Brochure hotel

of 42 /42
Hotel VOORJAAR 2012 www.syntrawest.be

Embed Size (px)

description

Syntra West bundelt in deze brochure het vervolmakingsaanbod voorjaar 2012 voor dehotelsector.Deze opleidingen richten zich in de eerste plaats naar professionelen, die een meerwaardewensen te bereiken voor hun zaak en/of hun klanten.Dit kunnen zowel zelfstandigen zijn of medewerkers van zelfstandigen. Ook personen dieeen ondernemingsopleiding volgen of gevolgd hebben, kunnen zich voor deze vervolmakingeninschrijven.Verder staan deze cursussen gerangschikt per thema en kunt u alle data, aantal sessies,campus en prijzen terugvinden binnenin de brochure. Zo kunt u gemakkelijk nagaan wat uwanneer kan interesseren.

Transcript of Brochure hotel

 • Hotel

  VOORJAAR 2012

  www.syntrawest.be

 • 2Inh

  ou

  d

  InhoudVOORWOORd 3

  Onthaal 4Front office 4

  Klantgericht onthaal aan telefoon en/of balie 5

  Le tlphone efficace 6

  zaal 7Barista basics 7

  Barista pro 8

  Barista expert 9

  Gastheerschap 10

  Ontbijt 11

  Theesommelier - introductie 12

  Theesommelier - module 2 13

  Wijn leren proeven - EVW 14

  KeuKen 16Espuma 16

  HACCP op de werkvloer 17

  Op lage temperatuur gegaard 18

  Patisserie in de keuken 19

  Vacuumgaren 20

  SchOOnmaaK - technISche dIenSt 21Housekeeping 21

  Onderhoud en herstellen CV-installaties 22

  Onderhoud en herstellen sanitair 23

  Veilig werken aan elektrische installaties 24

  management 26Beheer, hygine en organisatie 26

  Balans lezen en begrijpen 27

  Dubbel boekhouden 27

  Hotelregelementering 28

  Meepraten met de boekhouder 29

  Sales en P.R. voor het hotelbedrijf 30

  Sociale inspectie in de KMO: bereid u voor! 31

  Bedrijfsbeheer voor KMO 33

  andeRe OpleIdIngen - VOORjaaR 2012 34

  pRaKtISche InfORmatIe 38

  InSchRIjVIngSStROOK 39

 • 3Voo

  rw

  oo

  rd

  opleIdIngen hotel Voorjaar 2012

  geachte mevrouw, mijnheer,

  Syntra West bundelt in deze brochure het vervolmakingsaanbod voorjaar 2012 voor de hotelsector.

  deze opleidingen richten zich in de eerste plaats naar professionelen, die een meerwaarde wensen te bereiken voor hun zaak en/of hun klanten.

  dit kunnen zowel zelfstandigen zijn of medewerkers van zelfstandigen. Ook personen die een ondernemingsopleiding volgen of gevolgd hebben, kunnen zich voor deze vervolmakingen inschrijven.

  Verder staan deze cursussen gerangschikt per thema en kunt u alle data, aantal sessies, campus en prijzen terugvinden binnenin de brochure. zo kunt u gemakkelijk nagaan wat u wanneer kan interesseren.

  Op onze website http://www.syntrawest.be kunt u telkens per individuele opleiding de uit-gebreide en gedetailleerde informatiebrochure bekijken.

  Wenst u bijkomende inlichtingen, aarzel dan niet met ons contact op te nemen.

  Wij hopen alvast u binnenkort in Syntra West te mogen verwelkomen.

  gerda ghesquierecommercieel cordinator - [email protected]

  dirk Van den Broeck Ontwikkelaar [email protected]

  patrick gyselinck Opleidingsmanager [email protected]

  Info + inschrijving: 078 353 653 [email protected]

 • 4Fro

  nt

  oFF

  ICe

  (na

  jaa

  r 2

  o12

  )

  onthaal

  Front oFFICe (najaar 2O12)het leiden en beheren van een hotel of een verblijfsaccommodatie is niet louter een zaak van toewijding en vriendelijkheid.

  het steunt in toenemende mate op degelijke beleidskennis en commercieel inzicht. de cursus komt tegemoet aan deze rele nood voor opleiding in het management van een hotelbedrijf.

  het aanzienlijke startkapitaal en de exploitatiekosten eisen een goed management met permanente rendementscontrole.

  toelatIngsVoorwaarden Ofwel houder zijn van een diploma aSO/tSO of gelijkgesteld. afwijking kan mits gron-

  dige motivatie en eventueel een intakegesprek. Ofwel met succes een ondernemersopleiding gevolgd Ofwel reeds een zelfstandige hotelhouder zijn of vennoot op het ogenblik van de

  inschrijving

  wat leert u In de opleIdIng

  de diverse kanten van het management in de verblijfssector Front office Interne hotelorganisatie Receptieomgeving Receptionist: profiel, taken, receptietaal, check-in en check-out procedure Omgaan met gasten en klanten Reserveringssystemen

  doCenten

  de docenten zijn vakspecialisten uit de hotelbranche.

  Spildocente van de opleiding is Sabine menu.

  praKtIsChe gegeVens

  alle data, uren en prijzen zijn terug te vinden in het overzicht binnenin de brochure.

 • Kla

  ntg

  erIC

  ht

  on

  tha

  al

  aa

  n t

  eleF

  oo

  n e

  n/o

  F B

  alI

  e

  5

  KlantgerICht onthaal aan teleFoon en/oF BalIe

  Bij het onthaal wordt een eerste indruk gevormd en deze kan cruciaal zijn voor het imago van uw bedrijf en eventuele samenwerkingen. toch denkt men nog vaak dat commercieel succes enkel een zaak van de verkopers is.

  deze opleiding wil wijzen op het belang van een professionele ontvangst en de nodige tech-nieken meegeven om deze te optimaliseren.

  wat leer je In de opleIdIng

  u zal op een klantvriendelijke manier de mensen te woord kunnen staan

  prograMMa Wat betekent klantgerichtheid voor u en de klant? de grondregels van een professionele telefonische communicatie de kunst van het vragen stellen en empathisch luisteren + oefeningen attitudes en vaardigheden assertiviteit Welbespraaktheid luistervaardigheid Kalmte flexibiliteit Snelheid Ontvangen van bezoekers firma en uzelf voorstellen doel van bezoek vaststellen Bezoeker bij juiste persoon brengen Interne communicatie moeilijke situaties Bezoeker laten wachten Bezoeker kalmeren Reageren op piekmomenten

  doCent

  johan Verhoeven, professioneel trainer en communicatiespecialist

  praKtIsChe gegeVens

  alle data, uren en prijzen zijn terug te vinden in het overzicht binnenin de brochure.

 • 6le t

  lp

  ho

  ne

  eFFI

  CaCe

  le tlphone eFFICaCe

  de telefoon is het communicatiemiddel bij uitstek op kantoor. In deze training leer je pro-fessioneel en doeltreffend telefoneren in het frans

  VoorKennIs

  Vereiste voorkennis: een eenvoudige beschrijving kunnen geven over mensen en werkom-standigheden (kennisniveau a2 cfr. europees referentiekader).

  wat leer je In de opleIdIng een correcte en efficinte taal gebruiken met als doel een klantgericht gesprek te

  voeren de geijkte telefoonformules toepassen bij het zakelijk onderhandelen als gesprekspartner fungeren in situaties uit het bedrijfsleven

  prograMMa een aangenaam gespreksklimaat creren (beleefd, hoffelijk, diplomatisch, dienstvaar-

  dig, klantgericht). aanbreng van de geijkte formules en zinswendingen de telefoon opnemen en iemand doorverbinden een boodschap noteren afspraken vastleggen Info vragen en geven een bestelling plaatsen en opnemen: cijfers lezen en noteren een klacht formuleren en beantwoorden problemen oplossen i.v.m. betaling telefoongesprekken voeren via rollenspelen waarbij situaties uit het bedrijfsleven

  nagebootst worden

  de deelnemers krijgen de mogelijkheid het vakjargon eigen aan hun onderneming aan te brengen.

  doCent

  alexander despierre

  praKtIsChe gegeVens

  alle data, uren en prijzen zijn terug te vinden in het overzicht binnenin de brochure.

 • 7Ba

  rIs

  ta B

  asI

  Cs

  Zaal

  BarIsta BasICs

  uw eerste kennismaking met de wereld van koffie. een inleiding tot een beroep met toe-komst. espresso, cappuccino, latte macchiato, cafe lungo, ristretto. als barista ben je de persoon van wie men verwacht deze gelukzaligheden perfect te kunnen serveren. In veel landen is barista trouwens al uitgegroeid tot een gevestigd beroep. logisch ook, want dit is cht een vak apart.

  de Syntra West baristaopleiding wordt voorzien in 3 verschillende modules. u kan op die manier zelf bepalen hoe ver u zich wil vervolmaken om een perfecte espresso te serveren. Barista basics: 1 sessie van 3 uur. uw eerste kennismaking met de wereld van koffie.

  Wat is koffie: oorsprong, plant, de invloed van de espressomachine, koffiemolen, koffiemlange. Baristatechnieken, melk opstomen.

  Barista pro: 3 sessies van 3 uur. zelf ondervinden wat fout is en wat vooral beter kan, door zelf aan het werk te gaan.

  Barista expert: 5 sessies van 3 uur. de laatste stap naar de perfectie. Smaakbepaling door afstelling van de apparatuur. latte art,

  doelstellIng

  deze opleiding is de ideale manier om in uw horecazaak uw concept koffie naar een mer-kelijk hoger niveau te tillen.

  prograMMa Wat is koffie: oorsprong, plant, de invloed van de espressomachine,

  koffiemolen, koffiemlange Baristatechnieken, melk opstomen theorie en praktijk

  doCent

  peter deprez Belgisch kampioen barista 2006 en 2007. Baristacoach Deelnemer wereldkampioenschappen in Zwitserland,

  Japan en Atlanta. Medezaakvoerder Viva Sara en Gastdocent Syntra West

  praKtIsChe gegeVens

  externe locatie! Koffiebranderij deprez

  jagershoek 4 - 8570 anzegem

  alle data, uren en prijzen zijn terug te vinden in het overzicht binnenin de brochure.

 • 8Ba

  sIsK

  enn

  Is K

  aa

  s

  BarIsta pro

  zelf ondervinden wat fout is en wat vooral beter kan, door zelf aan het werk te gaan.

  Voor wIe Is deZe opleIdIng BesteMdu volgde de cursus barista basics of beschikt over gelijkwaardige ervaring.

  prograMMa cupping van verschillende soorten koffie afstelling van de koffiemolen in detail Verschillende doorlooptijden van espresso beleven Koffiebereidingen: basis techniek opstomen van melk, deel 2

  doCentpeter deprez

  Belgisch kampioen barista 2006 en 2007. Baristacoach Deelnemer wereldkampioenschappen in Zwitserland, Japan en Atlanta. Medezaakvoerder Viva Sara en Gastdocent Syntra West

  praKtIsChe gegeVens

  externe locatie! Koffiebranderij deprez - jagershoek 4 - 8570 anzegem

  alle data, uren en prijzen zijn terug te vinden in het overzicht binnenin de brochure.

  foto: Peter Deprez

 • 9Ba

  rIs

  ta e

  xper

  t

  BarIsta expert

  je bent al aardig op weg als barista. dan rijzen er ongetwijfeld al meer vragen of zie je misschien hier of daar een tekortkoming. In deze expert sessies gaan we nog dieper in kunde en kennis van de barista. de koffieboon, zijn herkomst, productieprocessen, branden, de te verwachten smaken... maar ook, in de praktijk, melk stomen, dranken maken met koffie en melk, Irish coffe, koftails en latte art.

  Voor wIe Is deZe opleIdIng BesteMd

  u volgde de cursus barista pro of beschikt over gelijkwaardige ervaring..

  prograMMa sessie 1: als opvolging op de barista pro cursus dieper ingaan op de koffieboon zelf,

  herkomst, productieprocessen, belang van transport, stockage, branden, verpakken, te verwachten smaak...Q&a

  sessie 2: Omgaan met koffie, leeftijd herkenning, zetmethodes, afstelling moleneindsmaak, keuze maken in functie van smaakbepaling, detail informatie over aanschaf, smaakverschil voor koffie en koffie met melkbereidingen, stomen, Q&a

  sessie 3: herhaling en praktijk, melk stomen, verschil van dranken creren met dezelfde grondstoffen, koffie en melk, invloed van het stomen op de smaak en textuur van de melkschuim, herkennen goede melkschuim en structuur + oefenen, Q&a

  sessie 4: herhaling melkverhaal en stomen voor goed algemeen melkschuim en latte art melkschuim, oefenen op het schenken van basis latte art, Q&a

  sessie 5: Koffie in combinatie met alcohol, Irish coffee en aanverwanten, waarop let-ten met alcohol en koffie en hoe te bereiden, koftails (koude koffie met alcohol dran-ken), Q&a

  doCentpeter hernou

  Onafhankelijk koffieconsulent & Barista trainer Belgisch kampioen Latte Art 2007-2008-2009 Wereldkampioen Latte Art 2009 Trainer van:

  - Belgische Kampioen Coffee in Good Spirit 2010 - Wereldkampioen Coffee in Good Spirit 2010 - Belgisch Kampioen Latte Art 2011

  Internationaal wedstrijd jurylid www.artinacup.com

  praKtIsChe gegeVensexterne locatie! Schuilenburg Vriesenrot 7 9200 dendermonde

  alle data, uren en prijzen zijn terug te vinden in het overzicht binnenin de brochure.

 • 10

  ga

  sth

  eer

  sCh

  ap

  gastheersChap

  een perfect gastheerschap creert een specifieke meerwaarde en een betere positionering en profilering van uw horecazaak.

  doelstellIngdeze gecertificeerde bijscholing heeft tot doel de bestaande technieken en vaardigheden met betrekking tot de zaalopdracht in een horecazaak, alsook de optimale ontvangst van gasten en de principes van gastvrijheid, te optimaliseren en te verfijnen.

  VoorKennIsmodule aspirant gastheer/gastvrouw: geen specifieke instapvoorwaarden.

  module gastheerschap: in het bezit zijn van het modulegetuigschrift aspirant gastheer/gastvrouw of vrijgesteld zijn voor de module

  aspirant gastheer/gastvrouw.

  Wat leert u in de opleiding

  deze opleiding is modulair en bestaat uit 2 modules: aspirant gastheer/gastvrouw (39u) gastheerschap (33u)

  prograMMa

  aspirant gastheer/gastvrouw Onthaal- en zaaltechnieken:

  basisprincipes van de mastiek, mise en place

  bediening: houding en gedragingen omgaan met reservaties verkoopstechnieken serveren van de dranken

  hygine en kledij elementaire etiquetteregels

  gastheerschap gastvrijheid mensenkennis en loyaliteit

  communicatie: lichaams-, spreek- en schrijftaal taalgebruik menu-opmaak omgaan met onverwachte situaties klachtenbehandeling stressbestendigheid

  Organisatie: gastheer/gastvrouw in relatie tot zijn/

  haar personeel afstemming en wisselwerking keuken/

  zaal functieomschrijvingen

  c-proef: algemene eindproef

  doCentdavy Steelandt, gediplomeerd ceremoniemeester/eventmanager sommelier adviseur van culinaire etiquette jarenlange ervaring als gastheer in diverse restaurants.

  alle data, uren en prijzen zijn terug te vinden in het overzicht binnenin de brochure.

 • 11

  on

  tBIj

  t

  ontBIjt

  goed begonnen is half gewonnen. een goed ontbijt zorgt voor een goedgemutste start van de (vakantie)dag van uw klant. maak van uw ontbijt een belevenis voor uw klant en hij vertelt er zijn vrienden en kenissen over.

  uw ontbjt is een belangrijke marketingtool. een belevenis waarop u wordt geoordeeld of veroordeeld.

  terug thuis vertelt uw klant over zijn ervaringen aan zijn vrienden en kennissen. de eerste vraag van zijn vrienden is niet of hij goed heeft geslapen of wat hij heeft bezocht maar wel of hij goed heeft gegeten...

  met deze korte opleiding zetten wij u op weg om de eerste maaltijd van de dag al perfect te organiseren.

  VoorKennIs

  geen

  wat leer je In de opleIdIng

  u kent nu de vereisten waar een optimaal ontbijt moet aan voldoen, hoe te bereiden of aan te kopen en hoe te serveren.

  prograMMa Ontbijt: de eerste maaltijd van de dag

  De soorten ontbijt: Belgisch Frans Nederlands

  Duits Engels Amerikaans Scandinavisch

  Ontbijt aan tafel, buffet of op de kamer geef een eigen stempel aan uw ontbijt.

  doCent

  franky malbrancke freelance horeca docent Syntra West

  praKtIsChe gegeVens

  alle data, uren en prijzen zijn terug te vinden in het overzicht binnenin de brochure.

 • 12

  thee

  soM

  Mel

  Ier

  - In

  tro

  du

  CtIe

  theesoMMelIer - IntroduCtIe

  de trend is thee!

  thee is sterk in de opmars. na een (te) lange periode, waarin druipende theezakjes in asbakken het gezicht van onze theecultuur bepaalden, krijgt thee eindelijk de aandacht die ze verdient. traditionele theespecialiteiten uit India, china, japan, ceylon, Indonesi en taiwan vinden langzaam maar zeker hun weg naar de betere hotels, exclusieve restaurants en stijlvolle tearooms.

  thee is ongetwijfeld de meest populaire drank ter wereld, met de langste en rijkste geschiedenis.

  VoorKennIs

  dit is een initile cursus, er is geen basiskennis vereist.

  wat leert u In de opleIdIng

  u kreeg een eerste indruk van wat thee nu precies is en hoe die wordt gemaakt..

  prograMMa Wat is thee? de geschiedenis en de soorten thee met hun productieproces. proeverij van 4 basissoorten thee.

  doCent

  ann Vansteenkiste: herborist en aromatherapeut theemeester en theesommelier auteur van het boek

  de Stille Kracht van thee theekaarten in oa Oud Sluis,

  manoir Stuyvenberg, Bistro R, t Oost,

  praKtIsChe gegeVens

  alle data, uren en prijzen zijn terug te vinden in het overzicht binnenin de brochure.

 • 13

  thee

  soM

  Mel

  Ier

  - M

  od

  ule

  2

  theesoMMelIer - Module 2

  thee is ongetwijfeld de meest populaire drank ter wereld, met de langste en rijkste ge-schiedenis. achter een kopje thee schuilt een hele cultuur. de japanners maken er een uitgebreide spirituele ceremonie van, terwijl de russen zich rond de sampwar scharen om er gezellig bij te praten. de Britse ladys zweren bij hun afternoon-tea, waar in marokko, thee schenken een mannenzaak is. India is dan s werelds grootste theeleverancier, maar het is in china dat 2727 voor christus de eerste theeblaadjes in het kokende water van keizer Shen nun vielen en zodanig de thee ontstond.

  deze cursus is het logische vervolg van onze sessie theesommelier - introductie. het is aan te raden eerst deze introductie te volgen alvorens in deze opleiding op wereldreis te gaan. ann Vansteenkiste, docente, ondernam deze reis al letterlijk en wil graag haar op-gedane kennis overbrengen.

  VoorKennIs

  u volgde al theesommelier - introductie of heeft gelijkwaardige ervaring.

  wat leer je In de opleIdIng

  u verwierf een zeer grondige kennis van het product thee.

  prograMMasessie 1: het verhaal van de pu erh thee.

  De gradaties, bladklassen, kwaliteit en flush van de thee met vergelijkende studie. Blends en gearomatiseerde thee. Begeleide workshop tot het maken van eigen blend en aromatiseren van thee.

  sessie 2: Inzicht in aromas, geur en smaak. Zetten van thee met vergelijkende studie.

  sessie 3: de gezondheid en de medicinale eigenschappen van thee.sessie 4: wat zijn kruideninfusies?

  Enkele courante monografien. Samengestelde kruideninfusies. Begeleidende workshop om zelf melanges te kunnen maken. Proeverij.

  sessie 5: de theeceremonin. Een totaal uitgewerkte Chinese theeceremonie met meditatiemoment

  doCent

  ann Vansteenkiste: Herborist en aromatherapeut Theemeester en theesommelier Auteur van het boek De Stille Kracht van Thee Theekaarten in oa Oud Sluis, Manoir Stuyvenberg, Bistro R, t Oost,

  praKtIsChe gegeVens

  alle data, uren en prijzen zijn terug te vinden in het overzicht binnenin de brochure.

 • 14

  wIj

  n l

  eren

  pr

  oeV

  en -

  eVw

  wIjn leren proeVen - eVw

  stap voor stap de eerste wijnkennis opdoen .de cursus bestaat uit zes sessies van vier lestijden, telkens opgesplitst in een theoretisch en een praktisch deel. tijdens het theoretische gedeelte worden, naast de vijf zintuigen die bij het proeven betrokken zijn, ook de factoren die het proeven kunnen benvloeden uitgelegd. daarnaast wordt een eenvoudig beeld gegeven van de huidige wijnwereld, de populairste druivenrassen en de manier hoe wijn gemaakt wordt.

  In het praktische gedeelte wordt stap voor stap de basis gelegd voor een technisch voca-bularium, met duidende wijnen in het glas. ter conclusie wordt een beeld gegeven van de mogelijke quoteringssystemen. daarna wordt tijdens een praktische oefening op een heel eenvoudige manier de elementaire basis gelegd van de harmonie tussen wijnen en gerechten.

  prograMMasessie 1: algemene inleiding, zintuigen en elementaire degustatietechniekensessie 2: de druif en haar omgevingsfactoren, verfijning van de degustatietechnieken,

  bewaring en serveertemperatuur.sessie 3: Vinificatie van witte wijnen en kennismaking met de voornaamste witte

  druivenrassen.sessie 4: Vinificatie van rode en ros wijnen en kennismaking met de voornaamste

  blauwe druivenrassen.sessie 5:Vinificatie van schuimwijnen (verschillende methodes) en productieprocessen

  voor zoete wijnen.sessie 6: Wijn en gerecht + correct serveren + moduleproef

  doCenten

  professionelen uit de wijnwereld

  InstapVoorwaarden

  deze opleiding vormt de basis tot alle wijnopleidingen

  wat Kent u na deZe opleIdIng

  u hebt elementaire basiskennis over de belangrijkste soorten wijnen, hun productieproces, herkomst en drui-vensoorten. u kunt een wijn proeven, beschrijven en quoteren. u kunt de link leggen naar de basissmaken in de gastro-nomie. u kunt wijn op de juiste manier voorbereiden en schenken.

 • 15

  wat ontVangt u na het Volgen Van de Cursus

  het gecertificeerde Wijn leren proeven getuigschrift, erkend door de Vlaamse gemeen-schap, afgeleverd door Syntra Vlaanderen.

  en nu ?

  dit is de voorbereidende basis op alle wijncursussen binnen het eVW. de volgende stap in het gecertificeerde wijnaanbod: aspirant Sommelier. zie ook ons vervolmakingprogramma hierna of via www.evw.be

  praKtIsChe gegeVens

  waarIn alle campussen

  extra inbegrepen: wijnboek, alle wijnen en set van 6 degustatieglazen.alle data, uren en prijzen zijn terug te vinden in het overzicht binnenin de brochure.

  wIj

  n l

  eren

  pr

  oeV

  en -

  eVw

 • 16

  esp

  uM

  a

  KeuKen

  espuMa

  trend, modeverschijnsel, culinair entertainment, opgeklopte lucht ? Bruno Van Vaerenbergh, technical consult en culinair & creatief raadgever bij debic, gaat de uitdaging aan om een luchtige , culinaire wandeling te organiseren met expressieve en explosieve smaakcom-binaties. met de siphon in aanslag, gewapend met koolzuurgaspatronen, worden wat ba-siskneepjes uitgeklaard en gaan we aan de slag met ingredinten van allerlei aard .Ook gaan we op een andere manier met room aan de slag om nadien beter inzetbaar te maken in restaurant en of tea-room

  wat leert u In de opleIdIngna het volgen van deze opleiding bent u in staat om espumas te spuiten en nieuwe creaties uit te werken.

  BenodIgdhedenu krijgt een opleiding in de vorm van een workshop, het is dus de bedoeling dat u samen met de chef de gerechten klaarmaakt.Breng hiervoor gepaste keukenkledij mee en uw messen.

  prograMMaOnze chef bereidt voor u enkele uitzonderlijke gerechten die getuigen van inventiviteit, creativiteit en vakkennis.techniek, methodes en mogelijkheden, van aperitief tot na het dessert.u krijgt de recepturen en een degustatie van elk gerecht.enkele voorbeelden: campari Orange Scampicocktail met look en curry paling in het groen met aardappelschuim Robuchon Krab- & garnaalcocktail 1969 tonijntartaar met wasabimayonaise Bloody mary gerookte room met groene thee Witte warme chocolademousse Ivoor-tonka mousse

  doCentBruno Van Vaerenbergh:

  Technisch & culinair adviseur DEBIC, gastdocent bij Syntra West

  praKtIsChe gegeVensalle data, uren en prijzen zijn terug te vinden in het overzicht binnenin de brochure.

 • 17

  ha

  CCp

  op

  de

  wer

  KVl

  oer

  haCCp op de werKVloer

  dit is de ideale opleiding voor het personeel om de basisprincipes van haccp onder de knie te krijgen.

  de wet verplicht de werkgever zijn personeel degelijk op te leiden zodat de hygine te allen tijde wordt gewaarborgd. Want het zijn juist d mensen op de werkvloer die de haccp-principes in de praktijk moeten toepassen.

  deze training wil deze mensen op een praktische en meteen toepasbare manier wegwijs maken in wat haCCp op de werkvloer nu echt betekent.exploitanten van levensmiddelenbedrijven moeten erop toezien:

  dat al wie met levensmiddelen omgaat, wordt gecontroleerd en opgeleid en/of gevormd op het gebied van hygine, naar gelang van hun beroepsactiviteit

  dat al wie verantwoordelijk is voor de ontwikkeling en het onderhoud van de in artikel 5, lid 1, bedoelde procedure of voor de toepassing van de desbetreffende gidsen, de nodige opleiding betreffende de beginselen van HACCP heeft gekregen.

  dat wordt voldaan aan de nationale voorschriften betreffende de opleidingseisen voor per-sonen die werkzaam zijn in bepaalde levensmiddelensectoren.

  prograMMa

  tijdens de sessies wordt er nadruk gelegd op het hoe, waarom en de zin van het haccp systeem.1. Wat betekent deze wetgeving concreet voor de voedingsindustrie?2. hygine op de werkvloer: de juiste attitudes:

  Wat is HACCP? Waarom is orde en netheid belangrijk in de productie-omgeving? Wat doe ik met afval en vuilnis op de grond? Waarom is aangepaste kledij noodzakelijk? Wat verstaat men onder persoonlijke hygine? Waarom is handen wassen belangrijk? Waarom is een grondige reiniging belangrijk? Welke producten reinigen best en in welke hoeveelheden? Wat is het verschil tussen reinigen en desinfecteren? Waarom is desinfecteren belangrijk?

  3. micro biologie

  praKtIsChe gegeVens

  alle data, uren en prijzen zijn terug te vinden in het overzicht binnenin de brochure.

 • 18

  op

  la

  ge

  teM

  per

  atu

  ur

  geg

  aa

  rd

  op lage teMperatuur gegaard

  de techniek van het lage temperatuur garen is niets niieuws ware het niet dat vandaag diverse methodes op punt werden gezet met wetenschappelijke precisie.Wat gelijktijdig zorgt voor hogere kwaliteit van de bereidingen en heel vaak ook voor gebruiksgemak.

  de opleiding geeft u een totaal beeld van alle verschillende technieken en toestellen die vandaag worden gebruikt om vlees, vis, zuivel en groenten op lage temperatuur te bereiden. er wordt telkens de nodige aandacht besteed aan de voedselveiligheid en hoe die te vrij-waren. 2 chefs laten u alle voordelen proeven van toestellen als roner, combisteamer, alto shaam en big green egg waarin u lage temperatuur bereidingen gecontroleerd kunt garen.

  VoorKennIs

  een goede keukenopleiding of gelijkwaardige ervaring.

  wat leer je In de opleIdIng

  u weet hoe u met de meest diverse producten moet omspringen om een perfecte garing op een eenvoudige manier te kunnen verkrijgen.

  prograMMasessie 1 : uitleg en toepassingen van de verschillende toestellen (demonstratie)

  toepassingen en verschillen tussen enkel hold of cook en hold roken in alto shaam in cook en hold mogelijkheden met Green Egg voordelen van roner

  sessie 2 : aan de hand van de verschillende groepen (demonstratie) vlees gevogelte vis groenten fruit

  sessie 3: workshop waar samen gerechten worden gemaakt met de mogelijkhedenvan de verschillende toestellen.

  koud roken warm roken onder lage temperatuur garen en dan roken roner in combinatie met Green Egg hoe alto shaam gebruiken als warmhoud lade en aan welke temperaturen

  doCent

  piet Vansteenbergen en jo declercq

  praKtIsChe gegeVens

  alle data, uren en prijzen zijn terug te vinden in het overzicht binnenin de brochure.

 • 19

  patI

  sser

  Ie In

  de

  Keu

  Ken

  patIsserIe In de KeuKen

  gedurende de 5 sessies wordt u begeleid in de wereld van de desserts en hartige bijge-rechten. de creaties werden speciaal geselecteerd om op een eenvoudige manier in een restaurantkeuken te worden bereid. de nadruk ligt op patisserie, eenvoud en vooral kwaliteit.

  er worden 5 themas behandeld: een chocoladecreatie een broodvariante eenvoudig gebak Koekjes en petit fours een eenvoudig dessert

  doelstellIng

  door eenvoudige eigenbereide desserts en bijgerechten de doorsnee convenience kwaliteit in het restaurant doorbreken.

  VoorKennIs

  een uitgebreide basis keukenkennis of gelijkwaardige ervaring.

  wat leert u In de opleIdIng

  u leert alle basisbereidingen voor restaurantpatisserie en bereidt hiermee hoog kwalitatieve gerechten.

  prograMMa

  Iedere les worden volgende 5 themas behandeld: een chocoladecreatie (studentenhaver, truffel, praline,) een broodvariante (grissini, brioche, pizza, tafelbroodjes,) eenvoudig gebak (soezen, frangipane, tarte tatin,) Koekjes en petit fours (amandelbrood, kletskoppen, florentines, marshmallows, fruit-

  gelei, speculoos, macarons,) een eenvoudig dessert waar zoveel mogelijk klassiekers in verwerkt zitten (ijs, sorbet,

  panna cotta, sabayon, crme patissire, karamel,...)

  het programma start met de meest eenvoudige bereidingen, naarmate de cursus vordert stijgt ook de moeilijkheidsgraad van de bereiding licht.

  doCent

  Inge mersseman Chef patissier/saisonier in diverse binnen- en buitenlandse toprestaurants (Oostenrijk,

  Duitsland, Zwitserland) Gastdocente Syntra West

  praKtIsChe gegeVens

  alle data, uren en prijzen zijn terug te vinden in het overzicht binnenin de brochure.

 • 20

  VaCu

  M

  ga

  ren

  VaCuMgaren

  het garen van voedingsmiddelen nadat ze vacum zijn getrokken biedt onwaarschijnlijke voordelen. Van betere resultaten bij de bereidingen tot hoger rendement en langere bewaartijden.

  In deze cursus leert u naast de vele voordelen ook de nadelen kennen, (investering) maar leert u vooral de verschillende werkwijzen onder de knie te krijgen.

  doelstellIng

  Vacumgaren is een aparte keukentechniek, net zoals stomen, grillen, braiseren, deze techniek vereist echter een degelijke technologische kennis en praktische ervaring. zowel voor indirecte als directe bereidingen brengen wij u deze technieken bij.

  VoorKennIs

  een degelijke keukenkennis of gelijkwaardige ervaring.

  wat leert u In de opleIdIng

  de theorie en de praktische ervaring rond vacumgaren, vacumkoken en vacumbewaren.

  BenodIgdheden

  de eerste sessie is louter theoretisch, hiervoor graag schrijfmateriaal voorzien. de volgende sessies worden verzorgd onder de vorm van workshops, zorg hier voor gepaste keukenkledij en messen aub.

  prograMMasessie 1 theorie

  Hoe gaan we te werk? Voorwaarden voor het behalen van goede resultaten Vacum bewaren en vacumgaren zijn niet hetzelfde Verschillende werkmethodes Wat met de bacterin? Technische fiches en etikettering

  sessie 2, 3 en 4: aan de slag met de verschillende technieken, specifieke temperaturen,

  Workshopformule, u bereidt met de hulp van onze docent tal van gerechten, op basis van groenten en fruit, vlees, vis,

  doCent

  eddy Van den langenbergh Gediplomeerd master kok Docent Spijker Hoogstraten Gastdocent Syntra West

  praKtIsChe gegeVens

  alle data, uren en prijzen zijn terug te vinden in het overzicht binnenin de brochure.

 • 21

  ho

  use

  Kee

  pIn

  g (n

  aja

  ar

  2o

  12)

  sChoonMaaKteChnIsChe dIenst

  houseKeepIng (najaar 2O12)het leiden en beheren van een hotel of een verblijfsaccommodatie is niet louter een zaak van toewijding en vriendelijkheid.

  het steunt in toenemende mate op degelijke beleidskennis en commercieel inzicht. de cursus komt tegemoet aan deze rele nood voor opleiding in het management van een hotelbedrijf.

  het aanzienlijke startkapitaal en de exploitatiekosten eisen een goed management met permanente rendementscontrole.

  toelatIngsVoorwaarden Ofwel houder zijn van een diploma aSO/tSO of gelijkgesteld. afwijking kan mits gron-

  dige motivatie en eventueel een intakegesprek. Ofwel met succes een ondernemersopleiding gevolgd Ofwel reeds een zelfstandige hotelhouder zijn of vennoot op het ogenblik van de

  inschrijving

  wat leert u In de opleIdIng

  de diverse kanten van het management in de verblijfssectorhousekeeping Ontbijt: types, organisatie, bediening, capaciteit, . housekeeping: functiebeschrijving, werkplaatsbeschrijving Reinigen en onderhouden van de kamers linnen en wasserij personeelsbezettingsplan

  doCenten

  de docenten zijn vakspecialisten uit de hotelbranche.

  Spildocente van de opleiding is Sabine menu.

  praKtIsChe gegeVens

  alle data, uren en prijzen zijn terug te vinden in het overzicht binnenin de brochure.

 • 22

  on

  der

  ho

  ud

  en

  her

  stel

  lIn

  g C

  V-In

  sta

  llat

  Ies

  onderhoud en herstellIng CV-InstallatIes

  Basiscursus waar je de eenvoudige herstellingen enerzijds en het onderhoud van cv-in-stallaties anderzijds je eigen maakt.

  VoorKennIs

  u hebt notie van installatietechnieken

  wat leer je In de opleIdIng

  u hebt basiskennis van het onderhouden en herstellen van cv-installaties

  prograMMa elektrische branderonderdelen; branderrelais: volgorde van de elektrisch gestuurde

  branderonderdelen; oefeningen op de nieuwe didactische

  borden. enkelfasige brandermotor met hulpwik-

  keling en condensator; oefeningen op het uitmeten en schake-

  len van een motor; defecten bij de elektrische onderdelen

  van een brander in de praktijk: hoogspanningstransfo; magneetventiel; voorverwarmer. mechanische branderonderdelen; sproeier: betekenis van de gegevens op de

  sproeier; de juiste sproeier met de rekenlat

  bepalen;

  toepassingen in het trainingscentrum. manometrische metingen bij de

  stookoliepomp; problemen door de zuigleiding: lengte; diameter; verstopping; opzuigen van lucht. brander afregelen: lucht- en oliemengsel; pimaire en secundaire lucht; meetresultaten. praktijk: fouten opsporen; brander afregelen. atmosferische gasketel: praktische benadering van problemen

  met waakvlam; thermokoppel; terugslagbeveiliging, kookveiligheid en

  ionisatiebeveiliging.

  praKtIsChe gegeVens

  alle data, uren en prijzen zijn terug te vinden in het overzicht binnenin de brochure.

 • 23

  on

  der

  ho

  ud

  en

  her

  stel

  len

  sa

  nIt

  aIr

  onderhoud en herstellen sanItaIr

  Initiatiemodule die de deelnemer de kans biedt met weinig of geen kennis van het beroep een essentile basiskennis binnen beperkte tijd op te bouwen zodat men met enige kennis van het vak herstellingen kan uitvoeren.

  VoorKennIs

  u hebt een basiskennis van installaties

  wat leer je In de opleIdIng

  praktische basiskennis sanitaire installatietechniek

  prograMMa Sanitair in onze samenleving: het doel

  en de veralgemening van de lozingstoestellen.

  toevoer- en afvoerleidingen: Grondleidingen Standleidingen Verzamelleidingen Aansluitleidingen Ontspanningsleidingen Hemelwaterafvoer Kunststofleidingen

  gootsteen en aanrechten: Aanrecht met ingebouwde spoelbak Aanrecht met ingebouwde spoelunit

  Stankafsluiters: Ingebouwde sifons Buissifons Bekersifons Vloersifons Vloerputten, hemelwatersifons

  Sanitaire installatie Warmwaterproductie:

  Doorstromers Wandgeneratoren Boilers, veiligheidsgroepen, expansievat,

  omloopleiding, omloopfuncti Ontkalkers en waterbehandeling

  Meten hardheid, controle zout t.o.v. waterdebiet, voorstel, controletabel

  Doseertoestellen Controle en onderhoudsprogramm

  praktijk kranen: Kranen: types, afsluiters, tapkranen,

  mengkranen Spoelkranen WC

  praKtIsChe gegeVens

  alle data, uren en prijzen zijn terug te vinden in het overzicht binnenin de brochure.

 • 24

  VeIl

  Ig w

  erK

  en a

  an

  ele

  Ktr

  IsCh

  e In

  sta

  llat

  Ies

  VeIlIg werKen aan eleKtrIsChe InstallatIes

  de bedrijfsleiding is verplicht om werknemers aan te duiden en te vormen zoals voorge-schreven in het algemeen Reglement voor de elektrische Installaties en de Wet op het welzijn.

  het doel van deze cursus is het installatie-, uitbatings- en onderhoudspersoneel van elek-trische installaties de nodige vorming te geven om op een veilige wijze aan elektrische installaties te werken.

  wat leer je In de opleIdIng

  je kent de gevaren van elektriciteit en de uitwerking ervan op het lichaam. Ook ken je de werking van elektriciteit en de problemen die zich rond veiligheid voordoen in de diverse netstelsels.

  de procedures om veilig aan elektrische installaties te werken kennen geen geheimen voor jou.

  prograMMa Begrippen

  arbeidsongevallen; waarom ongevallen voorkomen en beroepsziekten; gevaar, risicos en causaliteitsprincipe; risicos evalueren en methodieken; risicos beheersen en methodieken.

  Structuur en toepassingsgebied van de wetgeving aRaB en codex; aReI. de gevaren van elektrische stroom

  uitwerkingen op het lichaam; effecten op de installaties.

  Beperkte bespreking van de elektrische netstructuren tt, tn en It exploitatie van elektrische installaties

  algemene regels; personeel: bevoegdheden en toekennen hiervan; werken organiseren; werkplaats; elektriciteit meten: LS & HS.

  Werkprocedures spanningsloos werken en onder spanning werken; elektrische installaties onderhouden; procedure vitale vijf.

  persoonlijke beschermingsmiddelen en signalisatie gebruik van draagbare gereedschappen en

  meettoestellen

  praKtIsChe gegeVens

  alle data, uren en prijzen zijn terug te vinden in het overzicht binnenin de brochure.

 • 25

 • 26

  Beh

  eer

  , hYg

  In

  e en

  or

  ga

  nIs

  atIe

  ManageMent

  Beheer, hYgIne en organIsatIe het leiden en beheren van een hotel of een verblijfsaccommodatie is niet louter een zaak van toewijding en vriendelijkheid.

  het steunt in toenemende mate op degelijke beleidskennis en commercieel inzicht. de cursus komt tegemoet aan deze rele nood voor opleiding in het management van een hotelbedrijf.

  het aanzienlijke startkapitaal en de exploitatiekosten eisen een goed management met permanente rendementscontrole.

  toelatIngsVoorwaarden Ofwel houder zijn van een diploma aSO/tSO of gelijkgesteld. afwijking kan mits gron-

  dige motivatie en eventueel een intakegesprek. Ofwel met succes een ondernemersopleiding gevolgd Ofwel reeds een zelfstandige hotelhouder zijn of vennoot op het ogenblik van de

  inschrijving

  wat leert u In de opleIdIng

  de diverse kanten van het management in de verblijfssectorBeheer, hygine en organisatie Kostprijsberekening BtW-problematiek personeelsbeleid commercieel beheer functieclassificatie Basisprincipes ehBO temperatuursregistraties Bacteriologisch denken persoonlijke hygine Vlarem II

  doCenten

  de docenten zijn vakspecialisten uit de hotelbranche.

  Spildocente van de opleiding is Sabine menu.

  praKtIsChe gegeVens

  alle data, uren en prijzen zijn terug te vinden in het overzicht binnenin de brochure.

 • du

  BB

  el B

  oeK

  ho

  ud

  en

  27

  Balans leZen en BegrIjpenuw jaarrekening bevat een schat aan informatie die de bedrijfsleiding, bij een correcte interpretatie, kan sturen bij strategische beslissingen. In veel gevallen wordt deze echter als een verplicht gegeven afgewerkt door de boekhouder.

  maar wist u dat een correcte balans- en resultatenrekening een dieper inzicht geeft in de financile

  gezondheid van een bedrijf. het een nuttig instrument kan zijn om een toekomstige grote klant of leverancier door

  te lichten (u wil toch enkel maar solide zakenpartners?) de bank uw balans als belangrijk instrument aanziet bij een kredietaanvraag

  In de moderne ondernemingswereld is het noodzakelijk dat iedereen die binnen het bedrijf verantwoordelijkheid draagt en invloed uitoefent op beleidsbeslissingen inzicht heeft in de financile aspecten van het ondernemerschap.

  Bedrijfsleiders van kleine ondernemingen die geen economische vooropleiding genoten en die inzicht willen verwerven in de eigen balans- en resultatenrekening, hebben dan ook alle belang bij een goed inzicht in balans- en resultatenrekening.

  dit alles wordt onderbouwd door talrijke voorbeelden.

  praKtIsChe gegeVens

  alle data, uren en prijzen zijn terug te vinden in het overzicht binnenin de brochure.

  duBBel BoeKhoudenWil u op een korte termijn kennis maken met het systeem van dubbel boekhouden, wat de verplichtingen zijn, welke documenten er bij te pas komen en wat de meerwaarde ervan is voor de onderneming?

  dan is deze opleiding op uw maat.

  deze opleiding richt zicht tot personen zonder boekhoudkundige voorkennis. Voor wie overstapt van een vereenvoudigde boekhouding naar een volledige boekhou-

  ding volgens de principes van het dubbel boekhouden. Voor wie een volledige boekhouding wil voeren en die wil gebruiken als

  beleidsinstrument. Voor wie al een volledige boekhouding voert, maar deze beter wil begrijpen en

  hanteren.

  praktijkgerichte oefeningen vullen de theorie aan.

  praKtIsChe gegeVens

  alle data, uren en prijzen zijn terug te vinden in het overzicht binnenin de brochure.

 • 28

  ho

  telr

  egle

  Men

  ter

  Ing

  (na

  jaa

  r 2

  o12

  )

  hotelregleMenterIng (najaar 2O12)

  het leiden en beheren van een hotel of een verblijfsaccommodatie is niet louter een zaak van toewijding en vriendelijkheid.

  het steunt in toenemende mate op degelijke beleidskennis en commercieel inzicht. de cursus komt tegemoet aan deze rele nood voor opleiding in het management van een hotelbedrijf.

  het aanzienlijke startkapitaal en de exploitatiekosten eisen een goed management met permanente rendementscontrole.

  toelatIngsVoorwaarden Ofwel houder zijn van een diploma aSO/tSO of gelijkgesteld. afwijking kan mits gron-

  dige motivatie en eventueel een intakegesprek. Ofwel met succes een ondernemersopleiding gevolgd Ofwel reeds een zelfstandige hotelhouder zijn of vennoot op het ogenblik van de

  inschrijving

  wat leert u In de opleIdIng

  de diverse kanten van het management in de verblijfssectorhotelreglementering Wettelijk voorrecht van de hotelhouder Sterrenclassificatie aspecten van brandpreventie compartimentering, evacuatie, onderhoud en controle toegankelijkheid van het hotelbedrijf

  doCenten

  de docenten zijn vakspecialisten uit de hotelbranche. Spildocente van de opleiding is Sabine menu.

  praKtIsChe gegeVens

  alle data, uren en prijzen zijn terug te vinden in het overzicht binnenin de brochure.

 • Mee

  pr

  aten

  Met

  de

  Bo

  eKh

  ou

  der

  29

  Meepraten Met de BoeKhoudereen accountant of boekhouder gebruikt een bepaald vakjargon en volgt bepaalde systemen die soms nauwelijks, of zelfs helemaal niet duidelijk zijn.

  maar hij verwerkt wel je boekhoudkundige en fiscale administratie. Regelmatig krijg je van het kantoor rapporten over de stand van zaken of pleeg je overleg in verband met te nemen investeringsbeslissingen. het is dan ook van het allergrootste belang dat je een goed begrip en inzicht hebt in de verschillende gebruikte documenten en dat je de begrippen onder de knie hebt.

  deze opleiding is dan ook gericht op bedrijfsleiders of meewerkende partners van een kleine onderneming. een economische vooropleiding is niet nodig.

  na deze opleiding ken je de terminologie van de boekhouder, heb je een goed begrip van de gebruikte rapporten en kun je met begrip en inzicht meepraten met boekhoudkundige, financile en fiscale experts.

  Volgende themas komen aan bod: de betekenis en de soorten boekhouding, balans- en resultatenrekening, opbouw en praktisch gebruikt van het rekeningstelsel, leasing renting financiering, voorraden, financile analyse (cashflow), evaluatie en controle van de boekhouder.

  praKtIsChe gegeVens

  alle data, uren en prijzen zijn terug te vinden in het overzicht binnenin de brochure.

 • 30

  sale

  s en

  p.r

  . Vo

  or

  het

  ho

  telB

  edr

  IjF

  sales en p.r. Voor het hotelBedrIjF

  het leiden en beheren van een hotel of een verblijfsaccommodatie is niet louter een zaak van toewijding en vriendelijkheid.

  het steunt in toenemende mate op degelijke beleidskennis en commercieel inzicht. de cursus komt tegemoet aan deze rele nood voor opleiding in het management van een hotelbedrijf.

  het aanzienlijke startkapitaal en de exploitatiekosten eisen een goed management met permanente rendementscontrole.

  toelatIngsVoorwaarden Ofwel houder zijn van een diploma aSO/tSO of gelijkgesteld. afwijking kan mits gron-

  dige motivatie en eventueel een intakegesprek. Ofwel met succes een ondernemersopleiding gevolgd Ofwel reeds een zelfstandige hotelhouder zijn of vennoot op het ogenblik van de

  inschrijving

  wat leert u In de opleIdIng

  de diverse kanten van het management in de verblijfssectorsales en p.r. voor het hotelbedrijf marktonderzoek commercile prijszetting(bv.: Yieldmanagement) concurrentieanalyse promotie van het hotelbedrijf productevaluatie

  doCenten

  de docenten zijn vakspecialisten uit de hotelbranche.

  Spildocente van de opleiding is Sabine menu.

  praKtIsChe gegeVens

  alle startdata zijn terug te vinden in het overzicht binnenin de brochure.

 • soCI

  ale

  Insp

  eCtI

  e In

  de

  KM

  o: B

  ereI

  d u

  Vo

  or

  !

  31

  soCIale InspeCtIe In de KMo: BereId u Voor!

  de sociale inspectie komt langs dit kan een aanleiding zijn tot paniek of ongerustheid als u niet voorbereid of onwetend bent. Wapen u tegen moeilijke of lastige vragen en bereid u voor op de komst van de sociale inspectie met deze workshop! hoe vermijdt u met andere woorden de sociale wettelijke valkuilen? In deze sessies vindt u de theorie en praktische tips voor een doeltreffende voorbereiding op de arbeidsinspectie. Want af en toe is het goed om stil te staan bij het personeelsbeleid dat binnen uw onderneming gevoerd wordt. de personeelsadministratie is niet eenvoudig, en de wetten terzake ontelbaar. Om uw perso-neelsbeleid gedetailleerd in kaart te brengen en te evalueren, is een gestructureerde voorbereiding op de sociale inspectie een optimaal bedrijfsinstrument. dergelijke voorbe-reiding identificeert de noden, detecteert de sterktes en de zwaktes en helpt u zo om uw personeelsbeleid- en organisatie te verder te ontwikkelen en pijnpunten uit te schakelen. dergelijke analyse helpt u bovendien om voorbereid te zijn bij een bezoek van de sociale inspectie.

  wat leert u In de opleIdIng

  u weet hoe u het personeelsbeleid binnen uw bedrijf kunt analyseren en bent in staat om de zwakheden in kaart te brengen en een antwoord erop te geven.

  U gaat naar huis met een praktische checklist om uw personeelsbeleid en -administratie te blijven controleren op onwettelijkheden of structurele tekortkomingen.

  U bent beter voorbereid wanneer de sociale inspectie uw bedrijf komt bezoeken. Na deze workshop zult u de sociale inspectie met een gerust gevoel ontvangen en een

  volledig beeld hebben van wat ze controleren, tot welke gevolgen of sancties een inbreuk kan leiden en wat u in alle gegeven omstandigheden het best doet.

  prograMMa

  sessIe 1 de sociale inspectie

  Bevoegdheden en opdrachten van de verschillende diensten. Juridische verweermiddelen bij optreden sociale inspectie

  praktische benadering Waarom komt de sociale inspectie bij u langs? Welke vragen worden gesteld? Waarop wordt gelet bij controles? Wat gebeurt er als de sociale inspecteur een inbreuk vaststelt? hoe onderhandelt u en wat is de geigende procedure? Wat zijn vaak voorkomende discussiepunten? Wanneer wordt een proces-verbaal opgemaakt? aan wie worden de boetes opgelegd? Wat is het verschil tussen strafrechtelijke en administratieve sancties en wanneer

  worden ze toegepast? Welke zijn de juridisch onderbouwde verweermiddelen bij een confrontatie?

 • 32

  soCI

  ale

  Insp

  eCtI

  e In

  de

  KM

  o: B

  ereI

  d u

  Vo

  or

  !

  sessIe 2 aan de hand van praktische vragen wordt u gewezen op rode en groene lichten bij een

  personeelsbeleid: Is uw onderneming aangesloten bij alle wettelijke instanties? Zijn alle wettelijke verzekeringen voor uw personeel afgesloten? Staat uw arbeidsreglement op punt? Zijn uw lonen en andere arbeidsvoorwaarden getoetst aan de sectorale voorschriften? Worden de maaltijdcheques, bedrijfswagen, GSMs, laptops in uw onderneming correct

  aangegeven op sociaal en fiscaal vlak? Bent u in orde met uw welzijnsbeleid? Hebt u een gestructureerd welkomstbeleid binnen uw onderneming?

  praKtIsChe gegeVens

  alle data, uren en prijzen zijn terug te vinden in het overzicht binnenin de brochure.

 • Bed

  rIj

  FsB

  ehee

  r V

  oo

  r K

  Mo

  33

  BedrIjFsBeheer Voor KMowaarom Bedrijfsbeheer voor KMo volgen ?

  Wie zich als zelfstandige wil vestigen, moet volgens de Wet een bewijs van Kennis van Bedrijfsbeheer kunnen voorleggen.

  naast een doorgedreven basiskennis van bedrijfsbeheer, voert u een haalbaarheidsstudie over uw eigen project uit, zodat u onmiddellijk weet of uw project een haalbare kaart is.

  Wie de opleiding basiskennis Bedrijfsbeheer combineert met een Ondernemersopleiding, betaalt daarvoor geen inschrijvingsrecht, enkel het cursusmateriaal wordt aan 115 euro gerekend.

  Voor Bedrijfsbeheer kunt u de aparte folder raadplegen. deze lessen kunt u volgen op andere lesmomenten of lesplaatsen, naargelang uw persoonlijke voorkeur en haalbaarheid.

 • 34

  an

  der

  e o

  ple

  IdIn

  gen

  andere opleIdIngen Voorjaar 2012

  B= Brugge I=Ieper K=Kortrijk O=Oostende R=Roeselare V=Veurne G=Gent

  taalOPLEIDING sessies startdatum tijdstip locatie Prijs

  (vrij van btw)

  hoe schrijf ik het in het nederlands 12 wo 14 mrt 2012 av K 30,00

  nederlands voor anderstaligen 12 do 01 mrt 2012 av K 30,00

  testavond frans 0 diverse av K/R/B gRatIS

  taalbad frans 10 ma 20 feb 2012 dag R 300,00

  frans in de verkoop in de kleinhandelszaak

  5 di 20 mrt 2012 av K 160,00

  le tlphone efficace 5 ma 05 mrt 2012 av R 150,00

  commercieel frans 6 di 22 mei 2012 av R 195,00

  Initiatie zakelijk frans 12 ma 05 mrt 2012 av R 330,00

  zakelijk communiceren in het frans - basis

  12 diversedo 15 mrt 2012

  av K/R V

  330,00

  zakelijk communiceren in het frans - intermediair

  12 diverse av R/K/B 330,00

  zakelijk communiceren in het frans -gevorderd

  12 wo 29 feb 2012 av K 330,00

  testavond engels 0 di 31 jan 2012 av K gRatIS

  zakelijk communiceren in het engels - basis

  12 ma 05 mrt 2012 av K 330,00

  zakelijk communiceren in het engels - intermediair

  12 di 06 mrt 2012 av R 330,00

  zakelijk communiceren in het duits - basis

  12 di 13 mrt 2012 av R 330,00

  zakelijk communiceren in het duits - intermediair

  12 wo 28 mrt 2012 av K 330,00

  zakelijk communiceren in het Spaans - basis

  12 wo 28 mrt 2012 av K 330,00

  zakelijk communiceren in het Spaans - intermediair

  12 wo 21 mrt 2012 av R 330,00

  Initiatie zakelijk pools 12 wo 21 mrt 2012 av R 330,00

  Initiatie zakelijk portugees 12 ma 12 mrt 2012 av K 330,00

  Initiatie zakelijk turks 12 ma 05 mrt 2012 av R 330,00

 • 35

  an

  der

  e o

  ple

  IdIn

  gen

  reDaCtIeOPLEIDING sessies startdatum tijdstip locatie Prijs

  (incl btw)

  correct schrijven 2 wo 07 mrt 2012 av R 133,10

  Succesvolle nieuwsbrieven schrijven 2 di 20 mrt 2012 av K 133,10

  Webcopywriting 4 wo 18 apr 2012 av B 302,50

  hoe schrijf ik een goed persbericht? 2 wo 16 mei 2012 av K 133,10

  personal skIllsOPLEIDING sessies startdatum tijdstip locatie Prijs

  (incl btw)

  communiceren en motiveren voor leidinggevenden

  2 di 10 mei 2011 dag K 342,43

  Selfcoaching voor leidinggevenden 5 di 08 mei 2012 nm + av

  K 798,60

  leidinggeven voor nieuw leidinggeven-den

  4 di 28 feb 2012 nm + av

  g 750,20

  als leidinggevende coachend omgaan met medewerkers

  5 do 08 mrt 2012 nm + av

  K 798,60

  communiceren en omgaan met mensen

  4 diverse data av B/K 307,34

  naar een geweldloze communicatie 2 wo 21 mrt 2012 av R 159,72

  Omgaan met lastig gedrag 2 ma 04 jun 2012 av B 159,72

  delegeren, valkuilen en mogelijkheden 2 ma 14 mei 2012 nm + av

  K 342,43

  probleemoplossend en creatief denken 4 ma 14 mei 2012 av R 307,34

  Body language - lichaamstaal beheersen en gebruiken

  2 wo 07 mrt 2012 av R 197,23

  assertiviteit op het werk 4 diverse av B /K 307,34

  geheugentraining 2 di 13 mrt 2012 av K 159,72

  Stressmanagement 3 do 15 mrt 2012 av K 238,37

  efficint netwerken 2 do 26 apr 2012 nm + av

  dr 342,43

  timemanagement 4 do 03 mei 2012 av R 307,34

  Snellezen 2 di 08 mei 2012 av B 159,72

  mind mapping en Radiant thinking 2 di 29 mei 2012 av B 199,65

  mBtI 2 di 29 mei 2012 av K 226,27

  Klantgericht onthaal aan balie of telefoon

  3 wo 30 mei 2012 av K 238,37

 • 36

  an

  der

  e o

  ple

  IdIn

  gen

  sales en marketIngOPLEIDING sessies startdatum tijdstip locatie Prijs

  (incl btw)

  Basis verkooptraining 10 do 01 mrt 2012diverse

  avdag

  KR /K

  629,20

  Omgaan met klachten 3 do 15 mrt 2012 av K 238,37

  Schrijf uw marketingplan in 2 dagen: een draaiboek naar succes

  4 di 20 mrt 2012 nm + av

  B 757,46

  B2c verkoopgesprek 2 do 22 mrt 2012 av B 159,72

  Visual Retailing 1 do 03 mei 2012 av K 89,54

  marketing communicatie en de ROI op uw campagnes

  6 di 08 mei 2012 nm + av

  B 943,80

  offICe managementOPLEIDING sessies startdatum tijdstip locatie Prijs

  (incl btw)

  KmO-administratie 11 di 06 mrt 2012 av R 615,89

  Onthaalmedewerker 8 ma 5 mrt 2012 av R 532,40

  organIsatIe en strategIeOPLEIDING sessies startdatum tijdstip locatie Prijs

  (incl btw)

  Bedrijfsmanagement voor niet-econo-misten

  20 di 14 feb 2012 av g 1.950,52

  Hrm en soCIale aDmInIstratIeOPLEIDING sessies startdatum tijdstip locatie Prijs

  (incl btw)

  human resources management 5 do 01 mrt 2012 av B 822,80

  Sociale inspectie in de KmO: bereid u voor!

  2 do 15 mrt 2012 av R 159,72

  tijdskrediet, thematische verloven en brugpensioen

  3 ma 12 mrt 2012 av R 238,37

  loon- en personeelsadministratie in de KmO

  11 wo 14 mrt 2012 av B 615,89

  actuele sociale wetgeving voor managers

  2 di 20 mrt 2012 nm - av

  K 508,20

  loonkostverminderingen voor KmO's 1 di 27 mrt 2012 av B 87,12

  Sociaal overleg: hoe beter samenwer-ken en overtuigen?

  2 wo 25 apr 2012 nm - av

  K 477,95

  Vakantiewetgeving: jaarlijkse vakantie van a tot z in de KmO

  1 do 10 mei 2012 av B 87,12

  arbeidsduurregeling en rusttijden 1 ma 14 mei 2012 av K 87,12

  hoe stelt de KmO een volledig en correct arbeidsreglement op?

  2 wo 16 mei 2012 av K 159,72

 • 37

  an

  der

  e o

  ple

  IdIn

  gen

  Betaal minder sociale bijdragen als zelfstandige of vennootschap

  1 ma 21 mei 2012 av K 87,12

  HygIneOPLEIDING sessies startdatum tijdstip locatie Prijs

  (incl btw)

  nieuwe norm inzake voedselveiligheid -BRc versie 6

  1 do 16 feb 2012 nm +av

  g 491,26

  haccp op de werkvloer 1 do 29 mrt 2012 dag B 205,70

  auditor voedselveiligheid en hygine 3 wo 25 apr 2012 av g 598,95

  bureautICaOPLEIDING sessies startdatum tijdstip locatie Prijs

  (incl btw)

  leren werken met een computer 8 diverse av I/K 312,18

  leren werken met mS-Word & mS-excel 2010

  5 ma 16 apr 2012 av R 199,65

  mS-Office 2010 upgrade 2 di 20 mrt 2012 av V 87,12

  mS-Outlook basis 2010 2 wo 29 feb 2012 av K 87,12

  mS-Outlook 2010 & timemanagement 2 vr 16 mrt 2012ma 19 mrt 2012

  dagav

  R O

  110,11 96,80

  mS-Word gevorderd 2010 4 do 19 apr 2012 av K 181,50

  mS-Word basis 2010 4 wo 09 mei 2012 av B 162,14

  mS-excel basis 2010 4 diverse av B/I/K 162,14

  mS-excel gevorderd 2010 6 di 17 apr 2012 av K 266,20

  mS-powerpoint basis 2010 2 wo 18 apr 2012 av K 87,12

  Webmaster expert 25 do 01 mrt 2012 av B 804,65

  Online sociale netwerken 2 do 24 mei 2012 av K 96,80

  eVw opleIDIngen Voorjaar 2012OPLEIDING sessies startdatum tijdstip locatie Prijs

  (incl btw)

  eVW-Wijn leren proeven 6 wo 11 jan 2012wo 11 jan 2012ma 06 feb 2012di 07 feb 2012wo 07 mrt 2012do 19 apr 2012do 03 mei 2012ma 07 mei 2012ma 07 mei 2012do 10 mei 2012

  avavavavavavnmavavav

  KBROIKBBKR

  195,00

  B= Brugge I=Ieper K=Kortrijk O=Oostende R=Roeselare V=Veurne G=Gent Dr = Drongen

 • 38

  pr

  aK

  tIsC

  h

  praKtIsChe InForMatIe

  InlIChtIngen

  u wenst meer informatie of u wenst zich in te schrijven?

  contacteer Syntra West via

  078 353 653(lokaal tarief) of via

  [email protected]

  BedrIjFsBeheer Voor KMo

  Wie een zelfstandige zaak wil starten, moet kennis van bedrijfsbeheer kunnen aantonen. met het getuigschrift Bedrijfsbeheer van Syntra West voldoet u aan deze wettelijke eis. In de lessen bedrijfsbeheer scherpt u uw commercile vaardigheden aan en verwerft u inzicht in juridische aspecten. Onze docenten, n voor n vakspecialisten, leren je praktisch ondernemen.

  deze opleiding wordt georganiseerd in de 6 campussen van Syntra West: Brugge, Ieper, Kortrijk, Oostende, Roeselare en Veurne.

  data en prijzen onder voorbehoud.

 • 39

  InsC

  hr

  IjVI

  ng

  sstr

  oo

  K

  InsChrIjVIngsstrooKondergeteKende,naaM ...........................................................................................................................................................................................VoornaaM .............................................................................................................................................................................straat & nr. .......................................................................................................................................................................postCode & geMeente ...............................................................................................................................................tel. ................................................................................... Fax.................................................................................................

  BedrIjFsgegeVens:naaM .......................................................................................................................................................................................... BVBa nV VZw ander: ........................................................................................................aCtIVIteIt ...............................................................................................................................................................................FunCtIe ....................................................................................................................................................................................adres ........................................................................................................................................................................................tel. & Fax ...............................................................................................................................................................................Btw-nr. ...................................................................................................................................................................................

  Ik wens inlichtingen over de volgende opleidingen ......................................................................................................................................................................................................................................................................................

  .........................................................................................................................................................................................................

  Ik wens in te schrijven voor: .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  gelieve bij inschrijving verder in te vullen en te ondertekenen:geboortedatum en -plaats ............................................................................................................................................rijksregisternummer ......................................................................................................................................................de factuur mag uitsluitend opgemaakt worden op naam en voor rekening van deelnemer bedrijf(Mochten er moeilijkheden ontstaan bij de vereffening van de factuur, dan zal deze mogen worden opgemaakt op naam van de ondertekenaar, die daartoe solidair zal zijn gehouden.)

  Contractvoorwaarden- Annuleren dient schriftelijk te gebeuren (per brief, e-mail of fax) en is slechts mogelijk vr de aanvang van de cursus.

  Zoniet is het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd. - Enkel bij langlopende opleidingen (van meer dan 15 sessies) is uitschrijven mogelijk - mits schriftelijk - tot de vierde

  lesweek. In dit geval zijn de helft van het inschrijvingsgeld en de intussen ontvangen syllabi en grondstoffen steeds ver-schuldigd.

  - De ondertekenaar verbindt zich ertoe dat de factuur betaald wordt binnen de 30 dagen na de ontvangst ervan en dit van rechtswege en zonder ingebrekestelling.

  - Syntra West formuleert uitdrukkelijk voorbehoud om ten allen tijde een geplande cursus te annuleren of te verplaatsen naar een nader te bepalen datum zonder dat zij hiervoor aansprakelijk kan gesteld worden.

  - Door onderhavige inschrijvingsstrook te ondertekenen verbindt men zich ertoe de contractvoorwaarden na te leven. Alle betwistingen zullen exclusief gebracht worden voor de rechtbanken te Brugge.

  datum handtekening

  Uw gegevens worden opgenomen in een bestand voor commercieel-administratieve doeleinden en worden niet doorgegeven aan derden. Overeenkomstig de wet op de privacy van 8/12/92 tot bescherming van de persoonlijke levens-sfeer hebt u recht op inzage en verbetering van de over u bewaarde gegevens.

 • m.z

  . Spo

  orw

  egst

  raat

  14,

  820

  0 B

  rugg

  e 11

  1110

  HO

  V H

  OTE

  L B

  roch

  ure

  BruggeSpoorwegstraat 14, 8200 Brugge 2

  IeperGrachtstraat 13-1a , 8900 Ieper

  KortrIjKDoorniksesteenweg 220, 8500 Kortrijk

  oostendeIndustriezone 2Zandvoordeschorredijkstraat 73, 8400 Oostende

  roeselareOostnieuwkerksesteenweg 111, 8800 Roeselare

  VeurneSint-Idesbaldusstraat 2, 8630 Veurne

  Info: 078 353 653

  [email protected]

  www.syntrawest.be

  tarieflokaalgesprek

  regIstreer onlIne!surf naar www.syntrawest.be en klik op het icoon rechtsboven. Als geregistreerde gebruiker ontvangt u regelmatig informatie over de laatste nieuwe opleidingen bij Syntra west.

  Syntra West is erkenddoor de Vlaamse RegeringISO 9001:2008 gecertificeerd

 • Syntra West is erkend door de Vlaamse Regering ISO 9001-2008 gecerticiceerdm.z. Spoorwegstraat 14, 8200 Brugge

  Ho

  tel

  kortlopende kortlopende kortlopende opleidingen opleidingen opleidingen

  voorjaar voorjaar voorjaar 201220122012201220122012

  info en/of inschrijving

  www.syntrawest.be

  tel. 078 353 653(tarief lokaal gesprek)

  [email protected]

 • Opleiding Aantal sessies

  Data Startuur Locatie Prijs (*) vrij van BTW)

  Onthaal Aspirant gastheer/gastvrouw 13 dinsdag 6 maart 2012 19u Kortrijk 110* Gastheerschap 11 najaar 2012 19u Kortrijk 110* Klantgericht onthaal aan balie of telefoon 2 woensdag 30 mei 2012 19u Kortrijk 238,37 Front Office 15 vanaf september 2012 9u Oostende ntb Le tlphone efficace 5 dinsdag 6 maart 2012 9u Roeselare 150*

  Zaal Barista Basics 1 maandag 23 januari 2012 19u Anzegem 49,61 Barista Basics 1 dinsdag 28 februari 2012 19u Anzegem 49,61 Barista Basics 1 donderdag 8 maart 2012 19u Anzegem 49,61 Barista Pro 3 maandag 5 maart 2012 19u Anzegem 150,04 Barista Pro 3 donderdag 19 april 2012 19u Anzegem 150,04 Barista Expert 2 dagen dinsdag 20 en 27 maart 2012 9u Dendermonde 314,60 Ontbijt 1 dinsdag 28 februari 2012 14u Ieper 42,35 Theesommelier introductie 1 maandag 13 februari 2012 19u Kortrijk 48,40 Theesommelier module 2 5 maandag 27 februari - 12 19 26 maart

  en 16 april 201219u Kortrijk 217,80

  Wijn leren proeven 6 diverse 19u diverse 195*Keuken

  Espuma 1 dinsdag 28 februari 2012 19u Brugge 49,61 HACCP op de werkvloer 1 dag donderdag 29 maart 2012 9u Brugge 205,70 Op lage temperatuur gegaard 3 maandag 16 april 2012 19u Brugge 217,80 Patisserie in de keuken 5 woensdag 21 maart 2012 19u Kortrijk 211,75 Vacumgaren 4 maandag 6 februari 2012 19u Kortrijk 175,45

  Schoonmaak / technische dienst Housekeeping 20 vanaf september 2012 9u Oostende ntb Onderhoud en herstelling CV-installaties 8 donderdag 12 januari 2012

  woensdag 7 maart 2012dag Oostende

  Kortrijk 302,50

  Onderhoud en herstellen sanitair 6 dinsdag 6 maart 2012 dag Oostende 302,50 Veilig werken aan elektrische intallaties 4 diverse dag diverse 447,70

  Management Balans lezen en begrijpen 5 woensdag 29 februari 2012 19u tot 22u Brugge 381,15 Bedrijfsbeheer diverse diverse diverse Beheer, hygine en organisatie 10 dinsdag 8 mei 2012 dag Oostende 130* Dubbel boekhouden 10 woensdag 25 april 2012 19u tot 22u Brugge 423,50 Hotelregelementering 3 vanaf september 2012 dag Oostende ntb Meepraten met de boekhouder 3 donderdag 26 april 2012 19u tot 22u Roeselare 242,00 Sales en P.R. voor het hotelbedrijf 15 dinsdag 21 februari 2012 dag Oostende 150* Sociale inspectie in de KMO 2 donderdag 15 maart 2012 19u tot 22u Roeselare 159,72

  Pri

  jzen

  en

  data

  ond

  er

  voor

  beho

  ud.

  Ho

  tel