Catalogue 2008 Energy Forum

of 32 /32
Hall 10

Embed Size (px)

description

Catalogue of the 2008 edition of Energy Forum

Transcript of Catalogue 2008 Energy Forum

 • Hall 10

 • Tweemaandelijks nieuwsmagazine | Nederlandstalige uitgave | maart - april - mei 2008 | n

  9 | www.energymag.be 6,50

  energymagthe energy manager magazine

  COVER STORY

  Windmolens voeden spoorwegnet!De kostprijs van elektriciteit 30% lager dankz

  ij

  windmolens? Luc Lallemand, afgevaardigd

  bestuurder van Infrabel, bewijst het.

  MARKET

  Overdracht DistrigazEen driegangenmenu (of meer)!

  Interview EDF BelgiumEen stevige doorbraak op de gasmarkt!

  Vr de grote verovering?

  MANAGEMENT

  Private elektriciteitsnetwerkenOpgelet voor rechtsonzekerheid!

  Zuinige windmolensWindmolens worden steeds interessanter!

  DOSSIER

  EnergymonitoringVan meting tot lager verbruik

  Software pakketVergelijkend van de beste oplossingen

  MeetstationsThermisch of elektrisch, met of zonder

  draad, meten is de boodschap!

  Meting en verifi catieDe complexiteit van het meten van

  Zeven actiepunten leiden

  tot meer dan 10% minder energieverbruik

  VRF doorheen 60 000m !

  Variabel KoelmiddeldebietWanneer de airco het voor

  01 cover N9 nl.indd 1

  7/05/08 13:09:22

  Priodique dinformation | Edition franaise | juin - juillet - aot 2008 | n 10 | www.energymag.be

  6,50

  energymagthe energy manager magazine# 10

  COVER STORYInesco: 135 MW de concurrence!Erwin Van Laethem, CEO dEssent Belgique, peut sourire:

  au terme de sept annes de prsence, le troisime acteur

  du march dispose (en n) de capacits de production locales.

  MARKETCover StoryInesco: 135 MW de concurrence!Interview

  Nuon en qute dun nouveau partenaireTrendsLe baril de ptrole 200 $ avant la n de lanne?Focus

  Lnergie, la troisime rvolution industrielleDOSSIER ECO-DESIGNCradle to CradleUn concept qui fait r chirSteelcaseLa premire entreprise certi e C2C

  TECHNOLOGY

  Des rendements proches des 100%

  Une centrale hydro de 4MWQuand Suez joue avec les extrmes!

  01 cover N10 fr.indd 1

  30/07/08 12:37:45

  Windmolens worden steeds interessanter!

  DOSSIER

  EnergymonitoringVan meting tot lager verbruik

  Software pakketVergelijkend van de beste oplossingen

  MeetstationsThermisch of elektrisch, met of zonder

  draad, meten is de boodschap!

  Meting en verifi catieDe complexiteit van het meten van

  Zeven actiepunten leiden

  tot meer dan 10% minder energieverbruik

  VRF doorheen 60 000m !

  Variabel KoelmiddeldebietWanneer de airco het voor

  COVER STORYInesco: 135 MW de concurrence!Erwin Van Laethem, CEO dEssent Belgique, peut sourire:

  au terme de sept annes de prsence, le troisime acteur

  du march dispose (en n) de capacits de production locales.

  MARKETCover StoryInesco: 135 MW de concurrence!Interview

  Nuon en qute dun nouveau partenaireTrendsLe baril de ptrole 200 $ avant la n de lanne?Focus

  Lnergie, la troisime rvolution industrielleDOSSIER ECO-DESIGNCradle to CradleUn concept qui fait r chirSteelcaseLa premire entreprise certi e C2C

  TECHNOLOGY

  Des rendements proches des 100%

  Une centrale hydro de 4MWQuand Suez joue avec les extrmes!

  Afgi

  fteka

  ntoo

  r: Br

  usse

  l X -

  Agr

  men

  t n P

  6010

  43

  Informatieperiod

  iek | Nederlandst

  alige uitgave | sep

  tember - oktober

  - november 2008

  | n 11 | www.ener

  gymag.be

  6,50 energymag

  the energy manager mag

  azine# 11

  COVER STORY

  Danil Termont,

  de sterke man

  van de gemeente

  n

  De armworsteling

  tussen Publigas

  en GDF Suez

  draait uit in het v

  oordeel van de g

  emeenten

  MARKET

  FocusEssent g

  aat de elektricite

  it van T-Power

  verkopen aan Tes

  senderlo

  MANAGEMENT

  Fotovoltasche z

  onne-energie

  Het moment om te

  investeren!

  DOSSIER

  Green building

  De groene kantor

  en zullen zich mo

  eten

  bewijzen op de m

  arkt

  De Code de l Env

  ironnement

  Een nieuwe inter

  nationale benchm

  ark

  Aeropolis II

  Passieve kantore

  n aan 18 euro pe

  r m !

  EFFICIENCY

  Industrie

  Chaudfontaine in

  vesteert in een g

  eo-

  thermische instal

  latie uniek in haar

  soort

  TECHNOLOGY

  Warmtekrachtko

  ppeling

  De Groep Lamair

  e valoriseert orga

  nisch

  afval

  RENEWABLE

  Biowanze

  Het meesterstuk

  op de Belgische m

  arkt van

  biobrandstoffen

  01 cover N11 nl.indd

  1

  3/11/08 17:33:44

  THE ENERGY MANAGER [email protected] www.energymag.be

  MASTER your ENERGY COSTS

  annonce EnergyMag en A5.indd 1 5/11/08 17:53:49

 • Lnergie durabLe au coeur des enjeux

  Initi lan dernier sous lgide dInnova Energy, le concept dun forum professionnel belge de lnergie prend cette anne son envol sous une forme autonome mais base sur le mme principe: une plateforme unique dexpertise 100% ddie aux energy managers et dcideurs nergie de lindustrie, du tertiaire et du secteur public.

  Energy Forum a cette ambition: runir pour vous, une fois lan, les meilleurs experts des questions nerg-tiques qui comptent dans votre domaine. Avec prs de 90 confrenciers et une quarantaine dexposants, le programme de ldition 2008 se veut dense et reprsentatif des thmes majeurs actuels. Citons la production dcentralise, le dploiement des nergies renouvelables, lefficacit et le management nergtiques, lapprovisionnement, etc.

  Tous ces thmes ont un dnominateur commun: lnergie durable. Lune des solutions pour accrotre sa comptitivit nergtique lavenir repose plus que jamais sur un mix nergtique performant et durable. Cela passe par des usines plus efficaces et plus vertes, des btiments moins nergivores et du-rables, un amnagement et une gestion de lespace public la hauteur des enjeux nergtiques.

  Les experts runis sur Energy Forum sont la pointe de ce qui se fait de mieux en la matire. Nous esprons quils contribueront clairer vos dcisions et quEnergy Forum sera pour vous lopportunit de nombreux contacts fructueux.

  Jean-Franois MarchandRdacteur en chef & Conference ManagerEnergymag

  Florent GodinDirecteur GnralCPE Exhibition

  aLLes draait om duurzame energie

  Vorig jaar zag het concept van een Belgisch pro-fessioneel forum over energie het daglicht onder de bescherming van Innova Energy. Dit jaar komt het forum onder een autonome vorm uit de startblok-ken, evenwel gebaseerd op hetzelfde principe: een uniek expertiseplatform 100% gewijd aan de energy managers en -beslissingnemers van de industrie, de dienstensector en de overheid.

  Energy Forum heeft de ambitie om voor u, eenmaal per jaar, de beste experts in de energiekwesties die uw domein beroeren, bijeen te brengen. Met bijna 90 sprekers en een veertigtal exposanten is het programma van de editie 2008 goedgevuld en representatief voor de belangrijkste actuele themas. Vermelden we de decentrale productie, de opmars van hernieuwbare energie, energie-efficintie en management, de bevoorrading enzovoort.

  Al deze themas hebben een gemeenschappelijke noemer: duurzame energie. Meer dan ooit biedt een energiemix die hoge prestaties levert en duurzaam is, de mogelijkheid om zijn concurrentiekracht inzake energie in de toekomst op te voeren. Dan spreken we over efficintere en groenere fabrieken, over energiezuinige en duurzame kantoorgebouwen, over een inrichting en een beheer van de openbare ruimte die rekening houden met de energieproblematiek.

  De experts die u op Energy Forum treft, zijn stuk voor stuk onderlegd in de beste praktijken terzake. Wij hopen dat hun bijdragen u zullen helpen om klaarheid te scheppen in uw beslissingen en dat Energy Forum u de gelegenheid zal bieden om talrijke vruchtbare contacten te leggen.

  Jean-Franois MarchandHoofdredacteur en Conference ManagerEnergymag

  Florent GodinAlgemeen DirecteurCPE Exhibition

  D

  ITO

 • Connect emission-free power to the grid?

  Naturally.

  ABB is helping construct the worlds largest offshore wind farm. Using our eco-friendly transmission technology, this 400-megawatt plant is expected to avoid 1.5 million tons of CO2 emissions per year and improve the reliability of the power grid. Its just one of the ways that we, as the biggest supplier of electrical products and services for the wind industry, can use renewable power sources to help combat climate change. www.abb.be

  ABB adv Catalogue Energy Forum 08.indd 1 04-11-2008 13:01:28

 • D

  ITOenergy efficiency the proper aLternative fueL

  The link between energy efficiency and mitigating climate change is clear. According to a recent study by the International Energy Agency, 80 percent of projected CO

  2 emission reductions by 2030 will be

  delivered through energy efficiency

  ABBs biggest contribution to saving energy comes from its focus on designing products that help customers use energy more efficiently. The most immediate, practical and cost-efficient solutions to address the increasing energy and environmental challenges are the opportunities for energy savings that come from using energy more efficiently with available and proven technology.

  Losses can be reduced across the energy chain by improving energy efficiency in the electricity supply and in industry

  Most energy is used in the form of electricity, but 70-80 percent of the potential energy is lost in the process of burning primary fuels to generate power, transmitting electricity and using it inefficiently. Tech-nologies exist today to reduce the losses to about 50 percent, and a significant part of the energy efficiency improvement can be made by electrical utilities and in industry.

  The efficiency of electricity supply systems is cur-rently well below what is technically feasible. With ABBs power products and power systems, energy efficiency can be improved at each stage of the sys-tem, starting with power generation, over transmis-sion through to distribution.

  Industry accounts for about one third of total end-user energy demand and consumes some 40 percent of electricity generated. The largest energy consum-ers are the hundreds of millions of electric motors that account for about 67 percent of all electrical energy used in industry.

  ABBs high-efficiency motors appear expensive but they are a worthwhile investment. Energy consump-tion accounts for more than 90 percent of a motors total investment and operating costs over its lifetime. An efficient approach is to regulate a motors performance by adjusting its power supply using a variable-speed drive. Such a device ensures that the motor receives exactly the amount of power it needs to perform the task at hand, which avoids wasteful braking. Variable speed drives can cut the energy consumption of electric motors by up to 70 percent.

  ConclusionThe best way to make a significant difference in the short term is to implement the wide range of existing, tested and often low-cost technologies for using energy more efficiently. ABBs broad energy-efficient product portfolio in power and automation technolo-gies can achieve substantial savings and reduce emissions, contributing to global efforts on climate change mitigation and energy efficiency along the entire energy value chain.

 • F e d e s c o s a / n v Te r v u r e n l a a n 1 6 8 / 8 A v e n u e d e Te r v u r e n1 1 5 0 B r u s s e l / B r u x e l l e s

  Te l : + 3 2 2 7 6 2 0 2 8 0F a x : + 3 2 2 7 7 2 0 0 1 8

  i n f o @ f e d e s c o . b ew w w @ f e d e s c o . b e

  ww

  w.f

  ed

  es

  co.b

  e

  We are Belgiums rst and only public ESCO and Third Party Financing company.

  We study, realize and pre nance energy ef ciency projects on behalf of the federal authorities.

  We cover 1.800 buildings or 8.000.000 m (ministries, administrations, palaces of justice, prisons, nance centres, scienti c institutions, national museums and other public buildings).

  We plan to invest more than 150 million in the coming years through public tenders.

  We are the exclusive integrator of services and solutions for the federal buildings, using third party nancing.

  We work closely with the federal Building Agency.

  We transfer our know-how to other public authorities (regions, communities, provinces, cities and other public institutions).

  We are cofounder of the Belgian ESCO Association.

  We deliver:I Energy ServicesI Energy Ef ciency Investments, eg. Isolation, Relighting, HVAC, CHP,

  Solar lmsI Energy Performance Contracts (EPC)I PV Solar projectsI Knowhow transfer on Public ESCO development, Third Party

  Financing and EPC-contracts

  We work for our future!

  Fedesco, facilitating energy effi ciency in federal public buildings.

  info

  .fe

  de

  sco

  .be

  annonce fedesco 280x203mm UK Def1 1 22/09/08 14:27:01

 • D

  ITOLe fdraL montre LexempLeTrois ans aprs la cration de Fedesco en 2005,

  nous constations que les conditions sont runies pour le dveloppement dun vrai march de services nergtiques et de tiers investisseur en Belgique. Citons en particulier lmergence de plusieurs socits de services nergtiques (ESCO), offrant des Contrats de Performance Energtique, ainsi que la prochaine cration de lAssociation ESCO de Belgique, BELESCO.

  Le gouvernement fdral, sous limpulsion du Mi-nistre du Climat et de lEnergie Paul Magnette, vient dapprouver un objectif ambitieux de 22% dcono-mies dnergie dans les btiments publics fdraux, dici 2014. Cet objectif sera repris dans un contrat de gestion entre Fedesco et ltat fdral compre-nant un plan dinvestissement de 210 millions sur une priode de 5 ans sur base du mcanisme de tiers investisseur. Le fdral montre ainsi lexem-ple et donne surtout une impulsion importante au dveloppement du march des services nergtiques en Belgique.

  De plus, Fedesco est entirement la disposition des rgions et des collectivits locales afin de profiter de son expertise tant dans les services nergtiques que dans le systme du tiers investisseur pour pou-voir entreprendre des travaux du mme type.

  Voici un bel exemple de ce que peut donner une politique forte en matire de climat et dnergie

  Lieven VanstraelenAlgemeen Directeur van Fedesco

  de federaLe overheid geeft het voorbeeLd

  Drie jaar na de oprichting van Fedesco in 2005, zien we dat de voorwaarden verenigd zijn voor de ontwik-keling van een echte markt voor energiediensten en derdepartijfinanciering in Belgi. Het beste voorbeeld hiervan is de opkomst van verschillende energie-dienstenbedrijven (ESCOs), die Energieperformantie-contracten aanbieden, en de geplande oprichting van de Belgische ESCO-vereniging, BELESCO.

  De federale regering heeft recent, onder impuls van de Minister van Klimaat en Energie Paul Magnette, een ambitieus objectief goedgekeurd van 22 % ener-giebesparingen tegen 2014. Dit objectief zal herno-men worden in een beheerscontract tussen Fedesco en de federale staat, inclusief een investeringsplan van 210 miljoen over een periode van 5 jaar, op ba-sis van derdepartijfinanciering. De federale overheid geeft op deze manier het voorbeeld en geeft vooral een belangrijke impuls aan de ontwikkeling van de markt voor energiediensten in Belgi.

  Bovendien staat Fedesco volledig ten dienste staat van de regios en de lokale overheden die willen beroep doen op haar verworven expertise inzake energiediensten en met het systeem van derdepar-tijfinanciering, om zo werken van eenzelfde aard te kunnen ondernemen.

  Een goed voorbeeld van wat een sterk klimaat en energiebeleid kan opleveren

  Lieven VanstraelenAlgemeen Directeur van Fedesco

 • New synergies for new challenges !

  CPE Exhibition, ACTIVA, WARMRED and MEETING TIME have

  combined their expertise to create a new group which is now a key

  player in the M.I.C.E. industry : CONCEPTUM.

  The group brings together the complementary expertise of these

  partners in the area of the organisation of fairs and exhibitions,

  communication and marketing, organisation of congresses,

  institutional and corporate events. Conceptum employs now fifty

  professionals in various European countries.

  CPE Exibition co-organizes

  MEETING | INCENTIVE | CoNGREss | ExhIbITIoN

  www.conceptum.eu

  ENERGY809_Ann CPE A5.indd 1 5/11/08 18:56:51

 • GO

  LD

  PA

  RTN

  ER

  S

  ABB (www.abb.com) est un leader dans les techno-logies de lnergie et de lautomatisation et permet ses clients industriels et aux utilits damliorer leurs performances tout en diminuant limpact de leurs ac-tivits sur lenvironnement. Le Groupe ABB emploie 117.000 personnes dans environ 100 pays.

  ABB Benelux est la reprsentation locale du groupe mondial ABB. Les collaborateurs dABB en Belgique sont des professionnels dans les domaines suivants: transport et distribution dlectricit, automatisa-tion des processus et de la production, produits et systmes lectriques, lectroniques et dinstallation techniques. Ces collaborateurs connaissent le mar-ch local; ils comprennent vos dsirs et vos besoins et les traduisent en solutions adaptes.

  Les implantations locales au Benelux peuvent en outre compter sur un savoir-faire technologique et sur les infrastructures R&D du groupe mondial ABB. Cette combinaison idale denvergure internationale, de prsence locale, de concentration sur les activits cls et de respect de lenvironnement fait quABB est plus mme que quiconque doffrir des produits, des systmes et des solutions totales de haute valeur.

  ABB (www.abb.com) is leider op het gebied van ener-gie- en automatiseringstechnologie. Het bedrijf maakt het klanten in de energievoorziening en de industrie mogelijk hun prestaties te verbeteren en daarbij de belasting op het milieu te reduceren. ABB telt ca. 117.000 werknemers, verspreid over ca. 100 landen.

  ABB Benelux is de lokale vertegenwoordiging van het globale ABB-concern. De ABB-medewerkers in Belgi zijn professionals op het gebied van transmissie en distributie van elektriciteit, proces- en productieauto-matisering, elektrische, elektronische en installatie-technische producten en systemen. Zij kennen de lokale markt; zij begrijpen uw wensen en behoeften en vertalen deze naar passende oplossingen.

  De lokale vestigingen kunnen daarbij een beroep doen op de technologische knowhow en de internationale R&D-faciliteiten van het wereldwijde ABB-concern. Door deze ideale combinatie van internationale grootschaligheid, lokale aanwezigheid, concentratie op kernactiviteiten en zorg voor het milieu is ABB als geen ander in staat met hoogwaardige producten en systemen totaaloplossingen aan te bieden.

  Fedesco - Federal Energy Services Company - est une Socit de Services Energtiques (ESCO) pu-blique constitue en mars 2005 en tant que socit anonyme de droit public, et ce linitiative du gouver-nement fdral. La socit a pour but de raliser et financer des projets qui contribuent des conomies dnergie dans les btiments publics fdraux et dont le remboursement du financement se rpartit sur base de lconomie annuelle rellement ralise. Ce principe est galement connu sous le nom de Tiers Investisseur.

  Fedesco - Federal Energy Services Company - is een publieke Energy Services Company (ESCO) die als naamloze vennootschap van publiek recht werd opgericht, in maart 2005, op initiatief van de federale regering. Het bedrijf heeft tot doel energiebespa-rende projecten in de federale overheidsgebouwen te realiseren en financieren, waarbij de investering te-rugbetaald wordt door de rele jaarlijkse besparingen op de energiefactuur. Dit principe is eveneens gekend onder de naam Derde Investeerder.

 • Draag zorg voor uw energie!Soignez vos nergies !

  Prendre soinde vos nergies :

  cest notre mtier!

  Zorg dragenvoor uw energie:Dat is onze job!

  Dalkia nv-saQuai Fernand Demetskaai 521070 [email protected]

  ENERGY809_Ann Dalkia.indd 1 5/11/08 18:09:24

 • SIL

  VE

  R P

  AR

  TN

  ER

  S

  Honeywell Building Solutions installe et entretient des solutions automatises pour le contrle des btiments grce auxquelles les environnements sont srs, scuriss, confortables, rentables et respec-tueux de lenvironnement.

  Profitant dune prsence de plus de 60 ans en Belgique et de lexprience acquise dans lingnie-rie et lexploitation dune gestion performante des btiments, les systmes Honeywell de gestion des btiments sont autonomes ou oprent de concert en tant que solution intgre.

  Honeywell Building Solutions installeert en doet on-derhoud op automatische gebouwenbeheeroplossin-gen die voor een veilige, betrouwbare, aangename, rendabele en een milieuvriendelijke werkomgeving zorgen.

  Door meer dan 60 jaar aanwezigheid in Belgi en gebruik makend van de hiermee gepaard gaande ervaring in engineering en exploitatie van efficint gebouwenbeheer, kunnen Honeywell gebouwenbe-heersystemen in stand alone werken of samenwer-ken in een gentegreerde oplossing.

  Dalkia, leader europen des services nergtiques, pour les tablissements publics, les entreprises industrielles et tertiaires, aide ses Clients matriser leur consommation dnergie et rduire limpact environnemental de leurs installations.

  Dans toute lEurope, les Amriques, en Asie, nos clients nous confient la gestion et la maintenance de leurs installations quil sagisse de grands rseaux de chaleur, dinstallations de production de vapeur, de froid, pour des milliers dusines, dtablissements pu-blics, dhpitaux, de centres sportifs et de bureaux, ou de rseaux Tlcom.

  Dalkia compte plus de 55.000 collaborateurs rpartis dans 38 pays (dont 1.500 employs en Belgique) qui partagent tous la mme culture dentreprise : la garantie du rsultat. Cet engagement contractuel se retrouve dans nos efforts vers une qualit de service toujours plus grande et une gamme doffre souple et volutive adapte la diversit de nos clients.

  Als Europese leider neemt Dalkia het voortouw in het beheren van technische installaties, waarbij zij openbare besturen, industrile en tertiaire bedrijven helpt om hun energieverbruik te beperken en de milieu-impact ervan te verminderen.

  In heel Europa, in de Verenigde Staten en in Azi, vertrouwen onze klanten ons het beheer en onde-rhoud van hun installaties toe. Het gaat om grote warmtenetwerken, stoomproductie of koudeproces-sen voor duizenden fabrieken, openbare diensten, zorginstellingen, sportcentra en kantoorgebouwen of telecom netwerken.

  Dalkia telt meer dan 55.000 medewerkers in 38 landen (waarvan 1.500 in Belgi) die een gemeens-chappelijke bedrijfscultuur beleven: het resultaat garanderen. Deze contractuele verbintenis vertaalt zich in onze aanhoudende inspanningen voor een steeds betere dienstverlening dankzij een relevant aanbod op maat van onze klanten.

 • S I LVER PAR-

  TNERSPriva is al vijftig jaar internationaal specialist op het gebied van

  geautomatiseerde klimaatcontrole en procesbeheer. Ons doel is om

  voor u op efficinte en duurzame wijze een comfortabel, gezond en

  prestatiebevorderend werkklimaat te scheppen. Kennis, innovatie-

  drang en service; alles voor een bestendige groei van uw bedrijf.

  Intelligente gebouwenOnze gebouwbeheersystemen dragen bij aan het creren van optimaal comfort tegen de laagst mogelijke kosten en een zo hoog mogelijk gebruiks- en onderhoudsgemak. Priva systemen zorgen voor optimale omgevingscondities en bieden een beter inzicht in diverse bedrijfsprocessen, waardoor u betere beslissingen kunt nemen. U vindt de systemen van Priva onder andere in kantoren ziekenhuizen, hotels, winkels, congrescentra en sportcentra.

  Energieoplossingen op maatOnze energiemanagementsystemen ERBIS en MijnEnergie geven u optimaal inzicht in uw energieverbruik. Daarnaast bieden wij oplossingen op maat, door u op professionele wijze te begeleiden en te adviseren bij het efficint gebruik van uw energie. Onze adviseurs weten substantieel voordeel voor u te behalen en u te ontzorgen op het gebied van effectief energiebeheer, waarbij uw kosten zo laag mogelijk zijn n blijven.

  Priva Building Intelligence

  Hoverheide 6c, 2540 Hove, Belgi, T +32 (0)3 - 460 37 70, F +32 (0)3 - 460 37 71, www.priva.be

  fi g. 1: a distressed puffer fi sh

  When threatened, the puffer fi sh (Arothron hispidus) rapidly swells to over three times its normal size, in order to discourage opponents. But while fi rst impressions may be rather dramatic, the poor puffer fi sh can only keep up the illusion for a matter of time. If this sounds like your idea of a typical law fi rm, we invite you to talk to one of our 140 specialists at our Brussels offi ce.Stibbe. Specialists through and through.

  Meet our legal specialists on www.stibbe.com

  ad stibbe energy forum.indd 1 5/11/08 18:17:12

 • S I LVER PAR-

  TNERSB

  RO

  NZ

  E P

  AR

  TN

  ER

  S

  Stibbe est un cabinet davocats full-service avec 350 avocats Bruxelles, Amsterdam, Londres et New York. Grce notre alliance avec Herbert Smith et Gleiss Lutz, qui sont galement leaders dans leurs juridictions, nos clients bnficient de nos services sur les principaux marchs dEurope, du Moyen Orient et dAsie. Notre expertise en matire dnergie est concentre dans notre Energy Group qui runit nos spcialistes de diffrentes branches du droit qui se distinguent par leur connaissance des problmati-ques et du secteur de lnergie.

  Stibbe is een full-service advocatenkantoor met 350 advocaten in Brussel, Amsterdam, Londen en New York. Dankzij onze alliantie met Herbert Smith en Gleiss Lutz, die ook toonaangevend zijn in hun rechtsgebieden, genieten onze clinten van onze dienstverlening op de belangrijkste markten in Europa, het Midden-Oosten en Azi. Onze ener-gie-expertise zit gebundeld in onze Energy Group, die onze specialisten van de energieproblematiek en -sector samenbrengt boven de traditionele rechtstakken uit.

  Priva is de specialist op het gebied van geauto-matiseerde klimaatcontrole en procesbeheer. De intelligente en groene gebouwbeheersystemen van Priva scheppen een comfortabel, gezond en prestatiebevorderend werkklimaat. Waarbij de mogelijke kosten laag zijn n blijven en het gebruiks- en onderhoudsgemak hoog is. Daarnaast biedt Priva energieoplossingen op maat, waarin wij u begeleiden en adviseren op het gebied van effectief energiebe-heer.

  Priva is de specialist op het gebied van geauto-matiseerde klimaatcontrole en procesbeheer. De intelligente en groene gebouwbeheersystemen van Priva scheppen een comfortabel, gezond en prestatiebevorderend werkklimaat. Waarbij de mogelijke kosten laag zijn n blijven en het gebruiks- en onderhoudsgemak hoog is. Daarnaast biedt Priva energieoplossingen op maat, waarin wij u begeleiden en adviseren op het gebied van effectief energiebe-heer.

  For more information on sponsorship opportunities, please contact:Mr. Patrice LegrelleEvent Manageremail: [email protected]: +32 2 741 61 61

 • Open Bar - RestaurationVIP Room

  ENERGY INDUSTRYFORUM

  4.1

  Entrance

  ENERGY BUILDINGFORUM

  4.2

  4.3

  ENERGY PUBLICFORUM

  AMBASSADOR ROOM

  SPEEDDATING

  CO

  NFEREN

  CE RO

  OM

  S

  3.3

  1.5

  1.3

  1.2

  1.1

  1.4

  3.22.13

  2.12

  2.5 2.6

  2.11 2.8

  2.10 2.92.4

  2.3

  2.23.1

  2.7

  3.42.14

  5.1

  5.2

  5.3

  2.15

  2.16 3.5

  4.4 4.5 4.7

  4.8

  4.6

  S i l v e r B r on zeGo l d

  SPONSORS

  Pa r t n e r s

  ENERGY809_Ref. Plan2.indd 1 5/11/08 18:43:33

 • EnErgy Industry ForuM EnErgy BuIldIng ForuM EnErgy PuBlIc ForuM casE study

  COMPANY STAND FORUMS CS

  ABB 3.3

  Aenergyes 1.4

  AltrAn europe 2.9

  Anode 2.12

  AtAB 5.3

  Ats 4.8

  AximA services

  BAsF Antwerpen casestudy

  BeckhoFF AutomAtion 2.13

  Beco group

  Bei casestudy

  Belpex 1.2

  Building For the Future

  cAnton de vAud casestudy

  cBre

  cenergie

  co2 logic 2.8

  cogen sud

  dAlkiA 4.4

  dApesco 2.7

  delhAize Belgi casestudy

  dexiA

  eArch

  eco BAu

  ecopower

  ehsAl casestudy

  electrABel

  energymAg 2.6

  ernst & young

  esco villAge 2.11

  ets. vAn wingen 2.2

  FActor-x casestudy

  Fedesco 3.1 casestudy

  Ferrero Ardennes casestudy

  grAz energy Agency

  green invest 2.1

  gs Belgium

  honeywell 3.4

  COMPANY STAND FORUMS CS

  huntsmAn

  idetA casestudy

  igretec casestudy

  ineos casestudy

  inFrABel casestudy

  ing wholesAle BAnking

  ipd FrAnce

  John hAll AssociAtes

  Johnson controls internAtionAl

  lABorelec casestudy

  liquisol 5.2

  mirom casestudy

  nike casestudy

  nizet 1.3

  oFFice nAtionAl des pensions

  casestudy

  orchAd consulting

  ottignies-louvAin-lA-neuve casestudy

  privA cAmpus casestudy

  privA 2.14

  rel-scAn 2.4

  reprosol 1.1

  riJksdienst voor pensioenen

  casestudy

  siemAt energy

  siemens 3.2

  soFAme technologies 1.5

  spie

  stiBBe

  summit energy

  technum trActeBel engineering

  2.15

  tessenderlo chemie casestudy

  turBoden 2.3

  tweed

  upm-kymenne casestudy

  vdAB casestudy

  vizzion europe casestudy

  wAgo kontAkttechnik 5.1

  wienerBerger

  casestudy

  ENERGY809_Ref. Plan2.indd 2 5/11/08 18:43:39

 • Programme11h00 Accueil des participants

  11h15 Discours dinauguration Paul Magnette, Ministre fdral de lEnergie Daniel Termont, Bourgmestre de Gand, Prsident du conseil dadministration de Publigaz

  11h45 Table Ronde - Dbat avec la participation des personnalits suivantes: Daniel Dobbeni, Chief Executive Officer, Elia Peter den Biesen, CEO, Essent Retail Services & HortiMaX group Dr Ronnie Belmans, professor & head of division Electrical Engineering Department, KUL Alfons Goos, Prsident, ABB Benelux Dominique Woitrin, Direction du fonctionnement technique des marchs, CREG Luc Lallemand, Administrateur dlgu, Infrabel Alain De Cat, Director Energy Sector, Siemens Andr Pictoel, Administrateur Dlgu, VREG Modrateurs: Jean-Franois Marchand, Energymag et Charles-Henri Bourgois, Orchard Consulting

  12h45 Questions & rponses**

  13h00 Walking cocktail & lunch pour favoriser les changes

  * Sous rserve de participation. Consultez le programme mis jour sur www.energy-forum.be** Posez dj vos questions aux orateurs par email: [email protected]

  13 NoVemBre 2008

  CoNFereNCe INaUgUraLeLINtgratIoN des moyeNs de ProdUCtIoN dCeNtraLIse dLeCtrICIt: dU raCCordemeNt des NergIes reNoUVeLaBLes Vers UNe VrItaBLe INtgratIoN des rseaUx, jUsqUo et qUeL rythme aLLer?

  Lintgration des moyens de produc-tion dcentralise dlectricit est un dfi majeur pour le secteur lec-trique en Europe. La production d-centralise et le dveloppement des nergies renouvelables connaissent un dveloppement important et sou-lvent des contraintes dintgration sur les rseaux lectriques, ainsi que des problmes denvironnement, de rglementation, techniques et co-nomiques. La table ronde abordera les perspectives de dveloppement des moyens de production dcentra-lise, la place des nergies renouve-lables sur le plan national et rgio-nal, les dveloppements et projets en cours. Il sera trait aussi des as-pects techniques dintgration dans les rseaux lectriques. Elle runit les acteurs industriels, universitaires et institutionnels qui uvrent dans ce domaine, afin quils exposent et dbattent des problmes et ques-tions lies cette filire.

  grILLe des CoNFreNCes13 NoVemBre 2008

  jour 1 INdUstry ForUm BUILdINg ForUm PUBLIC ForUm

  9:30 - 11:10Session 1

  Production dcentraliseSession 1

  Conception basse nergieSession 1

  Production dcentralise et rseaux de chaleur

  11:15-13:00 CoNFreNCe INaUgUraLe

  14:30 - 16:10Session 2

  Energie verte en industrieSession 2

  Energie verte intgre au btimentSession 2

  Energie verte en ville

  16:30 - 18:10

  Session 3Cognration et rcupration de chaleur

  Session 3Btiments verts et certification nergtique

  Session 3Eco-quartiers et neutralit carbone

  14 NoVemBre 2008

  jour 2 INdUstry ForUm BUILdINg ForUm PUBLIC ForUm

  9:30 - 11:10Session 4

  Planification industrielle et efficacit nergtique

  Session 4Energy procurement dans le secteur tertiaire

  Session 4Energy management dans le secteur public

  11:30 - 13:10

  Session 5Energy management en industrie

  Session 5Energy management dans le secteur tertiaire

  Session 5Energy procurement dans le secteur public

  14:30 - 16:10

  Session 6Carbon management

  Session 6Contrats de performance nergtique

  Session 6Contrats de performance nergtique

  16:30 - 18:10

  Session 7Energy procurement en industrie

  Session 7Mesure et vrification des projets

  en efficacit nergtique

  Session 7Partenariats Public-Priv

  ENERGYMag_Programme FR.indd 3 5/11/08 16:54:58

 • 13 NOVEMBER 2008

  OPENINGSCONFERENTIEDE INTEGRaTIE VaN DE MIDDElEN VOOR DECENTRalE ElEkTRICITEITSPRODuCTIE: VaN DE INhaalBEwEGING DOOR DE hERNIEuwBaRE ENERGIE NaaR EEN EChTE INTEGRaTIE VaN DE NETwERkEN; hOEVER kuNNEN wE GaaN EN aaN wElk TEMPO?

  De integratie van de middelen voor decentrale elektriciteitsproductie vormt een grote uitdaging voor de elektriciteitssector in Europa. De de-centrale productie en de ontwikkeling van de hernieuwbare energie kennen een enorme voortgang en leggen grenzen op aan de integratie van de elektrische netwerken. Daarenboven brengen ze ook milieu-, reglemente-rings-, technische en economische problemen met zich mee. De ronde-tafelconferentie zal het hebben over de ontwikkelingsperspectieven voor de decentrale productiemiddelen. Ook de huidige ontwikkelingen en projecten komen aan bod, evenals de technische aspecten van een in-tegratie in de bestaande elektrische netwerken. De ronde-tafelconferentie zet de industrile, universitaire en institutionele spelers die in dit do-mein actief zijn in de schijnwerpers en laat hen een debat voeren over de hangijzers en vragen waarmee zij geconfronteerd worden.

  CONFERENCE GRID13 NOVEMBER 2008

  Dag 1 INDuSTRY FORuM BuIlDING FORuM PuBlIC FORuM

  9:30 - 11:10Sessie 1

  Gedecentraliseerde productieSessie 1

  Ontwerpen met lage energieSessie 1

  Gedecentraliseerde productie en warmtenetten

  11:15-13:00 OPENINGSCONFERENTIE

  14:30 - 16:10Sessie 2

  Groene energie in de industrieSessie 2

  Groene energie gentegreerd in het gebouwSessie 2

  Groene energie in de stad

  16:30 - 18:10

  Sessie 3 Warmtekrachtkoppeling en warmterecuperatie

  Sessie 3Groene gebouwen en energiecertificatie

  Sessie 3Eco-wijken en koolstofneutraliteit

  14 NOVEMBER 2008

  Dag 2 INDuSTRY FORuM BuIlDING FORuM PuBlIC FORuM

  9:30 - 11:10Sessie 4

  Industrile planning en energie-efficintieSessie 4

  Energy procurement in de tertiaire sectorSessie 4

  Energy management in de overheidssector

  11:30 - 13:10

  Sessie 5Energy management in de industrie

  Sessie 5Energy management in de tertiaire sector

  Sessie 5Energy procurement in de overheidssector

  14:30 - 16:10

  Sessie 6Carbon management

  Sessie 6Energieprestatiecontract

  Sessie 6Energieprestatiecontract

  16:30 - 18:10

  Sessie 7Energy procurement in de industrie

  Sessie 7Measurement en verificatie van de projecten

  in energieprestatie

  Sessie 7Publiek-private samenwerkingsverbanden

  PROGRaMMa11:00 Onthaal van de deelnemers

  11:15 Openingstoespraak Paul Magnette, Federaal Minister van Energie Daniel Termont, Burgemeester van Gent, Voorzitter van de Raad van Bestuur van Publigas

  11:45 Ronde-tafelconferentie Debat met deelname van de volgende personen: Daniel Dobbeni, Chief Executive Officer, Elia Peter den Biesen, CEO, Essent Retail Services & HortiMaX group Dr Ronnie Belmans, professor & head of division Electrical Engineering Department, KUL Alfons Goos, Voorzitter, ABB Benelux Dominique Woitrin, Directie technische werking van de markten, CREG Luc Lallemand, Afgevaardigd Bestuurder, Infrabel Alain De Cat, Director Energy Sector, Siemens Andr Pictoel, Gedelegeerd bestuurder, VREG Moderatoren: Jean-Franois Marchand, Energymag en Charles-Henri Bourgois, Orchard Consulting

  12:45 Vragen en antwoorden**

  13:00 Walking cocktail & lunch, een gelegenheid tot uitwisseling van ideen

  * Deelname onder voorbehoud. Raadpleeg het bijgewerkte programma op www.energy-forum.be** Stel nu reeds uw vragen aan de sprekers per e-mail : [email protected]

  ENERGYMag_Programme NL.indd 3 5/11/08 16:57:03

 • eNergy INdUstry ForUm

  joUrNe 1: jeUdI 13 NoVemBre 2008

  SESSION 1: PRODUCTION DCENTRALISE9:30 Partenariat multi-utilits sur site industriel: la voie pour rduire les missions,

  assurer une croissance comptitive tout en accroissant la fl exibilit et la fi abilit de la production. Cas dtude Inesco, une centrale de cognration faible impact environnemental.Steven Luyten, Site Development & Energy Manager, INEOS

  9:55 Production dcentralise: synergie entre un site industriel et un Producteur Indpendant dElectricit (IPP) pour une centrale Cycle Combin Gaz-Vapeur. Cas dtude T-Power.Christian Vermeiren, Director Business Development, TESSENDERLO CHEMIE

  10:20 Production dcentralise et durable en milieu industriel: vers une offre intgre associant cognration gaz, biomasse, olien et solaire photovoltaque.Luc Bartsoen, Senior Project Manager on-site sustainable generation, ELECTRABEL

  10:45 Enjeux juridiques dans les partenariats industriels en production dcentralise.Wouter Geldhof, Senior Associate, STIBBE

  SESSION 2: ENERGIE VERTE EN INDUSTRIE14:30 Rduire ses cots dapprovisionnement tout en favorisant le dveloppement des

  nergies renouvelables dcentralises. Cas dtude Le train voiles, un modle de partenariat public priv.Bart Van der Spiegel, Premier ingnieur adjoint, INFRABEL

  14:55 Biomasse Industrielle: lnergie cache, opportunits et obstacles. Dveloppement dun exemple dans lagro alimentaire.Philippe Lanoizele, Development Director, DALKIA

  15:20 Filires dapprovisionnement en biomasse, rglementations rgionales (VREG, CWAPE, Brugel) et mthodologies de vrifi cation.Natacha Andr, Operations Manager - Environmental studies & assessments Department, SGS BELGIUM

  15:45 Concevoir des btiments logistiques durables. Cas dtude Nike Laakdal.Donald Desmet, Project Architect, TECHNUM TRACTEBEL ENGINEERING

  SESSION 3: COGNRATION ET RCUPRATION DE CHALEUR16:30 Les turbognrateurs Organic Rankine Cycle: une technologie commerciale

  mature pour les applications de rcupration de chaleur et la production combine dnergie lectrique et thermique partir de diffrentes sources dnergie. Cas dtude Mirom (Roeselare).Riccardo Vescovo, Sales Engineer et Clotilde Rossi, Sales Engineer, TURBODEN

  16:55 Conception et implmentation dune solution de production de chaleur base sur une unit de cognration et une chaufferie biomasse. Les avantages techniques et fi nanciers. Cas dtude.Stphane le Gentil, Director Energy & Sustainability Programs Europe & Africa, JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL

  17:20 Energie du terroir: cognration lhuile purement vgtale.Karel Derveaux, Director, ECOPOWER & Jean-Pierre Van Wingen, General Manager, E. VAN WINGEN NV.

  17:45 Application de la cognration dans le secteur agro-alimentaire: approche technique et fi nancire. Cas dtude Ferrero Ardennes.Marie-France Goedert, Responsable Engineering, FERRERO ARDENNES

  joUrNe 2: VeNdredI 14 NoVemBre 2008

  SESSION 4: PLANIFICATION INDUSTRIELLE & EFFICACIT NERGTIQUE

  9:30 Sustainable Energy masterplan: pour une approche stratgique globale des besoins nergtiques sur sites industriels grands consommateurs dnergie.Frank Behaegel, Project Manager, TRACTEBEL ENGINEERING - ENERGY AND INDUSTRIAL SOLUTIONS

  9:55 Conception nergtique dune unit industrielle: planifi cation et project management.Patrick De Graeve, Administrator, EARCH / INDUSTRIAL PROJECTS SERVICES

  10:20 Gestion dploye de lnergie: jusquo peut-on intgrer les systmes de gestion nergtique lchelle corporate? Cas dtude UPM-Kymenne, Finlande, industrie papetire.Tapani Kalkela, Customer Support Manager, ABB

  10:45 Dvelopper un plan stratgique et un masterplan nergtique sur 3 ans pour un site: un exemple industriel. Cas dtude industrie pharmaceutique.Gilbert Njoua, Principal Consultant & Head of Energy Business Line, ALTRAN EUROPE

  SESSION 5: ENERGY MANAGEMENT EN INDUSTRIE11:30 Effi cacit nergtique en industrie: gnrer des conomies dnergie durables.

  Jim McCabe, Sector Manager, ABB

  11:55 Optimiser la conduite des installations grce un pilotage expert prvisionnel: modlisation de la production et des plans tarifaires. Application une unit de trignration. Cas dtude.Luc Onockx, Energy Solutions Development Director - Europe, Middle East & Africa, HONEYWELL

  12:20 Comment mesurer et interprter le niveau de maturit de gestion de lnergie?Dirk Den Haese, Sales Manager - Energy and Maintenance, SIEMENS

  12:45 Monitorer les fl ux dnergie: de la capture des donnes lanalyse des consommations, prendre en compte les KPIs et les profi ls de charge. Illustration par lexemple.Laurence Thring, Senior Engineer, HUNTSMAN

  SESSION 6: CARBON MANAGEMENT14:30 Contrle des missions: mesurer et analyser les rejets gazeux et particulaires

  mis par les installations industrielles, ltat de lart et les avantages des systmes de mesure dmission en continu.Ben Goossens, Sales Manager Analytical Business unit, ABB

  14:55 De leffi cacit nergtique aux stratgies de rduction des missions de gaz effet de serre: comment les industries intensives en nergie relvent le dfi carbone? Cas dtude BASF.Maarten Stockmans, Manager Energy Policy, BASF ANTWERPEN

  15:20 Le mcanisme pour un dveloppement propre: enseignements du pass et opportunits venir.Arnaud Brohe, Partner, CO2logic

  15:45 Finance carbone: du projet au march, comment agir sur lensemble de la chane carbone, rduire les risques dexposition et gnrer des opportunits de profi ts.Stirling Habbitts, Vice President Natural Resources, ING WHOLESALE BANKING

  SESSION 7: ENERGY PROCUREMENT EN INDUSTRIE16:30 Tendances, analyse et prvision du march de llectricit et du gaz: gestion des

  risques sur des marchs de plus en plus correls et volatils.Thierry Lesaffre, Director of Buying Services Europe, JOHN HALL ASSOCIATES

  16:55 Le march intraday et le couplage des marchs en Europe Centrale et de lOuest: volution du march intraday et rsultats, perspectives davenir du march intraday europen, mise jour et contexte du couplage des march en ECO (couplage TLC -trilateral market coupling- lAllemagne).Dieter Jong, Account Manager, BELPEX

  17:20 La production dcentralise en Belgique. Les stratgies marketing sur le march de llectricit. Quelle couverture de risque la vente dlectricit? Comme grer les spark spread: comparaison des stratgies spot et forward.Eric van Teeffelen, Managing Director, ANODE

  17:45 Quelles stratgies pour scuriser le meilleur prix disponible sur des marchs volatils et comptitifs?Stphane Querinjean, Managing Director, SUMMIT ENERGY

  11:00 CoNFreNCe INaUgUraLe sUIVIe dUN WaLKINg CoCKtaIL & LUNCh NetWorKINg

  Le programme de confrence est rgulirement mis jour sur notre sitePour consulter le programme mis jour et vous inscrire en ligne, surfez sur: www.energy-forum.be

  casestudy

  casestudy

  casestudy

  casestudy

  casestudy

  casestudy

  casestudy

  casestudy

  casestudy

  casestudy

  casestudy

  casestudy

  ENERGYMag_Programme FR.indd 4 5/11/08 16:54:59

  The conference presentations and speakers bios will be published on our website www.energy-forum.be the week following the event. As attendee of the conferences, you will receive per email your access code and password to download the presentations.

 • ENERGY INDuSTRY FORuM

  DaG 1: DONDERDaG 13 NOVEMBER 2008

  SESSIE 1: GEDECENTRALISEERDE PRODUCTIE9:30 Onsite multi-utility partnership: de weg naar emissiereducties, het verzekeren van

  concurrentile groeiopportuniteiten, met verbetering van de productiefl exibiliteit en -betrouwbaarheid. Case study Inesco, een milieuvriendelijke WKK-centrale.Steven Luyten, Site Development & Energy Manager, INEOS

  9:55 Gedecentraliseerde productie: synergie tussen een industrile site en een Onafhankelijke Elektriciteitsproducent (IPP) voor een Gecombineerde Cyclus Stoom en Gas. De T-Power case study.Christian Vermeiren, Director Business Development, TESSENDERLO CHEMIE

  10:20 Gedecentraliseerde en duurzame productie in een industrile omgeving: naar een gentegreerd aanbod van gasgebaseerde WKK, biomassa, windenergie en fotovoltasche zonnenergie.Luc Bartsoen, Senior Project Manager on-site sustainable generation, ELECTRABEL

  10:45 Juridische aspecten van industrile partnerships en gedecentraliseerde productie.Wouter Geldhof, Senior Associate, STIBBE

  SESSIE 2: GROENE ENERGIE IN DE INDUSTRIE14:30 Leveringskosten verminderen dankzij de ontwikkeling van gedecentraliseerde

  hernieuwbare energieproductie. Case study De zeiltrein, een model van publieke private samenwerking.Bart Van der Spiegel, Adjunct eerste ingenieur, INFRABEL

  14:55 Industrile biomassa: de verborgen energie, opportuniteiten en obstakels. Ontwikkeling van een voorbeeld ervan in de agro-alimentaire sector.Philippe Lanoizele, Development Director, DALKIA

  15:20 Bevoorradingsstromen van biomassa, gewestelijke reglementeringen (VREG, CWAPE, Brugel) en verifi catiemethodologienNatacha Andr, Operations Manager - Environmental studies & assessments Department, SGS BELGIUM

  15:45 Het ontwerp van duurzame logistieke gebouwen. Case study Nike Laakdal.Donald Desmet, Project Architect, TECHNUM TRACTEBEL ENGINEERING

  SESSIE 3: WARMTEKRACHTKOPPELING EN WARMTERECUPERATIE

  16:30 Het Organische Rankine Cyclus-concept (ORC): een commercile spitstechnologie voor toepassingen van warmterecuperatie en warmtekrachtkoppeling van diverse energiebronnen. Case study Mirom (Roeselare).Riccardo Vescovo, Sales Engineer, Clotilde Rossi, Sales Engineer, TURBODEN

  16:55 Ontwerp en realisatie van een oplossing voor warmteproductie gebaseerd op een WKK-installatie en een biomassa-stookplaats. De technische en fi nancile voordelen. Case study.Stphane le Gentil, Director Energy & Sustainability Programs Europe & Africa, JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL

  17:20 Energie van eigen bodem: warmtekrachtkoppeling op plantenolie.Karel Derveaux, Director, ECOPOWER & Jean-Pierre Van Wingen, General Manager, E. VAN WINGEN NV.

  17:45 Toepassing van warmtekrachtkoppeling in de landbouw-voedingssector: technische en fi nancile aanpak. Case study Ferrero Ardennes.Marie-France Goedert, Engineering Manager, FERRERO ARDENNES

  DaG 2: VRIJDaG 14 NOVEMBER 2008

  SESSIE 4: INDUSTRILE PLANNING EN ENERGIE-EFFICINTIE9:30 Sustainable Energy masterplan: voor een globale strategische aanpak van de

  energiebehoeften op energieverslindende industrile sites.Frank Behaegel, Project Manager, TRACTEBEL ENGINEERING - ENERGY AND INDUSTRIAL SOLUTIONS

  9:55 Energetisch ontwerp van een industrile eenheid: planning en project management.Patrick De Graeve, Administrator, EARCH / INDUSTRIAL PROJECTS SERVICES

  10:20 Energie management op corporate bedrijfsniveau: hoe energiebeheerssystemen integreren? Case study UPM-Kymenne, papierindustrie Finland.Tapani Kalkela, Customer Support Manager, ABB

  10:45 Een driejaren-energiestrategie en energie-masterplan voor een site ontwikkelen: een voorbeeld uit de farmaceutische industrie.Gilbert Njoua, Principal Consultant & Head of Energy Business Line, ALTRAN EUROPE

  SESSIE 5: ENERGY MANAGEMENT IN DE INDUSTRIE11:30 Energie-effi cintie in de industrie: duurzame energiebesparingen realiseren.

  Jim McCabe, Sector Manager, ABB

  11:55 Het beheer van de installaties optimaliseren dankzij een expertsturing van de forecasting: modelisatie van de productie en tariefplannen toegepast op een trigeneratie. Case study ziekenhuis Atrium (Herleen - Nederland).Luc Onockx, Energy Solutions Development Director - Europe, Middle East & Africa, HONEYWELL

  12:20 Hoe van het energy management maturiteits niveau meten en interpreteren?Dirk Den Haese, Sales Manager - Energy and Maintenance, SIEMENS

  12:45 Energiestromen monitoren: van ruwe meetdata tot verbruiksanalyses, berekening van KPIs en een correcte kostendoorbelasting. Toelichting door middel van praktijkcases.Laurence Thring, Senior Engineer, HUNTSMAN

  SESSIE 6: CARBON MANAGEMENT14:30 Emissiecontrole: gas- en stofdeeltjesuitstoot van industrile installaties

  meten en analyseren, state of the art en voordelen van continue emissie- en procesmeetsystemenBen Goossens, Sales Manager Analytical Business unit, ABB

  14:55 Van energie-effi cintie tot broeikasgasreductiestrategien, hoe de energie-intensieve industrie de koolstof uitdaging aangaat. Case studie BASF.Maarten Stockmans, Manager Energy Policy, BASF ANTWERPEN

  15:20 Het mechanisme van schone ontwikkeling: lessen uit het verleden en toekomstige opportuniteiten.Arnaud Brohe, Partner, CO2logic

  15:45 Koolstoffi nanciering: van project tot handel. Hoe acties ondernemen in de totale koolstofketen, de blootstelling aan risicos beperken en winstkansen genereren.Stirling Habbitts, Vice President Natural Resources, ING WHOLESALE BANKING

  SESSIE 7: ENERGY PROCUREMENT IN DE INDUSTRIE16:30 Trends, analyse en vooruitzichten voor de elektriciteits- en gasmarkt: risicobeheer

  op steeds meer gecorreleerde en volatiele markten.Thierry Lesaffre, Director of Buying Services Europe, JOHN HALL ASSOCIATES

  16:55 Power intradaymarkt en marktkoppeling in Centraal-West-Europa: evolutie van de intradaymarkt en resultaten, view op de toekomst van een Europese intradaymarkt, update en context van de marktkoppeling in CWE (de koppeling van TLC, trilateral market coupling, aan Duitsland).Dieter Jong, Account Manager, BELPEX

  17:20 Gedecentraliseerde productie in Belgi: Marketingstrategien op de elektriciteitsmarkt. Welke risicospreiding bij elektriciteitsverkoop? Hoe de spark spread beheren: vergelijking van spot en forward strategien. Eric van Teeffelen, Managing Director, ANODE

  17:45 Welke strategien om de beste mogelijke prijzen te verzekeren op volatiele en concurrentile markten?Stphane Querinjean, Managing Director, SUMMIT ENERGY

  11:00 OPENINGSCONFERENTIE GEVOlGD DOOR EEN NETwORkING walkING COCkTaIl EN luNCh

  Het programma van de conferentie wordt regelmatig bijgewerkt op onze websiteOm het bijgewerkte programma te raadplegen en u online in te schrijven, surf naar : www.energy-forum.be

  casestudy

  casestudy

  casestudy

  casestudy

  casestudy

  casestudy

  casestudy

  casestudy

  casestudy

  casestudy

  casestudy

  casestudy

  ENERGYMag_Programme NL.indd 4 5/11/08 16:57:03

  The conference presentations and speakers bios will be published on our website www.energy-forum.be the week following the event. As attendee of the conferences, you will receive per email your access code and password to download the presentations.

 • eNergy BUILdINg ForUm

  joUrNe 1: jeUdI 13 NoVemBre 2008

  SESSION 1: CONCEPTION BASSE NERGIE9:30 La conception de btiments CO2 neutres: mythe ou ralit? Cas dtude Priva

  Campus (36.000 m2).dr. ir. Jan Westra, Business innovator, PRIVA

  9:55 Des btiments commerciaux et de services passifs conomiquement accessibles et viables? Cas dtude: Aeropolis II, un immeuble de bureaux de plus de 7.000 m2 au standard passif.Eric Gobert, Senior Advisor, DEXIA BANQUE & Geert De bruyn, Production Director, CENERGIE

  10:20 Le standard Haute Qualit Environnementale (HQE) appliqu un grand ensemble urbain mixte. Cas dtude Green Square Project (30.000 m2) de Vizzion Europe.Jean-Pascal Bourdouxhe, Project Manager, TECHNUM TRACTEBEL ENGINEERING

  10:45 Smart Building: les technologies avances en conception, design et gestion de btiments haute performance nergtique.Peter Van Den Heede, General Manager Automation Product Division BeLux, ABB

  SESSION 2: NERGIE VERTE INTGRE AU BTIMENT14:30 Intgration des systmes solaires PV dans les btiments: modles dexploitation,

  aspects technico-fi nanciers et juridiques.Charles-Henri Bourgois, Consultant, ORCHARD CONSULTING

  14:55 Rnovation du bti et intgration des nergies renouvelables: analyse comparative des options technico-conomiques. Cas dtude du site de recherche de Laborelec.Jan Liefhooghe, Project Leader, TECHNUM TRACTEBEL ENGINEERING

  15:20 Energie renouvelable, un bnfi ce environnemental additionnel pour leffi cacit nergtique des supermarchs. Les aspects cls dune rnovation nergtique et environnementale globale dun supermarch.Stphane le Gentil, Director Energy & Sustainability Programs Europe & Africa, JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL

  15:45 Financement et ralisation de cas concrets dinvestissements en nergies renouvelables en environnement tertiaire.Emmanuel Berryer, Managing Director, GREEN-INVEST

  SESSION 3: BTIMENTS VERTS ET CERTIFICATION ENERGTIQUE

  16:30 Btiments verts & certifi cation nergtique: impact sur le march immobilier, analyse des tendances selon le point de vue des promoteurs, investisseurs et occupants dimmeublesKim Verdonck, Head of Research/Head of Marketing, Partner, CBRE

  16:55 Performance nergtique & certifi cation nergtique des btiments: tat de la lgislation belge, approche compare des labels de certifi cation.Hanne de Loof, Energy Consultant, ALTRAN EUROPE

  17:20 Les certifi cations environnementales des btiments. Application concrte au nouvel immeuble de la Banque europenne dinvestissement (BEI), premier btiment certifi BREEAM en Europe continentale.Jean-Louis Hubermont, Ingnieur, BUILDING FOR THE FUTURE (B4F)

  17:45 Le label Minergie-Eco: au-del de la performance nergtique, la durabilit du btiment. Yves Roulet, Ingnieur environnement, ECO-BAU

  joUrNe 2: VeNdredI 14 NoVemBre 2008

  SESSION 4: ENERGY PROCUREMENT DANS LE SECTEUR TERTIAIRE

  9:30 Bourse des certifi cats verts: lancement dune plateforme. Le contexte de la bourse sur le march, fonctionnement de la plateforme dchange, annonce de lancement.Dieter Jong, Account Manager, BELPEX

  9:55 Sapprovisionner en lectricit verte. Pourquoi acheter de llectricit verte? En quoi lachat dlectricit verte diffre des achats dlectricit grise? Acheter chez un fournisseur versus acheter des certifi cats dlectricit verte.Eric van Teeffelen, Managing Director, ANODE

  10:20 Achat dnergie en environnement tertiaire multi-sites: comment optimiser ses contrats dapprovisionnement?Stphane Querinjean, Managing Director, SIEMAT ENERGY

  10:45 Optimiser les cots dapprovisionnement en gaz et lectricit grce un pilotage expert prvisionnel des installations de production dnergie (cognration & trignration). Cas dtudes hpital Atrium (Herleen - Pays-Bas).Luc Onockx, Energy Solutions Development Director - Europe, Middle East & Africa, HONEYWELL

  SESSION 5: ENERGY MANAGEMENT DANS LE SECTEUR TERTIAIRE

  11:30 De la gnse technique et conomique sa mise en oeuvre, laboration dun plan Energie 2020 dans le secteur retail. Cas dtude Delhaize Belgique. Philippe-Henri Heymans, Architect, Design and Maintenance Director, DELHAIZE Belgique

  11:55 Sustainable Energy masterplan: pour une approche stratgique globale des besoins nergtiques sur sites tertiaires grands consommateurs dnergie.Frank Behaegel, Project Manager, TRACTEBEL ENGINEERING - ENERGY AND INDUSTRIAL SOLUTIONS

  12:20 Implmenter un plan global dEnergy Management en installation tertiaire multi-proprits. Mthodologie et application. Cas dtudes.Gilbert Njoua, Principal Consultant & Head of Energy Business Line, ALTRAN EUROPE

  12:45 Monitoring nergtique et principales mesures URE. Cas dtude.Alain Caytan, Coordinateur nergie, VDAB

  SESSION 6: CONTRATS DE PERFORMANCE NERGTIQUE14:30 Outil danalyse des cots, comparaison et valuation des options de fi nancement

  des contrats de services nergtiques.Jan W. Bleyl, Division Manager, GRAZ ENERGY AGENCY LTD

  14:55 Les aspects juridiques des Contrats de Performance Energtique (CPE).Rony Vermeersch, Partner, STIBBE

  15:20 Rtrofi t nergtique dun campus denseignement suprieur en contrat EPC (Energy Performance Contract). Mesures dconomies dnergie et potentiel dconomies ralises au terme de deux ans. Cas dtude EHSAL.Philippe Servaye, Sales Manager, HONEYWELL

  15:45 Plan damlioration continue de la performance nergtique des btiments Ommegang et Pacheco.Robert Wolfs, Special techniques & Energy, DEXIA BANQUE & Olivier Dekeukelaere, DALKIA

  SESSION 7: MESURE ET VRIFICATION DES PROJETS EN EFFICACIT ENERGTIQUE

  16:30 Le code de lenvironnement: un outil de benchmark standardis pour valuer et situer la performance nergtique et lempreinte carbone des parcs immobiliers.Philippe Fixel et Sandrine Bourgineau, IPD France

  16:55 Les indicateurs deffi cacit nergtique: quels indicateurs utiliser pour valuer quelles performances?Thierry Vuye, Attach de direction, AXIMA SERVICES

  17:20 Du monitoring nergtique au contrle des mesures deffi cacit nergtique, quels outils mettre en place? Retour dexprience.Yves Roulet, Ingnieur environnement, Dpt. des Infrastructures, Service Immeubles, patrimoine et logistique, ETAT DE VAUD

  17:45 Introduction au protocole IPMVP: outil de mesure et vrifi cation des projets en effi cacit nergtique.Pascal Jean, Directeur du Dveloppement des Services, SPIE

  11:00 CoNFreNCe INaUgUraLe sUIVIe dUN WaLKINg CoCKtaIL & LUNCh NetWorKINg

  Le programme de confrence est rgulirement mis jour sur notre sitePour consulter le programme mis jour et vous inscrire en ligne, surfez sur: www.energy-forum.be

  casestudy

  casestudy

  casestudy

  casestudy

  casestudy

  casestudy

  casestudy

  casestudy

  casestudy

  casestudy

  casestudy

  ENERGYMag_Programme FR.indd 5 5/11/08 16:54:59

  The conference presentations and speakers bios will be published on our website www.energy-forum.be the week following the event. As attendee of the conferences, you will receive per email your access code and password to download the presentations.

 • ENERGY BuIlDING FORuM

  DaG 1: DONDERDaG 13 NOVEMBER 2008

  SESSIE 1: ONTWERPEN MET LAGE ENERGIE9:30 Het ontwerp van CO2-neutrale gebouwen: mythe of realiteit? Case study Priva

  Campus (36.000 m2).dr. ir. Jan Westra, Business innovator, PRIVA

  9:55 Passieve commercile en tertiaire gebouwen, economisch haalbaar en rendabel? Case study: Aeropolis II, een kantoorgebouw van meer dan 7.000 m2 volgens passiefstandaarden.Eric Gobert, Senior Advisor, DEXIA BANK & Geert De bruyn, Production Director, CENERGIE

  10:20 De hoge milieukwaliteitsstandaard (Haute Qualit Environnementale) toegepast op een groot gemengd stedelijk project. Case study: Green Square Project (30.000 m2) van Vizzion EuropeJean-Pascal Bourdouxhe, Project Manager, TECHNUM TRACTEBEL ENGINEERING

  10:45 Smart Building: geavanceerde technologien voor het ontwerp, design en beheer van gebouwen met een hoge energieperformantie.Peter Van Den Heede, General Manager Automation Product Division BeLux, ABB

  SESSIE 2: GROENE ENERGIE GENTEGREERD IN HET GEBOUW

  14:30 Integratie van FV zonnepanelen in gebouwen: modellen voor exploitatie, technisch-fi nancile en juridische aspectenCharles-Henri Bourgois, Consultant, ORCHARD CONSULTING

  14:55 Gebouwrenovatie en integratie van hernieuwbare energie: vergelijkende analyse van de technisch-economische opties. Case study van het studiecentrum van Laborelec.Jan Liefhooghe, Project Leader, TECHNUM TRACTEBEL ENGINEERING

  15:20 Hernieuwbare energie, een bijkomend ecologisch voordeel voor de energie-effi cintie van supermarkten. De belangrijkste aspecten van een energetische en ecologische renovatie van een supermarkt.Stphane le Gentil, Director Energy & Sustainability Programs Europe & Africa, JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL

  15:45 Financiering en realisatie van concrete investeringsprojecten voor hernieuwbare energie in de tertiaire sector.Emmanuel Berryer, Managing Director, GREEN-INVEST

  SESSIE 3: GROENE GEBOUWEN EN ENERGIECERTIFICATIE16:30 Groene gebouwen & energiecertifi catie: impact op de immobilinmarkt, analyse

  van de trends vanuit het standpunt van promotoren, investeerders en gebruikers van gebouwen.Kim Verdonck, Head of Research/Head of Marketing, Partner, CBRE

  16:55 Energieperformantie en -certifi catie van gebouwen: status van de Belgische wetgeving, vergelijkende aanpak van certifi catielabels.Hanne de Loof, Energy Consultant, ALTRAN EUROPE

  17:20 De ecologische certifi catie van gebouwen. Concrete toepassing op het nieuwe gebouw van de Europese Investeringsbank (EIB), het eerste BREEAM-gecertifi eerde gebouw op het Europese vasteland.Jean-Louis Hubermont, Ingenieur, BUILDING FOR THE FUTURE (B4F)

  17:45 Het Minergie-Ecolabel: voorbij de energieperformantie, de duurzaamheid van het gebouw.Yves Roulet, Ingenieur milieu, ECO-BAU

  DaG 2: VRIJDaG 14 NOVEMBER 2008

  SESSIE 4: ENERGY PROCUREMENT IN DE TERTIAIRE SECTOR9:30 Groene stroom certifi catenbeurs: lancering van een platform. Toelichting context

  van de beurs in de markt, marktfunctionering, aankondiging lancering.Dieter Jong, Account Manager, BELPEX

  9:55 Groene stroom aankopen. Waarom groene stroom aankopen? Waarin verschilt de aankoop van groene stroom van die van grijze stroom? Aankoop bij een groene stroomleverancier vs. aankoop van groene stroomcertifi caten.Eric van Teeffelen, Managing Director, ANODE

  10:20 Energie inkopen in een tertiaire multi-site omgeving: hoe de leveringscontracten optimaliseren?Stphane Querinjean, Managing Director, SIEMAT ENERGY

  10:45 De leveringskosten voor gas en elektriciteit optimaliseren dankzij een expertsturing van de forecasting van de energieproductieinstallaties (cogeneratie en trigeneratie). Case study ziekenhuis Atrium (Herleen - Nederland).Luc Onockx, Energy Solutions Development Director - Europe, Middle East & Africa, HONEYWELL

  SESSIE 5: ENERGY MANAGEMENT IN DE TERTIAIRE SECTOR11:30 Van het technisch en economisch vormgeven tot de realisatie, uitvoering van een

  Energie 2020-plan in de retailsector. Case study Delhaize Belgi.Philippe-Henri Heymans, Architect, Design and Maintenance Director, DELHAIZE Belgique

  11:55 Sustainable Energy masterplan: voor een globale strategische aanpak van de energiebehoeften op energieverslindende tertiaire sites.Frank Behaegel, Project Manager, TRACTEBEL ENGINEERING - ENERGY AND INDUSTRIAL SOLUTIONS

  12:20 Een globaal Energy Managementplan voor multi-eigenaarsinstallaties in de tertiaire sector. Methodologie en toepassing. Case study.Gilbert Njoua, Principal Consultant & Head of Energy Business Line, ALTRAN EUROPE

  12:45 Energieboekhouding en belangrijke REG-maatregelen. Case study.Alain Caytan, Energie cordinator, VDAB

  SESSIE 6: ENERGIEPRESTATIECONTRACT14:30 Kostenanalyse-tool, vergelijking en evaluatie van fi nancieringsopties van

  energiedienstencontractenJan W. Bleyl, Division Manager, GRAZ ENERGY AGENCY LTD

  14:55 Juridische aspecten van Energy Performance Contracts (EPC).Rony Vermeersch, Partner, STIBBE

  15:20 Energie-retrofi t van een hogeschoolcampus via een EPC-contract (Energy Performance Contract). Energiebesparende maatregelen en gerealiseerd energiebesparingspotentieel na 2 jaar. Case study EHSAL.Philippe Servaye, Sales Manager, HONEYWELL

  15:45 Continu verbeteringsplan voor energieperformantie van de gebouwen Ommegang en Pacheco.Robert Wolfs, Special techniques & Energy, DEXIA BANK & Olivier Dekeukelaere, DALKIA

  SESSIE 7: MEASUREMENT EN VERIFICATIE VAN DE PROJECTEN IN ENERGIEPRESTATIE

  16:30 De leefmilieucode: een gestandaardiseerde benchmarktool voor het evalueren en in kaart brengen van de energieperformantie en CO2-voetafdruk van gebouwenparken.Philippe Fixel en Sandrine Bourgineau, IPD France

  16:55 De energie-effi cintie-indicatoren: welke indicatoren gebruiken om welke performantie te evalueren?Thierry Vuye, Adjunct Directeur, AXIMA SERVICES

  17:20 Van energiemonitoring tot controle van energie-effi cintiemaatregelen. Welke tools opzetten? Praktijkervaringen.Yves Roulet, Ingenieur milieu, infrastructuren en dienst gebouwen, KANTON VAUD

  17:45 Inleiding tot het IPMVP-protocol: meet- en verifi catietool voor energie-effi cintieprojecten.Pascal Jean, Development Director, SPIE

  11:00 OPENINGSCONFERENTIE GEVOlGD DOOR EEN NETwORkING walkING COCkTaIl EN luNCh

  Het programma van de conferentie wordt regelmatig bijgewerkt op onze websiteOm het bijgewerkte programma te raadplegen en u online in te schrijven, surf naar : www.energy-forum.be

  casestudy

  casestudy

  casestudy

  casestudy

  casestudy

  casestudy

  casestudy

  casestudy

  casestudy

  casestudy

  casestudy

  ENERGYMag_Programme NL.indd 5 5/11/08 16:57:03

  The conference presentations and speakers bios will be published on our website www.energy-forum.be the week following the event. As attendee of the conferences, you will receive per email your access code and password to download the presentations.

 • eNergy PUBLIC ForUm

  joUrNe 1: jeUdI 13 NoVemBre 2008

  SESSION 1: PRODUCTION DCENTRALISE ET RSEAUX DE CHALEUR

  9:30 Cognration au bois-nergie et distribution de chaleur par rseau urbain read my lips: no more CO2.Laurent Minguet, Prsident, TWEED

  9:55 Rseaux de chaleur en Europe: quelles opportunits, les facteurs cl de dveloppement? Philippe Lanoizele, Development Director, DALKIA

  10:20 Production dcentralise et rseaux de chaleur urbains: la situation en Belgique, les aspects technico-conomiques, les conditions de succs.Isamel Daoud, Cogeneration Facilitator, COGEN SUD

  10:45 Dveloppement dun rseau de chaleur lchelle dun parc de btiments publics: cas dtude Ottignies-Louvain-la-Neuve.Marc Cieslack, Area manager, AXIMA SERVICES & Andr Sterckx, Responsable nergie, OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE

  SESSION 2: ENERGIE VERTE EN VILLE14:30 Stimulation de la ralisation en commun de projets nergtiques par diffrentes

  entreprises dune mme zone dactivit conomiqueCharles-Henri Bourgois, Senior consultant freelance, BECO GROUP

  14:55 Dveloppement de parcs oliens en articulation avec les Zones dActivit Economique (ZAE): aspects technico-conomiques, juridiques et fi nanciers - modles de partenariat et de dveloppement - impact conomique sur les fi nances publiques. Cas dtude du ZAE Leuze Europe et Ath-Ghislenghien, IDETAPierre Vandewattyne, Managing Director, IDETA

  15:20 Solaire, olien, biomasse: quelles perspectives de dploiement des nergies renouvelables lchelle dune commune.Pierre Nijskens, Renewable Energy Project Engineer, DAPESCO

  15:45 Intgration des systmes solaires photovoltaques dans le patrimoine public: modles de partenariats, aspects technico-fi nanciers et juridiques.Lieven Vanstraelen, Managing Director, FEDESCO

  SESSION 3: ECO-QUARTIERS ET NEUTRALIT CARBONE16:30 Neutralit Carbone dans les zones dactivit conomique en Flandre. Cadre

  rgulatoire et exemples pratiques.Charles-Henri Bourgois, Senior consultant freelance, BECO GROUP

  16:55 Du bilan carbone la mise en uvre dun plan stratgique de gestion des missions de gaz effet de serre dans les collectivits publiques: mthodologie et retour dexprience. Cas dtudes sur les villes de Charleroi, Uccle et les Jeux Olympiques de Londres 2012.Frdric Chom, Directeur, FACTOR-X/THE CLIMATE CONSULTING GROUP

  17:20 Des co-quartiers fonds sur lnergie renouvelable et la neutralit carbone, une ralit accessible. Cas dtude.Speaker to be announced

  17:45 Plaidoyer pour une diffusion gnralise du concept de maison massive passive dans le logement social.Bram De Bruycker, WIENERBERGER & RECTICEL INSULATION

  joUrNe 2: VeNdredI 14 NoVemBre 2008

  SESSION 4: ENERGY MANAGEMENT DANS LE SECTEUR PUBLIC

  9:30 Les critres de succs dun management nergtique lchelle des pouvoirs publics: retour dexprience de Fedesco sur le parc de btiments fdraux.Christophe Madam, Technical Director, FEDESCO

  9:55 Analyse dtaille du comportement nergtique de la plus haute tour de Belgique et plan de rduction dmission CO2 court, moyen et long termes.Marc Leunens, Conseiller Gnral la gestion du patrimoine, OFFICE NATIONAL DES PENSIONS - Philippe Lanoizele, Development Director, DALKIA

  10:20 Mise en place dune gestion de lnergie sur le patrimoine dune commune ou dun service public: mthodologie et application.Franck Grard, Energy Consultant, ALTRAN EUROPE

  10:45 Gestion nergtique globale dun parc immobilier public: cartographie et monitoring nergtique du parc immobilier, certifi cation nergtique des btiments, plan de rnovation et construction, mise en oeuvre des services nergtiques. Exprience du Canton de Vaud.Yves Roulet, Ingnieur environnement, Dpt. des Infrastructures, Service Immeubles, patrimoine et logistique, ETAT DE VAUD

  SESSION 5: ENERGY PROCUREMENT DANS LE SECTEUR PUBLIC

  11:30 Bourse des certifi cats verts: lancement dune plateforme. Le contexte de la bourse sur le march, fonctionnement de la plateforme dchange, annonce de lancement.Dieter Jong, Account Manager, BELPEX

  11:55 Sapprovisionner en lectricit verte au niveau public en Belgique. Pourquoi acheter de lctricit verte? En quoi lachat dlectricit verte diffre des achats dlectricit grise? Acheter chez un fournisseur versus acheter des certifi cats dlectricit verte.Eric van Teeffelen, Managing Director, ANODE

  12:20 March public dachat dnergie: comment structurer son march, rdiger les cahiers des charges, choisir la procdure adquate, ngocier avec les fournisseurs et excuter le suivi des contrats.Nicolas Fraiture, Consultant, SIEMAT ENERGY

  12:45 Groupement dachat en secteur public: avantages et limites du modle, retour dexprience. Case study.Patrick Castiau, Responsable du service de gestion technique, IGRETEC

  SESSION 6: CONTRATS DE PERFORMANCE NERGTIQUE14:30 Comment mettre en uvre les services deffi cacit nergtique au sein du

  secteur public? Le tiers investissement appliqu au secteur public. Opportunit de crer une ESCO publique au niveau communal ou rgional. Loffre de service FEDESCO de transfert de know-how destination des pouvoirs publics locaux.Lieven Vanstraelen, Managing Director, FEDESCO

  14:55 Le tiers-fi nancement, la loi sur les marchs publics et les Contrats de Performance Energtique (CPE).Frederik Vandendriessche, Partner, STIBBE

  15:20 Outil danalyse des cots, comparaison et valuation des options de fi nancement des contrats de services nergtiques.Jan W. Bleyl, Division Manager, GRAZ ENERGY AGENCY LTD

  15:45 Energy Line: deux ans aprs.Philippe Dedobbeleere, Directeur Adjoint, DEXIA BANQUE

  SESSION 7: PARTENARIATS PUBLIC PRIV16:30 Financement dinfrastructures: le PPP, pour quoi? Comment? Les bonnes

  pratiques et les sources dinnovation.Tristan Dhondt, Executive Director, ERNST & YOUNG

  16:55 Le potentiel des PPP dans les secteurs sportif, hospitalier, scolaire et carcral.Frdric Ledant, Account Executive, AXIMA SERVICES

  17:20 Partenariats Public Priv dans le domaine de lnergie.Bruno Lombaert, Partner, STIBBE

  17:45 Les Partenariats Public Priv appliqus aux btiments durables et lnergie renouvelable: avantages et limites du PPP, analyse comparative des modes contractuels, montage et fi nancement des projets.Nicolas Fruy, Senior Advisor Public Real Estate, DEXIA BANQUE

  11:00 CoNFreNCe INaUgUraLe sUIVIe dUN WaLKINg CoCKtaIL & LUNCh NetWorKINg

  Le programme de confrence est rgulirement mis jour sur notre sitePour consulter le programme mis jour et vous inscrire en ligne, surfez sur: www.energy-forum.be

  casestudy

  casestudy

  casestudy

  casestudy

  casestudy

  casestudy

  casestudy

  ENERGYMag_Programme FR.indd 6 5/11/08 16:54:59

  The conference presentations and speakers bios will be published on our website www.energy-forum.be the week following the event. As attendee of the conferences, you will receive per email your access code and password to download the presentations.

 • ENERGY PuBlIC FORuM

  DaG 1: DONDERDaG 13 NOVEMBER 2008

  SESSIE 1: GEDECENTRALISEERDE PRODUCTIE EN WARMTENETTEN

  9:30 Warmtekrachtkoppeling met hout voor energieproductie en warmtedistributie in een stedelijk netwerk read my lips: no more CO2 Laurent Minguet, Voorzitter, TWEED

  9:55 Warmtenetwerken in Europa: welke opportuniteiten, de kernfactoren voor hun ontwikkelingPhilippe Lanoizele, Development Director, DALKIA

  10:20 Gedecentraliseerde productie en warmtenetwerken: de toestand in Belgi, de technisch-economische aspecten, de succescriteria.Isamel Daoud, Cogeneration Facilitator, COGEN SUD

  10:45 Ontwikkeling van een warmtenetwerk voor een publiek gebouwenpark. Case study Ottignies-Louvain-la-Neuve.Marc Cieslack, Area Manager, AXIMA SERVICES & Andr Sterckx, Energie ambtenaar, OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE

  SESSIE 2: GROENE ENERGIE IN DE STAD14:30 Stimuleren van de ontwikkeling van gemeenschappelijke energieprojecten op

  bedrijventerreinen.Charles-Henri Bourgois, Freelance senior consultant, BECO GROUP

  14:55 Ontwikkeling van windmolenparken in industrieparken: technisch-economische, juridische en fi nancile aspecten - partnership- en ontwikkelingsmodellen - economische impact op overheidsfi nancin. Case study van de industriezone Leuze Europe en Ath-Gellingen, IDETA.Pierre Vandewattyne, Managing Director, IDETA

  15:20 Zonne-energie, windenergie, biomassa: welke perspectieven voor de ontwikkeling van hernieuwbare energien op het niveau van een gemeente?Pierre Nijskens, Renewable Energy Project Engineer, DAPESCO

  15:45 Integratie van fotovoltasche zonnepanelen in het publiek gebouwenpatrimonium: partnershipmodellen, technisch-economische en juridische aspecten.Lieven Vanstraelen, Managing Director, FEDESCO

  SESSIE 3: ECO-WIJKEN EN KOOLSTOFNEUTRALITEIT16:30 CO2-neutraliteit op bedrijventerreinen in Vlaanderen. Regelgeving en praktische

  voorbeelden.Charles-Henri Bourgois, Freelance senior consultant, BECO GROUP

  16:55 Van de koolstofbalans tot het realiseren van een strategisch plan voor het beheer van de uitstoot van broeikasgassen in de publieke sector: methodologie en praktijkervaring. Case studies: De stad Charleroi, de gemeente Ukkel en de Olympische spelen van Londen 2012.Frdric Chom, Directeur, FACTOR-X/THE CLIMATE CONSULTING GROUP

  17:20 Eco-wijken gebaseerd op hernieuwbare energie en koolstofneutraliteit. Case study.Speaker to be announced

  17:45 Pleidooi voor een brede verspreiding van het massief passiefhuisconcept in de sociale woningbouw.Bram De Bruycker, WIENERBERGER & RECTICEL INSULATION

  DaG 2: VRIJDaG 14 NOVEMBER 2008

  SESSIE 4: ENERGY MANAGEMENT IN DE OVERHEIDSSECTOR9:30 De succescriteria voor energiemanagement op het niveau van de publieke

  overheden: Praktijkervaringen van Fedesco met het park van federale publieke gebouwen.Christophe Madam, Technical Director, FEDESCO

  9:55 Gedetailleerde analyse van de energieperformantie van het hoogste gebouw in Belgi en het korte, middellange en langetermijnplan voor de reductie van CO2-emissies.Marc Leunens, Adviseur patrimonium beheer, RIJKSDIENST VOOR PENSIOENEN - Philippe Lanoizele, Development Director, DALKIA

  10:20 Opzetten van energiebeheer voor het gebouwenpatrimonium van gemeente of publieke overheidsdienst: methodologie en toepassing.Franck Grard, Energy Consultant, ALTRAN EUROPE

  10:45 Globaal energiemanagement van een publiek gebouwenpark: in kaart brengen en energiemonitoring van de gebouwen, energiecertifi catie van de gebouwen, renovatie- en nieuwbouwplan, uitbouw van energiediensten. Praktijkervaringen van het kanton Vaud.Yves Roulet, Ingenieur milieu, infrastructuren en dienst gebouwen, KANTON VAUD

  SESSIE 6: ENERGY PROCUREMENT IN DE OVERHEIDSSECTOR11:30 Groene-stroomcertifi catenbeurs: lancering van een platform. Toelichting context

  van de beurs in de markt, marktfunctionering, aankondiging lancering.Dieter Jong, Account Manager, BELPEX

  11:55 Groene stroom aankopen in de Belgische overheidssector. Waarom groene stroom aankopen? Waarin verschilt de aankoop van groene stroom van die van grijze stroom? Aankoop bij een groene stroomleverancier vs. aankoop van groene stroomcertifi caten.Eric van Teeffelen, Managing Director, ANODE

  12:20 Overheidsopdrachten voor energieaankoop: hoe de openbare aanbesteding structureren, de redactie van de bestekken, de gepaste procedure kiezen, onderhandelen met leveranciers en de opvolging van de contracten uitvoeren.Nicolas Fraiture, Consultant, SIEMAT ENERGY

  12:45 Groepsaankopen in de publieke sector: voordelen en beperkingen van het model, praktijkervaringen. Case study.Patrick Castiau, Directeur technische dienst, IGRETEC

  SESSIE 5: ENERGIEPRESTATIECONTRACT14:30 Hoe energie-effi cintiediensten uitbouwen in de publieke sector?

  Derdepartijfi nanciering toegepast op de publieke sector. De opportuniteit van het creren van een publieke ESCO op gemeentelijk of gewestelijk niveau. Het dienstenaanbod van Fedesco voor kennisoverdracht naar lokale publieke overheden.Lieven Vanstraelen, Managing Director, FEDESCO

  14:55 Derdepartijfi nanciering, overheidsopdrachten wetgeving en Energy Performance Contracts (EPC).Frederik Vandendriessche, Partner, STIBBE

  15:20 Kostenanalyse-tool, vergelijking en evaluatie van fi nancieringsopties van energiedienstencontractenJan W. Bleyl, Division Manager, GRAZ ENERGY AGENCY LTD

  15:45 Energy Line: twee jaar later.Philippe Dedobbeleere, Adjunct Directeur, DEXIA BANK

  SESSIE 7: PUBLIEK-PRIVATE SAMENWERKINGSVERBANDEN16:30 Financiering van infrastructuur: PPS, waarom? Hoe? Good practices en innovatie.

  Tristan Dhondt, Executive Director, ERNST & YOUNG

  16:55 Het potentieel voor PPS in sportcomplexen, ziekenhuizen, scholen en strafi nstellingen.Frdric Ledant, Account Executive, AXIMA SERVICES

  17:20 Publiek-private samenwerking in de energiesector.Bruno Lombaert, Partner, STIBBE

  17:45 De publiek-private samenwerking toegepast op duurzame gebouwen en hernieuwbare energie: voordelen en beperkingen van PPS, vergelijkende analyse van contracttypes, montage en fi nanciering van projecten Nicolas Fruy, Senior Advisor Public Real Estate, DEXIA BANK

  11:00 OPENINGSCONFERENTIE GEVOlGD DOOR EEN NETwORkING walkING COCkTaIl EN luNCh

  Het programma van de conferentie wordt regelmatig bijgewerkt op onze websiteOm het bijgewerkte programma te raadplegen en u online in te schrijven, surf naar : www.energy-forum.be

  casestudy

  casestudy

  casestudy

  casestudy

  casestudy

  casestudy

  casestudy

  ENERGYMag_Programme NL.indd 6 5/11/08 16:57:04

  The conference presentations and speakers bios will be published on our website www.energy-forum.be the week following the event. As attendee of the conferences, you will receive per email your access code and password to download the presentations.

 • EX

  HIB

  ITO

  RS AENERGYES Aenergyes s.a. propose ses clients des solutions optimises en nergie durable, vritablement adaptes leurs besoins nergtiques (efficacit nergtique, conomies dnergie et nergies renouvelables.) Aenergyes

  peut raliser de manire indpendante les tudes, expertises et audits, mais aussi tre linterlocuteur unique dun projet assurant la mise en uvre et le suivi des installations. Aenergyes offre un service global dans la recherche des meilleures solutions techniques et financires, bases sur lutilisation et la synergie des filires les plus adquates. Aenergyes peut galement tablir le bilan carbone de votre activit ou de vos vnements, et rechercher ou dvelopper les projets de compensation les plus adapts. La socit cooprative CLEF (Cooprative Leuzoise pour les Energies du Futur), cooprative citoyenne lorigine du projet de parc olien de Leuze-Europe, est hberge sur le stand dAenergyes.

  Fabienne MarchalRue de Barry, 207904 PipaixTel. +32 69 66 38 [email protected]

  ALTRAN

  European leader in innovation consulting, Altran has over 17500 employees in more than 20 countries. Technology and R&D Organization and IT Strategy and Management Av. De Tervu(e)renlaan 142-1441150 Brussel - BruxellesTel: +32 (0) 2 737 68 11www.altran-europe.be

  ANODE

  From the moment Anode was founded in 2001, we have held the belief that energy should be supplied with attention to detail and a deep understanding of our clients businesses. On that vision, we built a growing client-focused niche energy company with far-sighted European ambitions. We will constantly listen to your needs and seek to get a feeling for your current and future business aspirations. It is from this starting position that we are able to offer easy access to a sophisticated mix of products to a wide range of energy users, many of whom are not amongst the larger segment.

  Anode was established in Europes energy capital Rotterdam and can now supply your sites in several West Eu-ropean countries. It is because of our creative and flexible approach that we are able to offer you a truly unique range of products. See for yourself: Anodes products range from simple and easy to understand fixed price contracts, click products, index trackers, right through to more sophisticated portfolio management solutions, giving you the opportunity to significantly optimise your energy budget. Yet this is not all: We also offer you the opportunity to optimise your energy budget by buying the electricity produced by your on-site generation units such as co-generation, solar panels or windmills at wholesale market prices. Speak with us and you will see that the energy problem can be turned into an opportunity.

  Marc SchullerDoormanplein 12992 BC BarendrechtP.O. Box 90343007 AA Rotterdam The Netherlands Tel. +31 (0) 180 64 44 00 [email protected] www.anode.be

 • EX

  HIB

  ITO

  RSATABRoofingspecialist ATAB is nu ook fabrikant van PIR-isolatie. IKO enertherm garandeert het hoogste rendement per m? en isoleert dus aanzienlijk beter dan minerale wol of EPS. Met deze ontwikkeling breidt ATAB het

  Sustainable Roof Concept, dat gericht is op energiezuinig bouwen d.m.v. duurzame materialen en op elkaar afgestemde bouwtechnieken, verder uit.

  DHerbouvillekaai 802020 AntwerpenTel. +32 3 248 30 [email protected]

  ATS GROEp

  As an electro-mechanical installation company, ATS is specialized in energy efficiency: S4E energy management software, Power Quality filters and HVAC-automation.

  Filip De BruyneKarel De Roosestraat 159820 MerelbekeTel. +32 (9)210 04 11Fax +32 (9)231 77 [email protected]

  BECKHOFF AUTOMATION

  Beckhoff met sur pied des systmes ouverts dautomatisation reposant sur une technique de commande base sur PC.

  Beckhoff verwezenlijkt open automatiseringssystemen gebaseerd op PC besturingstechniek.

  Kempische Steenweg 305 bus 2023500 HasseltBelgium Tel. + 32 (0) 11 / 24 08 00www.beckhoff.be

  BELpEx

  Belpex est la bourse belge dlectricit court terme. En 2009, une bourse de certificats verts sera galement lance en Wallonie et en Flandre.

  Belpex is de Belgische elektriciteitsbeurs voor korte termijn elektriciteit. Hier wordt in 2009 een groene stroom certificatenbeurs in Vlaanderen en Walloni aan toegevoegd.

  Dieter JongBoulevard de lEmpereur - Keizerslaan, 20Brussel 1000 BruxellesTel. +32 2 546 72 [email protected] www.belpex.be

 • EX

  HIB

  ITO

  RS CO2LOGICCO2logic est le pionnier et leader belge en matire de compensation volontaire de CO2. CO2logic est spcialis dans le calcul, la rduction et la compensation des missions de CO

  2. CO2logic fut dsign par une tude de

  lIEW/ULB (tude Juin 2008) comme la socit de compensation belge la plus recommande en Belgique (et deuxime au niveau europen). Cette socit dispose dune excellente rputation et est la seule tre certifi par Forum Ethibel. Pour des conseils en CO

  2 ou en neutralit de CO

  2 cest sans doute chez eux quil faut tre.

  CO2logic est certifi Bilan [email protected]

  CO2logic is de Belgische pionier en leider in vrijwillige CO2-compensatie sinds eind 2006. CO2logic specialiseert

  zich in de berekening, vermindering en compensatie van CO2. CO2logic werd door het IEW/ULB (studie Juni 2008) bekroond als meest aangeraden Belgische CO

  2 compensatiebedrijf (en tweede op Europees vlak). Het

  bedrijf heeft een stevige reputatie en is als enige in Belgi gecertifieerd door Forum Ethibel. Voor advies omtrent CO

  2 of CO

  2 neutraliteit klopt u waarschijnlijk best aan hun deur. CO2logic is Bilan Carbone certified

  Antoine Geerinckx, managing partnertel: +32 478 413 [email protected]

  DALKIA

  Dalkia, leader europen des services nergtiques, pour les tablissements publics, les entreprises industrielles et tertiaires, aide ses Clients matriser leur consommation dnergie et rduire limpact environnemental de leurs installations. Dans toute lEurope, les Amriques, en Asie, nos clients nous confient la gestion et la mainte-nance de leurs installations quil sagisse de grands rseaux de chaleur, dinstallations de production de vapeur, de froid, pour des milliers dusines, dtablissements publics, dhpitaux, de centres sportifs et de bureaux, ou de rseaux Tlcom. Dalkia compte plus de 55.000 collaborateurs rpartis dans 38 pays (dont 1.500 employs en Belgique) qui partagent tous la mme culture dentreprise : la garantie du rsultat. Cet engagement contrac-tuel se retrouve dans nos efforts vers une qualit de service toujours plus grande et une gamme doffre souple et volutive adapte la diversit de nos clients.

  Als Europese leider neemt Dalkia het voortouw in het beheren van technische installaties, waarbij zij openbare besturen, industrile en tertiaire bedrijven helpt om hun energieverbruik te beperken en de milieu-impact ervan te verminderen. In heel Europa, in de Verenigde Staten en in Azi, vertrouwen onze klanten ons het beheer en onderhoud van hun installaties toe. Het gaat om grote warmtenetwerken, stoomproductie of koudeprocessen voor duizenden fabrieken, openbare diensten, zorginstellingen, sportcentra en kantoorgebouwen of telecom netwerken. Dalkia telt meer dan 55.000 medewerkers in 38 landen (waarvan 1.500 in Belgi) die een ge-meenschappelijke bedrijfscultuur beleven: het resultaat garanderen. Deze contractuele verbintenis vertaalt zich in onze aanhoudende inspanningen voor een steeds betere dienstverlening dankzij een relevant aanbod op maat van onze klanten.

  Nathalie VeysQuai Fernand Demetskaai 521070 AnderlechtTel. +32 (0)2 521 37 [email protected]

  DApESCO

  DAPESCO est un bureau dtudes spcialiste de lOptimisation Energtique. DAPESCO sest rsolument engag dans la lutte pour la rduction des missions CO

  2. Notre quipe jeune, dynamique et flexible, met son savoir faire votre

  service. Vous trouverez chez nous des comptences dans toute la chane de gestion des ressources nergtiques : depuis la collecte des informations jusqu la mise en place de solutions dindpendance nergtique en passant par lanalyse des performances. Toutes nos solutions sont adaptes votre situation. Notre objectif: Diminuer vos cots et vos consommations en Electricit - Gaz - Fioul - Eau. Afin dagir sur la rduction des missions CO

  2. Nos services :

  Logiciels de gestion dnergie services audit & engineering : Relighting, HVAC,Renewable energy.

 • EX

  HIB

  ITO

  RSDAPESCO is een studiebureau gespecialiseerd in het optimaliseren van energieverbruiken. DAPESCO is de