Tbs ad bruggers

of 24 /24
Disclosure belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling Geen / Zie hieronder Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Bedrijfsnamen Sponsoring of onderzoeksgeld Honorarium of andere (financiële) vergoeding Aandeelhouder Andere relatie, namelijk … OPDRACHTNEMER IN DE DR S VAN MESDAG KLINIEK

Embed Size (px)

Transcript of Tbs ad bruggers

Page 1: Tbs ad bruggers

Disclosure belangen spreker

(potentiële) belangenverstrengeling Geen / Zie hieronder 

Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Bedrijfsnamen

Sponsoring of onderzoeksgeld Honorarium of andere (financiële)

vergoeding Aandeelhouder Andere relatie, namelijk …

 

OPDRACHTNEMER IN DE DR S VAN MESDAG KLINIEK 

Page 2: Tbs ad bruggers

TBS in Groningen

Ad Bruggers, huisartstocht Sevilla, april 2014

Page 3: Tbs ad bruggers

Na de Fransen

Oktober 1813: Napoleon verliest slag bij Leipzig en Nederland wordt onafhankelijk onder Willem Frederik van Prins van Oranje-Nassau, Koning Willem I

Page 4: Tbs ad bruggers

Wegbereider

Johannes van den Bosch

Verhandeling over de mogelijkheid, de beste wijze van invoering en de belangrijkste voordelen eener Algemeene Armen-inrigting in het Rijk der Nederlanden, door het vestigen eener landbouwende kolonie deszelfs Noordelijke gedeelte (Amsterdam 1818).

1818 oprichting Maatschappij van weldadigheid en binnen een jaar stichting van de kolonie Frederiksoord

Contributie van 15000 welgestelden, fl 40.000,-Johannes van den Bosch, gouverneur-generaal

van Nederlands-Indië, minister van koloniën, minister van staat, officier in de Militaire Willems-orde

Page 5: Tbs ad bruggers

Niet vanzelf

Kolonieën onrendabel, weinig animo vanuit de steden

1823 stichting onvrije kolonie in Veenhuizen

– 4000 wezen en vondelingen vanaf zes jaar

– 500 bedelaarshuisgezinnen

– 1500 bedelaars

Allen fysiek goed in staat om

te werken

1826 geen eisen meer,

behalve het weren van

blinden en waanzinnigen

Page 6: Tbs ad bruggers

Verandering

van Kolonie van Weldadigheid

tot

Rijkswerkinrichting

1875 wetboek v strafrecht: landloperij en bedelarij wordt bestraft met een verblijf in Veenhuizen

Page 7: Tbs ad bruggers

Moderne gevangenis

1881 Introductie cellulaire gevangenis in Nederland, drie jaar later opening Groningse strafgevangenis.

Booswichten, dieven en oplichters.

Maximaal 5 jaar een nummer, geen contact met medegevangenen.

Page 8: Tbs ad bruggers

Wetboek van strafrecht

1886 Invoering wetboek van strafrecht

Geen veroordeling indien de verdachte ontoerekeningsvatbaar is “Niet strafbaar is hij die een feit begaat dat hem wegens de gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke storing zijner verstandelijke vermogens niet kan worden toegerekend.”

Dan opname in een psychiatrische inrichting, op dat moment echter nog niet de Van Mesdag kliniek

Dus: Niet in de samenleving betekent gevangenis, psychiatrische inrichting of Veenhuizen(doodstraf is al in 1870 afgeschaft)

Page 9: Tbs ad bruggers

Dr Synco van MesdagHuisarts in Groningen, maar ook Rijkswerkinrichtingen te

Veenhuizen, krankzinnigengesticht in Franeker en vanaf 1905 strafgevangenis in Groningen.

Begin 20e eeuw onderwijst hij de bewakers over gedetineerden met psychiatrische stoornissen.

Eerste aanzet tot het integreren van een psychiatrische benadering / behandeling in de gevangenisstraf.

Page 10: Tbs ad bruggers

Psychopathen

1928 Psychopathenwetten en tbr

“Den toerekeningsvatbare psychopaath” krijgt een combinatie van gevangenisstraf en tbr, terbeschikkingstelling van de regering.

In 1929 de eerste kliniek in Leiden.

Page 11: Tbs ad bruggers

Bekende tbr-patiënt

Gerrit Achterberg, 1905-1962

Probeerde de dochter van zijn hospita te verkrachten en toen zij tussenbeide kwam schoot hij haar dood.

Veroordeling tot tbr 1938-1955, behandeling in o.a. Veldzicht te Balkbrug, Avereest

Later PC Hooftprijs en Constantijn Huygensprijs

Page 12: Tbs ad bruggers

Spreekuur

Binnen hun ijdele monologen worden de woorden niet afgewogen op kerngewicht en draagvermogen,geboorte of richtingskracht,maar gehuurde zinnen, te pas gebracht,verhinderen de begripmatigheid,waarop het redelijk inzicht wacht;

en de hoop is een krijtwit kind, dat lacht tegen den roover, die het slacht.

 

Columbus, januari-februarinummer 1947

Blauwzuur, 1969

Spreekuur

voor doktoren en professoren in ziel en taal

God in den hemel, beesten van menschen hebben mij in hun macht.Zij komen samen ter conferentie en spreken zacht in gebroken talen, niet thuis te brengen; maar ik schreeuw tegen ze, op zielsgezag,een woord uit een oude grammatica: dat ik godverdomme verga en tot een vod lig te verslenzen.

Gramschap springt als een panter over en mijn keel is een vat met bloed.Een ziedende eb en vloed,onmacht en haat tegen deze dooven,die alleen in hun hooge hoed gelooven, brandt in schuim over de tafel.

Page 13: Tbs ad bruggers

Na de oorlog: Utrechtse school

Genezen en voorkoming van recidief door psychiatrische behandeling

Psychiater Baan, strafrechtgeleerde Pompe, criminoloog Kempe

Voorheen diverse theorieën en behandelexperimenten: genetische afwijking, hersenbeschadiging → lobotomie, castratie.

Vanaf de jaren '50 de situationalistische theorie: erbarmelijke omstandigheden en affectieve verwaarlozing als oorzaak van misdaden.

Stichting observatiekliniek in Utrecht door dr PAH Baan

Page 14: Tbs ad bruggers

Nu alles beterPsychiatrische behandeling

1952: Chloorpromazine (Largactil) wordt geïntroduceerd in Frankrijk

1952 Noodasiel voor psychopaten, in de strafgevangenis van Groningen

Ook Boschoord verwelkomt tbr-gestelden

Page 15: Tbs ad bruggers

Strafgevangenis met tbr

Totaal niet voorbereid op de komst van geesteszieke gevangenen

Eerste geneesheer-directeur prof W Goudsmit: Experimenten met pillen, praten, afzondering en isolatie, geweld en arbeid

Gebrek aan kennis en middelenvoor behandeling leidt tot opstanden in de Mesdag kliniekin 1963 en 1964, die net in 1962officieel tbr-inrichting is geworden

Telegraaf: “De hel van Groningen”

Page 16: Tbs ad bruggers

Jaren '70

Alles wordt anders

Paviljoens

Douches

Vrije inrichting cellen

Eigen kledingkeuze

Niet meer letterlijk platspuiten

Meer praten, minder machtsvertoon

Vrouwelijk personeel

Sociotherapeuten vs bewakers

Werkverplichting afgeschaft, recht op WAO

Page 17: Tbs ad bruggers

De populatie verandert

Vermogensdelicten

1965: 52%

1975: 25%

1983: 4%

Geweldsdelicten, waaronder sexueel geweld

1965: 13%

1975: 50%

Page 18: Tbs ad bruggers

Naar de huidige situatie

1988 van Psychopathenwetten en tbr naar TerBeschikkingStelling

Alleen bij delicten waarop een gevangenisstraf van minstens 4 jaarstaat en voor de duur vanmaximaal 4 jaar, tenzij:delict met gevaarrecidivegevaar

Van 1990 tot 2011 groeit hetaantal bewoners van deVan Mesdag kliniek vanbijna 100 naar ruim 250

Page 19: Tbs ad bruggers

Gedeeltelijk toerekeningsvatbaar

Veel mensen worden gedeeltelijk toerekeningsvatbaar geacht

Dat betekent: eerst gevangenis, daarna tbs-behandeling

Page 20: Tbs ad bruggers

Behandeling – wie

Sociotherapie

Elke dag op de afdeling

Psycholoog

(Cognitieve)gedragstherapie

Psychiater

Medicatie; antipsychotica en libidoremmende medicatie

Page 21: Tbs ad bruggers

Behandeling – hoe

Delictanalyse

Terugkeer naar de samenleving als einddoel

Een dynamisch en voor de patiënt begrijpelijk behandelplan

Cognitieve gedragstherapie

gebeurtenis gedachten gevoelens gedrag gevolg

Geen drugs!

Page 22: Tbs ad bruggers

Behandeling – voor wie

1. Persoonlijkheidsstoornis

2. Psychotische kwetsbaarheid

3. Autisme spectrum stoornis

4. Sexueel grensoverschrijdend gedrag

( Zwakbegaafdheid)

( Verslaving)

Page 23: Tbs ad bruggers

Positie van de huisarts

Gewoon, de huisarts

Page 24: Tbs ad bruggers

Bronnen

Suzanna Jansen: Het pauperparadijs. Een familiegeschiedenis. Uitgeverij Balans, Amsterdam, 2008.

www.maatschappijvanweldadigheid.nl

www.vanmesdag.nl

www.geschiedenis24.nl/andere-tijden/afleveringen/2003-2004/TBR.html

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/tbs

www.dbnl.org/tekst/wolt006gerr01_01/wolt006gerr01_01_0001.php

En natuurlijk wikipedia