Studio Thys Vermeulen - Portfolio woningbouw

of 80 /80
Studio Thys Vermeulen

description

 

Transcript of Studio Thys Vermeulen - Portfolio woningbouw

 • Studio Thys Vermeulen

 • Dit document is opgemaakt door Studio Thys Vermeulen.Studio Thys Vermeulen is de benaming van de tijdelijke vereniging tussen Studio Jan Vermeulen bvba en Tom Thys Architecten bvba. Voor alle inlichtingen omtrent deze tijdelijke vereniging gelieve contact op te nemen met Jan Vermeulen.

  Studio Thys VermeulenContactpersoon: Jan Vermeulen

  Leopold II laan 531080 BrusselBelgi

  T +32 (0)219 07 63E [email protected]

 • Studio Thys Vermeulen

 • 5Studio Thys Vermeulen

  SamenwerkingsverbandStudio Thys Vermeulen is de benaming van de Tijdelijke Vereniging tussen Tom Thys Architecten bvba en Studio Jan Vermeulen bvba. Door het samenbrengen van beide bureaus in n ontwerpteam kunnen wij een unieke expertise voorleggen. De internationale expertise van Studio Jan Vermeulen vult de jarenlange ervaring aan die Tom Thys Architecten heeft opgebouwd in Vlaanderen.

  Deze samenwerking heeft reeds zijn vruchten afgeworpen binnen het kader van de Pilootprojecten ZORG. Hierbij werden de partners aangeduid als winnaar voor de uitbreiding van rust- en verzorgingstehuis De Korenbloem in Kortrijk. Naast dit project is het team ook bezig met de ontwikkeling van 150 sociale woningen in Deurne, 49 appartementen in Borgloon en heeft het net 86 sociale woningen en appartementen opgeleverd in Asse. De expertise in de woningbouwsector wordt aangevuld met een uitgebreide portfolio van publieke projecten waaronder een reeks scholen, een gemeentehuis, een passief sporthal.

  ExpertiseStudio Thys Vermeulen heeft een ontwerpagenda met een sterk conceptueel en organiserend vermogen. De studio heeft een uitstekende ervaring aan procesmanagement opgebouwd welke wij combineren met een brede kennis van materialen en constructietechnieken. Hierdoor zijn wij in staat om over verschillende schaalniveaus heen te werken; gaande van stedenbouwkundige visies en masterplanning, publieke gebouwen en collectieve huisvestingsprojecten tot woningen en interieurs voor private opdrachtgevers.

  2 partners - 1 bureauStudio Thys Vermeulen is recent naar n locatie verhuisd om zo organisatorisch optimaal te functioneren. Door onze samenwerking/praktijk eerder horizontaal dan hirarchisch uit te bouwen, streven we een continue en intensieve betrokkenheid na van beide partners. Hiermee kunnen we ook grotere, complexere opdrachten op deze manier benaderen n kunnen we blijvend de zorg besteden die we noodzakelijk achten voor het realiseren van kwaliteitsvolle projecten. Daarnaast stellen we voorop dat gedurende de volledige opdracht minimum n van de partners als projectleider verantwoordelijk is voor de cordinatie van het project alsook het aanspreekpunt is voor de inhoudelijke communicatie.

  Tom Thys Architecten bvbaTom Thys Architecten heeft in Vlaanderen een uitgebreide ervaring uitgebouwd inzake de conceptie en realisatie van publieke gebouwen en onderwijsinfrastructuur alsook inzake meervoudige en multifunctionele huisvestingsprojecten. Zo realiseerde Tom Thys onder andere een kleuter- en basisschool in Laken, een basisschool te Grimbergen, het jeugdhuis en muziekclub de Nijdrop te Opwijk, 86 woningen op de Pivo-site te Asse en 46 serviceflats te Antwerpen . Vandaag staan er naast enkele woningbouwprojecten, veel publieke gebouwen op stapel, waaronder het Provinciaal Technisch Instituut te Hamme en het Sint-Carolus Instituut te Sint-Niklaas . Enkele projecten gaan weldra in uitvoering zoals een passiefbouw jeugdcentrum en sporthal in Antwerpen en een basisschool te Brugge.

  Studio Jan Vermeulen bvbaStudio Jan Vermeulen is gegroeid vanuit 10 jaar ervaring in de publieke en priv sector. Voor de internationaal gerenommeerde bureaus Sergison Bates Architecten en David Chipperfield Architects was Jan Vermeulen verantwoordelijk voor het ontwerp en de uitwerking van een reeks publieke projecten. Naast de realisaties voor de Businessschool HEC-Paris in Frankrijk, de Openbare Bibliotheek van Blankenberge en een rusthuis te Huize was hij ook betrokken bij de studies voor de bouw van een 50.000m groot laag-energie kantoorgebouw in Boulogne-Bilancourt.

 • 6 Studio Thys Vermeulen

  Profiel

  ProcesbereidheidStedenbouw en Architectuur zijn participatieve processen waarbij opdrachtgever, ontwerper en adviseur een coalitie vormen en gezamenlijk een traject uitzetten om hun collectieve ambities waar te maken. Als coalitiepartner hechten wij veel belang aan het opbouwen van een goede verstandhouding tussen de verschillende belanghebbenden om het project tot een succes te maken.

  Beeld: Stadsontwerp ontwikkelingsgebied Oosteroever, Oostende 2005

  Lokale expertise - Internationale kennisTom Thys kent zijn oorsprong in de Vlaamse context. Deze ervaring wordt aangevuld met de ervaring van Jan Vermeulen als architect in Nederland, Groot-Brittanni, Frankrijk en Belgi. Dit laat enerzijds toe om Vlaamse gewoontes, tendensen, uitdagingen en ruimtelijke problemen in een breed centraal Europees kader te plaatsen. Anderzijds kunnen wij hierdoor, met begrip voor lokale gang van zaken, nieuwe perspectieven aanbrengen die het project verrijken of patstellingen kunnen losweken.

  Beeld: kaart Europa

  AmbitiesBij het opstarten van een project ligt de taak van de ontwerper niet in het bepalen van het eindresultaat maar net in het definiren van het beginpunt. Als ontwerper zijn wij betrokken geweest bij verschillende projecten waar we eerst en vooral de opdrachtgever inhoudelijk ondersteunen bij de definitie van hun ambities. Daarna maken we deze ambities waar in een project.

  Beeld: Multifunctioneel project, Neder-Over-Heembeek 2009

  OntwerpstudioIn eerste instantie zijn wij een ontwerpstudio. Ontwerpen is in vraag stellen, is synergie zoeken, structuren uitzetten die meerwaardes opleveren voor zowel het individueel als het collectief belang. Het ruimtelijk denken is bij uitstek een discipline die deze meerwaardes kan visualiseren en schijnbare tegenstrijdige belangen kan verenigen.

  Beeld: Pilootproject Zorg - De Korenbloem, Kortrijk 2014

 • 7ExpertiseWij beschikken over een uitgebreide ervaring in bouwprocessen, gaande van masterplans, haalbaarheidsstudies tot werfopvolging en dit specifiek voor projecten met een publiek of collectief karakter. Dit laat ons toe opdrachtgevers te begeleiden van de opmaak van het programma van eisen tot aan de oplevering van een project.

  Beeld: HEC-Paris, JV voor David Chipperfield Architects, 2012

  Complexe programmas - Heldere structurenIn overleg met de gebruikers en de opdrachtgever ontwikkelen wij het programma van eisen verder om te voldoen aan de vaak complexe eisen van gebouwen. Onze doelstelling is het ontwikkelen van een coherent en ruimtelijk plan dat de functionaliteit ondersteunt en tevens vreugde brengt. Wij geloven in complexe programmas gevat in heldere structuren.

  Beeld: Studentenrestaurant De Brug, Gent 2013

  BouwmethodiekAls architect nemen wij objectief standpunt in bij de totstandkoming van een passende bouwmethodiek voor het programma van eisen en het beschikbare budget. Onze ontwerpmethodiek beoogt een sterk tektonisch karakter en architectonisch decorum. Voor elke opdracht wordt gezocht naar de best passende bouwmethodiek om deze te implementeren in het ontwerp en het bouwproces.

  Beeld: Basisschool St-Ursula, Laken 2009

  DuurzaamheidDuurzaamheid gaat niet alleen over energie en installaties. Het gaatover keuzes maken over dingen die men vast legt en dingen die men vrij laat. Wij ontwerpen ruimtes waar evolutie mogelijk is, waar gebruik en installaties kunnen veranderen met de tijd. Wij willen een robuuste inerte architectuur maken die flexibel invulbaar is en waar energiebesparende maatregelen horen tot het DNA van het gebouw en geen opsmuklaag zijn maar een essentieel onderdeel zijn van de sfeer en karakter van de architectuur.

  Beeld: HEC-Paris, JV voor David Chipperfield Architects, 2012

 • Projectenlijst

 • 11

  Studio Thys Vermeulen Projectenlijst

  VuurkruisenlaanOntwerp voor een lagere school, een kleuterschool en een sporthal aan de rand van het koninklijk park te Neder-over-Heembeek

  Wedstrijd: 2014Opdrachtgever: Stad Brussel en Region Wallonie-BruxellesTeam: TV Studio Thys Vermeulen ism Bouwonderneming Wyckaert, Technum, Studieburo Mouton en BuurBudget: 15.8 miljoenOppervlakte: 8.020 m2Fase: Wedstrijd

  JanseniushofOntwerp voor 27 assistentiewoningen in het stadsinbreidingsproject Janseniushof te Leuven

  Wedstrijd: 2de prijs, 2014Opdrachtgever: Dijledal CVBATeam: Studio Thys VermeulenBudget: 3,5 miljoenOppervlakte: 2.920 m2Fase: Wedstrijd

  Universiteit Gent - De BrugUitbreiding en renovatie van Studentenrestaurant De Brug en restauratie van een geklasseerd Herenhuis tot kantoorruimte te Gent

  Wedstrijd: 2de prijs, 2013Opdrachtgever: Universiteit GentTeam: TV Studio Thys Vermeulen ism BM-EngineeringBudget: 2,7 miljoenOppervlakte: 2.700 m2Fase: Wedstrijd

  Pilootproject ZorgMasterplan en nieuwbouw voor de uitbreiding van zorgcampus De Korenbloem met 90 zorgbedden, dienstencentrum, dagcentrum, dagcentra voor dementie en jong-dementie te Kortrijk.

  Wedstrijd: 1ste prijs, 2014Opdrachtgever: VZW De KorenbloemTeam: TV Studio Thys Vermeulen - Sergison Bates architects ism VK EngineeringBudget: 16,1 miljoenOppervlakte: 9.780 m2Project kadert in de procedure Pilootprojecten Zorg opgezet door Minister Van Deurzen en Vlaams Bouwmeester om vernieuwende zorgprojecten te ontwikkelen

 • 12 Studio Thys Vermeulen

  Tom Thys Architecten Projectenlijst (kort)

  Graethempoort Intergenerationeel woonproject met deelse reconversie van de bestaande woning

  Wedstrijd: 1ste prijs, 2013 Status: BouwaanvraagOpdrachtgever: Gands Team: Tom Thys architecten i.s.m Jeroen Provoost, Bureau Bouwtechniek en Landinzicht Budget: 5.85 miljoenOppervlakte: 6,570 m

  Woonproject expo Nieuwbouw sociale woningen te Deurne Wedstrijd: 1ste prijs, 2013 Status: BouwaanvragOpdrachtgever: Woonhaven antwerpenTeam: Tom Thys architecten i.s.m Dhondt-Heyninck-Parein architectenbureau stabiliteit en technieken ir. Ch. Lobelle en Landschapsarchitect Buro GroenBudget: 19.7 miljoenOppervlakte: 15,365 m2

  Sociaal huis Uitbreiding gemeentehuis, Langemark Wedstrijd: 1ste prijs, 2013 Status: BouwaanvraagOpdrachtgever: Gemeente Langemark-PoelkapelleTeam: Tom Thys architecten i.s.m Sileghem & Partners, Tech 3 en Buro GroenBudget: 1.5 miljoenOppervlakte: 1,020 m2

  De springplankNieuwbouw basisschool te Brugge

  Wedstrijd: 1ste prijs, 2009Status: OpgeleverdOpdrachtgever: GemeenschapsonderwijsTeam: Tom Thys architecten i.s.m. Carton123 architectenARCAD ingenieursbureau, ZwevegemABETEC nv architecten & ingenieurs, DendermondeBudget: 985 000Oppervlakte: 745 m

  PRIJS VOOR ARCHITECTUUR VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN 2015

 • 13

  Sporthal Passiefbouw sporthal en jeugdcentrum Linkeroever te Antwerpen Wedstrijd: 1ste prijs, 2010 Status: WerfOpdrachtgever: AG Vespa Team: Tom Thys architecten i.s.m. Bureau Bouwtechniek en Technum-Tractebel EngineeringBedrag der werken: 2.350.000 euroBudget: 3.4 miljoenOppervlakte: 2,500 m

  Serviceflats Bouw van 48 serviceflats - IGLO te Antwerpen Wedstrijd:1ste prijs, 2006 Status: VoltooidOpdrachtgever: Schelde Senior Invest I (i.s.m. Zorgbedrijf) Team: Tom Thys architecten Projectmanagement en technische cordinatie: Interbuild nvStabiliteit, Technieken, Akoestiek, Infrastructuur: Arcade nvBudget: 4.5 miljoenOppervlakte: 3,798 m

  NOH Multifunctioneel project te Neder-Over-Heembeek

  Wedstrijd: 1ste prijs, 2008 Status: AfgelastOpdrachtgever: Vlaamse GemeenschapTeam: LAT architecten Els Claessens, Tom Thys, Tania Vandenbussche i.s.m. Bureau Bouwtechniek, Technum en LandinzichtBudget: 12.556 miljoenOppervlakte: 11,350 m2

  Masterplan IGLO Intergenerationeel project Linkeroever te Antwerpen

  Wedstrijd: 1ste prijs, 2006 Status: VoltooidOpdrachtgever: Schelde Senior Invest I (i.s.m. Zorgbedrijf)Team: Technum i.s.m. Van Geystelen-Thys architecten, De Smet Vermeulen architecten en De Vylder-Hofkens architectenBudget: -Oppervlakte: -

  PRIJS WIVINA DE MEESTER VOOR EXCELLENT BOUWMEESTERSCHAP 2014

 • 14 Studio Thys Vermeulen

  De Regenboog Basisschool voor kleuter en lager onderwijs te Grimbergen Wedstrijd: 1ste prijs, 2003 Status: BuitenaanlegOpdrachtgever: GemeenschapsonderwijsTeam: Tom Thys en Adinda Van Geystelen i.s.m Bureau Bouwtechniek Budget: 2.5 miljoen + Oppervlakte: 2,250 m +

  Sint-Ursula Basisschool voor lager onderwijs te Laken Wedstrijd: 1ste prijs, 2003 Status: VoltooidOpdrachtgever: vzw KOBN (Katholiek Onderwijs Brussel Noord)Team: Tom Thys en Adinda Van Geystelen i.s.m Bureau Bouwtechniek Budget: 2.9 miljoen Oppervlakte: 2,090 m

  Nijdrop Nieuwbouw Jeugdhuis / Muziekcentrum Nijdrop vzw te Opwijk Wedstrijd: 1ste prijs, 2003 Status: VoltooidOpdrachtgever: Jeugdhuis Nijdrop vzw Team: Tom Thys en Adinda Van Geystelen i.s.m Bureau BouwtechniekBudget: 1.3 miljoen Oppervlakte: 1,320 m

  Woonproject Pivo Nieuwbouw sociale woningen te Asse

  Wedstrijd: 1ste prijs, 2005Status: OpgeleverdOpdrachtgever: Provincie Vlaams - Brabant, Huisvestingsmaatschappij Providentia, Afdeling Gesubsidieerde Infrastructuur (AGI) Team: Tom Thys architecten ism Bureau Bouwtechniek en studiebureau Fris in het Landschap Budget: 10.9 miljoenOppervlakte: 9,945 m2

 • 15

  StardustLaagenergie kantoorgebouw aan de oever van de Seine, Boulogne-Billancourt

  Wedstrijd: 1st prijs, 2011Status: bouwaanvraag ingediend 2012Opdrachtgever: NexityTeam: ism SRA-Architectes, Artelia, Greenaffaire, VogtBudget: 135,5 miljoenOppervlakte: 57.000 m2

  Positie: Projectarchitect @ David Chipperfield ArchitectsFases: Wedstrijd tot bouwaanvraag

  Rue Fabert 2Inrichting van een wijnbibliotheek in 18de eeuws appartement te Parijs

  Status: Opgeleverd 2012Opdrachtgever: privBudget: privOppervlakte: 6m2

  Positie: Projectarchitect @ David Chipperfield ArchitectsFases: Schetsontwerp tot oplevering

  Rue Fabert 1Inrichting van een boudoir in 18de eeuws appartement te Parijs

  Status: Opgeleverd 2012Opdrachtgever: privBudget: privOppervlakte: 10m2

  Positie: Projectarchitect @ David Chipperfield ArchitectFases: Schetsontwerp tot oplevering

  HEC ParisNieuwbouw voor businessschool HEC-Paris te Jouy-en-Josas

  Wedstrijd: 1st prijs, 2008Status: Opgeleverd 2012Opdrachtgever: Chambre de Commerce et Industrie a Paris Team: ism Duplantier Debarre Architectes, VP&Green, Adams Kara Taylor, Mazet & Associes, Labeyrie & Associes, BET JP Lamoureux, BET Louis ChouletBudget: 23,3 miljoenOppervlakte: 9.945 m2

  Positie: Projectarchitect @ David Chipperfield Architects Fases: Wedstrijd tot opleveringRIBA EUROPEAN AWARD 2012

  Studio Jan Vermeulen Projectenlijst

 • 16 Studio Thys Vermeulen

  Home VijvensMasterplan en nieuwbouw voor een rust- en verzorgingstehuis met 93 bedden te Huise

  Wedstrijd: Open Oproep 1ste prijs, 2006Status: Opgeleverd 2011Opdrachtgever: VZW Home VijvensTeam: ism Bureau Bouwtechniek, Studiebureau DeklerckBudget: 11,2 miljoenOppervlakte: 6.500 m2

  Positie: Projectarchitect @ Sergison Bates architectsFases: Wedstrijd tot Definitief OntwerpGenomineerd voor DESIGNS OF THE YEAR AWARDS 2012

  BibliotheekVerbouwing van een geklasseerd schoolgebouw tot openbare bibliotheek te Blankenberge

  Wedstrijd: Open Oproep 1ste prijs, 2004Status: Opgeleverd 2012Opdrachtgever: Stadsbestuur BlankenbergeTeam: ism Bureau Bouwtechniek, Technum NV, Studiebureau BoydensBudget: 5,6 miljoenOppervlakte: 3.570 m2

  Positie: Projectarchitect @ Sergison Bates architectsFases: Wedstrijd tot Aanbestedingsdossier

  The Marrakech Museum for Photography and Visual ArtsNieuwbouw voor fotografie museum met culturele randprogrammas in het Menara district te Marrakech

  Wedstrijd: 1ste prijs, 2009Status: verwachte oplevering 2016Opdrachtgever: privTeam: ism ARUPBudget: privOppervlakte: 6.500m2

  Positie: Projectarchitect @ David Chipperfield ArchitectsFases: Wedstrijd tot schetsontwerp

  Design MuseumVerbouwing van het voormalige Commonwealth Institute in Kensignton tot een museum voor hedendaagse vormgeving, Londen

  Wedstrijd: wedstrijd selectie 2011Opdrachtgever: Design Museum LondonTeam: ism ARUPBudget: 80 miljoenOppervlakte: 25.000 m2

  Positie: Projectarchitect @ David Chipperfield ArchitectsFases: Wedstrijd

 • 17

  RITSVerbouwing van een chocoladefabriek tot hogeschool voor audiovisuele kunsten en technieken te Brussel

  Wedstrijd: Open Oproep 1ste prijs, 2004Status: geannuleerd na fase VOOpdrachtgever: Erasmushogeschool BrusselTeam: ism Bureau Bouwtechniek, Technum NV, DBa-consultBudget: 4,5 miljoenOppervlakte: 5.945 m2

  Positie: Projectarchitect @ Sergison Bates architectsFases: Wedstrijd tot Voorontwerp

  Hogeschool West-Vlaanderen Nieuwbouw voor het departement Industrieel Ontwerpen van de Hogeschool West-Vlaanderen te Kortrijk

  Wedstrijd: Open Oproep selectie, 2004Opdrachtgever: Department voor Industrieel Ontwerp and Central Diensten (CD & PIH) voor Hogeschool West-VlaanderenTeam: ism Bureau BouwtechniekBudget: 3,65 miljoenOppervlakte: 4.850 m2

  Positie: Projectarchitect @ Sergison Bates architectsFases: Wedstrijd

  UniversalNieuw hoofdkantoor voor Universal Studio in Universal City in Hollywood, Los Angeles

  Status: studie 2009Opdrachtgever: SeagramTeam: ism House and Robertson Associates, Arup; Inside-OutsideOppervlakte: 65,000 m2

  Positie: Assistent voor OMA

  Woonwerf VerolmeMasterplan voor een buitendijkse woonwijk met 300 woningen op de oude scheepswerf terreinen van Verolme te Alblasserdam

  Status: Studie 2000Opdrachtgever: Gemeente Alblasserdam en TRS ontwikkelingsgroepTeam: ism BVR-Adviseurs, Annemiek Diekman landschapsarchitecten

  Positie: Assistent voor MUSTFases: Volledige studie

 • Referentieprojecten

 • 20 Studio Thys Vermeulen

 • 21

  Woonproject PIVOAsse

 • 22 Studio Thys Vermeulen

  Woonproject PIVOAsse

  Woonproject PIVO, AsseMasterplan en nieuwbouw voor 86 sociale huur- en koopwoningen te Asse

  Betaalbaar wonen in Brusselse randDe provincie Vlaams-Brabant heeft zich tot doel gesteld om in de Vlaamse rand rond Brussel een zeer dure regio op het vlak van huisvesting nieuwe betaalbare woongelegenheden te realiseren.In het kader van haar grondbeleid vormt het woonproject P.I.V.O. voor de provincie een pilootproject met zowel sociale koopwoningen (1/3) als sociale huurwoningen (2/3) waarbij een globale dichtheid van 25 wooneenheden/ha zal nagestreefd worden. De woningen zullen daarbij aan een aantal kwantitatieve en kwalitatieve eisen moeten voldoen, rekening houdend met de andere beleidsthemas van de provincie zoals leefmilieu, welzijn en ruimtelijke ordening.

  Boven: verzichtsfoto woningen versus appartementenOnder: Lijntekening bovenaanzicht van het totale project

  Wedstrijd: 1ste prijs, Open Oproep 2006Budget: 10 200 000Oppervlakte: 9,600 m2Fases: Voltooid

 • 23

  Boven: Inplantingsplan begane grondOnder: Stedenbouwkundig massaplan

 • 24 Studio Thys Vermeulen

  Tussen kazerne en woonwijkEnerzijds refereert de aanwezigheid van grote bomen op de site naar het uitgesproken park- of campus-karakter van het kazerneterrein. Anderzijds sluit het programma van wonen aan bij de verkaveling aan de zuidzijde. Het ontwerp probeert daarbij zowel de landschappelijke kwaliteiten van het kazerneterrein als de woonkwaliteiten van de aangrenzende verkaveling in zich op te nemen.

  Diversiteit aan woontypologienDe uiteenlopende schalen aan weerszijde van de site worden overbrugd in de verschillende typologien en architecturale verschillen van de nieuwe woningen. Het verschil in schaal tussen de loodsen van het kazerneterrein enerzijds en de vrijstaande woningen van de verkaveling anderzijds wordt overbrugd door gebouwen met verschillende korrel-grootte en afnemende graad van collectiviteit (van gestapelde woningen met gemeenschappelijke inkomhal tot volledig vrijstaande woning), afnemende densiteit (systematisch steeds minder verdichting) en een verschil in architecturale expressie. De combinatie van verschillende woningtypes en architecturale typologin, zorgt voor diversifiring in het gebied en vergroot de leefbaarheid.

  Boven: Overzicht van de werfOnder: Overzichtsplannen verschillende woontypologien

  2/3e verdieping

  woningen type B, C en D - gevels, snedes

  snede dwars snede langs

  gevel zuid

  gevel noord

  gevel oost

  gevel west

  woonproject PIVO Asse - Tom Thys architecten Arduinkaai 37/23 1000 Brussel T 02 219 07 63 www.vgt.be

  0 2 5 10m

  woningen type B, C en D - gevels, snedes

  snede dwars snede langs

  gevel zuid

  gevel noord

  gevel oost

  gevel west

  woonproject PIVO Asse - Tom Thys architecten Arduinkaai 37/23 1000 Brussel T 02 219 07 63 www.vgt.be

  0 2 5 10m

  woningen type E - gevels, snedes

  snede dwars snede langs

  gevel oost

  gevel noord gevel west

  woonproject PIVO Asse - Tom Thys architecten Arduinkaai 37/23 1000 Brussel T 02 219 07 63 www.vgt.be

  0 2 5 10m

  1/500PIVO ASSE

  27/04/2015 Plan +1

  1/500datum:

  PIVO ASSE27/04/2015

  Tekening:Architect: Info:

  schaal:Plan +2

  1/1500Woonproject PIVO, Asse

  29/04/2015 Inplantingsplan

  1/500Woonproject PIVO, Asse

  29/04/2015 Plan +1

  Tom Thys architecten

  1/500datum:

  Woonproject PIVO, Asse29/04/2015

  Leopold II laan 53, 1080 Brusseltel. 02/219 07 63e-mail: [email protected]

  Tekening:Architect: Info:

  schaal:Plan +0 3

  gelijkvloers

  woningen type E - gevels, snedes

  snede dwars snede langs

  gevel oost

  gevel noord gevel west

  woonproject PIVO Asse - Tom Thys architecten Arduinkaai 37/23 1000 Brussel T 02 219 07 63 www.vgt.be

  0 2 5 10m

  gevel oost gevel oost

  snede langs snede langs

 • 25

  Boven: Zicht op woonerfOnder: Overzichtsfoto appartementen versus woningen

 • 26 Studio Thys Vermeulen

 • 27

  Links onder: Zicht op terrasLinks boven: Zicht van de leefruimteRechts Boven: Trap met bovenlichtRechts midden: Relatie hal leefruimteRechts onder: Traphal

 • 28 Studio Thys Vermeulen

 • 29

  IGLOServiceflats, Linkeroever Antwerpen

 • 30 Studio Thys Vermeulen

  Met het Intergenerationeel Project Linkeroever wil de opdrachtgever een eerste stap zetten in de heropwaardering van Europark op de Linkeroever in Antwerpen. Door de implementatie van een sociale infrastructuur in het hart van Europark wordt het monofunctionele karakter van de wijk doorbroken. Tegelijkertijd is er sprake van een opwaardering van de fysieke omgeving. Met het IGLO-programma wordt aansluiting gezocht met de huidige bewoners en gebruikers van de wijk en tegelijkertijd een sterke binding gezocht met de ruimere omgeving van Linkeroever. Het IGLO-project overstijgt het wijkniveau. Er ontstaat een nieuwe centraliteit in Europark die een werkveld heeft voor de ganse Linkeroever. Een duidelijk gedefinierde publieke ruimte de IGLO-straat rijgt al de publieke functies aan elkaar.

  Plaatsing van het IGLO-programma in ontwikkelingsvelden:- Het kinderdagverblijf en RVT worden samen in n veld gerealiseerd (De Smet Vermeulen architecten) - Het dienstencentrum en jeugdcentrum worden rond de Chicagotoren geplooid (Jan De Vylder architecten) - 48 aanleunwoningen maken de link tussen RVT en de rest van de wijk. (Tom Thys architecten)

  Boven: Beeld vanuit de Emile Verhaerenlaan

  IGLOServiceflats, Linkeroever Antwerpen

  Opdrachtgever: Schelde Senior Invest I (i.s.m. Zorgbedrijf)Team: Tom Thys Architecten i.s.m. Arcade nvBudget: 4.5 miljoenOppervlakte: 3 798 mFases: Voltooid, 2006 - 2012

  Bekroond met Prijs Wivina Demeester voor excellent bouwheerschap 2014

 • 31

  Boven: PlannensetOnder: Inplantingsmaquette

  Zuidgevel

  Niveau +1

  Niveau 0

  1/400IGLO SERVICEFLATS LINKEROEVER

  24/04/2015 NIV 0

  1/400IGLO SERVICEFLATS LINKEROEVER

  24/04/2015 NIV 1

  Tom Thys architecten

  1/400datum:

  IGLO LINKEROEVER, 48 SERVICEFLATS24/04/2015

  Leopold II laan 53, 1080 Brusseltel. 02/219 07 63e-mail: [email protected]

  Tekening:Architect: Info:

  schaal:NIV 0

  1/400IGLO LINKEROEVER, 48 SERVICEFLATS

  24/04/2015 NIV 1

  2

  1/150IGLO SERVICEFLATS LINKEROEVER

  24/04/2015 Typeverdiep

  1/400IGLO SERVICEFLATS LINKEROEVER

  24/04/2015 NIV 0

  1/400IGLO SERVICEFLATS LINKEROEVER

  24/04/2015 NIV 11/400

  IGLO LINKEROEVER, 48 SERVICEFLATS24/04/2015 NIV 0

  Tom Thys architecten

  1/400datum:

  IGLO LINKEROEVER, 48 SERVICEFLATS24/04/2015

  Leopold II laan 53, 1080 Brusseltel. 02/219 07 63e-mail: [email protected]

  Tekening:Architect: Info:

  schaal:NIV 1

  CHECK

  1/400IGLO LINKEROEVER, 48 SERVICEFLATS

  24/04/2015 GEVEL EMIEL VERHAEGENLAAN

  3

  1/150IGLO SERVICEFLATS LINKEROEVER

  24/04/2015 Typeverdiep

  1/400IGLO SERVICEFLATS LINKEROEVER

  24/04/2015 NIV 0

  1/150IGLO SERVICEFLATS LINKEROEVER

  24/04/2015 LANGE SNEDE1/150

  IGLO LINKEROEVER, 48 SERVICEFLATS24/04/2015 Typeverdiep

  1/400IGLO LINKEROEVER, 48 SERVICEFLATS

  24/04/2015 NIV 1

  16 14 12

  zuidgevel

  Tom Thys architecten

  1/400datum:

  IGLO LINKEROEVER, 48 SERVICEFLATS24/04/2015

  Leopold II laan 53, 1080 Brusseltel. 02/219 07 63e-mail: [email protected]

  Tekening:Architect: Info:

  schaal:GEVEL EMIEL VERHAEGENLAAN 4

 • 32 Studio Thys Vermeulen

  Boven: Beeld vanuit de Emile Verhaerenlaan

 • 33

  De uitgangspunten voor het ontwerp van de 48 aanleunwoningenzijn:

  De tuinen tussen de 3 volumes zorgen voor interessanteDOORZICHTEN naar en vanuit de tuinen van het RVT.We voorzien een COMPACTE CIRCULATIE centraal in het volume. De inkomhal op gelijkvloers is toegankelijk via de tussenliggende tuinen. Door de compacte plantypologien ontstaan 4 interessante HOEKAPPARTEMENTEN. De gelijkvloerse appartementen richten zich op een EIGEN TUIN. De appartementen op de verdiepingen kijken uit op de OMGEVING.

  In de architectuur van het gebouw zoeken we op verschillendemanieren naar een verrijking van de ervaring:

  Manipulatie van de 3 bouwvolumes: zowel in het plan als in de gevel passen we kleine VERSCHUIVINGEN toe. Het 3de volume wordt gespiegeld. Zo ontstaan er tussen de 3 bouwvolumes een interessante dialoog en een leuk spel van ordening en afwijking.De GELAAGDHEID VAN DE GEVEL: binnen een eenvoudigeeconomische baksteenarchitectuur streven we naar een zekeregelaagdheid in de gevel. We onderscheiden het vlak van hetmetselwerk, het buitenschrijnwerk erachter en de ballustrades ervoor. Op de verdiepingen verplaatsen we buitenschrijnwerk dieper achter de gevel, hier ontstaan er loggias. Op het gelijkvloers komen de ballustrades los van de gevel, hier ontstaan er tuinen. We streven op die manier naar een sterke interactie met de straat. Het project verlevendigt de omliggende wijk.

  Boven: Zicht binnenin een van de appartementen

 • 34 Studio Thys Vermeulen

 • 35

  Expo DeurneSociaal woningbouwproject, Deurne

 • 36 Studio Thys Vermeulen

  De site als schakelHet vormgeven van projecten waar mensen samenwonen is voor ons erg bijzonder. Elk individueel persoon heeft een beeld van hoe hij idealiter zou willen wonen. Dat willen we respecteren. Tegelijk willen we een klimaat scheppen waar mensen in harmonie kunnen samenleven. Enkele kernbegrippen waar we rond willen werken zijn: - Het samenwonen in een levendige wijk. Hoe geven we aandacht aan zowel het individuele als aan het collectieve?- Hoe maken we betekenisvolle plekken. Vanaf wanneer relateren mensen zich aan een collectieve plek? - Hoe kan het project een schakel zijn voor de omgeving. Hoe gaat het een interactie aan met de buurt? Wat is de rol van de publieke ruimte hierbinnen?

  Vorige: Render doorgang Frank CraeybeckxlaanBoven: OmgevingsmaquetteOnder: Conceptschets

  Expo DeurneSociaal woningbouwproject, Deurne

  Wedstrijd: 1ste prijs, 2013Opdrachtgever: Woonhaven AntwerpenTeam: Tom Thys architecten i.s.m. Dhondt-Heyninck-Parein architecten, Buro Groen, ir. Ch. LobelleBudget: 23.282.788Oppervlakte: 26 329 mFases: Uitvoeringsdossier

  PROJECT EXPOSociaal woningbouwproject te Deurne

  22/10/2013

  TV Tom Thys architecten - Dhondt-Heyninck-Parein architecten - Buro Groen - ir. Ch. Lobelle

 • 37

  SCHAALGEBOUW INDEX

  VO

  NIV

  projectnummer:

  opgemaakt door: FASE

  datum:

  GEBOUW INDEXNIV

  ligging:

  architect:

  EXPO DeurneSociaal woningbouwproject

  Woonhaven Antwerpenvertegenwoordigd door: Bram BorghsJan Denucstraat 232020 Antwerpentel. 03/213 67 00e-mail: [email protected]

  TECONverantwoordelijke: Tinus van der ValkGrote Steenweg 5292600 Berchemtel. 03 609 51 11e-mail: [email protected]

  13/02/2015

  bouwheer:

  ingenieur stabiliteit:

  titel:

  DEUR-ABC-2300 Terreinsnedes

  TECONverantwoordelijke: Vincent BrisonGrote Steenweg 5292600 Berchemtel. 03 230 63 37e-mail: [email protected]

  ingenieur technieken:

  TV Tom Thys architectenDhondt Heyninck Parein architectenLeopold II laan 53, 1080 Brusseltel. 02/219 07 63e-mail: [email protected]

  TV Tom Thys architectenDhondt Heyninck Parein architecten ABC -

  Gelegen tussen de Frank Craeybeckxlaan, Louis Wanbecqstraat, Pieter de Ridderstraat en de Palinckstraat te Deurne, Antwerpen

  13_04 - Deurne

  Piet

  er D

  e Ridd

  erstr

  aat

  Louis

  Wan

  becq

  straa

  t

  Centr

  ale P

  lein

  +0,00 0,00

  +10,73

  0,00

  +10,73

  +13,79

  +7,67

  +13,79

  +10,73

  +13,79

  Tuine

  n Blok

  A

  Palin

  ckstr

  aat

  Tuine

  n Blok

  A

  Binn

  entu

  in Bl

  ok B

  Spee

  lzone

  +0,00 +0,00 +0,03

  +10,73

  +7,67

  +13,79

  +10,73

  +13,79

  AFr

  ank C

  raey

  beck

  xlaan

  Binnentuin Blok B

  +0,03

  +13,79

  Louis

  Wan

  becq

  straa

  t

  Binn

  entu

  in Bl

  ok B

  Centr

  ale P

  lein

  +0,00

  +10,73

  +13,79

  Binn

  entu

  in Bl

  ok C

  Piet

  er D

  e Ridd

  erstr

  aat

  Fran

  k Cra

  eybe

  ckxla

  an

  Binn

  entu

  in Bl

  ok C

  +0,00 +0,00

  +16,85

  +19,91

  +13,79

  Palin

  ckstr

  aat

  Tuine

  n Blok

  A

  +0,00 +0,00

  +10,73 +10,73

  +13,79

  +7,67

  Centr

  ale P

  lein

  Palin

  ckstr

  aat

  liftkooi 110x140

  INKOM

  liftkooi 110x140

  INKOM

  liftkooi 110x140

  INKOM

  liftkooi 110x140

  INKOM

  Fran

  k Cra

  eybe

  ckxla

  an

  Centr

  ale P

  lein

  +0,00

  +19,91

  +13,79

  0,00

  +10,73

  0,00

  +13,79

  +16,85

  +10,73

  +0,00

  +7,67

  Louis

  Wan

  becq

  straa

  t

  Piet

  er D

  e Ridd

  erstr

  aat

  Centr

  ale P

  lein

  +0,00

  +13,79

  +19,91

  +0,00

  Terreinsnede A -Frank CraeybeckxlaanCe

  ntrale

  plei

  n

  Fran

  k Cra

  eybe

  ckxla

  an

  Palin

  ckstr

  aat

  +0,00

  +10,73 +10,73

  0,00

  +13,79

  +10,73

  0,00

  +13,79

  Terreinsnede F - Blok B/C

  Terreinsnede E - Blok A/B

  Terreinsnede D - Blok A

  Terreinsnede B - Pieter de Ridderstraat

  Terreinsnede G - Blok C/A

  Terreinsnede C - Louis Wanbecqstraat

  SCHAALGEBOUW INDEX

  VO

  NIV

  projectnummer:

  opgemaakt door: FASE

  datum:

  GEBOUW INDEXNIV

  ligging:

  architect:

  EXPO DeurneSociaal woningbouwproject

  Woonhaven Antwerpenvertegenwoordigd door: Bram BorghsJan Denucstraat 232020 Antwerpentel. 03/213 67 00e-mail: [email protected]

  TECONverantwoordelijke: Tinus van der ValkGrote Steenweg 5292600 Berchemtel. 03 609 51 11e-mail: [email protected]

  13/02/2015

  bouwheer:

  ingenieur stabiliteit:

  titel:

  DEUR-ABC-2300 Terreinsnedes

  TECONverantwoordelijke: Vincent BrisonGrote Steenweg 5292600 Berchemtel. 03 230 63 37e-mail: [email protected]

  ingenieur technieken:

  TV Tom Thys architectenDhondt Heyninck Parein architectenLeopold II laan 53, 1080 Brusseltel. 02/219 07 63e-mail: [email protected]

  TV Tom Thys architectenDhondt Heyninck Parein architecten ABC -

  Gelegen tussen de Frank Craeybeckxlaan, Louis Wanbecqstraat, Pieter de Ridderstraat en de Palinckstraat te Deurne, Antwerpen

  13_04 - Deurne

  Piet

  er D

  e Ridd

  erstr

  aat

  Louis

  Wan

  becq

  straa

  t

  Centr

  ale P

  lein

  +0,00 0,00

  +10,73

  0,00

  +10,73

  +13,79

  +7,67

  +13,79

  +10,73

  +13,79

  Tuine

  n Blok

  A

  Palin

  ckstr

  aat

  Tuine

  n Blok

  A

  Binn

  entu

  in Bl

  ok B

  Spee

  lzone

  +0,00 +0,00 +0,03

  +10,73

  +7,67

  +13,79

  +10,73

  +13,79

  AFr

  ank C

  raey

  beck

  xlaan

  Binnentuin Blok B

  +0,03

  +13,79

  Louis

  Wan

  becq

  straa

  t

  Binn

  entu

  in Bl

  ok B

  Centr

  ale P

  lein

  +0,00

  +10,73

  +13,79

  Binn

  entu

  in Bl

  ok C

  Piet

  er D

  e Ridd

  erstr

  aat

  Fran

  k Cra

  eybe

  ckxla

  an

  Binn

  entu

  in Bl

  ok C

  +0,00 +0,00

  +16,85

  +19,91

  +13,79

  Palin

  ckstr

  aat

  Tuine

  n Blok

  A

  +0,00 +0,00

  +10,73 +10,73

  +13,79

  +7,67

  Centr

  ale P

  lein

  Palin

  ckstr

  aat

  liftkooi 110x140

  INKOM

  liftkooi 110x140

  INKOM

  liftkooi 110x140

  INKOM

  liftkooi 110x140

  INKOM

  Fran

  k Cra

  eybe

  ckxla

  an

  Centr

  ale P

  lein

  +0,00

  +19,91

  +13,79

  0,00

  +10,73

  0,00

  +13,79

  +16,85

  +10,73

  +0,00

  +7,67

  Louis

  Wan

  becq

  straa

  t

  Piet

  er D

  e Ridd

  erstr

  aat

  Centr

  ale P

  lein

  +0,00

  +13,79

  +19,91

  +0,00

  Terreinsnede A -Frank Craeybeckxlaan

  Centr

  ale p

  lein

  Fran

  k Cra

  eybe

  ckxla

  an

  Palin

  ckstr

  aat

  +0,00

  +10,73 +10,73

  0,00

  +13,79

  +10,73

  0,00

  +13,79

  Terreinsnede F - Blok B/C

  Terreinsnede E - Blok A/B

  Terreinsnede D - Blok A

  Terreinsnede B - Pieter de Ridderstraat

  Terreinsnede G - Blok C/A

  Terreinsnede C - Louis Wanbecqstraat

  DEUR-ABC-2100EXPO DeurneSociaal woningbouw project2100 Deurne

  Woonhaven AntwerpenJan Denucstraat 23, 2020 Antwerpen

  03/ 213 67 [email protected]

  Niveau -01Welstandscommissie

  13/02/2015

  TV Tom Thys architectenDhondt Heyninck Parein architecten DEUR-ABC-2101EXPO DeurneSociaal woningbouw project

  2100 Deurne

  Woonhaven AntwerpenJan Denucstraat 23, 2020 Antwerpen

  03/ 213 67 [email protected] datum:

  Niveau 00Welstandscommissiefase:

  13/02/2015

  Leopold II laan 53, 1080 Brusseltel. 02/219 07 63e-mail: [email protected]

  tel.e-mail:

  Tekening:Revisie:Project:Bouwheer:Architect: Info:

  schaal:

  auteur:

  DEUR-ABC-2102EXPO DeurneSociaal woningbouw project2100 Deurne

  Woonhaven AntwerpenJan Denucstraat 23, 2020 Antwerpen

  03/ 213 67 [email protected]

  Niveau 01Welstandscommissie

  13/02/2015

  kk

  WA

  WA

  kk

  WA

  kk

  6.46.4

  WA

  kk

  WA

  kk

  WA

  kk

  6.46.4

  WA

  kk

  kk

  WA

  WA

  kk

  kk

  WA

  kk

  WA

  kk

  kk

  WA

  kk

  WA

  kk

  WA

  WA

  kk

  kkWA kk WA

  kk

  kk

  kk

  kk

  kk

  kk

  kk

  kk

  kk

  kk

  kk

  VIDE

  kk

  VIDE

  kk

  VIDE

  kk

  VIDE

  kk

  VIDE

  kk

  VIDE

  kk

  VIDE

  kk

  VIDE

  kk

  kk

  WA

  kk

  WA

  kk

  WA

  kk

  WA

  kk

  Boven: Plan niveau 0Onder: Terreinsnede

 • 38 Studio Thys Vermeulen

  De site neemt een bijzondere positie in in dit weefsel. Het grenst zowel aan de stedelijke as, als aan het woonweefsel. Omliggend vinden we zowel een toren als de achterkanten van woningen. Zowel een school als gemeenschapsfuncties. De vraag wordt gesteld om een aanzienlijke hoeveelheid publieke ruimte te voorzien in het project. Het project kan zich daarbij ontwikkelen als een schakel voor zijn omgeving. Een schakeltussen verschillende ruimtelijke condities en een schakel tussen verschillende gebruikers. Op die manier kan het bijdragen aan zowel het versterken van een levendig centrum, als aan het verhogen van de diversiteit aan gebouwen en publieke ruimte binnen dit stuk typische voorstad.

  En gentegreerd ontwerp: schakelen en verbinden, zowel van bouwblokvolumes als van de open ruimtesBebouwing:

  - We ontwerpen 3 bouwblokken. We sluiten zo aan met de residientile wijk bestaande uit bouwblokken. Het is een bouwblokproject in de rij. We vervolledigen de straatgevels en zijn zo in harmonie met de omgeving.- Een grote kwaliteit van het wonen in een bouwblok is de tweeledigheid in orintatie: een meer formele voorzijde kijkt uit op publiek domein, en een informelere achterzijde kijkt uit op rustige tuintjes of een collectief hof.- We ontwerpen 3 bouwblokken met verschillende kwaliteiten. De eerste is het laagst en breedst en werkt het bestaande bouwblok aan de Palinckstraat af. Het derde bouwblok is het meest compact en hoogst, en vormt samen met de bestaande woontoren een stedelijk accent op de Frank Craeybeckxlaan. - Deze 3 bouwblokken representeren verschillende woonvormen gaande van individueel naar meer collectief.

  Open ruimte:- Het ontwerp van de open ruimte vormt de cruciale schakel in het ontwerp. We ontwerpen een verbindende ruimte. De ruimte takt op een intelligente manier aan op het omliggende weefsel en creert zo enkele nieuwe interessante doorgangen en looplijnen.- Net zoals in het centrum van een stad wordt de maat van de bouwblokken kleiner tegenover die van het omliggende weefsel. Hierdoor wordt de doorwaadbaarheid van het gebied groter. De ruimte bestaat uit 2 duidelijk gedefinieerde en onderling geschrankte pleinen.- De open ruimte wordt telkens aan n zijde begrenst door een bestaande straatgevel. De ruimte behoort zo letterlijk tot de buurt en is bijgevolg gemakkelijk toegankelijk vanaf de straat. Iedereen is welkom.- Naast de publieke open ruimte zijn er nog de binnenhoven en private tuinen, elk met een ander karakter.

  2

  3 1

  3

  4

  2

  1

  13

  2

  12

  3 1Schema: Verschillende bouwhoogte

  Render Plein

  Schema: Buitencirculatie

  Schema: Verschillende binnnenzijdes bouwblokken Schema: Mobiliteit fiets

  2

  3 1

  3

  4

  2

  1

  13

  2

  12

  3 1

  Mobilitiet fiets Mobiliteit auto

  3. Masterplan

  Binnenzijde bouwblokken

  3. Masterplan

 • 39

  Boven: Render speelzone Louis WanbecqstraatOnder: Render straatgevel Pieter de Ridderstraat

 • 40 Studio Thys Vermeulen

  ArchitectuurHet project ontkent niet dat het een groot project betreft. De 3 bouwblokken zijn onderscheiden maar hebben een duidelijk verwante architectuur. Binnen deze architectuur zoeken we naar variaties op zoek naar een levendig geheel. Om het openbaar domein te activeren, zijn de toegangen van de woningen rondomrond de bouwblokken verspreid. Dit creert een levendige publieke ruimte. In dit project integreren we verschillende woonvormen van individuele naar meer collectieve. De inkomdeur verbeeldt deze variatie. Ze is de belangrijke overgang tussen de publieke ruimte en de semi-publieke of privruimte. Naarmate de deur of poort belangrijker of collectiever wordt, des te groter is ze vormgegeven.

  Service

  Dag functies

  Nacht functies

  Kernen

  6. Dag - nacht schema

  Toegangen woningen

  3. Masterplan

  Grondgebonden woningen

  Appartementen

  Terrassen

  Tuin

  Kernen

  5. Buitenruimtes

  2/4 *2/3 *

  2/3 *

  2/3 *

  1/2 * 1/2 * 3/4 1/2

  2/3

  1/2

  1/2

  1/2

  3/5 3/5 3/5 3/5 2/4

  2/4

  2/4

  2/4 3/5 3/5 3/6

  4/7

  4/7

  2/3

  3/5

  1/2 1/2

  3/5

  3/5

  4/6

  4/7

  2/3 2/4 4/5

  5/8 5/8 4/8 4/8

  5/8

  5/8

  5/8

  5/8

  5/8

  5/8

  5/8

  5/8

  4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5

  1 Kamer

  2 Kamer

  4 Kamer

  5 Kamer

  3 Kamer

  Kernen

  4. Typeverdeling

  Collectieve versus private toegangen

  Grote versus kleine woningen

  Woningen versus appartementen

  Dag-nacht functies

 • 41

  Recht boven: Gevelmaquette blok ALinks boven: Gevelmaquette bok BOnder: Gevelmaquettes blok C

 • 42 Studio Thys Vermeulen

  Type BE 3/5VMSW

  - hal min. 1.5 m2- leefruimte min. 20+2pp=30 m2- keuken min. 4+0.5pp=6.5 m2- ouders min. 12 m2- 1 kind min. 8 m2- berging min: 1+1m2 pp=6 m2- berging max: 1+2m2 pp=11 m2- badkamer min. 3+0.5pp=5.5 m2- toilet min. (0.9*1.3) 1.17 m2 T- (gang 10-15% van WO)

  WO = zonder buitenwanden, incl. binnenmuren, vides, kokers, berging, trappen en circulatieruimte

  - surplus berging min: 1+1m2 pp=6 m2- surplus berging max: 1+2m2 pp=11 m2

  WO 3/5 = 88 - 105 m2

  WO max + berging max = 105+11=116 m2

  WO max + berging ontwerp = 105+6.3=111.3 m2

  WO ontwerp 111.2 m2

  liftkooi 110x140

  1

  2

  3

  4

  5

  17 - AT 24cm OT 18cm

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  H

  kk

  12.014.5 8.3

  40.8

  5.56.3

  WA

  8.0 7.5

  EI13

  0

  Type BE 3/5

  INKOM

  1

  2

  3

  4

  5

  17 - AT 24cm OT 18cm

  6

  1

  2

  3

  44 - AT 27.5cm OT 16.25cm

  H

  liftkooi 110x140

  Type BF 4/5

  12.08.314.5

  8.0

  5.56.3

  WA

  kk

  33.6

  7.4

  EI13

  0

  Type BE 3/5VMSW

  - hal min. 1.5 m2- leefruimte min. 20+2pp=30 m2- keuken min. 4+0.5pp=6.5 m2- ouders min. 12 m2- 1 kind min. 8 m2- berging min: 1+1m2 pp=6 m2- berging max: 1+2m2 pp=11 m2- badkamer min. 3+0.5pp=5.5 m2- toilet min. (0.9*1.3) 1.17 m2 T- (gang 10-15% van WO)

  WO = zonder buitenwanden, incl. binnenmuren, vides, kokers, berging, trappen en circulatieruimte

  - surplus berging min: 1+1m2 pp=6 m2- surplus berging max: 1+2m2 pp=11 m2

  WO 3/5 = 88 - 105 m2

  WO max + berging max = 105+11=116 m2

  WO max + berging ontwerp = 105+6.3=111.3m2

  WO ontwerp 103.4 m2

  12.0 8.3 14.5

  8.0

  5.5 6.3

  WA

  kk

  33.6

  7.4

  EI13

  0

  DEUR-B-24061/100 @ A3

  EXPO DeurneSociaal woningbouw project2100 Deurne

  Woonhaven AntwerpenJan Denucstraat 23, 2020 Antwerpen

  03/ 213 67 [email protected]

  Type BD' 2/4VO

  25/11/2014...

  TV Tom Thys architectenDhondt Heyninck Parein architecten DEUR-B-2407

  1/100 @ A3

  EXPO DeurneSociaal woningbouw project2100 Deurne

  Woonhaven AntwerpenJan Denucstraat 23, 2020 Antwerpen

  03/ 213 67 [email protected] datum:

  Type BE 3/5VOfase:

  25/11/2014

  Leopold II laan 53, 1080 Brusseltel. 02/219 07 63e-mail: [email protected]

  tel.e-mail:

  Tekening:Revisie:Project:Bouwheer:Architect: Info:

  schaal:

  ...auteur:

  DEUR-B_24081/100 @ A3

  EXPO DeurneSociaal woningbouw project2100 Deurne

  Woonhaven AntwerpenJan Denucstraat 23, 2020 Antwerpen

  03/ 213 67 [email protected]

  Type BE' 3/5VO

  25/11/2014...

  Links boven: Voorbeeld Type appartementLinks onder: Typeplan rijwoningRechts boven: Zicht op inpandig terrasRechts onder: Zicht op relatie leefruimte - zitruimte

  VIDE

  3

  1

  2

  4

  4 - AT 22.5cm OT 17.75cm

  16 - AT 22.5cm OT 18.75cm

  3

  5

  4

  6

  7

  8

  10

  9

  11

  13

  14

  16

  15

  12

  2

  1

  11.4

  20.0

  WA

  16 - AT 22.5cm OT 19.0cm

  5

  6

  7

  8

  10

  9

  11

  16

  12

  4

  3

  13

  14

  15

  12

  8.0

  8.0 8.2

  2.3

  6.5

  0.4VIDE

  16 -

  AT 2

  2.5c

  m

  O

  T 18

  .5cm

  1

  2

  3

  5

  4

  3

  5

  4

  6

  2

  1

  kk

  6.6

  19.1

  1.0

  1.6

  5.1

  GELIJKVLOERS EERSTE VERDIEPING TWEEDE VERDIEPING

  Type AC 4/5

  Type AD 4/6

  Type AD 2/4

  1

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  16

  15

  14

  13

  12

  11

  17

  17 -

  AT 2

  4cm

  OT

  18cm

  9

  2

  10

  355H

  liftk

  ooi 1

  10x1

  40

  20 200 20 152 233 41

  2017

  020

  160

  kk

  WA

  EI130

  6.5

  15.1 7.9 12.4

  2.6

  7.9

  4.2

  565 10 420 10 220 10 345

  360

  1518

  010

  230

  6.3

  100

  1031

  0

  5515

  010

  220

  42.6

  1048

  ,5

  346,5

  10.0

  41 360 10 195

  6.5

  1638,5

  360

  3739

  122

  180

  299 7 520 10 200 10 220 10 345

  360

  1542

  0

  Type AD 4/6VMSW

  - hal min. 1.5 m2- leefruimte min. 20+2pp= 32 m2- keuken min. 4+0.5pp= 7 m2- ouders min. 12 m2- 2 kinderen min. 14 m2- berging min: 1+1m2 pp = 7 m2- berging max: 1+2m2 pp = 13 m2- badkamer min. 3+0.5pp= 6 m2- toilet min. (0.9*1.3) 1.17 m2 - (gang 10-15% van WO)

  WO = zonder buitenwanden, incl. binnenmuren, vides, kokers, berging, trappen en circulatieruimte

  - surplus berging min: 1+1m2 pp = 7 m2- surplus berging max: 1+2m2 pp = 13 m2

  WO 4/6 = 100 - 122 m2

  WO max + berging max = 122+13 = 135 m2

  WO max + berging ontwerp = 122+6.8 = 128.8 m2

  WO ontwerp 125.0 m2

  DEUR-A_24021 / 100 @ A3

  EXPO DeurneSociaal woningbouw project2100 Deurne

  Woonhaven AntwerpenJan Denucstraat 23, 2020 Antwerpen

  03/ 213 67 [email protected]

  Type AB 4/7VO

  25/11/2014

  TV Tom Thys architectenDhondt Heyninck Parein architecten DEUR-A-2403EXPO DeurneSociaal woningbouw project

  2100 Deurne

  Woonhaven AntwerpenJan Denucstraat 23, 2020 Antwerpen

  03/ 213 67 [email protected] datum:

  Type AC 4/5Welstandscommissiefase:

  13/02/2015

  Leopold II laan 53, 1080 Brusseltel. 02/219 07 63e-mail: [email protected]

  tel.e-mail:

  Tekening:Revisie:Project:Bouwheer:Architect: Info:

  schaal:

  auteur:

  DEUR-A-24041 / 100 @ A3

  EXPO DeurneSociaal woningbouw project2100 Deurne

  Woonhaven AntwerpenJan Denucstraat 23, 2020 Antwerpen

  03/ 213 67 [email protected]

  Type AD 4/6VO

  25/11/2014

  VIDE

  3

  1

  2

  4

  4 - AT 22.5cm OT 17.75cm

  16 - AT 22.5cm OT 18.75cm

  3

  5

  4

  6

  7

  8

  10

  9

  11

  13

  14

  16

  15

  12

  2

  1

  11.4

  20.0

  WA

  16 - AT 22.5cm OT 19.0cm

  5

  6

  7

  8

  10

  9

  11

  16

  12

  4

  3

  13

  14

  15

  12

  8.0

  8.0 8.2

  2.3

  6.5

  0.4VIDE

  16 -

  AT 2

  2.5c

  m

  O

  T 18

  .5cm

  1

  2

  3

  5

  4

  3

  5

  4

  6

  2

  1

  kk

  6.6

  19.1

  1.0

  1.6

  5.1

  GELIJKVLOERS EERSTE VERDIEPING TWEEDE VERDIEPING

  Type AC 4/5

  Type AD 4/6

  Type AD 2/4

  1

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  16

  15

  14

  13

  12

  11

  17

  17 -

  AT 2

  4cm

  OT

  18cm

  9

  2

  10

  355H

  liftk

  ooi 1

  10x1

  40

  20 200 20 152 233 41

  2017

  020

  160

  kk

  WA

  EI130

  6.5

  15.1 7.9 12.4

  2.6

  7.9

  4.2

  565 10 420 10 220 10 345

  360

  1518

  010

  230

  6.3

  100

  1031

  0

  5515

  010

  220

  42.6

  1048

  ,5

  346,5

  10.0

  41 360 10 195

  6.5

  1638,5

  360

  3739

  122

  180

  299 7 520 10 200 10 220 10 345

  360

  1542

  0

  Type AD 4/6VMSW

  - hal min. 1.5 m2- leefruimte min. 20+2pp= 32 m2- keuken min. 4+0.5pp= 7 m2- ouders min. 12 m2- 2 kinderen min. 14 m2- berging min: 1+1m2 pp = 7 m2- berging max: 1+2m2 pp = 13 m2- badkamer min. 3+0.5pp= 6 m2- toilet min. (0.9*1.3) 1.17 m2 - (gang 10-15% van WO)

  WO = zonder buitenwanden, incl. binnenmuren, vides, kokers, berging, trappen en circulatieruimte

  - surplus berging min: 1+1m2 pp = 7 m2- surplus berging max: 1+2m2 pp = 13 m2

  WO 4/6 = 100 - 122 m2

  WO max + berging max = 122+13 = 135 m2

  WO max + berging ontwerp = 122+6.8 = 128.8 m2

  WO ontwerp 125.0 m2

  DEUR-A_24021 / 100 @ A3

  EXPO DeurneSociaal woningbouw project2100 Deurne

  Woonhaven AntwerpenJan Denucstraat 23, 2020 Antwerpen

  03/ 213 67 [email protected]

  Type AB 4/7VO

  25/11/2014

  TV Tom Thys architectenDhondt Heyninck Parein architecten DEUR-A-2403EXPO DeurneSociaal woningbouw project

  2100 Deurne

  Woonhaven AntwerpenJan Denucstraat 23, 2020 Antwerpen

  03/ 213 67 [email protected] datum:

  Type AC 4/5Welstandscommissiefase:

  13/02/2015

  Leopold II laan 53, 1080 Brusseltel. 02/219 07 63e-mail: [email protected]

  tel.e-mail:

  Tekening:Revisie:Project:Bouwheer:Architect: Info:

  schaal:

  auteur:

  DEUR-A-24041 / 100 @ A3

  EXPO DeurneSociaal woningbouw project2100 Deurne

  Woonhaven AntwerpenJan Denucstraat 23, 2020 Antwerpen

  03/ 213 67 [email protected]

  Type AD 4/6VO

  25/11/2014

  Linksboven: Geveldetail Rijwoning straatRechtsboven: Plan niveau 0 Rijwoning straatOnder: Interieurbeeld split-level

 • 43

 • 44 Studio Thys Vermeulen

 • 45

  GreathempoortIntergenerationeel woonproject, Borgloon

 • 46 Studio Thys Vermeulen

  Greathempoort, BorgloonBinnen het klimaat van een hernieuwd ruimtelijk beleid voor Vlaanderen, is het voor ons een uitdaging om in te zetten op woonvormen die de verdere suburbanisatie en versnippering van het woonareaal een halt toe roepen. Op de site worden twee vormen van geclusterd wonen gentroduceerd die binnen de traditie van geclusterd bouwen heel duidelijk refereren naar de schaal van de vierkantshoeve. In de hoger gelegen zone vervolledigen we de boerenburgerwoning met een orthogonaal, L-vormig volume waardoor terug een woonerf ontstaat. In de boomgaard vormt de compositie van drie parkvillas een duidelijk leesbare tweede collectieve wooncluster.

  Om het karakter van wonen dichtbij de stad met zicht op de boomgaard zoveel mogelijk te behouden, werd gestreefd zo compact mogelijk te bouwen. De boomgaard die daarbij tussen de volumes doorloopt bindt door zijn collectieve statuut de volledige site samen, zowel van op de site zelf als van op de Graethempoort en Kogelstraat. Het ontwerp slaagt er op die manier in zowel weelfselversterkend als landschapsreddend te zijn.

  Boven: OverzichtsbeeldOnder: Geclusterd wonen rond het erf (1) en in de boomgaard (2)

  GreathempoortIntergenerationeel woonproject, Borgloon

  Wedstrijd: 1ste prijs, 2013Opdrachtgever: Gands NVTeam: Tom Thys architecten i.s.m. Jeroen Provoost ir. architectBudget: 6.900.000Oppervlakte: 6900mFases: Uitvoeringsdossier

  1

  2

 • 47

  1

  2

 • 48 Studio Thys Vermeulen

  Boven: Zicht vanaf de Kogelstraat: de boomgaard bindt de volumes samenOnder: Zicht vanop het erf richting boomgaard

 • 49

  1

  1

  1

  1

  2

  3

  Niveau -1 - 1/12501. Bergingen, fietsenstalling, stook- & tellerlokalen2. Parkeervoorzieningen3. Parkinginrit Kogelstraat

  2

  1

  4

  63

  5

  De woningen in de twee gebouwclusters; enerzijds het erfvolume en anderzijds de drie parkvillas, worden binnen hun cluster elk op hun eigen, specifieke manier georganiseerd. Hoewel ze een gelijkaardige architectuurtaal hebben, werken ze op fundamenteel andere manieren.

  Erfwonen (1.)Rond het woonerf wordt maximaal ingezet op het collectieve karakter van het wonen rond een erf. Een belangrijk element daarin is de circulatie via gaanderijen; alle assistentiewoningen worden via het erf met open gaanderijen ontsloten. De open gaanderij op het gelijkvloers doet daarbij dienst als gemeenschappelijke toegangsruimte & verbinding tussen de collectieve ruimte (4.) en de traphal. Door alle inkomhallen rechtstreeks aan de gaanderij of het erf te plaatsen, slagen we erin assistentiewoningen te bouwen die het karakter van een thuis hebben in plaats van dat van een instelling. Ook alle keukens worden ingeplant langs de erfzijde. Naast het gevoel van verhoogde sociale controle, zorgt dit ook voor een ongedwongen gemeenschapsgevoel dat interactie tussen de bewoners en het erf toelaat. Onder de zuidelijke arm wordt een kelder met bergingen voorzien. Deze kelder wordt via twee open trappen, in tegenovergestelde zones van de kelder, verbonden met het gelijkvloers. Een van deze trappen maakt tevens de verbinding met de ondergrondse parking onder de parkcluster.

  Parkwonen (2.)In de parkzone wordt gekozen voor een andere vorm van ontsluiting. Hier wordt heel concreet ingezet op de woonkwaliteit van het kijken naar het omliggende landschap. In elk van de parkvillas worden over drie bouwlagen twee tot drie appartementen rond een centrale trapkoker geschakeld die doorloopt tot in de ondergrondse parking. Al deze appartementen krijgen inpandige terrassen op de hoeken. Bovenop deze drie bouwlagen wordt een penthouse ingeplant die terugspringt ten opzichte van de gevel. Dit zorgt ervoor dat alle appartementen hoekappartementen zijn, waarbij minstens over 270 kan genoten worden van het zicht. Het centraal inplanten van technische zones, zorgt voor een grote hoeveelheid buitengevel, zodat alle woningen volop kunnen genieten van licht & zicht.

  ParkingschemaWe streven ernaar een duurzaam alternatief te leveren voor de traditionele verkavelingsvilla. Een grote ondergrondse parking met inrit langsheen de Kogelstraat zorgt er voor dat de volledige site autovrij en de boomgaard bewaard kan blijven.De verticale circulatiekernen worden allen doorgetrokken tot op het niveau van de ondergrondse parking, waar voor elke wooneenheid fietsenberging, parkeerplaatsen en bergingen voorzien worden. Op het gelijkvloers zorgen de inkomhallen van zowel erf als park voor een rechtstreekse toegang tot de parking.

  Niveau 0 - 1/12501. Erfcluster met woonerf2. Parkcluster3. Boomgaard4. Gemeenschappelijke ruimte5. Fietsenberging6. Parkinginrit Kogelstraat

 • 50 Studio Thys Vermeulen

  Boven: De loggias kijken uit op het omliggende, glooiende landschapRechts boven: Langse, oostelijke gevel en snedeRechts onder: Dwarse, zuidelijke gevel en snede

 • 51

 • 52 Studio Thys Vermeulen

 • 53

  Pilootproject ZorgDe Korenbloem, Kortrijk

 • 54 Studio Thys Vermeulen

  1

  2

  3

  5

  4

  67

  Pilootproject Zorg - De Korenbloem Masterplan en nieuwbouw voor de uitbreiding van zorgcampus De Korenbloem met 90 zorgbedden, dienstencentrum, dagcentrum, dagcentra voor dementie en jong-dementie te Kortrijk.

  Dit Project kadert in de procedure Pilootprojecten Zorg opgezet door Minister Van Deurzen en de Vlaams Bouwmeester om innoverende zorgprojecten te ontwikkelen.

  De ambitie van VZW De Korenbloem om een breed buurtgericht zorgnetwerk uit te bouwen wordt vertaald in een Masterplan waarin gebouwen gegroepeerd zijn in clusters met een sterke eigen identiteit. De Parktuin met zn twee historische villas vormen de sleutel tot verweving met de buurt. Het project combineert de kleinschaligheid van de woonomgeving met de efficintie van een zorginfrastructuur. Binnen de beschermde omgeving van de zorgbuurt kunnen mensen een eigen leefwereld uitbouwen vanuit hun persoonlijke mogelijkheden en mobiliteit. De ensembles van gebouwen vormen een netwerk van kleine werelden waarin de bewoners zich vrij kan bewegen zonder de beschermde omgeving van de zorg-campus te verlaten.

  Pilootproject ZorgDe Korenbloem, Kortrijk

  Wedstrijd: 1ste prijs, 2014Opdrachtgever: VZW De KorenbloemTeam: TV Studio Jan Vermeulen - Tom Thys Architecten - Sergison Bates architects ism VK EngineeringBudget: 16.1 miljoenOppervlakte: 9,780 m2Fases: Bouwaanvraag

 • 55

  Boven: Zicht nieuwbouw en LandhuisOnder: Mental Map bewoner

  wa

  da

  KOR

  T-B-3100

  1 / 100 @ A1+

  De Korenbloem

  KortrijkU

  itbreiding van een woonzorgcentrum

  Pieter D

  e Conincklaan 12, 8500 Kortrijk

  De Korenbloem

  vzwPieter D

  e Conincklaan 12, 8500 Kortrijk

  056/26 01 01info@

  dekorenbloem.net

  Kelderverdieping

  DO29/04/2015SD

  Deelproject B

  Tom Thys architecten Studio Jan V

  ermeulen

  KOR

  T-B-3101

  1 / 100 @ A1+

  De Korenbloem

  KortrijkU

  itbreiding van een woonzorgcentrum

  Pieter D

  e Conincklaan 12, 8500 Kortrijk

  De Korenbloem

  vzwPieter D

  e Conincklaan 12, 8500 Kortrijk

  056/26 01 01info@

  dekorenbloem.net

  datum:

  Gelijkvloers

  DO

  fase:

  29/04/2015

  Leopold II laan 53, 1080 Brusseltel. 02/219 07 63e-m

  ail: info@studiojanverm

  eulen.eu

  tel.e-m

  ail:

  Tekening:

  Revisie:

  Project:

  Bouw

  heer:

  Architect:

  Info:

  schaal:SDauteur:

  Deelproject B 0

  5m1

  Peil 0 = 17.55m

  Legende plannen:gewapend beton

  metselw

  erk - snelbouw

  metselw

  erk - gevelsteen

  staalprofiel

  chape

  hout

  isolatie

  cellenbeton

  cellenglas

  metselw

  erk - lichte wand

  A Y1

  toegangen

  aanduiding snedelijn

  aanduiding aslijn

  groendak

  gebouwen bestaand

  gebouwen afbraak

 • 56 Studio Thys Vermeulen

  Gebouwen in een tuinVilla Landhuis, waarin het dagcentrum voor dementerenden wordt ondergebracht wordt uitgebreid met een nieuwbouwvolume met 4 kleinschalige woongroepen voor telkens 8 bewoners. Dit gebouw medieert als een soort tussenhuis enerzijds tussen het Landhuis en de Stasegemsestraat, anderzijds tussen de tuinen van de individuele woningen en de mogelijke uitbreidingssite van de campus aan de noordwestelijke hoek van het bouwblok. Het gebouw begeleidt ook de voetgangersverbinding tussen de Stasegemsestraat en de parktuin. Het is een gebouw met vele gezichten.

  Door zijn medirende positie zijn we op zoek naar een gebouw met een nduidige architectuur die de verschillende condities op een krachtige manier met mekaar verbindt. Het gebouw baseert zich op principes van neoklassieke tuinvillas waarbij door middel van pergolas, tuinkamers en verandas een tussenruimte wordt gecreerd die de overgang maakt van het priv interieur naar de landschapstuin. Deze tuinstructuren laten tevens toe om door middel van klimplanten het groene karakter van de gebouwde omgeving te versterken.

  Twee deelprojectenDeelproject A - Portiek (Sergison Bates Architects) Renovatie van de bestaande Villa Portiek tot een Lokaal

  Diensten Centrum en Kenniscentrum voor jong-dementerenden

  Nieuwbouw met 5 groepswoningen en een dagverzorgingscentrum voor jong-dementerenden

  Dit project wordt ontworpen door Sergison Bates architects

  Deelproject B - Landhuis (Studio Thys Vermeulen) Afbraak van de bestaande gebouwen aan de Stasegemsestraat

  108, 110 en 112 Renovatie van de bestaande Villa Landhuis voor de

  uitbreiding van het dagverzorgingscentrum voor psychogeriatrische ouderen

  Nieuwbouw met 4 groepswoningen voor ouderen met behoefte aan somatische zorg, dagverzorgingscentrum, een centrum met 6 kortverblijf kamers en 4 zorgflats

  Een ondergrondse parking met een leveringen- en stockagezone

  2.B1.21 Zitruimte

  1.B1.21 Zitruimte

  0.B1.14 Activiteitenruimte DVC

  Terras

  Terras

  Terras

  afwerking 10cmgestabiliseerd zand 40cmwaterdichtingwelfsel 33,5cm

  vloerafwerking 2.5cmchape 10cmakoestische isolatie 2.5cmvloerplaat 27cmafwerking 3cm

  2063

  250

  1020

  290

  1020

  320

  5034

  31

  stalen ballustrade

  intensief groendak

  zinken dakafwerkingosb plaat 1.5cmisolatie 25cmdakplaat 27cmafwerking 3cm

  betonnen prefab plint

  geanodiseerd aluminium raamkozijn

  geprofileerd pleisterwerk

  betonnen prefab kolom

  vloerafwerking 2.5cmchape 10cmakoestische isolatie 2.5cmvloerplaat 27cmafwerking 3cm

  vloerafwerking 2.5cmchape 10cmisolatie 8.5cmvloerplaat 27cmafwerking 3cm

  zinken dakafwerking

  + 3,50 (1ste verdieping)

  + 6,70 (2de verdieping)

  0,00 (gelijkvloers)

  Tom Thys architecten Studio Jan Vermeulen KORT-B-33031 / 50 @ A3

  De Korenbloem KortrijkUitbreiding van een woonzorgcentrum Pieter De Conincklaan 12, 8500 Kortrijk

  De Korenbloem vzwPieter De Conincklaan 12, 8500 Kortrijk

  056/26 01 [email protected] datum:

  Gevelsnede westDOfase:

  29/04/2014

  Leopold II laan 53, 1080 Brusseltel. 02/219 07 63e-mail: [email protected]

  tel.e-mail:

  Tekening:Revisie:Project:Bouwheer:Architect: Info:

  schaal:

  ADPauteur:

  Deelproject B

  KORT-B-33041 / 50 @ A3

  De Korenbloem KortrijkUitbreiding van een woonzorgcentrum Pieter De Conincklaan 12, 8500 Kortrijk

  De Korenbloem vzwPieter De Conincklaan 12, 8500 Kortrijk

  056/26 01 [email protected]

  Gevelsnede oostDO

  29/04/2014ADP

  Deelproject B

 • 57

  Plan Begane grond (deelproject B+C)

 • 58 Studio Thys Vermeulen

  Boven: Beeld van de kamersMidden: Buitenruimte pergolaOnder: Verblijfsruimte in Villa Landhuis

  TuinkamerDe verbinding tussen het Landhuis en de nieuwbouw gebeurt via een nieuw volume: de Tuinkamer. Deze Tuinkamer met zijn zes-hoekige geometrie maakt op de begane grond en de 1ste verdieping een efficiente circulatie tussen de nieuwbouw en de verblijfsruimtes van het dagcentrum in het Landhuis mogelijk. Dit volume is zo ontworpen zodat het naast een directe verbinding ook een flexibele verblijfsruimte is die in directe relatie met de parktuin staat.

  Kleinschalig wonenPer verdieping worden 2 zorgflats gekoppeld aan 2 geschakelde woongroepen van telkens 8 bewoners. De woongroepen hebben elk een eigen voordeur waardoor ze zich eerder voordoen als een groot appartement. Binnen dit appartement wordt er verschillende leefruimtes voorzien om de beleveningswereld van de zwaar zorbehoevende bewoners te maximaliseren. Door de schakeling van de hoofdvolumes ontstaan er dynamische doorzichten in het appartement. Elke woning heeft een ruim terras en heeft een groene kijk op het parkgebied doorheen de pergola-structuur.

 • 59

  Boven: Beeld van de kamersMidden: Buitenruimte pergolaOnder: Verblijfsruimte in Villa Landhuis

 • 60 Studio Thys Vermeulen

 • 61

  JanseniushofSeniorenflats, Leuven

 • 62 Studio Thys Vermeulen

  JanseniushofSeniorenflats, Leuven

  Boven: Zicht vanuit het speelparkOnder: VolumemaquetteRechts: Inplantingsplan

  JanseniushofNieuwbouw met 30 seniorenflats in het stedelijk inbreidingsplan Janseniushof

  De ontwikkeling van dit project kadert in het grotere masterplan Janseniushof opgemaakt door De Gregorio & Partners voor de ontwikkelaar Resiterra. Dit ambitieuze plan vormt een groot binnenstedelijk gebied aan de oever van de Dijle om tot een nieuwe woonbuurt voor Leuven.

  Het project gesitueerd aan de rand van een speelpark speelt in op de verschillende condities van de site. Langs de straat vormt het een lange gevel die het perspectief op de centrale woontoren benadrukt. Aan de parkzijde plooit het gebouw zich rondom een collectieve buitenruimte waardoor het zich voor doet als twee villas op een plint. Een associatie geaccentueerd door de terugspringende dakverdieping, opgelegd door het RUP.

  Een centraal gelegen inkom geeft uit op de gemeenschappellijke buitenruimte vanwaar men naar twee compacte circulatiekernen kan. De manipulatie van het gebouwvolume zorgt ervoor dat elk appartement tenminste twee buitengevels heeft.

  Wedstrijd: selectieOpdrachtgever: Dijledal VSMWTeam: Studio Thys Vermeulen ism Paridaens en RCRBudget: 3.69 miljoenOppervlakte: WO 2.550 m2

 • 63

 • 64 Studio Thys Vermeulen

  4230

  1950

  1760 710 1760

  1760

  MaterialisatieHet volume opgebouwd uit een zwaar baksteen volume waarop een terugspringende goudkleurige aluminium volume wordt geritmeerd door een vertikale ramen. Een verdoorgevoerde reductie van raamtypes waarvan sommige met uitkragende balkon geeft het gebouw een rustige en verfijnde uitstraling gepast voor deze woonbuurt. De verdiepingshoge ramen maken van de kleinere seniorenflats toch een genereuze woonomgeving.

  SeniorenflatsElk appartement is opgezet langs twee gevels om natuurlijk licht en zicht te maximaliseren. Door de dynamische schakeling van leefruimte, keuken en slaapkamer ontstaan er sterk verbonden ruimtes met een verschillend karakter. Bij de uitwerking van de planlay-out werden de principes van levenslang wonen met maximale woonkwaliteit gecombineerd. Steeds bestaan er meerdere mogelijkheden om door een appartement te bewegen zodat maximaal ingespeeld kan worden op de verschillende behoeftes en levensstijlen van de bewoners.

  Boven: Zicht vanuit een appartementMidden: Gevel parkOnder: Langssnede met trapkernen

 • 65

  4230

  1950

  1760 710 1760

  1760

  4230

  1950

  1760 710 1760

  1760

  Boven: Plan +1/+2Onder: Plan +0

 • 66 Studio Thys Vermeulen

 • 67

  SeniorenflatsSint Amandsberg, Gent

 • 68 Studio Thys Vermeulen

  Boven: Zicht vanop voorpleinOnder: Situering binnen de campus

  Zorgcampus Sint-AmandsbergNieuwbouw voor de uitbreiding van zorgcampus Sint-Amandsberg met 30 seniorenflats en ondergrondse parking

  Met de ontwikkeling van dit project wordt een belangrijke stap gezet om de Campus Sint-Amandsberg uit te bouwen tot een volwaardige woon-zorgbuurt. Samen met de andere projecten gedefinierd in het masterplan vormt dit project een kans om het aanbod aan woontypologien te verruimen.

  Twee sculpturale volumes, opgebouwd uit afgeronde baksteenpenanten worden in een dynamische compositie geschakeld. De volumes definiren verschillende buitenruimtes (toegangsplein, binnenhof, zorgbuurtplein, ...) en geven structuur aan de campus.

  Een centraal gelegen gemeenschappellijke ruimte creert een sociaal centrum in het deelgebied en ambieert de omliggende collectieve ruimtes. Vanaf het binnenhof geven ruim opgezette gallerijen toegang tot de verschillende appartementen.

  Wedstrijd: selectieOpdrachtgever: OCMW GentTeam: Studio Thys Vermeulen ism BM-Engineering en ArchilineBudget: 6.02 miljoenOppervlakte: 5,380 m2

  Zorgcampus Sint-AmandsbergSeniorenflats, Gent

 • 69

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  9

  9

  Quint

  en Me

  tsijsst

  raat

  Wibier woningen

  Gebouw A

  Gebouw B

  Woon-Zorgcentrum

  Inplantingsplan: 1. Toegangsplein 2. Binnenhof 3. Zorgbuurtplein 4. gemeenschappelijke ruimte 5. Park 6. toegang parking 7. tijdelijk parkeren 8. doorgang brandweer 9. Fietsenparking 10. inkom appartementen

  10

  10

 • 70 Studio Thys Vermeulen

  MaterialisatieHet ritme van horizontale betonvloeren gedragen door lichtgrijze bakstenen gevelpenanten wordt geaccentueerd door de inpandige terrassen en gallerijen. De combinatie van een zware gevel met verdiepingshoge raam- en deurgehelen geeft het gebouw een rustige en verfijnde uitstraling gepast voor een woon-zorgbuurt. Door de afronding van de hoeken wordt het sculpturale karakter van het project versterkt.

  SeniorenflatsDe appartementen zijn opgezet rondom grote inpandige terrassen. Bij de uitwerking van de planlay-out werden de principes van levenslang wonen met maximale woonkwaliteit gecombineerd. Steeds bestaan er meerdere mogelijkheden om door een appartement te bewegen zodat maximaal ingespeeld kan worden op de verschillende behoeftes en levensstijlen van de bewoners.

  Boven: Snede gebouw AMidden: Snede gebouw BOnder: Gevel gallerij - gevel terras

 • 71

  770cm

  770cm

  790cm

  210cm1155cm315cm1050cm840cm840cm

  770cm

  220cm

  185cm

  990cm

  185cm

  210cm1155cm315cm1050cm840cm840cm

  Link: Binnenzicht appartementOnder: plan +1 gebouw B

 • 72 Studio Thys Vermeulen

 • 73

  De Groene ParelBasisschool, Kinderdagverblijf en 55 wooneenheden, Sint Pieters Leeuw

 • 74 Studio Thys Vermeulen

  De Groene Parel Sint-Pieters LeeuwPilootproject PPS GO! Open scholen, de bouw van een school in combinatie met een kinderdagverblijf en 51 woongelegenheden.(i.s.m. Van Roey)

  De duurzaamheid van het project zit reeds in de opdracht vervat. Om de verankering van de school in de buurt te bestendigen wordt de bouwopdracht uitgebreid met een bijkomend publiek- en woonprogramma. Het project wordt gerealiseerd binnen een interessante PPS constructie. De school wordt gefinancierd door de verkoop van de woonkavels.

  Het masterplanontwerp bewaart het parkachtige karakter van het terrein door zoveel mogelijk bestaande elementen (de prachtige bestaande bomen en het aanwezige relif) te integreren . We ontwerpen 3 kwalitatieve en onderling sterk verweven buitenruimtes, elk met hun eigen sfeer en inrichting; het voorplein, het woonerf en de speelplaats.

  De school zelf is georganiseerd rond een grote open ruimte die voorplein en speelplaats verbindt. Dit hart van het gebouw bevat inkomhal, vide, refter en bibliotheek, en staat symbool voor de openheid die de school wil uitstralen naar de buurt toe.

  De Groene ParelBasisschool, Kinderdagverblijf en 55 wooneenheden, Sint Pieters Leeuw

  Opdrachtgever: PPS GO! Open Scholen pilootprojectenTeam: Tom Thys architecten i.s.m. ECTV architectenBudget: 8.1 miljoenFases: wedstrijdontwerp niet weerhouden

  Rechts boven: Beeld van de speelplaatsRechts onder: VolumemaquetteLinks: Interieurbeeld van de school

 • 75

 • 76 Studio Thys Vermeulen

  Interacties gevels

  Niveau 0

  Interacties gevels

 • 77

  Niveau 1

  Organisatie van de volumes

 • 78 Studio Thys Vermeulen

 • 79

  Deze studie focust zich op de langgerekte zone tussen de Naamsesteenweg en de Cicindriabeek dicht bij het centrum van Sint-Truiden: een zone waarin het onafgewerkte bouwblok verschraalt tot lintbebouwing. De gesloten rijbebouwing aan de Naamsesteenweg staat in contrast met de verhakkelde achterkanten, de onbenutte kavels en de langgerekte tuinen aan de achterzijde. Het ontwerp voorziet in het afwerken van de structuur van het bouwblok. De studie gaat dieper in op de actuele stedenbouwkundige themas zoals het verdichten van het stadsweefsel en het optimaliseren van het grondgebruik, waardoor de vrije ruimte buiten de stad gevrijwaard kan worden.

  Centraal staat het aanbieden van een hoogwaardige woonkwaliteit binnen de stad. Daarbij komt men zoveel mogelijk tegemoet aan de kwaliteiten die het suburbane wonen aan de bewoner kan bieden: een individuele voordeur, voldoende privacy, de bereikbaarheid met de auto, een autostaanplaats, een ruime priv buitenruimte, een gunstige orintatie met voldoende zon, licht en lucht.

  Boven: Overzichtbeeld ontwerpOnder: Luchtfoto site

  Ontwikkelingsgebied OosteroeverStadsontwikkeling St-Truiden

  Opdrachtgever: Stedenbeleid, stadsvernieuwing en conceptsubsidieTeam: Architecten Tom Thys en Adinda Van Geystelen i.s.m. Langzaam VerkeerBudget: 7.400.000 Oppervlakte: -