Verbrandingen - ontdekkingsreis-biologie.weebly.com · Samenstelling ingeademde lucht 1.2...

15
Verbranding en ademhaling Hoofdstuk 1

Transcript of Verbrandingen - ontdekkingsreis-biologie.weebly.com · Samenstelling ingeademde lucht 1.2...

Page 1: Verbrandingen - ontdekkingsreis-biologie.weebly.com · Samenstelling ingeademde lucht 1.2 Ingeademde en uitgeademde lucht. Samenstelling uitgeademde lucht •Stikstof 78 % •Zuurstof

Verbranding enademhaling

Hoofdstuk 1

Page 2: Verbrandingen - ontdekkingsreis-biologie.weebly.com · Samenstelling ingeademde lucht 1.2 Ingeademde en uitgeademde lucht. Samenstelling uitgeademde lucht •Stikstof 78 % •Zuurstof

Leerdoelen

• Je kunt de verbranding bij een kaars beschrijven

• Je kunt koolstofdioxide aantonen met een indicator

1.1 Wat is verbranding?

Page 3: Verbrandingen - ontdekkingsreis-biologie.weebly.com · Samenstelling ingeademde lucht 1.2 Ingeademde en uitgeademde lucht. Samenstelling uitgeademde lucht •Stikstof 78 % •Zuurstof

• Reactie van….

• Brandstof

• +

• Zuurstof

• Waarbij

• Verbrandingsproducten

• +

• Energie

• Vrijkomen

1.1 Wat is verbranding?

Page 4: Verbrandingen - ontdekkingsreis-biologie.weebly.com · Samenstelling ingeademde lucht 1.2 Ingeademde en uitgeademde lucht. Samenstelling uitgeademde lucht •Stikstof 78 % •Zuurstof

• Energie in de vorm van…..

1.1 Wat is verbranding?

Page 5: Verbrandingen - ontdekkingsreis-biologie.weebly.com · Samenstelling ingeademde lucht 1.2 Ingeademde en uitgeademde lucht. Samenstelling uitgeademde lucht •Stikstof 78 % •Zuurstof

• Voorbeeld:

• Verbranding benzine in auto

O2

1.1 Wat is verbranding?

Page 6: Verbrandingen - ontdekkingsreis-biologie.weebly.com · Samenstelling ingeademde lucht 1.2 Ingeademde en uitgeademde lucht. Samenstelling uitgeademde lucht •Stikstof 78 % •Zuurstof

BewegingWarmte

Verbrandingsproducten

1.1 Wat is verbranding?

Page 7: Verbrandingen - ontdekkingsreis-biologie.weebly.com · Samenstelling ingeademde lucht 1.2 Ingeademde en uitgeademde lucht. Samenstelling uitgeademde lucht •Stikstof 78 % •Zuurstof

O2

CO2 H2O

Energie

Voorbeeld:

Een kaars

Kaarsvet

1.1 Wat is verbranding?

Page 8: Verbrandingen - ontdekkingsreis-biologie.weebly.com · Samenstelling ingeademde lucht 1.2 Ingeademde en uitgeademde lucht. Samenstelling uitgeademde lucht •Stikstof 78 % •Zuurstof

• Formule verbranding

• Brandstof + O2 Verbrandingsproducten + Energie

• Auto:

Benzine + O2 Uitlaatgassen + Warmte + Beweging

• Kaars:

Kaarsvet + O2 Koolstofdioxide + Waterdamp + Warmte + Licht

1.1 Wat is verbranding?

Page 9: Verbrandingen - ontdekkingsreis-biologie.weebly.com · Samenstelling ingeademde lucht 1.2 Ingeademde en uitgeademde lucht. Samenstelling uitgeademde lucht •Stikstof 78 % •Zuurstof

Leerdoelen

• Je kunt de verschillen tussen ingeademde lucht en uitgeademde lucht noemen

1.2 Ingeademde en uitgeademde lucht

Page 10: Verbrandingen - ontdekkingsreis-biologie.weebly.com · Samenstelling ingeademde lucht 1.2 Ingeademde en uitgeademde lucht. Samenstelling uitgeademde lucht •Stikstof 78 % •Zuurstof

Samenstelling van lucht.

78%

21%

0,93%

0,04% 0,03%

Page 11: Verbrandingen - ontdekkingsreis-biologie.weebly.com · Samenstelling ingeademde lucht 1.2 Ingeademde en uitgeademde lucht. Samenstelling uitgeademde lucht •Stikstof 78 % •Zuurstof

• Lucht opnemen in longen

• Gaswisseling

• Zuurstof in

• Koolstofdioxide uit

• Luchtsamenstelling veranderd in longen

1.2 Ingeademde en uitgeademde lucht

Page 12: Verbrandingen - ontdekkingsreis-biologie.weebly.com · Samenstelling ingeademde lucht 1.2 Ingeademde en uitgeademde lucht. Samenstelling uitgeademde lucht •Stikstof 78 % •Zuurstof

Samenstellinguitgeademde lucht

• Stikstof 78 %

• Zuurstof 21 %

• Edelgassen 0,96 %

(bijvoorbeeld Argon)

• CO2 0,04 %

• Koude

• Stikstof

• Zuurstof

• Edelgassen

(bijvoorbeeld Argon)

• CO2

• W

• V

Samenstellingingeademde lucht

1.2 Ingeademde en uitgeademde lucht

Page 13: Verbrandingen - ontdekkingsreis-biologie.weebly.com · Samenstelling ingeademde lucht 1.2 Ingeademde en uitgeademde lucht. Samenstelling uitgeademde lucht •Stikstof 78 % •Zuurstof

Samenstellinguitgeademde lucht

• Stikstof 78 %

• Zuurstof 21 %

• Edelgassen 0,96 %

(bijvoorbeeld Argon)

• CO2 0,04 %

• Koude

• Stikstof 78 %

• Zuurstof 16 %

• Edelgassen 0,96 %

(bijvoorbeeld Argon)

• CO2 5,04 %

• Waterdamp

• Verwarmd

Samenstellingingeademde lucht

1.2 Ingeademde en uitgeademde lucht

Page 14: Verbrandingen - ontdekkingsreis-biologie.weebly.com · Samenstelling ingeademde lucht 1.2 Ingeademde en uitgeademde lucht. Samenstelling uitgeademde lucht •Stikstof 78 % •Zuurstof

Woordenlijst maken

1.1 Wat is verbranding?• Brandstof• Beweging• Warmte• Licht• Zuurstof• Water• Koolstofdioxide• Troebel• Indicator

1.2 Ingeademde en uitgeademde lucht Geen woorden bij deze paragraaf

Page 15: Verbrandingen - ontdekkingsreis-biologie.weebly.com · Samenstelling ingeademde lucht 1.2 Ingeademde en uitgeademde lucht. Samenstelling uitgeademde lucht •Stikstof 78 % •Zuurstof

• Maken opdracht 1 t/m 5

• Blz. 4 t/m 6 WB

• Blz. 8 TB

• Maken opdracht 6 t/m 8

• Blz. 7 t/m 10 WB

• Blz. 9 TB

• Heb je de leerdoelen behaald?

• Je kunt de verbranding bij een kaars beschrijven

• Je kunt koolstofdioxide aantonen met een indicator

• Je kunt de verschillen tussen ingeademde lucht en uitgeademde lucht noemen

Opdrachten maken