Ster Kozijn, speedy pliss, Keje

of 2 /2
Raamdecatie WWW.KEJE.NL DE BOORN 3 | 8253 RA DRONTEN | T 0321-33 98 67 | F 0321-33 80 81 | E INFO@KEJE.NL EIGENSCHAPPEN: • kant-en-klaar op maat geleverd • binnen twee minuten geplaatst • royale keuze in plisséstoffen • traploze bediening door uniek magneetsysteem • bevestiging met dubbelzijdig magneetband • het raam kan maximaal geopend worden en de vensterbank blijft helemaal vrij • geschikt voor de gehele woning ALUMINIUM FRAME STANDAARD RAL KLEUREN UIT VOORRAAD LEVERBAAR: crèmewit ral 9001 zuiverwit ral 9010 verkeerswit ral 9016 Tegen meerprijs zijn alle ralkleuren leverbaar. NIEUW PRODUCT DE SPEEDY PLISS WORDT SPECIAAL VOOR U GEMAAKT IN ONZE PRODUCTIEHAL IN DRONTEN: Binnen 2 minuten geplaatst: zonder boren of schroeven!

description

Ster Kozijn, speedy pliss, Keje

Transcript of Ster Kozijn, speedy pliss, Keje

Page 1: Ster Kozijn, speedy pliss, Keje

Raamdec�atie

www.keje.nl De Boorn 3 | 8253 rA Dronten | t 0321-33 98 67 | F 0321-33 80 81 | e [email protected]

eigenschappen:

• kant-en-klaaropmaatgeleverd• binnentweeminutengeplaatst• royalekeuzeinplisséstoffen• traplozebedieningdooruniekmagneetsysteem

• bevestigingmetdubbelzijdigmagneetband

• hetraamkanmaximaalgeopendwordenendevensterbankblijfthelemaalvrij

• geschiktvoordegehelewoning

aluminium framestandaard ralkleuren uit voorraad leverbaar:• crèmewitral9001• zuiverwitral9010• verkeerswitral9016

Tegenmeerprijszijnalleralkleurenleverbaar.

NIEUW

PRODUCT

de speedy pliss wordt speciaal voor u gemaakt in onze productiehal in dronten:

binnen 2 minuten

geplaatst: zonder boren

of schroeven!

Page 2: Ster Kozijn, speedy pliss, Keje

Speedy pliSS

eigenschappen:

De KeJe Speedy Pliss is een hoogwaardig raamdecoratieproduct voor kunststof kozijnen.De kleur van het aluminium frame is gelijk aan de kleur van het kozijn. De keuze in plisséstoffen varieert vandecoratief totenmetgeheel verduisterend.DeKeJeSpeedyPlissisdaaromeenonopvallende,doeltreffendeendecoratieveoplossingvoordegehelewoning.Zelfsgeschiktvoorvochtigeruimteszoalsdebadkamer.

keje Speedy Pliss is verkrijgbaar in verschillende stofsoorten en in diverse kleuren:• Decoratievestof(enkelestofendoorschijnend)• Nietdoorschijnendestof(enkelestof,nietverduisterend)• Geheelverduisterendestof(dubbelestofmetfolieaandebinnenzijde,

laatgeenlichtdoor)• Bijdedecoratieveennietdoorschijnendestofzijndekoordjeszichtbaar,

bijdegeheelverduisterendestofzijndezenietzichtbaar.

De keje Speedy Pliss in de praktijk:DeKeJeSpeedyPlissistebedienenvanbovennaarbenedenenvanbenedennaarboven.Dehandgreepisgeïntegreerdindetrekbalk,ditgeefteenrustige,sfeervolleuitstraling.De trekbalk isaanbeideuiteindenvoorzienvanbeweegbaremagneetjes,waardoordeKeJeSpeedyPlissinelkegewenstestandblijftstilstaan.AfhankelijkvandelichtinvalendegewensteprivacypositioneertudeKeJeSpeedyPlissineenhandomdraai!DoordebevestigingmetmagneetbandisdeKeJeSpeedyPlissooknogeenseenvoudigteverwij-derenenterugteplaatsen.Handigwanneerubijvoorbeeldderamenwiltschoonmaken.De KeJe Speedy Pliss is voor elk interieur een praktische, maar vooral stijlvolle raamdecoratie!

www.keje.nl De Boorn 3 | 8253 rA Dronten | t 0321-33 98 67 | F 0321-33 80 81 | e [email protected]

Raamdec�atieNIEUW

PRODUCT