GIP - Michiel Haegens - Individuele opdrachten

of 33 /33
  

Embed Size (px)

description

GIP - Michiel Haegens - Individuele opdrachten

Transcript of GIP - Michiel Haegens - Individuele opdrachten

Page 1: GIP - Michiel Haegens - Individuele opdrachten

   

Page 2: GIP - Michiel Haegens - Individuele opdrachten

 

 

Page 3: GIP - Michiel Haegens - Individuele opdrachten

 

 

 

Page 4: GIP - Michiel Haegens - Individuele opdrachten

 

 

Page 5: GIP - Michiel Haegens - Individuele opdrachten

 

Woord vooraf  

In het laatste jaar Accountancy & IT dient iedere leerling een eindwerk onder de vorm van een 

geïntegreerde proef (kortweg GIP) te maken, om zijn secundaire TSO studies succesvol te kunnen 

afsluiten. Hierin wordt alle opgedane kennis toegepast in één geïntegreerd groepswerk. Tenslotte zijn een aantal woorden van dank op zijn plaats. Vooreerst wens ik mevrouw Serneels te bedanken voor zowel haar rol als GIP coördinator en als 

klastitularis, maar vooral voor haar begeleiding en steun. Verder gaat mijn dank uit naar mijnheer 

Fierens en mevrouw Verwulgen die mij hebben bijgestaan in het bedrijfseconomische aspect van 

deze GIP. Vervolgens naar mevrouw Vandefonteyne, de heer Gérard en de heer Delcourte voor elk 

hun hulp bij de taalkundige delen van dit werk. 

 

Maar ook mijn klasgenoten verdienen een woord van dank. De hulp die Niels Aerts, Elias De 

Mesmaeker en Wouter Van Engeland mij verschaft hebben bij groepstaken was cruciaal bij het 

voltooien van de opdrachten die aan dit werk verbonden waren. Tenslotte een woord van dank aan mijn ouders, voor hun morele en materiële ondersteuning tijdens 

mijn studies aan het Sint Ursula Instituut en meer bepaald bij dit eindwerk.

Page 6: GIP - Michiel Haegens - Individuele opdrachten
Page 7: GIP - Michiel Haegens - Individuele opdrachten

 

Inhoudsopgave 

Inleiding  ......................................................................................................................................... 7 

1  Toegepaste bedrijfseconomie ........................................................................................... 9 1.1  Functieverdeling ...................................................................................................................... 9 1.2  Missie en doelstellingen ........................................................................................................ 10 1.3  Operationele en financiële doelstellingen ............................................................................. 11 1.4  Ken je functie ......................................................................................................................... 13 1.5  Facturatie ............................................................................................................................... 15 1.5.1  Aankoopfacturen ................................................................................................................... 15 1.5.2  Verkoopfacturen .................................................................................................................... 18 1.5.3  Financiële verrichtingen ......................................................................................................... 21 1.6  Teambuilding ......................................................................................................................... 22 1.6.1  Verslag .................................................................................................................................... 22 1.6.2  Memo ..................................................................................................................................... 23 

2  Engels ............................................................................................................................. 24 2.1  Application ............................................................................................................................. 24 2.2  Complaining ........................................................................................................................... 25 

3  Frans ............................................................................................................................... 26 3.1  Affiche journée découverte entreprises ................................................................................ 26 

4  Toegepaste informatica .................................................................................................. 27 4.1  Criteria website onderzoek .................................................................................................... 27 4.2  Ontwerpen folder .................................................................................................................. 28 

5  Wiskunde ....................................................................................................................... 30 5.1  Financiering ............................................................................................................................ 30 5.1.1  Algebraïsche berekeningen .................................................................................................... 30 5.1.2  aflossingstabel ....................................................................................................................... 30 5.1.3  Vervroegde aflossing.............................................................................................................. 30 

Besluit   ....................................................................................................................................... 31  

 

 

 

 

 

Page 8: GIP - Michiel Haegens - Individuele opdrachten

 

 

Page 9: GIP - Michiel Haegens - Individuele opdrachten

 

Inleiding  In het kader van deze geïntegreerde proef hebben wij het fictieve bedrijf Heliotec opgericht dat zich 

richt op de productie en verkoop van fotovoltaïsche zonnepanelen. Dankzij dit concept hebben wij 

alle vitale onderdelen van een bedrijf leren kennen. Door er samen met mijn medeleerlingen de 

nodige management functies in op te nemen, hebben we geleerd wat de impact was van onze 

beslissingen  en hoe we onze omzet en winst konden maximaliseren. De individuele opdrachten focusten zich vooral rond onze eigen management functie.  Ik heb hierin 

de functie van marketing directeur op mij genomen, omdat onder andere het communicatieve 

aspect rond technische onderwerpen mij wel aanspreekt. De groepsopdrachten draaiden vooral rond 

het aspect van samenwerking binnen ons fictief bedrijf.  De noodzakelijke informatie, om ons bedrijf te runnen, werd verkregen vanuit verschillende 

bronnen: vooreerst vanuit de documenten die bij Ecoman horen, daarnaast gegevens die we zelf in 

de markt zijn gaan zoeken en strategische keuzes die we zelf gemaakt hebben. Daarnaast konden we 

bij de website en marketing materiaal ook onze creatieve talenten gebruiken. Dit document bevat de resultaten van een reeks, zowel individuele als groepsopdrachten, die 

thuishoren in de volgende vakgebieden: bedrijfseconomie, informatica, Nederlands, Engels en Frans. 

Gezien wij de richting Accountancy & IT  volgen, hoort hierbij ook een meertalige en dynamische 

website.

Page 10: GIP - Michiel Haegens - Individuele opdrachten

 

Page 11: GIP - Michiel Haegens - Individuele opdrachten

GIP  Toegepaste bedrijfseconomie  9  

1 Toegepaste bedrijfseconomie  

1.1 Functieverdeling  

Michiel Haegens Krekelweg 10 2820 Bonheiden Tel. 0496 34 26 43 De heer Hugo Fierens Sint-Ursula-Instituut Bosstraat 9 2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver Sollicitatie Marketingdirecteur Geachte heer Fierens Bij het doornemen van de GIP-opdracht, uitgegeven op 6 september 2012, vernam ik met belangstelling dat u op zoek bent naar een Marketingdirecteur. Deze functie spreekt me erg aan omdat deze in lijn ligt van het carrièrepad dat ik voor mezelf heb uitgestippeld. Ik heb naast een brede technische kennis, een uitgesproken passie voor het promoten van kwalitatieve technische oplossingen naar professionele klanten toe. Hoewel mijn praktische ervaring in het business-to-business segment momenteel nog beperkt is, ben ik als eindgebruiker goed op de hoogte van de verschillende solar-technologieën op de markt, en de sterkte en zwaktepunten van zowel Europese als Aziatische zonnepaneelproducenten. Concreet, in dit verband heb ik zelf reeds twee belichtingsstudies gemaakt om het praktisch rendement van een zonnepaneel installatie na te gaan. Ik geloof erin dat een dergelijke service, een belangrijke toegevoegde waarde kan betekenen voor kleine en middelgrote verdelers en installateurs en zo uw bedrijf verder kan differentiëren ten opzichte van uw concurrenten. Daarnaast ben ik ook webmaster van een sportclub, en poog ik langs deze weg mijn favoriete sport te promoten. Ik merk daar zowel aan het bezoekersaantal op de website als aan het aantal nieuwe leden dat deze boodschap goed overkomt. Ik heb een goede kennis van media technologieën en hun toepassingen: deze kunnen nuttig zijn in de communicatie naar klanten toe. Ik volg nu mijn laatste jaar Accountancy & IT behaald aan het Sint-Ursula-Instituut en Ik beschik over een goede talenkennis van het Nederlands, Frans, Engels en Duits. Daarnaast spreken korte zakenreizen, om ook buitenlandse afnemers te zoeken, mij sterk aan. Tenslotte ben ik zowel actief als scoutsleider en als hulptrainer in een sportclub, dit om aan te geven dat ik mij sterk inzet en mijn verantwoordelijkheden neem voor de zaken waarvoor ik me engageer. Ik meen dat deze aspecten van leiding geven zeer nuttig kunnen zijn voor een functie van Marketingdirecteur. Ik hoop dat deze sollicitatie aanleiding mag geven tot een persoonlijke kennismaking en gesprek. Met de meeste hoogachting Michiel Haegens

Dinsdag 11 september 2012

Page 12: GIP - Michiel Haegens - Individuele opdrachten

10  Toegepaste bedrijfseconomie  GIP  

1.2 Missie en doelstellingen  

 De marketingafdeling stelt zich als doel om de eigen ontwikkelde producten maximaal te promoten 

bij zowel distributeurs, verdelers en onafhankelijke installateurs. Daarnaast een grondige kennis van 

de markt te vergaren en de sterkte en zwaktepunten van de medespelers te kennen. 

 

Daarbij wil zij de nodige verkoopondersteunende middelen en promotiematerialen ontwikkelen die 

de verkoop kunnen ondersteunen en differentiëren van de concurrenten in deze markt. 

 

Onder verkoopondersteunende middelen wordt verstaan: tools om rendementsberekeningen te 

maken, impact van schaduw te berekenen en spreadsheets om gedetailleerde offertes te laten 

maken door het verkoopkanaal. 

 

De promotie zal ook rechtstreeks naar eindgebruikers gericht worden om voor de nodige 

naambekendheid (name branding) te zorgen. Hierbij wordt sterk gebruik gemaakt van de sociale 

media en deelname op fora, e.d. 

Page 13: GIP - Michiel Haegens - Individuele opdrachten

GIP  Toegepaste bedrijfseconomie  11  

1.3 Operationele en financiële doelstellingen 

 

 

Heliotec is een middelgrote onderneming die al een zekere naambekendheid heeft verworven onder het 

vorige bestuur. Om toch nog verder te kunnen groeien, lanceren wij een uitgebreide marketingcampagne.  

 

Met het budget van 630 000 euro per jaar, dat uitgetrokken werd door onze marketingdirecteur en dat per 

boekjaar met 30 000 euro zal stijgen, beslissen wij in eerste instantie het volgende te doen: 

 

  Code  Kostprijs   Inhoud Reclame De tijd  R5  € 17 150,00  1 keer, 1 blz., 4 kleuren 

Knack  R10   € 9 600,00   1 keer, 1 blz.  

Trends  R11   € 8 000,00   1 keer, 1 blz.  

Facebook advertenties    € 7 300  1 Jaar 

Moderne en dynamische website   R16  € 28 000,00   1 site, met updates Direct Marketing  Direct mail: brochure  D2  € 62 000,00  1000 personen, 4 keer Promotie Relatiegeschenken  P5  € 80 000,00  Bij 500 Klanten 

Beurzen       

Grote beurs (10 dagen)  B1  € 250 000,00   

 

Door gebruik te maken van de bovenstaande promotiemiddelen proberen we een publiek aan te spreken 

dat jong van geest is, maar kapitaalkrachtig genoeg is om hoge kwaliteit zonnepanelen te kopen voor een 

scherpe prijs.  

Zeer belangrijk hierbij is natuurlijk een goede informatieve website, maar daarnaast zullen we ook gebruik 

maken van de sociale media, waarmee tegenwoordig ongeveer 4 864 320 Belgen bereikbaar zijn. Dit zal 

gebeuren door middel van een pagina over het bedrijf, en advertenties die enkel zichtbaar zijn voor 

mensen met leeftijd vanaf 26 jaar, en die zullen doorlinken naar onze website. 

 

Via brochures die verzonden zullen worden naar mensen thuis (direct mailing), proberen we die groep van 

mensen te bereiken die zich niet op Facebook bevinden.  

 

Als promotiemiddel zijn wij bereid 500 klanten een extra garantie periode te bieden. Door deze ook 

uitvoerig te vernoemen in onze reclame, proberen we het vertrouwen van onze consument te winnen. Ook 

zullen wij te vinden zijn op een grote beurs zoals Batibouw waar wij aan de voorbijgangers van onze stand 

relatiegeschenken zullen uitdelen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 14: GIP - Michiel Haegens - Individuele opdrachten

12  Toegepaste bedrijfseconomie  GIP  

Met de volgende formules hebben wij de totale vraag van boekjaar 11, 12 en 13 berekend, uitgedrukt in 

aantal zonnepanelen.  

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En daaruit haalden wij het volgende vraag per boekjaar: 

 

 

 

Boekjaar 11:  4 07625 %

∗ 100% ∗ 1 0,01 16467 

16467 ∗ 26% 4281 

 

Boekjaar 12:  4 28126 %

∗ 100% ∗ 1 0,01 16630 

16 630 ∗ 27 % 4 490 

 

Boekjaar 13:  4 49027 %

∗ 100% ∗ 1 0,01 16796 

16 796 ∗ 26 % 4 703

Page 15: GIP - Michiel Haegens - Individuele opdrachten

GIP  Toegepaste bedrijfseconomie  13  

1.4 Ken je functie 

 

Mijn taken: 

De eerste dat de marketingdirecteur moet doen aan het begin van elk boekjaar is het schatten van 

de verwachte vraag. Aan de hand van mijn bekomen resultaten zullen productie‐ , logistiek‐  en 

personeelsdirecteur verdere berekeningen maken. 

 

Verwachte vraag: 

Eerst bereken ik de totale verwachte vraag van het voorbije boekjaar: 

 Elk jaar zal ik dus rekening moeten houden met: 

‐ de voorspelling van de economische groei; 

‐ de vraag van vorig jaar; 

‐ de concurrenten. 

 

Voor ons bedrijf zou dit dus worden: 

16630,08 407625%

∗ 100% ∗ 102,00% 

 

Dan bereken ik de verwachte vraag, rekening houdend met een eventuele stijging of daling van het 

verwachte marktaandeel. 

 Hierbij maak ik dus gebruik van: 

‐ de totale verwachte vraag in eenheden; 

‐ het verwachte marktaandeel in eenheden. 

 

 

Voor ons bedrijf zou dit dus worden: 

 

5487,926 16630,08 ∗ 33% 

Page 16: GIP - Michiel Haegens - Individuele opdrachten

14  Toegepaste bedrijfseconomie  GIP  

 

De prijs: 

In overleg met de financieel directeur speel ik een grote rol in het bepalen van de prijs van onze 

producten. 

Hierbij moet ik rekening houden met: 

‐ De productieprijs van één paneel (de verkoopprijs moet de kost kunnen dekken); 

‐ De prijs van de concurrentie; 

‐ De prijselasticiteit van de vraag (Hoe gevoelig is de klant voor prijsstijgingen?); 

‐ De inflatie (bij inflatie wordt immers alles duurder dus zowel de productie‐ als de verkoopprijs). 

 

De prijs/kwaliteitsverhouding van het product: 

Ik moet er voor zorgen dat de prijs/kwaliteitsverhouding van het product in orde is en dus 

aantrekkelijk voor de klant. 

 

Promotie: 

= marketingcommunicatie 

 

Doelgroep: 

Vooraleer je kan bepalen welke marketingcommunicatie je gaat hanteren, moet je weten welke 

doelgroep (WIE?) je wil bereiken. 

 

Doelstellingen: 

De volgende stap is, zeer duidelijk definiëren WAT je wil bereiken met je marketingcommunicatie. Pas nu kan je bepalen welke instrumenten je gaat gebruiken.      Marktaandeel: Het marktaandeel van onze onderneming wordt bepaald door: 

‐ een goede prijs/kwaliteitsverhouding ten opzichte van de concurrenten; 

‐ een goede marketingcampagne; 

‐ het aantal vertegenwoordigers; 

‐ de opleiding en motivatie van je vertegenwoordigers.  

Overzicht van de taken van een marketingdirecteur: 

De marketingdirecteur moet een goede marketingmix samenstellen. 

‐ Hoeveel bedraagt de verwachte vraag? 

‐ Welk marketingbudget er zal besteed worden en via welke kanalen? 

‐ Welke eigenschappen de zonnepanelen moeten bezitten om klanten aan te trekken? 

‐ Hoeveel vertegenwoordigers er nodig zijn om de zonnepanelen in België te verkopen en welke 

 opleidingen de vertegenwoordigers moeten krijgen?

Page 17: GIP - Michiel Haegens - Individuele opdrachten

GIP  Toegepaste bedrijfseconomie  15  

1.5 Facturatie  

1.5.1 Aankoopfacturen  

Ontvangen facturen van Solarflux zijn te vinden in bijlage 8 

Ontvangen facturen van Solarpartners zijn te vinden in bijlage 9 

Ontvangen facturen van SOLution zijn te vinden in bijlage 10 

 

1.5.1.1 Financiële en Handelskorting  

 

  

  

 

 

 

Page 18: GIP - Michiel Haegens - Individuele opdrachten

16  Toegepaste bedrijfseconomie  GIP  

1.5.1.2 Doorgerekende kosten  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

Page 19: GIP - Michiel Haegens - Individuele opdrachten

GIP  Toegepaste bedrijfseconomie  17  

1.5.1.3 Terug te sturen verpakking  

 

  

 

  

 

 

Page 20: GIP - Michiel Haegens - Individuele opdrachten

18  Toegepaste bedrijfseconomie  GIP  

1.5.2 Verkoopfacturen  

Verzonden facturen naar Solarflux zijn te vinden in bijlage 11 

Verzonden facturen naar Solarpartners zijn te vinden in bijlage 12 

Verzonden facturen naar SOLution zijn te vinden in bijlage 13 

 

  

 

Page 21: GIP - Michiel Haegens - Individuele opdrachten

GIP  Toegepaste bedrijfseconomie  19  

Page 22: GIP - Michiel Haegens - Individuele opdrachten

20  Toegepaste bedrijfseconomie  GIP  

  

 

 

Page 23: GIP - Michiel Haegens - Individuele opdrachten

GIP  Toegepaste bedrijfseconomie  21  

1.5.3 Financiële verrichtingen  

  

Page 24: GIP - Michiel Haegens - Individuele opdrachten

22  Toegepaste bedrijfseconomie  GIP  

1.6 Teambuilding  

1.6.1 Verslag  

 

Dagschema teambuildingdag 

 

8.00 u Verzamelen aan de kantoren van Heliotec 8.15 u Vertrek met de bus richting Durbuy 10.20 u Aankomst in Durbuy 10.30 u Kennismaking met de instructeurs 11.00 u GPS-spel met onderweg team opdrachten 13.00 u Middagpauze 14.30 u Vlot bouwen en varen op de Ourthe 17.30 u BBQ 19.00 u Vertrek naar huis 21.00 u Aankomst aan de kantoren van Heliotec

  

 

Verantwoordelijke organisaties 

 

Inrichting teambuilding activiteit:  

activeoutdoorevents   

  http://www.activeoutdoorevents.nl 

 

De service die activeoutdoorevents aanbied is een veelzijdige en avontuurlijke dag in de Belgische 

Ardennen. Ze zijn optimaal verzekerd voor alle ongevallen en maken gebruik van goed onderhouden 

materiaal. Ook al het eten en drinken tijdens deze dag is volledig inbegrepen. 

 

Busreis: 

Samtours 

  http://www.samtours.be/ 

 

 

Kostprijs 

 

teambuilding activiteit: 

  Ardennen teambuildingdag: € 70,00 per persoon 

   

Busreis: 

  Heen‐en‐terug rit van Onze‐Lieve‐Vrouw‐Waver naar Durbuy: € 350 / 75 personen 

 

Totale kostprijs: 

  (150 man * € 70,00) + (€ 350,00 * 2) = € 11 200,00 

  

 

Page 25: GIP - Michiel Haegens - Individuele opdrachten

GIP  Toegepaste bedrijfseconomie  23  

1.6.2 Memo  

 

Beste collega’s 

 

 

 

 

Het is weer zo ver, onze lang verwachte teambuildingdag komt weer dichterbij! Ook dit jaar hebben 

we een spannende dag gepland voor jullie. 

Dit jaar zal onze teambuildingdag doorgaan op maandag 6 mei in Durbuy. Het complete 

productieproces zal op die dag worden stilgelegd zodat we allemaal kunnen genieten van deze dag. 

Zoals elke teambuildingdag eindigt ook deze met een all‐in barbecue. 

 

Het verloop van de dag ziet er als volgend uit: 

 

 

8.00 u Verzamelen aan de kantoren van Heliotec 8.15 u Vertrek met de bus richting Durbuy 10.20 u Aankomst in Durbuy 10.30 u Kennismaking met de instructeurs 11.00 u GPS-spel met onderweg team opdrachten 13.00 u Middagpauze 14.30 u Vlot bouwen en varen op de Ourthe 17.30 u BBQ 19.00 u Vertrek naar huis 21.00 u Aankomst aan de kantoren van Heliotec

  

 

 

De activiteiten worden verzorgd door activeoutdoorevents alsook het eten. De busreis wordt 

verzorgd door Samtours. 

 

Wij hopen jullie daar allemaal te zien 

 

Het directie‐team 

 

 

Page 26: GIP - Michiel Haegens - Individuele opdrachten

24  Engels  GIP  

2 Engels  

2.1 Application   

Michiel Haegens Krekelweg 10 2820 Bonheiden Tel. 0496 34 26 43 [email protected]   Mrs. Ghizlan Zohair SOLution Bosstraat9 2861 Onze‐Lieve‐Vrouw‐Waver   

Job vacancy Sales Director 

   

Dear Mrs. Zohair 

  

When going through the Job ad’s, I learned, with great interest, that you have a vacancy for a Sales 

Director. 

  

This feature appeals to me because it is in line with the career that I've outlined for myself. I have 

both a broad technical knowledge and a pronounced passion for selling quality technical solutions for 

professional customers. 

 

Next to having two years’ experience as a sales director at Google and also having a degree in 

administration. I am, as an end user, well aware of the various solar technologies on the market, and 

the strength and weaknesses of both the European and Asian solar panel producers. 

 

I am webmaster of a sports club, and I try in this way to promote my favorite sport. In this way I am 

able to combine both my technical knowledge as well as my creativity. I have a good knowledge of 

media technologies and their applications: this can be useful in communicating to customers. 

 

I also have a good knowledge of Dutch, French, English and German and can both read, write and 

speak these languages fluently. 

 

Finally, I am both active scout leader and as an assistant coach in a sports club, this to indicate that I 

can take my responsibilities for matters in which I engage. I believe that these aspects of leadership 

can be very useful for a position of Sales Director. 

 

I hope that this application may lead to a personal meeting and interview. 

 

Kind regards 

 

Michiel Haegens 

Page 27: GIP - Michiel Haegens - Individuele opdrachten

GIP  Engels  25  

2.2 Complaining  

FROM:    Michiel Haegens 

TO:    Robert T. Gordon 

SUBJECT:  Delivery mistake 

 

Dear Mr Gordon 

 

A month ago we placed an order for 25 ‘Santani’ office chairs in black. This order was processed by 

you under order number 258514215. Upon receiving this order last week we noticed there was a 

mistake in the delivery. The chairs we received where red and not black, as was specified in the sales 

contract. 

 

As this delivery is not according to the terms made up in this sales contract we expect the goods to 

be replaced as soon as possible. Further negotiations regarding the delivery of the new chairs and 

pick up of those that were delivered by mistake can be made with our logistics director Niels Aerts 

([email protected]). 

 

If any problems should arise you may always contact me via mail. 

 

Kind regards 

 

Michiel Haegens 

Marketing manager 

Heliotec 

 

 

 

 

Page 28: GIP - Michiel Haegens - Individuele opdrachten

26  Frans  GIP  

3 Frans  

3.1 Affiche journée découverte entreprises  

Page 29: GIP - Michiel Haegens - Individuele opdrachten

GIP  Toegepaste informatica  27  

4 Toegepaste informatica  

4.1 Criteria website onderzoek  

De website moet snel ingeladen kunnen worden. Lange wachttijden werken op mensen hun 

zenuwen. 

 

De website moet ook goed mobiel toegankelijk zijn. Het aantal bezoeken aan een website via 

mobiele toestellen zoals smartphones stijgt elke dag, een website die hier niet voor geoptimaliseerd 

is, is vaak moeilijk leesbaar en spreekt niet aan waardoor ze vaak de pagina reeds vroegtijdig 

verlaten. 

 

De website moet up‐ to‐ date zijn. Informatie die niet meer relevant is, zoals nieuwjaarswensen die 

er nog opstaan in de maand april, getuigen van weinig onderhoud. Dode links zijn ook ontoelaatbaar. 

 

De website moet ook goed te vinden zijn in zoekmachines. Sites waarin Robots.txt staat, zijn niet 

terug te vinden in zoekmachines en nemen het grootste deel van u bezoekers weg. De strategische 

keuze van de juiste keywords helpen bij een hogere ranking in de zoekmachines. 

 

De website moet een overzichtelijk menu hebben om navigatie doorheen de site optimaal te maken. 

Page 30: GIP - Michiel Haegens - Individuele opdrachten

28  Toegepaste informatica  GIP  

4.2 Ontwerpen folder  

 

 

Page 31: GIP - Michiel Haegens - Individuele opdrachten

GIP  Toegepaste informatica  29  

  

 

Page 32: GIP - Michiel Haegens - Individuele opdrachten

30  Wiskunde  GIP  

5 Wiskunde  

5.1 Financiering  

 

5.1.1 Algebraïsche berekeningen  

5.1.1.1 Vast Termijnbedrag  

∗ ∗ ∗ √ . √ .

√ . = 1798.09 

 

 

5.1.1.2 Vast Kapitaalbedrag  

 = 1666,67 

 

 

5.1.2 aflossingstabel  

Zie bijlage 5 & 6 

 

 

5.1.3 Vervroegde aflossing  

Zie bijlage 7 

 

Page 33: GIP - Michiel Haegens - Individuele opdrachten

  

Besluit  

Ik heb deze GIP als een omvangrijke doch zeer leerzame taak ervaren, die eigenlijk in iedere 

secundaire richting thuishoort. Voor het eerst komt de kennis van de verschillende vakgebieden 

samen in één grote oefening. Ik ben ervan overtuigd dat de ervaring die ik tijdens dit schooljaar en bij het maken van dit werk heb 

opgedaan, mij tijdens mijn verdere studies en loopbaan nog goed van pas gaan komen. Een bedrijf run je niet alleen, daarom ben ik er ook zeker van dat ik het samenwerkingsaspect van de 

groepstaken later goed ga kunnen gebruiken. In dit verband had ik een schitterende groep om dit 

werk mee te maken gezien we ieder onze sterkte punten konden gebruiken en complementair 

konden samenwerken. Ik wil graag verder Informatica gaan studeren, waar je naast een diepe vakkennis ook in 

teamverband zal moeten werken.  Tenslotte is een GIP een uitstekende manier om de soms wat drogere materies een concrete 

toepassing te geven. De gestelde deadlines waren soms scherp, maar ik verwacht tijdens de verdere studies en 

beroepsleven niets anders.