Stageverslag Studio Spankracht

28
stageverslag Wilfred Beukens bij Studio Spankracht Sprankracht werkt voor een brede groep opdrachtgevers. Van Nederlandse stichtingen tot grote internationale bedrijven.

description

Stageverslag over de stageperiode bij Studio Spankracht. Deze periode was in het derde studiejaar van het de opleiding Grafisch Vormgeven op het CIBAP in Zwolle.

Transcript of Stageverslag Studio Spankracht

Page 1: Stageverslag Studio Spankracht

1

stageverslagWilfred Beukens bij Studio Spankracht

Sprankracht werkt voor

een brede groep opdrachtgevers.

Van Nederlandse stichtingen tot

grote internationale bedrijven.

Page 2: Stageverslag Studio Spankracht

2

inhoudhet begin van... 3

wie is eigenlijk... 4

Studio Spankracht 6

gemaakt werk 12

project Ars Musica 23

eind in zicht... 26

BEDANKT! 27

Dit verslag is van Wilfred Beukens,

klas RM3VP, grafische vormgeving

stageperiode: 28/09/13 t/m 17/01/14

Page 3: Stageverslag Studio Spankracht

3

Kwaliteiten en talenten worden gegeven. Je krijgt ze óf je krijgt ze niet. Bij Spankracht hebben ze talenten. En verschillende. Veel. Heel veel. Maar als je talenten voor jezelf houdt heeft een ander er niets aan. Dat is kort samengevat de visie van Spankracht.

Waarom nu zo’n talentvolle inleiding? Dat zit zo: in 2008 werd Studio Spankracht door Henk Oudijn

en Arjan Griffioen opgericht. Beiden hebben jarenlange ervaring in de grafische branche. Door die

krachten te bundelen ontstond er een jonge en succesvolle studio die al snel uitbreiding kreeg van

een freelancer. Communicatieconcepten, huisstijlen, beurspresentaties en nog veel meer kregen

kleur en vorm bij Studio Spankracht. Maar… de wereld is groter dan alleen Nederland. Daarom werd

Spankracht Foundation opgericht. Van de netto winst uit Studio Spankracht gaat 10% naar de foun-

dation. Waarom? Talenten deel je. Ook met mensen die het minder hebben. In Ethiopië in dit geval.

Ontwikkelingsprojecten, gezondheidsprojecten, onderwijsprojecten… De Foundation ondersteunt dit.

Dankzij de tevreden klanten van Studio Spankracht.

Wie kent bijvoorbeeld de campagnes van Bond tegen vloeken niet? Daar kun je op het station écht

niet omheen. Dan Adullam; een grote landelijke zorginstelling voor gehandicapten. Een compleet

nieuwe huisstijl die tot in de details werd uitgedacht. Of de campagnes van de CHE? Allemaal gecre-

eerd door Studio Spankracht!

het begin van...

Eigenlijk bedoelde ik op deze pagina te zeggen dat voor

u op tafel mijn stageverslag ligt en dat ik u heel

veel kijk- en leesplezier wens!

Page 4: Stageverslag Studio Spankracht

4

Op de vorige pagina heeft u een inleidende tekst

gelezen over Studio Spankracht. Natuurlijk bent u

benieuwd wie die tekst en de rest van dit verslag nu

geschreven heeft. Ik zal u op deze pagina vertellen wie

deze tekst geschreven heeft.

Mijn naam is Wilfred Beukens, op het moment van

schrijven ben ik 18 jaar. Na mijn stageperiode hoop ik de

opleiding Grafische Vorming op het CIBAP in Zwolle weer

op te pakken. De eerste twee en een half jaar studie zit

er dan al weer op. Tijdens de schoolperiode heb ik een

stevige basis aan grafische kennis aangeleerd gekregen

die op stage goed van pas kwam.

Wat mijn verwachtingen voor de stageperiode waren?

Nou in ieder geval niet van wat er van gekomen is. En dat

bedoel ik op een meer dan positieve manier. Het vinden

van een stageplaats ging niet zonder slag of stoot. Studio

Spankracht was mijn één van de laatste bedrijven op

m’n lijstje. Na de sollicitatie vertelde Arjan me dat ik over

een week zou horen of ik wel of niet bij Spankracht stage

mocht en kon lopen. Maar... binnen 20 minuten had ik be-

richt: Ik heb het er hier over gehad. Wat ons betreft kan je

in de periode van augustus tot januari stage komen lopen

bij Studio Spankracht. En wat een tijd was dat; die zal ik

niet snel vergeten. Een beter eerste stagebedrijf had ik

werkelijk niet kunnen hebben. Geweldige collega’s, veel

zelfstandigheid, leuke opdrachten en niet minder een heel

leerzame periode.

Tijdens de stageperiode is mijn voornemen om een

vervolgopleiding op HBO niveau in de richting van re-

clamecommunicatie of reclame en media bevestigd. Het

grafisch ontwerpen vind ik erg leuk om te doen vanwege

het creatieve karakter maar het communiceren met de

klant en het ontwikkelen van een communicatieconcept

vind ik minstens zo interresant. Op mijn huidige studie is

dit dan zeker een waardevolle aanvulling.

Een stageperiode begin je niet zonder leerdoelen, simpel-

weg ben je gewoon nooit uitgeleerd! En bij een bedrijf als

Studio Spankracht is veel te leren omdat een relatief klein

bedrijf toch vrij forse projecten aanneemt. Een leerdoel

dat hier bij aansluit is het leren werken met sneltoetsen.

Dit zorgt voor een snellere manier van werken; een muis

gebruiken is voor de tools eigenlijk helemaal niet nodig.

Andere leerdoelen die ik had:

• vasthouden en bewaken van een huisstijl op alle

nodige uitingen;

• duidelijk communiceren en meningen kunnen bear-

gumenteren;

• werken met maskers en pentool in Photoshop.

• pakketkennis verdiepen en vergroten;

• controleren op fouten in eigen werk zoals het omzet-

ten naar goede kleurmodus, afloop en gebruik van

de goede kleurinstellingen; preflight;

• verdelen van kleurvlakken en de combinatie van

tekst en beeld.

Tijdens de evaluatie momenten kwam er naar voren dat

archiveren en het drukklaar aanleveren belangrijke punten

van aandacht zijn. Dit vind ik dan ook belangrijke leerpun-

ten voor de rest van de stageperiode en de toekomst!

wie is eigenlijk...

Willem van Kan, DTP’er

Je bent snelgroeiend op je vakgebied, hebt een positieve levensopvatting en werkinstelling en heb je ervaren als een sociaal persoon. Kortom: het was erg aangenaam samenwerken!

Page 5: Stageverslag Studio Spankracht

5

Arjan Griffioen

Bastiaan Berends

Arjan Griffioen,

eigenaar en begeleider

Willem van Kan

Henk Oudijn

Bastiaan Berends, Interaction Designer

Wilfred

is een optimistische

kerel, die je er op de werkvloer

goed bij kunt hebben. Zeker gezien zijn leeftijd

kan je respect hebben voor wat hij al gepresteerd

heeft. Als graficus is hij volop in ontwikkeling, zijn

ondernemersgeest loopt daar misschien wat op vooruit.

Als je zijn bovengemiddelde maatschappelijke betrokkenheid

daarbij optelt kunnen we nog heel wat verwachten. Oh ja,

Wilfred heeft overal een mening over. Die steekt hij niet onder

stoelen of banken. We moeten nog wel ontdekken waar

hij echt verstand van heeft ;-)

Henk Oudijn, eigenaar

Euhh.. hoe ik Wilfred zou typeren? Als een enthousiaste positieve gast, die van aanpakken weet, op grafisch gebied mooie dingen maakt, vaak veel kletst, zingt, fluit en bovenal een prettige collega is.

Wilfred is een stagiair die

zijn verantwoording neemt en creatief kan

omgaan met het uitvoeren van het werk. Een echte

ondernemer die meedenkt en een drive heeft waar menig

vormgever jaloers op zou zijn. Nu alleen nog even de

controle en structuur stroomlijnen en je bent een meer dan

100% volwaardig vormgever.

Page 6: Stageverslag Studio Spankracht

6

Beschrijving van de bedrijfsformule

Klanten

Studio Spankracht is een jong en vernieuwend bedrijf

dat werkt voor verschillende bedrijven. Zo werkt Span-

kracht voor non-profit instellingen zoals gemeenten,

zorginstellingen en stichtingen, commerciële bedrijven

in de ICT en handel en onderwijsinstellingen, zowel

basisonderwijs als hogescholen. Het klantenbestand is

zowel nationaal (80%) als internationaal (20%) en ver-

spreid over heel Nederland (en de rest van de wereld).

Marketing

Product

Studio Spankracht werkt voor veel verschillende

opdrachtgevers. Afhankelijk van de wensen van een

opdrachtgever wordt een logo, huisstijl (zoals brief-

papier, visitekaartje, with compliments card, ect.),

folder, flyer, brochure, beurspresentatie, advertentie

of autobelettering ontworpen. Door de vraag naar

onlineproducten zoals websites en apps is op 1 januari

2013 Spankracht Online begonnen. Spankracht Online

richt zich op de online dienstverlening. Het gaat hierbij

vooral om webdesign, applicatiedesign, functioneel-

en interactiedesign. Toegevoegde waarden aan het

product zijn de korte maar goede communicatie lijnen,

hoge kwaliteit, afstemming van het project in combina-

tie met het beschikbare budget en de grote hoeveel-

heid ervaring binnen het Spankracht-team.

Prijs Spankracht gaat voor het optimale proces, een hoog

rendement en een hoge kwaliteit. Om continuïteit te

waarborgen werkt Spankracht met een vast tarief per

uur voor vormgeving en DTP. 10% van het netto winst

is bestemd voor de missie van Spankracht: Hulp aan

de allerarmsten. Dit project verloopt via Spankracht

Foundation en richt zich dit jaar op het gestarte project

in Ethiopië wat zich bezighoudt met de productie,

logistiek en marketing van appels zodat de lokale

bevolking zich zelfstandig kan ontwikkelen.

Plaats

Studio Spankracht is gevestigd in Ede, een centrale

plek midden in Nederland. Via de snelwegen A12 en

A30 en het openbaar vervoer is Spankracht prima

bereikbaar voor klanten. Daarnaast heeft Spankracht

ook meetings bij bedrijven op locatie. Omdat het pro-

ces van A tot Z meestal verloopt via de e-mail is het

niet van belang waar het bedrijf zich gevestigd heeft.

Doordat de communicatie via de e-mail en telefoon

verloopt heeft Spankracht klanten uit verschillende re-

gio’s; de afstand hoeft hierin geen verschil te maken.

Promotie

De promotie van Spankracht gaat min of meer

vanzelf; door te investeren in kwaliteit en communi-

catie valt het bedrijf op. Huidige klanten ervaren dit

als zeer prettig en geven deze ervaring door aan

hun partners en (zakelijke)relaties. Deze vorm van

mond-tot-mondreclame is het belangrijkste pro-

motiemiddel binnen Spankracht. Daarnaast heeft

Spankracht ook een nieuwe website waarop be-

drijven kunnen zien wat het bedrijf doet voor welke

opdrachtgevers en wie die opdrachtgevers zijn.

Studio Spankracht

Sprankracht werkt voor

een brede groep opdrachtgevers.

Van Nederlandse stichtingen tot

grote internationale bedrijven.

Page 7: Stageverslag Studio Spankracht

7

Personeel

De kwaliteit van personeel is bepalend voor de keuze

van een opdrachtgever. Voor het dienstverlenende

bedrijf (Spankracht) is de kwaliteit van het perso-

neel een visitekaartje. In totaal is er, binnen het nu

5 jaar bestaande bedrijf, meer dan 43 jaar ervaring

en kennis van het grafische proces aanwezig. De

kennis in combinatie met de snelle communicatie en

klantvriendelijkheid zijn voor veel opdrachtgevers een

doorslaggevende factor.

Positionering van het bedrijf

Studio Spankracht is binnen de regio een bekende

speler op het gebied van corporate design. De hoge

kwaliteit, korte lijnen en daardoor snelle communicatie

zorgt voor een imago dat in de wijde omgeving bekend

is. Door dit imago komen via bestaande klanten nieuwe

klanten binnen waardoor de regio waarin Spankracht

werkzaam zich steeds verder uitbreidt.

De meerwaarde van samenwerken met Spankracht ligt

in de korte communicatie (je preekt rechtstreeks met

de vakman), een creatieve oplossing die is afgestemd

op het beschikbare budget en een grote hoeveelheid

ervaring binnen het team.

59%bedrijven

20%scholen

21%non-profit

45%uitwerken (dtp)

40%ontwerp

15%concept

waar de tijd van spankracht in zit:

waar de klanten van spankracht zich bevinden:

Merkidentiteit

Continu herinnerd

worden aan

merkwaarden geeft

richting en helpt

ambities realiseren.

ontwerpen

Huisstijldenken

voorkomt

smaakdiscussies

en zorgt voor een

professionele

uitstraling.

toepassen

Eenheid is op

lange termijn vast

te houden en

werk is makkelijk

overdraagbaar.

7

Page 8: Stageverslag Studio Spankracht

8

Offertes? Echt niet!

Veel dingen die bij Studio Spankracht gebeuren vinden

plaats op een informele manier. Het klantcontact en

presenteren, maar ook het opmaken van begrotingen.

Offertes zijn te zakelijk en onpersoonlijk. Een begroting

wordt daarom altijd persoonlijk toegelicht tijdens de

presentatie van het project concept.

De begroting wordt altijd opgesteld door Arjan. Hij is

de man van de financiën en het directe klantcontact.

Samen met alle betrokken partijen wordt gekeken

welke werkzaamheden er in het project naar voren

zullen komen en hoeveel uur er voor de uitvoer van de

werkzaamheden nodig is.

Om eenduidig te zijn naar de klanten werkt Studio

Spankracht met een vast tarief voor alle werkzaamhe-

den. Er zijn enkele uitzonderingen met betrekking tot

het vaste tarief. Hieronder vallen bijvoorbeeld stichtin-

gen en scholen. Zij betalen een lager tarief. Ook is het

mogelijk om een hoger tarief te betalen, waarvan een

deel geïnvesteerd wordt in de Spankracht Foundation,

de stichting waarmee Studio Spankracht ontwikke-

lingsprojecten ondersteunt in onder andere Ethiopië.

Page 9: Stageverslag Studio Spankracht

9

De opdrachtgever gaat akkoord met een begroting

nadat er een mondeling of schriftelijk akkoord is.

Meestal is dit binnen 30 dagen na de presentatie van

het concept en de ontvangst van de begroting. Aan

het einde van het project wordt er indien nodig een

nacalculatie gemaakt en wordt het gehele traject geë-

valueerd zodat er voor eventuele komende projecten

punten kunnen worden verbeterd.

Werken bij of met Spankracht

Hoe werkt het bij Spankracht?

In 2008 is Studio Spankracht ontstaan, met toen twee

vaste medewerkers (en eigenaren), Henk en Arjan.

Zij richtten zich voornamelijk op het corporate design.

Na verloop van tijd groeide het werk en daarmee de

omzet. De kracht van Studio Spankracht lag en ligt in

het klein zijn; de snelle, duidelijke communicatie(lijnen)

en de hoge kwaliteit. De naamsbekendheid groeide en

daarmee ook de klantenkring. Uiteindelijk werd in 2008

de eerste freelancer aangenomen. In 2009 kwam Wil-

lem, als DTP’er, het team versterken. 2012 was het jaar

van de online media. Websites, apps en andere online

producten waren dé producten waar vraag naar was.

Bastiaan en Arjan begonnen het terrein te verkennen

en al snel bleek er voldoende vraag te zijn om Online

Spankracht te starten. Op 1 januari 2013 was Online

Spankracht dan niet alleen een feit maar ook een groot

succes. De ene na de andere opdracht kwam binnen.

Online Spankracht werkt samen met het Spankracht

Collectief, een netwerk van professionals wat be-

staat uit zelfstandige ondernemers. Denk hierbij aan

bijvoorbeeld webprogrammeurs, marketingspecialisten

en projectmanagers. Deze mensen worden voor een

bepaald project en voor een bepaalde periode gecon-

tracteerd. Afhankelijk van de opdracht en de omvang

daarvan worden er specifieke vakprofessionals bij

betrokken. De technische realisatie wordt uitbesteed

aan ondernemers binnen het Collectief.

Het voordelen van het inhuren van externen vanuit het

Collectief is dat je specifieke kennis voor een bepaal-

de periode kunt inhuren en dat deze mensen vaak

erg flexibel zijn. De kosten voor deze mensen zijn

vaak hoger. Risico’s zijn er ook. Denk aan concur-

rentie of rechtstreeks contact tussen de klant en de

inlener terwijl dit contact via Spankracht zou moeten

verlopen. Door middel van een contract worden hier

afspraken over gemaakt.

Aannemen personeel

Zowel bij Studio Spankracht als bij Online Spankracht

werken een aantal mensen met een vast dienstver-

band. Alle andere betrokken personen bij Span-

krachtprojecten werkzaam zijn, vallen binnen het door

Studio Spankracht opgerichte Collectief. Hierdoor is

er weinig te vertellen over het aannemen, behoud en

ontslag van personeel.

Bij selectie van de vakprofessionals van het Collectief

wordt gekeken naar de ervaring en kennis van deze

mensen. Na één of meerdere kennismakende gesprek-

ken wordt er een samenwerkingsverband binnen het

Collectief aangegaan. In het contract worden verschil-

lende voorwaarden opgenomen, zoals bijvoorbeeld het

verbod om direct contact op te nemen met de klanten

Als iedereen doet waar hij of zij

goed in is creëer je de meest ideale

situatie en wordt het beste

gepresteerd!

Page 10: Stageverslag Studio Spankracht

10

van Studio Spankracht of Online Spankracht. Daar-

naast wordt er verder ingegaan op de vergoeding van

de contractant en eventuele secundaire arbeidsvoor-

waarden zoals reiskostenvergoeding en dergelijke.

Behoud personeel

Zoals bij elk bedrijf worden er ook bij Studio Spankracht

functioneringsgesprekken gehouden. Denk hierbij niet

aan een gesprek onder vier ogen, maar vaak gebeurt

dit door een informeel gesprek op de werkvloer. Een

open cultuur vormt een belangrijke basis voor de sterke

samenwerking onderling.

Spankracht is een bedrijf dat qua omvang klein te

noemen is. Hierdoor is er weinig of geen sprake van

doorgoeimogelijkheden, gebruik van ARBO-richtlijnen

en worden er ook bijna geen opleidingsfaliciteiten aan-

geboden. Carrière maken wordt bij Spankracht gezien

als een continu proces; elk project zorgt voor nieuwe

inzichten en verdere specialisering. Salarisverhoging

is over het algemeen gebaseerd op productiviteit,

werkervaring en het takenpakket. Natuurlijk kunnen er

uitzonderingen optreden zoals een inflatiecorrectie of

een extra vergoeding omdat er een bijzonder goede

jaaromzet is gemaakt.

Omdat er bij Studio Spankracht geen vastomlijnd

loonsysteem is, spaart iedereen voor zijn eigen

pensioen. Pensioensparen verloopt dus niet via een

pensioenfonds. Dit heeft voor een ondernemer risico’s

en voordelen. Een risico kan zijn dat bij een eventuele

beslaglegging op het vermogen ook het opgebouwde

pensioen onder het beslag valt. Een voordeel kan zijn

dat er geen beleggingen worden gedaan met het pen-

sioen zoals als dat bij een pensioenfonds gebeurd.

Redenen vertrek en ontslag personeel

Omdat Spankracht een klein bedrijf is heb je eigenlijk

niet te maken met het komen en gaan van medewer-

kers. Hierdoor valt er over de ontslagregeling niet

veel te vertellen.

Binnen het Collectief worden er regelmatig evalua-

tiegesprekken gehouden waarbij de kwaliteiten en

verbeterpunten van de betreffende persoon worden

besproken. Wanneer de kwaliteiten niet voldoende zijn

wordt de samenwerking beëindigd en wordt er een

nieuwe samenwerkingspartner gezocht die wel aan de

gestelde eisen voldoet.

stellingenover personeel

Page 11: Stageverslag Studio Spankracht

11

70

De overheid doet er te weinig aan om meer gehandicapten in de branche aan het werk te krijgen.

De overheid moet sowieso meer aandacht

besteden aan werkgelegenheid voor gehandi-

capten. Dat is niet persé nodig in de communi-

catiebranche, maar veel breder. Veel gehandi-

capten (vooral lichamelijke) zitten onnodig thuis

en kunnen in een andere branche dan waaruit

zij afkomstig zijn vaak met enige inspanning

weer een baan vinden. Van beide kanten moet

er aandacht aan besteed worden. Binnen deze

branche zijn vaak specifieke werkzaamheden

die niet alle gehandicapten kunnen uitvoeren.

Creativiteit kun je bijvoorbeeld niet aanleren en is

van groot belang binnen deze branche.

Het zou makkelijker moeten zijn om personeel te ontslaan.

Binnen de communicatiebranche zou het werken

met flexcontracten niet verkeerd zijn, omdat je

vaak werkt op basis van projecten. Dit is min of

meer ook de manier waarop Studio Spankracht en

Online Spankracht werken. De praktijk leert echter

vaak dat alleen het bedrijf er beter van wordt en

de contractant niet. Aan de andere kant is het voor

een contractant die houdt van afwisseling een

ideale manier van werken. Je werkt binnen een

project met de vaste zekerheid dat je tijdens het

project een vaste bron van inkomsten hebt. Daarna

kan je je een periode je eigen tijd indelen en op-

zoek gaan naar een nieuwe uitdaging.

De pensioengerechtigde leeftijd voor werknemers in de communicatiebranche kan wel met drie jaar omhoog.

Binnen de communicatiebranche kan de pensioen-

gerechtigde leeftijd met drie jaar omhoog omdat

de lichamelijke belasting veel minder is dan in

andere branches. Vanuit de overheid moet er dan

als tegenprestatie wel een aanvullend pakket met

bijvoorbeeld extra sessies voor de fysiotherapeut

komen, net als sport-bevorderende activiteiten. Be-

weging is in de branche vaak een punt waar weinig

aandacht aan wordt gegeven. Voor een gezonde

leefstijl, die nodig is om langer door te werken is het

dan ook noodzakelijk dat er stimulerende maatrege-

len worden genomen om de mensen in de branche

in een gezonde conditie te houden.

11

Page 12: Stageverslag Studio Spankracht

12

gemaakt werkIn het volgende deel van dit stageverslag kunt u wat van het werk zien dat ik tijdens mijn stageperiode bij Studio Spankracht heb gemaakt. Natuurlijk is dit een selectie, anders zou er ondertussen gewerkt moeten worden aan deel twee van dit stageverslag. Daarom alleen de mooiste of de meest leerzame projecten.

Al vanaf de eerste dag draaide ik mee in het productieproces. Een e-mail met daarin een planning, een instructie waar alles te vinden was, en de stage

kon beginnen. Er zitten ook kleinere projecten in waarin, vooral DTP-werk zit, maar die daarom zeker niet minder leerzaam zijn! Dankzij het DTP-werk

is het werken met Illustrator, Photoshop en Indesign wel verbeterd. Denk aan het gebruik van sneltoetsen wat efficient en tijdsbesparend werkt. Dat zijn

dingen die zeker een toegevoegde waarde hebben voor de toekomst. Alle opdrachten die in dit stageverslag zijn afgebeeld, zijn daadwerkelijk door het

desbetreffende bedrijf of organisatie gebruikt. Op de vraag of ik een werkelijk een bijdrage heb kunnen leveren, kan ik dus kort en krachtig ja zeggen.

Natuurlijk heb ik niet alles volledig zelf gedaan. Soms kwam ik er qua pakketkennis niet uit, of had ik even een duwje in de rug nodig om met een grote

hoeveeheid tekst en een klein formaat toch iets verantwoords te maken, of om het juist nóg een tikkeltje sprekender te maken. Maar dankzij Arjan, Henk,

Willem en Bastiaan is alles (al dan soms met een omweg) toch goed gekomen.

Page 13: Stageverslag Studio Spankracht

13

web-banner SofonOp 29 oktober 2013 organiseerde Sofon een seminar over export. Studio Spankracht werd gevraagd

om in stijl van de andere uitingen een animated gif te ontwikkelen, die de aandacht van de website

bezoekers zou trekken. Aan de hand van de aangeleverde briefing is bovenstaande banner tot stand

gekomen. Natuurlijk zal deze banner niet bewegen, maar scan de QR-code en het beeld gaat leven!

wilfredbeukens.nl/stage/banner

Page 14: Stageverslag Studio Spankracht

14

“Ik zal zegenen wie u zegenen.”Genesis 12:3

Denkt u erover om Israël te steunen met een gift of met uw nalatenschap? Wij informeren u graag over de mogelijkheden en over de wet- en regelgeving rondom schenkingen en nalatenschappen.

Neemt u vrijblijvend contact met ons op via telefoon: 033 24 588 24 of per e-mail: [email protected]

We zijn dankbaar wanneer u bij de vaststelling van uw schenking of testament onze organisatie gedenkt.

DENKT U AAN VANDAAG ÉN MORGEN?Schenken en nalatenaan Israël

advertentie Christenen voor IsraëlChristenen voor Israël heeft in 2013 verschillende

vernieuwde folders en brochures uitgegeven in de

vernieuwde huisstijl. Onderdeel hiervan was ook de

informatie over schenken en nalaten.

Naast de brochure over schenken en nalaten heb ik

ook een advertentie ontwikkeld zoals hiernaast te zien

is. De Joodse man bij de klaagmuur in Jeruzalem is

een belangrijk beeld in de nieuwe stijl en komt daarom

ook terug in deze advertentie.

Hier is het goed te zien dat het soms lastig is om op

een klein formaat advertentie een groot en sprekend

beeld te plaatsen en de tekst (boodschap) duidelijk en

leesbaar over te brengen zonder dat de advertentie

rommelig wordt, of er bepaalde onderdelen missen of

geen aandacht krijgen in de advertentie.

Page 15: Stageverslag Studio Spankracht

15

Altijd weer Israël! Vandaag actueler dan ooit.

Verticaal

1. Tot dit volk behoort de Heere Jezus.

3. In dit land vindt de wederkomst plaats [Zacharia 14].

5. Aan dit volk heeft God Zijn Naam verbonden.

Horizontaal

2. Aan dit volk heeft God Zijn woorden in de eerste

plaats toevertrouwd [Romeinen 3]

4. Psalm 122 roept op om te bidden voor de hoofdstad

van dit land.

Volg het nieuws, achtergronden en Bijbelstudies over Israël via gratis krant Israël Aktueel.

1

2

3

5

4

gratis krant Israël Aktueel.

Kies uit één van de welkomstcadeaus:

‘Voorbereiding op de wederkomst’

van Lance Lambert

(t.w.v. € 9,95) boek, 120 pagina’s

‘Gods trouw aan Israël, ook aan

ons’ van Marianne Glashouwer

(t.w.v. € 9,95) boek, 112 pagina’s

‘Helden van Sion’

(t.w.v. € 9,95) DVD, 50 minuten

Word gratis abonnee!Stuur de bon in of kijk op christenenvoorisrael.nl/nd

Voorletters Naam

m/v

Straat Huisnr

Postcode Plaats

Telefoon Datum (DD-MM-JJ)

E-mail

Stuur de ingevulde bon in een gesloten envelop naar Christenen voor Israël, Antwoordnummer 616, 3860 WB Nijkerk. Een postzegel is niet nodig.

advertentie Christenen voor IsraëlAan het einde van het jaar verschijnen er in veel kran-

ten puzzelpagina’s. Ook Christenen van Israël kwam de

puzzelaars tegemoet en liet de advertentie hiernaast

ontwerpen. Een combinatie van een puzzel en adver-

tentie voor Israël Aktueel, een nieuwsbrief met allerlei

informatie over de staat Israël.

Ook deze advertentie is opgemaakt volgens de ver-

nieuwde stijl die overeenkomt met de advertentie op

de linkerpagina. Opnieuw is de biddende man bij de

klaagmuur gebruikt in het ontwerp.

Net als bij de advertentie hiernaast moest er een

weg gezocht worden tussen het beeld en de tekst en

ook nog tussen de puzzel en de antwoordbon. Als je

aan zo’n opdracht begint is dat best even denken.

Maar uiteindelijk kan je de opdrachtgever toch een

advertentie opleveren waar alles in staat en waar je

zelf ook trots op bent.

Page 16: Stageverslag Studio Spankracht

16

kerstkaart HuyskwekerAan het einde van het jaar is het voor veel bedrijven de

gewoonte om de relaties een bedankje, in de vorm van

een kerstkaart of kerstwens, te sturen. Ook Huyskweker

wilde, mede door het 5-jarig jubileum, een kerstwens

versturen. Natuurlijk wel eentje die past bij het bedrijf.

Verschillende bloembaken moesten de vorm krijgen

van een kerstster. In Photoshop zijn 12 verschillende

bloembakken verweven in één ster, zonder te zien dat

de bloembakken niet bij elkaar hoorden of dat er aan

gephotoshoped is.

Het cijfer 5, aan de binnenkant van de kaart, was een

stuk lastiger om te maken. De ronding, de hoek en

een recht stukje; alles moet kloppen. Na een middag

te hebben gepuzzeld aan de ster en de 5 was het dan

toch gelukt. Tot slot nog de toepassing met tekst en

het logo in lijn met de huisstijl uitwerken tot een mooie

kerstkaart, drukklaar maken en ... zie daar het resultaat!

Page 17: Stageverslag Studio Spankracht

17

Bredenoord maakt haar ambities waar met Microsoft Dynamics AX

PROJECT SUZUKA

13_1156_HSO poster.indd 1 18-12-13 15:34

poster HSO/BredenoordHSO is een internationaal bedrijf dat zich richt op de

workflow binnen bedrijven. Denk hierbij aan automa-

tisering van interne processen of het optimaliseren

van ordersystemen. HSO maakt gebruik van het door

Microsoft ontwikkelde Microsoft Dynamics AX.

Ook Bredenoord is in 2014 overgestapt op deze

software en kan daarom haar ambities ook voor de

toekomst waarmaken aan haar klanten.

Om het personeel van Bredenoord (bekend van de

gele generatoren bij bouwprojecten) van deze vernieu-

wing op de hoogte te stellen is er in stijl van de HSO

huisstijl een stoere poster gemaakt die nu op verschil-

lende locaties van Bredenoord hangt.

Voor deze poster moest op een stockwebsite een

passend stoer beeld worden gezocht en in de stijl van

HSO worden toegepast op de poster. De tekst, een

grote foto en drie verschillende logo’s maken het een

leuke puzzel waar goed over nagedacht moest worden.

Page 18: Stageverslag Studio Spankracht

18

nieuws dat anderen niet brengen

Neem nu een abonnement op

Israel Today en ontvang een prachtig welkomstgeschenk! > israeltoday.nl/actie

11 nummers voor € 36,50

advertentie Israël TodayIsraël Today is een magazine boordevol informatie

over Israël gerelateerde nieuwsfeiten. Christenen voor

Israël adverteert regelmatig in hun nieuwsblad voor

dit magazine.

Hiernaast een activerende advertentie om een abon-

nement te nemen op het magazine waarbij je natuurlijk

een welkomstgeschenk ontvangt.

De afgebeelde magazines zijn geen foto’s maar ge-

maakt met behulp van een zogenoemde Mock-Up. Dat

is een voorgeprogrameerde PSD waarbij de pagina’s

van het magazine zijn aan te passen naar je eigen

ontwikkelde magazine.

We zijn met deze advertentie opnieuw positief verrast, geweldig! Arjan Wendt

Page 19: Stageverslag Studio Spankracht

19

ontwerp trouwkaartÉén van de meest lastige opdrachten vond ik het ont-

werpen van een trouwkaart. Waarom? Een trouwkaart

is iets heel persoonlijks. Het ligt je of het ligt je niet. Het

is de kunst om aan de hand van een beetje input een

kaart te ontwerpen die aan de verwachting van het

toekomstige bruidspaar voldoet.

Het toekomstige bruidspaar wilde graag een trouwkaart

in vintage stijl met daarop: een foto uit een fotoshoot,

een gedicht, de uitnodiging, de dresscode; het moet er

allemaal op staan.

Zoals hiernaast op de achterkant van de kaart te zien is

staan alle tijden voor de genodigden op een grappige

maar toch passende timeline met icoontjes. Door het

toepassen van de vintage stijl is het een opvallende en

wat exclusieve kaart die het toekomstige bruidspaar

bijzonder waardeerde!

Na 3 jaar zijn we nog steeds dolgelukkig met elkaar, dat mag gevierd worden! Op 1 februari 2014 willen we

onze relatie bevestigen met een huwelijk. Om dit moment niet onopgemerkt voorbij te laten gaan, willen we

u/jullie uitnodigen deze dag met ons te komen vieren!

benjamin smits & rachelle zwart

1 februari 2014

Voor eventuele vragen verwijzen wij graag door naar onze ceremoniemeesters:

Wouter en Lisanne Duiveman

per mail: [email protected] of mobiel 06 270 90 906

Cadeautip:

Dresscode: vintage (kant/bretels/geen stropdas)

Ons nieuwe adres:

Raadhuisstraat 72, 2406 AG te Alphen a/d Rijn

16:00 uur Receptie in CSG Groene Hart te Alphen a/d Rijn

Henry Dunantweg 1

10.30 uur Brunch in Koudekerk a/d Rijn

Den Tollstraat 52

13.00 uur Burgerlijk huwelijk in het oude gemeentehuis

te Alphen a/d Rijn - Burgemeester Visserpark 30

14.45 uur Kerkdienst in de Oudshoornsekerk te Alphen a/d Rijn

Oudshoornseweg 90

18:30 uur Diner in La Dolce Vita te Alphen a/d Rijn

Rijnplein 15

21:00 uur Feest in La Dolce Vita te Alphen a/d Rijn

Rijnplein 15

benjamin smits & rachelle zwart1 februari 2014

Our God is an awesome GodHe reigns from heaven aboveWith wisdom, power and loveOur God is an awesome God!

Wat een geweldige kaart zeg! Wauw! Benjamin Smits

Page 20: Stageverslag Studio Spankracht

20

Een leven lang samen! Op welke manier bereiden jullie je voor op een levenslang commitment?Hoe goed ken je elkaar? Hoe wordt Gods liefde in jullie relatie zichtbaar? In het PrePair weekend ga je aan de slag om je optimaal voor te bereiden op je huwelijk. Je krijgt van ons een goed programma met boeiende lezingen en leuke werkvormen om samen in gesprek te gaan. Ook ga je spannende en gekke uitdagingen aan.

Na het weekend ken je de ander nog beter dan nu. Je hebt dingen bij jezelf ontdekt die je nog niet wist. Jullie kunnen in vertrouwen de volgende stap zetten.

Meld je aan via prepairweekend.nl

Wanneer & Waar?Vrijdag 28 – zondag 30 maart 2014Conferentiecentrum De Kroeze Danne – Ambt Delden

www.prepairweekend.nlOnderdeel van Ruimte voor je Relatie

communicatie-concept PrePairPrePair is een organisatie die zich richt op de relatie

binnen het huwelijk. PrePair is een onderdeel van de

organisatie Ruimte voor je Relatie. Met dit nieuwe label

willen zij zich vooral richten op jonge stellen die trouw-

plannen hebben en elkaar beter leren kennen. Aan de

hand van bepaalde thema’s willen zij het toekomstige

echtpaar houvast bieden.

Binnen de organisatie Ruimte voor je relatie was al een

logo ontwikkeld. Dit logo moest nog verder uitgewerkt

worden en worden omgezet in een vector bestand.

Daarnaast moest aan de hand van een door hun aan-

geleverd moodbord een communicatieconcept worden

uitgedacht. Dit was het eerste wat grotere project dat

ik mocht uitvoeren. De briefing was vrij kort en helder:

ontwikkel een concept dat jongeren met trouwplannen,

met de leeftijd van zo’n 20 tot 30 jaar aanspreekt.

In de briefing werd aangegeven dat een element met

een retrolook (pointilistisch) een voorkeur had. Dat

onderdeel wordt nu op elke uiting gebruikt als beeldka-

der. De ene keer met een andere foto of in een andere

vorm, maar een herkenbaar kenmerk van de huisstijl.

Aan de slag met de thema’s: .

Wij hebben nooit ruzie! Uit welk nest kom jij?

Gelukkig getrouwd

Samen geloven!? (H)eerlijk! Seks

Elkaar beter begrijpen

Trouwplannen? PrePair!

Een weekend samen genieten.

Page 21: Stageverslag Studio Spankracht

21

I n v e s t e r e n i n e e n l e v e n l a n g s a m e n

Trouwplannen? PrePair!

In het PrePair weekend ga je aan de slag om je optimaal voor te bereiden op je huwelijk.

www.prepairweekend.nl

28 t/m 30 maart 2014 Locatie: Ambt Delden

De thema’s zijn:

Wij hebben nooit ruzie!

Uit welk nest kom jij?

Gelukkig getrouwd

Samen geloven!?

(H)eerlijk! Seks

Elkaar beter begrijpen

13_1111_PRE adv A5 - HGJB KC.indd 106-12-13 09:06

www.prepairweekend.nlPrePair is onderdeel van Ruimte voor je Relatie

Aan de slag met de thema’s: .

Trouwplannen? PrePair!

28 t/m 30 maart 2014 Conferentiecentrum De Kroeze Danne

Wij hebben nooit ruzie! Uit welk nest kom jij?

Gelukkig getrouwd

Samen geloven!? (H)eerlijk! Seks

Elkaar beter begrijpen

Page 22: Stageverslag Studio Spankracht

22

sponsorfolder WVO-scholenDe basisscholengemeenschap Willem van Oranje in

Barneveld is een 4-jarig project gestart om onder-

steuning te bieden bij de bouw van een school in

Zuid-Soedan. Het is de bedoeling dat de kinderen op

verschillende manieren 140.000 euro gaan ophalen

voor dit project.

Daarnaast is het voor bedrijven mogelijk om bepaalde

onderdelen van de te bouwen school te sponsoren.

Denk hierbij aan een stuk muur, een klaslokaal of een

deel van het dak. Binnen de huisstijl van de scholen-

gemeenschap is in de stijl van het project een website

ontwikkeld. Daarnaast moesten er ook folders en pos-

ters worden ontwikkeld.

Hiernaast de sponsorfolder voor particulieren en bedrij-

ven. Op de binnenzijde is de informatie gevisualiseerd

met kleine icoontjes, waarbij kort en krachtig de infor-

matie is weergegeven. Beeld speelt een belangrijke rol;

het moet voor mensen duidelijk zijn waar ze hun geld

aan besteden en dit is natuurlijk een prachtig doel!

Page 23: Stageverslag Studio Spankracht

23

project Ars MusicaOp de voorgaande pagina’s heeft u verschillende wat kleinere projecten gezien. Een uitzondering was hierop het communicatieplan voor PrePair. Dit was een interresant en leerzaam project. Toch heb ik voor het grote project er voor gekozen om het project van stichting Ars Musica te laten zien.

Ars Musica ziet het als een wezenlijke taak mensen te bereiken die niet eerder in aanraking zijn gekomen met klassieke muziek. Educatie staat hoog

in het vaandel van Ars Musica. Voor alle leeftijdsgroepen worden speciale projecten georganiseerd. Het project wat ik op de volgende pagina’s zal

beschrijven was het concert van Joseph Haydn genaamd “Die Schöpfung.“ Dit concert zal in muzikale bewoording uiting geven aan het begin van deze

wereld; de schepping van de hemel en de aarde.

Aan de hand van een door een communicatiebureau ontwikkelde briefing, is er gestart aan dit project. Ook hebben we zelf verder onderzoek gedaan

naar de inhoud van deze muziek; in welke tijd is het stuk gecomponeerd, wie heeft het gecomponeerd, wat is de schepping en hoe beeld je dat uit?

Tijdens dit project heb ik geleerd

dat een concept voor een poster

maar ook voor een huisstijl er niet

binnen enkele uren of

een dag ligt.

Page 24: Stageverslag Studio Spankracht

24

briefingVan het communicatiebedrijf dat werkt voor stichting

Ars Musica kregen we een briefing. Hierin kwam vooral

naar voren dat de naamsbekendheid, het aantrekken

van nieuwe bezoekers en de binding van trouwe be-

zoekers een belangrijke doelstelling was. Kernwaarden

die genoemd werden waren onder andere persoonlijk,

kwaliteit en professionaliteit. Een uitdaging was om

beleving te creëren.

Uiteindelijk hebben we er voor gekozen om de briefing

helemaal los te laten omdat een groot deel van de brie-

fing was gebaseerd op informatie die niet van toepas-

sing was of geen toegevoegde waarde had.

startOmdat ik me aan het begin van dit project te veel vast

hield aan de briefing en me te had vastgebeten aan

de groenige kleur en het gebruik van een illustratie

van Joseph Haydn liep ik totaal vast in een ”groen-

met- Hayden-wereld”. Dit was het punt waarop we de

aangeleverde briefing links hebben laten liggen. Het

eerste concept staat hiernaast afgebeeld.

18 januari 2014 Augustijnenkerk Dordrecht

aanvang 20.00 uur

Margreet Rietveld, sopraanFalco van Loon, tenor

Daniël Hermán Mostert, bas

Concertkoor en Begeleidingsorkest

Schöpfungdie

J. Haydn

Bestel kaarten via www.stichtingarsmusica.nl

o.l.v. Patrick van der LindenArs Musica

Nieuwjaarsconcert

Page 25: Stageverslag Studio Spankracht

25

vervolgUiteindelijk heb ik het concept een paar dagen laten

liggen. Hierdoor liep de druk op het project wel op,

omdat de poster op een bepaalde datum naar Ars

Musica verzonden moest worden. Hierin heb ik ook ge-

leerd dat een concept voor een poster maar ook voor

een huisstijl er niet binnen enkele uren of een dag ligt.

Na de korte periode waarin ik het project heb laten

liggen ben ik op zoek gegaan naar afbeeldingen die

te maken hebben met scheppen of schepping. Hierbij

kwam ik vaak uit bij de wolken of het heelal. Omdat

iedereen een eigen voorstelling heeft van de schep-

ping heb ik geprobeerd om een abstracte insteek te

vinden. Uiteindelijk vond ik die in een foto met daarin

verschillende transparante vlakken. Met behulp van

een collega hebben we uiteindelijk na het bedenken

van het concept binnen een enkele uren de poster op

kunnen leveren waarbij er een mooi eindresultaat tot

stand is gekomen.

Schöpfungdie

BESTEL UW KAARTEN VIA WWW.STICHTINGARSMUSICA.NL

ENTREE: 20 EURO VOORVERKOOP; 22 EURO AAN DE KERK

AUGUSTIJNENKERK DORDRECHT | AANVANG 20.00 UUR

CONCERTKOOR EN BEGELEIDINGSORKEST

ARS MUSICA O.L.V. PATRICK VAN DER LINDEN

NIEUWJAARSCONCERT

MARGREET RIETVELD SOPRAANFALCO VAN LOON TENORDANIËL HERMÁN MOSTERT BAS

18 januari

2014

13_1033_ARS poster nieuwjaarsconcert A3 021213.indd 1 12-12-13 12:04

Page 26: Stageverslag Studio Spankracht

26

eind in zicht!Dit is alweer bijna het einde van mijn stageverslag en stageperiode bij Studio Spankracht. Een bijzonder leuke en leerzame periode is dan voorbij. Leuk, door de positieve manier van omgaan als collega’s onderling en uitdagingen in de verschillende projecten. Leerzaam, door het leren van nieuwe dingen zoals sneltoetsen, softwarefuncties, het gebruik van de juiste fonts en nog heel, heel veel meer.

Tijdens de stageperiode heb ik een goede kijk op de creatieve keuken van Spankracht mogen hebben. Van de start van een project, tot de presentatie

van de volwaardige huisstijl van een bedrijf. Het hoe en waarom je soms in een uur, soms in 4 dagen een concept voor een project hebt ontwikkelt, wat

er vaak fout gaat bij het aanleveren van drukwerk, wat de kleurmodus doet... Ach, er is heel veel langs gekomen. Hierdoor is mijn rugzakje met kennis

een stuk zwaarder geworden. Tijdens de afrondende fase van de opleiding en in de toekomst zal deze opgedane kennis zeker van pas komen. Denk

hierbij aan het gebruik van sneltoetsen. Ik weet alle toetsen nog lang niet uit mijn hoofd, maar langzaam maar zeker begint het gebruik ervan er bij me in

te slijten. Maskers en de pentool in Adobe Photoshop; nog nooit van gehoord toen ik bij Spankracht kwam. Ondertussen ben ik erachter dat die functies

toch wel heel handig zijn. Of iets veel simpelers: het in verslagen eindeloos op enter drukken omdat er een woord af is gebroken. Even een vinkje aan

zetten en ‘t scheelt een hoop gedoe.

Zoals ik al eerder in dit verslag heb aangegeven is mijn doel om in de toekomst een opleiding op HBO-niveau te gaan volgen, op het gebied van

(reclame)communicatie, reclamewetenschapen of natuurlijk iets in die richting, zeker bevestigd. Mijn huidige opleiding bevalt me nog steeds prima,

al merk ik zelf dat ik af en toe wat meer verdieping nodig heb. Er is binnen de vormgeving een wereld van mogelijkheden. Grafische vormgeving,

webdesign, interactieve vormgeving en meer. Door het stagelopen bij Spankracht heb ik gezien dat de combinatie van verschillende soorten

vormgeving het concept alleen maar sterker kunnen maken als er intensief wordt samengewerkt en gecommuniceerd. Een discipline die ik in de

toekomst graag verder zou willen ontwikkelen is webdesign. Enorm complex omdat er veel bij komt kijken, maar in de toekomst hét visitekaartje van

veel, heel veel bedrijven!

Page 27: Stageverslag Studio Spankracht

27

BEDANKT!

Aan alle leuke dingen komt een einde.

Helaas dus ook aan deze stage...

Bij deze wil ik jullie allemaal heel hartelijk bedanken voor jullie

begeleiding, gezelligheid, serieus-zijn en het delen van jullie

creativiteit en kennis. In woorden kan ik eigenlijk mijn dankwoord

niet uitdrukken, de tranen wil ik jullie besparen. Daarom voor jullie

een kleine herinnering aan deze geweldige tijd! Jullie creativiteit en

gezelligheid zal ik zeker gaan missen.

Page 28: Stageverslag Studio Spankracht

28

Studio Spankracht

Stationsweg 85

6711 PL Ede

www.studiospankracht.nl

Cibap Vakschool voor Verbeelding

Nijverheidstraat 11

8000 AW Zwolle

www.cibap.nl

wilfredbeukens.nl