Social media Workshop KEaRN

of 39 /39
Social media in de KEaRNpraktijk workshop 9 oktober 2012 Frits Sieswerda

Transcript of Social media Workshop KEaRN

Social media in de KEaRNpraktijk

workshop 9 oktober 2012

Frits Sieswerda

Wie zijn jullie? Even een snelle scan!

Opzet workshop 6 stappen om te komen tot een social media plan

0. Begripsbepaling

1. Doelstellingen en ambities

2. Doelgroep en online omgeving

3. Kansen en aanbod

4. Strategie

5. Organisatie en beheer

6. Effecten meten

• Definitie • Soorten • Opkomst • Kenmerken • Kracht • Implicaties

0. Begripsbepaling

1. Doelstellingen en ambities

2. Doelgroep en online omgeving

3. Kansen en aanbod

4. Strategie

5. Organisatie en beheer

6. Effecten meten

Wat zijn sociale media?

“Sociale media zijn online applicaties, waarop gebruikers content kunnen creëren en delen en die het mogelijk maken om online netwerken en samenwerken. Social media is een verzamelnaam voor online communicatievormen en -technieken waarbij de geproduceerde media door en voor velen gemaakt worden.”

?

Waarom zijn sociale media momenteel zo populair?

Netwerkmaatschappij Heterogene individuen, verbonden door netwerken Interactieve media (Mobiele) telefoon, internet

:

:

:

bro

n zender ka

naal

boodschap

doe

l

ontvanger

Nieuwe visie op communicatie

• Kansen & mogelijkheden • Doelstellingen • Risico’s

0. Begripsbepaling

1. Doelstellingen en ambities

2. Doelgroep en online omgeving

3. Kansen en aanbod

4. Strategie

5. Organisatie en beheer

6. Effecten meten

Hoe is KEaRN online actief?

Stelling Elke welzijnsinstelling moet

actief zijn op social media!

Waarom zijn jullie online aanwezig?

Voor welke doelen zet je sociale media in?

Wat zijn sterktes en zwaktes met betrekking tot de inzet

van sociale media?

Wat kan KEaRN met sociale media bereiken?

Welzijn nieuwe stijl

1. Gericht op de vraag achter de vraag 2. Gebaseerd op de eigen kracht van de burger 3. Direct er op af 4. Formeel en informeel in optimale verhouding 5. Doordachte balans van collectief en

individueel 6. Integraal werken 7. Niet vrijblijvend, maar resultaat gericht 8. Gebaseerd op ruimte voor de professional

Mogelijke doelen

• Betere zichtbaarheid en naamsbekendheid • Nieuwe leden vinden en werven • Communityvorming en binding • Onderzoeken van doelgroep en ontwikkelingen • Co-creatie en crowdsourcing • Informatie verstrekken • Netwerken met stakeholders • Werken aan je imago

Doel: vinden en binden

• Social netwerken kunnen enorm helpen

bij het profileren van (verhalen van) je organisatie

• Zichtbaar en makkelijk te delen

Doel: communityvorming en binding

Doel: informatie verstrekken

• Potentiële leden houden website niet voortdurend bij • Via sociale media deel je informatie daar waar je

doelgroep zit. • Hetzelfde geldt natuurlijk voor de leden

Zelfpresentatie en impressievorming

Doel: werken aan je imago

• Sociale media zijn een perfect visitekaartje

• Geschikt om je online te profileren

• Je kunt allerlei content meegeven

• Hoe laat je je eigenheid zien?

• Doelgroep • Online activiteiten • Relevante vindplaatsen • Online imago • Social media scan

0. Begripsbepaling

1. Doelstellingen en ambities

2. Doelgroep en online omgeving

3. Kansen en aanbod

4. Strategie

5. Organisatie en beheer

6. Effecten meten

Wie zijn je doelgroepen?

Doelgroepen

• Jongerengroepen • Buurtcommissies • Samenwerkingspartners • Scholen • Overheden • Pers • Etc.

Welke relatie bestaat er?

Wat verwachten ze van jou?

Welke informatiebehoefte

hebben ze?

Hoe actief zijn mensen online?

Voorbeeld jongeren 18-24

Waar zit de doelgroep online? Waarover praten ze?

Volg je dat?

Hoe kom je online over? @kiehool Wat is je online imago? @vwcburgum Wat zeggen mensen over jou? (Hoe) monitor je dat?

• Wat kun je online doen? • Hoe kun je actief zijn? • Welke keuzes maak je

daarin?

0. Begripsbepaling

1. Doelstellingen en ambities

2. Doelgroep en online omgeving

3. Kansen en aanbod

4. Strategie

5. Organisatie en beheer

6. Effecten meten

bron: socialmediamodellen.nl

Actie Relatie Rol organisatie Rol doelgroep Houding

organisatie

Monitoren N-op-1 Ontvanger Zender Passief

Luisteren 1-op-1 Ontvanger Zender Voorbereidend

Reageren 1-op-1 Zender Ontvanger Actief

Creëren 1-op-N Zender Ontvanger Pro-actief

Waarom online? Mogelijke motieven?

• Medewerkers, KEaRNcollega’s, andere instellingen, vakgenoten en pers informeren over ontwikkelingen, nieuwtjes, actualiteiten en opvallendheden binnen de organisatie

• Delen met volgers/fans van kennis over het vakgebied en kennis vergaard in de eigen organisatie(expert- en reporterfunctie)

• Met vakgenoten en welzijnswerkers netwerken t.b.v.projectsamenwerking en opdrachten

• Werken aan acquisitie van projecten bij bedrijven en instellingen • Monitoren wat er leeft onder de doelgroepen als het gaat om

communicatie, onderwijs en de eigen opleiding • Via crowdsourcing de doelgroepen (waar relevant) betrekken bij

beslissingen of te vragen naar meningen of ideeën (participatie) • De eigen, unieke identiteit (kenmerken, USP’s) uitdragen en zo

werken aan reputatiemanagement

Einde

Nog vragen?