Trainingsleer Eelbode Elke. 100% % Capacity of Energy System 10 sec30 sec2 min5 min + Energy...

of 32/32
Trainingsleer Trainingsleer Eelbode Elke Eelbode Elke
 • date post

  13-May-2015
 • Category

  Documents

 • view

  221
 • download

  2

Embed Size (px)

Transcript of Trainingsleer Eelbode Elke. 100% % Capacity of Energy System 10 sec30 sec2 min5 min + Energy...

 • Dia 1
 • Trainingsleer Eelbode Elke
 • Dia 2
 • 100% % Capacity of Energy System 10 sec30 sec2 min5 min + Energy Transfer Systems and Exercise Aerobic Energy System Anaerobic Glycolysis ATP - CP
 • Dia 3
 • 3.2.1. De Energielevering HET ATP - PCr SYSTEEM Aanwezig ATP Resynthese door PCr
 • Dia 4
 • HET ATP - PCr SYSTEEM Voorkomt uitputting van energiesysteem door aanmaak ATP. Anaroob proces (zonder 0 2 ) 1 mol ATP per mol PCr.
 • Dia 5
 • 3.2.1. De Energielevering bij spurt
 • Dia 6
 • 3.2.1. De Energielevering ANAROBE GLYCOLYSE Geen 0 nodig Pyruvaat Lactaat 12 Enzymatische reacties 3 moleculen ATP vrijmaken
 • Dia 7
 • ANAROBE GLYCOLYSE 12 reacties om glucose en glycogeen om te zetten in ATP Anaroob systeem (zonder 0 2 ) Puyruvaat wordt lactaat door glycolyse 1 mol glycogeen 3 ATP 1 mol glucose 2 ATP
 • Dia 8
 • 3.2.1. De Energielevering AROBE GLYCOLYSE Krebs cyclus 0 nodig 38 moleculen ATP
 • Dia 9
 • AROBE GLYCOLYSE Heeft 0 2 nodig om Energie te leveren Kan meer Energie vrijmaken dan de anarobe systemen Primaire bron van energielevering bij duursporten. 3 Processen: - Aerobe glycolyse - krebcyclus - elektronen transportketting
 • Dia 10
 • Voorstelling Arobe energielevering
 • Dia 11
 • E levering t.h.v. itochondrin
 • Dia 12
 • Gebruik van Energiesystemen
 • Dia 13
 • Functie EPOC Functie EPOC excess postexercise oxygen consumption Heropbouw van ATP en Pcr reserves Verwijderen lactaat afkomstig van anarobe energielevering O 2 voorraad vernieuwen CO 2 dat in de weefsels is achtergebleven gaan verwijderen
 • Dia 14
 • Gebruik van Energiesystemen Matige en zware fysieke inspanning Zware inspanning = langere recuperatiefase.
 • Dia 15
 • Respiratoire quotint (RQ) Steady state Rustwaarde 0,7 0,8 tot max. 1,0. Inspanning KH verbranding waarde kan hoger dan 1,0 worden. Verklaring hogere RQ: aandeel glycolyse neemt toe meer H + geproduceerdgebufferd door HCO 3 - koolzuur wordt gevormd CO 2 verwijderd. Daling PH zorgt ervoor dat extra CO 2 wordt uitgeademd.
 • Dia 16
 • Gebruik van Energiesystemen Eigenschappen van de verschillende energiesystemen
 • Dia 17
 • Sportspecifiek Energielevering tijdens fysieke activiteit
 • Dia 18
 • 3.2.2. De circulatie Redistributie HMV tijdens dynamische inspanning Bloedtoevoer van 1l/ min. in rust naar meer dan 20l/min. bij inspanning Coronaire doorstroming ~ myocardiale 0 gebruik Hersendoorstroming onveranderd of neemt toe Doorstroming splanchnicusgebied en nieren neemt af Vasoconstrictie huidvaten bij aanvang, stijging temp zorgt voor asodilatatie. Huidcirculatie stijgt foor warmte afgifte. Max. inspanning neemt huidcirculatie echter terug af.
 • Dia 19
 • 3.2.3. De ademhaling Toename ventilatie bij inspanning door: ? Perifere chemosensoren onwaarschijnlijk want PCO 2 veranderd nauwelijks bij inspanning. PH daalt, ventilatie wordt gestimuleerd, PCO daalt Centrale invoed vanuit hersenschors Perifere benvloeding vanuit sensoren in gewrichten, pezen, spieren.
 • Dia 20
 • 3.2.4. De lichaamstemperatuur Lichaamstemperatuur stijgt bij inspanning warmte afgifte 2 voorwaarden Regelmatige inspanning bij warmte: temp stijgt - Lagere zweetdrempel (sneller zweten na begin inspanning tot 3 x meer) - Grotere zweetsecretie - Minder zoutverlies (door aldosteronsecretie die afneemt) - Kleine toename huiddoorbloeding Door deze aanpassingen wordt homeostase minder belast. Warmte afgifte Vochtigheid lucht moet Voldoende verdamping Toelaten Weersomstandigheden Voldoende H 0 in lichaam Balans waterverlies en Water dat men opdrinkt
 • Dia 21
 • 3.3. Belasting en belastbaarheid Uitwendige belastingvermogen/arbeid Fysiologische belasting - 0 verbruik - HMV - ventilatie, HF Nagaan op fietsergometer
 • Dia 22
 • 3.3.1. Ergometrie = meten van arbeid/ vermogen Test op loopband/ foetsergometer 3 parameters - VO max - max. vermogen (Watt) - max. duurprestatie = lactaatdrempel.
 • Dia 23
 • 3.3.2. Het maximale vermogen Bepalen via een protocol gelijkmatig oplopende belasting tot uitputting. Per tijdseenheid komt er eenzelfde belasting bij. Afhankelijk van: - tijd waarin max. bereikt wordt. - lichaamsmassa individu, hoe groter de massa hoe groter de maximale belasting
 • Dia 24
 • 3.3.3. Het maximale 0 verbruik Directe meting via gasanalyse Indirect Astrand Supramaximale belasting Hoogste zuurstofopmeting = VO 2 max.
 • Dia 25
 • VO 2 Max referentiewaarden ASTRAND 20-30 jaar 20-30jaar Zeer laag < 38 < 28 Laag 39 43 29 34 Gemiddeld 44 51 35 43 Hoog 52 56 44 48 Zeer Hoog > 57 > 49
 • Dia 26
 • 3.3.4. De maximale duurprestatie Inspanning op VO2 max kan maar kort volgehouden worden door: - toename zuur en lactaatproductie door: KH verbranding neemt toe, in glycolyse meer pyrodruivezuur gevormd en als nevenproduct lactaat. Meer melkzuurproducerende spiervezels (witte) worden ingeschakeld. Rode spiervezels krijgen te maken met 0 2 tekort, energie putten uit anarobe glycolyse met als gevolg een toename van lactaat..
 • Dia 27
 • 3.3.4. De maximale duurprestatie Belastingsniveau waarbij lactaatproductie > lactaat verwijdering = anarobe drempel of lactaatdrempel Maxla ss (max lactaat steady state) = hoogste belasting die kan volgehouden worden zonder stijging van het lactaat. Lamax (mmol.l.kg) = maximale lactaat dat kan geproduceerd worden.
 • Dia 28
 • Praktisch http://www.topendsports.com/testing/hometest.htm http://www.exrx.net/Testing.html
 • Dia 29
 • 3.4. Vermoeidheid = Verminderd vermogen om arbeid te verrichten centrale en perifere vermoeidheid Prikkeloverdracht van CZS naar spier verloopt niet optimaal. Motivatie zou een invloed hebben op centrale vermoeidheid Vermoeidheid beneden actaatdrempel treedt op wanneer glycogeen voorraad uitgeput raakt. Vermoeidheid boven de lactaatdrempel treedt op door verlagen Ph, waardoor glycolyse geremd wordt.
 • Dia 30
 • Effecten van training Voldoende intensief zijn Sportspecifiek zijn, zelfde spgroepen aanspreken. Trainen VO 2 max. Leeftijd en geslacht benvloeden deze parameter. VO 2 max toename door toename HMV, deze neemt toe door toename slagvolume
 • Dia 31
 • Effecten van training Aanpassingen in de spier: - toename aantal mitochondrin - toename myoglobinegehalte - toename aantal capillairen - bevordering lactaattransport Stofwisseling aanpassingen: - vetzuurverbranding bij submax. Inspanning vergroot - meer rode dan witte spiervezels.
 • Dia 32
 • Immobilisatie Spieratrofie - inactiviteit t.g.v. zenuwbeschadiging - gevolg: negatieve stikstofbalans - vetpercentage neemt toe Osteoporose - activiteit osteoblasten en osteoclasten moet in evenwicht zijn. Daling VO 2 max. Bloeddruk onveranderd tijdens rust/ immobiliteit.