Structuur Individuele Opdrachten

of 56 /56
2011-2012 Sean Wuyts Sint-Ursula-Instituut Geïntegreerde Proef Individuele Opdrachten

description

Geïntegreerde Proef Individuele Opdrachten Sean Wuyts Sint-Ursula-Instituut TBE pagina 2 Geïntegreerde proef TBE pagina 3 Geïntegreerde proef

Transcript of Structuur Individuele Opdrachten

Page 1: Structuur Individuele Opdrachten

2011-2012

Sean Wuyts

Sint-Ursula-Instituut

Geïntegreerde Proef Individuele Opdrachten

Page 2: Structuur Individuele Opdrachten

Geïntegreerde proef TBE pagina 2

Page 3: Structuur Individuele Opdrachten

Geïntegreerde proef TBE pagina 3

Page 4: Structuur Individuele Opdrachten

Geïntegreerde proef TBE pagina 4

Voorwoord

In het kader van de geïntegreerde proef hebben wij een fictief bedrijf opgestart dat zonnepanelen verkoopt. Doorheen het afgelopen schooljaar hebben we verschillende opdrachten moeten maken in het kader van een bedrijf leiden. Een geïntegreerde proef houdt in dat je een werkstuk maakt waarin verschillende vakken aan bod komen. Je hebt verschillende opdrachten binnen bepaalde vakken, maar op het einde worden ze toch samen beoordeeld. Eerst en vooral wil ik meneer Fierens bedanken voor alle tijd en de begeleiding die hij in dit project heeft gestoken. Ook wil ik alle leerkrachten bedanken die ons hebben geholpen bij het maken van de gip en de externe juryleden die hun tijd hebben opgeofferd voor ons werk door te nemen. Als laatste wil mijn ouders en klasgenoten bedanken die samen met mij bloed, zweet en tranen hebben gelaten om dit GIP-avontuur tot een goed einde te brengen. Alleen zou ik dit niet gekund hebben.

Page 5: Structuur Individuele Opdrachten

Geïntegreerde proef TBE pagina 5

Inleiding Nu mijn laatste schooljaar bijna voorbij is moet ik een eindwerk maken. De bedoeling van dit eindwerk was om te leren omgaan met het leven binnen en buiten het bedrijf. Samen met vijf andere klasgenoten, moesten we een fictieve onderneming leiden. Al de informatie die je in deze bundel zal krijgen, is helemaal opgebouwd uit verschillende opdrachten door het hele jaar heen. Je zal ook iets meer te weten komen over mijn collega’s, en over mijn persoonlijke doelstellingen. De bedrijfsvoorstelling en de jaarrekeninganalyse volgen hierop. Voor mijn eigen website te kunnen maken moesten we eerst bestaande websites vergelijken. Ook dat verslag vind je hier terug. Als je wil weten hoe het met mijn onderneming afgelopen is het voorbije jaar, moet je zeker verder lezen.

Page 6: Structuur Individuele Opdrachten

Geïntegreerde proef TBE pagina 6

Inhoudsopgave 1 TBE .............................................................................................................................................. 8 1.1 Functiesollicitatie ............................................................................................................. 8

1.1.1 Inleiding ........................................................................................................................... 8

1.1.2 Sollicitatiebrief ................................................................................................................. 8

1.2 Missie & doelstellingen.................................................................................................... 9 1.2.1 Inleiding ........................................................................................................................... 9

1.2.2 Doelstelling van mijn afdeling (personeelsdirecteur) ....................................................... 9

1.3 Organogram .................................................................................................................. 10 1.3.1 Inleiding ......................................................................................................................... 10

1.3.2 Organogram Ecsolis ...................................................................................................... 10

1.3.3 Verantwoording keuze functie ....................................................................................... 10

1.3.4 SWOT-analyse .............................................................................................................. 10

1.4 Operationele en Financiële doelstellingen .................................................................... 11 1.4.1 Inleiding ......................................................................................................................... 11

1.4.2 Doelstellingen ................................................................................................................ 11

1.4.3 Bijdragen tot groepsbeslissingen ................................................................................... 12

1.5 Ken je functie ................................................................................................................ 13 1.5.1 Inleiding ......................................................................................................................... 13

1.5.2 Taken............................................................................................................................. 13

1.6 Jaarrekeninganalyse ..................................................................................................... 14 1.6.1 Horizontale analyse ....................................................................................................... 14

1.6.2 Verticale analyse ........................................................................................................... 17

1.6.3 Ratio’s............................................................................................................................ 25

1.6.4 Omlooptijden ................................................................................................................. 28

1.7 Websites vergelijken ..................................................................................................... 31 1.7.1 Inleiding ......................................................................................................................... 31

1.7.2 Analyse websites ........................................................................................................... 31

1.7.3 Samenvattende tabel ..................................................................................................... 37

1.8 Teambuilding ................................................................................................................ 38 1.8.1 Inleiding ......................................................................................................................... 38

1.8.2 Plaats............................................................................................................................. 38

1.8.3 Activiteiten en motivering van gekozen activiteit ............................................................ 38

1.8.4 Touwenparcour .............................................................................................................. 38

1.8.5 The Rocketlauncher....................................................................................................... 38

1.8.6 Motivatie van de activiteiten ........................................................................................... 38

1.8.7 Verloop van de dag ....................................................................................................... 39

1.8.8 Overzicht van de kosten ................................................................................................ 39

1.8.9 Informatiebrief aan personeel ........................................................................................ 39

1.9 Facturatie BOB en opmaak huisstijl .............................................................................. 40 1.9.1 Inleiding ......................................................................................................................... 40

1.9.2 Boekhoudfiches Aankoop .............................................................................................. 40

1.9.3 Boekhoudfiches Verkoop ............................................................................................... 43

1.9.4 Boekhoudfiches financiële verrichtingen........................................................................ 46

1.9.5 Journaal ......................................................................................................................... 47

1.10 Website maken ............................................................................................................. 49 1.10.1 Inleiding ..................................................................................................................... 49

Page 7: Structuur Individuele Opdrachten

Geïntegreerde proef TBE pagina 7

2 Frans ......................................................................................................................................... 50 2.1 La mission d’entreprise ................................................................................................. 50

2.1.1 Intro ............................................................................................................................... 50

2.1.2 Notre mission ................................................................................................................. 50

2.1.3 Notre manière de travailler ............................................................................................ 50

2.1.4 Notre fonctionnement durable ....................................................................................... 50

2.2 L’offre d’emploi .............................................................................................................. 51 2.2.1 Intro ............................................................................................................................... 51

2.3 Sollicitation .................................................................................................................... 52 2.3.1 Intro ............................................................................................................................... 52

2.3.2 La lettre de sollicitation .................................................................................................. 52

2.4 Journée découverte entreprise ..................................................................................... 53 2.4.1 Intro ............................................................................................................................... 53

2.4.2 L’affiche ......................................................................................................................... 53

3 Engels ....................................................................................................................................... 54 3.1 Solicitation & CV ........................................................................................................... 54

3.1.1 Introduction .................................................................................................................... 54

3.1.2 Solicitation ..................................................................................................................... 54

3.1.3 CV.................................................................................................................................. 54

4 Duits .......................................................................................................................................... 55 4.1 Eigene Funktion ............................................................................................................ 55

4.1.1 Einführung ..................................................................................................................... 55

4.1.2 Personaldirektor ............................................................................................................ 55

4.2 Lebenslauf .................................................................................................................... 55 5 Besluit ....................................................................................................................................... 56

Page 8: Structuur Individuele Opdrachten

Geïntegreerde proef TBE pagina 8

1 TBE

1.1 Functiesollicitatie

1.1.1 Inleiding

In het begin van onze GIP moesten we solliciteren voor één van de zes directiefuncties, namelijk: algemeen directeur, personeelsdirecteur, productiedirecteur, logistiek directeur, marketing directeur en financieel directeur. We hebben moeten solliciteren via brief. Deze sollicitatiebrief moest onze motivatie bevatten en moest aan de BIN-normen voldoen.

1.1.2 Sollicitatiebrief

Zie bijlage

Page 9: Structuur Individuele Opdrachten

Geïntegreerde proef TBE pagina 9

1.2 Missie & doelstellingen

1.2.1 Inleiding

In deze opdracht vindt u al mijn doelstellingen die ik op het einde van de boekjaren wil bereiken, uitgeschreven en opgesteld. Iedere directeur moest voor zijn eigen afdeling doelstellingen opstellen die te maken hebben met zijn of haar afdeling. Bij het uitschrijven van deze doelstellingen moest ik ook vermelden hoe ik dit wou realiseren.

1.2.2 Doelstelling van mijn afdeling (personeelsdirecteur)

1.2.2.1 Samenwerking

Ik wil als doelstelling binnen ons bedrijf een goede samenwerking vooropstellen. Iedereen moet zijn bijdrage leveren aan het bedrijf en dit gaat alleen maar als iedereen elkaar duidelijke taken geeft en op een goede manier communiceert met elkaar. Ik wil ook dat iedereen zicht goed voelt binnen ons bedrijf. Dat ze zich vrij kunnen gedragen zonder dat ze bang moeten zijn om zich niet geaccepteerd te worden. Wat ook belangrijk is dat de mensen zich echt een deel vinden van het bedrijf, een meerwaarde aan het bedrijf. Dat ze zich uniek voelen door hun doen en kunnen.

1.2.2.2 Hoe bereiken we deze dingen?

Door duidelijke taken en opdrachten te geven. Stipte deadlines te stellen en het werk eerlijk te verdelen. We moeten elkaar aanvaarden zoals we zijn en elkaar van tijd tot tijd eens zeggen hoe we de inzet van iedereen waarderen. Een compliment geven bijvoorbeeld. Om het personeel gemotiveerd te houden gaan we het personeel ieder jaar een kleine loonsverhoging geven. Ook gaan we genoeg personeelsleden aanwerven zodat het werk niet te zwaar wordt.

Page 10: Structuur Individuele Opdrachten

Geïntegreerde proef TBE pagina 10

1.3 Organogram

1.3.1 Inleiding

In deze opdracht vindt u het organogram van ons bedrijf terug. In het organogram vindt u op een ordelijke en structurele manier alle functies terug binnen ons bedrijf. Het organogram moet de hiërarchie voorstellen binnen het bedrijf. Ik moest er een met Word maken en een tweede met PowerPoint. Als laatste heb ik een SWOT-analyse over mezelf gemaakt. SWOT is de afkorting voor de volgende woorden: Strength, Weakness, Opportunities en Threats.

1.3.2 Organogram Ecsolis

Zie bijlage

1.3.3 Verantwoording keuze functie

Ik ben spontaan en iemand die graag op een goede voet staat met iedereen en altijd bereid is om iemand te helpen of met raad bij te staan. Ik wil ook zoveel mogelijk mensen verder helpen en hen kansen te geven om hun sterktes te maximaliseren en te verbeteren. Vanuit dat standpunt heb ik voor de functie als personeelsdirecteur gekozen. 1.3.4 SWOT-analyse

S - zelfstandig

- hardwerkend - geduld - gemotiveerd

W - deadlines

- aandachtig - verstrooid

O - rijbewijs

- bijscholing - flexibel

T - Veel toetsen en giptaken op een korte periode => Tijdnood

Page 11: Structuur Individuele Opdrachten

Geïntegreerde proef TBE pagina 11

1.4 Operationele en Financiële doelstellingen

1.4.1 Inleiding

In de financiële en operationele doelstellingen formuleren we wat we van plan zijn op korte termijn om de missie van het bedrijf te bereiken. In deze opdracht moest elk departement zijn eigen doelstellingen en motivatie verwoorden.

1.4.2 Doelstellingen

1.4.2.1 Productiviteit

Ik wil 29 eenheden per arbeider bereiken.

1.4.2.1.1 Verantwoording

productiviteit:

productievolume

aantal arbeiders productiviteit(eenh/arbeid)

boekjaar 10 4550 160 28

boekjaar 13 4837 168 29

formule: productievolume

gewenste eindvoorraad - beginvoorraad + verwachte verkopen

productievolume = productiviteit

totaal aantal arbeiders

De cijfers van het productievolume zijn berekend door Jonas (gewenste eindvoorraad – begin voorraad + verwachte verkopen). De productiedirecteur wil in de toekomst meer machines aankopen om meer te produceren. Daarom neem ik meer personeel aan. Dan komt het totaal aantal arbeiders op 168 ( 2 extra machines, per machine 4 arbeider= +8). In jaar 11 gaan we onze voorraden uitverkopen en vanaf jaar 12 gaan we machines aankopen en meer produceren. Tijdens jaar 11 wil ik sommige werknemers op tijdskrediet zetten, om ze in jaar 12 terug te nemen. Zo hoef ik geen mensen te ontslaan. Onze productiviteit wordt in jaar 13, 29 eenheden per arbeider.

Page 12: Structuur Individuele Opdrachten

Geïntegreerde proef TBE pagina 12

1.4.2.2 Opleiding/omzet

Ik wil 0,78% van onze omzet besteden aan de opleiding van ons personeel.

1.4.2.2.1 Verantwoording

Het percentage van de omzet dat naar opleiding van ons personeel gaat bedraagt 0,96%.Met mijn algemeen directeur ben ik tot de conclusie gekomen om dat wat te beperken. We willen immers minder kosten maken zodat we onze producten aan een lagere prijs kunnen aanbieden aan de concument. Ik ben aan tafel gaan zitten met mijnn algemeen directeur en we hebben besproken welke opleidingen een must zijn en welke niet. Ook bespraken we hoeveel mensen we naar elke bijscholing sturen en ik heb op deze feiten een schatting gemaakt van al deze kosten per personeelklasse (arbeiders, bedienden, vertegenwoordigers). Eline, onze financieel directeur, heeft de netto-omzet berekend en met die cijfers ben ik tot de uitkomt van een percentage van 0,78% uitgekomen. 1.4.3 Bijdragen tot groepsbeslissingen

Ik heb meebeslist dat we voor een groot marktaandeel en een lagere prijs gaan. Ik heb samen met de productiedirecteur beslist dat we het 11de jaar niet zo veel gaan produceren en daarom ook niet veel werknemers nodig hebben, maar vanaf jaar 12 wel en hoeveel mensen we aannemen. We hebben ook beslist welke opleidingen we gaan geven aan het personeel en welke niet. Ook hebben we een budget samengesteld voor de opleidingskosten.

Page 13: Structuur Individuele Opdrachten

Geïntegreerde proef TBE pagina 13

1.5 Ken je functie

1.5.1 Inleiding

Elke directeur moest een samenvatting maken over zijn functie zodat iedereen weet wat hij of zij te doen staat op de intensieve begeleidingsdag. In de samenvatting staat wat de taken zijn. Hieronder vindt u zo’n samenvatting van een personeelsdirecteur.

1.5.2 Taken

1.5.2.1 Beheer personeelsbestand

Ik moet het personeelsbestand beheren. Wat wil dit zeggen, als er tekort aan personeel is moet ik personeel aannemen. Of in het tegendeel, als er teveel mensen zijn in de onderneming moet ik mensen ontslaan of op tijdskrediet zetten. Momenteel telt ons bedrijf 160 arbeiders, 7 bedienden, 7 ingenieurs en 9 vertegewoordgers. Ook moet ik de loonverhogingen en de opleidingskosten bepalen. Ik organiseer de teambuildingdagen van Ecsolis en zorg ervoor dat alles afgesproken en gepland is.

1.5.2.1.1 Aanwerven personeel

Ik kan op twee manieren mensen aannemen. Namelijk: vaste aanwerving of uitzendarbeid.

1.5.2.1.2 Ontslaan personeel

Ik kan op 5 manieren mensen ontslaan of een nieuwe job geven. Namelijk:

een naakt ontslag

het brugpensioen (+60)

tijdskrediet

outplacementomscholing

1.5.2.1.3 Motivatie en opleidingkosten bepalen

Ik moet de opleidingkosten bepalen door te berekenen hoeveel % van de omzet we willen geven aan de opleiding van onze mensen. Door opleidingen te geven motiveren we onze werknemers. Zie bijlage.

1.5.2.1.4 Loonsverhoging

Als ik iemand loonsverhoging geef moet ik rekening houden met de volgende factoren, namelijk:

Inflatie

Concurrentie

Productiviteit

Werkloosheid

Page 14: Structuur Individuele Opdrachten

Geïntegreerde proef TBE pagina 14

1.6 Jaarrekeninganalyse

Op basis van de jaarrekening van Belisol heb ik een jaarrekeninganalyse gemaakt. We kunnen dan de vergelijking maken met andere sectorgenoten zodat onze shareholders onze gegevens kunnen raadplegen, en makkelijker conclusies trekken. We willen laten zien dat we een gezond bedrijf zijn waarop ze kunnen vertrouwen. Laten we starten met de analyse van Belisol. Belisol doet net als Ecsolis in zonnepanelen. Het bedrijf situeert zich in Hasselt.

1.6.1 Horizontale analyse

Wij hebben een tabel opgesteld voor de volgende kengetallen: omzet, productie, personeel, personeelkosten, winst na belasting. Hieruit hebben wij grafieken gemaakt, zodat we onze conclusies kunnen trekken.

2008 2009 2010

Omzet 18.092.518,00 € 14.051.929,00 € 12.202.585,00 €

Productie 13.995.371,00 € 9.912.187,00 € 8.392.253,00 €

Personeel 40 28 29

Personeelskosten 1.706.426,00 € 1.361.482,00 € 1.258.528,00 €

Winst na belasting 296.049,00 € 382.905,00 € 347.450,00 €

We starten met de omzet:

We merken meteen een daling op. De omzet is op twee jaar tijd 5 889 933,00 euro gedaald. In de resultatenrekening worden de cijfers van de geproduceerde eenheden niet weergegeven. Dus mogelijk kan de oorzaak zich hier bevinden doordat ze bijvoorbeeld minder gaan produceren. We gaan verder met de productiekosten:

1900n1900ral

1900n1900ral

1900n1900ral

1900n1900ral

1900n1900ral

1905n1905ral 1905n1905ral 1905n1905ral

Om

zet

in e

uro

Jaren

Omzet

Page 15: Structuur Individuele Opdrachten

Geïntegreerde proef TBE pagina 15

Deze hebben we berekend door de vaste en variabele kosten op te tellen. We zien duidelijk een sterke daling in de productiekosten. Dit is het gevolg van een zeer grote voorraadstijging in 2008 vandaar dat 2008 piekt. 2009 en 2010 zijn aan elkaar gewaagd. Door de daling van productiekosten gaan we ook een grotere winst realiseren. Personeel hebben we in twee grafieken gesplitst. We hebben langs de ene kant het aantal personeelsleden, langs de andere kant de personeelskosten. We bespreken eerst het aantal personeelsleden:

Men heeft in 2009 12 werknemers ontslagen. Dit is een heel groot aantal. In 2010 is er slechts 1 werknemer bij gekomen.

1900n1900ral

7375n7375ral

7375n7375ral

7375n7375ral

7375n7375ral

7375n7375ral

7375n7375ral

7375n7375ral

7375n7375ral

1905n1905ral 1905n1905ral 1905n1905ral

Productiekosten

1900n1900ral 1900n1900ral 1900n1900ral

1900n1900ral

1900n1900ral

1900n1900ral

1900n1900ral

1900n1900ral

1900n1900ral

1905n1905ral 1905n1905ral 1905n1905ral

Aan

tal p

ers

on

eels

led

en

Jaren

Personeel

Page 16: Structuur Individuele Opdrachten

Geïntegreerde proef TBE pagina 16

We gaan het nu hebben over de personeelskosten:

Het grote verschil tussen 2008 en 2009 is te verklaren door de vermindering van personeel. Belisol gaat van 40 werknemers naar 28 werknemers. Opmerkelijk is echter dat ondanks een personeelstoename in 2010 er toch minder personeelskosten zijn gemaakt. Ik denk dit te kunnen verklaren doordat de werknemers minder uren hebben gepresteerd. En dan nu misschien één van de belangrijkste getallen voor onze stakeholders: winst na belasting:

We zien een sterke stijging in 2009. De winst is maar liefst met 86 856,00 euro gestegen. In 2010 is er een lichte daling van 35 455,00 euro. Ondanks een lagere omzet, wordt er wel meer winst gemaakt. Dit is te verklaren doordat de kosten mee dalen.

6572n6572ral 5627n5627ral 5345n5345ral

1900n1900ral 2447n2447ral 2995n2995ral 3542n3542ral

4090n4090ral 4637n4637ral

5185n5185ral 5733n5733ral

6280n6280ral 6828n6828ral

Personeelskosten

Personeelskosten

2710n2710ral 2948n2948ral 2851n2851ral

1900n1900ral

2173n2173ral

2447n2447ral

2721n2721ral

2995n2995ral

3268n3268ral

1905n1905ral 1905n1905ral 1905n1905ral Win

st n

a b

ela

stin

g in

eu

ro

Jaren

Winst na belasting

Page 17: Structuur Individuele Opdrachten

Geïntegreerde proef TBE pagina 17

1.6.2 Verticale analyse

We hebben ook eens gekeken hoe elk onderdeel tegenover het totaal staat. Hiervan hebben we ook grafieken gemaakt, zodat we onze conclusies kunnen trekken. We bekijken eerst de activazijde:

73.336

1.106

282.927

0 62.302

541.300

0

1.140.934

605.540

1.414.564

0

2008 activa

A. Terreinen en gebouwen

B. Installaties, machines en uitrusting

C. Meubilair en rollend materiaal

D. Leasing en soortgelijke rechten

C. Andere financiële vaste activa

A. Voorraden

B. Bestellingen in uitvoering

A. Handelsvorderingen

B. Overige vorderingen

IX. Liquide middelen

X. Overlopende rekeningen

Page 18: Structuur Individuele Opdrachten

Geïntegreerde proef TBE pagina 18

60.663

2.856

282.927

0 62.302

343.068

888.247

728.262

1.958.232

4.326.557

2009 activa

A. Terreinen en gebouwen

B. Installaties, machines en uitrusting

C. Meubilair en rollend materiaal

D. Leasing en soortgelijke rechten

C. Andere financiële vaste activa

A. Voorraden

B. Bestellingen in uitvoering

A. Handelsvorderingen

B. Overige vorderingen

IX. Liquide middelen

Page 19: Structuur Individuele Opdrachten

Geïntegreerde proef TBE pagina 19

We zien dat de overige vorderingen in 2010 tegenover 2009 erg sterk gedaalt zijn. In elk jaar zijn de bestellingen in uitvoering 0 behalve in 2009 daar zijn ze 888 247 euro. De voorraden waren in 2008 het hoogst, daarna zijn ze met meer dan de helft gedaald in 2009. In 2010 zijn ze weer lichtjes gestegen. In 2009 waren de liquide middelen ongeveer de helft van de activa zijde. In 2010 zaten de liquide middelen hier al ruimschoots over.

57.498 13.018

165.106

0 372

321.291 0

845.096

128.615

2.047.239

0 2010 activa

A. Terreinen en gebouwen

B. Installaties, machines en uitrusting

C. Meubilair en rollend materiaal

D. Leasing en soortgelijke rechten

C. Andere financiële vaste activa

A. Voorraden

B. Bestellingen in uitvoering

A. Handelsvorderingen

B. Overige vorderingen

IX. Liquide middelen

Page 20: Structuur Individuele Opdrachten

Geïntegreerde proef TBE pagina 20

We gaan nu eens naar de passivazijde kijken:

247.894

24.789

1.417.964

0

0

5.181.420

2.479

2008 passiva

I. Kapitaal

IV. Reserves

V. Overgedragen winst

VII. A. Voorzieningen voor risico's en kosten

VIII. Schulden op meer dan één jaar

IX. Schulden op ten hoogste één jaar

X. Overlopende rekeningen

Page 21: Structuur Individuele Opdrachten

Geïntegreerde proef TBE pagina 21

250.000

25.000

1.798.552

0 0

2.148.319

0

2009 passiva

I. Kapitaal

IV. Reserves

V. Overgedragen winst

VII. A. Voorzieningen voor risico's en kosten

VIII. Schulden op meer dan één jaar

IX. Schulden op ten hoogste één jaar

X. Overlopende rekeningen

Page 22: Structuur Individuele Opdrachten

Geïntegreerde proef TBE pagina 22

We zien elk jaar dat de schulden op ten hoogste één jaar de grootste hap is uit het passiva totaal. De overgedragen winst ineemt in 2009 ook een zeer groot deel voor haar rekening. De schulden op ten hoogste één jaar zijn in 2010 met meer dan de helft gedaalt ten opzichte van 2008.

250.000

25.000

1.146.002

7.177 0

2.104.247

0

2010 passiva

I. Kapitaal

IV. Reserves

V. Overgedragen winst

VII. A. Voorzieningen voor risico's en kosten

VIII. Schulden op meer dan één jaar

IX. Schulden op ten hoogste één jaar

X. Overlopende rekeningen

Page 23: Structuur Individuele Opdrachten

Geïntegreerde proef TBE pagina 23

En tot slot gaan we naar de resultatenrekeningen:

-18.189.157

94.198

360.375 -15.459 439.114

413 0

439.527 143.478

143.478 143.478

296.049

296.049

2008 resultatenrekening

II. Bedrijfskosten ( - )

III. Bedrijfswinst ( + )

IV. Financiële opbrengsten

V. Financiële kosten ( - )

VI. Winst uit de gewone bedrijfsuitoefening

VII. Uitzonderlijke opbrengsten

VIII. Uitzonderlijke kosten ( - )

IX. Winst van het boekjaar vóór belastingen

X. Belastingen op het resultaat ( - ) ( + )

XI. Winst van het boekjaar ( + )

XIII. Te bestemmen winst van het boekjaar

Page 24: Structuur Individuele Opdrachten

Geïntegreerde proef TBE pagina 24

-13.738.989

312.940

259.879

-11.703

561.116

12.688

-8.974

564.830

178.243 386.587

382.905

2009 resultatenrekening II. Bedrijfskosten ( - )

III. Bedrijfswinst ( + )

IV. Financiële opbrengsten

V. Financiële kosten ( - )

VI. Winst uit de gewone bedrijfsuitoefening

VII. Uitzonderlijke opbrengsten

VIII. Uitzonderlijke kosten ( - )

IX. Winst van het boekjaar vóór belastingen

X. Belastingen op het resultaat ( - ) ( + )

XI. Winst van het boekjaar ( + )

XIII. Te bestemmen winst van het boekjaar

Page 25: Structuur Individuele Opdrachten

Geïntegreerde proef TBE pagina 25

We zien dat de bedrijfskosten elk jaar dalen, wat goed nieuws is voor Belisol. In 2009 zijn er ook uitzonderlijke kosten geweest. De te bestemmen winst is in 2009 met de helft gestegen.

1.6.3 Ratio’s

We hebben de liquiditeit voor het bedrijf berekend, zowel in current als in quick ratio. We berekenen de current ratio als volgt: vlottende activa / vreemd vermogen op korte termijn. Quick ratio is een beetje anders: (vlottende activa – voorraden) / vreemd vermogen op korte termijn.

-11.936.824

265.761

236.421

-10.804

491.378

14.475

505.853 158.405

347.448 347.450

2010 resultatenrekening

II. Bedrijfskosten ( - )

III. Bedrijfswinst ( + )

IV. Financiële opbrengsten

V. Financiële kosten ( - )

VI. Winst uit de gewone bedrijfsuitoefening

VII. Uitzonderlijke opbrengsten

VIII. Uitzonderlijke kosten ( - )

IX. Winst van het boekjaar vóór belastingen

X. Belastingen op het resultaat ( - ) ( + )

XI. Winst van het boekjaar ( + )

1900n1900ral

1900n1900ral

1900n1900ral

1900n1900ral

1900n1900ral

1900n1900ral

1900n1900ral

1905n1905ral 1905n1905ral 1905n1905ral

Res

uta

ten

l

Jaren

Current ratio

Page 26: Structuur Individuele Opdrachten

Geïntegreerde proef TBE pagina 26

Met de current ratio kan je berekenen of dat een onderneming zijn schulden kan terug betalen met zijn vlottende activa. De uitkomst van deze ratio moet tussen de 1 en de 1,5 liggen. Belisol haalt dit in 2008 en 2010. In 2009 haalde Belisol deze norm niet. Dit kan te wijten zijn aan de hoge vorderingen op ten hoogste 1 jaar en in combinatie een te grote voorraad, liquide middelen.

De quick ratio is een ratio om de liquiditeit van een bedrijf te meten. Met dit wil men berekenen of een bedrijf in staat is om zijn schulden op korte termijn terug te betalen met zijn vlottende activa. In tegenstelling tot de current ratio worden de voorraden nu wel afgetrokken. Dit doet men omdat met vaak de voorraden niet in zijn geheel kan verkopen omdat men anders de continuïteit van een bedrijf in gedrang brengt. Men kan ook de voorraad niet 100% naar waarde schatten. Men weet niet wat de huidige waarde van de voorraad is. De uitkomst van deze ratio moet hoger dan 1 liggen. Belisol haalt deze norm maar aan de hand van de omlooptijden hebben we gezien dat de handelsdebiteuren later betalen dan de crediteuren. Dit kan ondanks een goede score op deze ratio toch nog moeilijkheden met zich meebrengen in het bedrijf. Hieraan moet Belisol werken. Wij hebben ook de rentabiliteit van de onderneming berekend. Ook dit kan in twee ratio’s berekend worden: de rentabiliteit van het eigen vermogen, en de rentabiliteit van het totaal vermogen. We berekenen de rentabiliteit van het eigen vermogen als volgt: winst na belasting / eigen vermogen. De rentabiliteit van het totaal vermogen wordt zo berekend: (winst voor belasting + betaalde intresten + belastingen) / totaal vermogen

Deze ratio geeft weer hoeveel het eigen vermogen gerendeerd heeft. Het beste is dat deze ratio hoger ligt dan het percentage dat men als intrest krijgt bij bijvoorbeeld een spaarrekening. We zien dat dit getal jaarlijks stijgt, dus dit wil zeggen dat de winst steeds een groter deel gaat uitmaken van het eigen vermogen.

1900n1900ral 1900n1900ral

1900n1900ral

1900n1900ral

1900n1900ral

1900n1900ral

1905n1905ral 1905n1905ral 1905n1905ral

Res

ult

aten

Jaren

Quick ratio

17,511% 18,466% 24,451%

,000%

10,000%

20,000%

30,000%

1905n1905ral 1905n1905ral 1905n1905ral

Res

ult

aten

Jaren

Rentabiliteit Eigen Vermogen

Page 27: Structuur Individuele Opdrachten

Geïntegreerde proef TBE pagina 27

Deze ratio geeft weer hoe winstgevend uw ingezette werkmiddelen zijn. We houden geen rekening met het passiva. We kijken alleen naar het activa. Het passiva wordt te sterk beïnvloed door het vreemd vermogen. De financiële lasten beïnvloeden het resultaat voor belasting, dus ook de belasting zelf. Solvabiliteit is de laatste ratio dat wij kunnen berekenen. Solvabiliteit berekenen we als volgt: eigen vermogen / vreemd vermogen. Dit is ook mogelijk: eigen vermogen / totaal vermogen. Wij hebben voor het eerste gekozen.

Solvabiliteit wordt berekend om na te gaan hoe groot het risico is op het niet betalen van het vreemd vermogen bij faillisement. Bij faillissement gaat men proberen te liquideren (activa omzetten in cash). Solvabiliteit is vooral belangrijk voor de schuldeisers. De uikomst van deze ratio moet hoger dan 50% liggen. Deze limiet haalt Belisol in 2008 en 2010 niet. In 2009 kunnen we stellen dat Belisol zijn eigen vermogen tegenover het vreemd vermogen een goede verhouding heeft.

14,397% 17,468% 18,856%

,000%

10,000%

20,000%

1905n1905ral 1905n1905ral 1905n1905ral

Res

ult

aten

Jaren

Rentabiliteit Totaal Vermogen

39,318% 49,881%

39,692%

,000%

20,000%

40,000%

60,000%

1905n1905ral 1905n1905ral 1905n1905ral

Res

ult

aten

Jaren

Solvabiliteit

Page 28: Structuur Individuele Opdrachten

Geïntegreerde proef TBE pagina 28

1.6.4 Omlooptijden

Ik heb voor 2009 en 2010 de omlooptijden berekend. Ik heb vastgesteld dat Belisol zijn leveranciers vroeger betaald dan de klanten en de voorraad hem geld opbrengen. Dit is dus een slechte zaak. Hieronder kunt u de berekeningen na kijken: 2009:

Klanten

888.247 + 1.140.934

2

16771921

1014590,5

365

16,53073

22,0801

Voorraad

= 343.068 + 541.300

2

=

9726243

442184

=

365

21,99591799

=

16,59398804

Leveranciers

= 935.685 + 911.421

2

=

14541626,3

923553

=

365

15,7453079

=

23,181509

Klanten formules

Beginsaldo + eindsaldo

2

Omzet + BTW op verkopen Vorig resultaat

365

Vorig resultaat

Voorraad formules

Beginsaldo + Eindsaldo 2

Kostprijs verkopen Vorig resultaat

365

Vorig resultaat

Leveranciers formules

Beginsaldo + eindsaldo 2

Aankopen + BTW op aankopen Vorig resultaat

365

Vorig resultaat

Page 29: Structuur Individuele Opdrachten

Geïntegreerde proef TBE pagina 29

Conclusie: actief + actief passief

actief = 38,67408

# = passief

15,49257

Besluit: Belisol moet zijn leveranciers 15,49 dagen sneller betalen dan dat er

geld binnenkomt van verkopen.

De voorraad blijft gemiddeld 16,59 dagen in de onderneming.

2010:

Klanten

= 845.096 + 888.247

2

=

14701903

866671,5

=

365

16,96364

=

21,517

Voorraad

= 321.291 + 343.068

2

=

8215038

332179,5

=

365

24,730719

=

14,75897

Klanten formules

Beginsaldo + eindsaldo 2

Omzet + BTW op verkopen Vorig resultaat

365

Vorig resultaat

Voorraad formules

Beginsaldo + Eindsaldo 2

Kostprijs verkopen Vorig resultaat

365

Vorig resultaat

Page 30: Structuur Individuele Opdrachten

Geïntegreerde proef TBE pagina 30

Leveranciers

= 649.732 + 935.685

2

=

12745252

792708,5

=

365

16,07811

=

22,7017

Conclusie: actief + actief passief

actief = 36,275581

22,70168 = passief

13,57390334

Besluit: Belisol moet zijn leveranciers 13,57 dagen sneller betalen dan dat er

geld binnenkomt van verkopen.

De voorraad blijft gemiddeld 14,76 dagen in de onderneming.

Onze eindconclusie over de omlooptijden: Belisol moet er aan werken om zijn klanten sneller te laten betalen. Nu kan het in de problemen komen doordat ze langer moeten wachten op hun geld dan ze zelf rekeningen moeten betalen. Dit kunnen ze doen door ervoor te zorgen door hun klanten aan te sporen om sneller te betalen, eventueel met korting contant. Of ze zouden ook bij hun leveranciers kunnen aankloppen om te vragen voor een betalingsuitstel. De liquiditeitsratio’s liggen goed. De omlooptijden zijn minder gunstig. De klanten moeten Belisol nog meer geld dan zijn leveranciers. Dit is wel positief. Ze krijgen meer geld binnen van klanten en voorraden dan dat ze moeten uitgeven aan hun leveranciers. Het enige nadeel is wel dat ze er lang moeten op wachten, wat toch misschien problemen kan geven.

Leveranciers formules

Beginsaldo + eindsaldo 2

Aankopen + BTW op aankopen Vorig resultaat

365

Vorig resultaat

Page 31: Structuur Individuele Opdrachten

Geïntegreerde proef TBE pagina 31

1.7 Websites vergelijken

1.7.1 Inleiding

Dit verslag bevat een vergelijking tussen vijf websites van vijf gelijkaardige bedrijven. Ik heb voor de branch van energydrinks gekozen omdat we van deze websites toch mogen verwachten dat ze fris, jong en uitdagend er uit moeten zien en voor een actieve, jonge en sportieve doelgroep bedoeld zijn. Ik vergelijk deze websites zodat ik op het einde van het jaar weet, als ik zelf een website moet maken, op welke verschillende soorten aspecten ik moet letten. 1.7.2 Analyse websites

Page 32: Structuur Individuele Opdrachten

Geïntegreerde proef TBE pagina 32

1.7.2.1 Monster Energy Drink

http://www.monsterenergy.com/be/nl/home/

1.7.2.1.1 Gegevens

Monster Energy is een Amerikaans merk dat energiedrankjes verkoopt. Monster Energy sponsert ook evenementen, athleten en teams. Bijvoorbeeld: MotoGP, rally, Monster Truck,… Het is (na Reddbull) het populairste merk.

1.7.2.1.2 Logo

Monster Energy maakt gebruik van flashy kleuren zoals het groen-gele met een zwarte achtergrond. Het logo moet een scheur van een klauw voorstellen. Zo wilt Monster Energy de link naar hun naam nog versterken: “Monster”. De scheur geeft ook meer pit aan het merk. Het ziet er zo stoer en uitdagender uit. Het logo verwijst ook naar de eerste letter van hun naam. Dat is de letter M.

1.7.2.1.3 Opmerkingen

Pluspunten

De website is heel trendy en fris gekleed. De website oogt er heel verzorgd uit. Je ziet dat er veel werk ingestoken is.

Het logo blijft heel de tijd in beeld en op dezelfde plaats staan.

Monster gebruikt de kleuren van hun logo en trekken het door heel de website. Ze gebruiken ook heel de tijd dezelfde structuur.

Heel duidelijk en ordelijk geschikt

Minpunten

Er zijn geen links naar contact.

Voorstelling van het bedrijf en gegevens zijn niet beschikbaar in het Nederlands.

Soms te klein lettertype. Dit maakt het moeilijk om te lezen.

Page 33: Structuur Individuele Opdrachten

Geïntegreerde proef TBE pagina 33

1.7.2.2 Redbull

http://www.redbull.be/cs/Satellite/nl_BE/Red-Bull/001242777089764

1.7.2.2.1 Gegevens

Redbull is een Oostenrijks merk dat energiedrankjes verkoopt. Ze zijn hier in België gevestigd te Lauwe in de Rekkemstraat 58. Red Bull is één van de bekendste merken die energie drankjes verkoopt. Ze sponseren onderandere ook evenementen en sportteams zoals formule-1 en andere racesporten.

1.7.2.2.2 Logo

Het logo houdt vier kleuren in, namelijk rood, geel, wit en blauw. Het logo bevat ook twee stieren en de naam zelf. De twee rode stieren moeten linken naar de naam: “ Red Bull”. Met de twee vechtende stieren willen ze extra karakter geven aan hun naam.

1.7.2.2.3 Opmerkingen

Pluspunten

Het logo is meermaals te zien op de homepage.

Ze gebruiken hun huisstijl door de hele website.

De website is overzichtelijk

De website oogt verzorgd

Elk onderdeel is in het Nederlands beschikbaar.

Minpunten

Er zijn veel externe links

De homepage is te lang aan de rechterkant ten opzichte van de linkerkant.

Page 34: Structuur Individuele Opdrachten

Geïntegreerde proef TBE pagina 34

1.7.2.3 Burn http://www.burn.si/en_GB/home/home.html

1.7.2.3.1 Gegevens

Burn is een recent nieuw energiedrankje van Coca -Cola. Het is een redelijk nieuw product op de markt. Het is zeker niet het populairste merk.

1.7.2.3.2 Logo

Burn gebruikt als logo een vlam. De vlam linkt automatisch naar hun naam “Burn”. De vlam en de naam van het merk op een zwarte achtergrond vomen samen het logo van Burn.

1.7.2.3.3 Opmerkingen

Pluspunten

Het logo is meermaals te zien op hun homepage.

Burn gebruikt de huisstijl door de hele website.

Minpunten

Er zijn veel externe links

De homepage is veel te klein

De onderdelen zijn moeilijk te vinden

Nederlands is niet beschikbaar.

Weinig informatie over Burn zelf, meer informatie over muziek

Kaal

Niet overzichtelijk

Page 35: Structuur Individuele Opdrachten

Geïntegreerde proef TBE pagina 35

1.7.2.4 Rockstar Energy Drink

http://www.rockstar69.com/

1.7.2.4.1 Gegevens

Rockstar Energy Drink is een Amerikaans merk van energiedrankjes. Ze zijn gevestigd over heel de wereld maar ze zijn niet het bekendste merk. Toch hebben ze wel een van de grootste assortimenten. Ze sponseren ook muziek en sport-evenementen.

1.7.2.4.2 Logo

Rockstar gebruikt een zwarte achtergrond met daarop hun naam in het geel en een grote gele ster. De ster verwijst dan ook naar het woord “Star” in hun naam. In de naam kan je namelijk ook nog een ster zien in de plaats van de letter A.

1.7.2.4.3 Opmerkingen

Pluspunten

Het logo is groot en duidelijk te zien op hun homepage links van boven.

Ze gebruiken hun huisstijl door de hele website.

De kleuren zijn meestal hetzelfde De onderdelen zijn netjes en duidelijk van boven gerangschikt

Minpunten

Er zijn veel externe links

Nederlands is niet beschikbaar.

Er is veel reclame zichtbaar

Er zijn veel toeters en bellen

Page 36: Structuur Individuele Opdrachten

Geïntegreerde proef TBE pagina 36

1.7.2.5 AMP Energy Drink

http://www.ampenergy.com/

1.7.2.5.1 Gegevens

AMP is een energiedrankje dat alleen maar wordt verkocht in Amerika en Canada. Hier in Europa is de naambekendheid zo goed als nul, want het is hier niet verkrijgbaar. AMP Energy Drink is een onderdeel van PepsiCO.

1.7.2.5.2 Logo

AMP maakt gebruik van opvallende kleuren en donkere tinten als achtergrond zodat AMP toch goed opvalt. maakt gebruik van opvallende kleuren en donkere tinten als achtergrond zodat ze toch goed opvallen.

1.7.2.5.3 Opmerkingen

Pluspunten

De site is modern

De site is heel gebruiksvriendelijk

De site ziet er fris en modern uit

De onderdelen zijn duidelijk van boven gerangschikt

De stijl is hetzelfde op iedere pagina

Minpunten

Er zijn geen ander talen beschikbaar dan het Engels

Er zijn geen contactgegevens vermeld

Al de pagina’s zijn compact

Page 37: Structuur Individuele Opdrachten

Geïntegreerde proef TBE pagina 37

1.7.3 Samenvattende tabel

Positieve punten

Het logo moet altijd zichtbaar zijn.

Voor heel de website dezelfde structuur gebruiken.

Kleuren van logo verwerken in website.

De navigatieknoppen ordelijk en op een dezelfde plaats plaatsen. Ze moeten makkelijk te vinden zijn.

Keuze van talen installeren.

Informatie over bedrijf en product zeker op website plaatsen

Datum wanneer de website voor de laatste keer nog een gewijzigd is.

Negatieve punten

Niet te veel externe links gebruiken.

Niet te veel kleuren gebruiken.

Te veel reclame op de website maakt de website onaantrekkelijk en onproffesioneel.

Er mogen filmpjes en special effects in verwerkt zijn maar niet overdrijven.

Maak de website niet te kaal. Fleur het op met foto’s..

Page 38: Structuur Individuele Opdrachten

Geïntegreerde proef TBE pagina 38

1.8 Teambuilding

1.8.1 Inleiding

In deze opdracht vindt u alle informatie van de teambuilding-dag van Ecsolis. Deze opdracht bevat de motivatie van de activiteiten, berekeningen, dagindeling en een brief om het personeel te informeren.

1.8.2 Plaats

Ik heb als personeelsdirecteur besloten om met alle medewerkers van Ecsolis op teambuilding te gaan, in het sport- en recreatie centrum “De Nekker”. De locatie beschikt over alle faciliteiten die nodig zijn en is voorzien voor dat soort evenementen. Dit recreatiepark is 65 ha groot en beschikt over: 5 voetbalterreinen, 6 outdoor tennisterreinen, 2 omnissportvelden, touwenparcours, .... Bovendien zijn er ook indoorfaciliteiten zoals een cafetaria, sportzaal en ook een grote speeltuin. Deze is perfect geschikt als opvang voor de kinderen. Ideaal voor de werknemer mocht hij of zij geen opvang op tijd vinden voor zijn kinderen.

1.8.3 Activiteiten en motivering van gekozen activiteit

1.8.4 Touwenparcour

De Nekker beschikt over een touwenparcour. Het touwenparcour is een palenconstructie met touwen en netten op een hoogte van 7 tot 12 meter. Deze touwen en netten vormen samen verschillende behendigheids-, durf- en vertrouwensproeven die iedere deelnemer moet overwinnen. De activiteit wordt telkens begeleid door 2 ervaren monitoren die voor de veiligheid van iedere deelnemer instaat.

1.8.5 The Rocketlauncher

The Rocketlauncher bestaat uit 6 verschillende soorten opdrachten. Maar aangezien we dit onderdeel niet een hele dag gaan doen, kunnen we maar uit 4 van de 6 opdrachten kiezen. Ik heb gekozen voor:

mountainbike behendigheidsproef;

laagteparcours;

boogschieten/karabijnschieten;

oriëntatieproef met kompas.

1.8.6 Motivatie van de activiteiten

De activiteiten zijn echte teambuildingactiviteiten. Hierbij moeten de deelnemers samenwerken om door iedere opdracht te komen. De deelnemers leren bovenop nog nieuwe technieken die ze voordien nog niet hadden kunnnen ervaren. Bijvoorbeeld het kompas lezen. Dit zijn allemaal spannende en actieve doe-activiteiten. Maar bovenal blijft plezier de meest belangrijke factor.

Page 39: Structuur Individuele Opdrachten

Geïntegreerde proef TBE pagina 39

1.8.7 Verloop van de dag

De 224 personeelsleden van Ecsolis worden in 10 willekeurige groepjes van 22 à 23 personen verdeeld. Dan wordt er ook nog een doorschuifsysteem opgesteld. Per activiteit zullen er twee groepen aanwezig zijn.

1.8.8 Overzicht van de kosten

Zie bijlage

1.8.9 Informatiebrief aan personeel

Zie bijlage

Page 40: Structuur Individuele Opdrachten

Geïntegreerde proef TBE pagina 40

1.9 Facturatie BOB en opmaak huisstijl

1.9.1 Inleiding

Nu het echte werk!Boekhouden in BOB, een boekhoudpakket. Elke onderneming stelde in totaal 6 verkoopfacturen op. De klanten waren de concurrerende bedrijven (Solartec & Solarise). Dus 3 verkoopfacturen per onderneming waarvan: • Eén verkoopfactuur met financiële en handelskorting • Eén verkoopfactuur met doorgerekende kosten • Eén verkoopfactuur met terugstuurbare verpakking Na het opstellen van de facturen moesten we zowel de verstuurde verkoopfacturen als ontvangen aankoopfacturen boeken in BOB en achteraf de 3 dagboeken afdrukken. Als laatste schreven we een kleine samenvatting hoe we geboekt hebben. Ik heb aan de hand van boekhoudfiches een verslag gemaakt. Deze vindt u terug per verrichting: verkoop, aankoop en financiële verrichting.

1.9.2 Boekhoudfiches Aankoop

Document Aankoopfactuur AF/001 van Solarise

Verrichting Aankoop handelsgoederen met handelskorting/financiële korting

Datum: 16/04/2012 Bedrag in €

Redenering A/P K/O

+/- D/C Rek. nr. Rek. Naam D C

Bedrijfskost K + D 60400 Aankoop Handelsgoederen

€ 101 584,00

Vordering overheid A + D 41110 Aftrekbare Btw € 20 278,81

Schuld aan leverancier

K - C 60402 Handelskorting op Aankopen

€ 3 047,52

Schuld aan leverancier

P + C 44000 Leveranciers € 118 815,29

Document Aankoopfactuur AF/002 van Solarise

Verrichting Aankoop handelsgoederen met doorgerekende kosten

Datum: 16/04/2012 Bedrag in €

Redenering A/P K/O

+/- D/C Rek. nr. Rek. Naam D C

Bedrijfskost K + D 60400 Aankoop Handelsgoederen

€ 101 584,00

Bedrijfskost K + D 60403 Aankoopkosten € 17,00

Vordering overheid A + D 41110 Aftrekbare Btw € 21 332,64

Schuld aan leverancier

P + C 44000 Leveranciers € 122 933,64

Document Aankoopfactuur AF/003 van Solarise

Verrichting Aankoop handelsgoederen met terug te sturen verpakking

Datum: 16/04/2012 Bedrag in €

Redenering A/P K/O

+/- D/C Rek. nr. Rek. Naam D C

Page 41: Structuur Individuele Opdrachten

Geïntegreerde proef TBE pagina 41

Bij een gewone boeking van een aankoopfactuur van handelsgoederen worden de volgende 3 rekeningen gebruikt: 60400 Aankoop Handelsgoederen, 41110 Aftrekbare Btw en 44000 Leveranciers.

Bedrijfskost K + D 60400 Aankoop Handelsgoederen

€ 101 584,00

Bedrijfskost A + D 41800 Terug te sturen verpakking

€ 14,00

Vordering overheid A + D 41110 Aftrekbare Btw € 21 332,64

Schuld aan leverancier

P + C 44000 Leveranciers € 122 930,64

Doc ument Aankoopfactuur AF/004 van Solartec

Verrichting Aankoop handelsgoederen met handelskorting/financiële korting

Datum: 17/04/2012 Bedrag in €

Redenering A/P K/O

+/- D/C Rek. nr. Rek. Naam D C

Bedrijfskost K + D 60400 Aankoop Handelsgoederen

€ 95.970,00

Vordering overheid A + D 41110 Aftrekbare Btw € 19.158,11

Schuld aan leverancier

K - C 60402 Handelskorting op Aankopen

€ 2.879,10

Schuld aan leverancier

P + C 44000 Leveranciers € 112.249,01

Doc ument Aankoopfactuur AF/005 van Solartec

Verrichting Aankoop handelsgoederen met terug te sturen verpakking

Datum: 17/04/2012 Bedrag in €

Redenering A/P K/O

+/- D/C Rek. nr. Rek. Naam D C

Bedrijfskost K + D 60400 Aankoop Handelsgoederen

€ 19.194,00

Bedrijfskost A + D 41800 Terug te sturen verpakking

€ 20,00

Vordering overheid A + D 41110 Aftrekbare Btw € 4.030,74

Schuld aan leverancier

P + C 44000 Leveranciers € 23.244,74

Doc ument Aankoopfactuur AF/006 van Solartec

Verrichting Aankoop handelsgoederen met transportkosten

Datum: 17/04/2012 Bedrag in €

Redenering A/P K/O

+/- D/C Rek. nr. Rek. Naam D C

Bedrijfskost K + D 60400 Aankoop Handelsgoederen

€ 31.990,00

Bedrijfskost K + D 60403 Aankoopkosten € 15,00

Vordering overheid A + D 41110 Aftrekbare Btw € 6.721,05

Schuld aan leverancier

P + C 44000 Leveranciers € 38.726,05

Page 42: Structuur Individuele Opdrachten

Geïntegreerde proef TBE pagina 42

60400 Aankoop Handelsgoederen: het bedrag van de handelsgoederen schrijft men op deze

rekening. Het aankopen van goederen, is een kost voor het bedrijf dus het gaat hier over een bedrijfskost. Een kostenrekening die vermeerdert langs de debitzijden => O+C.

41110 Aftrekbare Btw: de btw die we betalen, mogen we af trekken van de belasting (belastingen binnenbrengen => Verschuldigde btw-Aftrekbare btw=te betalen/terug te vorderen van overheid). In dit geval gaat het dus over aftrekbare btw. Deze rekening is actief en vermeerdert dus langs de debitzijde => P+C.

44000 Leveranciers: het totale factuurbedrag (=bedrag dat betaalt moet worden) schrijft men hier. Dit is een verzamelrekening waarin alle schulden van alle leveranciers verzamelt zijn. Dit is een passivarekening die vermeerdert langs creditzijde => P+C. In sommige facturen hierboven hebben we te maken met een ontvangen korting of kosten die doorgerekend zijn. Deze rekeningen zijn 41800 Terug te sturen verpakking, 60402 Handelskorting op aankopen en 60403 Aankoopkosten. Deze moeten we apart boeken in aparte rekeningen

41800 Terug te sturen verpakking: Het gaat over verpakking die we niet gaan verkopen maar moeten terugsturen naar onze leverancier. Dit is een actief rekening die vermeerdert => A+D.

60403 Aankoopkosten: Er zijn andere kosten die niet bij aankoopgoederen kunnen gezet worden. Hiervoor gebruiken we deze rekening. Het is een kostenrekening die vermeerdert => K+D.

60402 Handelskorting op verkopen: Deze korting vermindert de kost van het aankopen. Het blijft een kostenrekening maar die vermindert => K-C.

Page 43: Structuur Individuele Opdrachten

Geïntegreerde proef TBE pagina 43

1.9.3 Boekhoudfiches Verkoop

Document Verkoopfactuur VF/20121 voor Solartec

Verrichting Verkoop handelsgoederen met handelskorting/financiële korting

Datum: 01/04/2012 Bedrag in €

Redenering A/P K/O

+/- D/C Rek. nr. Rek. Naam D C

Vordering op klant A + D 40000 Handelsdebiteuren € 43.074,46

Bedrijfsopbrengst O - D 70402 Handelskorting op Verkoop

€ 544,95

Bedrijfsopbrengst O + C 70400 Verkoop Handelsgoederen

€ 36.330,00

Schuld aan overheid P + C 45110 Verschuldigde Btw € 7.289,41

Document Verkoopfactuur VF/20122 voor Solartec

Verrichting Verkoop handelsgoederen met terug te sturen verpakking

Datum: 01/04/2012 Bedrag in €

Redenering A/P K/O

+/- D/C Rek. nr. Rek. Naam D C

Vordering op klant A + D 40000 Handelsdebiteuren € 18.852,70

Bedrijfsopbrengst O + C 70400 Verkoop Handelsgoederen

€ 15.570,00

Bedrijfsopbrengst P + C 48800 Terug te betalen Verpakking

€ 13,00

Schuld aan overheid P + C 45110 Verschuldigde Btw € 3.269,70

Document Verkoopfactuur VF/20123 voor Solartec

Verrichting Verkoop handelsgoederen met transportkosten

Datum: 01/04/2012 Bedrag in €

Redenering A/P K/O

+/- D/C Rek. nr. Rek. Naam D C

Vordering op klant A + D 40000 Handelsdebiteuren € 6.300,47

Bedrijfsopbrengst O + C 70400 Verkoop Handelsgoederen

€ 5.190,00

Bedrijfsopbrengst O + C 74600 Doorgerekende Kosten € 17,00

Schuld aan overheid P + C 45110 Verschuldigde Btw € 1.093,47

Page 44: Structuur Individuele Opdrachten

Geïntegreerde proef TBE pagina 44

Document Verkoopfactuur VF/20124 voor Solarise

Verrichting Verkoop handelsgoederen met handelskorting/financiële korting

Datum: 01/04/2012 Bedrag in €

Redenering A/P K/O

+/- D/C Rek. nr. Rek. Naam D C

Vordering op klant A + D 40000 Handelsdebiteuren € 18.460,48

Bedrijfsopbrengst O - D 70402 Handelskorting op Verkoop

€ 233,55

Bedrijfsopbrengst O + C 70400 Verkoop Handelsgoederen

€ 15.570,00

Schuld aan overheid P + C 45110 Verschuldigde Btw € 3.124,03

Page 45: Structuur Individuele Opdrachten

Geïntegreerde proef TBE pagina 45

Bij een gewone boeking van een verkoopfactuur van handelsgoederen worden de volgende 3 rekeningen gebruikt: 70400 Verkoop Handelsgoederen, 45110 Verschuldigde Btw en 40000 Handelsdebiteuren.

40000 Handelsdebiteuren: Dit is een verzamelrekening waarin alle schulden van de klanten

inzitten. Het te betalen bedrag van de verkoopfactuur vullen we hierin. Dit een activarekening die vermeerdert => A+D.

70400 Verkoop Handelsgoederen: Hier schrijven we het bedrag/waarde van de handelsgoederen (exclusief btw). Dit is een bedrijfsopbrengst. Deze is een opbrengstenrekening die vermeerdert => O+C.

45110 Verschuldigde btw: Btw die we ontvangen van onze klant, moeten we doorbetalen aan de

overheid. Daarom noemen we deze “verschuldigde belasting”. Deze is een passivarekening die vermeerdert => P+C.

In sommige facturen hierboven hebben we te maken met een gegeve korting of kosten die doorgerekend zijn. Deze rekeningen zijn 48800 Terug te betalen verpakking, 70402 Handelskorting op verkopen en 74600 Doorgerekende kosten. Deze moeten we apart boeken (dus NIET optellen bij aankoopkosten).

70403 Handelskorting op verkoop: We geven een korting op het factuur. Deze rekening is een bedrijfsopbrengst die vermindert => O-D

48800 Terug te betalen verpakking: Dit moet op een aparte rekening gezet worden. Deze rekening is passief die vermeerdert dus => P+C

Document Verkoopfactuur VF/20125 voor Solarise

Verrichting Verkoop handelsgoederen met terug te sturen verpakking

Datum: 01/04/2012 Bedrag in €

Redenering A/P K/O

+/- D/C Rek. nr. Rek. Naam D C

Vordering op klant A + D 40000 Handelsdebiteuren € 43.972,30

Bedrijfsopbrengst O + C 70400 Verkoop Handelsgoederen

€ 36.330,00

Bedrijfsopbrengst P + C 48800 Terug te betalen Verpakking

€ 13,00

Schuld aan overheid P + C 45110 Verschuldigde Btw € 7.629,30

Document Verkoopfactuur VF/20126 voor Solarise

Verrichting Verkoop handelsgoederen met transportkosten

Datum: 01/04/2012 Bedrag in €

Redenering A/P K/O

+/- D/C Rek. nr. Rek. Naam D C

Vordering op klant A + D 40000 Handelsdebiteuren € 81.659,27

Bedrijfsopbrengst O + C 70400 Verkoop Handelsgoederen

€ 67.470,00

Bedrijfsopbrengst O + C 74600 Doorgerekende Kosten € 17,00

Schuld aan overheid P + C 45110 Verschuldigde Btw € 14.172,27

Page 46: Structuur Individuele Opdrachten

Geïntegreerde proef TBE pagina 46

1.9.4 Boekhoudfiches financiële verrichtingen

Bij de financiele boekingen maken we gebruik van 3 rekeningen, namelijk: 55000 KBC, 40000 Handeldebiteuren en 44000 Leveranciers.

55000 KBC: Het bedrag dat wij moeten betalen aan onze leveranciers komt hierop. We betalen dus

facturen. Het saldo op deze rekening daalt. Deze rekening is actief en wordt verminderd dus => A-C

Het bedrag dat onze klanten betalen aan ons komt hierop. Onze klanten betalen hun openstaande facturen. Het saldo van deze rekening stijgt want onze klanten storten het verschuldigde bedrag op onze bankrekening. Deze rekeing is actief en wordt vermeerderd dus => A+D

44000 Leveranciers: Op deze rekening wordt het bedrag, dat we schuldig zijn aan onze leveranciers en hebben betaald, gedebiteerd. De schuld is vereffend dus deze rekening moet verminderd worden. Deze rekening is passief en wordt verminderd. => P-D 40000 handeldebiteuren: Als onze klanten hun factuur bij ons hebben betaald , moet deze factuur

verminderd worden. Dus aangezien dit een actief rekening is die verminderd wordt, komt het bedrag aan de creditzijde. => A-C

Document Bankafschrift KBC/001

Verrichting Schuld vereffenen aan leveranciers AF/001, AF/002, AF/003, AF/004, AF/005, AF/006

Datum: 28/04/2012 Bedrag in €

Redenering A/P K/O

+/- D/C Rek. nr. Rek. Naam D C

Vermindering schuld aan leverancier

P - D 44000 Leveranciers € 538.899,37

Vermindering bank A - C 55000 KBC €538.899,37

Document Bankafschrift KBC/002

Verrichting Schuld innen van klanten VF/20121, VF/20122, VF/20123, VF/20124, VF/20125, VF/20126

Datum: 28/04/2012 Bedrag in €

Redenering A/P K/O

+/- D/C Rek. nr. Rek. Naam D C

Vermeerdering Bank

A + D 55000 KBC € 212.319,68

Vermindering vordering op klanten

A - C 40000 Handelsdebiteuren €212.319,68

Page 47: Structuur Individuele Opdrachten

Geïntegreerde proef TBE pagina 47

1.9.5 Journaal

A/P K/O

+/- D/C Volg Nr.

Rek. Nr.

Rekeningen Bedrag

D C

01/04/2012

A + D 1 40000 Handeldebiteuren € 43.074,46 O - D 70402 Handelskorting op

Verkoop € 544,95

O + C 70400 Verkoop Handelsgoederen

€ 36.330,00

P + C 45110 Verschuldigde Btw € 7.289,41 VF/20121 voor Solartec

01/04/2012 A + D 2 40000 Handelsdebiteuren € 18.852,70 O + C 70400 Verkoop

Handelsgoederen € 15.570,00

P + C 48800 Terug te betalen Verpakking

€ 13,00

P + C 45110 Verschuldigde Btw € 3.269,70 VF/20122 voor Solartec

01/04/2012 A + D 3 40000 Handelsdebiteuren € 6.300,47 O + C 70400 Verkoop

Handelsgoederen € 5.190,00

O + C 74600 Doorgerekende Kosten € 17,00 P + C 45110 Verschuldigde Btw € 1.093,47 VF/20123 voor Solartec

01/04/2012 A + D 4 40000 Handelsdebiteuren € 18.460,48 O - D 70402 Handelskorting op

Verkoop € 233,55

O + C 70400 Verkoop Handelsgoederen

€ 15.570,00

P + C 45110 Verschuldigde Btw € 3.124,03 VF/20124 voor Solarise

01/04/2012 A + D 5 40000 Handelsdebiteuren € 43.972,30 O + C 70400 Verkoop

Handelsgoederen € 36.330,00

P + C 48800 Terug te betalen Verpakking

€ 13,00

P + C 45110 Verschuldigde Btw € 7.629,30 VF/20125 voor Solarise

01/04/2012 A + D 6 40000 Handelsdebiteuren € 81.659,27 O + C 70400 Verkoop

Handelsgoederen € 67.470,00

O + C 74600 Doorgerekende Kosten € 17,00 P + C 45110 Verschuldigde Btw € 14.172,27 VF/20126 voor Solarise

16/04/2012 K + D 7 60400 Aankoop

Handelsgoederen € 101.584,00

A + D 41110 Aftrekbare Btw € 20.278,81 K - C 60402 Handelskorting op

Aankopen € 3.047,52

Page 48: Structuur Individuele Opdrachten

Geïntegreerde proef TBE pagina 48

P + C 44000 Leveranciers AF/001 van Solarise

€ 118.815,29

16/04/2012

K + D 8 60400 Aankopen Handelsgoederen

€ 101.584,00

K + D 60403 Aankoopkosten € 17,00 A + D 41110 Aftrekbare Btw € 21.332,64 P + C 44000 Leveranciers € 122.933,64 AF/002 van Solarise

16/04/2012 K + D 9 60400 Aankopen

Handelsgoederen € 101.584,00

A + D 41800 Terug te sturen Verpakking

€ 14,00

A + D 41110 Aftrekbare Btw € 21.332,64 P + C 44000 Leveranciers € 122.930,64 AF/003 van Solarise

17/04/2012 K + D 10 60400 Aankopen

Handelsgoederen € 95.970,00

A + D 41110 Aftrekbare Btw € 19.158,11 K - C 60402 Handelskorting op

Aankopen € 2.879,10

P + C 44000 Leveranciers € 112.249,01 AF/004 van Solartec

17/04/2012 K + D 11 60400 Aankoop

Handelsgoederen € 19.194,00

A + D 41800 Terug te sturen Verpakking

€ 20,00

A + D 41110 Aftrekbare Btw € 4.030,74 P + C 44000 Leveranciers € 23.244,74 AF/005 van Solartec

17/04/2012 K + D 12 60400 Aankoop

Handelsgoederen € 31.990,00

K + D 60403 Aankoopkosten € 15,00 A + D 41110 Aftrekbare Btw € 6.721,05 P + C 44000 Leveranciers

AF/006 van Solartec € 38.726,05

28/04/2012 P - D 13 44000 Leveranciers € 538.899,37 A - C 55000 KBC €538.899,37 Bankafschrift KBC/001

28/04/2012 A + D 14 55000 KBC € 212.319,68 A - C 40000 Handelsdebiteuren €212.319,68 Bankafschrift KBC/002

Controle Debit = Credit

€ 1.509.143,22 € 1.509.143,22

Page 49: Structuur Individuele Opdrachten

Geïntegreerde proef TBE pagina 49

1.10 Website maken

1.10.1 Inleiding

Nadat we zelf onderzocht hadden hoe een goede website in elkaar zit, werd het tijd om er zelf één te maken. Met het programma Microsoft Office SharePoint Designer moesten we een website maken voor ons eigen bedrijf. U kunt de site bezoeken met de volgende link:

http://6bec19.sui.be/

Page 50: Structuur Individuele Opdrachten

Geïntegreerde proef /Frans pagina 50

2 Frans

2.1 La mission d’entreprise

2.1.1 Intro

Toutes les sociétés ont une mission. On avait déjà une version néerlandophone, mais nous voulons aussi que des clients potentiels sachent ce qu’on veut atteindre avec notre entreprise.

2.1.2 Notre mission

Dans un monde avec une demande d’énergie croissante, l’augmentation des coûts d’énergie et l’émission de CO2 dans notre vie quotidienne Ecsolis pense avant. Et utilise l’énergie verte aura un effet positif sur des humains et l’environnement. Ecsolis se concentre sur l’utilisation d’énergie alternative et nous vous offrons un conseil adapté à chaque projet. Nous voulons que nos clients prennent connaissance d’installations économiques comme des panneaux solaires. Nous pouvons rétablir le trou d’ozone. Ecsolis offre des panneaux solaires à un prix abordable, comme tout le monde peut profiter d’une manière agréable de l’énergie verte.

2.1.3 Notre manière de travailler

Nous nous sommes engagés envers la durabilité et le but de nous distinguer en termes d'efficacité énergétique dans la société;

Nous cherchent consciemment à créer une vie confortable et économe en énergie et environnement de travail;

Nous entreprenons et développons notre développer notre organisation dans une entreprise citoyenne;

Nous vous offrons des options de livraisons excellentes par notre équipe logistique professionnelle.

Nous avons une communication parfaite dans notre entreprise, nous éviter cette longue attente pour vous.

2.1.4 Notre fonctionnement durable

La valeur la plus importante que nous utilisons est le fait que dans aucun des gens de la production sont exploitées pout produire le produit. Nous voulons aussi dire que notre production qui est écologique. De cette manière, nous montrons le respect de la nature et notre environnement. Dans notre entreprise nous portons une attention extrême à l’utilisation de l’énergie verte et d’essayer de réduire nos déchets. Ecsolis veut convaincre les gens que les panneaux solaires sont réellement utiles et une bonne contribution à l’environnement. Avec ce principe, nous avons conçu notre slogan. <<Le soleil d’aujourd’hui est l’énergie de demain>>. Le soleil de demain aujourd’hui donne à votre énergie !

Page 51: Structuur Individuele Opdrachten

Geïntegreerde proef /Frans pagina 51

2.2 L’offre d’emploi

2.2.1 Intro

Nous avons eu très beaucoup de travail, donc nous avions décidé de embaucher un employé pour chaque département de notre société.

Assistent de directeur des Ressources Humaines (M/W)

Entreprise

Ecsolis est une entreprise qui produit et installe des panneaux solaires. Nous sommes une entreprise jeune et enthousiaste.

Fonction

Vous assurez la sélection et l’engagement des employés internes et externes dans notre entreprise. Vous assurez aussi le suivi des documents administratifs, par exemple ; maladie, accident du travail,… pour garantir une paiement correcte. Vous motivez les employés. Vous coordonnez les « internal events » tels que : team-building, réunion du personnel,...

Profil

Vous avez un diplôme à orientation Ressources humaines. Vous parlez le français et le néerlandais. vous avez la connaissance de Word, Powerpoint, Excel,… Vous avez un permis de conduire.

Attitude

Flexible Résistance au stress Pro-actif Motivé

Offre

Travailler avec un bon groupe de collègues Extra avantages Un job varié

Intéressé(e) ?

Solliciter par lettre : Rue de soleil 13, 2861 ONZE LIEVE VROUW WAVER e-mail : [email protected] téléphone : 0479343903

Page 52: Structuur Individuele Opdrachten

Geïntegreerde proef /Frans pagina 52

2.3 Sollicitation

2.3.1 Intro

J’avais vu une chance pour faire une belle carrière et alors j’avais décidez de tender le coup.

2.3.2 La lettre de sollicitation

Zie bijlage

Page 53: Structuur Individuele Opdrachten

Geïntegreerde proef /Frans pagina 53

2.4 Journée découverte entreprise

2.4.1 Intro

Nous avons ouvré les portes de notre entreprise au grand public. Notre entreprise s’occupait des démonstrations, des visites guides et des essais. Pour que le grand public sache qu’on avait des portes ouvertes, on avait besoin de la réclame. Donc on avait fait une affiche.

2.4.2 L’affiche

Page 54: Structuur Individuele Opdrachten

Geïntegreerde proef Engels pagina 54

3 Engels

3.1 Solicitation & CV

3.1.1 Introduction

I had read an advertisement online and I wanted to apply for the job. So I wrote an application letter for the job ad.

3.1.2 Solicitation

Zie bijlage

3.1.3 CV

Zie bijlage

Page 55: Structuur Individuele Opdrachten

Geïntegreerde proef Duits pagina 55

4 Duits

4.1 Eigene Funktion

4.1.1 Einführung

Ich stelle meine Funktion vor.

4.1.2 Personaldirektor

Ich heiße Sean Wuyts und ich bin der Personaldirektor von Ecsolis. Ich bin verantwortlich vor ganz das Personal. Ich stelle der Arbeiter an. Ich organisiere das Ereignisse, zum Exempel: Team-Building, Personalfest,… Ich bespreche auch die Bezahlungen von der Arbeiter. Auch berechne ich die Lernkosten für das Personal.

4.2 Lebenslauf

Zie bijlage

Page 56: Structuur Individuele Opdrachten

Geïntegreerde proef Besluit pagina 56

5 Besluit

Ik hoop dat deze ervaring me later gaat helpen bij het verder studeren. Eén ding dat ik geleerd heb van de GIP is dat samenwerken binnen een groep niet altijd even evident is en veel geduld met zich meebrengt. Nu weet ik wat er allemaal bij te pas komt om een bedrijf te leiden en om er één op te starten. Bepaalde onderdelen zoals een logo, een naam en een huisstijl te ontwerpen en bedenken vond ik heel tof om te doen. Maar andere onderwerpen in de GIP vond ik saai en spraken me totaal niet aan. Een voorbeeld hiervan was de jaaranalyse van een zonnepaneelbedrijf. Een goede planning en een goede communicatie is heel cruciaal binnen een onderneming. Zonder dit kan een bedrijf niet fatsoenlijk draaien. Mijn besluit over de GIP: het was een leerrijke ervaring en ik heb veel bijgeleerd maar ik ben blij dat er maar één GIP is.