16de horta 20150312 ringland peter vermeulen

of 54 /54
1 Het dak op de Antwerpse Ring

Transcript of 16de horta 20150312 ringland peter vermeulen

1

Het dak op de Antwerpse Ring

2 2

2012: Overkappingsonderzoek Stad Antwerpen

3 3

Het concept

3

4 4

Stramien 2012: Uit de ban van de Ring

5 5

Stramien 2012: Uit de ban van de Ring

Filmpje Bierkaartje

6 6

2014: Valentijnsakkoord?

7 7

RINGLAND … start online campagne

8 8

Het tiende district van Antwerpen

9 9

Ringland: 3 voordelen

10 10

Colloquium De Singel

11 11

9 locaties in de ban van de Ring

12 12

9 toplocaties

13 13

14 14

15 15

Pers

16 16

Dagelijkse vlagplantactie

17 17

Posteractie

18 18

Café Corsari – zevende dag - columns

19 19

10 miles

20 20

Stappen om te overkappen

21 21

Feest in de Roma

22 22

23 23

Ringland Wave

24 24

25 25

Wat nu?

26 26

Vlaams Regeerakkoord: overkappingsstudie

VERTROUWEN … ‘beslist beleid’ en ‘lopende procedures’ … ? VERBINDEN … ‘overkappingsstudie’ … een open dialoog … ? VOORUITGAAN … kan niet zonder maatschappelijk draagvlak …

27 27

MER A102/R11bis

28 28

MER Oosterweel: is BAM verenigbaar met Ringland?

29 29

Hollandse knoop

30 30

Oosterweelknoop

31 31

Valentijns-akkoord: definitief concept?

23

32 32

Afstemming overheidsstudies

33 33

Ringland neemt het heft

in handen!

34

Voorbeeldproject: Maastricht = geïntegreerde aanpak

34

36 36

Ringland on tour

37 37

38 38

Ringland Valentijn … 1 jaar

39 39

De Ringland-studies

40 40

Mobiliteitsstudie / ontwerp Omgeving Vragen: Waar zijn de uitwisselingen? Hoe zien de kruispunten er uit? Negatieve impact verkeerswisselaars? Barrièrewerking Nieuwe Singel?

41 41

Mobiliteitsstudie / ontwerp Antwoorden: Ontwerp rijstrokenschema, … meer uitwisselingen mogelijk? Verkeerswisselaars ook onder de grond? Singel 2x1 … en/of … deel op -1?

Omgeving

Buitenste tunnels: 90 km/u

Binnenste tunnels: 70 km/u … max 3,5t … meer op- en afritten? Ontlasting Singel

42

Mobiliteitsstudie / capaciteit Vragen: Biedt Ringland mobiliteitsoplossing? Vermindert Ringland files? Doorrekening Ringland ook ZONDER Oosterweelverbinding … cfr MER

Vectris

42

43 43

Mobiliteitsstudie / capaciteit Vectris Vragen: Evenwicht capaciteit-mobiliteit? MKBA-studie later

44 44

Leefbaarheidsstudie VITO Wat is impact van Ringland op de luchtkwaliteit? Tunnelmonden? Wat is impact van Ringland op uw gezondheid? Opbrengsten?

Ugent / KULeuven

45 45

Opbrengstenstudie Idea Consult Hoeveel brengt Ringland op? Hoe zullen we Ringland betalen? Vastgoedmeerwaarde, kadastraal inkomen,… ? Rekeningrijden, niet alleen op Ringland, in hele agglomeratie!

46 46

Opbrengstenstudie Hoeveel kost de overkapping? Actualisatie vorige raming 2 miljard Vergelijking kostprijs Maastricht op basis van concreter ontwerp

47 47

Resultaten bekend op 27 en 28 april in De Roma Reserveren kan binnen 2 weken via www.ringland.be

48 48

Het keerpunt?

49 49

Actualiteit: Oosterweel en de overkappingsstuurgroep Reserveren kan binnen 2 weken via www.ringland.be

50 50

Actualiteit: aanpak overkappingsstudie?

INTENDANT … COLLEGE VAN ONAFHANKELIJKE DESKUNDIGEN: RUIMTELIJKE PLANNING, MOBILITEIT, ONTWERPERS, DESKUNDIGEN BESTUURSKUNDE, PARTICIPATIE, … SYNTHESE … OP BASIS VAN ALLE BESCHIKBARE STUDIES, GEGEVENS EN VOORSTELLEN ADVIES … TRAJECT 2015-2020, PRITORITEITEN, FASERING, ORGANISATIE, PROCEDURES, PROCES … OPEN DIALOOG MET ALLE STAKEHOLDERS ZONDER A PRIORI’S PROJECT … HET BESTE PROJECT VOOR ANTWERPEN MINDER IS NIET GOED GENOEG

51 51

52 52 Waar wachten we op?

Dankzij … Ringland Uit de Top 10 … In de Top 10

53 53

www.30dagen.be

54 54

Tot 27 of 28 april in de ROMA!