en biedingen HRA GFT H1 H2 H3 G1 G2 G4 G3 ARN AVR ESSENT VAR Delta Orgaworld Essent 3. Toelichting beoordelingsverslag
 • Dia 9
 • Enkele prijzen incl. voortransport excl. btw 5 JR-contract10 JR-contract H1H2H3G1G2G3G4H1H2H3G1G2G3G4 ARN 128,09 AVR 132,85 Essent 122,25 48,83 Orga- world 61,05 61,64 VAR 52,9058,15 Delta Milieu Diskw ca.60,00 Diskw ca.59,00 3. Toelichting beoordelingsverslag
 • Dia 10
 • HRA score totaal Limburg HRA Prijs max=80 Duur- zaamheid max=15 Contract max=5 Totaal max=100 ARN 10jr 67,79,55,082,2 AVR 5jr 63,16,9 5,0 75,0 Essent 5jr 80,08,85,093,8 3. Toelichting beoordelingsverslag
 • Dia 11
 • HRA Conclusie Alleen competitie op schaal totaal Limburg Prijs geeft doorslag Op duurzaamheid zijn verschillen klein, maar is ARN fractie (0,7 pnt) beter Essent 5jr duidelijk overall-overwinnaar 3. Toelichting beoordelingsverslag
 • Dia 12
 • GFT Voorbeeld spannendste wedstrijd score finalisten perceel G1 GFT Prijs max=80 Duur- zaamheid max=15 Contract max=5 Totaal max=100 VAR 5jr 70,26,45,081,6 Essent 5jr 80,08,85,093,8 3. Toelichting beoordelingsverslag
 • Dia 13
 • GFT score finalisten totaal Limburg GFT Prijs max=80 Duur- zaamheid max=15 Contract max=5 Totaal max=100 Orgaworld 10jr 54,49,05,068,4 Essent 5jr 79,88,85,093,5 3. Toelichting beoordelingsverslag
 • Dia 14
 • GFT Conclusie In voetbaltermen: eenzijdige wedstrijd Alleen bij G1 beetje competitie (VAR-Essent) Maar ook in G1 Essent winnaar Essent wint alle percelen overtuigend 3. Toelichting beoordelingsverslag
 • Dia 15
 • Essent Winnaar alle percelen 5 jaars contract verlengingsmogelijkheid met resp. 3 en 2 jaar Vaste prijs totale periode HRA Nieuw: 119,39 per ton Contractomvang: 30,3 miljoen per jaar Voordeel 22,52 per ton (16%) 5,7 miljoen totaal per jaar GFT Nieuw: 45,97 per ton Contractomvang: 4,8 miljoen per jaar Voordeel 37,55 per ton (45%) 3,9 miljoen totaal per jaar Totaal Contractomvang 35,1 miljoen per jaar Ofwel 175 miljoen voor de volle 5 jaar voordeel 9,6 miljoen per jaar (22%) 4. Gunningsadvies
 • Dia 16
 • Nieuw contract Milieuvoordeel Maximale scheidingsvrijheid gemeenten Stimulans preventie en recycling Voortransport Extra overslag Venray voor Gennep en Bergen Overslag Roermond (industriehaven) iets centraler dan oude overslag Montfort (60% inwoners overslaggebied is dichterbij) Bulktransport Aandeel trein gaat van 3% naar 48% (Maastricht en Kerkrade naar Wijster) Optie watertransport vanuit Mtricht en Rmnd is buiten aanbieding gehouden ( 2,81 per ton duurder) Totale reductie wegkilometers bijna 40% reductie Dagelijks ca. 40 vrachtautos binnen heel limburg Beindiging storten Verbranding in hoogrendementsovens 4. Gunningsadvies
 • Dia 17
 • 5800 53000 14000 28000 3600 5800 NAAR AZN 110.000 ton 83000 63000 NAAR WIJSTER 146.000 ton Bulktransport HRA in ton 2004 4. Gunningsadvies
 • Dia 18
 • Bestuursvoorstel Akkoord met beoordelingsnota Akkoord met gunningsadvies 2 februari: voorlopige gunning aan Essent Februari: Bezwaartermijn bedrijven Gesprek bestuur met beoogde winnaar Essent 2 maart: definitieve gunning aan Essent Dadelijk stemming 4. Gunningsadvies
 • Dia 19
 • Onderwerpen voor gesprek met Essent (februari) Eenheid binnen nieuwe gemeenten in Midden- Limburg (ook Heythuysen naar AOS Roermond) Openingstijd zaterdag 16.30/17.00uur voortransport op Essent factuur pluscontracten???? tekenmomenten 4. Gunningsadvies
 • Dia 20
 • Vragen? (stemverklaringen en discussie straks) 3 en 4. Beoordeling en Gunningsadvies
 • Dia 21
 • Verevening Principe Gemeente met overslag heeft zelf minder transportkosten doet duit in de vereveningspot Gemeente ver van overslag heeft meer transportkosten ontvangt bijdrage uit vereveningspot Resultaat: alle limburgse gemeenten maken per ton dezelfde kosten voor voortransport, ongeacht ligging overslagen 5. Limburgbrede verevening voortransportkosten
 • Dia 22
 • Verevening Solidariteit was sleutel tot succes Respectieve alvs hebben principe onderschreven Gemeenten hebben in hun machtigingsbrieven dit principe onderschreven Pleidooi voor verrekening van de verevening via de factuur van Essent Factuurbedrag = verwerkingsprijs +/- verveveningsvoordeel/nadeel Comform model-spreadsheet Voordeel: per factuur transparantie over heel limburg over alle kosten 5. Limburgbrede verevening voortransportkosten
 • Dia 23
 • Vragen? (stemverklaringen en discussie zo meteen) 5. Limburgbrede verevening voortransportkosten
 • Dia 24
 • Stemmingen 1.Vaststellen beoordelingsnota 2.Akkoord met Gunningsadvies bestuur afvalverwerking na 2008 3.Vaststellen voorstel Limburgbrede verevening voortransportkosten 6. Stemmingen
 • Dia 25
 • Rondvraag 7. Rondvraag
 • Dia 26
 • Sluiting 8. Sluiting