Verdiepingsroute compleet

of 43 /43

description

Verdiepingsroute compleet

Transcript of Verdiepingsroute compleet

Page 1: Verdiepingsroute compleet
Page 2: Verdiepingsroute compleet

5 sec

Antwoord met ja of nee.

We bespreken de juiste onderwerpen in ons leernetwerk.

Tip: met de barometer krijg je meer inzicht

in het functioneren van je leernetwerk.

Ja? Leg een verbinding.

Barometer

Page 3: Verdiepingsroute compleet

5 sec

Antwoord met ja of nee.

In ons leernetwerk betekenen we veel voor elkaar.

Tip: bespreek dit indien nodig op een

later moment met elkaar.

Ja? Leg twee verbindingen. Nodig een andere speler uit om ook

een verbinding te leggen.

Barometer

Page 4: Verdiepingsroute compleet

5 sec

Antwoord met ja of nee.

Er is een prettige sfeer in ons leernetwerk.

Tip: met de checklist krijg je meer inzicht in het

functioneren van je leernetwerk.

Ja? Leg een verbinding.

checklist

Page 5: Verdiepingsroute compleet

5 sec

Antwoord met ja of nee.

Ook docenten buiten ons netwerk maken gebruik van de kennis die

wij opdoen.

Tip: bespreek op een later moment of jullie

dit belangrijk vinden.

Ja? Iedereen legt een verbinding in de speelvolgorde. Jij mag kiezen of je

hem nu legt of later.

kennisproducten

Page 6: Verdiepingsroute compleet

5 sec

Antwoord met ja of nee.

Zijn jouw leervragen opgenomen in de leeragenda van je leernetwerk?

Tip: kom op voor je eigen leervragen en breng

dit punt indien nodig naar voren.

Ja? Leg een verbinding.

kennisproducten

Page 7: Verdiepingsroute compleet

1 min

Geef een of meer voorbeelden.

Wat haal jij uit je leernetwerk?

Leg voor elk voorbeeld een verbinding.

waardecreatieverhaal

Page 8: Verdiepingsroute compleet

30 sec

valkuilen

Licht je antwoord toe.

Hoeveel tijd besteed jij gemiddeld per week aan je leernetwerk?

Klaar? Leg een verbinding.

Page 9: Verdiepingsroute compleet

30 sec

leeragenda

Vind je dat er voldoende structuur in de activiteiten van jullie leernetwerk zit?

Tip: breng dit punt indien nodig naar voren op

het volgende overleg van je leernetwerk.

Ja? Leg een verbinding.

Page 10: Verdiepingsroute compleet

1 min

Barometer

Welke beschrijving past het beste bij jullie leernetwerk?

kabbelend beekje / wervelwind / helder meer / ingezaaide akker / woestijn /

anders, namelijk …

Tip: breng dit punt indien nodig naar voren op

het volgende overleg van je leernetwerk.

Gedaan? Leg een verbinding.

Page 11: Verdiepingsroute compleet

1 min

creator

Licht je antwoord toe.

Hebben jullie de afgelopen tijd iets ontdekt of ontwikkeld en het daarna

naar buiten gebracht?

Tip: bedenk op een later moment hoe jullie

’kennisproducten’ kunnen delen.

Ja? Leg een verbinding.Nee? De volgende speler moet een beurt

overslaan.

Page 12: Verdiepingsroute compleet

10 sec

online omgeving

Antwoord met ja of nee.

Vind je dat je voldoende van ICT gebruikmaakt bij netwerkleren?

Tip: een ICT-coach kan behulpzaam zijn. Is die

er niet? Kaart het aan bij collega’s of directie.

Ja? Leg een verbinding.

Page 13: Verdiepingsroute compleet

30 sec

vul de zin aan

Vul de zin aan:

Waarover ik in ons leernetwerk tevreden ben, is…

Gedaan? Leg een verbinding.

Page 14: Verdiepingsroute compleet

30 sec

vul de zin aan

Vul de zin aan:

Wat ik graag verbeterd zou zien in ons leernetwerk is …

Gedaan? Leg een verbinding.

Page 15: Verdiepingsroute compleet

30 sec

feedBack

Maak een medespeler een compliment. Denk daarbij aan zijn inbreng in

jullie leernetwerk.

Gedaan? Leg een verbinding.

Page 16: Verdiepingsroute compleet

30 sec

gesprekstechniek

Soms is er verschil tussen wat je

zegt en je lichaamstaal. Doe de oefening.

Jan en Mary komen elkaar op straat tegen. Jan zegt: “Leuk je weer te zien! Ik dacht laatst nog: ik moet Mary eens

bellen.”

Speel Jan. Laat met lichaamstaal het

tegenovergestelde zien van wat hij zegt.

Klaar? Leg een verbinding.

Page 17: Verdiepingsroute compleet

30 sec

gesprekstechniek

Een communicatiestoring ontstaat makkelijk.

Fluister je buurman deze boodschap in het oor.

Die geeft hem door tot hij weer bij jou is.

“Ik hoorde van Piet dat Erica op deafscheidsborrel van Jan de hele tijd met

Kees heeft staan praten. Ik dacht dat ze uitelkaar waren? Jij dan?”

Gedaan? Leg een verbinding.

Page 18: Verdiepingsroute compleet

1 min

gesprekstechniek

Doe deze luisteroefening.

Een collega zegt tegen jou: “Ik heb er zó genoeg van! Elke dag is het

hetzelfde liedje. Ik weet absoluut niet meer wat ik met je aanmoet!”

Stoom komt uit zijn oren.

Reageer op deze collega met een

ik-boodschap. Ik zie…. / Ik merk…

Klaar? Leg een verbinding.

Page 19: Verdiepingsroute compleet

1 min

feedBack

Licht je antwoord toe.

Durven jullie elkaar feedback te geven in je leernetwerk?

Tip: bespreek dit onderwerp met elkaar

op een later moment.

Gedaan? De medespeler aan je linkerkant mag jou belonen. Hij bepaalt hoeveel

verbindingen je mag leggen.

Page 20: Verdiepingsroute compleet

1 min

ict-coach

Stel, jij bent de ICT-coach, hoe zou jij

dit aanpakken?

De leden van een leernetwerk werken op verschillende scholen. Er is behoefte aan meer uitwisseling. De meeste zijn

nieuwsgierig naar wat ICT hieraan kan bijdragen.

Gedaan? Leg een verbinding.

Page 21: Verdiepingsroute compleet

1 min

mindmap

Is er behoefte aan verbreding in jullie netwerk?

Ja? Bedenk samen een manier om jullie leernetwerk te verbreden. Jullie kunnen

bijvoorbeeld een mindmap tekenen op het speelveld. Alle deelnemers mogen daarna

een verbinding leggen.

Page 22: Verdiepingsroute compleet

1 min

Barometer

Stel, jullie leernetwerk stroomt over

van de goede ideeën en plannen. Maar de

barometer laat zien dat de opbrengsten

achterblijven. Wat kies jij als volgende stap?

A. We zetten activerende werkvormen in.B. We vragen ondersteuning.

C. We kijken nog eens goed naar de leer-agenda en scherpen deze aan.

Keuze gemaakt? Leg een verbinding.

Page 23: Verdiepingsroute compleet

1 min

kennisproducten

Geef tenminste drie tips.

Wat raad jij een beginnend leernetwerk aan?

Gelukt? Schenk je verbinding aan een medespeler naar keuze.

Page 24: Verdiepingsroute compleet

2 min

valkuilen

Stel, jouw leernetwerk is reuze gezellig maar

niet erg productief. Hoe pak je het aan?

Vraag je medespelers feedback op je antwoord.

A. Je stelt het plenair aan de orde.B. Je bespreekt het in de wandelgangen.

C. Je doet het anders namelijk _________

Keuze gemaakt? Leg een verbinding.

Page 25: Verdiepingsroute compleet

1 min

waardecreatieverhaal

Vertel over een situatie die je in de afgelopen periode inspireerde in

je leernetwerk.

Gedaan? Leg een verbinding.

Page 26: Verdiepingsroute compleet

1 min

waardecreatieverhaal

Noem een sterk punt van jullie leernetwerk.

Gedaan? Leg een verbinding.

Page 27: Verdiepingsroute compleet

30 sec

amBassadeur

Bedenk een korte, pakkende zin.

Waarom is jouw leernetwerk fantastisch?

Gedaan? Leg een verbinding.

Page 28: Verdiepingsroute compleet

30 sec

stimuleren

Vul aan:

Als ik onze directeur of teamleider was dan zou ik … doen om ons

leernetwerk te versterken.

Gedaan? Leg een verbinding. Verdien vier extra verbindingen door dit direct over te

brengen aan je directeur of teamleider.

Page 29: Verdiepingsroute compleet

30 sec

leeragenda

Geef in één zin weer.

Wat is het belangrijkste leerdoel van jullie leernetwerk?

Gedaan? Leg een verbinding.

Page 30: Verdiepingsroute compleet

1 min

valkuilen

Lees deze quote voor jezelf.

Bekijk hem daarna door een roze bril

en vertaal hem voor je medespelers.

“Het is altijd hetzelfde. We zijn net lekker op stoom en dan begint Jan te klagen.

Vandaag was het de computer en de keer daarvoor waren de kinderen te druk. Het is nooit goed of het deugt niet.”

Gedaan? Hoe roze was je quote? De medespeler rechts van je bepaalt

hoeveel verbindingen je mag leggen.

Page 31: Verdiepingsroute compleet

30 sec

valkuilen

We maken problemen vaak groter dan

nodig is. Doe dit eens bewust. Bedenk een

manier om het volgende probleem te verergeren:

Een van de deelnemers van jullie netwerk heeft altijd het hoogste woord. Hoewel zij vaak leuke ideeën heeft, komen anderen

minder aan bod dan ze zouden willen.

Gedaan? Leg een verbinding.

Page 32: Verdiepingsroute compleet

1 min

gesprekstechniek

Vraag aan een andere speler hoe hij jullie leernetwerk ervaart.

Vat het antwoord samen.

Gedaan? Leg een verbinding.

Page 33: Verdiepingsroute compleet

1 min

competenties

Geef feedback op deze quote:

“Je leert het meest op het moment dat je reikt naar wat je nog niet weet, wat je nog niet begrijpt, wat je moeilijk vindt,

of soms zelfs beangstigend.”

Gedaan? Leg een verbinding.

Page 34: Verdiepingsroute compleet
Page 35: Verdiepingsroute compleet

“We zijn materialen van twee scholen bij elkaar gaan leggen. Je blijkt dan

samen zoveel te hebben, dat vaak ook nog eens perfect in elkaar past!”

Maria, leraar groep 6

Page 36: Verdiepingsroute compleet

“Ik sta nu wel veel meer open vooropmerkingen dan in het begin. Vind hetsoms nog wel lastig, maar ik merk dat ik

veel leer van die feedback.”Eva, leraar groep 3

Page 37: Verdiepingsroute compleet

“Je mag gerust iets van elkaar eisen,vind ik. Vaste tijdstippen afspreken bijvoorbeeld

is toch wel belangrijk bij netwerkleren.” Simon, leraar groep 8

Page 38: Verdiepingsroute compleet

“Een paar mensen in ons netwerk deden bijnaalles, de sprankel leek eruit. Toen hebben we deBarometer ingezet. Een goede zet: die maakte

tastbaar wat we konden veranderen.”Eva, leraar groep 3

Page 39: Verdiepingsroute compleet

“We hebben leren Skypen. Daardoor konden we een expert van buiten

uitnodigen in ons netwerk.” Sylvia, leraar groep 5

Page 40: Verdiepingsroute compleet

“We gebruiken de computer steeds meervoor kennisuitwisseling. Daardoor kunnenwe onze opbrengsten ook gericht delen met

collega’s buiten ons netwerk.” Simon, ict-coach

Page 41: Verdiepingsroute compleet

“We zorgen ervoor dat wat we doen in het netwerk zichtbaar is voor anderen. Het fijne

is dat we daarmee ook erkenning krijgen voor wat we doen en dat geeft energie.”

irene, leraar groep 5

Page 42: Verdiepingsroute compleet

“Op zijn tijd moet je ook in een netwerkopruimen en ordenen, zoals overbodige zaken

schrappen en de juiste prioriteiten stellen.”Saskia, leraar groep 3/4

Page 43: Verdiepingsroute compleet

“Als leernetwerk zijn we zelfsturend. Maar de directie moet blijven stimuleren

door te zorgen voor tijd en ruimte.”Saskia, leraar groep 3/4