Syllabus VastgoedCert - Werkkamer Landelijk Vastgoed ...

download Syllabus VastgoedCert - Werkkamer Landelijk Vastgoed ...

of 39

 • date post

  11-Jan-2017
 • Category

  Documents

 • view

  213
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Syllabus VastgoedCert - Werkkamer Landelijk Vastgoed ...

 • Syllabus VastgoedCert - Werkkamer Landelijk Vastgoed Hercertificering 2014

 • 3 VastgoedCert - Syllabus Hercertificering 2014 - Werkkamer Landelijk Vastgoed

  Inhoudsopgave

  VOORWOORD ........................................................................................................................................ 5

  INSTRUCTIE BIJ HET GEBRUIK VAN DEZE SYLLABUS ................................................................... 7

  LEERDOELEN WERKKAMER LANDELIJK VASTGOED .................................................................... 8

  ONDERWERP 1 KABELS EN LEIDINGEN ....................................................................................... 9

  1 WETTELIJK KADER ...................................................................................................................... 10

  1.1 Wetten ...................................................................................................................... 10 1.2 Nieuwe wetgeving .................................................................................................... 11 1.3 Relevantie ................................................................................................................ 11

  2 BELEID ........................................................................................................................................... 12

  2.1 Beleidsplannen ......................................................................................................... 12 2.2 Landelijke grote netwerken ...................................................................................... 12 2.3 Kennisinstellingen .................................................................................................... 13 2.4 Relevantie ................................................................................................................ 13

  3 RUIMTELIJKE INPASSING ........................................................................................................... 14

  3.1 Nationaal niveau....................................................................................................... 14 3.2 Provinciaal niveau .................................................................................................... 14 3.3 Gemeentelijk niveau ................................................................................................. 14 3.4 Nadeelcompensatie ................................................................................................. 14 3.5 Gedoogbeschikking .................................................................................................. 15 3.6 Relevantie ................................................................................................................ 15

  4 ZAKELIJK RECHT OVEREENKOMST ......................................................................................... 16

  4.1 Doel .......................................................................................................................... 16 4.2 Verschil met vestiging gedoogbeschikking .............................................................. 17 4.3 Vergoedingscomponenten ....................................................................................... 17 4.4 Voor- en nadelen ...................................................................................................... 17 4.5 Relevantie ................................................................................................................ 17

  5 GEDOOGBESCHIKKING ............................................................................................................... 18

  5.1 Schematisch overzicht ............................................................................................. 18 5.2 Voor- en nadelen ...................................................................................................... 19 5.3 Relevantie ................................................................................................................ 19

  6 AANBEVOLEN LESSTOF ............................................................................................................. 20

  6.1 Voorbeelden ............................................................................................................. 20 6.2 Jurisprudentie ........................................................................................................... 20 6.3 Boeken ..................................................................................................................... 20

  ONDERWERP 2: FINANCIERBAARHEID VAN GROND IN LANDELIJK GEBIED ........................... 21

  1 SCHETS VAN DE GRONDPRIJSONTWIKKELING ...................................................................... 22

  1.1 Wat is de grondprijs? .............................................................................................. 22 1.2 Segmenten in de grondmarkt ................................................................................... 22 1.3 Ontwikkeling van de gemiddelde prijs van agrarische gronden ............................... 23

  2 FACTOREN VAN INVLOED OP GRONDPRIJSONTWIKKELING IN HET VERLEDEN ............. 27

  2.1 Inleiding .................................................................................................................... 27 2.2 Trendmatige stijging agrarische grondprijs en zeepbellen ...................................... 27 2.3 Tijdelijke schommelingen: boom-bust cycles (zeepbellen) ...................................... 29

  3 FACTOREN VAN INVLOED OP GRONDPRIJSONTWIKKELING IN DE TOEKOMST ............... 31

  3.1 Trendmatige stijging en zeepbellen ......................................................................... 31 3.2 Dierrechten? ............................................................................................................. 31 3.3 Versoepeling pachtbeleid ......................................................................................... 31 3.4 Conjunctuur .............................................................................................................. 31

 • 4 VastgoedCert - Syllabus Hercertificering 2014 - Werkkamer Landelijk Vastgoed

  3.5 Beleggen in landbouwgrond? ................................................................................... 31

  4 ACTOREN ...................................................................................................................................... 33

  4.1 Inleiding .................................................................................................................... 33 4.2 Actoren in de (agrarische) grondmarkt .................................................................... 33 4.3 RVOB en DLG: twee overheidspartijen uitgelicht .................................................... 33 4.4 Marktaandeel actoren .............................................................................................. 34

  5 WAARDERING VAN PERCELEN LANDBOUWGROND .............................................................. 36

  5.1 Inleiding .................................................................................................................... 36 5.2 Taxatieleer ................................................................................................................ 36 5.3 Agrarische grondprijzen onder stedelijke druk ......................................................... 37 5.4 Oorzaken van verschillen in grondprijzen ................................................................ 38

 • 5 VastgoedCert - Syllabus Hercertificering 2014 - Werkkamer Landelijk Vastgoed

  Voorwoord

  Hercertificering VastgoedCert Aan makelaars en taxateurs worden in de praktijk steeds hogere eisen gesteld. Om daaraan adequaat tegemoet te komen is ook veel kennis nodig. Maar kennis moet verworven en onderhouden worden. Voor een blijvend hoog, actueel kennisniveau van al haar gecertificeerde deskundigen stelt VastgoedCert elke 5 jaar hercertificering verplicht. Kennis veroudert immers snel, mede omdat de vastgoedmarkt continu in beweging is. Wat er van u wordt verwacht om u als VastgoedCert geregistreerde te hercertificeren is hierna beschreven. Voor het verkrijgen van een nieuw certificaat bent u verplicht om binnen de hercertificeringsperiode van 5 jaar per Kamer gedurende vier jaar elk jaar twee cursusdagen) te volgen of (indien beschikbaar) als schriftelijke toets af te leggen. Hiervan moet in ieder geval n onderdeel (cursus of toets) in het laatste jaar van de looptijd van het certificaat plaatsvinden. Bent u in n kamer ingeschreven, dan heeft u dus in ieder geval een jaar speling. Met ingang van het jaar 2014 is voor alle kamers het zgn. cafetariasysteem van kracht. Dit houdt in dat per jaar in ieder geval van de actualiteitencursus van de kamer(s) waarin u bent ingeschreven (n dag) gevolgd dient te worden, maar dat voor de tweede verplichte cursusdag indien beschikbaar een ruimere keuze mogelijk is. Hiervoor kan in 2014 o.a. gekozen worden uit de actualiteitendagen van andere werkkamers. Daarnaast kunnen ook andere cursussen of bijeenkomsten in aanmerking komen. Zie voor alle keuzemogelijkheden: www.vastgoedcert.nl. Nieuw in 2014 is de extra cursusverplichting voor de ingeschrevenen in het deelregister Special Valuations (sv) van Bedrijfsmatig Vastgoed. Deze extra dag is voor svers verplicht, voor de andere BV-ingeschrevenen facultatief. BVsvers volgen in 2014 dus 3 cursusdagen, waarvan er n kan worden ingewisseld binnen het cafetariasysteem. Bent u in meerdere kamers ingeschreven en kunt u gebruik maken van het cafetariasysteem, dan kan het voorkomen dat n of meerdere cursusdagen meetellen voor meerdere kamers en dat u per saldo dus minder cursusdagen hoeft te volgen. Actuele ond