TB 2011 Claude VAN ROOTEN Directeur-generaal OCW

download TB 2011 Claude VAN ROOTEN Directeur-generaal OCW

of 24

 • date post

  02-Feb-2016
 • Category

  Documents

 • view

  41
 • download

  0

Embed Size (px)

description

TB 2011 Claude VAN ROOTEN Directeur-generaal OCW. Ontstaan van het OCW. Na de Tweede Wereldoorlog besliste de Belgische regering een instrument te creëren om het innovatieproces in de industrie te bevorderen . In 1947 vaardigde toenmalig minister van Wederopbouw - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of TB 2011 Claude VAN ROOTEN Directeur-generaal OCW

 • TB 2011

  Claude VAN ROOTEN

  Directeur-generaal OCW

  **TB 2011

  Ontstaan van het OCWNa de Tweede Wereldoorlog besliste de Belgische regering een instrument te creren om het innovatieproces in de industrie te bevorderen.

  In 1947 vaardigde toenmalig minister van Wederopbouw De Groote een besluitwet uit met de voorwaarden voor de oprichting van centra die door wetenschappelijk onderzoek de technische vooruitgang moesten bevorderen en cordineren.

  In die context is het Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw (OCW), een onderzoeksinstelling van openbaar nut, op verzoek van de Belgische federatie van aannemers in de wegenbouw en met toestemming van de wegenadministratie, in 1952 opgericht.

  **TB 2011

  Overwegende dat het in het voordeel is zowel van de aannemers van wegenwerken als van de Staat, de provinciale en gemeentelijke administratie en de weggebruikers, een Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw op te richten, belast met de bestudering van de gronden, van betere bekledingen en funderingen der wegen, evenals van de best passende techniek;

  Overwegende dat een dergelijk Centrum in staat zou zijn een weldoende invloed uit te oefenen op het opmaken van de lastkohieren en de normalisering van de aan te wenden materialen;

  KB 5 mei 1952 Erkenning van het OCW

  **TB 2011

  Overzicht van de voornaamste aanvullingen en verbeteringen in de technische hoofdstukkenStandaardbestek TB 2011

  **TB 2011

  B.1 Wegcategorisering en bouwklassenVoordelen- Optimale dimensionering van de lagen in een wegconstructie. - Toepassing dimensioneringsmethode van de MOW. - Betere beheersing van de levensduur. - Direct verband met de registratie van warm bereid en gietasfalt.Beperking- Telling van het aantal bedrijfsvoertuigen op de weg nodig.

  **TB 2011

  B.1 Wegcategorisering en bouwklassenDringende gevallen Geen verkeerstellingen beschikbaar:

  Categorie volgens GOPBetonverhardingAndere verhardingAutosnelwegenB1B2Grootstedelijke wegenB3B4HoofdwegenB5B6InterwijkwegenB7B7WijkwegenB8B8

  **TB 2011

  C.23 Lekdichte buizen (voor drukloze en drukleidingen)De voorschriften zijn aangepast aan de nieuwe normen.

  C.23.2 Betonbuizen (NBN EN 1916 en NBN B 21-106)

  C.23.3 Gewapend-betonbuizen met plaatstalen kern (NBN EN 641)

  C.23.4 Gresbuizen (normenreeks NBN EN 295)

  C.23.5 KunststofbuizenBuizen en hulpstukken van ongeplastificeerd polyvinylchloride (PVC-U)Buizen en hulpstukken van hogedichtheidspolyethyleen (PE-HD)Buizen en hulpstukken van polypropyleen (PP) + bepalingen van de PTVs1001, 1003, 1004, 1005, 1006 en 1007 zijn erin verwerkt. C.23.6 Buizen van nodulair gietijzer (NBN EN 598)

  C.23.7 Stalen buizen (NBN EN 10224)

  **TB 2011

  C.24 AfdichtingsringenDe voorschriften zijn aangepast aan de NBN EN-norm 681-1.C.25 Draineerbuizen en filtermaterialenDe voorschriften zijn aangepast aan de toepasselijke normenGeperforeerde/poreuze buizen van ongewapend beton (NBN EN 1916 en NBN B 21-106)+ de bepalingen van de PTV 104 (incl. doorlatendheidsproeven) zijn erin verwerkt.

  Gepreforeerde gresbuizen (NBN EN 295-5)

  Polypropyleenbuizen (NBN EN 1852-1)C.35 Menstoegankelijke of niet-menstoegankelijke inspectieputten van geprefabriceerd betonDe voorschriften zijn aangepast aan deNBN EN 1917 en NBN B 21-101.

  **TB 2011

  C.28 Elementen van gietijzer en gietstaalDe paragraaf over elementen van gietijzer en gietstaal is aangepast aan NBN EN 124 en een aantal normverwijzingen zijn bijgewerkt.Er zijn bepalingen uit de PTV 800-reeks toegevoegd.Er is meer vrijheid voor afmetingen (cf. bijzonder bestek), maar aangepast aan de breedte van de straatgoten.Certificatie volgens NBN EN 124.C.29 Ladders en klimijzersDe paragraaf over ladders en klimijzers is aangepast.

  **TB 2011

  E. FunderingenE.4.6 Funderingen van schraal beton met drainageopeningen is toegevoegd.

  **TB 2011

  F.1 CementbetonverhardingenMaterialenZand (C.2) en Steen (C.3) zijn geheel herwerkt (aanpassing aan de Europese normen).Impregneermiddelen (C.50) zijn toegevoegd.

  Invoering van bouwklassen, naar het voorbeeld van standaardbestek SB 250.

  Er zijn bepalingen voor ter plaatste gestorte betonplaten met netwapening toegevoegd.

  Er zijn nieuwe voorschriften voor onderhouds- en reparatiewerkzaamheden toegevoegd:Reparaties met snelle openstelling voor verkeer (L.1.5);Stabiliseren van betonverhardingen door beuken en verdichten (L.1.8);Mortel met een gemodificeerd hydraulisch bindmiddel (C.45).

  **TB 2011

  F.2 Verhardingen van verdichte bitumineuze mengselsNBN EN 13108-1, NBN EN 13108-5, enz.Vooronderzoek naar de mengselsamenstelling is gewijzigd, bv. SMA

  Marshallproef als dusdanig (stabiliteit, vloei, verhouding stabiliteit/vloei) is geschrapt. Watergevoeligheidsproef en gyratorproef zijn toegevoegd. Afdruipingsproef moet systematisch worden toegepast.Bindmiddelgehalte: uitgedrukt in percenten van de totale massa van het mengsel. Zeef 7,1 mm wordt zeef 6,3 mm.

  **TB 2011

  SoortenToplagen:- enkel asfaltbeton(AC) en SMA - (geen ZOA en RMD)Onderlagen: er zijn voorschriften voor asfalt met verhoogde stijfheid (AVS) toegevoegd.

  De Directie Beheer en Onderhoud van Wegen van Mobiel Brussel-BUV registreert de samenstelling van het betrokken bitumineus mengsel.

  Voordeel: gecentraliseerde controle van de overeenkomstigheid van het vooronderzoek naar de mengselsamenstelling.Voordeel: dunnere lagen en/of minder gevoelig voor spoorvormingF.2 Verhardingen van verdichte bitumineuze mengsels

  **TB 2011

  F.3 BestratingenKeibestratingenMaterialenNatuursteen (C.19) en Straatkeien van natuursteen (C.22.2) zijn geheel herwerkt.Harsmortel (C.46) is toegevoegd. BetonsteenbestratingenF.3.4 Waterdoorlatende bestratingen is toegevoegd.

  **TB 2011

  F.6 Verhardingen van gietasfalt voor wegenNieuw hoofdstukdeel (met dezelfde opbouw als F.2 zie volgende slide) handelt over verhardingen van gietasfalt voor wegen, die voldoen aan veel behoeften (kleur, geen verdichting nodig) in een stedelijke omgeving.

  **TB 2011

  F.6 Verhardingen van gietasfalt voor wegenF.2 Verhardingen vanverdichte bitumineuze mengsels

  F.2.1 BeschrijvingF.2.2 Technische bepalingen

  F.2.2.1 MaterialenF.2.2.2 Benaming en standaard-samenstellingF.2.2.3 Kenmerken en prestatiesF.2.2.4 Vooronderzoek naar de mengselsamenstellingF.2.2.5 Registratie, verantwoordings-nota en technische steekkaartF.2.2.6 BereidingF.2.2.7 VervoerF.2.2.8 Uitvoering van de verharding Verwerking van verdichte bitu-mineuze mengsels

  F.2.3 Resultaatseisen (voorschriften)F.2.4 ControlesF.2.5 Betaling F.6 Verhardingen vangietasfalt voor wegen

  F.6.1 BeschrijvingF.6.2 Technische bepalingen

  F.6.2.1 MaterialenF.6.2.2 Benaming en standaard-samenstellingF.6.2.3 Kenmerken en prestatiesF.6.2.4 MengselontwerpF.6.2.5 Registratie, verantwoordings-nota en technische steekkaartF.6.2.6 BereidingF.6.2.7 VervoerF.6.2.8 Uitvoering van de verharding Verwerking van gietasfalt voor wegen

  F.6.3 Resultaatseisen (voorschriften)F.6.4 ControlesF.6.5 Betaling

  **TB 2011

  G.1 DrainageDrainage van type 4 (harde PP-buizen met een groef, zonder filter eromheen) is toegevoegd.G.2 Riolering en waterafvoer, in open sleuven gelegdIn dit hoofdstukdeel is norm NBN EN 1610 verwerkt.Betaling: eenheidsprijs volgens dieptecategorien van 1 m.G.3 Aansluitleidingen en aansluitingen op het rioolstelselPrivate leidingen voor huisaansluitingen worden voortaan uitsluitend door HYDROBRUgelegd (beheer en duurzaamheid).Betaling: eenheidsprijs volgens dieptecategorien van 1 m.G. Drainage en riolering Hoofdstuk is volledig herschreven. Er zijn tal van nieuwigheden toegevoegd. Zo is het aantal technieken voor reparatie en renovatie van leidingen sterk uitgebreid. 16 blz. 81 blz.

  **TB 2011

  G.4 Boren en doorpersen van leidingenIn dit hoofdstukdeel is de techniek van gestuurd boren opgenomen. Er zijn andere verticale en horizontale toleranties vastgelegd.G.5 Menstoegankelijke en niet-menstoegankelijke inspectieputtenVoor de betaling wordt thans onderscheid gemaakt naargelang zij zich al of niet op aansluitleidingen bevinden.G.6 Kolken - G.7 GotenBij de kolken (G.6) en de goten (G.7) is nu sprake van funderingen van beton C 16/20 en goten van polyesterbeton of vezelversterkt beton.

  **TB 2011

  G.8 Reparatie en renovatie van leidingenGeheel herwerkt (alles is nieuw!).

  Voorheen: 1 blz. met enkel een opsomming van 5 technieken (gunitering, kokerwerk, buiswerk, corrosiewerende behandeling en waterdicht maken van voegen door middel van injectie van polyurethaanhars).

  Thans: 43 blz. beschrijven 14 (sleufloze) technieken voor reparatie en renovatie van ondergrondse constructies, met bijbehorende bepalingen voor de controles en de betaling.

  **TB 2011

  Nieuwe paragraaf Beschrijft de verschillende methoden (te voet, met een camera, enz.) en de bijbehorende voorschriften.Verwijst uitdrukkelijk naar norm NBN EN 13508-2.G.9 Visueel onderzoek van constructiesG.10 RuimenNieuwe paragraafBeschrijft de verschillende methoden (schoonspuiten met water, ruimen met water onder hoge druk) en de bijbehorende voorschriften.G.11 Buizen buiten gebruikIn een nieuwe paragraaf: wordt de wil geuit om buizen die buiten gebruik zijn te verwijderen en worden voorschriften gegeven om ze op te vullen waar dat niet mogelijk is.

  **TB 2011

  H. Lijnvormige elementenDe producteisen (voorheen C.33) en de eisen aan de installatie (H.5) zijn gecombineerd en afgestemd op de normen NBN EN 1317-1 en -2.De eisen aan de belangrijkste prestatiekenmerken van deze constructies stemmen overeen met die van de andere gewesten.De aannemer dient de prestaties na de installatie te waarborgen.H.5 Stalen geleiderailconstructiesAlle voorschriften zijn volledig gewijzigd volgens de Europese normen en de Belgische aanvullingen op deze normen.

  **TB