Tax Shelter Films Funding

of 8 /8
TAX SHELTER FILMS FUNDING Investeer in de Belgische filmindustrie en ontvang een gegarandeerd aantrekkelijk rendement Tax Shelter FILMS FUNDING

Embed Size (px)

description

Investeer in de Belgische filmindustrieen ontvang een gegarandeerdaantrekkelijk rendement

Transcript of Tax Shelter Films Funding

Page 1: Tax Shelter Films Funding

TAX SHELTER FILMS FUNDING

Investeer in de Belgische fi lmindustrie en ontvang een gegarandeerd aantrekkelijk rendement

Tax ShelterFILMS FUNDING

Page 2: Tax Shelter Films Funding

2

Page 3: Tax Shelter Films Funding

Tax Shelter Films Funding biedt uw bedrijf de mogelijkheid om via de taxshelter te investeren en een fi scaal voordeel en een gegarandeerd rendement te ontvangen. De geïnvesteerde middelen worden gebruikt voor het fi nancieren van fi lms geproduceerd door onze vaste partner, Artémis Productions.

De taxshelter is een fi scale stimulans van de federale overheid, waarmee een bedrijf 150 % van de geïnvesteerde bedragen in mindering kan brengen.

Naast deze fi scale stimulans ontwikkelde Tax Shelter Films Funding een fi nancieel product dat een gegarandeerd nettorendement van 9,22 % per jaar oplevert.

Dat rendement kan zelfs nog toenemen als de gefi nancierde fi lm een kassucces wordt.

Welkom

Het Tax Shelter Films Funding-team

Page 4: Tax Shelter Films Funding

4

Fiscale vrijstelling van 150 %

Financieel en fi scaal maatwerk door ervaren professionals

Alle Belgische bedrijven die zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting kunnen een beroep doen op dit mechanisme en een fi scale vrijstelling

genieten van maximaal 750.000 euro per jaar. Uw bedrijf kan tot 1/3 van zijn belastbare gereserveerde winst investeren.

Dankzij onze uitstekende beheersing van het fi nancierings- en productieproces van onze fi lms kunnen wij u een fi nancieel product aanbieden dat

volledig beantwoordt aan de behoeften van uw bedrijf. Tijdstip, termijn, bedrag, fi lm, … bekijkt en kiest u samen met ons.

Belastingvoordeel bij een vennootschapsbelasting van 33,99 %

Bruto-investering -100.000 euro

Belastingvoordeel* (100.000 euro x 150 % x 33,99 %) + 50.985 euro

* Dit fi scale voordeel is rechtstreeks verworven en kan nog hoger liggen, afhankelijk van de aanslagvoet en van eventuele belastingbonussen.

Financier Belgische fi lms en ontvang een aantrekkelijk rendement met Tax Shelter Films Funding

Page 5: Tax Shelter Films Funding

5

Waarom samenwerken met Tax Shelter Films Funding?

Een partner die zich ruimschoots bewezen heeft als specialist in filmfinanciering

Veel meer dan een financiële return

Grondige kennis van het product en de sector door jarenlange ervaring

40 films – 40 miljoen euro Aanbod op maat Kortstondige vastzetting van uw fondsen Volledige beheersing van de financieringsstroom

bij een filmproductie

Kwaliteitsfilms met hoge potentiële opbrengst Regelmatige rapportering over uw investering Risicoloze investering dankzij garanties en

verzekeringen Afdeling financieel beheer en fiscaliteit die al uw

vragen beantwoordt.

Een partner met meer dan 15 jaar ervaring in de audiovisuele sector

Een ervaren partner met reeds meer dan 100 films op zijn actief, waaronder Rundskop, Man zkt vrouw, L’Âge de Raison, OSS 117, La Doublure en Joyeux Noël.

Een investering met een gegarandeerd minimumrendement

Een mogelijk hoger rendement als de film een kassucces wordt.

Omdat Tax Shelter Films Funding zeer nauwe banden heeft met de filmwereld, kunnen wij u een onvergetelijke belevenis achter de camera bezorgen! U wordt uitgenodigd op de filmset en ontmoet er de

regisseur of een aantal acteurs. En natuurlijk wordt u als vippartner verwacht op een exclusieve avant-première. Met andere woorden: wij rollen de rode loper voor u uit …

Kiezen voor Tax Shelter Films Funding en Artémis Productions, dat betekent beschikken over:

Page 6: Tax Shelter Films Funding

6

Belastbare winst 400.000 euro

Belastbare gereserveerde winst 300.000 euro

Maximale bruto-investering 100.000 euro

Aftrekbaar bedrag 150.000 euro

Rechtstreeks fi scaal voordeel (150.000 euro x 33,99 %) 50.985 euro

Netto-investering (verschil tussen bruto-investering en fi scaal voordeel)

49.015 euro

Voorbeeld: een termijn van 12 maanden

Voorbeeld van een investering door uw bedrijf

Stel dat u 100.000 euro investeert, 40 % (40.000) als lening en 60 % (60.000) als aandeel in de opbrengsten. Met onze fi nanciële module kiest u een vastzettingstermijn tussen 2 en 18 maanden.

Welk rendement bieden wij u? 9,22 % netto per jaar, ongeacht voor welke termijn u kiest.

Page 7: Tax Shelter Films Funding

7

Uw rendement

Uw zekerheid

Dit investeringsproduct werd goedgekeurd in een ruling van de Dienst Voorafgaande Beslissingen van de FOD Financiën. Een bankgarantie dekt de terugbetaling van de lening (40 % van uw investering) en de betaling van de intrest. Uw bedrijf kan ook een bankgarantie verkrijgen die het bedrag van de putoptie dekt.

Bovendien kan uw bedrijf een verzekering aangaan tegen het risico op verlies van het belastingvoordeel. Daarvoor heeft Tax Shelter Films Funding zeer aantrekkelijke voorwaarden kunnen verkrijgen bij een verzekeringsmaatschappij met rating A+.

Netto-investering -49.015 euro -100 %

Intrest op de lening 2.738 euro 5,59 %

Belasting op de intrest (33,99 %) -930 euro -1,90 %

Terugbetaling van de lening 40.000 euro 81,61 %

Verkoop van de putoptie (niet belastbaar) 11.727 euro 23,92 %

Jaarlijkse nettoreturn 4.520 euro 9,22 %

Voorbeeld

Page 8: Tax Shelter Films Funding

Tax Shelter Films Funding, specialist in fi lmfi nanciering Tax Shelter Films Funding is een pionier op het gebied van fi lmfi nanciering en wordt sinds de oprichting in 2004 bestuurd door specialist fi scaal recht Hubert Gendebien. Artémis Productions is een van de belangrijkste fi lmproductiehuizen van België. Het wordt geleid door de grondlegger van het taxsheltersysteem, Patrick Quinet, voorzitter van de Union des Producteurs de Films Francophones (UPFF). Samen vormen beide bedrijven de Artémis-groep.

Wilt u meer te weten komen over de voordelen van een investering in een fi lm van Artémis Productions via Tax Shelter Films Funding? Maak dan een afspraak met een van onze adviseurs, die graag al uw vragen over de taxshelter beantwoordt. Op onze website vindt u alvast onlineberekeningstools.

Tax Shelter Films FundingReyerslaan 1101030 BrusselT: +32 2 770 21 33F: +32 2 732 47 00www.taxshelter.be

Tax ShelterFILMS FUNDING

Vera

ntw

oord

elijk

e ui

tgev

er: H

uber

t G

ende

bien

, Tax

She

lter

Film

s Fu

ndin

g, R

eyer

slaa

n 11

0, 10

30 B

russ

el

C

ypre

s

www.taxshelter.be