TOPConsultants · Top Consultants helpt bedrijven op praktische wijze met hun vraagstukken op het...

of 22 /22
TOP-Consultants Portfolio

Transcript of TOPConsultants · Top Consultants helpt bedrijven op praktische wijze met hun vraagstukken op het...

Page 1: TOPConsultants · Top Consultants helpt bedrijven op praktische wijze met hun vraagstukken op het gebied van milieu, risicobeheersing, vergunningen, externe veiligheid en ruimtelijke

TOP-Consultants

Portfolio

Page 2: TOPConsultants · Top Consultants helpt bedrijven op praktische wijze met hun vraagstukken op het gebied van milieu, risicobeheersing, vergunningen, externe veiligheid en ruimtelijke

2

Top Consultants helpt bedrijven op praktische wijze met hun vraagstukken op het gebied van milieu, risicobeheersing,vergunningen, externe veiligheid en ruimtelijke ordening.

Wij werken aan duurzame relaties, waarbij we met onze klanten een wisselwerking opbouwen, zodat we op het juistemoment passende inzet leveren. Vaak betekent dit dat we niet alleen projecten inhoudelijk voor u uitvoeren, maar datwij ook met u meedenken en daar waar mogelijk verbetervoorstellen aanreiken, en ook de contacten onderhouden metoverheidsdiensten.

TOP-Consultants is gespecialiseerd in BRZO en BEVI regelgeving en alle daarbij behorende zaken die te maken hebben methet onderwerp Externe Veiligheid.

TOP-Consultants levert denkkracht, daadkracht én praktische oplossingen.

De directie.

denkkraChT - daadkraChT - PrakTisChe OPlOssingen

Page 3: TOPConsultants · Top Consultants helpt bedrijven op praktische wijze met hun vraagstukken op het gebied van milieu, risicobeheersing, vergunningen, externe veiligheid en ruimtelijke

3TOP-COnsulTanTs

ISO 9001 / ISO 14001OHSAS 18001

GMP+/VCAOptimalisatie bedrijfsprocessen

Ondersteuning HVK-erBedrijfsnoodplan

RIE met werkbaar Plan van AanpakCompliance audits H&S

Milieu Externe veiligheid

Ruimtelijke ontwikkeling

Advies BRZO en BEVI bedrijvenVeiligheidsrapport (VR) en PBZO beleidATEX explosieveiligheidsdocument EVD

Optimalisatie Veiligheidsbeheerssysteem VBSRisicobeoordeling procesveiligheid

Milieurisicoanalyse MRA met Proteus III

Wijzigen van bestemmingsplanOpstellen Ruimtelijke Onderbouwingen (ROB)

Lucht- en externe veiligheidsonderzoek transformatieRuimtelijke ontwikkeling en externe veiligheid

Omgevingsvergunning / WABOCompliance audits EHS

Opslag gevaarlijke stoffen: PGS-15Ondersteuning bedrijfsuitbreidingen

Specifieke onderzoeken: bodem, geluid, energie

Bedrijfsprocessen Arbo

Omgeving

Intern

Page 4: TOPConsultants · Top Consultants helpt bedrijven op praktische wijze met hun vraagstukken op het gebied van milieu, risicobeheersing, vergunningen, externe veiligheid en ruimtelijke

4 denkkraChT - daadkraChT - PrakTisChe OPlOssingen

IKO Insulations, Moerdijk. Producent PIR isolatieplaten.

Begeleiding bedrijfsvestiging en BRZO; QRA, VBS, ISO 14001 en uitvoeren RIE. Risicobeoordeling procesveiligheid.

Page 5: TOPConsultants · Top Consultants helpt bedrijven op praktische wijze met hun vraagstukken op het gebied van milieu, risicobeheersing, vergunningen, externe veiligheid en ruimtelijke

5TOP-COnsulTanTs

Dawn Foods, Steenbergen. Industriële bakkerij

Begeleiding vergunningen, compliance audit milieu en veiligheid, akoestische onderzoeken.

Page 6: TOPConsultants · Top Consultants helpt bedrijven op praktische wijze met hun vraagstukken op het gebied van milieu, risicobeheersing, vergunningen, externe veiligheid en ruimtelijke

6 denkkraChT - daadkraChT - PrakTisChe OPlOssingen

Outukumpu Stainless, Terneuzen. Producent van roestvaststaal.

Bedrijfsbegeleiding; WM-vergunning; uitbreidingen, advies brandveiligheid, CFD simulaties.

Page 7: TOPConsultants · Top Consultants helpt bedrijven op praktische wijze met hun vraagstukken op het gebied van milieu, risicobeheersing, vergunningen, externe veiligheid en ruimtelijke

7TOP-COnsulTanTs

Mepavex Logistics, Bergen op Zoom. Logistiek dienstverlener met opslag gevaarlijke stoffen.

Begeleiding BRZO, Veiligheidsbeheersysteem, QRA (Safeti). Uitbouwen veiligheidsorganisatie VGM-cie. Milieuvergunning uitbreidingen. Begeleiding vergunningen containerterminal. Opstellen ATEX explosieveiligheidsdocument.

Page 8: TOPConsultants · Top Consultants helpt bedrijven op praktische wijze met hun vraagstukken op het gebied van milieu, risicobeheersing, vergunningen, externe veiligheid en ruimtelijke

8 denkkraChT - daadkraChT - PrakTisChe OPlOssingen

Industrie noordoost Groningen

Onderzoek milieu- en externe veiligheidsrisico’s als gevolg van aardbevingen.

Page 9: TOPConsultants · Top Consultants helpt bedrijven op praktische wijze met hun vraagstukken op het gebied van milieu, risicobeheersing, vergunningen, externe veiligheid en ruimtelijke

9TOP-COnsulTanTs

Study Studio Park, Breda

Transformatieprojecten (studenten)huisvesting.Wijzigen bestemmingsplan, onderzoeken geluid, geur, luchtkwaliteit en externe veiligheid.

Page 10: TOPConsultants · Top Consultants helpt bedrijven op praktische wijze met hun vraagstukken op het gebied van milieu, risicobeheersing, vergunningen, externe veiligheid en ruimtelijke

10 denkkraChT - daadkraChT - PrakTisChe OPlOssingen

Rotterdam World Gateway. Containerterminal.

Ontwerp duurzame containerterminal Maasvlakte 2, Rotterdam.

Page 11: TOPConsultants · Top Consultants helpt bedrijven op praktische wijze met hun vraagstukken op het gebied van milieu, risicobeheersing, vergunningen, externe veiligheid en ruimtelijke

11TOP-COnsulTanTs

Damen Royal Schelde, Vlissingen. Scheepswerf.

Advisering externe veiligheid, berekeningen met SAFETI-NL, energiebesparingsonderzoek en milieuvergunningen.

Page 12: TOPConsultants · Top Consultants helpt bedrijven op praktische wijze met hun vraagstukken op het gebied van milieu, risicobeheersing, vergunningen, externe veiligheid en ruimtelijke

12 denkkraChT - daadkraChT - PrakTisChe OPlOssingen

Messer Benelux, Moerdijk. Producent en leverancier van industriële gassen.

Opstellen milieuvergunning, advies herinrichting opslag gevaarlijke stoffen, QRA, risicobeoordeling procesveiligheid, begeleiding diverse BRZO taken.

Page 13: TOPConsultants · Top Consultants helpt bedrijven op praktische wijze met hun vraagstukken op het gebied van milieu, risicobeheersing, vergunningen, externe veiligheid en ruimtelijke

13TOP-COnsulTanTs

Caldic Nederland. Distributeur van chemische producten.

Advies milieu- en BRZO vraagstukken, opstellen ATEX explosieveiligheidsdocument, advies brandveiligheid en opstellen Uitgangspuntendocument.

Page 14: TOPConsultants · Top Consultants helpt bedrijven op praktische wijze met hun vraagstukken op het gebied van milieu, risicobeheersing, vergunningen, externe veiligheid en ruimtelijke

14 denkkraChT - daadkraChT - PrakTisChe OPlOssingen

Bertschi, vestigingen in Rotterdam-Europoort en Moerdijk. Logistiek dienstverlener.

Opstellen milieuvergunning, QRA, MRA met Proteus II, advies opslag gevaarlijke stoffen, begeleiding diverse BRZO taken, aanpassen veiligheidsrapport VR, risicobeoordeling procesveiligheid.

Page 15: TOPConsultants · Top Consultants helpt bedrijven op praktische wijze met hun vraagstukken op het gebied van milieu, risicobeheersing, vergunningen, externe veiligheid en ruimtelijke

15TOP-COnsulTanTs

Bruynzeel Keukens, Bergen op Zoom.

Partnership; Bedrijfsbegeleiding WM; advisering overnames; begeleiding ISO 14001.

Page 16: TOPConsultants · Top Consultants helpt bedrijven op praktische wijze met hun vraagstukken op het gebied van milieu, risicobeheersing, vergunningen, externe veiligheid en ruimtelijke

16

Havenschap Moerdijk

Project: Duurzame haven- en industrieterrein. Onderzoek optimalisatie mogelijkheden.

denkkraChT - daadkraChT - PrakTisChe OPlOssingen

Page 17: TOPConsultants · Top Consultants helpt bedrijven op praktische wijze met hun vraagstukken op het gebied van milieu, risicobeheersing, vergunningen, externe veiligheid en ruimtelijke

17TOP-COnsulTanTs

Gemeente Alkmaar, gemeentewerf en milieustraat

Milieuvergunningen, begeleiding herinrichting, energiebesparingsonderzoek, ATEX doorlichting, acceptatie en registratiesysteem.

Page 18: TOPConsultants · Top Consultants helpt bedrijven op praktische wijze met hun vraagstukken op het gebied van milieu, risicobeheersing, vergunningen, externe veiligheid en ruimtelijke

18

PCO Europe, Etten-Leur. Producent reinigingsmiddelen voor de grafische industrie.

Opstellen milieuvergunningen, begeleiding diverse BEVI taken, RI&E, advies brandveiligheid en opslag gevaarlijke stoffen PGS-15.

denkkraChT - daadkraChT - PrakTisChe OPlOssingen

Page 19: TOPConsultants · Top Consultants helpt bedrijven op praktische wijze met hun vraagstukken op het gebied van milieu, risicobeheersing, vergunningen, externe veiligheid en ruimtelijke

19

Libéma Exploitatie, Rosmalen

Ontwikkelen en implementeren Green Key Keurmerk. Advies externe veiligheid, berekeningen RBM II in verband met uitbreiding vakantiepark.

TOP-COnsulTanTs

Page 20: TOPConsultants · Top Consultants helpt bedrijven op praktische wijze met hun vraagstukken op het gebied van milieu, risicobeheersing, vergunningen, externe veiligheid en ruimtelijke

20 denkkraChT - daadkraChT - PrakTisChe OPlOssingen

Chartis Insurance (voorheen AIG), Rotterdam, Brussel en Parijs.

Diverse vraagstukken op het gebied van milieu- en productaansprakelijkheid; ontwikkelen en opstellen van product recall plannen. Advies Externe Veiligheid, risicobeheer industriële installaties.

Page 21: TOPConsultants · Top Consultants helpt bedrijven op praktische wijze met hun vraagstukken op het gebied van milieu, risicobeheersing, vergunningen, externe veiligheid en ruimtelijke

21TOP-COnsulTanTs

Diverse opdrachtgevers.

(Inter)nationale EHS compliance audits, ISO systeem audits.

Page 22: TOPConsultants · Top Consultants helpt bedrijven op praktische wijze met hun vraagstukken op het gebied van milieu, risicobeheersing, vergunningen, externe veiligheid en ruimtelijke

TOP-Consultants Bredaseweg 177, 4872 LA Etten-LeurDorpstraat 144, 2742 AL Waddinxveen

[email protected]

www.top-consultants.nl