vamos italië

Click here to load reader

 • date post

  15-Apr-2017
 • Category

  Documents

 • view

  72
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of vamos italië

 • ZATERDAG 19 MAART 2011 79

  De eerste hoofdstad van Itali was nietRome, maar Turijn. Ook Napels was in hetprille begin in de running als hoofdstadvan het nieuwe land, maar de eerstekoning verkoos Turijn.

  Toen op 17 maart 1861 de Italiaanse staatwerd geboren, behoorden Veneti enRome overigens niet eens bij het nieuweItali. De paus regeerde liever over eenonafhankelijk Rome dan deel uit temaken van een verenigd Itali onder eenkoning. Firenze werd in 1865 de tweedehoofdstad omdat het noordelijke Turijnniet centraal genoeg lag. Toen in 1870 hetItaliaanse leger Rome annexeerde, werdde eeuwige stad de derde en voorlopiglaatste hoofdstad van het nieuwe Itali.Bezoek ter ere van 150 jaar Itali de eersteof alledrie de hoofdsteden. > 82, 85

  De kleuren wit en groen zijn afkomstigvan het uniform van de burgerwacht vanMilaan, waaraan rood werd toegevoegdtoen de wacht tot nationale garde vanLombardije werd verheven. De eerste vlag rood van boven, wit in het midden engroen van onder wapperde in 1796 in deCispadaanse Republiek, waaruit het een-gemaakte Itali zou groeien. In 1861 werddeze vlag het symbool voor het koninkrijkItali. Toen Itali in 1946 een republiekwerd, werden de kleuren verticaal gezet.De officile Pantonekleuren van de vlagzijn groen (vers gras) 18-5642TC, wit(melk) 11-4201TC en rood (tomaat) 18-1661TC.Lamborghini brengt in dit feest-jaar een beperkte tricolore editie uit vande Lamborghini Gallardo. FIat heeft ookeen tricolore Fiat 500-versie. > 82

  De Vespa had aanvankelijk een anderenaam. Het eerste prototype, MP5,gebouwd in de Piaggio fabriek in Toscane,werd Paperino genoemd, Italiaans voorDonald Duck. De koplamp stak als eeneendenbek boven het lage, brede onder-stel uit. Het tweede prototype, MP7, kreegzijn naam van Enrico Piaggio.. Toen die deMP7-motor hoorde draaien, zei hij:Sembra una vespa! (het lijkt wel eenwesp). De eerste Vespa werd in de lentevan 1946 verkocht. Hij kreeg een broertje,de Ape (bij), met n voorwiel en tweeachterwielen. Melkmannen en brand-weerlieden reden ermee. Vandaag zijn deVespa en de Fiat 500, bijgenaamdTopolino of Mickey Mouse, d twee rijden-de symbolen van Itali. Je kan als toeristFiat- en Vespatours maken. > 84,85

  Een pizza. Na de historische ontmoetingvan vrijheidsstrijder Garibaldi en VittorioEmanuele II, die de eerste koning vanItali zou worden, bij Teano in Campani,bezegelden ze de eenmaking van het landdoor samen een pizza te eten. VittorioEmanuele at liever pizza dan te dinerenmet edelen. De voorliefde van koningenvoor pizza dateert al van 1770, toenFerrante, de koning van Napels op eenavond uit het paleis wegglipte om incog-nito een pizza te gaan eten bij AntonioTesta, de beste pizzabakker van de stad. Depizza, die beschouwd werd als voedselvoor het volk, kwam zo in de mode bij deedelen. Troonopvolger Ferdinand II lietlater door de zoon van Testa zelfs een piz-zaoven bouwen bij het paleis inCapodimonte. > 80

  Precies 150 jaar geleden, op 17 maart 1861, zag het eengemaakte Itali het licht. Vamos gaat daaromop zoek naar het beste van anderhalve eeuw dolce vita. We ontdekken waar de wieg van Italistond: in de eerste hoofdstad Turijn. We volgen de kleine Kuifjes, die Firenze onveilig maken. En wegaan proeven, natuurlijk, nu de Italiaanse mediterrane keuken tot werelderfgoed is uitgeroepen.

  150 JAAR ITALIHoeveel hoofdsteden

  heeft Itali gehad?Waarom is de vlag van

  Itali groen, wit en rood?Wat was de eerste

  naam van de Vespa?Welk gerecht bezegeldede eenmaking van Itali?

  ITALISPECIAL

  FO

  TO

  1

  952-1

  98

  0 R

  UT

  H O

  RK

  IN

 • Toen onze oudste op de wereld wasgezet en alles vlot bleek te verlopen, leekhet plots zonde om drie maanden beval-lingsverlof te laten voorbijgaan zondern keer kort op reis te gaan.Toegegeven, we durfden nog niet veel.De plannen voor later waren er al wel.Later zouden we hem de wereld latenzien. Hij zou weten dat Chinezen metstokjes eten, Indirs met hun handen endat cavia in Bolivia een lekkernij is. Enhij zou dat nit weten omdat NationalGeographic in het zenderaanbod oponze televisie zit, maar wel omdat hijhet ter plekke zou beleven.

  Maar in die koude februarimaand leekhet kleine hummeltje van zeven wekenen vijf kilo toch nog wat kwetsbaar enwaren we een beetje onzeker. Zo kwamhet idee van de testreizen. We zoudenhem in eerste instantie uittesten meteen korte vlucht en zien hoe hotelfhighij was. De bestemming werd bijna wil-lekeurig gekozen. Het werd Firenze.

  We konden niet weten dat we zowat deperfecte bestemming voor een citytripmet baby hadden gekozen: klein, vlak envooral veel kasseien. Het wiebelen overkinderkopjes kan elke zuigeling in eenkinderwagen bekoren. Het weer werktemee. Berekoud, maar droog en zonnig.Niks wat een fleece mutsje, voetenzak enwat cold cream om het tere babyvelle-tje te beschermen niet aankunnen.

  Lift te klein

  Bij het inpakken bleek de hoeveelheidbagage omgekeerd evenredig te zijnmet de lengte van de passagier. Kwamenwij voor die dag of vijf wel toe met eentrolleytje, dan moest hij bij wijze vanspreken een hutkoffer hebben. Kinder-wagen. Check. Pampers. Check. Poeder-melk. Check. Flessen en flessenverwar-mer. Check. Natte doekjes. Check. Neus-peertje. Check. Koude steriliseertablet-ten met kom om te steriliseren. Check.Fysiologisch serum. Check.

  Maar ach, bagagekarretjes zijn er vooriets en een kinderwagen mag heel han-dig gewoon mee tot aan het vliegtuig.Het belangrijkste van al was dat het kindzich gedroeg. Flesje bij het opstijgentegen pijn in de oortjes, fopspeen bij hetdalen en hup, voor je het weet zaten wemidden in een carnavalsstoet in Firenze.Het was immers begin februari.

  Daar, aan het hotel, volgde een eersteles. Wie reist met kinderen moet hethotel zorgvuldig uitkiezen. Dat de lobbyop de eerste verdieping lag en enkel meteen trap te bereiken, was niet handigmet een kinderwagen. Dat de lift die onsnaar de kamer op het derde moest bren-gen te klein bleek voor diezelfde kinder-wagen, was nog veel onhandiger. Opdatzelfde moment hebben we ons voor-genomen om, zolang er kinderwagensmee moesten, te passen voor de schatti-ge familiepensionnetjes en tijdelijk tekiezen voor iets groters.

  Het hotel was niet helemaal aangepastaan de baby, maar ook andersomwaren er wat groeipijnen. Als de uk alsliep bij terugkeer in het hotel,

  omdat we laat waren gaan eten of nogeen avondwandeling maakten, dan waser geen probleem. Dat lag anders wan-neer de kleine nog wakker was met bed-tijd: in slaap vallen op de hotelkamerlukte niet altijd even goed. Al was ookdat niet dramatisch: een uurtje heen enweer wandelen in de draagzak enons nageslacht was in dro-menland.

  Overdag doe je met zonklein kind wat je wilt. Zin invijf musea op een dag? Prima.Een kerk ertussendoor? Go for it.Met een baby in de draagzak kun jeperfect de Dom beklimmen. Enhebben kleuters het lastig als je ineen land bent waar restaurantspas om zeven uur s avonds open-gaan, dan maalt

  een kind in luiers daar niet om. We bezochten de klassiekers. De David,

  het Palazzo Vecchio, de kapel van deMedici. We stonden op de plek waarSavonarola op de brandstapel terechtge-steld werd en maakten een foto van dekinderwagen-met-kind voor hetOspedale degli Innocenti, het oudsteweeshuis ter wereld.

  Makkelijker dan met kleuters

  We ontdekten dat drinken in Toscaneduurder is dan eten en we sloegen par-mezaan en olijfolie in op de prachtigeoverdekte markt, waar we uren door-brachten. De baby sliep (beter danthuis), keek met een lodderoog naar debekende deuren van het Baptisterium,poseerde met een enorm glas wijngewillig voor de camera in een vino-theek en liet soms een kik wanneer dehobbelende kasseien ingeruild werdenvoor een gladde kerkvloer. Reizen meteen baby is in dat opzicht makkelijkerdan reizen met peuters of kleuters. Hetis niet nodig om op zoek te gaan naarspeeltuinen of attracties op kindermaat.

  De enige chte beperking, zo ontdek-ten we, zijn flesjes. Geen probleem voorbabys die borstvoeding krijgen, maarals je na twee uur aanschuiven voor hetUffizi een uurtje later weer buiten moetop zoek naar een microgolfoven om hetflesje op te warmen dan is dat hoogst...euh... vervelend. We vonden het voorvertrek te weinig spontaan, maar wehadden bij nader inzien toch beter opvoorhand via internet tickets gereser-veerd, want de wachtrijen aan Firenzesbekendste museum zijn gi-gan-tisch.

  Maar we mochten van de suppoostenwel uitzonderlijk fotos maken in hetUffizi omdat junior erbij was, echt over-al kraaiden Italiaanse nonnas het in ver-rukking uit. En wij waren blij dat de eer-ste reishorde met succes genomen was.

  Terug aan boord van het vliegtuig rich-ting Brussel werd het flesje achterwege

  gelaten: een beetje wereldrei-ziger-in-de-dop moet tegen

  een stootje kunnen.

  DMVAMOS80 ZATERDAG 19 MAART 2011 DE MORGEN

  DE KLEINE KUIFJES IN...

  DE KLEINE KUIFJES

  DE KLEINE KUIFJES

  Bestemming:Firenze

  Duur: Vijf dagen

  Leeftijd kind:Zeven weken

  Zeker meenemen: pyjama's

  met voetjes

  voor overdag in de draagzak

  Wie zijn de kleine Kuifjes?

  Leeftijd: 3 en 6 jaar

  Zagen al: de David van

  Michelangelo, orang-oetans in het

  wild, de mummie van Toetanchamon,

  favela's in Brazili, het paleis van

  Versailles, het Colosseum, de Big Ben,

  het Sissimuseum, een weeshuis met

  baby-olifanten en het Uffizi-paleis...

  Langste vlucht? 26 uur met

  tussenstops, naar Brazili.

  Aten al: rijstballen, baked

  beans&sausages, New Yorkse hot dogs

  en pretzels, Bretoense crpes,

  Sachertorte, churrasco (Braziliaanse

  barbecue), bressekip in Bresse en

  puree uit de puree-automaat in

  Singapore.

  Zijn jaloers op: een klasgenootje dat

  verhuist naar Brazili. 'Mama, waarom

  gaan wij niet in Brazili wonen?'

  Vragen elke week: 'Wanneer gaan

  we terug naar Maleisi.

  Hun avonturen: leest u om de twee

  weken in Vamos.

  Moeilijkheidsgraad:

  op de schaal v

  an Kuifje

  Bovenstaande titel klopt eigenlijk niet. Er waren noggeen Kuifjes in het meervoud, toen we naar Firenzegingen. Er was maar n, heel klein Kuifje. En datwerd in Itali danig op de proef gesteld. DOOR KIM HERBOTS

  Firenze

  FO

  TO

  S S

  HU

  TT

  ER

  STO

  CK

  / R

  V

 • DMVAMOS 81ZATERDAG 19 MAART 2011DE MORGEN

  Waar komen al die Italiaanse lekkernijen vandaan?

  150 JAAR ITALIE

  FO

  TO

  S S

  HU

  TT

  ER

  STO

  CK

  / R

  V

  Wie heeft de pastauitgevonden? Niet deItalianen, maar deArabieren. Zij noem-den het itriyah. Triabetekent sliert in hetArabisch en verwijstnaar gedroogde deeg-waren, niet naarthuisgemaakte versepasta met ei. Bij deverovering van Sicili, brachtende Arabieren de itriyah mee. DeArabische geograaf Al Idrisibeschrijft een soort sliertvormigepasta, macaroni, die vooral inPalermo gegeten werd. HetSiciliaanse maccaruni betekentmet kracht tot een deeg vormen.In vroegere tijden was veel krachtnodig om het deeg te maken, hetdeeg werd met de voetengekneed, een proces dat wel eenhele dag kon duren.

  Het oudste pastarecept ver-schijnt rond het jaar 1.000 in Dearte Coquinaria per vermicelli emacaroni siciliani, geschrevendoor Martino Corno, kok van de

  patriach van Aquilea. In1150 wordt pasta op kleinindustrile schaal gemaakt.In 1546 wordt er een gildevan pastamakers in Napelsgesticht. Het zijn vooral depastamakers van het dorp-je Gragnano bij Napels, dienaam en faam verwerven.Rigatoni, fusilli, orecchiet-te, pappardelle... Hier wor-

  den alle mogelijke vormen vanpasta gemaakt. De hoofdstraatvan het dorp was zo aangelegddat de wind uit de bergen er vrijspel kreeg. De spaghetti die alsschone was hing te drogen aanstokken kreeg zo zijn beroemde,licht notige aroma. Door de pastamet bronzen draden te snijdentot spaghetti, wat letterlijk bind-touwtjes betekent in hetItaliaans, kreeg de pasta ook eenlichtruwe structuur, waardoorsauzen zich beter aan de spaghet-ti hechten. Gragnano is nogsteeds het mekka van deItaliaanse pasta, met een pastafestival.

  Of hij nu smeug op een pizzaligt of fris tussen een slaatje vantomaten, smeltend op dampendepasta of gewoon uit het vuistjegegeten: buffelmozzarella blijft dekoningin van de mozzarella. Deoorspronkelijke mozzarella dibufala campana wordt gemaaktvan melk van de waterbuffel. Lateris men volgens dezelfde methodemozzarella van koemelk gaanmaken. Het verschil zie je: terwijlbuffelmozzarella porseleinwit is,is koemozzarella licht gelig, doorhet caroteen in de koemelk.Buffelmozzarella is intenser ensmeuger van smaak. De geschie-denis van de buffelmozzarella gaatterug tot de 12de eeuw, toen mon-niken van het San Lorenzokloosterte Capua brood met mozza (eensneetje mozzarella) aanboden aande pelgrims die naar de kerk kwa-men. Mozzare betekent snijden inhet Italiaans erg creatief warenonze monniken niet bij het naam-geven van hun kaas.

  De naam mozzarella werd pasin de 16e eeuw bekend, toen hijvoor het eerst in een kookboekverscheen. Mozzarella werd tot

  dan toe alleen verkocht in Capua,een stad op zon vijftig kilometerten noorden van Napels. Pas hal-verwege de 18de eeuw werd mozza-rella algemeen bekend in het zui-den van Itali. Zijn populariteit enreputatie als delicatesse kwam erdoor toedoen van de KoninklijkeBoerderij, waar indertijd buffelsgefokt werden voor de melk. Debuffelmozzarella heeft het predi-caat DOP gekregen, wat betekentdat dit een typisch streekproduct isen dat het beschermd wordt tegennamaak. Vandaag vind je monni-ken noch mozzarella in het kloos-ter van San Lorenzo. Het zijn deboeren in de streek van Capua,meer bepaald rond de stad Caserta,die vandaag de reputatie hebbende beste bufala te maken.

  Mozzarella di bufala wit als porselein, uit Capua

  Koning Ferdinand IVvan Napels (1751-1825)bezocht ooit, vermomdals arme burger eenvolksbuurt in de stad.Waarom die geheimzin-nigheid? Volgens een ver-haal wilde hij zijn hartophalen aan iets wat dekoningin aan het hof ver-boden had: pizza. Hetwoord pizza stamt af vanhet Latijnse pinsere, dat vermalenof fijnstampen betekent. In enkelewerken van Vergilius, zoals deAeneis, komen pizza-achtige recep-ten voor. Er wordt in verteld hoe deboeren tarwekorrels vermaalden,de bloem zeefden en het deegmaakten, daar vervolgens kruidendoor mengden en er tenslotte deplatte, ronde schijven bakten.

  In Napels werden al in de 17deeeuw deegbodems met lekkeredingen erop gegeten, zoals knof-look, olie en grof zout. De pizzaver-kopers hielden de deegbodems,die gebakken werden in hout-ovens, warm in een koperenschaal, een scudo, die ze op hunhoofd droegen. De mastunicola

  was al een soort pizza,met caciocavallo(kaas), reuzel en basili-cum. De onmisbaretomaat verschijnt in de18de eeuw ten tonele,met de marinara (mettomaat, knoflook, ore-gano en olie). In de18de eeuw begon menook mozzarella vanbuffelmelk op de

  pizzas te doen. In die tijd werdpizza in Napels voornamelijk opstraat gegeten. Zo kwam het datFerdinand IV, koning van Napels,tegen alle regels van het hof bin-nenstapte bij Antonio Testa, debeste pizzabakker van Napels. Deedelen van het Napolitaanse hofvolgden het voorbeeld van hunkoning, en zo raakte de pizza zeerin de mode. Ferdinand liet uitein-delijk zelfs een pizzaoven bij hetpaleis bouwen...

  De eenmaking van Itali werdtrouwens ook bezegeld met eenpizza. Het verhaal gaat dat koningVictor Emmanuel en vrijheidsstrij-der Garibaldi na hun beroemdeontmoeting bij Teano, waarmee deeenwording van Itali werd vol-tooid, eerst pizza gingen eten.

  Pas in de 19de eeuw ontstaaner pizzerias, waar men in

  een lokaal bij de ovenkon eten.

  Pizzade kroon van tarwedeeg,uit Napels

  Maar weinig kruiden hebbenzon frisheid en geur als basili-cum. Het geheim? De essentileolin die zich in de onregelmatiggevormde bladeren schuilhou-den. Daarom is het ook uiterstbelangrijk om basilicum nietmet een mes te snijden en nooitin het begin mee in de pan tegooien. Nee, basilicumblaadjesscheur je met je vingers en voegje pas aan het einde aan hetgerecht toe.

  Basilicum is bijna het gastrono-mische symbool geworden vanLiguri in Noord-Itali. Door hetsucces van dit kruid verspreiddede teelt van basilicum van oorsprong hoofdzakelijk be perkt

  tot de directe omgeving van destad Genua zich naar omliggen-de gebieden als de Riviera diPonente (noordwestwaarts) ende Riviera di Levante (zuid-waarts).

  De miljoenen basilicumblade-ren belanden ook in pesto, de fel-groene saus van fijngestamptebasilicumbladeren, pijnboom-pitten, look, olijfolie en kaas dieondertussen een begrip is gewor-den op de halve wereldbol. Elkefamilie in Genua heeft zijn eigenrecept voor pesto. De kaas die zebij de pesto doen kan pecorino,grano padano of parmezaan zijn,afhankelijk van de traditie.

  Pesto is een van de oudste sau-zen en dankt zijn naam aan hetfijnstampen van de ingredinten

  in een marmeren vijzelmet een houten

  pestello. De bestepesto, zeggen zijdie het kunnen

  weten, maak je van basi-lico genovese DOP, die op

  Genovese bodem groeit in hetzachte klimaat van Liguri.

  Basilicum het groene blaadje uit Genua

  Spaghettigedroogd door de zeebries, uit Gragnano

  Mangio,mangi,mangiamoUnesco riep de mediterrane keuken van Itali uit tot wereld -erfgoed. Vamos ging op zoek naarde lekkerste plekken van het land,waar goddelijke spijzen als pizza, spaghetti, parma ham, pesto enbuffelmozzarella hun roots hebben. DOOR KATRIJN SERNEELS

  De gemarmer-de roze sneetjessmelten in jemond: dat kanalleen maar par-maham zijn, versmet het mesgesneden. Hetbestaan van par-maham hebben

  we te danken aan de varkensboe-ren in de gelijknamige provinciedie de regels van het vak kennen.Ze laten hun varkens alleen hetbeste eten: granen en de wei dieoverblijft na de productie vanParmezaanse kaas.

  Varkensvlees, lucht, zeezout entijd zijn de vier ingredinten vanparmaham. Kruiden, suikeren,roken: het is allemaal verboden.De unieke, natuurlijke smaak vande ham hangt samen met het kli-maat, dat ideaal is om hammen telaten rijpen en drogen. De hamwordt door maestri salatori, ofte-wel zoutmeesters, eerst ingewre-ven met zeezout. Het overtolligezout wordt eraf gewreven, waarna

  een tweede dunne laag van zoutop de ham wordt gelegd. De mae-stro zorgt ervoor dat de boutennet genoeg zout absorberen om tegaan rijpen. Na de rijping, die 60tot 80 dagen kan duren, krijgt deham een donkerdere kleur, wordter met een borstel het overtolligezout afgewreven en wordt de hamgewassen. Hierna wordt ze te dro-gen gehangen, met de ramenopen, zodat de berglucht vanEmilia Romagna de ham zijntypische smaak kan geven. Nadrie maanden waaien is de hamhard en droog. Tijd om ze in tewrijven met reuzel, en 12 tot30 maanden lang te latendrogen in de kelders vanParma. Een spitse naaldvan paardenbot wordt inde ham gestoken, waarnade inspecteur aan de naald ruiktom vast te stellen of deham het juiste aromaheeft. Pas daarna verdientde ham het stempel met devijf kronen dat aangeeft dat hethier echte parmaham betreft.

  Prosciutto crudo wit gemarmerd, uit Parma

  Food Italia,

  door Valerio Costanzia,

  Tectum Publishers

  49,95 euro.

 • 82 ZATERDAG 19 MAART 2011 DE MORGEN DMVAMOS

  WAAROM NU GAAN?In Itali begint de lente vroeger dan in

  Belgi. Geniet op een van de vele terrasjesaan de Po van de lentezon en drink er, als ernog een fris windje waait, een bicerin, eenhartige mix van espresso en chocolade-melk. Ter ere van 150 jaar Itali poetst Turijnde paleizen, theaters, musea en gaanderij-en van Vittorio Emmanuele II, de eerstekoning van Itali, op.

  Denk niet dat deze voormalige Fiatstadgrijs is, ze is bijzonder groen. Oude spoor-terrils en industriezones zijn omgevormdtot parken met moderne musea en res -taurants. Fiets er langs de Po, terwijl de eerste madeliefjes in het gras hun kopopsteken.

  HOE RAAK IK ER?Brussels Airlines vliegt twee keer per dag

  rechtstreeks van Zaventem naar Turijn. Meteen vroege vlucht die om acht uur s och-tends aankomt in Turijn, en een late vluchtdie om kwart voor zeven s avonds vertrekt,zijn de vluchttijden erg geschikt voorcitytrippers. De vlucht duurt anderhalf uur,vanaf 139 euro heb je een retour Turijn, tak-sen inbegrepen. Torino International Air -port ligt op zestien kilometer van de stad,een expresbus vertrekt elk half uur naar hetcentrum voor 6 euro . Een taxirit kost tus-sen de 30 en 40 euro.

  KLEIN VERSAILLESDe eerste koning van Itali, Vittorio

  Emmanuele II, een telg uit de Savoie-dynas-tie, was trots op zijn grote neus. Een sym-bool van mannelijkheid, zo leren we in LaVenaria Reale (1) (Piazza della Repubblica,0039/(0)11. 499. 23.33, www. lavenaria.it),ook wel Klein Versailles genoemd. Dit lust-hof en jachtverblijf van de Italiaansekoningen ligt een tiental kilometers bui-ten de stad. Vanaf 1861 woonden de konin-gen van Itali in Turijn, dat bij het beginvan de Italiaanse eenmaking de hoofdstadvan het land was. Dit lusthof is een lustvoor het oog met zijn honderden muur- enplafondschilderingen. Vanuit de ramenheb je een indrukwekkend uitzicht op destrak aangelegde tuinen, en wordt duide-lijk waar de bijnaam Klein Versailles van-daan komt. De koning had in zijn slaapka-mer een deur die rechtstreeks uitgeeft opde tuin. Niet om een ochtendwandeling temaken, maar om zijn minnares discreetbinnen te laten. Noblesse oblige. De Britsecineast Peter Greenaway toont ons hier hetleven van de gewone werkmens in hetpaleis: in de keuken en waslokalen wordenfilms van zijn hand geprojecteerd, waarinhet koksmaatje en de wasvrouw vertellenover hun leven als onderdanen van deItaliaanse koning.

  Niet ver van La Venaria Reale ligt Villa Cas -

  tag neto, het ouderlijk huis van de familieBruni. Al is Carla Bruni de bekendsteinwoonster van de stad en speelde haarjeugd zich in de heuvels van Piemonte en inde straten van Turijn af, een CarlaBruniroute door de stad bestaat tot opheden nog niet.

  PAARD AAN HET PLAFONDDe aanwezigheid van het koningshuis in

  Turijn zorgde voor de bouw van heel watkastelen. Het Castello di Rivoli (2) kreeg eenbijzonder origineel tweede leven als muse-um voor hedendaagse kunst. Het klassiekeinterieur gaat de dialoog aan met de 21ste-eeuwse kunst. Momen teel fleurt de mini-malistische Amerikaanse kunstenaar JohnMc Cracken met zijn felgekleurde doekende vroegere vertrekken van het Italiaansekoningshuis op. Maar d publiekstrekker is

  Novecento van Mauri zio Cattelan, eenlevensgroot opgezet paard dat aan het klas-siek versierde plafond hangt. Het paard isnet gerestaureerd, en weer door hetpubliek te bewonderen.

  NEONKUNST BIJ HET ZWEMBADTurijn is trouwens het mekka van de

  hedendaagse kunst in Itali. De eerstekoningen waren mecenassen voor de kun-stenaars van hun tij, wij zetten die traditievoort, zegt Patrizia Sandretto. Zij is degrande dame achter de Fonda zioneSandretto Re Rebaudengo (3) (Via Modane16, 0039/(0)11 .379.76.00, www. fonds rr.org),een enorm wit gebouw waar de bestejonge Russische n Turijnse kunstenaarsmomenteel te zien zijn in de exposModernikon en Greater Torino. Wij gevenhen niet alleen de ruimte om hun werk te

  tonen, we steunen jonge artiesten ookfinancieel, zodat ze de tijd hebben omnieuwe werken te creren, zegt San dretto.

  Die werken komen niet zelden bij haarthuis terecht. Wanneer ze de deur open-doet, kun je er niet naast kijken: elke vaas,elke lamp in huis is gemaakt door moder-ne kunstenaars. Zelfs de gekleurde neon-lampen boven haar zwembad zijn kunst.De kinderen speelden daar in het beginwel eens mee, maar nu ze groter zijn, blij-ven ze van mijn kunstwerken af , lachtPatrizia. Haar hart voor kinderen blijkt ookuit de speciaal opgeleide kindergidsen, diebij een bezoek aan de Fondazione ook fami-lies met kinderen wegwijs maken in deondoorgrondelijke van de hedendaagsekunst.

  KONING AUTOIn 1899 palmde Koning Auto de stad in.

  De familie Agnelli, eigenaar van voetbal-club Juventus n het Fiatimperium, lietenfabrieken aan de Po bouwen, met een race-

  circuit op het dak om hun nieuwe prototy-pes te testen. Als je vandaag op het dakstaat, vraag je je met een bang hart af ofhier nooit een testpiloot uit de bocht isgevlogen, recht de Po in. In de oudeFiatfabriek Lin gotto (Via Nizzo 230) (4)klinkt anno 2011 niet langer het geronkvan motoren, maar het geroezemoes vangesprekken. Over kunst, over zaken, overde kinderen. Architect Renzo Piano reno-veerde in opdracht van de Agnellis defabriek tot een helder en licht complex vankantoren en woningen en creerde er eenbijzonder museum, de Pinacoteca Agnelli(www.pi na co teca-agnelli.it). Het mu seumkreeg de bijnaam vliegend tapijt, omdathet boven het dak van Lin gotto lijkt te zweven. Hier hangen mee s ter werken van Manet, Renoir, Matisse, Picasso enModigliani.

  EATALYTegenover Lingotto ligt Eataly (5), een

  foodcomplex dat zo vernieuwend is dathet ondertussen in New York en Tokio ves-

  48 uur in

  TURIJNTurijn, de eerste koningin van de Italiaanse steden, staat vooral bekend

  om zijn lijkwade en de Fiatfabriek. Maar ze is geen iron lady, en ook geentante nonneke. Nee, in de lente is Turijn een groen blaadje, waar je kunt fietsen langs de Po of naast ET in het filmmuseum. 150 jaar geleden was

  Turijn de eerste hoofdstad van Itali, vandaag is het de stad van Carla Bruni.DOOR KATRIJN SERNEELS

  De eerste koning vanItali had in zijn Turijnse slaapkamer een deur die uitgaf op de tuin om zijnminnares ongemerktbinnen te laten

  Ga aperitieven op een kleurig terrasje aan de oevers van de Po.

  Voor moderne kerkgangers: de Santo Volto, van de Zwitsersearchitect Mario Botta.

  Stap op de ballen van destier, het symbool van Turijn.Dat brengt geluk.

  150 JAAR ITALIE

 • tigingen heeft. Toch is het oer-Itali aans.Eataly is een idee van Oscar Farinetti, dierijk werd met UniEuro, de Italiaanse versievan MediaMarkt. Farinetti bundelde zijnkrachten met Carlo Petrini, de voortrekkervan de slowfood-beweging. Hun doel: hetbeste van de Italiaanse eetcultuurbundelen in een betaalbaar win-kel- en eetconcept. Eataly geeftje het gevoel op een marktrond te lopen, waar groenten-boeren, beenhouwers, vishan-delaren, koffiebranders, en ijs-makers elk hun eigen kraampjehebben. Maar in feite is ditgewoon een supermarkt van30.000 m2. Je vindt er parme-zaan van rode koe, ezelsalami encourgettebloemen.

  Het kloppend hart vanEataly zijn de eettogen rondopen keukens waar koks vis,vlees en groenten vers voor jeneus grillen. Weerstaan aan

  de heerlijke geuren diehier opstijgen hoeft niet,want de prijzen zijn erg democratisch.Eataly is een bijzonder origineel en lekker lluchadres, dat je gezien en geproefd mothebben.

  APERITIVONa het aperitief hoef je in Turijn niet

  meer naar een restaurant. Aperi tievenbetekent hier niet gewoon dat je een glaas-je wijn drinkt. Nee, bij dat glas wijn krijg jegratis en voor niets tussen 19 en 21 uur talvan hapjes en gerechten aangeboden, vanbelegde broodjes tot pastas. Een goedadresje om te aperitieven, aanbevolendoor de locals, is Caff Elena (6) (PiazzaVittorio Veneto 5). Geniet er van de lekkeretramezzini (sandwiches) bij een glas pinotgrigio. Grote honger? Je hoeft maar tienstappen te zetten en je staat in restaurantPorta di Po (7) (Piazza Vittorio Veneto 1,0039/011. 812.76.42). Je proeft er de speciali-teiten van de streek, van souffl met groe-ne asperges tot malse ossentong.

  CIAO BELLACarla Bruni en de andere bellas van

  Turijn moeten koning Vittorio Emma -nuele dankbaar zijn. Turijn telt een uitge-breid netwerk van overdekte gaanderijen,waardoor je zonder een druppel regen of

  windstoot door het oude centrum kuntwandelen. Met dank aan de ijdelheid

  van de koning, die in totaal honderdkilometer van die gaanderijen lietaanleggen. Vanuit zijn stadspaleis,het Palazzo Reale, wilde hij zich,niet gehinderd door de meteorolo-gische omstandigheden, verplaat-sen naar de kerk, het theater of opandere uitjes. De gaanderijenlangs de Via Roma zijn vandaag

  gevuld met verleidelijke etala-ges, vol tassen van Vuitton,schoenen van Prada en sjaalt-jes van Hermes. Wil je lieveriets fris en alternatiefs, danmoet je in de Via Po zijn. Daar

  wisselen trendy winkels

  met design af met char-mante brocantezaken, en

  vinden ook jonge ontwerpers hun stek.Wie de nieuwe Gucci of Prada wil ontdek-ken, moet langslopen bij La Belle Histoire(8) (Via Montebello 15), waar aanstormen-de Turijnse en jonge Italiaanse ontwerpersin de etalage staan. Hun creaties gaan nogvoor betaalbare prijzen van de hand.

  OLYMPISCHE NACHTENDe Olympische Winterspelen in Turijn in

  2006 lieten de stad een groen park na,waar enkel de grote rode boog eraan her-innert dat hier ooit iets olympisch te doenwas. Turijn kreeg er toen ook sterrenhotelsbij, waar je kunt slapen als een olympischeatleet. The Golden Palace (9) (Via dellAr -civescovado 18, 0039/(0)11. 551.21.11, www. -goldenpalace .thi. it) is zon luxehotel,opgetrokken voor de Winterspelen. Dekamers zien er hip uit en het heeft eentrendy zwembad. Het prijskaartje voor eendubbele kamer is om en nabij de 270 euro.In Lingotto (4), de oude Fiatfabriek, vind je

  ook een hotel, Le Meridien TurinArt+Tech (Via Nizza 262, 0039/ -011.664. 20.00, www.lemeridien. -com/ turin). Design lief hebbers zul-len vallen voor de 143 loftachtigekamers met grote ramen, plasma-tv en meubels van Philippe Starcken Gi Ponti. Voor een dubbelekamer betaal je ongeveer 170 euro.Wie niet wakker ligt van het interi-eur, maar wel van een goede lig-ging, kan terecht in Hotel Urbani(10)(Via Saluzzo 7, 0039/ (0)11/669 -.90.47, www.hotel urbani . it) tussenhet Porta Novastation en de ViaRoma, de belangrijkste winkel-straat. Vanaf 79 euro heb je een dub-bele kamer, het ontbijt is er meerdan ok. Voor de budgetreiziger is erjeugdherberg Ostello Della Giovent(11) (Via Alby 1, 0039/ 011.660.29.39,[email protected] no.it) met eenbed in een slaapzaal vanaf 15 euro,ontbijt inbegrepen.

  FIETSEN MET E.T.Het mooiste museum in Turijn is de

  Mole Antoniella (12) (Via Montebello15, 0039/(0)11. 813.85.11, www.museona-zion aledel cine ma.it). In dit filmmuse-um val je van de ene verbazing in deandere. Je wandelt van een huiskamermet tv uit de jaren 70 naar een sf-filmseten kunt zelf de ster uithangen: kruip opeen fiets, begin te trappen en zie jezelf opeen tv-scherm naast E.T. de hemel infietsen.Neem de glazen lift die door het koepeldakbreekt en geniet van het beste uitzicht opTurijn. Hier komt iedereen met een leukeherinnering buiten, ook wie niet vanmusea houdt.

  VOOR MIJ EEN PINGUNGuido Gobino (13) (Via Cagliari, 15/b,

  0039/(0)11.247.62.45, [email protected])is de beste chocolatier van de stad. En nee,hij moet echt niet onderdoen voor onzeBelgische chocolademeesters. Proef zijnpralines met saffraan, jasmijnthee ofBarolo en smelt weg. Zijn gianduiottos, de

  typische ganachepralines waar Turijnzo trots op is, zijn de beste van de stad.

  Wie van ijs en chocolade houdt, moetlangsgaan bij Gelateria Pepino (14) (PiazzaCarignano 6, 0039/ (0)11.936.76.15, www.gelati pepi no. it). Het Italiaanse ijs smaaktniet alleen beter omdat de zon hier meerschijnt, in Noord-Itali wordt er ook min-der room toegevoegd aan het ijs dan inonze streken. Bij Pepino werd in het beginvan de negentiende eeuw de frisco uitge-vonden. Vraag echter geen frisco, maar eenpinguino. Zo heten de ijsjes hier, genaamdnaar de zwart-witte pingunjasjes. Het ijsvan Pe pino is, zo vernamen we van eenlocal die het kan weten, vandaag niet meerhuisgemaakt. Vroeger smaakten de pin-guns beter.

  DOEK TOEOp zondag is het fijn flaneren langs de Po.

  Lange promenades vol restaurants en ter-rasjes strekken zich uit over het middenvan het oude stadscentrum. Het doetzowaar een beetje aan de Seine in Parijsdenken. Boekenstalletjes op straat vind jenaast het mooi gerenoveerde Teatro Regio(15) (Piazza Castello 215, 0039/(0)11.881.51,www.teatroregio.torino.it), waar de koningvroeger naar operas en concerten kwamkijken. Hoe het trouwens afliep met dekoningen in Itali? In juni 1946 werd demonarchie afgeschaft. Itali werd eendemocratische republiek. Het doek vielvoor de koningen, maar Turijn blijft scoren.Met of zonder Juventus.

  www.turismotorino.org

  DMVAMOS 83ZATERDAG 19 MAART 2011DE MORGEN F

  OTO

  S R

  V

  Opgezet spel: het hangende paardNovecento in hetCastello di Rivoli.

  1 km

  Via

  Niz

  za

  Porta Nova station

  Po

  Corso Regina Margherita

  Cors

  o G

  . Agnel

  li

  Po

  Tangenzi

  ale Nord

  Tangenziale S

  ud

  Tori

  no

  -Case

  lle H

  ighw

  ay

  Via Onorato Viglioni

  Corso Grosseto

  genziale S

  ud

  ngenz

  TTaTangen

  to

  a Onorato Viglioni

  ia Orato Vi

  ViaVia Via

  ato Vi

  Itali

  Turijn

  Rome

  14

  11

  7

  18

  6

  15

  3

  5

  1

  2

  812

  5

  139

  10

  4

  Wie van ijs en chocolade houdt, moet bij GelateriaPepino langs gaan. Hier werdin het begin van de 19de eeuw de frisco uitgevonden. Het ijsje

  met het zwart-witte jasje heet in Turijn pinguino

  Overal in Turijn kun je genieten van bicerin, een verrassende mix van koffie en chocolademelk.

  150 JAAR ITALIE

 • 84 ZATERDAG 19 MAART 2011 DE MORGEN DMVAMOS

  Selfdrive vanuit Milaan

  We mogen dan wel eens klagen over Italiaansechauffeurs, Itali blijft een ideale bestemming voorselfdrive-vakanties. Wie op tijd boekt en niet al tehoge eisen stelt aan de huurwagen, is niet veelmeer kwijt dan 19 euro per dag. Op de website italy-car.net vind je de goedkoopste opties. Als je in meieen auto wilt huren in Milaan Airport, dan blijkenEuropcar en RentalCarGroup de goedkoopste: 145euro voor een week. (TDG)

  www.italycar.net

  19

  Eilandhoppen met de ferry

  Itali heeft een uitgebreid netwerk aan ferryrou-tes. Wie voorbeeld Noord-Itali met Sicili wil com-bineren maar niet zo ver wil rijden, kan in Genuaeen ferry nemen, die in een nacht varen tot inPalermo gaat. De hutten zijn comfortabel en er zijngenoeg faciliteiten om je een avond bezig te hou-den. Genua-Palermo kan al vanaf 36 euro p.p.. Eenauto plus twee volwassenen en een kind tot tweejaar van Genua naar Sardini kost 158,70 euro. (DP)

  www.gnv.it

  36

  Nieuw logeeradres onder Napels

  Een schat van een nieuw logeeradresje in de onbe-kende maar charmante regio Cilento, net onderNapels, is Ruve Bianche. Het kleinschalige hotelmet studios en appartementen ging pas vorig sei-zoen open en biedt het modernste comfort. Er iseen mooi zwembad met bar en in de nabijgelegengrotere stad Sapri zijn er tal van leuke eet- en shop-adressen.

  Een appartement voor vier personen kan in RuveBianche al vanaf tachtig euro per nacht. (DP)

  www.ruvebianche.com

  80

  Autoslaaptrein naar de zon

  Komende zomer rijden er vanaf 3 juni wekelijksNederlandse autoslaaptreinen naar Alessandria inNoord-Itali. Wie s avonds vertrekt komt de volgen-de ochtend uitgeslapen in Itali aan. De treinennaar Livorno in Toscane zouden pas vanaf 1 juligaan rijden maar de belangstelling is zo groot, dater is besloten om al op 17 en 24 juni te starten. Voorde eerste terugreis uit Toscane, op 18 juni, met aan-komst in Den Bosch, betaal je alleen voor de coupen neem je gratis de auto mee naar huis. (DP)

  www.autoslaaptrein.nl

  318

  WAAR VOOR UW GELD Onze reisredactie zoekt deze week naar value for money, aanbiedingen die waarvoor hun geld bieden, in Itali. DOOR KATRIJN SERNEELS

  Cordinatie: Katrijn Serneels ([email protected], 02/55.66.896) Artdirector: Rita Verhaege Eindredactie: Ren van Munster Vormgeving: Swa Van Damme Fotoredactie: Roos Van Ackervamos

  38 1 49,93 NOORD12 52 51,85 OOST

  GPS

  Vanuit broeierig en excentriek Palermo kun je op ontdekking trekken dooronbekend maar erg authentiek West-Sicili. Een dromerige snelweg, metsteeds veranderende vergezichten, verbindt Palermo in anderhalf uurmet de havenstad Mazara del Vallo in het noordwesten van het eiland. Deeerste verplichte hal-te is het vissersdorpjeCastellammare delGolfo. Tenminste,voor wie graag culi-naire pitstops houdtdie liefst origineelzijn en niet te veelgeld kosten. Daal afnaar het pittoreskehaventje beneden,waar je in een van debars een koffie kuntdrinken. Waterrattenkunnen een bootjehuren om net om hethoekje vanCastellammare delGolfo, het prachtigenatuurgebied van LoZingaro te gaan ont-dekken. De baaien, dekleur van de Med,het uitzicht vanaf het water op steile kliffen die het water induiken zijn spectaculair.

  Na de boottocht staat er in de warmere maanden een aangename verrassing te wachten inCastellammare. Op het einde van het haventje, met uitzicht op het water en de omliggende bergen,bevindt zich de houten hut van Da Giacomo. Het lijkt een beetje op een Italiaanse versie van eenBelgische frituur met gewoon een balie waar je eten bestelt en betaalt. In de houten hut wordt ernatuurlijk ook gekookt. Vader en zoon en enkele andere zongebruinde familieleden zorgen vooralles. Enkele plastic tafeltjes met geruite of gebloemde tafellakens en eenvoudige stoelen dienen alsrestaurant. Het zijn vooral de lokale Italianen die hier iets komen eten. Ze komen aangereden ophun scooters, in gebruind bovenlijf, net terug van een lange dag strand en Speedo/bikini-parade enze hebben honger. Grote honger. In Da Giacomo kun je de meest overheerlijke antipasti eten, zoals

  levend-verse polpo, mosselen, von-gole, ansjovis,... oftewel de bekendecuscus of couscous, waar West-Sicili zo bekend voor is. Noord-Afrika loert namelijk om de hoeken dat is te smaken in de keuken. Ikvraag de chef van de shack wat hijkan aanbevelen. Hij geeft me eenblik van: maak je een grapje? Ik kijknaar de verschillende schalen metlekkers die op de toog staan.Tutti!! Alles is lekker, wat dacht jewel! Hij begint uit te leggen enmet veel armbewegingen enmimiek schalen aan te wijzen.Wanneer ik de zachte prijzen zie, ishet absoluut geen probleem omgewoon veel en verschillendegerechtjes te proberen. Perfecto!Doorspoelen met een liter huiswijndie amper acht euro kost. Dit isSicili in al zijn simpliciteit en opzijn best. Nu maar hopen dat ditjaar de houten hut van Da Giacomoer nog staat. Dat zal wel, denk ik,want anders komen de Speedos inopstand.

  FO

  TO

  S D

  AV

  ID D

  E V

  LE

  ES

  CH

  AU

  WE

  R

  Polpo bij Da Giacomo

  150 JAAR ITALIE

 • DMVAMOS 85ZATERDAG 19 MAART 2011DE MORGEN

  Slowfoodweekend met Fiat 500

  Verrassend arrangement: achter het stuur vaneen moderne Fiat 500 de Piemonte verkennen enonderweg halt houden bij authentieke slowfood-adressen. Een idee van Vlaming Jean Devos en zijnItaliaanse vrouw Roberta. Ze pikken je vrijdagoch-tend op aan de luchthaven van Turijn, en brengenje naar je logies, waar een Fiat 500 met gps en road-book op je wacht. De wagen, logies & ontbijt, wijn-degustaties en diners s avonds zijn in de prijs (375euro p.p.) inbegrepen. Te boeken tot 31 maart. (KS)

  375

  Huis met zwembad in Toscane

  Toscane leer je kennen op het platteland, maardan wel liefst met de luxe van de 21ste eeuw. En dathoeft niet eens voor moderne prijzen. Bij Belvillavind je een droomhuisje voor drie personen waar jein april voor 449 euro een week kunt doorbrengen.De cottage staat op een domein met zwembad enbarbecue, op enkele kilometers van Asciano, in hethart van de schilderachtige Crete Senesi. Maximaalvijf gasten betalen voor een groter huis in april675 euro per week. (TDG)

  www.belvilla.be

  449

  Vespatour met gratis kind

  Toscane verkennen op een Vespa, met je kind ach-terop? Jetair biedt bij zijn autovakanties een fami-lievriendelijke Vespa-tour door Toscane aan. Je lo-geert in Relais La Capuccina, een viersterrenhotelmet openluchtzwembad bij San Gimignano. Vanhieruit kun je per Vespa de Chianti verkennen ofTwilight-stadje Volterra bezoeken. Voor vijf nachtenin een driepersoonskamer, en twee Vespas, betaalje 555 euro per volwassene in het laagseizoen. Enkind tot 12 jaar verblijft, ontbijt en rijdt gratis. (KS)

  www.jetair.be

  555

  Drie hoofdsteden in n land

  Wie het fijne van de Italiaanse geschiedenis wilweten, kan een bijzondere 150 jaar Itali-reis ma-ken. De Nederlandse reisorganisatie Labrys, opge-richt door classici en archeologen, zet dit najaareen exclusieve rondreis naar de roots van Itali optouw. Op deze reis kom je te weten hoe Itali 150jaar geleden n land werd. Ze start in Turijn, eerstehoofdstad van Itali, doet dan Firenze aan, de twee-de hoofdstad, en dan Rome. Vertrekdatum voordeze 10-daagse all-in reis is 26 september. (KS)

  www.labrysreizen.be/europa/150-jaar-italie.html

  2.295

  LEZERS TIPPEN LEZERSWIN EEN BONGO VIS EN SUSHI MET UW TIP

  Voor wie graag de zee proeft op zijn bord, paktBongo uit met een Vis&Sushibon ter waarde van99,90 euro. HIermee kun je met zn tween van eenlekker menu uit de zee genieten. Van een chiquedriegangen-kreeftenmenu bij Le Comptoir duHomard in Brugge tot traditionele visserskost inOostende. Daar krijg je bij Arnos Caf Oostendsevissoep met rouille, gepocheerde kabeljauw met

  grijze garnalen en mousseline van witbier. Dessert enaperitiefhapje zijn eveneens inbegrepen. Houdt umeer van vis op oosterse wijze? Ga dan voor sushi oftempura van scampis , misosoep en zalm teppanyakibij Mitsui in Elsene. Bruni Mortier wint deze week deBongobon voor beste Italitip. Wilt u ook een bonwinnen? Stuur uw lezerstip (+fotos) naar lezers [email protected] Vergeet uw adres niet. Smul van sushi en tempura

  van scampis... ...of ga voor een driegangen-menu van kreeft.

  FO

  TO

  RV

  De bovenste verdieping van het Palazzo delle Esposizionein Rome is een oase van rust te midden van de drukte in dehoofdstraat Via Nazionale. Het Open Colonna-restaurantdat de gerenommeerde kok Antonello Colonna er in 2007opende, is een uitgestrekte ruimte met glas overkoepeld enmet een terras dat uitkijkt over de daken van Rome. Alles iser open, helder en wit. Wanden, tafels en stoelen zijn indezelfde witte kleur. Lila en roze orchideen zorgen voorhet kleuraccent. Wij belandden er rond teatime na eenbezoek aan de retrospectieve van De Chirico. Momenteelloopt er een tentoonstellng over de portretten, symbolenen landschappen op munten en bankbiljetten, naar aanlei-ding van 150 jaar Itali. Want dat betekent ook 150 jaar geld,van lire tot euro.

  We konden uitrusten in het strakke decor van goedzitten-de schuimrubberen zetels en tafeltjes in felle fuchsia en flu-orgroene kleuren. Met dank aan Arne Quinze. De thee werdzoals het hoort opgediend in een smeedijzeren kannetje entot onze verrassing kwam er een bord met een zeventaloverheerlijke dolci bij: marsepeinen balletjes, een aman-delkoekje en reepjes gekonfijte sinaasappel. Voor de thee,de verfijnde snoepjes en de unieke setting moesten weslechts 5 euro betalen. Een aanrader voor dorstige kunst-liefhebbers en alle anderen!

  www.antonellocolonna.it

  Arne Quinze in Rome

  Het beste restaurant van heel ToscaneIn het zuiden van Toscane ligt de Monte Amiata.

  Een uitgedoofde vulkaan, geliefd als enige winter-sportplaats in de regio. Met zijn ruim 1.700 meter ishij overigens in heel Toscane zichtbaar. Op de flan-ken van deze berg, in een onooglijk dorpje, vind jeLa Taverna del Pian delle Mura. Het restaurantwordt gerund door een gepensioneerde leraar endrie vrouwen, die werken in het dorpsschooltje.Hun gemeenschappelijke hobby, koken, brachthen ertoe om enkele jaren geleden samen een res-taurant te openen. De nadruk ligt er op traditionelebereidingen met verse ingredinten, vaak vaneigen productie. Wij ontdekten dit adres voor heteerst twee jaar geleden, op aangeven van AndreaCortonesi, eigenaar van wijndomein Uccelliera(Brunello di Montalcino). Zoals voor vele Italianen

  is lekker eten voor hem een dagelijks aandachts-punt, en een van de vrouwen in La Taverna is zijnnicht. Ook al is het restaurant normaliter geslotenop weekdagen, werd voor ons de keuken geopend.Ook vorig jaar, toen we er met vrienden terugkeer-den, werd na enig aandringen s middags voor onsalleen gekookt. Na twaalf zomervakanties inToscane durven wij te beweren dat dit het allerbes-te Toscaanse restaurant is dat wij ooit bezochten: delichtste pastas, de lekkerste geitenbout, de smake-lijkste porcini, om van de dolci maar te zwijgen.

  La Taverna del Pian delle Mura, Via delle Casine 12, Vivo

  dOrcia, tel. 0577 874 009, www.tavernapiandellemura.it,

  www.uccelliera-montalcino.it

  Tussenstop in Noord-Italiaanse villaOp onze jaarlijkse trip naar Itali beslisten we

  halfweg een overnachting in te lassen. Je kuntdan voor de hotel-moteloptie gaan, een gewonesnelle overnachting in de buurt van de snelweg.Of je kunt je vakantie met een romantische nootbeginnen en je meteen al onderdompelen in hetItaliaanse dolce vita. Via www.booking.com von-den we in Appiano Gentile (veertien kilometervan Como) de zeer mooie b&b Villa Cavadini. Deontvangst door de gastheer en gastvrouw, dievlot Frans en Engels spreken, is hartelijk. Maarhet is vooral het gebouw dat de aandacht trekt:gelegen in een prachtig park heeft deze villa degrandeur van de achttiende eeuw. s Avonds kunje rustig een glaasje drinken in het park of aperi-tieven in Appiano Gentile. Ga je tussen vijf en

  zeven uur s avonds aperitieven, dan krijg je naargoede Noord-Italiaanse gewoonte zoveel hapjesbij je drankje, dat je het avondmaal bijna aan jevoorbij moet laten gaan. s Morgens bij het ont-bijt krijg je in Villa Cavadini vers, zelfgemaaktbrood met confituren van het huis, en taart. Hierverblijven was voor ons geen overnachting, maareen bijzondere ervaring. Wij betaalden 109 eurovoor twee personen, ontbijt incluis. Vergelekenmet de prijzen in Zwitserland of aan hetComomeer is dat niet duur. Bovendien kun je jewagen parkeren op de afgesloten binnenkoervan de villa. Handig, met zoveel bagage!

  www.villacavadini.it

  FO

  TO

  S R

  V

  150 JAAR ITALIE

  www.kalitumbatravel.com/fiat500_nl.asp