Simon Ster 41.4

48
Jaargang 41 | nummer 4 | april 2010 Thema: Decadentie Staut Diamonds (English) Wereldbal Simon Special

description

simon ster 41.4

Transcript of Simon Ster 41.4

Page 1: Simon Ster 41.4

Jaargang 41 | nummer 4 | april 2010

Thema: Decadentie

Staut

Diamonds (English)

Wereldbal

SimonSpecial

Page 2: Simon Ster 41.4

Colofon

April 2010/ 41e jaargang nr. 4De ‘Simon Ster’ is een uitgave van de Werktuig-kundige Studievereniging Simon Stevin van de Technische Universiteit Eindhoven. De ‘Simon Ster’ verschijnt zes maal per jaar.

HoofdredactieBart Welling

RedactieBram Berkien, Edward de Boer, Emile Demarteau, Ruud Hawinkels, Tom Schenkels, Huib van Amstel, Liesbeth Campmans, Sanne Janssen, Anna van Vel-sen, Thom Bruynseels, Daan van den Assem, Mark de Vrieze, Daan Dams, Twan Schout

Ontwerp VormgevingvM-design

VormgevingHoofdredacteur

Illustraties en foto’sHoofdredacteur & leden der W.S.V. Simon Stevin

AdresTechnische Universiteit EindhovenW-Hoog 1.13Den Dolech 25612 AZ EindhovenPostbus 5135600 MB EindhovenTelefoon: (040) 247 33 13Telefax: (040) 243 49 70E-mail: [email protected]: wsv.simonstevin.tue.nl

FinancieelABN-AMRO: 52.90.96.358

AbonnementenEr bestaat de mogelijkheid de Simon Ster thuis te ontvangen. Men kan zich abonneren op de Simon Ster voor € 16 per jaar, inclusief verzendkosten. Indien u geïnteresseerd bent of meer informatie wilt, kunt u contact opnemen met de hoofdredactie op bovenstaand adres.

DrukkerThieme Media Services

Oplage900

© Simon Stevin MMXNiets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het bestuur der W.S.V. Simon Stevin.De hoofdredactie behoudt zich te allen tijde het recht artikelen in te korten of te wijzigen. Plaatsing van een artikel houdt niet in dat het de mening weergeeft van W.S.V. Simon Stevin.

Iedereen kan kopij inleveren bij de redactie in de Simonkamer, W-Hoog 1.13, of per e-mail:[email protected]

14

4236

| Read more about the internship at

the Louisiana State University

| Een auto van het luxemerk van

Nissan onder de loep genomen.

| Hoe is de uitvinding van een

voetbal die veel beter een bolvorm

benaderd tot stand gekomen?

| Hoe is het nou om te eten bij De

Zwarte Doos?

18

Page 3: Simon Ster 41.4

Editorial

Nowadays, everyone thinks more is better. The saying “take care of the pennies and the pounds will take care of themselves” is hardly applicable in this materialistic twenty-first century. What people in other countries consider as a great luxury, is here considered as normal. In fact, if you do not have an iPod in your first year of secondary school, it could be hard to make any friends. The only people who can legitimate use a Nokia 3210 are the students - who are considered not only poor but also lazy and thus cannot or will not buy a new phone. Nevertheless behind the appearance of the worn-Allstars and three-day-old beard lies mostly an avid student wanting to purchase the latest gadgets.

In this edition of the Simon Ster are a few articles on luxury goods. That does not always have to be the latest gadgets. Many non-electronic products are con-sidered as luxury products too. Often these are almost unaffordable items. Take diamonds for example. You will need a large sum of money on your bank account to buy such an expensive rock. If you want to know why diamonds are so expensive then you should definitely read the article. In Profiel a decadent car from the luxu-ry division of Nissan is scrutinized. Also in this edition of the Simon Ster the minitrip to France is reviewed and a report of an internship in the U.S. can be read.

For many people decadence is a goal. But if we look it up in the dictionary, it appears that decadence is not so good at all. Literally it means “ruined by driving refinement through too far so that the inner strength is gone”, in other words “excessive expensive or rich, but missing the inner strength”. All the diamonds in the world can still be beautiful; they will not make you a strong person. Enjoy reading the new Simon Ster.

Bart Welling

Smile Of Science 4

Mechanical watches (English) 6

Ons laatste redmiddel 9

Staut 10

Internship (English) 14

Profiel 18

Cultuurverandering 21

Diamonds (English) 22

URE 25

Kijk in de Sterren 26

Dubai 28

Minitrip (English) 30

Tech United 34

Wereldbal 36

Technische ontwikkelingen 38

Storende elementen 40

Sanne en Anna eten bij 42

Sigaren 44

Activiteiten 45

Puzzel 46

Sterrenhoekjes 46

Adverteerders

IHC Merwede 8

Boskalis 17

MI-Partners 33

Shell 41

Bosch Rexroth 47

ASML 48

Inhoudsopgave

Page 4: Simon Ster 41.4

4

De zin en onzin achter de techniekSmile of Science Daan van den Assem

Psychologie

Levensgeluk gaat

samen met diepgang

Ongelukkige mensen praten vaker over oppervlakkige zaken dan gelukkige men-sen. Dit is gebleken uit een onderzoek waarbij gesprekken van mensen werden geregistreerd met behulp van een opna-meapparaat. De studie is gepubliceerd in Psychological Science.

Het onderzoek werd gedaan met 32 man-nelijke- en 47 vrouwelijke studenten. De studenten droegen vier dagen lang het opnameapparaat bij zich. Dit apparaat registreerde overdag iedere twaalf en halve minuut gedurende dertig seconden al het geluid. De opnames zijn vervolgens opgedeeld in categorieën. 36% van de ge-sprekken bleken diepgaand te zijn en 18% oppervlakkig.

Daarnaast zijn er ook nog vragen gesteld aan de proefpersonen en mensen uit hun omgeving over hoe gelukkig de proef-personen waren. Hieruit bleek dat bij de gelukkigste deelnemers het percentage oppervlakkige gespreken vele malen klei-ner was dan diepgaande gesprekken. De ongelukkige proefpersonen hadden juist meer oppervlakkige gesprekken dan diep-gaande gesprekken.

Gele sneeuw is redelijk bekend bij de mens, maar op 9 maart 2010 is er paar-se sneeuw gevallen in het zuiden van Rusland. Dit was een vreemd gebeuren na vrouwendag.

Wetenschappers hebben bevestigd dat er sneeuw met een lichtpaarse tot brui-ne kleur is gevallen. Na analyse bleek

dat de sneeuw niet schadelijk was. Ze hebben echter afgeraden om de paarse sneeuw te eten.

De oorzaak van de paarse sneeuw was een zandstorm in Afrika. Het zand is door de storm hoog in de atmosfeer gekomen en heeft zich vervolgens ver-mengd met de sneeuw.

Uit Amerikaans onderzoek is gebleken dat mensen die vier of meer koppen koffie per dag drinken minder kans heb-ben op hartritmestoornissen. De onder-zoekers zijn tot deze conclusie gekomen nadat zij 130.000 mensen tien jaar lang te hebben gevolgd. Het onderzoek is gepresenteerd tijdens het vijftig jarig bestaan van de American Heart Asso-ciation.

Bij het drinken van vier of meer koppen koffie per dag zou de kans op hartritme-stoornissen 18% kleiner zijn. Bij één tot

drie koppen koffie per dag is dit slechts 7%.

Uit dit onderzoek moet niet de ver-keerde conclusie getrokken worden, zegt onderzoeker Arthur Klatsky. “Het onderzoek betekent niet dat mensen koffie moeten drinken om hartritme-stoornissen te voorkomen”. De uitkomst ondersteunt volgens hem wel het idee dat mensen met hartritmestoornissen of met het risico daarop, koffie niet hoe-ven te laten staan.

gezondheid

Koffie voor een goed hart

Biologie

Paarse sneeuw

Page 5: Simon Ster 41.4

5

Simon Ster 41.4 | april 2010

gezondheid

Sneller van je kater

af met zuurstofrijke

drankjes

Het inademen van pure zuurstof be-vordert de afbraak van alcohol in het li-chaam. Het grote voordeel hiervan is dat de nadelige effecten van alcohol dan niet optreden. Dit soort producten waren al eerder op de markt. Deze producten zijn van de markt gehaald omdat het gebruik van pure zuurstof kan leiden tot ernstige gezondheidsproblemen.

Onderzoekers aan de Chungnam Nati-onal University in Zuid-Korea hebben aangetoond dat het toevoegen van opge-loste zuurstof in drank zorgt voor sneller ontnuchteren. De onderzoekers gaven 30 mannen en 19 vrouwen elk drank met daarin 8, 20 of 25 ppm opgeloste zuur-stof. De proefpersonen met 20 of 25 ppm opgeloste zuurstof waren gemiddeld twintig minuten eerder alcoholvrij.

Het zou natuurlijk heel mooi zijn als er in de toekomst gedronken kan worden zon-der de volgende dag last te hebben van een kater. Helaas neemt het toevoegen van zuurstof niet weg dat de lever en her-senen beschadigen door het gebruik van alcohol.

In 1951 werd een pittoresk dorpje in het zuiden van Frankrijk ineens geteisterd door krankzinnigheid en hallucinaties. Minstens vijf personen zijn hierbij over-leden en velen zijn in opvanghuizen te-recht gekomen.

Er is altijd aangenomen dat de oorzaak hiervan lag bij de lokale bakker. Hij zou het brood vergiftigd hebben met psy-chedelica. Een Amerikaanse journalist is er achter gekomen dat de CIA het eten van de inwoners heeft vergiftigd met LSD. Dit was een onderdeel van het ‘mind-control’ experiment tijdens de Koude Oorlog.

Een man probeerde zichzelf te verdrin-ken en schreeuwde dat zijn buik opgege-ten werd door slangen. Een 11-jarig kind probeerde zijn oma te laten stikken. Een

andere man schreeuwde: ‘Ik ben een vliegtuig’ en sprong vervolgens uit het raam van de tweede verdieping. Hierna stond hij op en liep hij nog 50 meter ver-der. Een ander persoon zag zijn hart ont-snappen door zijn voeten en smeekte de dokter het terug te stoppen. De meeste van deze personen waren naar het lo-kale gekkenhuis gebracht.

In het boek ‘A terrible mistake’ onthult onderzoeksjournalist H.P. Albarelli Jr. dat de CIA verantwoordelijk was voor de massa-hallucinatie. De geheime diesnst wilde destijds onderzoeken of LSD ge-bruikt kon worden als wapen. De Ame-rikanen zijn niet de enige in de geschie-denis die experimenteerden met drugs als wapen. Ook het Britse leger heeft militairen LSD laten gebruiken.

onderzoek

CIA experimenteert met LSD op Frans dorp

Page 6: Simon Ster 41.4

6

Tik-tokMechanical watches

Tom Schenkels

Diamonds are a girl’s best friend, but a man also wants some jewelry to show

off. The most worn jewelry by man is the watch. A watch doesn’t just show time,

it is a status symbol and of course it is a technical masterpiece.

HistoryIn the early days when men did not have appointments and planes to catch, time was measured by the rotation of earth. The only difference was between sunrise, noon and sunset. When humans began to live in communities there was a need for a less vague definition of time and the first sundials where made. The needle of Cleopatra for example cast a shadow which could be measured to tell the time. Of course this is not very accurate but it was get-ting better. In the 13th century the first sandglasses were invented. The sandglasses were very accurate but they did not tell the time, they only measured time. The first mechanical clocks were put in church towers because they were very big and heavy. When Christian Huygens in 1657 invented the pendulum clock, other inventions followed

quickly. The first watches were made and were wearable in a vest pocket. In 1868 the first wristwatch was made by Patek Philippe for Countess Kocewich. It took almost 50 years before wristwatches were being mass produced. In 1904 Louis Cartier made a wristwatch for a friend who was a pilot and needed to know the time when he was flying. By the early 1900’s a couple of firms were making wrist-watches, but how does a mechanical watch work?

Power sourceA mechanical watch typically consists of three elements. The first element is called the power source or the main spring. The main spring is a spiral torsion spring made from a long strip of hardened steel. By winding the watch energy is stored in the main spring. The unwinding of the spring generates a force that makes the watch go.

A winded spring however does not generate a constant force, but the force diminishes as the spring unwinds. This problem made the early watches very inaccurate. Modern watches use a very simple solution for this problem. The main spring is much longer than needed for a 24 hour run so only the first windings are used. The spring is then coiled under tension in the barrel so the force that is generated by the main spring is constant during a certain time period. After this time period the watch needs to be winded again. A modern watch usually has a capacity of about 40 hours.

Page 7: Simon Ster 41.4

7

Simon Ster 41.4 | april 2010

The power that is generated by the main spring is used to drive the train of the watch which transmits the power to the third element, the regulating mechanism. The regula-ting mechanism consists of two parts that together set the hands of the watch in motion.

EscapementThe escapement in a watch is used to convert the rota-ting motion of the main spring into a translating motion, which is used as the input for the balance wheel. The escapement consists of an escape wheel(1), which is a wheel with specially shaped teeth. The teeth of the escape wheel slide over the sloped pallets(2) on the lever(3). The lever then transfers the impulse to the balance wheel. The pallets are made of manmade ruby or sapphire to make them wear resistant.

Balance wheelThe second part of the regulating mechanism is the balance wheel. The balance wheel is the actual timekee-ping device in the watch. It consists of a hairspring and a weighted wheel. The wheel rotates back and forth and is driven by the impulses created in the escapement. Each swing of the balance wheel makes the gear train to advance, moving the hands forward. The swinging of the balance wheel is what makes the ticking noise in a me-chanical watch. For this reason watchmakers measure the rate of ticking in beats per hour. One beat has the length of one swing between the reversals of direction. Regular watches have 21.600 or 28.800 BPH. During World War II a company called Elgin produced a stopwatch that ran at 144.000 BPH.

Because of the spring that is used in the balance wheel, the device is very temperature dependant. The elasticity of the spring changes with temperature, which slows the beats down and makes the watch less accurate. During the last centuries a lot of complicated devices made the balance wheel less temperature dependent but today’s watches use materials like Elinvar, which has an elasticity that doesn’t change over a large temperature range.

Expensive watchesThe mechanical watch as described in this article is the most simple version. It only tells time and doesn’t do anything else. If you buy a watch for, let’s say €20.000, you want it to do a lot more. Watchmakers obey this demand by making complicated watches. These watches contain, besides a timepiece, for example an astronomical calendar, dual time zones and split second chronographs.

Every complication mounted in a watch makes the watch more expensive. But beside these complications, the use of exquisite materials also make the watches more expen-sive. Many watches are made from 18-karat gold, which is harder than the best quality 24-karat. Also platinum and silver are used for watch making. In women’s watches a lot of diamonds are used, which can increase the price of a watch to up to €1.000.000,-.

If you’re interested in buying a nice watch check out www.jameslist.com for a nice occasion or check the website of one of these manufacturers. www.patek.com, www.blanc-pain.com, www.jaeger-lecoultre.com.

Page 8: Simon Ster 41.4

Werken bij IHC Merwede betekent werken aan grootse projecten. We zijn wereldmarktleider in de bouw vangespecialiseerd baggermateriaal en complexe custom-built-off shoreschepen. Vele tonnen staal die door de kennis enkunde van onze mensen tot leven komen. We bouwen echter niet alleen schepen, maar ontwikkelen ook hoogwaardigequipment voor die schepen en combineren en integreren dit waar relevant. Zonder de bijdrage van onze mensen- hoe klein soms ook - rolt er geen schip van de helling af. En die bijdrage wordt bij IHC Merwede groot beloond. Naastuitstekende arbeidsvoorwaarden krijg je bij ons de kans om alles uit jezelf en je vak te halen. We zien graag dat je jezelfbij ons ontwikkelt, groeit en doorstroomt. En in het tempo dat je zelf bepaalt. Want groter dan bij ons kun je niet worden.

Kijk voor actuele vacatures, traineeships en stage- en afstudeermogelijkheden op onze site.

www.ihcjobs.nl

IH-290473.indd 1 19-11-09 14:28

Page 9: Simon Ster 41.4

Edward de Boer

9

Simon Ster 41.4 | april 2010

Geo-engineeringOns laatste redmiddel

Dagdromen van klimaatfanatici. Zo werd geo-engineering lang gezien. Maar tegenwoordig neemt ook de wetenschap het bijstu-ren van het klimaat serieus. De ideeën zijn grofweg op te splitsen in methoden om de hoeveelheid zonnestralen die de aarde bereikt te beperken en methoden om de concentratie CO

2 in de

atmosfeer terug te brengen.

De methode om een deel van de zonnestralen te laten reflecteren is afgekeken van de natuur. Bij een eruptie van de Pinatubo op de Phillipijnen in 1991 kwam namelijk zoveel as vrij in de atmosfeer dat de aarde er gemiddeld een halve graad van afkoelde. Dit inspireerde wetenschappers zodanig dat ze meenden er het kli-maatprobleem mee op te kunnen lossen. Door met een vliegtuig gigantische hoeveelheden zwaveldioxide deeltjes de lucht in te pompen, kan je de hoeveelheid zonnestralen die het aardop-pervlak bereiken flink beperken. Een reductie van twee procent zou zelfs al genoeg zijn om, na een verdubbeling van de hoeveel-heid CO

2 in de atmosfeer, het klimaat terug te brengen naar

aardoppervlaktemperaturen die vergelijkbaar zijn met die vóór de industriële revolutie. Het grote voordeel is dat deze methode goedkoper is dan maatregelen om de CO

2 uitstoot te beperken, en

dat het gewenste effect al in tien jaar behaald kan worden.

Meer tot de verbeelding spreekt misschien het plaatsen van gigantische spiegels in een stationaire baan om de aarde, hoewel dit grenst aan onuitvoerbaar. Weer een andere optie is het injec-teren van deeltjes in de atmosfeer die er voor zorgen dat wolken meer licht zouden reflecteren.

De gevolgen van het blokkeren van de zon zijn echter moeilijk te voorspellen. Over een daling in oppervlaktetemperatuur zijn de meeste wetenschappers het wel eens, maar de effecten die het op de neerslagcyclus kan hebben zijn minder gunstig. Alleen al door de verdubbeling van de CO

2-voorraden in de lucht zou de

gemiddelde globale regenval met vier procent afnemen. Door ook nog eens de zon voor een deel te weren zou de neerslag afnemen met nog eens twee procent.

Een andere ogenschijnlijk eenvoudige methode voor grootscha-lige temperatuurverandering is gebruik maken van het vermogen van oceanen om CO

2 op te nemen. Door veel ijzerdeeltjes over

de oceanen te verspreiden zou het water namelijk meer CO2 op

kunnen nemen. Het goede nieuws is dat de afname van CO2 in de

atmosfeer, de klimaatverandering van afgelopen eeuw teniet zou doen. Het slechte nieuws is echter dat dit nadelig uit zal vallen voor oceaanbewoners. Tegenstanders van dit plan voorspellen dan ook dat deze verhoging van ijzerdeeltjes weer zorgt voor een extreme groei in ijzeretende plankton. Deze extreme plankton populaties zouden zorgen voor een zuurstoftekort waardoor er flinke dode zones in de oceaan ontstaan.

Het mag duidelijk zijn dat het ondernemen van een grootschalig geo-engineering plan extreem gevaarlijk is en dat de gevolgen slecht te overzien zijn. Niemand is op dit moment dan ook wan-hopig genoeg om zoiets te ondernemen, maar hoe ver moet het klimaat veranderen voordat we dat wel zijn?

De aarde warmt op en lang niet iedereen lijkt bereid om de uitstoot van CO2 te

beperken. Maar waarom zou je de oorzaak van het probleem aanpakken als je

ook gewoon de gevolgen op het klimaat kan beperken? Geo-engineering is het

door menselijk toedoen veranderen van het klimaat door aanpassingen aan de

atmosfeer, zee of land. Geo-engineering biedt oplossingen, maar is het wel ver-

standig om weergod te spelen?

Page 10: Simon Ster 41.4

10

Mao ZedongStaut

Vanaf het jaar 253 voor het begin van onze jaartelling werd China geregeerd door alleen heersende keizers. Zij werden vereerd en gehoorzaamd als goden. Verschillende keizerlijke dynastieën volgden elkaar op, veelal door ge-welddadige overnames en burgeroorlogen.

Halverwege de 19de eeuw had de laatste keizer van de Qing Dynastie de invloed van de Britten zo ver laten toenemen dat het volk in opstand kwam. De Chinezen voelde zich zo vernederd door het verlies van hun soevereiniteit dat bur-geropstanden leidden tot miljoenen doden. Dit verzwakte het land nog verder terwijl buurland Japan zijn invloed en macht aan het uitbreiden was. De Japanners hadden hun oog op het huidige Taiwan en Korea laten vallen en namen deze gebieden na een korte oorlog over van het Chinese rijk.

De RevolutieIn 1911 viel het doek voor het Keizerrijk China, de laatste keizer werd met een staatsgreep van de troon gestoten en de Republiek China werd opgericht. De nieuwe leiders hadden een grote drang het traditionele China te moder-niseren en het juk van de koloniserende Britten en andere staten van zich af te werpen. Westerse ideeën werden de leidraad om de traditionele maatschappij te vervangen.

In het machtsvacuüm dat de verwijdering van de alleen heersende keizer had achtergelaten, grepen veel lokale warlords en grootgrondbezitters, met kleine privé legers, de macht en bleven de lagere klassen een onderdrukte groep. De sociale verschillen in de bevolking bleven in essentie onveranderd. De nationalistische Kwomingtang werd al snel met hulp van de Russen, die een grote com-munistische buurstaat wel gunstig vonden, de machtigste partij.

Op 1 oktober 1949 roept Mao Zedong vanuit de Poort van de Hemelse Vrede de

Volksrepubliek China uit. Mao was al maanden eerder Beijing binnen gewandeld

met zijn troepen, maar de eerste dag van oktober wordt nog steeds gevierd als

de belangrijkste dag in de Chinese geschiedenis. De revolutie in China volgde

hiermee niet, zoals bij de Franse of de Russische Revolutie wel het geval was, op

een enkele gebeurtenis in de geschiedenis, maar was het gevolg van een eeuw

van opstanden, machtsovernames en oorlogen.

Ruud Hawinkels

Page 11: Simon Ster 41.4

11

Simon Ster 41.4 | april 2010

In deze rumoerige tijd net voor het afzetten van de laatste Qing keizer werd Mao Zedong geboren. Zijn vader was een invloedrijke boer in het kleine dorp Shaoshan. Tijdens de opstanden tegen de Qing keizer zat Mao een aantal maan-den in het leger, maar na de val van de keizer ging hij weer terug naar school. Zijn eerste baan bij de Universiteitsbi-bliotheek in Peking blijkt later van groot belang voor Mao’s gedachtegoed. Hij komt in contact met vele intellectuelen en raakt zeer geintereseerd in de theorieën van Marx.

In 1920 werd de Communistische Partij van China (CPC) opgricht die de ideeën van Marx naar China wilde brengen. De partij werd opgericht met hulp van de Russen. Stalin stuurde hiervoor de Nederlandse communist Sneevliet, die de Chinezen met raad en daad bijstond tijdens de oprichting van hun communistische partij. Mao was bij de oprichting aanwezig als afgevaardigde van een club revolutionairen uit zijn thuis provincie Hunan.

Mao klom snel op in de hiërarchie van de CPC, maar de partij was slechts klein en de ervaring met het Marxisme-Leninisme was beperkt. De Russen hielpen met het toepas-sen van de communistische theorie en hielden hiermee een stevige vinger in de pap. Terwijl de partijleden tot de conclusie kwamen dat een revolutie niet zou gebeuren als de warlords met hun privé legers de bevolking bleven onderdrukken, stuurden de Russen erop aan dat de CPC zou fuseren met de Kwomingtang. Zij hadden immers, met hulp van de Russen, een solide leger opgebouwd, dat nodig was om een revolutie te forceren.

Het land bleef rumoerig met voorturende opstanden van verschillende ontevreden bevolkingsgroepen. De revolutie ging plotseling sneller dan de Kwomingtang-CPC alliantie het kon controleren. In plaats van de revolutie te stimule-ren, zette de Kwomingtang het leger in om de opstanden met harde hand de kop in te drukken. Veel van de voor-uitgang van de voorgaande jaren werd in twee jaar tijd ongedaan gemaakt. Samen met de opstandelingen werd meteen de CPC bijna uitgeroeid, zo kreeg de Kwomingtang de absolute macht.

Tijdens een verkenningstocht van Mao door verschillende provincies, waar de boeren in opstand waren gekomen, zag hij het ongelofelijke revolutionaire potentieel van de boeren, die het grootste deel van de Chinese bevolking uit maakten. De Kwomingtang had echter 80% van de CPC leden vermoord of gevangen genomen waardoor de partij verspreid en versplinterd over het land een paar toe-vluchtsoorden had. Mao leidde samen met Zhu De één van de grootste basissen. De Kwomintang zag hier een gevaar in en verdreef alle CPC leden.

Lange MarsMao en Zhu moesten hun basis verlaten en leidden een deel van het Rode Leger in de zogenaamde Lange Mars van het zuiden met een grote omweg naar het noorden van China. De tocht duurde meer dan een jaar en terwijl meer dan 100.000 soldaten en burgers begonnen aan de tocht, zouden er slechts 10.000 in de provincie Shaanxi aanko-men. Onderweg bleef de strijd om het leiderschap van de partij voortduren. Uiteindelijk kreeg Mao de meeste steun van de volgelingen, waardoor hij de macht in de partij won.

Page 12: Simon Ster 41.4

12

In het onherbergzame gebied van Shaanxi was het gedecimeerde leger van Mao relatief veilig en konden ze aan hun herstel werken. Het leger kon weer op krachten komen en leerde guerilla technieken om, als de tijd rijp was, de heersende Kwomingtang te kunnen verdrijven. Mao verenigde ondertussen de boeren die volgens hem de revolutie moesten dragen. Met de steun van de vele boeren werd zijn macht op het platteland uitgebreid. In de steden echter had de Kwomingtang het nog steeds voor het zeggen. Dit zou echter snel veranderen.

Het slepende conflict met Japan, waarbij voordurend kleine incidenten plaatsvonden, ontaarde in een oorlog nadat de Japanners Peking en Tianjin hadden ingenomen. Dit was voor de Kwomingtang de druppel en ze wilden de bezetters koste wat kost terugdringen. Ze verloren veras-send en Japan greep dit aan om de rest van China binnen te vallen.

De aanval van de Japanners was voor Mao paradoxaal genoeg een mogelijkheid om de macht te grijpen. De Japanners verdreven de Kwomingtang grotendeels, maar konden de veroverde gebieden niet behouden. Mao nam deze gebieden redelijk eenvoudig in en verdedigde ze met zijn guerilla leger. Later zou hij ook het resterende Kwo-mingtang leger uithongeren en verdrijven naar Taiwan. Dit proces eindigde in het begin van 1949. Op 1 oktober van dat jaar riep Mao de Volksrepubliek China uit.

Mao’s ChinaMao was zich er van bewust dat een sociale revolutie zoals hij die graag wilde er niet zou komen in de staat waarin het land verkeerde. Een hele eeuw van oorlog, machtsover-names en corruptie had het land geen goed gedaan.

Mao schoof de socialistische doelstellingen voor onbe-paalde tijd voor zich uit, zodat het land eerst een sterke overheid en economie kon opbouwen.

Een van Mao’s ingrijpende maatregelen was de herverde-ling van land onder de boeren die hem tijdens de revolutie gesteund hadden. Grootgrondbezitters werden hierbij massaal mishandeld en gedood. Deze manier van Mao om zijn volgelingen te bedanken leverde hem nog meer steun en vertrouwen op van de boeren, terwijl hij in de andere bevolkingsgroepen alle kritiek in de kiem probeerde te smoren. Tegenstanders werden gedood of naar ‘heropvoe-dingskampen’ gestuurd.

De veranderingen werden in zo een hoog tempo uitge-voerd dat het bijna onmogelijk leek. De economie groeide explosief, corruptie werd uitgebannen, arme boeren kregen een eigen stuk land en het hele overheidsapparaat werd in drie jaar tijd van een versnipperde lappendeken in een geolied apparaat getransformeerd.

De sterke nationalistische gevoelens die nog uit de Qing Dynastie overgebleven waren loste Mao op door alle bui-tenlanders het land uit te zetten en alle afvallige provin-cies van China (behalve Taiwan) weer onder het bewind van de centrale regering te brengen. China voelde zich weer een echt land zonder de vernederingen van buiten-landse machten die verschillende delen van het land in de loop der tijd hadden gekoloniseerd.

Na de razendsnelle wederopbouw van het land lanceerde Mao het eerste Vijfjaren Plan gebaseerd op het Russische plan dat Stalin introduceerde in 1928. Het land moest zich richten op industrialisatie om de afhankelijkheid van de agrarische economie te verminderen en de transitie naar het socialisme moest worden ingezet.

De industrialisatie leidde echter tot het achterblijven van de agrarische sector waar het grootste deel van de bevol-king actief in was. De onvrede en problemen die hierdoor ontstonden veroorzaakte ook wrijving in de hogere poli-tieke regionen. Mao wordt vaak geschetst als een dicta-tor, maar geen enkele van zijn beslissingen kon hij alleen nemen. Een hele politiek achterban moest een beslissing goedkeuren. Veel van deze politieke figuren begonnen andere verwachtingen te scheppen dan Mao en in 1959 werd Mao uit zijn functie van Voorzitter van de Volkre-publiek China gezet. Vanwege zijn populariteit onder de bevolking bleef hij wel de voorzitter van de CPC.

Page 13: Simon Ster 41.4

13

Simon Ster 41.4 | april 2010

De CPC was inmiddels uitgegroeid tot een partij met 17 miljoen leden en de nieuwe leiders waren doof voor Mao’s adviezen om de bureaucratie en corruptie aan te pakken. Een aantal jaar houdt Mao zich op de politieke achter-grond, maar in 1966 ontketent hij nog een revolutie om de bureaucratie en corruptie binnen de partij aan te pakken. Onder corruptie verstaat hij inmiddels ook het dreigende kapitalisme dat sommige hogere politici willen toelaten.

Culturele RevolutieMao heeft nog steeds een enorme invloed over het Volk-bevrijdingsleger dat hij bij deze revolutie wil inzetten. De Culturele Revolutie begonnen als een kleine opstand, maar door de aanmoedigingen van het leger werd de opstand tegen de bureaucratische regering snel heftiger en het geweld nam zulke sterke vormen aan dat zelfs Mao de op-standen niet meer in de hand had. Tijdens deze revolutie die van 1966 tot 1969 duurde moest de revolutie die onder de bureaucratie gestagneerd was nieuw leven ingebla-zen worden. Alle herinneringen aan het oude systeem en Chinese tradities moesten worden vernietigd. De vele jonge Chinezen die waren opgegroeid onder het bewind van Mao waren beïnvloed door Mao’s onderwijs systeem dat alleen ‘goeie’ gedachtes en ideeën toeliet. Overtuigt van Mao’s gelijk vormden zij dan ook de basis van deze revolutie.

Mao’s verheerlijking werd door de jonge bevolking ver-groot door op alle pleinen en gebouwen een grote afbeel-ding van Mao te hangen. Het boek “Citaten van voorzitter Mao Zedong” ook wel het Rode Boekje genoemd, werd zelfs verplicht voor alle inwoners van China om te bestu-deren en continu bij zich te dragen. Het boek is na de bijbel het meest uitgegeven boek ter wereld, wat niet vreemd is gezien de populatie van China.

De Culturele revolutie wordt ook gezien als Mao’s meest gewelddadige beslissingen. Het aantal mensen dat tijdens de Culturele Revolutie ‘verdween’ is tot vandaag de dag nooit zeker geworden, maar een schatting van 70 miljoen is waarschijnlijk aan de lage kant. Mao kon er niet om rouwen dat er zoveel mensen vermoord moesten worden om een werkelijk sociale staat te verwerven.

Aan het einde van zijn leven droeg Mao de macht van de partij over aan de “club van vier” waartoe zijn vrouw be-hoorde, maar na Mao’s dood op 9 september 1976 werd de club van vier gearresteerd en ontstond er een machtstrijd tussen verschillende politici die Mao’s gedachtegoed wilde behouden, maar de schade van de Culturele Revolutie te-rug wilde draaien.

Page 14: Simon Ster 41.4

Rick Peters

14

Deep SouthInternship

Long before my internship I had already planned that I wanted to go the US. I wanted to experience the college life as it is depicted in movies like Van Wilder and many others. I didn’t really care where in the States I would end up as long as my destination was a university. Also, a nice climate would be great as I was planning to escape the Dutch winter by leaving in December. To start things off I had a conversation

with my professor, Marc Geers, to see which places I could go to. He came with up with a contact at LSU, Dr. George Voyiadjis, whom he had met during a con-ference in Baton Rouge. Prof. Geers brought me into contact with Dr. Voyiadjis so I could start arranging my visit. Several people told me that the process of acquiring a J1 student visa would take a lot of time so I decided to start arranging this as quickly as pos-sible. Luckily, Dr. Voyiadjis’ secretary quickly sent me all the forms I needed to fill out and she was always fast to respond to my questions. The final step in this process is to schedule an appointment with the American Consulate General in Amsterdam. You have to get over there in person so they can ascertain that you are sincere about your motivation to go to the US and that you plan to return to the Netherlands when you finish. This is accompanied by a lot of showman-ship but in the end the appointment amounts to nothing more than an easy 2-minute conversation. Three days later my passport, including the US visa,

During your master at the deparment of ME you aim at becoming a true engi-

neer and strive to gather as many new impressions as you possibly can. One

of the best possibilities to actually do that is your external internship. You will

work on a challenging assignment at a foreign university/company. Your skills

and personality will be tested as you are faced with difficulties during your re-

search and the process of adaptation to a new and exciting environment. Now

that I’m almost ready to start my graduation, I can already conclude that my

internship was the best experience I’ve had during my study at the TU/e. In this

article I will tell you something about how I prepared and experienced my in-

ternship at Louisiana State University (LSU) in Baton Rouge, USA.

Page 15: Simon Ster 41.4

15

Simon Ster 41.4 | april 2010

was mailed back to me. And so I could start to plan my trip. My plan was to spend 3.5 months in Baton Rouge to finish the internship and travel to the east coast afterwards. I would then fly back to the Nether-lands from Miami.

I intended to find a place to stay before I got to the States. On craigslist.org I found a lot of posts from people who were looking for roommates. My goal was to find a place close to campus amongst Ame-rican students. That way I would live college life to the fullest and experience the American culture as it is supposed to be. There were a lot of options to choose from but finally I chose a place close to cam-pus where I would be living in a 4-room apartment together with three American girls, Blair, Crystal and Candice. Sounds good right?

So with all the proper arrangements taken care of it was time for the trip itself. It was my first time flying, so I was pretty excited. Everything went well and I even had three seats for myself on both flights! I arrived in New Orleans late in the evening, local time. There I was picked up by Adam, who would be one of my office mates at LSU. He gave me a ride to Baton Rouge, located approximately 80 km north-west of New Orleans. Upon arrival at the apartment I immediately knew I had made the right choice. The girls were already having a party that night and I was welcomed with open arms. This was the first display of the hospitality that characterizes the Souther-ners. Immediately I felt at home and was happy to answer all the questions that were raised about the Netherlands and all our famous vices. During the first days the girls took me to lots of parties where I got acquainted with typical party games like Beerpong and Quarters. I also got to know lots of new people this way.

At the university I was also warmly welcomed. Im-mediately all the necessary arrangements were made

for me to begin my work. I got my own office in the CSM lab where I would be working with Adam from Poland, Danial from Iran, Babur from Turkey and Chen from China. With my professor, Dr. Voyiadjis, being from Greece we formed quite the international bunch. I quickly got to know everyone, including the staff. Ms. Janet, the lady running the educational office made sure she quickly knew everything there was to know about me and the Netherlands. She and her student workers were a lot of fun to talk to and made me feel at home immediately. Same thing goes for the guys at the office, the working atmosphere was really pleasant and I was always free to ask for assistance.

My assignment was to perform nano-indentation experiments on several metallic samples. This was a continuation of the work of a former student of Dr. Voyiadjis. I researched the size effects that arise during indentation at the nano-scale. It was an interesting assignment that included experimental work, the analytical interpretation of these expe-

Page 16: Simon Ster 41.4

16

riments and some numerical simulations with the FEM package ABAQUS. I managed to finish my work with a report and a presentation. Dr. Voyiadjis was quite satisfied with my work and even offered me the chance to come back for a Ph.D. if I wanted to.

Besides the work at the university I had enough time to plan some trips and do other cool stuff. These trips included a road trip through Texas, where indeed eve-rything is bigger, several visits to the beautiful city of New Orleans and adventures throughout Louisi-ana’s numerous swamps. Especially with Mardi Gras (carnival Louisiana style) New Orleans was amazing. Bourbon Street – New Orleans’ famous party street – was filled with people wearing the craziest costumes and partying like it was their last day on earth.

One of the main reasons for me to go to the US that I haven’t mentioned yet is sports. I really like sports and so does LSU. People sometimes explain the ab-breviation as Louisiana Sports University. The univer-sity mascot is a real tiger (which lives on campus!); hence all the sporting teams are referred to as the LSU Tigers. People especially adore American Foot-ball, which is by far the biggest sport in the South. LSU has won numerous National Championships and their stadium – nicknamed Death Valley, with a capacity of 91.000 - is feared amongst rival teams. Sadly, football season had just finished when I ar-rived. Luckily I got to visit all the home games of the LSU basketball team. They performed exceptionally well during the season and even made it to the final 32 teams competing for the National Championship. They finally fell heroically to North Carolina, the team that would go on to win the National Championship. In New Orleans I also got to visit a Hornets NBA game, the atmosphere here was amazing. For the rest, free time and weekends were mainly taken up by lots of parties. I basically had two groups who I went out with. There was the American group, which consisted of my roommates and their friends, and there was the international group, consisting of Adam and Danial and their friends. With the Ameri-cans I mainly visited crazy college bars, whereas with the other group I went to more ‘sophisticated’ bars.

Finally, my roomies threw me a fantastic goodbye party that I will never forget. Although I was quite sad to leave Baton Rouge I was also excited for my trip to the east-coast. I had planned to meet up in New York with Maarten Beelen, a fellow ME student and friend. We visited New York, Boston and Beth-lehem, the place where Maarten was doing his in-ternship. Especially New York was amazing; the view from atop the Rockefeller Building is something I will

never forget. The weekend I spent with Maarten and his roomies in Bethlehem was also quite epic, but that was due to other things than amazing views. I spent my final week in Miami, the ideal place to chill out at the end of my trip and to enjoy Florida’s sunny weather.

Finally I would like to say to all of you; make the most of your internship! It will be an unforgettable experi-ence that shapes you as a person and will provide you with a load of experience to start off your enginee-ring career successfully. It might even result in your work being published in an actual journal. This was the case for me with my report getting published in Acta Mechanica!

Page 17: Simon Ster 41.4

Russia

Kazachstan

India

Pakistan

SaudiArabia

Iran

China

Japan

Australia

HOE VER GA JIJ?Je weet waar je vandaag staat in je carrière (studie). Maar waar ben je volgend jaar? Of in 2020?

Bij Boskalis misschien wel veel verder dan je voor mogelijk houdt.

BOSKALIS.NL/TRAINEE

Boskalis_advertentie_MvdH_v4.indd 1 10-03-2010 17:28:33

Page 18: Simon Ster 41.4

18

Infiniti G37s coupeProfiel

Thema van deze Ster is ‘decadent’.

Daar hoort natuurlijk een sportauto

bij. Onze keus is gevallen op de relatief

onbekende Infiniti G37s coupé, het

luxemerk van Nissan, een leuk auto-

tje voor erbij.

ExterieurHet eerste wat opvalt, is het diepe gegrom van de V6 motor wan-neer de auto komt aanrijden. Naast het indrukwekkende geluid heeft deze lage wagen een indrukwekkend uiterlijk. De Infiniti is duidelijk familie van de Nissan 350Z.

De grote wielen met 19 inch open velgen vullen de wielkasten helemaal en laten de vier schijfremmen duidelijk in het zicht. Deze schijfremmen zijn geen overbodige luxe bij een snelle wagen als deze. Als je achter deze auto rijdt zul je onder de indruk zijn van de dikke kont, twee grote uitlaten en de spoiler. Omdat je als weggebruiker deze kant van de auto het meest zult zien is deze ook het best uitgevoerd. Als je achterklep met het schijnbare knopje probeert te openen kom je bedrogen uit, je zit dan op de camera te duwen. Deze is niet zoals gebruikelijk goed weggewerkt maar zit opzichtig in de spoiler. Het knopje om de achterklep te openen wordt na enige tijd zoeken gevonden in het linkerachterlicht.

Infiniti maakt bij deze wagen gebruik van krasherstellende lak. Wanneer er bijvoorbeeld door steentjes op het wegdek of sleutels kleine krasjes op de laklaag aangebracht worden zullen deze langzaamaan minder worden. Het schijnt dat na intensief ge-bruik de auto er beter en gaver uitziet dan een wagen die deze lak niet heeft. Het effect hiervan hebben we in één dag niet kunnen vaststellen.

InterieurWanneer je de auto instapt, wordt het meteen duidelijk dat de auto van oosterse makelij is. Waar Europese autofabrikanten gebruik maken van hoogwaardige materialen om het interieur mee te bedekken is er in de Infiniti sprake van plastic fantastic. Het stuur schijnt met leer bekleed te zijn maar deze voelt niet zo aan. De auto geeft geen luxe gevoel met de vele lelijke plastic knopjes en over het algemeen goedkope uiterlijk. Klein pluspunt is het geborsteld aluminium die onder andere in de middencon-

Daan Dams & Jasper Beerens

powered by:

Page 19: Simon Ster 41.4

19

Simon Ster 41.4 | april 2010

sole verwerkt is. Het klokje in het midden van het dashboard is stijlvol en lijkt op een klokje zoals te vinden op het dashboard van Bentleys. De stoelen zien er gelukkig stukken beter uit en als je niet te breed bent zitten ze prima. De stoel is echter alleen vol-ledig verstelbaar voor de bestuurder, deels elektrisch, deels met de hand.

Het navigatiesysteem is goed zichtbaar voor de bestuurder maar de bediening laat in gebruiksgemak te wensen over. Het systeem dat werkt door het draaien aan een knop is onhandig en inef-ficiënt, het doet je denken aan een slechte versie van het iDrive systeem van BMW.

Het Bose geluidssysteem met zeven speakers is indrukwekkend. De auto heeft standaard een 6 CD-wisselaar maar deze is helaas knullig weggewerkt in het dashboardkastje. Natuurlijk kan er ook gebruik gemaakt worden van een draadloze bluetooth verbin-ding.

De auto biedt volgens de specificaties plaats voor vier personen. Dit is echter alleen mogelijk als er achterin twee kinderen gaan zitten. De ruimte achterin is namelijk zeer beperkt en niet ge-schikt om als volwassen persoon een lange rit in mee te maken. Aan de andere kant is de ruimte die je hebt voorin aan de riante kant, wat zich dan uiteraard wel goed leent voor de lange rit.

RijgedragToen we op het begin van de dag de G37s Coupé aan zagen en vooral hoorde komen, wilden we het liefst direct in de wagen stappen en wegrijden. Dit kon uiteraard niet direct omdat we eerst te maken kregen met een goede uitleg over wat er allemaal mogelijk was met alle knopjes in deze wagen. De uitleg was gelukkig kort en bondig dus het duurde niet lang voordat we eindelijk de weg op konden. Meteen werd duidelijk dat dit niet zomaar de eerste de beste wagen is. Met het relatief kleine stuur kan de Infiniti zeer nauwkeurig bestuurd worden, je hebt veel grip met de banden en daardoor een erg goed gevoel over de wagen wat een waar feest is. Wanneer je dan ook nog de snelweg oprijdt en het gaspedaal helemaal in mag drukken dan wordt het feest alleen maar mooier. De wagen accelereert namelijk duizeling-wekkend snel. Volgens de specificaties acceleert de G37s in 5,8 seconden van 0 tot 100 kilometer per uur. Het is dan niet zo dat de wagen nadat deze op 100 km/h is gekomen niet meer door kan accelereren, dit kan hij namelijk wel en met gemak. Wanneer je het gaspedaal helemaal intrapt accelereert de wagen in een erg stijl lineair verband naar vele hogere snelheden.

Dit mag natuurlijk ook wel wanneer je nagaat dat er een 3,7 liter V6 VVEL motor in de auto ligt. Deze motor levert 320 pk bij 7000 toeren per minuut en 360 Nm koppel bij 5300 toeren per minuut. VVEL staat voor Variable Valve Event and Lift, wat vertaald variabele kleptiming en lifthoogte betekent. Deze techniek zorgt ervoor dat het evenwicht tussen kracht, reactie, brandstofeffici-entie en uitlaatgassen wordt geoptimaliseerd. VVEL verandert doorlopend het optillen van de kleppen van de verbrandings-kamer en daarmee de hoeveelheid lucht daarin. Wanneer het gaspedaal half ingedrukt wordt, dus bijvoorbeeld bij optrekken en afremmen, dan worden de kleppen maar weinig opgetild. Daardoor wordt er een preciezere, en voor het brandstofverbruik gunstige, mix van brandstof en lucht bereikt. Als je het gaspedaal nu volledig indrukt dan worden de kleppen verder opgetild en daardoor wordt er een grotere hoeveelheid lucht de verbran-dingskamer ingebracht. Het resultaat hiervan is een krachtigere verbrandingsfase waardoor het koppel en het vermogen vergroot worden. Ondertussen wordt de toename in vermogen in even-wicht gehouden door een efficiëntere verbranding ten gunste van de brandstofbesparing en minder uitlaatgassen.

De Infiniti is alles behalve een nerveuze wagen. Het biedt je ook de mogelijkheid om op je gemak rond in de lage toerental-len rond te toeren. De adaptive cruise control is hierbij ook erg wenselijk. Het systeem werkt super, al zou dit systeem misschien wel iets eerder de remmen in mogen schakelen op het moment dat er in de wagens voor je stevig op de remmen wordt getrapt. De Infiniti nadert de voorste wagen dan erg snel en begint pas op het allerlaatste moment te remmen. Voor de bloeddruk is het be-ter als de wagen eerder afremt. Op het moment dat het verkeer

powered by:

Specificaties Infiniti G37s

Motorinhoud 3.696 cc

Max vermogen 320 pk bij 7000 tpm

Max koppel 360 Nm bij 5200 tpm

Aandrijving achterwielen

Transmissie 7 traps- automaat

Topsnelheid 250 km/u

Acceleratie 0-100 km/u (s) 5.9

Verbruik (l/100 km) 10,4

Kentekengewicht 1665 kg

Basisprijs € 45.950,00

Page 20: Simon Ster 41.4

20

voor je weer aanzet of je wenkt uit naar de linkerrijbaan om je voorgangers in te halen, dan zorgt het systeem er voor dat je in no time weer op de ingestelde cruise snelheid zit.

De Infiniti is al met al een kleine auto met veel vermogen en een indrukwekkend geluid. Van buiten strak vormgegeven maar van binnen duidelijk plastic zoals gewend bij auto’s uit de Oriënt. Er moet ook niet geprobeerd worden vier man of te veel bagage

te vervoeren. Het is zodoende een leuke sportwagen voor erbij, mocht je deze luxe jezelf kunnen veroorloven.

powered by:

InfinitiInfiniti is een Japans automerk van moedermaatschappij Nis-san. Het merk kan gezien worden als het luxemerk van Nissan. Het merk verkoopt zijn wagens over een groot gedeelte van de wereld. Verwonderlijk is dat de wagens niet in Japan te verkrij-gen zijn. De plannen om Infiniti naar Japan te brengen zijn op niets uitgelopen.In eerste instantie zijn de wagens van Infiniti gebaseerd op modellen van Nissan, de Infiniti G37 Coupé is bijvoorbeeld ge-baseerd op de Nissan 350z. Sommige Infiniti modellen werden uitgebracht als een meer luxe uitvoering van een model van Nissan, andere werden juist als goedkoper model uitgevoerd. Recentelijk is het verschil tussen Infiniti en Nissan groter geworden. De modellen Infiniti hebben nu altijd krachtigere motoren dan de evenknieën van Nissan. Hetzelfde geldt voor de wielophanging, het stuursysteem en het interieur. Deze zijn allemaal verbeterd en luxer ten opzichte van een Nissan.

In 1989 werd Infiniti in de Verenigde Staten geïntroduceerd. Daar moest het merk gaan concurreren met de luxe merken van Toyota en Honda, respectievelijk Lexus en Acura. Infiniti werd een belangrijke leverancier van luxe wagens, onder meer omdat de modellen veel prijzen wonnen.In het begin van deze eeuw werd het merk Infiniti met uitster-ven bedreigd. Om ervoor te zorgen dat, dat niet gebeurde werd begonnen met het ontwikkelen van krachtige en sportieve luxe auto’s. De heropleving begon met een herontwerp van de Q45. Vervolgens zette Infiniti zich in 2003 weer terug op de kaart met de G35. De G35 was gebaseerd op de Nissan Skyline, de compacte sportwagen werd een groot succes.

Sinds 2008 is het merk ook aanwezig in Europa. Waar de wa-gens eerst alleen via de grijze import verkregen konden worden kan dat nu ook via de witte. Het merk opende vestigingen in Parijs, Brussel, Rotterdam en Amsterdam. Voordat de wagens echter naar Europa konden komen moesten ze allemaal grondig aangepast worden. Zowel de remmen, mo-tor, het design en interieur werden aangepast aan de wensen van de lokale markt. De planning is dat in dit jaar de eerste dieselmotoren van Infiniti worden gelanceerd.

Page 21: Simon Ster 41.4

21

Simon Ster 41.4 | april 2010CultuurveranderingEr is een nieuw fenomeen in opmars. De seriemoordenaar Peter Chapman wordt

veroordeeld voor de moord op Asleigh Hall, een 17 jarig meisje dat hij op Face-

book heeft ontmoet en naar zich toe heeft gelokt. Tracey Grinhaff is vermoord

door haar man omdat ze op Facebook aankondigde haar relatie te veranderen.

Jameg Blake wordt er van beschuldigd zijn vriend Kwame Dancy met een shot-

gun om het leven te hebben gebracht na een ruzie op Twitter. Er is iets aan het

veranderen in onze cultuur. Twee specifieke problemen leiden tot situaties als de

bovenstaande.

Informatie wordt steeds sneller en makkelijker beschikbaar voor iedereen. Voordat er netwerken als Twitter, Hyves, Facebook, MySpace, Google Buzz en voor ons minder bekende als Bigadda, DontStayIn en MyHeritage bestonden, was het gemakkelijker om zich in te houden. Of beter, het was moeilijker om mededelingen te verspreiden. Nu is het simpel en gedachteloos: een druk op de knop en de hele wereld weet wat je doet of gaat doen. Inhibitie bestaat nauwelijks meer nu het zo gemakkelijk is om de hele wereld alles te vertellen. Af en toe krijgen andere personen toe-gang tot privégegevens, wat soms amusante, soms enge, soms vreemde situaties veroorzaakt. Google op Tracy Turkish Brooks en de lezer zal precies begrijpen wat ik bedoel.

Een tweede probleem is het feit dat niemand op internet zicht-baar is voor de ander. Hier zal de lezer ongetwijfeld alles van be-grijpen; als Anonymous geen belletje laat rinkelen, zal het woord Internet Predator dat wel doen. Beide baseren hun kracht op de mogelijkheid om compleet anoniem te blijven voor het doelwit of slachtoffer. Internet is gevaarlijk voor mensen die niet weten hoe ze er mee om moeten gaan. Gemiddeld gesproken weet een Werktuigbouwer uiteraard perfect wat wel en niet kan op het web. Anderen, echter, weten dat niet altijd. Voorlichting is handig voor hen die het niet begrijpen.

De combinatie van makkelijker persoonlijke informatie versprei-den en anonimiteit verhoogt het risico op gevaarlijke situaties; onwetendheid kan uiteindelijk, vaak in extreme gevallen, leiden tot moord, verkrachting of andere wraakpogingen en/of geweld-daden. Op internet zijn veel mensen openhartiger dan in het echte leven en daardoor is het simpel om informatie aan ze te ontworstelen.

Dit is een probleem dat in niet al te lange tijd pas echt gevaarlijk wordt. Pas als grote aantallen mensen geheel opgaan in het net en helemaal niet meer de realiteit van de virtuele wereld kunnen onderscheiden, is het gedaan. De degeneratie van de mens to gedachteloos wezen in dan compleet.

Huib van Amstel

Page 22: Simon Ster 41.4

22

A girl’s best friendDiamonds

If there’s any material in the world that practically defines decadence, it’s dia-

mond. While rarely reaching weights of over 0,2 grams, these little rocks still

manage to be worth thousands or even millions of dollars.

Of course the current generation of people knows per-fectly well how a diamond comes into existence. However, back when Mother Earth was still a mystery, legends about diamonds were rife. Some believed that they were stars that had fallen from heaven. Others said they were tears from the gods. Still another legend told of a valley which was covered by diamonds somewhere in Central Asia,

guarded by vicious birds and murderous snakes. The sim-ple knowledge that they are made deep under the ground under tons of pressure reduces the mystery somewhat.

Diamond, as a material, is an allotrope, a specific behavio-ral pattern, of carbon. Depending on crystal orientation, it can reach tensile strengths of up to 225 GPa. Its potential

Notable DiamondsThe Cullinan Diamond currently stands as the largest rough gem-quality diamond ever found at 3106.75 carats (621.35 g). It was cut into 105 separate diamonds including the Great and Lesser Stars of Africa which weigh in at 520.2 carats and 317.4 carats respectively.

The Briolette of India is quite possibly the oldest diamond on record. Originally acquired by Eleanor of Aquitaine, the Queen consort of King Louis VII of France, it has since then been in the hands of, among others, Henry II and Richard the Lionheart, who took it with him on his third crusade.

The Centenary Diamond is the largest flawless (Grade D) colorless diamond ever found. Its name stems from the date of its presentation at the Centennial Celebration of The Beers Consolidated Mines on May 11, 1988.

The Koh-i-Noor (‘Mountain of light’) was once the largest

known diamond in the world. Its history is one of the most convoluted in the world. Legends abound. After being made by Jambavantha, it was given to Krishna, who battled with Jambavan and finally gave the diamond to Satrajith. After legendary times, it changed hands between several rulers, among whom were Mughal, Hindu, Persian, Afghan, Sikh and British authorities. It finally came into the possession of the British in 1887, where it was subsequent-ly held by Queens Victoria, Alexandra (who decided to use it in her crown), Mary and Elizabeth. The gem currently resides in the Tower of London.

The Wittelsbach-Graff Diamond first entered European his-tory in the 18th century, when it came into the possession of the Habsburg family. It subsequently changed hands between members of the Habsburg and Bavarian royal families. On 10 December 2008, the diamond was sold for US$23.4 million, the highest price ever paid for a diamond on auction.

Huib van Amstel

Page 23: Simon Ster 41.4

23

Simon Ster 41.4 | april 2010

total clarity makes it one of the rarest and most sought-after materials in the world. When it comes to decadence, nothing can quite compare to using diamonds on your toilet.

Processing DiamondsWhen a diamond is found and given up for cutting, the cutter takes the diamond through a defined process, which consists of the following steps: planning, cleaving or sawing, bruting, polishing, and a final inspection.

The planning stage of the process consists of determining how the rough diamond will be cut into smaller pieces; For instance, as one can read in the column, the famed Cullinan Diamond was cut into 105 smaller diamonds. Dedicated software is used to determine the optimal yield; as little as possible is wasted. Since a diamond’s value does not only increase with its weight but also with its rarity, its value increases exponentially with size. Therefore, it may

be more effective to create a larger cut diamond, thereby perhaps wasting part of the rough, but achieving a higher total value.

Other factors to be taken into account are the shape of the cut and imperfections in the body which, unless incor-porated perfectly into the design, greatly reduce value. Some cuts are rarer and by extension more expensive than others. Most gem-quality diamonds are ocathedra in their rough state. Cutting this into diamonds clearly shows that using a round cut preserves the most material; therefore, the round diamond is the most common variant. Any other shape is called a ‘fancy’ cut. Throughout history, the popularity of cuts has been changing constantly; in pre-sent times, the Mixed Princess cut is gaining in popularity, while historically variants on the round cut, like the Rose Cut and the Old Mine Cut were particular favorites.

After it is determined how the diamond will be cut, it is cleaved or sawn into rough chunks shaped in such a way that they follow the original planning as closely as pos-sible. Bruting the diamond further approximates the final cut; this is done by putting it in a so-called ‘dop’, which holds the diamond using wax glue, and then pushing it against a moving surface. This step is also known as gird-ling or rounding.

The polishing stage is where one begins to see the dia-mond take on a clear shape. Facets are made and repea-tedly worked on again with hand tools. A final inspection then does what it says: any last imperfections on the surface are worked out.

Determining ValueAfter the diamond has been processed, its value is deter-mined. There are four factors, also known as the 4 C’s, that combine to give a cut diamond its value. These are Color, Cut, Clarity and Carat.

ColorSome colors are rarer than others. Colorless to yellow dia-monds have a special rating that ranges from D to Z which sets them aside from ‘fancy’ diamonds, stones with a real defined color. Grade D is only awarded to entirely color-less diamond with absolutely no hint of imperfections or differently colored hues. Diamonds rated with this system usually range in color from entirely colorless to yellow/brown (grade Z). To accurately determine its grade, the diamond is compared to a set of master diamonds.

Colored stones are also called fancy-colored diamonds. These are graded in two ways: the stone’s basic color and its intensity. One can easily understand that a light pink

Centenary diamond

Polishing

Page 24: Simon Ster 41.4

24

diamond costs less than an intensely pink diamond with otherwise the same properties. The Gemological Institute of America (GIA), one of the most prominent gemstone grading institutions in the world, uses nine grades to qualify color. The grades range from one to nine, one being very faint, nine being very vivid.

CutAs mentioned before, some shapes are rarer and more expensive than others. Throughout the ages, cuts have im-proved in complexity from the so-called Point Cut through to incredibly convoluted and incredibly detailed cuts. Some examples are given below.

Naturally, a diamond’s color intensity can be enhanced by its cut; some cuts increase luster, others increase brilliance or fire. Needless to say, the larger the diamond, the rarer and more specialized the cut is.

Naturally, a diamond’s shape is not the only aspect to cuts. The technique and machines or tools used to facet the diamond directly effect its properties

Below are given some so-called ‘fantasy cuts’, cuts that do not follow a defined geometrical pattern as those given above. These cuts require utmost craftsmanship on the cutter’s part. These gems are among the most dedicatedly worked on in the world.

ClarityA 10X Loupe and/or a Microscope are used to see whether the material contains any imperfections. Because no two diamonds are exactly the same, a plot of a diamond’s imperfections uniquely defines that particular diamond. Needless to say, the clearer a diamond, the better. Grades vary from Flawless to I3.

CaratCarat is a diamond’s weight. 1 carat represents 200 milli-grams. A boundary line is drawn at 1 carat; from that point on, a diamond’s value increases faster. Even the largest diamonds ever found barely approach 1000 carats; this is just 200 grams.

Finally, the grading agency uses a laser to inscribe a registry number on the diamond. A GIA registry number ensures a certain quality. Other diamond grading institu-tes may also give out ratings. If you’re ever going to buy a diamond for your girlfriend (or boyfriend, as the case may be), always make sure you are familiar with trusted facilities. Ask for the imperfection plot. If possible, try to check the registry number yourself. Also, remember the 4 C’s: they will help you to pick the perfect diamond.

Failing that, you will at least be under the impression that you know something about diamonds.

Page 25: Simon Ster 41.4

25

Simon Ster 41.4 | april 2010

ElektrischURE

Al in de conceptfase van de URE05e zijn overwegingen voor bijvoorbeeld het aantal motoren en batterijkeuze bekeken. Dit heeft geresulteerd in een ontwerp van de elektrische auto dat door Audi zelfs bekroond is als beste ontwerp voor een elektrische Formula Studentracewagen.

De URE05e zal uitgerust zijn met een batterijpakket, bestaande uit 78 Lithium Ion Polymeercellen, welke een vermogen van 9kWh leveren. Deze 9 kWh is het reglementair maximaal toege-stane vermogen dat de Formula Student auto mee mag nemen. Om het gewicht van het batterijpakket te verlagen is gekozen voor een cel met een energiedichtheid van 133,5 W/kg.

Omdat het batterijpakket niet zelf haar afgestane stroom naar de elektromotor kan regelen wordt er gebruik gemaakt van control-lers. Deze controllers bieden ook de ondersteuning tot het terug-winnen van remenergie, door de elektromotoren te gebruiken als dynamo’s.

De URE05e maakt gebruik van twee gelijkstroom elektromotoren met permanente magneten, waarbij iedere motor één achterwiel aandrijft. De motoren wegen samen slechts 21,2 kg en leveren 70kW (95 pk). In vergelijking met de brandstofmotor leveren de

elektromotoren een rendement wat drie keer zo hoog is als dat van een brandstofmotor namelijk 90% ten opzichte van 30%.

Om wegligging in de bochten te kunnen verhogen wordt momen-teel onderzoek gedaan naar een elektrisch differentieel. Dit soort differentieel kan functioneren door middel van torque vectoring uit te oefenen op de achterwielen. De URE05e heeft immers twee verschillende elektromotoren. In situaties van onder- of overstuur kan op de achterwielen een verschillend koppel gezet worden om de auto in neutralere sturing te krijgen.

Op dit moment zijn we bezig met de productie van ons ontwor-pen batterijpakket, waarbij de eerste stappen bestaan uit het assembleren van de recent ontvangen onderdelen. Dit wordt gedaan om fouten in de definitieve assemblage te voorkomen. Daarnaast worden op dit moment de elektromotoren getest op een dynamische test bank, waarop een circuit kan worden gesi-muleerd voor de motoren.

Naast elk van deze ontwikkelingen voor de URE05e bestaan er nog tal van uitbreidingen voor de toekomst in het elektrisch racen. Denk hierbij aan de mogelijkheid tot het inzetten van vier-wielaandrijving of in Wheel motoren.

Het is wellicht een van de slechtst bewaarde geheimen van de TU/e: wij, University Racing Eindhoven, gaan elektrisch! Inmiddels zijn

we al een paar maanden bezig met de ontwikkeling van de elektrische aandrijving voor de URE05e en er is dan ook heel wat gebeurd.

Joni Driessen

Fer Huijbers1935 - 2010Erelid sinds 1987

Fer Huijbers werkte als zalenbeheerder in W-hoog en was zeer begaan met Simon Stevin. Studenten konden altijd rekenen op hulp bij hand- en spandiensten. Ook was hij altijd graag aanwezig op borrels.In 1999 ging hij met pensioen, maar hij is nog altijd op de constitutieborrel geweest om de nieuwe besturen succes te wensen.

Fer, bedankt!

Page 26: Simon Ster 41.4

ModeKijk in de Sterren

Zie hier de duurste BH van 2009. Marissa Miller is het model, dat de eer ten deel viel om het 3 miljoen dollar kostende sieraad te tonen tijdens de Victoria’s Secret Fashion Show 2009 in New York. De topper van de 2009 show is door Damiani diamonds voorzien van 2350 diamanten met een totaal gewicht van 150 karaat, met een 16 karaats diamanten hart in

het midden. Het Californische model heeft wel pech want in voorgaande jaren was het topstuk nóg hoger geprijsd. De duurste BH aller tijden is het Victoria’s Secrets topmodel uit 2000, aan de man gebracht door Gi-sele Bündchen, welk voor 15 miljoen dollar over de toonbank ging. Zou maatje 75A wel te betalen zijn?

De BH is een door vrouwen veel gedragen

kledingstuk. Je hebt ze in velen soorten, maten

en prijzen. De prijs is niet alleen afhankelijk van

de hoeveelheid stof, maar kan ook afhankelijk

zijn van het aantal diamanten die erin verwerkt

zijn.

Emile Demarteau

Page 27: Simon Ster 41.4

Simon Ster 41.4 | april 2010

27

Page 28: Simon Ster 41.4

28

Het onstaan vanDubai

Liesbeth Campmans

Hoewel de meeste werktuigbouwers bij Dubai denken aan de stad, staat de naam ook voor een van de zeven Verenigde Ara-bische Emiraten. In het woestijnachtige gebied aan de zuidkust van de Perzische Golf leefden al mensen rond het jaar 1000 voor Christus. Lang voordat Islamieten het gebied introkken en overheersten is het gebied bewoond door Perzen. Het gebied was toneel voor oorlogen tussen de Perzen en de Byzantijnen. Er zijn funderingen gevonden van enorme bouwwerken die rond het jaar 600 na Christus dienst deden als fort. Van oudsher werden kleine havenplaatsen op het Arabische schiereiland gebruikt als handelsposten tussen de westerse en oosterse wereld. In 1095 verscheen voor het eerst een notering van de plaats Dubai. In de 16e eeuw is het stadje al bekend om het parelduiken.

Rond het jaar 1800 trekt een deel van een Islamitische stam vanuit het zuiden het gebied binnen en vestigt zich rond de kreek van Dubai. Een ander deel van de stam vestigt zich in het zuidelijke buuremiraat Abu Dhabi. De bevolking onderhoudt zich voornamelijk door visserij, veeteelt, parelduiken en handel. Dubai groeit uit tot de belangrijkste stad van het emiraat. De Sjeik uit de Al Abu Falasa clan heeft zich hier ook gevestigd. In 1833 wordt vanuit Abu Dhabi het emiraat overgenomen door de Al Maktum dynastie. In 1841 wordt Dubai geteisterd door een levensbe-dreigende uitbraak van de pokken. De bevolking, die uit enkele duizenden mensen bestaat, moet verhuizen naar Deira, dat aan de andere kant ligt van de Dubai Kreek. Na een grote brand die bijna heel Deira verwoest in 1894 verhuist de bevolking weer naar Dubai. Door de gunstige ligging blijven beide steden han-delaren aantrekken. De emir of sjeik zet zich in om buitenlandse

handelaren naar de stad te trekken. Hiertoe verlaagt hij de belas-tingen. Met succes. Dubai overtreft snel Bandar Lengeh in Iran en Sharjah, het noordelijke buuremiraat, als populaire handelspost. Veel Iranese handelaren settelen zich hier. Tijdens de eerste wereldoorlog komt hier een keerpunt in. De parelindustrie wordt flink beschadigd door de oorlog en de recessie die erop volgt rond 1930. Veel inwoners vertrekken dan ook uit de stad en verhuizen naar andere steden aan de Perzische golf. Het ziet er pas echt slecht uit voor Dubai als er in 1947 een oorlog uitbreekt met Abu Dhabi om een grensconflict. Het aantal inwoners is gehalveerd ten opzichte van 1930. Dit conflict blijft voortduren tot 1979. Opmerkelijk is dat in december 1971, gedurende het conflict, de beide emiraten wel samen met vijf andere emiraten de Verenigde Arabische Emiraten gaan vormen.

Sjeik Rashid

Wie kent dit paradijs van kapitalisme niet? Regelmatig hoor je over de enor-

me bouwprojecten die er gestart worden. Zelfs eilanden opspuiten is er niet

vreemd. Maar hoe is deze stad in de woestijn zo groot geworden?

Page 29: Simon Ster 41.4

29

Simon Ster 41.4 | april 2010

Voor Dubai ziet het er in die tijd echter al veel beter uit. In 1966 ontdekt men olie in Dubai en hierdoor stijgt het staatsinko-men enorm. In 1969 wordt er voor het eerst olie gewonnen en geëxporteerd. De bevolking verdriedubbelt binnen tien jaar na de ontdekking van olie van ongeveer 60.000 tot bijna 200.000 inwoners. Nog altijd groeit Dubai als handelshaven. Veel inter-nationale banken vestigen zich in het havengebied en ook hier haalt Dubai grote inkomsten uit. Er ontstaat een economi-sche crisis als massaal het geld van de internationale banken wordt teruggetrokken door de onzekere politieke situatie in de Eerste Perzische Golfoorlog. Ook wordt bekend dat de oliereserves waarschijnlijk na ongeveer 40 jaar uitgeput zullen zijn. Het inkomen uit de olie wordt geïnvesteerd in de uitbreiding van de stad. Gelukkig voor Dubai herstelt de situatie zich later in de jaren ‘90, door het beleid van de nieuwe sjeik Maktoum bin Rashid en doordat de politieke situatie in Koeweit en later in Bahrain nog slechter is. Veel bedrijven verhuizen naar Dubai, dat nog altijd aan populariteit probeert te winnen. Tijdens de oorlogen in Koeweit en Irak vormt de stad een basis waar ze haar bondgenoten van brandstof voorziet. Dubai gaat nog meer investeren in het aantrekken van handel en toerisme. De economische groei ligt jaarlijks rond de 16 procent.

Door enorme bouwprojecten te beginnen probeert Dubai toeristen te trekken, zodat de stad ook zonder olie aantrekkelijk zal blijven. Ook als han-delsstad is Dubai enorm populair. Het is duidelijk dat de stad grotendeels bestaat uit tijdelijke inwoners. In 2006 woonden er ruim 1,4 miljoen mensen in de stad, waarvan bijna 1,1 miljoen mannen (dus de “scheve verhouding” in Eindho-ven valt heel erg mee) . De gemiddelde leeftijd ligt op 27, voornamelijk omlaag gehaald door de enorme hoeveelheid arbeiders, die voor het grootste deel uit India komen. Inmiddels is de bevolking de twee miljoen inwoners gepas-seerd. Veel van de bewoners leven echter van een minimaal inkomen met enorme schulden. Buitenlandse arbeiders moeten vaak een bedrag betalen in het land van her-komst voordat ze in Dubai mogen werken. Veel van deze buitenlanders wonen echter niet in Dubai maar in het emiraat Sharjah, omdat de huurprijzen daar veel lager zijn. Tegenwoordig verandert dat echter omdat de huizenprijzen door de economische crisis in sommige delen van de stad gehalveerd zijn. Hoewel leven en werken in Dubai, met temperaturen over de 50 graden Celsius vaak niet meevalt voor arbeiders, werken velen toch graag mee aan het bouwen en onderhouden van de meest indruk-

wekkende gebouwen van de 21e eeuw. Het aanbod voor arbeiders neemt echter af doordat veel bouwprojecten waaraan nog niet begonnen is, voor onbepaalde tijd uitgesteld zijn.

Page 30: Simon Ster 41.4

30

Size does matterMinitrip

Last September we had our first meeting for the minitrip. After two meetings

there were two options left as destination. Then we decided to go to Grenoble.

So at 16 February we left. We had a wonderful week. There were some problems

with a minivan but all participants helped and had a thought about the pro-

blem. Thereby the most of the program could be continued and we had a won-

derful week. I would thank everybody who made this trip possible. Read on to

learn more about our trip.

TuesdayAt five o’clock in the morning we left Eindhoven and we first drove to Mannheim. In Mannheim we visited a small process installation of AkzoNobel, where a presentation was given after which we were given a guided tour around the plant. This small plant processes chemicals for the paper industry. These chemi-cals are made from resin and wax. After this excursion we drove to Heidelberg, where we were going to visit the next company, namely Heidelberg Instruments. It is a small company which produces lithography machines for all kinds of purposes but the company is specialized in making instruments for universities and research facilities. The visit started with a presentation about the company, the lithography process and the products they sell. After the presentation, we were guided through the production facilities.

After the excursion in Heidelberg we went to a youth hostel in Bern where we had dinner and prepared for the sleigh ride in Zweisimmen. On the way to Zweisimmen one of the minivans broke down but eventually we reached Zweisimmen, where we enjoyed the sleigh ride. Back in the town the minivan was still

broken and after some discussion we decided to leave the broken bus in Zweisimmen and go back to the hostel in two groups. Eve-rybody was looking forward to get up early the next morning….

Lennart Swartjes

Page 31: Simon Ster 41.4

31

Simon Ster 41.4 | april 2010

WednesdayDue to the broken minivan, we had a short night of sleep. Never-theless we went to Feintool freshly, where we were nicely welco-med by the director of technology management, who especially rescheduled his flight. He explained that Feintool is specialized in fineblanking, a unique blanking technique for blanking with a high dimensional accuracy which could be an alternative for the more expensive milling processes. Feintool arranged a great tour through their production plants. We ended with a great warm lunch in the company restaurant (which was appropriately named FEIN dine). Next, we drove to the exclusive watchmaker Blancpain which is part of the Swatch group. Blancpain produces hand-made watches priced up to € 700.000,- Due to a misunder-standing, the PR lady was expecting 5 people and not 18 noisy mechanical engineers. Nevertheless she arranged a great tour; we went through the whole production plant where the pre-produced parts by Swatch are polished, decorated and assembled. Even the parts which will not be visible in the final product are polished and decorated until they are perfect. The production of a single watch can take up to one year. It was very fascinating to see the watchmakers performing their craftsmanship.

After Blancpain it was time to travel to Grenoble. Unfortunately one group had to return to Bern due to the broken van. After a nice meal it was time to catch up with our lost sleep of the past days!

ThursdayThe day started in Grenoble with a visit to POMA, a large ma-nufacturer of cable-transport systems. Unfortunately, one of the two vans broke down again. During the visit we attended a presentation about the various products POMA designed. The product-range contains a fair amount of transport systems such as ski tows, chairlifts and various variations on these systems. The focus is on ski-resorts but the company is becoming more and more active in the urban transport sector with products like cable trains at airports. POMA was founded in 1936 by a man of Polish origin, called Pomagalski. In 1936, the first ski lift was built

on Alpe d’Huez. Now, 74 years later, the company has built over 12.000 lifts and other transport systems in 82 different countries. During the presentation, all technical questions that would rise in a mechanical engineering student while sitting in a ski lift were answered; knowing how the two ends of a lift cable are attached the group left satisfied.

After the visit to POMA we were off to Voiron, where we paid a visit to the distillery of Chartreuse, a local and traditional liqueur. We visited the cellars where the liqueur was stored and of course an unavoidable product confrontation concluded the visit. The trip back to Grenoble took more time than we had originallyplan-ned due to the transportation handicap but everyone made it back on time for the excellent dinner in a fine French restaurant. Finally, the day was concluded with a highly fanatic 40 minute game of laser quest.

FridayOn Friday we went to Minatec in Grenoble where we were wel-comed with a strict security check. First we went to a board room and got a general introduction to Minatec. Minatec’s research is focused on micro –and nanotechnology. After the introduction we got a talk on how Minatec supports PhD-students to obtain their doctorate at the institute and finally we got a tour of the campus. The campus has a surface of 200.000 m2 with 1000 m2 clean room. Most impressive were the large, to the millikelvin temperature controlled rooms with the electron microscopes. We also visited the clean room area; dressed in shower cap, dust free coat and overshoes we were only allowed to access the cor-ridors around the real clean rooms. After the tour we went to the lecture-hall where Evert gave a presentation on the Dutch edu-cational system and one of our supervisors, ir. Lambert Bergers, gave a presentation on his PhD-project about creep and fatigue in MEMS. Finally we went to the ESRF, the European Synchrotron Ra-diation Facility. There we first got a general talk from after which we got a tour of the particle accelerator. The accelerator does not let particles collide but rather changes the course of the electrons which then emits high capacity x-rays. The 844 m long ring feeds

Page 32: Simon Ster 41.4

32

44 beam-lines which are used for fundamental research. With the beam-lines it is possible to see processes and particles at nanoscale.

At night we went to the Italian district of Grenoble and ate deli-cious pizzas. Afterwards we ended up in a pub where we finished our day with a beer. SaturdayThe program on this last day in Grenoble started late so there was enough time to have a long sleep. At half past eleven everyone was ready to go and we had a walk to one of the banks of the Isère River. Here was the start of the oldest urban cable-car in the world (opened in 1934), which travels to the upper station in the Bastille at about 300 meters height. The present cable cars, also called the “bubbles” are constructed by POMA, the world’s leading company in building cable-driven lift systems that we vi-sited on Thursday. The Bastille rising up almost 300 meters gives a magnificent view of the centre of Grenoble, but also the 4000 meter high mountains of the Alps can be seen. On a clear day it is even possible to see Europe highest mountain the Mont Blanc. The Bastille, built between 1823 and 1848 as a fortress to protect the Chartreuse Mountains, accommodates several facilities inclu-ding a restaurant and a museum. This Museum of “Troupes de montagne” or “Mountain troops” presents the story of waging of war in mountainous regions, such as the Alps. After a nice lunch we continued our trip at the Bastille by descending the hill to the city by foot. Now it was time to go to the hotel and prepare for the trip to Nemours. This city will be our stop-over, before we will go to Disneyland. At around half past ten we checked in at our hotel in Nemours and finally had some drinks at the bar. SundayAfter a somewhat restricted night, the hotel made it all up by giving us an awesome breakfast. After the three days in Grenoble we were used to these high standards. After breakfast we left in a bit of a hurry to the north; Disneyland! Dressed up with fancy party hats, as one of the participants had its birthday, we entered the domain of Mickey Mouse and friends. Surprisingly, although everybody was wearing those Mickey Mouse ears, our group formed one of the biggest attractions of the theme park due to the party hats. Disneyland turned out to be quite small compared to our expectations. In no more than 15 minutes we could walk from one side of the park to the other. This does not explain why it took us several hours to do all the attractions we wanted to see; we spent 15 minutes actually riding the roller coasters and several hours waiting in the queues. After watching THE parade of the day we went for a decent dinner in one of the restaurants in the park. For some reason there were quite some Dutch people present. Maybe it was due to it being an all-in buffet. For the first and last time this week we were ahead of our schedule. Even the bumpy Belgian roads could not stop the good ol’ Transit anymore and we arrived at the TU/e about half past one. Finally we went to bed, to sleep, since it was about time.

MI-Partners

Page 33: Simon Ster 41.4

33

Simon Ster 41.4 | april 2010

MI-PartnersAdvertorial

MI-Partners is een jong, snel groeiend bedrijf dat gespecialiseerd is in het bedenken, bouwen en testen van vernieuwende con-cepten voor mechatronische producten en machines. Toen ik in februari 2008 begon was ik de vijfde medewerker en bestond het bedrijf een half jaar. Het voelde best wel als een avontuur om bij zo’n jonge onderneming te beginnen terwijl de aanbiedingen van grote bedrijven lonkten. Het enthousiasme en de visie van onze oprichter en directeur Leo Sanders waren echter aanstekelijk…

De visie, om met een klein team met een hoog opleidingsniveau (veelal TU,maar ook HTS en PhD), slagvaardig, snel en concur-rerend te kunnen handelen, komt uit. Ondanks de crisis, die in de tweede helft van 2008 inzette, zijn we constant gegroeid en nu hebben we een team van 14 medewerkers, aangevuld met afstudeerders en inleners. Naast enkele pas afgestudeerden wer-ken er ook ervaren projectleiders en systeem architecten die de jongere medewerkers coachen. We willen graag doorgroeien naar zo’n 20 vaste werknemers. Het grote netwerk van de oprichter(s) levert ons projecten voor klanten in diverse toepassingsgebieden, zowel regionaal als internationaal. We werken o.a. in de print, semiconductor en medische industrie voor klanten in Nederland, België, Duitsland, Verenigde Staten, Israël, Frankrijk en Zweden. Kenmerkend is dat we vaak voor de researchafdelingen van die klanten werken; ze willen concepten voor nieuwe producten of testopstellingen voor nieuwe technologieën.

Mechatronica en meerIk ben afgestudeerd bij de vakgroep van Nick Rosielle en na dik twee jaar werken kan ik zeggen dat de opleiding aan de TU/e erg goed is! Het is leuk om je studie direct te kunnen toepassen (bijv. statisch bepaald ontwerpen, luchtgelagerde stages, meet- en

krachten frames, etc.). Dit geldt niet alleen voor mij maar ook voor de regeltechneuten en dynamici die het dynamisch gedrag van de ontworpen concepten voorspellen en de controllers van de machines implementeren en tunen. De kracht van mechatronica ligt in het in een vroeg stadium communiceren tussen mecha-nica, dynamica, regeltechniek, electro en software en juist dit samenspel maakt het werk zo mooi.

Ook is het leuk veel contact met klanten te hebben. Doordat we geen inkoopafdeling hebben voer je zelf de gesprekken met leveranciers over maakbaarheid en prijs. Je doorloopt een project van begin tot eind: vanaf een leeg vel papier waarop de eerste concepten geschetst worden, tot het bouwen en testen van de machine, eventueel in onze cleanroom omgeving. Het werk is dus enorm veelzijdig en erg leerzaam, met name als de dingen anders lopen dan je vooraf had bedacht!

Lezing 11 meiWeet je nog waarom je werktuigbouw bent gaan studeren? Het bouwen van tuig dat werkt? Dat doen we bij MI-Partners! Ken-merkend: uitdagend, hightech, veelzijdig, humor, vrijheid/verant-woordelijkheid en de eindemaandsborrel. Ben je door dit verhaal geïnteresseerd geraakt en wil je weten wat typische projecten zijn waaraan we werken, kom dan naar de door Simon Stevin georganiseerde lezing op dinsdag 11 mei. Dan zal ik samen met Jamie Eisinger (regeltechneut TU/e) enkele projecten laten zien en wat daarin de rol van jou kan zijn als afgestudeerd W-er.

Rob Jenneskens

Hightech machinebouw, enthousiaste

collega’s en goede arbeidsvoorwaar-

den waren de dingen die ik zocht toen

ik tijdens mijn afstuderen op zoek ging

naar een baan. Midden in de sollicita-

tierondes bij enkele grote bedrijven

werd ik door mijn professor gewezen

op MI-Partners. Na één ochtend praten

en machines analyseren was de klik er

en wist ik dat ik aan de slag wilde bij

dit ambitieuze bedrijf.

Page 34: Simon Ster 41.4

34

Nieuw mechanisch ontwerpTech United

Tech United is constant bezig met het ontwikkelen van zowel hun software als

hardware, met als doel om zo snel mogelijk wereld kampioen in de Mid-Size

league te worden.

Een robot van Tech United heeft de naam Turtle. Een Turtle krijgt het tijdens een wedstrijd flink te verduren. Met een maximaal gewicht van 40 kg en snelheden die 3,5 m/s kunnen bereiken, zijn de botskrachten groot. Tot nu toe is het mechanisch ontwerp van de Turtle telkens door ontwikkeld om problemen die aan het licht kwamen te verhelpen en om de prestaties te verbeteren. Voor het 2011 seizoen is echter besloten om een geheel nieuw mechanisch ontwerp te maken. Dit ontwerp mag een vloer oppervlak beslaan van maximaal 500 bij 500 mm en mag maximaal 800 mm hoog zijn (MSL Rules and Regulations). In dit artikel zullen de ontwerp-keuze per onderwerp behandeld worden.

WielconfiguratieDe wielconfiguratie is het eerste onderwerp dat bekeken is, want dit bepaalt in grote mate de basisvorm van het frame. Er zijn ver-schillende wielconfiguraties mogelijk. Drie hiervan zijn afgebeeld in figuur 1.

In configuratie A zijn 3 omniwielen onder een hoek van 120° ten op zicht van elkaar geplaatst. Dit is de configuratie die in de hui-dige Turtle gebruikt wordt. De omniwielen zorgen ervoor dat de Turtle alle kanten op kan rijden zonder dat hij eerst moet draaien. In configuratie B zijn twee normale wielen gebruikt voor de aandrijving en een derde omniwiel ondersteunt het platform en helpt tijdens het draaien. Deze configuratie kan vergeleken wor-den met een tank: hij moet om zijn as draaien om van richting te kunnen veranderen. In configuratie C zijn 4 omniwielen onder een hoek van 90° ten op zicht van elkaar geplaatst. Deze configuratie kan, net als configuratie A, instantaan elke richting op bewegen.

Als omniwielen onder een hoek ten opzichte van de rijrichting worden geplaatst, leggen zij per omwenteling een grotere afstand dan hun omtrek af. Dit resulteert in een hogere topsnel-heid, maar in een lagere acceleratie. Een keuze is gemaakt op ba-sis van enkele acceleratie simulaties en het aspect wendbaarheid. Configuratie B is niet zo wendbaar vergeleken met A en C. C haalt

een hogere topsnelheid dan A en heeft een grotere bodemplaat. Daardoor kunnen meer componenten laag geplaatst worden en dit zorgt voor een lager zwaartepunt. Voor A en C gelden dezelfde randvoorwaarden voor de pad planning. Voor B zijn er andere randvoorwaarden en dit vergt ingrijpende aanpassingen van de software. Daarom is er gekozen voor wiel configuratie C.

Het FrameIn het huidige frame is de bodemplaat de basis van het frame (zie figuur 2). Verticale schotten, die aan de bodemplaat bevestigd zijn, dragen het bovenste horizontale frame. Aan dit frame wordt de bovenbouw met camera bevestigd. De verticale schotten zijn niet goed bestand tegen zijdelingse impacts en buigen daardoor snel uit. Als dat gebeurt, staan de wielen niet meer in hetzelfde horizontale vlak en gaat de Turtle wiebelen als hij rijdt. Daarom is in het nieuwe frame een andere aanpak gekozen.

In het nieuwe ontwerp is de bodemplaat niet langer de basis van het frame, maar draagt het hele frame bij aan de stijfheid. Het nieuwe frame heeft ruwweg de vorm van de Eiffeltoren. Het hart van het frame wordt gevormd door een centrale box (figuur 3). Deze box is opgebouwd uit aluminium platen van 1 mm dik. Zo ontstaat een gesloten doos met een achthoekige vorm. Een gesloten doos met constante wanddikte is de stijfste en lichtste constructie mogelijk met een gegeven hoeveelheid materiaal en beschikbare ruimte om in te construeren.

Ruud Alaerds

Figuur 1: Wielconfiguraties

Figuur 2: Het huidige frame.

Page 35: Simon Ster 41.4

35

Simon Ster 41.4 | april 2010

Aan de box worden vier poten bevestigd. Deze zijn ook gecon-strueerd als gesloten dozen uit 2 mm dikke aluminium platen. De motoren worden in de poten geschoven. Ook is er een dunne bodemplaat aan de poten bevestigd. Hierop kunnen hardware componenten geplaatst worden (figuur 4). De verticale schotten zijn in dit ontwerp vervangen door stevige poten die niet zo snel uitbuigen.

Het schietmechanismeHet schietmechanisme wordt tussen de poten van de robot ge-plaatst. Het bestaat uit een elektromechanische solenoid die via een tuimelaar de schietlepel weg duwt. De onderdelen van het mechanisme zijn allemaal tussen twee platen bevestigd (figuur 5). Dit zorgt voor een korte krachtweg tussen de solenoid en lepel. Tijdens een schot wordt dan niet het hele frame belast, maar hoofdzakelijk de twee platen. De platen worden aan de centrale box en aan de bodemplaat bevestigd. Net als in de huidige Turtle is de hoogte van de lepel instelbaar om te kunnen variëren tussen een vlak en een lob schot.

De bovenbouwDe ogen van de Turtle worden gevormd door de omnivisie unit en de front camera. De omnivisie unit moet stijf aan het frame ver-bonden worden, om te voorkomen dat deze kan bewegen t.o.v. de rest van de Turtle. Een tapse achthoekige koker verbindt de omni-visie unit aan de centrale box. In deze koker worden de pc, enkele circuitborden en de front camera geplaatst. De koker bestaat uit twee helften die gevouwen zijn van 2 mm dikke aluminium pla-ten. Op de deelnaad zijn de helften aan elkaar gemaakt m.b.v een extra strip en bouten. Dit zorgt voor een stijve koker. Er zijn enkele gaten in gemaakt om bij de componenten in de koker te kunnen. Figuur 6 toont het nieuwe mechanisch ontwerp van de Turtle.

Figuur 6: Nieuw mechanisch ont-

werp van de Turtle.

Figuur 3: De centrale box

Figuur 4: De box met poten, motoren, wielen en bodemplaat.

Figuur 5: Het schiet mechanisme.

Page 36: Simon Ster 41.4

36

NIKE GEOWereldbal

Hoe een ergernis, boerenverstand en het toepassen van wiskunde kan leiden tot

een mooi verhaal en een aardige zakcent.

Erik Roebroek

Wellicht doet de term ‘serendipiteit’ een belletje rinkelen: Het ontdekken of uitvinden van iets terwijl je naar iets anders op zoek bent. Enkele voorbeelden hiervan zijn: memo’s, viagra en Henny Huisman. Zo heeft men memo’s uitgevonden door-dat men op zoek was naar een permanent plakkend papiertje. Echter, de lijm was niet sterk genoeg, waardoor het blaadje belabberd plakte. Een ver-lichte geest begreep dat een half plakkend blaadje ideaal is voor het wanordelijk maken van een kan-toor of andere ruimtes en de memo was geboren. Viagra was in eerste instantie een poging om een hartkwaal te behandelen, maar bleek uiteindelijk een uitstekend middel om oude mannetjes op een andere manier blij te maken. En Henny Huisman, die misschien een uitzondering in deze opsomming lijkt, is ontdekt door Joop van den Ende toen hij André Hazes in het stadion van AZ aankondigde.

Een ander voorbeeld van serendipiteit is de uitvin-ding van de ‘NIKE GEO’, een voetbal die een veel betere benadering van een bolvorm is dan zijn voorgangers. De uitvinder, Frank Schaper, studeerde Lucht- en Ruimtevaarttechniek aan de TU Delft en is vooral bekend van het schrijven van boeken over zelfcoaching en het maken van de vragenlijst voor de eerste persoonlijkheidstest op televisie (5 juni 2005, KRO) op basis van het Enneagram. Lange tijd werkte hij echter als manager voor de KLM. Iedere

keer wanneer hij het inflight magazine doorbla-derde, viel het hem op dat vluchten altijd worden weergegeven door “omslachtige, kromme lijnen”. Met andere woorden, in tegenstelling tot een stadsplattegrond of een landkaart, is het hier niet mogelijk om de afstand van een vlucht op basis van de lengte van de lijn te bepalen. Nadat hij hier een tijdje over had nagedacht, besloot hij om een oplos-sing te ontwikkelen: de ‘Flat Globe’.

De Flat Globe is een kaartsysteem dat ontstaat door een globe ‘op te knippen’ in verschillende platte vijf- en zeshoekige vlakken, waardoor bij ineenvou-wen de vorm van een voetbal zou ontstaan. Alle 32 vlakken van deze bolbenadering zijn dan kaartdelen van de gehele wereldkaart, waarin verhoudingen en afstanden zeer goed kloppen met de werkelijkheid.

Echter, bij het ontwikkelen van het systeem bleek dat de vijfhoekjes van zo’n globe verder van het middelpunt afliggen dan de zeshoekjes. Dit zou inhouden dat er verschil in schaal zit tussen de kaartdelen die zich op de vijfhoeken bevinden en die op de zeshoeken. Om dit op te lossen werden na het toepassen van een substantiële hoeveelheid lineaire algebra de vijfhoekjes groter gemaakt en de zeshoekjes ongelijkzijdig gemaakt. Op deze manier zou bij het terug ineenvouwen een voetbal ont-

Page 37: Simon Ster 41.4

37

Simon Ster 41.4 | april 2010

staan waarbij alle vlakjes net zover van het centrum van de bal af liggen.

Na een gesprek tussen Frank en zijn broer kon er een opvallende constatering worden gedaan: Een conventionele voetbal kan veel ronder! Immers, als zoals voorheen de zeshoekjes dichter bij het midden liggen, zal de binnenbal deze eerst raken bij het opblazen. Wanneer de vijfhoekjes uiteindelijk geraakt worden, zullen de zeshoekjes onder hogere spanning staan. De straatbal van Frank’s buurjon-gen bevestigde deze theorie: De zeshoeken waren veel meer versleten dan de vijfhoeken. Het kaar-tensysteem dat Frank had uitgedacht, inclusief de verbetering om gelijke schalen te krijgen, leidde nu tot een idee waarmee een voetbal veel ronder kon worden gemaakt! Een idee dat mogelijk veel meer invloed zou hebben op de wereld dan het oorspron-kelijke idee om vluchtkaarten te verbeteren.

Vervolgens ging het balletje rollen. Vrienden werd om een lichte investering gevraagd, een innovatie-bedrijf hielp bij het patenteren en commercialiseren van het idee. Uiteindelijk zaten Frank en zijn broer in het Amsterdamse Hilton met het hoofd R&D van NIKE op voetbalgebied te praten. En op 10 juli 1996 woonden ze de presentatie van de nieuwe voet-bal van de Spaanse Primera Division bij: De NIKE GEO. ‘Aparece el balón “mágico”’, kopte sportkrant Campeones de dag erna. En inderdaad: statistische analyse wijst uit dat er meer gescoord wordt met deze bal. Na invoering in de Engelse Premier League bleek ‘dat in de eerste 59 wedstrijden 30 procent meer goals waren gemaakt van buiten het straf-schopgebied en 50 procent meer uit vrije trappen’.

Uiteindelijk blijkt zo maar weer dat het loont om vaste waarden en alom geaccepteerde concepten eens tegen het licht te houden. Hoewel het geluk van serendipiteit hier een rol speelt, blijkt dat een-voudig redeneren en toepassen van wiskunde tot een praktische verbetering van systemen kan lei-den. Wellicht een bron van inspiratie, wanneer men zit te zwoegen om de principes van lineaire algebra meester te worden en men het idee heeft het toch nooit in de praktijk te zullen toepassen!

Page 38: Simon Ster 41.4

38

Door de jaren heenTechnische ontwikkelingen

Alleen al in het afgelopen jaar hebben er veel hoogstaande doorbraken plaatsgevonden. Zo is er bijvoorbeeld eindelijk een medicijn gevonden dat de kans op aids daadwerke-lijk verkleint en ook een behandeling die de klachten van MS grotendeels wegneemt. Verder is er op Mars en op de maan water gevonden en zijn er maar liefst 17650 nieuwe diepzeediersoorten gevonden. Ook zijn er vele onderzoe-ken geweest waaronder één die uitwees dat de moderne mens seks had met Neanderthalers en dat zij die ook opaten.

GeheugenWat zich al langer aan het ontwikkelen is, is het digitale data. De commerciële geheugenopslag begon in 1990 met de verbetering van de floppydisk: de diskette. Het dunne flexibele gedeelte (floppy) werd omhuld met een hard, plat en vierkant doosje. Op deze disk kon 1,44 megabyte opgeslagen worden.

Voor de ontwikkelingen van chips heeft Gordon Moore in 1965 een voorspelling gedaan. Hij stelde de Wet van Moore op welke zegt dat de grootte van een chip elke acht-tien maanden halveert. Zelfs vandaag de dag geldt deze wet nog en er wordt verwacht dat dit nog wel een aantal jaren aanhoudt.

Dit komt ook terug in de kosten van het opslaan van geheugen. Rond de eeuwwisseling kostte een megabyte aan geheugen één euro, nu is dat met een factor 10000 gereduceerd.

De harde schijf heeft de grootste ontwikkeling doorge-maakt. Met hulp van een Nobelprijs winnend onder-zoek heeft er een enorme sprong in de opslagdichtheid plaatsgevonden. Dit was mogelijk door een leeskop die van kwantummechanische effecten in het magnetische veld van een materiaal gebruik maakte.

Het gebruik van digitale opslagruimte is mee veranderd. In het begin van het commerciële gebruik werd er maar weinig bewaard. Tegenwoordig wordt alles opgeslagen en nooit meer bekeken. Denk maar eens aan de rotzooi op je computer. Door de enorme databases die in de toekomst mogelijk zijn zullen er veel nieuwe toepassingen ontwik-keld kunnen worden.

DNA-onderzoek In het jaar 2000 is er voor het eerst een genoom totaal geanalyseerd. Dit was van een plant, genaamd zandraket. Pas in 2006 is voor het eerst een genoom van een mens bekeken, dit was een grote doorbraak.

Nog niet lang geleden is de commerciële toepassing ont-staan. Dit gebeurde pas nadat de tijd die het kost om een genoom te analyseren sterk verkort was. Tegenwoordig is een DNA-test gemakkelijk aan te vragen. Ook wordt er veel

De afgelopen tien jaar is er heel veel veranderd, het was een periode van alles

draadloos, draagbaar en klein maken. Hier volgen enkele van de belangrijkste

ontwikkelingen.

Sanne Janssen & Anna van Velsen

Page 39: Simon Ster 41.4

39

Simon Ster 41.4 | april 2010

gebruik van gemaakt bij forensisch onderzoek. Hierdoor zijn er vooral in Amerika al veel mensen vrijgesproken die al jaren vast zaten.

Het is echter nu alleen nog mogelijk om DNA met elkaar te vergelijken. De betekenis van de afzonderlijke genen is voor het grootste gedeelte nog niet bekend. Er vindt nog steeds veel onderzoek plaats naar deze betekenissen.

In de toekomst zou het mogelijk kunnen zijn om aan het DNA van een baby te zien welke eigenschappen deze gaat hebben en die zelfs te beïnvloeden. Hierdoor zouden supermensen kunnen ontstaan.

Geo-informatiesystemenBegin 1990 was het ondenkbaar dat je een bui kon zien aankomen of dat je de wereld in detail kon bekijken van achter een computer. Nu is het onmisbaar in onze maat-schappij.

Door vele satellieten en andere sensoren is de hele wereld in kaart gebracht en dit wordt toegepast als middel tegen verdwalen of om boetes te ontlopen.

Echter worden de gegevens soms ook verkeerd geïnter-preteerd. Een voorbeeld hiervan is de jaarlijkse stijging van Yellowstone Park. Deze stijging werd gezien als aanduiding van een mogelijke uitbarsting van de vulkaan. Waarschijnlijk was deze stijging ook al bezig voordat er GPS systemen waren en is alle onrust voor niets.

Ook de toegankelijkheid van de gegevens zorgt voor verkeerde conclusies. Er worden verbanden gelegd tussen willekeurige gegevens die nergens op slaan. Een voorbeeld hiervan zijn de fijnstofdoden. Er zouden elk jaar 18000 mensen overlijden aan de gevolgen van fijnstof. Er was echter sprake van vertekening, veroorzaakt door het al te gemakkelijk combineren van zeer verschillende meetgege-vens.

De aankomende jaren zullen de gegevens verder worden verfijnd, waardoor de gegevens betrouwbaarder en meer up-to-date zijn. Een goede ontwikkeling zou zijn om ge-bruik te maken van kwaliteitsstandaarden. Hierdoor zullen er in de toekomst minder fouten gemaakt worden.

Achterliggende ontwikkelingenEchter zijn er ook ontwikkelingen die in vooruitgang stag-neren. Een voorbeeld hiervan is Teletekst. Hoewel het al in de jaren 70 is ontwikkeld is het nog steeds niet mogelijk om snel iets op te zoeken. Er moet op een pagina gewacht worden terwijl je naar een oplopend getalletje kijkt. Af en toe gaat deze teller ook nog over de bedoelde pagina heen.

Een ander voorbeeld is de afwezigheid van treinverkeer bij lichte sneeuwval. De wissels vriezen vast en degenen die deze met een ouderwetse gasbrander moeten komen ontdooien kunnen er niet komen vanwege de files. Er moet een techniek ontwikkeld worden die goedkoper en geschikt is voor ons land.

Ook de oorzaak van de klimaatverandering is nog steeds onduidelijk. Ondanks de vele onderzoeken en geïnves-teerde miljarden spreken de onderzoekers elkaar nog altijd tegen.

Op sommige gebieden is er veel ontwikkeling. Hierdoor zijn er dingen mogelijk die mensen een korte periode ge-leden nog niet eens konden bedenken. Er zijn ontwikkelin-gen die stilstaan maar er zijn ook nog vele dingen die nog ontdekt moeten worden.

Page 40: Simon Ster 41.4

40

ColumnStorende elementen

Sinds – ik meen – dit collegejaar treft de frequente SOL-bezoeker in deze ruimte een geheel nieuw verschijnsel aan. We waren uiteraard al bekend met de autistische computerspelletjesspe-lende laptopbezitter, maar nu hebben enkele van deze kereltjes zich verenigd en binden zij tezamen de strijd aan met duistere demonen, heidense heksen en zondige zombies. Nu maakt dat deze mannen nog absoluut niet uniek, maar wat dat wel doet is het feit dat zij – in tegenstelling tot veel andere hardcore-gamers – niet door hun gebrek aan sociale vaardigheden beperkt zijn tot communicatie via het toetsenbord, maar zelfs ook in het echte le-ven contact kunnen hebben met elkaar, via de interactiemethode die ook wel bekend staat als praten. Hoera, ‘good for them’, zal de argeloze lezer nu denken. Dat is echter te kortzichtig gedacht. Het euvel zit hem in het feit dat elke andere student die op dat moment in de ruimte aan het werk is ook honderd procent op de hoogte blijft van de ontwikkelingen in het land van kerkers en draken. Zo is het mogelijk dat het SOL dezer dagen auditief ge-vuld is met kreten als ‘leet, mijn sorcerer heeft plus twee defence’ en ‘snel pak die warhammer en sla die necromancer voor z’n kop’. Of dit een positieve toevoeging is voor de sfeer in deze studie-ruimte laat ik aan de lezer over.

Een andere neiging die mij erg bezighoudt is een ambitie die veel studenten lijken te koesteren, namelijk die om professioneel drummer te worden. Op welk moment van de dag men ook de steekproef komt nemen, altijd zal er wel een individu met zijn voeten danwel handen of vingers een ogenschijnlijk vrij simpel vierkwarts-ritme proberen te perfectioneren wat betreft aantal slagen per minuut en het accentueren van de eerste tel en (in mindere mate) de derde tel van de maat. Slechts enkelen, wellicht diege-nen met enige muzikale achtergrond, lijkt het gegeven te zijn de stap om-hoog te zetten en zich te wagen aan geavanceerdere ritmes. Mijn persoon-lijke favoriet zijn de drummers-in-wor-ding die eens in de zoveel tijd een kort maar heftig en snel salvo van voettik-

ken uitdelen, als ware het de drumbegeleiding voor het refrein van een intens metal-nummer. De achterliggende oorzaak van deze grote liefde voor ritme tijdens het studeren zoek ik echter puur in verveling en zenuwachtigheid. Mensen moeten altijd iets te doen hebben, qua beweging of houvast. Voor sommigen is dit het vasthouden van een sigaretje en wat dat betreft is de zojuist omschreven ‘muziek in de tent’ een gezonder alternatief.

Het laatste fenomeen dat ik wens te adresseren is een verschijn-sel dat er altijd is geweest en er naar mijn inschatting altijd zal zijn: te laat komen. Het is nu eenmaal onmogelijk om altijd precies goed te bepalen hoe laat men dient te vertrekken en daarbij rekening te houden met alle onvoorspelbaarheden, zoals veel stoplichten die op rood staan, een lekke band, de bekende brug die open staat enzovoorts. Ik zal ook zeker niet beweren dat ik zelf altijd netjes op tijd ben. Waar de zaken echter fout gaan is het moment dat een laatkomer de collegezaal binnenstapt en zich niet uiterst nederig opstelt, hetgeen gepast zou zijn gezien het tijd-technisch falen van deze persoon. In sommige schrij-nende gevallen is zelfs sprake van exact het tegenovergestelde. Zo presteren deze mensen, die zich vaak verschuilen achter het beruchte Brabants kwartiertje, het om eerst door de straal van de projector te lopen en daarmee de complete collegezaal, bevolkt door mensen die wel op tijd wisten te komen, het silhouet van hun gebrek aan stiptheid te tonen en hen tevens het zicht op de belangrijkere werktuigkundige zaken van het leven te ontnemen,

om vervolgens op hun speciaal voor die dag aangetrokken chique herenschoenen met hakken de trap af te stampen en alle mannelijke aanwezigen de illusie te geven dat een wellustige dame zich naar be-neden begeeft, om vervolgens met veel theater, ondersteund door een uitgebreide soundtrack bestaande uit hoofdzakelijk gekraak en gepiep, uiteindelijk plaats te nemen op een comfortabel houten zitje, zich afvra-gend waarom de ogen van de gehele zaal op hun gericht zijn.

Zoals uit mijn vorige schrijfsel bleek vallen mij sommige materiële zaken in W-

hoog in negatief opzicht op. Dit waren enkel zaken die niet direct mensen be-

troffen en waar dus de gemiddelde student weinig tot geen invloed op heeft.

Helaas worden studenten in W-hoog tevens geconfronteerd met bepaalde sto-

rende elementen die wel degelijk betrekking hebben op mensen, sterker nog, in

veel gevallen vormt de mens de storende factor.

Bram Berkien

Page 41: Simon Ster 41.4

TECHNICAL & COMMERCIAL GRADUATESWhatever new technology the future holds, we’ll need plenty of energy to power it.

At Shell we’re working on all sorts of ideas to meet the growing demand.And we need ambitious graduates to help us tackle the energy challenge.

Think further. Visit www.shell.com/careersShell is an Equal Opportunity Employer.

R01828-HR Oxford CA Future City Advert_A4.indd 1 3/19/10 5:50 PM

Page 42: Simon Ster 41.4

42

De Zwarte DoosSanne en Anna eten bij

Het was onstuimig weer. Wij

werden bijna van onze fietsen

geblazen onderweg naar ons

diner. Deze keer geen studen-

tenhap maar een heus buffet

bij de Zwarte Doos. Voor een

mooie prijs van €7,50 kan je

hier elke woensdag van half

zes tot half acht van genieten

en na afloop kun je naar de

film voor maar drie euro. Het is

elke week een verassing welk

thema het buffet heeft, zo-

als een bierbuffet (gerechten

waarin bier verwerkt is) of een

stamppotbuffet. Wij vroegen

ons af of veel studenten hier-

van gebruik maken en zo niet,

of we het kunnen aanraden.

Anna van Velsen & Sanne Jannsen

Bij binnenkomst zagen we dat deze week het the-ma van het buffet Amerikaans was. Meteen kregen we visioenen van enorme hamburgers en pizza’s. We werden vriendelijk naar een tafel gewezen die speciaal voor ons gereserveerd was; een verre tafel in de hoek met een goed uitzicht op de andere gas-ten en de voorbijgangers op het Limbopad.

Nadat we een drankje hadden besteld, Sanne koos een frisse Hertogjan en Anna een spa rood met een partje citroen, begaven wij ons richting de rijkelijk gevulde schalen. Eerst gingen we kijken wat er al-lemaal was. Anna ging voor een schuin afgesneden stokbrood met worst en uien en Sanne koos het

Page 43: Simon Ster 41.4

43

Simon Ster 41.4 | april 2010

stokbrood met een hamburger, cheddar kaas en een heerlijk ogende salade. Voor het opscheppen van de salade en de worst was fijne motoriek en een gevoel voor balans vereist (lees: we hadden wat moeite met de lepels). Toen we de broodjes hadden belegd en een eerste hap hadden genomen waren we toch wel blij met onze locatie in de hoek, alleen een echte Amerikaan met ervaring kan deze knap-perige broodjes netjes eten. De hamburger en de worst met uien waren heerlijk. Vooral de toevoe-ging van de cheddar bij de hamburger maakte het Amerikaanse plaatje af. Het personeel wist ons te vertellen dat deze typisch Amerikaanse kaas gesmolten door de warmte van de hamburger het best tot zijn recht komt.

Het was redelijk rustig, waarschijnlijk kwam dit door het weer. Er zaten vooral hippe jonge werkne-mers van de TU/e en een paar studenten te dineren. Normaal gesproken komen hier vrij veel groepjes studenten, sommige komen zelfs meerdere malen per week. Wij wilden natuurlijk de mening weten van mede studenten die ook aan het buffet deelna-men. Naast ons zaten twee jongens die wij durfden te benaderen voor wat vragen. Toen wij de Simon-Ster noemden wisten ze meteen wie we waren. Het bleken twee werktuigbouwers en onze eerste fans! We waren een beetje ontroerd. Ze gingen die zelfde avond naar de algemene leden vergadering van Simon Stevin en waren ook voor het eerst eten in de Zwarte Doos. Iemand had ze aangeraden om hier te gaan eten wegens lekker en veel eten voor een goede prijs. Ze hadden al vaker gegeten in het Auditorium maar ze vonden het hier lekkerder.

Als je op een andere dag bij De Zwarte Doos gaat eten is er een daghap van 7,50 of kan je een keuze maken van de uitgebreide menukaart. Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor een soep in een jasje van bladerdeeg gevolgd door een Spaans vispannetje en een verrassingsdessert toe, dit alles voor ongeveer twintig euro. Ook kan je hier heerlijk lunchen met bijvoorbeeld een “mega hamburger Zwarte Doos”. Daarnaast is het mogelijk om een borrel te geven in De Zwarte Doos. Er kunnen dan allemaal hapjes worden besteld, zelfs een vegetarische bittergarni-tuur. Dit alles is te vinden op de website.

We hadden onze eerste gang op en wilden nog een keertje opscheppen zodat we alles konden proeven. Deze keer gingen we voor gestoomde groentes en gekruide krieltjes. De groentes waren beetgaar. De identiteit van de kruiden op de krieltjes konden we niet achterhalen, ze waren wel erg lekker. Helaas zal deze kruidenmix waarschijnlijk niet verkrijgbaar

zijn bij de supermarkt. Na deze gang waren we voldaan en beseften we ons opeens dat er hele-maal geen muziek aanstond. Echter hebben wij dit absoluut niet gemist. De ruimte zelf is heel gezellig aangekleed met leuke kleuren en gezellige planten waar bijna niet van echt te onderscheiden vlinders in zaten. Aan het plafond hingen peertjes zo vanuit het stopcontact, iets waar Anna zich over verwon-derde en het later wel in haar keuken wil.

Toe nam Anna een koffie en Sanne at de chocolade eitjes op die Anna daarbij gekregen had. Al met al was het een geslaagde avond; de sfeer was goed en het eten was verrukkelijk. We zijn benieuwd naar wat voor thema’s voor het buffet er nog meer zijn. Ook zouden we de daghap een keer willen proberen na een dagje studeren. Wanneer je weer eens geen zin hebt om te koken en toch voor een zachte prijs goed wil eten, dan is het zeker een aanrader om bij de Zwarte Doos te komen eten.

Page 44: Simon Ster 41.4

44

GenietenSigaren

Tabak komt oorspronkelijk uit Midden-Amerika. De Maya’s rol-den tabaksbladeren op zodat deze gerookt kan worden. Dit kan gezien worden als de voorloper van de sigaar. In Europa begon men aan het begin van de 17e eeuw met het roken van tabak die verbouwd werd in het Caraibisch gebied. Vanwege de hoge kosten was dit voorbehouden aan de rijken. Aan het einde van de 17e eeuw begonnen de Spanjaarden met het planten van tabak waardoor het voor een groter publiek bereikbaar werd.

De eerste Nederlandse sigaren werden in 1826 in Kampen gemaakt. Dit betrof toen nog vooral huisnijverheid. Eindhoven heeft ook een grote rol gespeeld in de Nederlandse sigarenindus-trie. Door de landbouwcrisis heerste er erg veel armoede onder de boeren waardoor deze bereid waren om voor weinig geld in de tabaksindustrie te gaan werken. Met name tussen 1890 en 1910 groeide de Eindhovense sigarenindustrie explosief. De goedkope arbeidskrachten waren overigens ook voor Gerard Philips de reden om zijn gloeilampenfabriek in Eindhoven te vestigen.

De opkomst van de sigaret in de 20e eeuw zorgde ervoor dat er minder sigaren verkocht werden. Om de prijs te drukken werd overgegaan op machinale productie. Dit kon echter niet tegengaan dat de sigaar aan marktaandeel verloor. Het roken van sigaren neemt ook veel meer tijd in beslag dan een sigaret. Tegenwoordig is het roken van sigaren daardoor vaak voorbehou-den aan speciale gelegenheden. De sigarenindustrie in Eindhoven is door deze ontwikkelingen volledig verdwenen.

Een moderne sigaar bestaat uit meerdere delen, het binnengoed, het omblad en het dekblad. Het binnengoed bestaat uit in kleine stukjes gesneden tabaksbladeren. Meestal is het een zorgvuldig samengestelde melange van meerdere soorten tabak. Iedere soort levert zijn eigen bijdrage aan de geur, smaak, aroma en brandbaarheid van de sigaar. Dit binnengoed wordt bijeen ge-houden door een stevige en soepele reep tabaksblad, het omblad. Tenslotte wordt de sigaar omwikkeld met een dekblad. Het dek-blad mag geen lucht doorlaten en moet daarom volkomen gaaf zijn. De smaak en het aroma van het dekblad moeten afgestemd worden op de rest van de sigaar. Omdat het uiterlijk bepaald wordt door het dekblad moet het ook een mooie, egale bruine kleur hebben.

Het roken van sigaren kan vergeleken worden met het het luisteren naar mu-

ziek, het aanschouwen van kunst of het drinken van goede whisky. Hoe meer

verstand je er van hebt des te meer waardering je ervoor krijgt. Omdat je een

sigaar niet over de longen rookt maar in de mond proeft kan ook een ongetraind

roker echter genieten van een goede sigaar.

Twan Schout

Veelvoorkomende verschijningsvormen in Nederland:

De Señorita: Het bekendste en meest gerookte model in Ne-derland. Meestal een lengte van ongeveer 10 centimeter, en 1 centimeter dik.

De Cigarillo: Een smalle, dunne sigaar. Sommige cigarillo's heb-ben een filter.

De Wilde Havana: Een señorita met een flosje aan het uiteinde.

De Panatella: Iets langer dan een señorita maar zit qua dikte tus-sen een cigarillo en een señorita in.

De Corona: Wat langer en dikker dan een señorita, wordt vaak 's avonds, na het diner gerookt. Kan een rookduur van meer dan 2 uur hebben. Een petit of half corona is iets korter dan de normale corona.

De tuitknak: Een sigaar waarvan het einde taps toeloopt tot een dunne punt. Een bekende fout bij het roken van deze sigaren is het in de mond nemen van het smalle deel en de sigaar aan te steken bij het eigenlijke mondstuk.

Page 45: Simon Ster 41.4

45

Simon Ster 41.4 | april 2010

UpdateActiviteiten

IJshockeyDe dag na de find a date party, dinsdag 9 maart, werd er fana-tiek geijshockeyd door 17 deelnemers. We hadden twee uur de tijd om ons helemaal uit te leven op de ijshockeybaan van het ijssportcentrum Eindhoven. Nadat er vier teams gevormd waren werden er onderling verschillende wedstrijden gespeeld. Tot slot werden er twee teams gemaakt om nog een laatste wedstrijd op de hele baan te spelen. Na twee uur was het mooi geweest en kon iedereen met een goed gevoel op weg naar huis gaan. Een geslaagde activiteit!

Excursie EPZNadat de excursie naar de kerncentrale in Borssele eerder dit jaar al uitgesteld werd, door onvoorziene werkzaamheden aan de reactor, kon deze toch doorgaan op woensdag 10 maart. Met twee busjes reisde we in de vroege ochtend af naar Borssele. Na een kopje koffie kregen we een presentatie over de kerncentrale, vervolgens werd de lunch opgediend. Na de lunch werden we losgelaten in het bezoekerscentrum alwaar we er al snel achter-kwamen dat ze veel verschillende bezoekers krijgen. Zo was dit bezoekerscentrum vooral ingericht voor kinderen van de leeftijd 10 tot 14 jaar. Als afsluiting van het bezoek kregen we ook daad-werkelijk een rondleiding in de reactor, dit was erg indrukwek-kend. Toen alle vragen beantwoord waren konden we ons weer opmaken voor de reis richting Eindhoven.

BowlenSpeciaal voor alle eerstejaars had de Activiteitencommissie, beter bekend als Accie, op 17 maart zes bowling banen afgehuurd. Twee uur lang werden er strikes, spares en missers gegooid. Tus-sendoor werd er uitgebreid gebruik gemaakt van de drankservice, dit kwam vooral de sfeer, maar ook het aantal missers ten goede. Nadat iedereen zichzelf een lamme arm had gegooid en de schoe-nen weer had omgewisseld werd de tocht naar huis weer ingezet.

Indoor skiOp 26 maart jongsleden zijn we met twee 9-persoonsbusjes naar Bottrop gereden om daar een dag lang te gaan skiën of snow-boarden. De meeste mensen verkozen de plank boven de latten en leerden zichzelf met vallen en opstaan de sneeuw te trotseren. Al het eten en drinken was bij de prijs inbegrepen en als je even geen zin meer had in sneeuw, ging je al snel in het restaurant zitten. ‘s Avonds begon het après-ski feest in de discotheek en ie-dereen genoot hier van de Duitse gezelligheid en het onbeperkte bier.

Page 46: Simon Ster 41.4

46

Puzzel

Ook deze Ster weer een leuke opgave. De prijs die je kunt winnen een is borrelkaart te gebruiken in de Weeghconst.

Wil je kans maken op deze borrelkaart? Lever dan de de opgave in de Simonkamer in of e-mail naar [email protected]. Vermeld hierbij duidelijk je naam. De prijs wordt verloot onder decorrecte inzendingen en de winnaar zal bekend worden gemaakt in de volgende uitgave van de Simon Ster.

Winnaar Ster 41.3De opdracht van Ster 41.3 was het maken van iets moois of func-tioneels van ducttape. De winnaar is Ruud van de Looij. Hij had een steek van ducttape gemaakt

Nieuwe opgaveDit vierkant heeft occulte eigenschappen. Om een voorbeeld te geven: Als men het vierkant zorgvuldig bestudeerd, zal dat het ontbrekende symbool openbaren dat in het lege vakje hoort. Wat is het?

Sam over zijn baas die te laat is op 8-2-2010: “Hij denkt zeker dat het wintertijd is.”

RuudL: “Leuk zo’n kwartaalverslag, maar ik zie er zo weinig in. Al die getallen…”

Freek: “Piet Schreurs heeft een aap nog wel EEM geleerd!”Jacqueline: “Echt?”

Één spriet van Stephans haar staat omhoog, Anna: “Moet je even nat maken.”Sanne: “Zal ik even op je hoofd spugen?”

William: “Constructieprincipes is als mijn hoofd: Veel gelul en onsamenhangend.”

Ed over zijn stage in Australië: “Man, ik ben gewoon 30% rijker in Australië.”

Sjors: “Als ik omval met carnaval ga ik als bank!”

Jesper ziet 20 wijnflessen zonder etiketten: “Zijn die etiketten nu al losgeweekt?”

Maarten ziet in zijn 8ste jaar eindelijk het licht: “De tafel van 9 is makkelijk, die is redelijk lineair.”

Maarten over de korsakoff-laan: “Die naam onthoud je tenmin-ste.”

TomS zoekt iets op in het woordenboek: “Jezus, wat staan er een hoop woorden in!”

Stijn: “Als je het aantal kubieke meters bier t.o.v. het aantal vier-kante meters drinkoppervlak op stratum meet, weet je hoeveel meters bier er zijn.”

Ewoud: “Volgens mij is dat wel een egale deuk.”

Lennart probeert de stemmen op de TomTom uit: “Van die Belgi-sche vrouw wordt ik hitzig.”

Sterrenhoekjes

Page 47: Simon Ster 41.4

Only with yourknow how andambition on board

Bosch Rexroth is a worldwide operating company with subsidiaries in over 80 countries.

As part of the Bosch organization, who underscores its great innovative strenght with

an average of 14 patented innovations every working day, we are familiar with cutting

edge technologies. Reaching high-end solutions for our customers is part of our DNA.

Bosch Rexroth Systems & Engineering is a global player in a wide range of market

segments. Depending on your personal interest and ambition, we can offer you a

(inter)national career with a turnkey solution provider in a very dynamic world.

Bosch Rexroth. The Drive & Control Company

We can turn theworld around

Bosch Rexroth. Systems & Engineering

www.boschrexroth.com/s&ewww.boschrexroth.nl

Page 48: Simon Ster 41.4

Deep UV-light (193 nm)

33 m/s2

t

v

010

2030

4050

6070

6 m/s

33 m/s2

Tomorrow, we will be able to make chips faster.Today, you can tell us how.

Profile: Worldwide market leader in chip lithography systems | Market share: 65% | R&D-budget:

EUR 500 million | Opportunities for: Physicists, Chemists, Software Engineers, Electrotechnicians,

Mechatronicians and mechanical engineers | Discover: ASML.com/careers

For engineers who think ahead

The wafer lies on the so-called wafer stage, which weighs more than 35 kilos. It is passed back and forth under the light, with an extreme acceleration and deceleration of 33 m/s2.

Accelerating by 33 m/s2 poses a challenge in itself. Which motors do you choose? Where do you find amplifiers with 100kW capacity, 120 dB SNR and 10 kHz BW? And that is just the beginning – because the heat itself distorts the accuracy of your system as well...

Chips with 45 nm details can only be made if, between acceleration and deceleration, you illuminate the wafer precisely to the nanometer. One thousand sensors and 800 actuators control and, consequently, illuminate 180 wafers an hour. How much software and how many processes are required to do this? And how do you manage the necessary IT architecture?

The race to increase the number of IC switches per square centimeter is not the only race that is underway in the chip world. Manufacturers are also aiming to accelerate chip production. But how do you boost a machine that needs to be accurate to the nanometer?

ASML is now working on chip lithography systems in which a disk of photo-sensitive silicium (the wafer) is illuminated at high speed.

17000023 ASML_adv_210x297_Engels_2.indd 1 23-09-2008 14:53:44