Tramlijn Ekeren

of 33 /33
Tramlijn naar Ekeren Infovergaderingen 25 januari (Dam), 31 januari (Ekeren), 2 februari 2012 (Luchtbal)

Embed Size (px)

description

Infovergadering 2012

Transcript of Tramlijn Ekeren

Page 1: Tramlijn Ekeren

Tramlijn naar Ekeren

Infovergaderingen 25 januari (Dam), 31 januari (Ekeren), 2 februari 2012 (Luchtbal)

Page 2: Tramlijn Ekeren

Infovergadering

Tramlijn Ekeren

1. Welkom

2. Inleiding & situering

3. Ambitie

4. Hardenvoort uitgangspunten

5. Noorderlaan uitgangspunten

6. Ekersesteenweg uitgangspunten

7. Leerpunten andere werven

8. Timing en inspraakmogelijkheden

9. Vragen en suggesties

Page 3: Tramlijn Ekeren

Tramlijn Ekeren inleiding

Operaplein

Noorderleien

Hardenvoort

Tramlijnen Eilandje

Noorderlaan

Ekersesteenweg

Brusselstraat

Page 4: Tramlijn Ekeren

EkerenTramlijn Ekeren situering

Eilandje Dam

Luchtbal

Rozemaai

Metropolis

Kazerne

Spoor Noord

Page 5: Tramlijn Ekeren

Ekeren

Eilandje Dam

Luchtbal

Rozemaai

Metropolis

Kazerne

Spoor Noord

5,2 km tramspoor van de Rooseveltplaats,

via de NoorderLeien, over het Albertkanaal,

tot aan De Mieren in Ekeren

Goed openbaar vervoer, een alternatief voor

de auto

Extra kansen voor de verdere ontwikkeling

van de omliggende buurten

Aangename en veilige straten

Tramlijn Ekeren ambitie

Page 6: Tramlijn Ekeren

Tramlijn Ekeren ambitie

Snelle verbinding van en naar binnenstad

Overstapmogelijkheden in openbaar

vervoerknooppunten

Kempenstraat

Knooppunt

F. Rooseveltplaat / Centraal station

Knooppunt

Luchtbal station

Knooppunt

P&R A12-E19

Page 7: Tramlijn Ekeren

Bolivarplaats

Nationale BankStadspark

Operaplein - Rooseveltplaats

De Keyserlei

Sint-Jansplein

Spoor NoordEilandje

Tramlijn Ekeren Noorderleien

Page 8: Tramlijn Ekeren

Tramlijn Ekeren Noorderleien uitgangspunten

Page 9: Tramlijn Ekeren

Tramlijn Ekeren Hardenvoort Ekeren

Eilandje Dam

Luchtbal

Rozemaai

Metropolis

Kazerne

Spoor Noord

Page 10: Tramlijn Ekeren

Tramlijn Ekeren Hardenvoort uitgangspunten

Tram en Noorderlaan:

Op de Leien ligt de trambaan

centraal, op de

Noorderlaan(brug) aan de

zijkant

Page 11: Tramlijn Ekeren

Tramlijn Ekeren Hardenvoort uitgangspunten

Tram en Noorderlaan:

Op de Leien ligt de trambaan

centraal, op de

Noorderlaan(brug) aan de

zijkant

Er komen haltes op de

Noorderplaats, langs de

Kempenstraat, voorbij kruispunt

Ijzerlaan

Page 12: Tramlijn Ekeren

Tramlijn Ekeren Hardenvoort uitgangspunten

Tram en Noorderlaan:

Op de Leien ligt de trambaan

centraal, op de

Noorderlaan(brug) aan de

zijkant

Er komen haltes op de

Noorderplaats, langs de

Kempenstraat, voorbij kruispunt

Ijzerlaan

De trambaan wordt

losgekoppeld van de weg op het

viaduct. Op die manier kruist de

tram de weg ongelijkvloers

Het viaduct wordt gerenoveerd

en krijgt 2x2 rijstroken en 50

km/u in plaats van 2x3 en 70

km/u

Page 13: Tramlijn Ekeren

Tramlijn Ekeren Hardenvoort uitgangspunten

De trambaan is niet overrijdbaar

door autoverkeer

Vandaag

Page 14: Tramlijn Ekeren

Tramlijn Ekeren Hardenvoort uitgangspunten

De trambaan is niet overrijdbaar

door autoverkeer

Het verkeer dat ter plaatse moet

zijn, rijdt via het kruispunt

Ijzerlaan dat een volwaardig

kruispunt wordt met 4 takken

Vandaag

Page 15: Tramlijn Ekeren

Tramlijn Ekeren Hardenvoort uitgangspunten

Ontsluiting:

De trambaan is niet overrijdbaar

door autoverkeer

Het verkeer dat niet ter plaatse

moet zijn, rijdt via het kruispunt

Ijzerlaan dat een volwaardig

kruispunt wordt met 4 takken

Mogelijk profiel Kempenstraat:Vandaag

Page 16: Tramlijn Ekeren

Tramlijn Ekeren Hardenvoort uitgangspunten

Bussen:

Bussen rijden via de Van de Wervestraat,

Ellermanstraat, Viaduct-Dam, Bredastraat,

Ijzerlaan van en naar de Noorderlaan

Page 17: Tramlijn Ekeren

Tramlijn Ekeren Noorderlaan Ekeren

Eilandje Dam

Luchtbal

Rozemaai

Metropolis

Kazerne

Spoor Noord

Page 18: Tramlijn Ekeren

Tramlijn Ekeren Noorderlaan uitgangspunten

Profiel:

De vrije busbanen aan weerszijden worden één vrije trambusbaan aan zijde Luchtbal

2x3 rijstroken worden 2x2 rijstroken

Er komt een parallelweg aan de zijde van de brandweerkazerne

Vandaag

Voorstel na heraanlegVandaag

Page 19: Tramlijn Ekeren

Tramlijn Ekeren Noorderlaan uitgangspunten

Waarom een trambusbaan aan de zijde van de

Luchtbal?

Aan de oostzijde woont de grootste groep

gebruikers (Dam, Luchtbal, Havana-site)

De trambusbaan ligt zo dichtbij het station

Luchtbal

Bussen op de Ijzerlaan en trams op de

Groenendaallaan kunnen afslaan van/naar de

vrije trambusbaan op de Noorderlaan zonder het

autoverkeer te hinderen

De trams rijden in of uit de Ekersesteenweg

zonder het autoverkeer op het kruispunt met de

Noorderlaan te hinderen

Bussen op de vrije trambusbaan op de

Noorderlaan kunnen van en naar hun stelplaats

zonder het autoverkeer te hinderen

Page 20: Tramlijn Ekeren

Tramlijn Ekeren Noorderlaan uitgangspunten

Page 21: Tramlijn Ekeren

Tramlijn Ekeren Noorderlaan uitgangspunten

Hoe zullen woningen en winkels

bereikbaar zijn?

Er komen geen rechtstreekse

aansluitingen op de Noorderlaan:

• voor de Luchtbal wordt enkel de

hoofdstraat verbonden met de

Noorderlaan

• aan de zijde van de

brandweerkazerne komen

parallelwegen

De Michiganstraat wordt rechts-in en

rechts-uit op de parallelweg

Er komen 4 volwaardige kruispunten

met de Noorderlaan

Page 22: Tramlijn Ekeren

Tramlijn Ekeren Noorderlaan uitgangspunten

Haltes:

Er worden voldoende opstapplaatsen voor het

openbaar vervoer voorzien

De haltes komen aan de kruispunten zodat de

tram maar één keer moet stoppen

Zo kan er een snelle verbinding tussen het

stadscentrum en Ekeren worden gegarandeerd

Page 23: Tramlijn Ekeren

Tramlijn Ekeren Noorderlaan uitgangspunten

Park&Ride:

Aan het kruispunt Noorderlaan-

Ekersesteenweg komt een park&ride

parking voor drie- tot vierhonderd

auto’s. Daar kunnen later nog plaatsen

bijkomen

Mogelijke locaties: A en/of B

AB

Page 24: Tramlijn Ekeren

Tramlijn Ekeren Ekersesteenweg Ekeren

Eilandje Dam

Luchtbal

Rozemaai

Metropolis

Kazerne

Spoor Noord

Page 25: Tramlijn Ekeren

Tramlijn Ekeren Ekersesteenweg uitgangspunten

Profiel:

2x2 rijstroken aan 70 km/u worden

2x1 rijstroken aan 50 km/u

Vrije trambusbaan aan zijde Oude

Landen

Dubbelrichting fietspad aan Oude

Landen

vandaag

Na heraanleg

Page 26: Tramlijn Ekeren

Tramlijn Ekeren Ekersesteenweg uitgangspunten

Waarom een vrije trambusbaan aan zijde

Oude Landen:

Doorstroming openbaar vervoer: geen

verandering van ligging van Noorderlaanbrug

tot keerlus De Mieren, geen kruisingen aan

het kruispunt Noorderlaan-Ekersesteenweg

en met de ontsluiting van de wijk Rozemaai

Waarom dubbelrichting fietspad aan Oude

Landen:

Kwaliteit fietsverbinding: geen conflicten met

aansluitende straten

De rijbaan of vrije trambusbaan komt in de

toekomst niet dichter bij het natuurgebied

Oude Landen

vandaag

Na heraanleg

Page 27: Tramlijn Ekeren

Tramlijn Ekeren Ekersesteenweg uitgangspunten

Hoe zullen de woningen en winkels

bereikbaar zijn?

De wijk Rozemaai wordt in de toekomst

ontsloten zoals in het Masterplan

Rozemaai: met 2 lussen, de ene

bereikbaar via het kruispunt aan de

Karel Candaelstraat, de andere via de

Ferdinand Verbieststraat

De zuidelijke weg net voorbij het A12-

viaduct wordt afgesloten

Haltes:

Haltes komen aan de kruispunten aan

de Karel Candaelstraat en de

Ferdinand Verbieststraat

Page 28: Tramlijn Ekeren

Tramlijn Ekeren Ekersesteenweg uitgangspunten

Keerlus:

Het eindpunt voor de tramlijn

Ekeren is de „Mieren‟ op het

einde van de Ekersesteenweg

aan de splitsing Steenstraat /

De Beukelaerstraat

De Ekersesteenweg sluit aan

op de Steenstraat (zuidwaartse

rijrichting) en De Beukelaerlaan

(noordwaartse rijrichting)

Vandaag

Page 29: Tramlijn Ekeren

Lessen trekken uit het verleden

Reacties en evaluaties

Duur van de werf

Ontwerp

Minderhindermaatregelen

Communicatie

Aanpassingen in ontwerp, procedure en/of aanpak

Tramlijn Ekeren leerpunten andere werven

Page 30: Tramlijn Ekeren

Timing & inspraakmogelijkheden procedures

Page 31: Tramlijn Ekeren

Timing & inspraakmogelijkheden procedures

Het milieueffectenrapport (MER) is een rapport dat beschrijft welke

effecten een project zal hebben op de leefomgeving ( mens en

milieu).

De eerste stap is het kennisgevingsdossier en dat bevat

een beschrijving van de plannen

een lijst van effecten die de onderzoekers in kaart zullen brengen.

Het kennisgevingsdossier is een openbaar document:

Iedereen kan het tot en met 23 februari 2012 inkijken.

En iedereen kan er tot dan advies over geven.

Page 32: Tramlijn Ekeren

Timing & inspraakmogelijkheden MER

U vindt het kennisgevingsdossier in alle Antwerpse districtshuizen en

Den Bell en op:

www.mervlaanderen.be > lopende inspraakprocedures

www.antwerpen.be/noorderleien

www.delijn.be

www.bamnv.be

Gaat u akkoord met de aanpak van de onderzoekers voor het

milieueffectrapport? Of wil u dat er nog andere dingen worden

onderzocht? Hebt u suggesties, aandachtspunten of andere

alternatieven?

Via het inspraakformulier kan u uw advies indienen. Daar hebt u tot 23

februari de tijd voor. De stad bezorgt uw advies dan aan de Dienst Mer

van de Vlaamse Overheid.

Page 33: Tramlijn Ekeren

Vragen en suggesties

U kan uw vragen en suggesties afgeven achteraan in de zaal.

Via een nieuwsbrief koppelen we met u terug over de meest

gestelde vragen.

Laat dus zeker uw e-mailadres achter.

Op www.antwerpen.be/noorderlaan kan u altijd terecht voor info

en suggesties.