Starten in het secundair onderwijs - Den Heuvel · 2016. 2. 28. · Creatie en vormgeving Grafische...

of 57 /57
Starten in het secundair onderwijs

Embed Size (px)

Transcript of Starten in het secundair onderwijs - Den Heuvel · 2016. 2. 28. · Creatie en vormgeving Grafische...

 • Starten in het secundair onderwijs

 • Een overzicht

  • Inleiding

  • Structuur van het secundair onderwijs

  • Wat verandert er in de toekomst?

  PAUZE

  • Verhalen van kinderen

  • Een goede schoolkeuze

  • Waarmee rekening houden?

  • Wat doen we verder nog?

  • Vragen

 • Structuur van het secundair onderwijs

  1ste graad

 • 1ste leerjaar

  1ste leerjaar A

  27 u gemeenschappelijke basisvorming

  1ste leerjaar B

  27 u

  basisvorming

 • 1ste leerjaar

  ASO

  Voorbereiding

  32u

  TSO

  Voorbereiding

  32u

  KSO

  Voorbereiding

  32U

  BSO

  Voorbereiding

  32u

  1ste leerjaar A

  27 u gemeenschappelijke basisvorming

  1ste leerjaar B

  27 u

  basisvorming

 • Het eerste leerjaar A

  Gemeenschappelijke basisvorming

  Godsdienst/Zedenleer 2

  Nederlands 5

  Frans 4

  Wiskunde 4

  Aardrijkskunde 2

  Biologie 2

  Geschiedenis 1

  Lichamelijke opvoeding 2

  Muzikale opvoeding 1

  Plastische opvoeding 2

  Techniek 2

  Totaal 27

 • Het eerste leerjaar B

  Gemeenschappelijke basisvorming

  Godsdienst 2

  Nederlands 4

  Wiskunde 4

  Natuurwetenschappen 2

  Maatschappelijke vorming 3

  Lichamelijke opvoeding 2

  Muzikale opvoeding 1

  Plastische opvoeding 3

  Techniek 6

  Totaal 27 + keuzegedeelte 5 u

 • 1ste leerjaar

  Klassieke

  studiën

  (5u latijn)

  OF

  Moderne talen

  (5u

  keuzegedeelte)

  Technologische

  activiteiten (5u)

  OF

  Technologische

  activiteiten met

  hoofdvakken

  (5u)

  Beeldende

  vorming

  (5u)

  Ned. of Wisk.

  Technologische

  opv.

  Frans

  Vormen van …

  ASO

  Voorbereiding

  32u

  TSO

  Voorbereiding

  32u

  KSO

  Voorbereiding

  32U

  BSO

  Voorbereiding

  32u

  1ste leerjaar A

  27 u gemeenschappelijke basisvorming

  1ste leerjaar B

  27 u

  basisvorming

 • Grieks-latijn (7u)

  Latijn (5u) + keuze

  gedeelte

  Moderne

  wetenschappen

  (5u) +

  keuzegedeelte

  Meer praktisch

  gerichte opties

  (5 – 7u)

  OF

  Theoretisch

  gerichte opties (5u)

  + keuzegedeelte

  Artistieke vorming

  (5u) +

  keuzegedeelte

  Beroepsvelden (16u)

  + Keuzegedeelte (2u)

  ASO

  Voorbereiding

  32u of 34u

  TSO

  Voorbereiding

  32u of 34u

  KSO

  Voorbereiding

  32u of 34u

  BSO

  Beroeps-

  voorbereiding

  32u of 34u

  2de leerjaar A

  24 u gemeenschappelijke basisvorming

  2de leerjaar B

  16u basisvorming

  ASO

  Voorbereiding

  32u

  TSO

  Voorbereiding

  32u

  KSO

  Voorbereiding

  32U

  BSO

  Voorbereiding

  32u

  1ste leerjaar A

  27 u gemeenschappelijke basisvorming

  1ste leerjaar B

  27 u basisvorming

 • Latijn

  Keuzemogelijkheden

  4 of 5 u Latijn

  Voor wie?

  Aanbod voor sterke leerlingen met taalkundige belangstelling

  Bedoeling

  Uitdiepen taal, lectuur en cultuur Basis voor Latijn en/of Grieks

 • Algemeen (moderne)

  Keuzemogelijkheden

  4 of 5 u algemene vakken: Nederlands, Frans, wiskunde, ICT, techniek, sport, …

  Voor wie?

  Gericht op brede middengroep

  Bedoeling

  Verzorgen van brede basisvorming Voorbereiding op vele keuzes

 • Theoretisch technisch

  Keuzemogelijkheden

  5u keuzepakket:ICT, wiskunde, techniek, natuurwetenscahppen, handel,…

  Voor wie?

  Interesse voor theorie en praktijk Meer theorie - Minder praktijk

  Bedoeling

  Brede basis voor technische studies Verschillende opties

 • Praktisch technisch

  Keuzemogelijkheden

  4 of 5 u technologische activiteiten

  Voor wie?

  Uitgesproken praktische interesse Minder theorie - Meer praktijk

  Bedoeling

  Brede basis voor technische studies Verschillende opties

 • Kunst

  Keuzemogelijkheden

  4 of 5 u kunstgerichte vakken

  Voor wie?

  Uitgesproken artistieke interesse Minder theorie - meer praktijk

  Bedoeling

  Brede basis voor artistieke studies

 • Het 1° leerjaar B in de praktijk

  Zich goed voelen op school

  Aangepast tempo Aangepaste inhouden

  Kennismaken met beroepen

  Via ervaring beroepen leren kennen Klemtoon op praktische toepassingen

  Bijwerken schoolse basis

  Hernemen basisleerstof voor taal en rekenen

 • Latijn

  Algemeen (moderne)

  Theoretisch Technisch

  Praktisch Technisch

  Kunst

  Latijn Grieks-Latijn

  Handel, Industriële wetenschappen Techniek-wetenschappen

  Praktische gerichte opties

  Moderne wetenschappen

  Artistieke vorming Ballet

  Het tweede leerjaar A

 • Praktisch gerichte opties

  Agro- en biotechnieken

  Bouw- en houttechnieken

  Creatie en vormgeving

  Grafische technieken

  Hotel-voeding

  Maritieme vorming

  Mechanica-elektriciteit

  Sociale en technische vorming

  Textiel

  Het tweede leerjaar A

 • Keuzemogelijkheden in het BVL

  beroepenvelden

  Bouw

  Decoratie

  Elektriciteit

  Haarzorg

  Hotel-bakkerij-slagerij

  Hout

  Kantoor en verkoop

  Land- en tuinbouw

  Metaal

  Mode

  Nijverheid

  Rijn- en binnenvaart

  Textiel

  Verzorging-voeding

  Zeevisserij

 • Structuur van het secundair onderwijs

  vanaf 2de graad

 • In de EERSTE GRAAD ga je ondervinden wat je goed kan en wat je graag doet. Je gaat ook leren studeren. Een aantal lesuren mag je zelf kiezen. In de TWEEDE GRAAD ga je dan je studieloopbaan in een bepaalde richting uitbouwen. Je eigen weg zoeken binnen een waaier van studiemogelijkheden. In de DERDE GRAAD bereid je je voor op het hoger onderwijs of ga je leren voor een beroep.

 • Voorbereidend jaar 7° Specialisatiejaar 7° Specialisatiejaar 7° jaar/ Dipl. Secundair

  6° leerjaar ASO 6° leerjaar TSO 6° leerjaar KSO 6° leerjaar BSO

  5° leerjaar ASO 5° leerjaar TSO 5° leerjaar KSO 5° leerjaar BSO

  5° Vervolmakingsjaar

  4° leerjaar ASO 4° leerjaar TSO 4° leerjaar KSO 4° leerjaar BSO

  3° leerjaar ASO 3° leerjaar TSO 3° leerjaar KSO 3° leerjaar BSO

  Beroepsvoorbereid. ljr

  1° leerjaar B

  DERDE GRAAD

  TWEEDE GRAAD

  EERSTE GRAAD

  2° leerjaar (met opties)

  1° leerjaar A (met keuzemogelijkheden)

 • ASO

  • Inhoud: sterk theoretisch

  • Doel: verder studeren in hoger onderwijs

 • • ECONOMIE

  • GRIEKS – LATIJN

  • GRIEKS

  • LATIJN

  • HUMANE WETENSCHAPPEN

  • WETENSCHAPPEN

  • WETENSCHAPPEN – TOPSPORT

 • TSO

  3 SOORTEN STUDIERICHTINGEN

  1. Sterk theoretisch -> hoger onderwijs

  vb. Industriële wetenschappen

  Techniek-wetenschappen

  Bio-technische wetenschappen

  Grafische wetenschappen

  Handel

 • 2. Theoretisch-technisch

  -> hoger onderwijs of werken

  vb. elektromechanica

  bouw- en houtkunde

  chemie

  jeugd- en gehandicaptenzorg

 • 3. Technieken – praktisch technisch

  -> 7de specialisatiejaar of werken

  beperkte doorstroom naar hoger onderwijs

  vb. Hotel

  mechanische technieken

  houttechnieken

 • KSO 3 studiegebieden

  8 studierichtingen in 2de graad 11 studierichtingen in 3de graad

  THEORETISCHE : Audiovisuele vorming Beeldende en architecturale vorming -> hoger onderwijs PRAKTISCHE : Beeldende en architecturale kunsten Artistieke opleiding -> meer gericht op arbeidsmarkt

 • BSO

  • Inhoud: praktisch

  • 18 studiegebieden

  26 studierichtingen in 2de graad 43 studierichtingen in derde graad

  • Mogelijkheden – 7de specialisatiejaar en diploma SO

  – Werken

  – 4de graad BSO

 • huidig leerjaar

  hoger leerjaar

  Ja, maar..

  Ja

  A-attest

  B-attest

  C-attest

 • www.studiekiezer.be

  www.onderwijskiezer.be

 • Wat verandert er in de toekomst in het

  secundair onderwijs?

 • • Brede eerste graad

  -> basispakket met keuzevakken

  -> keuzevakken zodat ze hun

  interesses en talenten kunnen

  ontdekken

  -> volwaardige plaats voor techniek

 • • ASO/TSO/KSO/BSO verdwijnt ?

  -> domeinen:

  Wetenschap en techniek

  Taal en cultuur

  Kunst en creatie

  Welzijn en Maatschappij

  Economie en organisatie

  -> scholen zullen domeinscholen of

  campusscholen worden

 • -> raster of matrix

  DOOSRTROOM

  (verder

  studeren)

  DUBBEL DOEL

  (werken of

  studeren)

  ARBEIDSMARK

  GERICHT

  (gaan werken)

  Wetenschap en

  techniek

  Taal en cultuur

  Kunst en creatie

  Economie en

  organisatie

  Welzijn en

  maatschappij

 • PAUZE

 • Verhalen van

  kinderen

 • Waarmee rekening houden?

 • intelligentie

  Waarmee rekening houden?

  sterke

  vaardigheden

  interesses

  studiehouding

  persoonlijkheid

  schoolresultaten

 • ASO

  TSO

  BSO

  DEELTIJDS

  STOPPEN

  Het watervalsysteem.

 • Een goede schoolkeuze

 • algemeen persoonlijk

  Bereikbaarheid

  een “goede” school

  Grootte

  Kosten

  Dienstverlening

  Net

  Sfeer

  Vertrouwen

  Bekendheid

  Begeleiding

  Studieaanbod

 • informatie

  Brochures

  Opendeurdagen

  Info-avonden

  Mond aan mond

  Hoe vind ik de juiste school?

 • Wat doen we

  verder nog?

 • • talentenportfolio

  • Project in de klas

  • ICT-les: studiewijzer en beroepen bekijken

  • Formuleren van een voorlopig advies

  • Lijst met scholen

  • BASO-fiche

 • Vragen?

  en

  www.denheuvel.be