Energy Future

of 48/48
ENERGY FUTURE.NL IS EEN INITIATIEF VAN MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR MUSEUM BOERHAAVE EN NRC MEDIA
 • date post

  28-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  216
 • download

  2

Embed Size (px)

description

Energy Future Project

Transcript of Energy Future

 • EnErgyfuture.nl

  is een initiatief van

  mede mogelijk gemaakt door

  museum boerhaave en nrc media

 • ja

  sOn

  ha

  wK

  Es

 • Beste lezer,

  Een van de grote vraagstukken van de 21e eeuw is of er

  wel genoeg betaalbare en schone energie beschikbaar

  zal zijn voor 9 miljard mensen in 2050. Onlangs hebben

  wij de 7 miljardste wereldburger mogen begroeten en

  het duurde slechts twaalf jaar om de wereldbevolking

  van 6 naar 7 miljard te laten groeien. In Nederland, waar

  weinig bevolkingsgroei is, is dit maar moeilijk voor te

  stellen. Van deze 7 miljard mensen komen er steeds meer

  in steden te wonen. Nu leeft ongeveer de helft van de

  wereldbevolking in de stad, straks zon drie kwart. Vrij

  vertaald kan je zeggen dat er elke week een stad met 1

  miljoen mensen bijkomt in de wereld.

  Het goede nieuws is dat steeds meer mensen onder de

  armoedegrens vandaan komen en tot de middenklasse

  in hun land gaan behoren. Dat is duidelijk zichtbaar in

  China en India en hopelijk straks ook steeds meer in

  Afrika. Deze mensen kunnen zich nu ook een brommer,

  koelkast en later een auto veroorloven. Consequentie is

  wel dat de vraag naar energie (en naar voedsel en water)

  hierdoor enorm toeneemt en tussen nu en 2050 op zn

  minst zal verdubbelen.

  Maar kunnen wij wel aan deze vraag naar energie

  voldoen en ook op een manier die het klimaat verdraagt?

  Alle studies en scenarios maken duidelijk hoe moeilijk

  het zal worden om hieraan te voldoen. In de afgelopen

  tien jaar was de groei in kolengebruik in de wereld

  even groot als de groei in wind, zon, nucleair, olie en gas

  bij elkaar! Om in 2050 over voldoende betaalbare en

  duurzame energie te beschikken, moeten wij nu in actie

  komen.

  In deze fotobijlage laten wij graag zien wat de

  mogelijkheden zijn en aan welke technologien wordt

  gewerkt om vraag en aanbod in de toekomst met

  elkaar in evenwicht te houden. Naast de traditionele

  energiebronnen die voorlopig belangrijk blijven, komen

  er steeds meer hernieuwbare energiebronnen. In de

  komende decennia zullen deze steeds belangrijker

  worden.

  Het eerste wat helpt, is het zuiniger en efficinter

  omgaan met energie. Alles wat wij aan verspilling

  kunnen tegengaan, is goed. Wij moeten bewuster en

  zuiniger omgaan met onze kostbare grondstoffen en

  energiebronnen. Technologie helpt daarbij, maar het gaat

  ook om ons eigen gedrag. Hernieuwbare energiebronnen,

  zoals zon, wind en biobrandstoffen, doen op grote

  schaal hun intrede, maar zij zullen niet alleen aan de

  energievraag kunnen voldoen. Een van de belangrijkste

  ontwikkelingen van de laatste jaren is het vinden van

  nieuwe voorraden aardgas. Aardgas als de schoonste

  fossiele brandstof heeft een reserve voor 250 jaar gebruik

  en mogelijk meer. Het gebruik van aardgas in een

  elektriciteitscentrale vermindert de uitstoot van CO2 met

  de helft in vergelijking met kolen.

  Op de wereldwijde verstedelijking: dit zou weleens

  een van de meest positieve ontwikkelingen kunnen

  worden. Mensen leven compact in steden, met korte

  vervoersafstanden en een groot potentieel voor

  efficint energiegebruik, zoals stadsverwarming. Langs

  de A20 bij Rotterdam zie ik altijd die gasgestookte

  elektriciteitscentrale staan, midden in de gebouwde

  omgeving. Veilig en schoon voorziet hij Rotterdam

  van elektriciteit en verwarming voor de woningen, en

  stroom voor de tram, metro en straks de elektrische auto.

  Prachtig, die technologie van gecombineerde elektriciteit

  en verwarming, voor slim ontworpen steden.

  Bij Shell zijn we optimistisch over de mogelijkheden

  van technologie (waar wij hard aan werken), maar er

  is meer nodig. De energietransitie is een grote opgave

  en het raakt ons allemaal. Ik wens u veel plezier toe bij

  de prachtige beelden van ons energiesysteem en de

  innovaties die worden ontwikkeld.

  Dick Benschop

  President-directeur Shell Nederland

  VOOrwOOrd

  EnErgy Future 2

 • De overgang van traditionele fossiele

  brandstoffen naar duurzame energie

  zal vele decennia duren. Aardgas

  kan in dit overgangstraject een

  belangrijke rol spelen, want van alle

  fossiele brandstoffen is het verreweg

  de schoonste. Er zit bovendien nog

  meer dan voldoende aardgas in de

  grond, ook in Nederland. Het gasveld

  in Slochteren (Groningen) heeft

  vijftig jaar na ontdekking nog bijna

  1.000 miljard kubieke meter gas.

  Internationaal zijn de toch al enorme

  voorraden verder gestegen door de

  opkomst van onconventioneel gas dat

  is opgeslagen in steenlagen. Aardgas

  wordt vervoerd via pijplijnen of in

  vloeibare vorm in speciale schepen

  naar LNG-terminals in Europa, Japan

  en de Verenigde Staten. Met behulp

  van geavanceerde technologien kan

  aardgas tegenwoordig ook al diesel of

  vliegtuigkerosine vervangen.

  aardgasIn OVErVLOEd

  EnErgy future 4

 • Olie is de grootste energiebron

  die in gebruik is. Een derde van de

  wereldbehoefte aan energie wordt door

  olie voorzien, zon 85 miljoen vaten

  van 159 liter per dag. Schoonebeek

  is het grootste olieveld op het

  Europese vasteland. De Nederlandse

  Aardolie Maatschappij (NAM) heeft

  in 2011 dit veld in Drenthe weer in

  productie genomen. De traditionele

  jaknikkers zijn inmiddels vervangen

  door moderne installaties die onder

  meer stoom injecteren. NAM verwacht

  in de komende 25 jaar zon 100 tot

  120 miljoen vaten in Schoonebeek te

  produceren.

  hetzwartEgoud

 • E

  rn

  st b

  Od

  E

  EnErgy Future 6

 • tO

  by

  sMIth

 • De Chinese economische groei

  is momenteel een belangrijke

  pijler waarop het herstel van de

  wereldeconomie balanceert. De

  inspanning die nodig is om de Chinese

  economie te laten groeien, is echter

  vooral gebaseerd op het gebruik van

  steenkool. De Chinese regering wil daar

  wat aan doen en heeft onlangs gezegd

  dat de toename van CO2-uitstoot in 2020

  met 40 tot 45 procent gereduceerd moet

  zijn. Ook stelt China dat in 2020 15

  procent van de energie uit alternatieve

  energiebronnen zou moeten komen.

  kolenKOnIngchina

  EnErgy Future 8

 • ty

  rO

  nE tu

  rn

  Er

  In Nederland geproduceerde

  elektriciteit wordt voornamelijk

  opgewekt met behulp van aardgas. In

  elektriciteitscentrales staan turbines,

  te vergelijken met een fietsdynamo,

  die worden aangedreven door stoom.

  Deze stoom wordt opgewekt door

  verbranding van aardgas. Afhankelijk

  van de vraag zullen de generatoren

  gas bij moeten geven of terugnemen.

  Dat vergt enige cordinatie van de

  centrales, die van Polen tot Portugal met

  elkaar zijn verbonden. Er is steeds meer

  behoefte aan elektriciteit, dus moeten

  we er zuinig mee omspringen. In en om

  het huis valt al een hoop te besparen

  door bijvoorbeeld te kiezen voor

  ledverlichting en apparaten uit te zetten

  in plaats van op stand-by te laten staan.

  elektriciteitOngEKEndpopulair

 • EnErgy future 10

 • tO

  by

  sMIth

 • Kernenergie staat al jarenlang ter

  discussie, want het heeft grote voor-

  en nadelen. Kernenergie op zich is

  een bijzonder schone energievorm,

  er komt immers geen broeikasgas bij

  vrij. Bovendien kan een kerncentrale

  honderdduizenden huishoudens tegelijk

  van elektriciteit voorzien. Uranium, de

  grondstof van kernenergie, is ook nog

  eens relatief goedkoop. Het is voorradig

  in verschillende landen met een laag

  geopolitiek risico. Een belangrijk

  nadeel blijft echter het radioactieve

  afval. En hoewel het risico van een

  meltdown van een kerncentrale zeer

  klein is, hebben de gebeurtenissen bij

  Fukushima in Japan de discussie omtrent

  de veiligheid van kernenergie weer op

  scherp gezet.

  schone energie isnIEt aLtIjd VOOrdELIg

  EnErgy Future 12

 • ja

  sOn

  ha

  wK

  Es

 • Elektriciteit wordt ook opgewekt door

  waterkrachtcentrales, die stromend

  of neerstortend water gebruiken om

  een turbine in beweging te brengen.

  Deze hydraulische centrales bevinden

  zich in stromen en rivieren, met een al

  dan niet kunstmatige dam. Aangezien

  waterkrachtcentrales geen CO2 uitstoten,

  worden ze gezien als opwekkers van

  groene energie. Echter, in natuur- en

  milieukringen bestaan bezwaren tegen

  deze vorm van stroomopwekking,

  met name wanneer een stuwmeer

  bij de centrale is aangelegd. Een van

  de negatieve factoren hierbij is dat

  het ecosysteem van waterdieren flink

  verstoord wordt.

  hoe groenIs grOEn

  EnErgy Future 14

 • C

  aM

  ErO

  n d

  aV

  IdsO

  n

 • Iedereen gezinnen en bedrijven

  die elektriciteit en gas gebruikt, betaalt

  energiebelasting. Het doel van deze

  belasting is om energie duurder te

  maken, waardoor er zuiniger mee wordt

  omgegaan. Maar niet iedereen betaalt

  evenveel; zo is kerosine bijvoorbeeld

  vrij van accijns. Grootverbruikers van

  energie in industrie en landbouw

  betalen ook minder. Huishoudens

  gebruiken slechts 20 procent van

  de totale elektriciteitsproductie,

  maar betalen gemiddeld wel meer

  energiebelasting per kilowattuur

  (kWh) dan groot- verbruikers zoals de

  staalindustrie. Zal het afschaffen van

  deze en andere subsidies een schoner en

  innovatiever bedrijfsleven stimuleren?

  wie verbruikt hEt MEEst

  K

  EVIn

  KO

  OLEy

  EnErgy Future 16

 • Een goede doorstroming van weg-

  en waterverkeer is nodig om te komen

  tot een efficint energietransport.

  Energietransitie is daarbij het sleutel-

  woord. Als gevolg van verduurzaming

  zullen andere eisen worden gesteld

  en gelden andere uitgangspunten dan

  in het verleden. Zoveel is zeker, maar

  hoe energietransitie precies vorm gaat

  krijgen, staat nog allerminst vast. Het is

  lastig te voorspellen hoe die verduur-

  zaming zich in Nederland laat vertalen.

  Neemt bijvoorbeeld elektrisch rijden

  een grotere vlucht dan voorzien?

  Andersom kan natuurlijk ook. De groei

  van elektrisch vervoer blijft achter bij de

  doelstelling, en de aangelegde infrastruc-

  tuur wordt daardoor onvoldoende benut.

  Toch zullen we de energie-infrastructuur

  nu al gereed moeten maken voor de

  komende veertig jaar.

  in 205060% MIndErCO2-uItstOOt

 • C

  hr

  IstO

  Ph

  gIE

  LEn

  EnErgy future 18

 • a

  LEx M

  aC

  LEan

 • We gaan met zn allen naar alle

  waarschijnlijkheid niet minder rijden:

  in 2010 reden er wereldwijd ongeveer

  1 miljard autos, naar verwachting zijn

  dat er ongeveer 1,5 miljard in 2030 en

  2 miljard in 2050. Tegen die tijd moeten

  alle autos op benzine en diesel uit de

  stedelijke gebieden van de weg, zo

  wil de Europese Commissie. Het doel

  is om de CO2-uitstoot in de komende

  decennia met 60 procent terug te

  dringen. Elektrische autos zouden dan

  een goed alternatief kunnen zijn, maar

  om de groei van het aantal nul-emissie

  autos sneller op gang te brengen, moet

  ook worden gewerkt aan een passende

  infrastructuur. Afhankelijk van deze

  ontwikkelingen schatten onderzoekers

  het percentage elektrische autos in

  2030 tussen de 7 en 33 procent.

  in 20502 MILjard autOs

  EnErgy Future 20

 • Urbanisatie is niet nieuw, maar nooit

  groeide de bevolking in stedelijke

  gebieden sneller dan de afgelopen

  decennia. Sinds 2007 wonen er meer

  dan 3,3 miljard mensen in stedelijke

  gebieden. In grootte is dit slechts 3

  procent van het totale aardoppervlak.

  Uitgaande van het huidige geboortecijfer

  zal rond 2050 drie kwart van de

  wereldbevolking in steden wonen.

  Steden zijn plekken die kansen bieden

  en ontnemen, die het milieu belasten

  n ontlasten. Mits er efficint wordt

  gebouwd, compact en zo veel mogelijk

  de lucht in, is veel energiebesparing

  mogelijk door korte vervoersafstanden,

  massatransportmiddelen, stads-

  verwarmingssystemen en compact

  wonen en werken. Er bestaan ook

  toekomstbeelden waarin de verticale

  stad zijn eigen voedsel produceert

  in wolkenkrabbers die zo het

  landoppervlak verveelvoudigen.

  in 20509 MILjard MEnsEn

 • j

  asO

  n h

  aw

  KEs

  EnErgy Future 22

 • C

  aM

  ErO

  n d

  aV

  IdsO

  n

 • EnErgy Future 24

 • Inmiddels delen we de aarde met meer dan 7 miljard anderen. Meer dan

  een derde daarvan leeft in India en China. Elk van deze landen telt meer

  inwoners dan Brazili, Pakistan, Bangladesh, Indonesi en de Verenigde

  Staten bij elkaar. Hoewel India en China te boek staan als de grootste

  vervuilers, zetten ook zij in op grootschalig gebruik van duurzame energie.

  In India is zelfs een ministerie dat zich bezighoudt met de ontwikkeling

  en financiering van duurzame energie, een unicum in de wereld. De laatste

  jaren zet India vooral in op de industrile toepassing van zonne-energie:

  met 250 tot 300 zonnige dagen per jaar is zonne-energie erg belangrijk

  voor India. Daarnaast stimuleert de Indiase overheid buitenlandse

  investeerders in het opzetten en beheren van duurzame energieprojecten.

  duurzaamdOOr grOEI

 • M

  ar

  tIn

  rO

  EMEr

  s

  EnErgy Future 26

 • a

  LEx M

  aC

  LEan

 • Apparaten worden steeds zuiniger,

  toch moet meer dan 50 procent van

  de beperking van CO2-uitstoot van

  energiebesparing komen, willen we

  de internationale klimaatdoelen van

  2030 halen. Met die besparing is de

  (Europese) politiek al een hele tijd

  bezig, terwijl het totale energiegebruik

  van Europese huishoudens de afgelopen

  jaren alleen maar verder is gestegen.

  Zowel de bevolkingsgroei als de

  toename van kleinere huishoudens

  zorgt voor een explosieve groei in het

  aantal huishoudelijke apparaten. De

  overheid stimuleert daarom efficinter

  energieverbruik. Huishoudens en

  andere kleinverbruikers kunnen

  onder andere door middel van slimme

  energiemeters meer inzicht krijgen in

  hun energieverbruik.

  EffICIntEr maar meer

  EnErgy Future 28

 • Bij geothermie wordt warmte gewonnen

  uit het binnenste van de aarde. Vooral in

  vulkanische streken, zoals IJsland, liggen

  deze gebieden op zon geringe diepte

  dat winning economisch lonend is. Zo

  levert de geothermale energiecentrale

  Nesjavellir het merendeel van de

  stroom voor Zuidwest-IJsland en

  warm water voor de voorsteden van

  Reykjavk. Aardwarmte kan direct

  gebruikt worden om te verwarmen,

  maar kan ook elektriciteit opwekken.

  Ook in Nederland en Belgi is deze

  techniek in opkomst, met name voor

  de verwarming van tuinbouwkassen en

  stadsverwarming.

  ijslandsgLOrIE

  K

  EVIn

  KO

  OLEy

 • b

  LaIn

  E ha

  rr

  Ing

  tOn

  EnErgy Future 30

 • Brazili haalt 45 procent van zijn energie

  uit duurzame bronnen. Wereldwijd is dit

  slechts 14 procent. Brazili is wereldwijd

  de grootste producent en consument

  van ethanol, gemaakt uit suikerriet. Mits

  er geen bos moet worden gekapt om dit

  gewas te kweken, heeft suikerriet een

  uiterst gunstige broeikasgasbalans. Uit

  suikerriet wordt alcohol gewonnen dat

  als bio-ethanol wordt bijgemengd in

  benzine. In Nederland ligt dit anders.

  In 2010 waren wij voor 96 procent

  afhankelijk van de import van brandstof-

  fen. Ondanks dat onze landbouwgronden

  al intensief gebruikt worden, staan er in

  Nederland momenteel wel al enkele

  bio-energiecentrales die stroom opwek-

  ken uit snoei- en afvalhout. In 2007

  bedroeg de totale oppervlakte aan

  energiegewassen in Nederland 1.500

  hectare, echter volgens schattingen zal

  dit op termijn groeien naar 20.000 tot

  300.000 hectare.

  autos opaLCOhOL

 • r

  Ob

  Ert C

  Lar

  KEnErgy Future 32

 • a

  LEx M

  aC

  LEan

 • Micro-algen kunnen een belangrijke bijdrage leveren

  aan de wereldwijde behoefte aan bio-energie. Algen

  groeien door middel van fotosynthese en bestaan voor de

  helft uit olieachtige stoffen waaruit biodiesel kan worden

  gewonnen. Ook bevatten algen veel eiwitten die kunnen

  worden gebruikt als grondstof voor voedingsmiddelen.

  Algen kunnen vrijwel overal groeien en de potentile

  opbrengst per hectare ligt een stuk hoger dan die van

  energiegewassen als koolzaad of palmolie. Volgens

  sommige schattingen kan met slechts 4 miljoen hectare

  kweekgrond genoeg biodiesel geproduceerd worden

  om het huidige wagenpark in de Verenigde Staten van

  brandstof te voorzien. Dit is een fractie van de 1,2

  miljard hectare die nodig is om dezelfde 530 miljard liter

  biodiesel uit sojabonen te winnen.

  niet veeleisende MICrO-aLgEn

  EnErgy Future 34

 • a

  LEx M

  aC

  LEan

 • Kan eendenkroos (ook wel lemna)

  een volwaardige energiebron zijn? In

  hoeverre zal citrus-pulp een alternatief

  zijn voor mas als producent van

  ethanol? Het zijn vragen waar de

  wetenschap zich momenteel over buigt.

  In Amerika wordt onderzoek gedaan

  naar de haalbaarheid van grootschalige

  kweek van alternatieve biobrandstoffen.

  Eendenkroos, een plantje van hooguit

  5 millimeter in omtrek dat in gematigde

  en tropische gebieden op stilstaand

  water drijft, kan naast veevoer ook

  dienen als biobrandstof. Hetzelfde

  geldt voor citrus-pulp, ondanks dat

  citrusvruchten seizoensvruchten zijn en

  niet langer dan acht maanden per jaar

  groeien.

  actieveCItrus-PuLP

  a

  LEx M

  aC

  LEan

  EnErgy Future 36

 • De windmolens in een windpark zijn steeds meer gaan opvallen.

  In het begin stonden ze in hun eentje bij een boerderij en waren

  ze min of meer zo hoog als omliggende bomen. Inmiddels lopen

  de masthoogtes op tot bijna 200 meter, hoger dan de Rotterdamse

  Euromast. Windmolenparken bepalen in belangrijke mate het

  landschap en mogen in Nederland daarom niet zomaar worden

  geplaatst. Een alternatief is het bouwen van windmolenparken

  in zee. In Nederland zijn er op dit moment windmolenparken

  bij Egmond aan Zee en IJmuiden. Hoe verder van de kust, des

  te minder horizonvervuiling zou je denken, maar hoe langer de

  hoogspanningskabel naar de kust, hoe minder rendabel het park is.

  hOgE MOLEns vangen veel wind

 • C

  aM

  ErO

  n d

  aV

  IdsO

  n

  EnErgy Future 38

 • K

  aC

  PEr

  KO

  wa

  LsKI

 • EnErgy Future 40

 • a

  LEx

  Ma

  CLE

  an

 • t

  Ob

  y s

  MIt

  h

  Als het aan de zon ligt, hebben we geen

  energieprobleem. Per uur straalt ze

  voldoende energie naar de aarde om de

  gehele wereldbevolking een jaar van

  energie te voorzien. Zonne-energie is

  nog niet grootschalig doorgebroken,

  omdat het een relatief dure vorm

  van energie is. Wel zakt de prijs van

  zonne-energie elk jaar drastisch en

  valt te verwachten dat de aanschaf

  van zonnepanelen en boilers steeds

  aantrekkelijker wordt. Duitsland is

  koploper op het gebied van zonne-

  energie, in 2007 produceerde het 46

  procent van het wereldtotaal. Dat

  klinkt als veel, maar was slechts

  0,3 procent van de totale Duitse

  elektriciteitsproductie. De huidige

  opbrengst van zonne-energie in

  Nederland bedraagt slechts 0,03 procent

  van het totale elektriciteitsgebruik.

  Met behulp van nieuwe technologien

  en door stijgende prijzen van fossiele

  brandstoffen zal zonne-energie naar

  verwachting zo rond 2040 een rendabel

  alternatief zijn.

  ELK uurenergieVOOr 1 jaar

  EnErgy Future 42

 • a

  LEx M

  aC

  LEan

 • De eindeloze beweging van golven op zee kan worden gebruikt om milieuvriendelijk

  energie te produceren. Er zijn verschillende methoden om golfslagenergie op te

  wekken, bijvoorbeeld met drijvers in het water of door golven op te vangen in een

  reservoir. Ook eb en vloed kunnen gebruikt worden om energie op te wekken. Het

  getijdenverschil kan op sommige plaatsen ter wereld wel 10 meter zijn. Hiermee

  kan getijdenenergie of maanenergie worden geproduceerd. Helaas zijn de kostbare

  onderdelen van de apparaten niet goed bestand tegen zeestormen en het zoute

  zeewater, waardoor ze vaak vervangen moeten worden.

  EEuwIgEenergie

  EnErgy Future 44

 • In de tentoonstelling Verborgen

  krachten: Nederlanders op zoek naar

  energie, op dit moment te zien in

  Museum Boerhaave, staat een model van

  een lepelbaggermachine uit het eind

  van de achttiende eeuw. Turfwinning

  was van vitaal belang voor onze Gouden

  Eeuw, belangrijker dan wind- en

  waterkracht, maar al dat gegraaf in hoog-

  en laagveen had uitdijende plassen

  en onvoorspelbare rivierstromen tot

  gevolg. Talloze uitvindingen beloofden

  de waterhuishouding op orde te

  krijgen, de lepelbaggermachine via een

  draaiende baggerschep (lepel) die met

  een tredmolen door menskracht werd

  aangedreven.

  Het voorstel dat het nooit heeft

  gehaald illustreert een gang van zaken

  die ons bekend zal voorkomen. Een

  bloeiende economie kan niet zonder

  voldoende energie, energiewinning kan

  tot ongewenste neveneffecten leiden,

  waarna wetenschap en techniek voor

  oplossingen mogen zorgen. Of het

  nu de verzakkende bodems boven de

  Groningse gasvelden zijn, of radioactief

  afval van kerncentrales, het gaat om

  soms koppige problemen waarmee niet

  of onvoldoende is gerekend en die een

  beroep doen op ons vernuft.

  De zoektocht naar energie is van alle

  tijden en heeft geweldige hoogstandjes

  en daverende mislukkingen

  opgeleverd. Zonder onderzoek gaat

  dat niet. Onderzoek is mensenwerk

  en kan niet buiten nieuwsgierigheid

  en verbeeldingskracht. Achteraf

  mislukkingen aanwijzen is geen kunst.

  Altijd hebben geleerden en gelukzoekers

  in hun zucht naar roem en rijkdom

  uit volle overtuiging geprobeerd

  energetische processen te doorgronden

  of brandstoffen op te sporen. De

  pioniers die rond 1900 met gravimeters

  en seismografen op Sumatra naar olie

  zochten, en zo de weg effenden voor

  Koninklijke Olie en Shell, beseften

  het doorslaggevende belang van een

  wetenschappelijk instrument. Ingenieur

  Dijkhuis, die een eeuw later in een

  Rotterdamse loods met een batterij

  accus bolbliksems wilde opwekken,

  was minder fortuinlijk, maar aan passie

  geen gebrek.

  Het aardige van het verleden is dat het

  sporen nalaat in het heden. Geen land is

  zo ingrijpend omgeploegd, gexploreerd

  en doorboord als het onze. Ging het

  goed met de brandstofwinning, dan ging

  het goed met Nederland. Het landschap

  getuigt van die zoektocht. De strakke

  polders van het Westland verwijzen naar

  de turfwinning in de Gouden Eeuw,

  de kassenbouw aldaar kon floreren

  dankzij Gronings aardgas. Intussen is

  de kweekreactor van Kalkar, symbool

  van het maatschappelijke verzet tegen

  kernenergie, omgebouwd tot pretpark

  Wunderland: de lepelbaggermachine van

  de 21ste eeuw.

  Dirk van Delft

  directeur Museum Boerhaave

  nawOOrd

 • j

  asO

  n h

  aw

  KEs

  COLOfOn

  Deze fotobijlage wordt u

  aangeboden door Shell

  Nederland en is mede mogelijk

  gemaakt door Museum

  Boerhaave en NRC Media.

  De fotobijlage is een onderdeel

  van het Energy Future

  programma, dat draait om

  onze toekomst op het gebied

  van energie. Het programma

  is een initiatief van Shell en

  wil mensen met interesse in

  onze huidige en toekomstige

  energievoorziening inspireren,

  betrekken en informeren.

  Door dit samen met anderen

  te doen, wil Shell helpen

  helderheid te scheppen in

  het energievraagstuk en

  benadrukken dat we alle

  oplossingen en besparingen

  nodig hebben om aan de

  toenemende vraag naar energie

  te voldoen.

  Naast deze fotobijlage

  bestaat het Energy Future

  programma uit de website

  www.energyfuture.nl, de

  informatieve film Energy Future,

  de online tool Energy Mixer,

  en de Energy Future Circles.

  Dit is een serie conversaties

  met experts en publiek op

  verschillende locaties in

  Nederland.

  De fotos in deze bijlage

  zijn ook te zien in de foto-

  expositie Energy Future. U

  vindt meer informatie over deze

  rondreizende outdoor expositie

  op www.energyfuture.nl.

  Initiatief

  Shell Nederland

  Concept

  Brandbase

  Edelman

  Realisatie

  Brandbase

  Ontwerp & Redactie

  x-publishers.com

  Met medewerking van

  Museum Boerhaave

  EnErgy Future 46

 • EnErgyfuture.nl

  K

  EVIn

  CO

  OLE

  y