VEILIGHEIDSBOEKJE - Van Gelder Vanuit de afdeling communicatie zijn er drie beleidsstukken opgesteld

download VEILIGHEIDSBOEKJE - Van Gelder Vanuit de afdeling communicatie zijn er drie beleidsstukken opgesteld

If you can't read please download the document

 • date post

  15-Aug-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of VEILIGHEIDSBOEKJE - Van Gelder Vanuit de afdeling communicatie zijn er drie beleidsstukken opgesteld

 • vertrouwd verder

  VEILIGHEIDSBOEKJE

 • Welkom bij Van Gelder! 4

  Directieverklaring Van Gelder Groep 2019 5

  1. De Van Gelder Groep in het kort 7

  2. Houding en gedrag omtrent veiligheid 8

  3. Directiebeleid 9

  3.1 Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) beleid 9

  3.2 Gedragscode 9

  3.3 Communicatiebeleid 9

  3.4 Alcohol & drugs 10

  3.5 Onderaannemers 10

  3.6 I-SZW 11

  3.7 Sanctiebeleid 11

  4. Voorlichting, overleg en werkplekinspectie 11

  4.1 Voorlichting nieuwe medewerker 11

  4.2 Startwerkbespreking 12

  4.3 Toolboxmeetings 12

  4.4 TRA 12

  4.5 LMRA 12

  4.6 Vijf gouden bouwplaatsregels 12

  4.7 Werkplekinspecties 13

  4.8 Managementinspecties 13

  4.9 Audits 13

  5. Arbeids- en rusttijden 13

  6. Bezoek medisch deskundige 14

  INHOUDSOPGAVE

  veiligheidsboekje | 2

 • | 3

  7. Persoonlijke beschermingsmiddelen 14

  8. Ziek- en herstelmeldingen 14

  9. Vertrouwenspersoon 15

  10. Preventiemedewerkers 15

  11. Bedrijfshulpverlening 15

  12. KAM-meldingen en ongevalsrapportage 16

  13. Opleidingen 16

  14. Identificatie 16

  15. VCA 16

  16. Werkzaamheden Van Gelder Groep 17

  17. Algemene Risico’s & maatregelen 18

  18. Toelichting en specifieke maatregelen 27

  18.1 Werken op bedrijfsterreinen en/of in de openbare ruimte 27

  18.2 Werken met en bij materieel 27

  18.3 Werkhouding/fysieke arbeid 28

  18.4 Orde en netheid 30

  18.5 Weersomstandigheden 30

  18.6 Werken in/nabij het verkeer 31

  18.7 Gevaarlijke stoffen/productveiligheidsinformatiebladen 32

  18.8 Stof, kwarts en asbest in grond 32

  18.9 Opslag materiaal 33

  18.10 Duurzaamheid en milieuzorg 33

  18.11 Afvalstoffen 35

  19. Materieel, gereedschappen en middelen 35

  19.1 Hijsmiddelen 35

  19.2 Elektrisch gereedschap 36

 • Dit boekje informeert je beknopt over de Van Gelder Groep en de regels die wij hanteren. Daarbij gaat het om algemene regels die voor iedereen gelden, maar ook om specifieke regels en instructies voor bepaalde werkzaamheden.

  Voor iedereen die voor of namens Van Gelder gaat werken is dit boekje beschikbaar in meerdere talen (papier of digitaal): bij indiensttreding, bij inlening of bij uitgifte van een nieuwe versie.

  De directie van Van Gelder verwacht dat je dit boekje leest en vervolgens ook houdt aan de regels en voorschriften die erin beschreven staan.

  Heb je vragen of suggesties, overleg dit dan met jouw leidinggevende of met een medewerker van de afdeling KAM (KAM@vangelder.com). Het melden van verbeteringen wordt namelijk zeer gewaardeerd!

  Houd je je niet aan de regels dan word je daar uiteraard op aange- sproken, bijvoorbeeld als je werkzaamheden op een andere (onveilige) manier uitvoert, zonder toestemming van de leidinggevende.

  Als we ons met elkaar aan de regels houden komt dat ten goede aan de veiligheid, de kwaliteit van het werk, de arbeidsomstandigheden en aan de bescherming van het milieu.

  Wij wensen je heel veel werkplezier in veilige en juiste arbeids- omstandigheden.

  De directie van de Van Gelder Groep

  veiligheidsboekje | 4

  WELKOM BIJ VAN GELDER!

 • Missie Projecten realiseren door gedrevenheid en toewijding, op basis van betrouwbaarheid en wederzijdse waardering.

  Visie Infrastructuur is van groot belang voor onze maatschappij. Het heeft grote invloed op de economie en de connectiviteit tussen mensen, maar bovenal voorziet het in essentiële levensbehoeften. Het is ook geen toe- val dat we constant onze infrastructuur verbeteren. Door de jaren heen is de complexiteit enorm toegenomen en om daar een positieve stempel op te kunnen drukken moet je een betrouwbare aannemer zijn. Een bedrijf met loyale werknemers, die de kans krijgen zichzelf te ontwikkelen en daarom die extra stap willen zetten voor het bedrijf en haar opdracht- gevers. Door altijd op zoek te gaan naar een betere oplossing dan de vraag en constant te communiceren met de opdrachtgever, zodat die niet voor verassingen komt te staan. Doordat Van Gelder een familiebedrijf is gebleven zijn we niet afhankelijk van anderen. Zo blijven we onze eigen koers varen en blijven we ondernemen, zelfs wanneer de economie in een dip zit. Zo gaan we in alle bescheidenheid maar zeker met ambitie, vertrouwd verder.

  DIRECTIEVERKLARING VAN GELDER GROEP 2019

  | 5

 • Onder andere aan de hand van deze Missie en Visie heeft Van Gelder 3 Kernwaarden geformuleerd:

  Vakmanschap: Goed zijn in wat je doet en verantwoordelijkheid nemen. Gedrevenheid: Passie, bescheidenheid en loyaal. Ondernemend: Denken in mogelijkheden, extra stap zetten en oplossingsgericht.

  Bovenstaande wordt handen en voeten gegeven in haar werkwijze, vastgelegd in een bedrijfsmanagementsysteem (BMS) voor alle bedrijfs- onderdelen. Hierbij is Van Gelder gecertificeerd voor de volgende normen en richtlijnen:

  ■ NEN-EN-ISO 9001; ■ NEN-EN-ISO 14001; ■ NEN-EN-ISO 27001; ■ NEN-EN 13108-21 (FPC); ■ C02 prestatieladder; ■ Veiligheidsladder; ■ Werkplekbeveiligingsbedrijf; ■ Certificatieregeling Kabel- en Buizenlegbedrijven; ■ BRL SIKB 7000 P7001 & P7004; ■ BRL 9320 & BRL-K14020; ■ FSC ■ VCA**

  Van Gelder Groep verwacht van haar medewerkers dat deze werken conform de vastgelegde procedures en werkwijzen.

  Henri van der Kamp Algemeen directeur Van Gelder Groep veiligheidsboekje | 6

 • 1. DE VAN GELDER GROEP IN HET KORT

  Vertrouwd verder Van Gelder is een aannemer die, met ruim 1200 werknemers, boven- en ondergrondse infrastructuur realiseert. We zijn actief in heel Nederland en ook daarbuiten. Onze missie is om projecten te realiseren door ge- drevenheid en toewijding, op basis van betrouwbaarheid en wederzijdse waardering. Bij Van Gelder werken vakmensen voornamelijk in vaste teams, met korte lijnen, die constant meedenken met de opdrachtgever. De werknemers blijven Van Gelder trouw, omdat ze de ruimte krijgen te groeien en omdat er wederzijds respect is door alle lagen van het bedrijf.

  Oorsprong In 1916 kreeg Derk Kroeze de kans om met zijn familie de kabels aan te leggen voor de IJsselcentrale in Zwolle, maar daar bleef het niet bij. Onder leiding van zijn schoonzoon Hendrik Van Gelder bleef het be- drijf doorgroeien. In deze periode van grote groei heeft Van Gelder het ‘familiegevoel’ weten vast te houden. Honderd jaar verder is Van Gelder een allround aannemer die werkzaam is in alle disciplines voor de boven- en ondergrondse infrastructuur. Sinds 1992 is de heer E. van de Poll eigenaar van de Van Gelder Groep. Onder zijn leiding is de Van Gelder Groep uitgegroeid tot het moderne en multidisciplinaire bedrijf dat het nu is.

  | 7

  van gelder|groep

  van gelder|civiel

  ■ Aannemingsmaatschappij Van Gelder ■ Van den Heuvel Infra ■ Asfaltinstallaties ■ Multiline Markering ■ Overige deelnemingen

  ■ Van Gelder Kabel-, Leiding- en Montagewerken ■ Van Gelder Rail ■ Van Gelder Verkeerstechniek ■ Opleidingscentrum Gelderpoort ■ Van Gelder Telecom

  van gelder|infratechniek

 • veiligheidsboekje | 8

  2. HOUDING EN GEDRAG OMTRENT VEILIGHEID

  Als je voor Van Gelder werkt dan heb je het recht (en de plicht) het werk te onderbreken, als er naar jouw oordeel ernstig gevaar voor personen en omgeving dreigt. Het gaat dan om acuut gevaar, dus een gevaarlijke situatie waaraan meteen een einde moet worden gemaakt. Als een medewerker het werk onderbreekt, moet dit meteen bij de direct leiding- gevende worden gemeld.

  Als je voor Van Gelder werkt, dan werk je bewust veilig en wordt er van je verwacht: ■ Voorzichtig en zorgvuldig te werken, op een opgeruimde en nette werkplek, om gevaren voor de veiligheid en gezondheid van jezelf en anderen te voorkomen; ■ Machines, gereedschappen, werktuigen en kantoormiddelen op de juiste manier te gebruiken, te laten onderhouden en te laten keuren; ■ Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) op de juiste manier te gebruiken, te onderhouden en te vervangen; ■ Telefoon of tablet altijd op een veilige plek te gebruiken; ■ Aangebrachte beveiligingsmiddelen op werktuigen niet te veranderen of te verwijderen; ■ Dat je je houdt aan de instructies van je leidinggevende of instructies die in opdracht van Van Gelder worden gegeven; ■ Dat je niet werkt onder invloed van bewustzijn beïnvloedende middelen; ■ Dat je het visitekaartje bent van Van Gelder; gedraag je volgens onze normen en waarden; ■ Samen te werken.

 • | 9

  3. DIRECTIEBELEID

  3.1 Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) beleid De directeuren zijn verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering. Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) zijn hierin belangrijke onderdelen. Ons be- leid is dat we veilig werken of we werken niet, zowel binnen als buiten.

  Bij de uitvoering van het beleid worden de directeuren bijgestaan door leidinggevende- en uitvoerende collega’s. Door de korte lijnen is er (vrijwel) dagelijks contact over belangrijke onderwerpen. Procedures en afspraken zijn vastgelegd in het bedrijfsmanagementsysteem (BMS), dat voor alle werknemers toegankelijk is.

  3.2 Gedragscode Naast dit veiligheidsboekje is er ook een Van Gelder gedragscode. Daar- in staat wat er van je verwacht wordt op het gebied van omgaan met elkaar, met bedrijfseigendommen, informatie, intern