Workshop Social Media Vrijwilligers NFK

of 89 /89
Zorg 2.0 Sociale netwerken op internet Presentatie drs. Bartho Hengst MHIM Vrijwilligersdag NFK 10 oktober 2009 (Ede) 1 Zorg 2.0: sociale netwerken (NFK, 10 okt 2009)

Transcript of Workshop Social Media Vrijwilligers NFK

Page 1: Workshop Social Media Vrijwilligers NFK

Zorg 2.0Sociale netwerken op internetPresentatie drs. Bartho Hengst MHIMVrijwilligersdag NFK 10 oktober 2009 (Ede)

1Zorg 2.0: sociale netwerken (NFK, 10 okt 2009)

Page 2: Workshop Social Media Vrijwilligers NFK

Programma

* Namenrondje (5 min)* Twee vragen (10 min)* Presentatie Lymfeklierkankervereniging (15 min)* Presentatie Bartho (30 min)* Discussie (15 min)

2Zorg 2.0: sociale netwerken (NFK, 10 okt 2009)

Page 3: Workshop Social Media Vrijwilligers NFK

Programma

* Namenrondje (5 min)* Twee vragen (10 min)* Presentatie Internethaven.nl (15 min)* Presentatie Bartho (30 min)* Discussie (15 min)

3Zorg 2.0: sociale netwerken (NFK, 10 okt 2009)

Page 4: Workshop Social Media Vrijwilligers NFK

Presentatie

I Twee vragenII Ontmoet CaraIII Zorg 2.0IV Discussie

4Zorg 2.0: sociale netwerken (NFK, 10 okt 2009)

Page 5: Workshop Social Media Vrijwilligers NFK

Hoe is uw gedrag op internet de afgelopen jaren veranderd?

5Zorg 2.0: sociale netwerken (NFK, 10 okt 2009)

Page 6: Workshop Social Media Vrijwilligers NFK

Hoe is het gedrag van uw patiëntenorganisatie op internet de afgelopen jaren veranderd?

6Zorg 2.0: sociale netwerken (NFK, 10 okt 2009)

Page 7: Workshop Social Media Vrijwilligers NFK

Presentatie

I Twee vragenII Ontmoet CaraIIIZorg 2.0IVDiscussie

7Zorg 2.0: sociale netwerken (NFK, 10 okt 2009)

Page 8: Workshop Social Media Vrijwilligers NFK

8Zorg 2.0: sociale netwerken (NFK, 10 okt 2009)

Ontmoet 'Cara'

• Cara woont in Texas• Is 47 jaar• Gescheiden• Heeft dochter van 13 jaar• Weegt nu 68 kilo (maar 3 jaar geleden 53 kilo)• Cara heeft momenteel een BMI van 25.2• Heeft Mulitple Sclerose MS sinds 2006• Ze is lid van PatientsLikeMe community

Page 9: Workshop Social Media Vrijwilligers NFK

9Zorg 2.0: sociale netwerken (NFK, 10 okt 2009)

Page 10: Workshop Social Media Vrijwilligers NFK

10Zorg 2.0: sociale netwerken (NFK, 10 okt 2009)

Care beheert een profiel op PLM

Cara heeft 427 bijdragen geschreven in het forumEn 381 mensen geven haar een "duim" (helpful marks)

Page 11: Workshop Social Media Vrijwilligers NFK

11Zorg 2.0: sociale netwerken (NFK, 10 okt 2009)

Cara's gewicht/BMI, disability, relapses

Page 12: Workshop Social Media Vrijwilligers NFK

12Zorg 2.0: sociale netwerken (NFK, 10 okt 2009)

Bekijk medicijngebruik Cara

Page 13: Workshop Social Media Vrijwilligers NFK

13Zorg 2.0: sociale netwerken (NFK, 10 okt 2009)

Bekijk MS symptomen Cara

Page 14: Workshop Social Media Vrijwilligers NFK

14Zorg 2.0: sociale netwerken (NFK, 10 okt 2009)

Page 15: Workshop Social Media Vrijwilligers NFK

15Zorg 2.0: sociale netwerken (NFK, 10 okt 2009)

We komen te weten:• hoeveel andere patiënten 'mood swings' hebben (referentie)• welke medicijnen zij gebruiken (zeer gedetailleerd)• wat ervaringen van anderen zijn met specifieke medicijnen• welke leden in de community vergelijkbare symptomen hebben• hoe je in het forum kunt doorpraten met elkaar • of er nieuws is rondom het onderwerp• et cetera

Page 16: Workshop Social Media Vrijwilligers NFK

Waarom doet Cara dit zo publiekelijk?

16Zorg 2.0: sociale netwerken (NFK, 10 okt 2009)

Page 17: Workshop Social Media Vrijwilligers NFK

En met haar 44.000 anderen

op het sociale netwerkPatientsLikeMe?

17Zorg 2.0: sociale netwerken (NFK, 10 okt 2009)

Page 18: Workshop Social Media Vrijwilligers NFK

Welkom in de wereld van zorg 2.0 en de patient 2.0

18Zorg 2.0: sociale netwerken (NFK, 10 okt 2009)

Page 19: Workshop Social Media Vrijwilligers NFK

19

Page 20: Workshop Social Media Vrijwilligers NFK

Motieven Cara?

• Actief bezig met ziekte (zelfmanagement)• Ze zoekt unieke informatie (op maat)• Ze wil (eindelijk) relevante contacten• Zoekt 'controle' over MS• Wil zich verbonden weten met gelijken• …?

20Zorg 2.0: sociale netwerken (NFK, 10 okt 2009)

Page 21: Workshop Social Media Vrijwilligers NFK

Kenmerken "Deel, vind en leer"

Zorg 2.0: sociale netwerken (NFK, 10 okt 2009) 21

Page 22: Workshop Social Media Vrijwilligers NFK

Details Patientlikeme.com

• Basis: zelfmanagement• Op maat: communities voor 16 ziektebeelden • Zoekt 'macht' van getal (okt'09: 44.000 leden)• Leden bepalen de richting (transparant beleid)• Is gegroeid naar een samenwerking tussen

patiënten, behandelaren, onderzoekers, farmaceuten en non-profit organisaties

22Zorg 2.0: sociale netwerken (NFK, 10 okt 2009)

Page 23: Workshop Social Media Vrijwilligers NFK

Exemplarisch voor Zorg 2.0

• Men deelt gedetailleerd ervaringen (sharing)• Men doet dit in relatieve openheid (open)• Met velen (sociaal netwerk / community)• Meedoen lijkt aantrekkelijk (individueel/collectief)• Er ontstaat unieke kennis, ervaring, informatie

door samenwerking (contribution, collaboration)• Patiënten nemen een nieuwe positie in dat heeft

(mogelijk) effect op zorg (paradigma-effect?)

23Zorg 2.0: sociale netwerken (NFK, 10 okt 2009)

Page 24: Workshop Social Media Vrijwilligers NFK

Conclusie n.a.v. voorbeeld

"Er is echt wel iets gaande..."

PLM heeft veel succes en navolging.Wordt bestudeerd door wetenschappers.

MOET u daar wat mee?WILT u daar wat mee?KUNT u daar wat mee?

24Zorg 2.0: sociale netwerken (NFK, 10 okt 2009)

Page 25: Workshop Social Media Vrijwilligers NFK

Presentatie

I Twee vragenII Ontmoet CaraIII Zorg 2.0IV Discussie

25Zorg 2.0: sociale netwerken (NFK, 10 okt 2009)

Page 26: Workshop Social Media Vrijwilligers NFK

Eerst een paar stappen terug in de tijd...

26Zorg 2.0: sociale netwerken (NFK, 10 okt 2009)

Page 27: Workshop Social Media Vrijwilligers NFK

versies 1.0, 2.0, 3.0 ....

27Zorg 2.0: sociale netwerken (NFK, 10 okt 2009)

Page 28: Workshop Social Media Vrijwilligers NFK

Web 1.0

Web 2.0

"alleen lezen web"

"lezen & schrijven web"

verbindt mensen

verbindt informatie

Ontwikkeling internet (fasen/versies)

zelf informatie toevoegen

'the social web' (community)

28

Page 29: Workshop Social Media Vrijwilligers NFK

29Zorg 2.0: sociale netwerken (NFK, 10 okt 2009)

Spivak, 2007

Page 30: Workshop Social Media Vrijwilligers NFK

momenteel: web 2.0

het sociale web

30Zorg 2.0: sociale netwerken (NFK, 10 okt 2009)

Page 31: Workshop Social Media Vrijwilligers NFK

Visie op gebruikers bij web 2.0

1 Vertrouwen je bezoekers2 Stel "delen" centraal (sharing)3 Laat iedereen bijdragen (contributie)4 Samen weten we iets unieks

(wisdom of crowds)

31Zorg 2.0: sociale netwerken (NFK, 10 okt 2009)

Page 32: Workshop Social Media Vrijwilligers NFK

Voorbeelden

32Zorg 2.0: sociale netwerken (NFK, 10 okt 2009)

Page 33: Workshop Social Media Vrijwilligers NFK

Voorbeeld social network site

33Zorg 2.0: sociale netwerken (NFK, 10 okt 2009)

Page 34: Workshop Social Media Vrijwilligers NFK

34Zorg 2.0: sociale netwerken (NFK, 10 okt 2009)

Informatie op Wikipedia

Page 35: Workshop Social Media Vrijwilligers NFK

Patienten van Mayo Clinic vertellen ervaringen op Youtube.com

Page 36: Workshop Social Media Vrijwilligers NFK

Hyves.nl (social network; 8.8 miljoen leden (juni 2008)36Zorg 2.0: sociale netwerken (NFK, 10 okt 2009)

Page 37: Workshop Social Media Vrijwilligers NFK

Facebook.com (social network)37Zorg 2.0: sociale netwerken (NFK, 10 okt 2009)

Page 38: Workshop Social Media Vrijwilligers NFK

Nieuwe mantra?

'Ik denk, dus ik besta'Descartes

38Zorg 2.0: sociale netwerken (NFK, 10 okt 2009)

'Ik deel, dus ik besta'Patient 2.0

Page 39: Workshop Social Media Vrijwilligers NFK

Zorg 2.0 "lezen & schrijven"

verbindt mensen (netwerk)

Web 2.0 > Zorg 2.0

zelf informatie toevoegen

participatie en samenwerking

39

Page 40: Workshop Social Media Vrijwilligers NFK

Zorg 2.0 : hoop of hype?

Zorg 2.0 (Health 2.0):- Ontstaan van specifieke internet-hulpmiddelen (tools)- Netwerken staan centraal- Bevordert andere rol patiënt (partnership, zelfmanagement)- Bevordert andere rol professionals, zorgorganisaties etc- Dit bij elkaar verandert de zorg als systeem (fundamenteel)

De zorg wordt patiëntgerichter, efficiënter, effectiever, is meer en sneller beschikbaar, goedkoper, ….?

Zorg 2.0 is veel meer dan “techniek”. Ook politiek, visie op zorg, visie op patiënt (zorgconsument?), visie op samenleving etc etc.

40

Page 41: Workshop Social Media Vrijwilligers NFK

41Zorg 2.0: sociale netwerken (NFK, 10 okt 2009)

bron: TNS Nipo, 2008 afbeelding: Hutspot

Page 42: Workshop Social Media Vrijwilligers NFK

Zorg 2.0netwerken

- van patienten- van patienten en zorgverleners

- van velen tegelijk

42Zorg 2.0: sociale netwerken (NFK, 10 okt 2009)

Page 43: Workshop Social Media Vrijwilligers NFK

43Zorg 2.0: sociale netwerken (NFK, 10 okt 2009)

Zorg 2.0 = zorgnetwerken

afbeelding: Hutspot

Page 44: Workshop Social Media Vrijwilligers NFK

44Zorg 2.0: sociale netwerken (NFK, 10 okt 2009)

Soorten netwerken van patienten

gesloten

open

patientenzelf

(commerciële)(zorg)aanbieders

Page 45: Workshop Social Media Vrijwilligers NFK

45Zorg 2.0: sociale netwerken (NFK, 10 okt 2009)

Soorten netwerken van patienten

gesloten

open

patientenzelf

(commerciële)(zorg)aanbieders

Page 46: Workshop Social Media Vrijwilligers NFK

Voorbeelden

46Zorg 2.0: sociale netwerken (NFK, 10 okt 2009)

Page 47: Workshop Social Media Vrijwilligers NFK

47Zorg 2.0: sociale netwerken (NFK, 10 okt 2009)

Soorten netwerken van patienten

gesloten

open

patientenzelf

(commerciële)(zorg)aanbieders

Page 48: Workshop Social Media Vrijwilligers NFK

48Zorg 2.0: sociale netwerken (NFK, 10 okt 2009)

Gripopjedip.nl (omgaan met depressie; oa Trimbos)

Page 49: Workshop Social Media Vrijwilligers NFK

49Zorg 2.0: sociale netwerken (NFK, 10 okt 2009)

Weegclub.nl (1900 leden, juni 2009)

Page 50: Workshop Social Media Vrijwilligers NFK

50Zorg 2.0: sociale netwerken (NFK, 10 okt 2009)

Alcoholdebaas.nl (internet behandeling)

Page 51: Workshop Social Media Vrijwilligers NFK

51Zorg 2.0: sociale netwerken (NFK, 10 okt 2009)

Gokkendebaas.nl (internet behandeling)

Page 52: Workshop Social Media Vrijwilligers NFK

52Zorg 2.0: sociale netwerken (NFK, 10 okt 2009)

Eetproblemendebaas.nl (internet behandeling)

Page 53: Workshop Social Media Vrijwilligers NFK

53Zorg 2.0: sociale netwerken (NFK, 10 okt 2009)

Page 54: Workshop Social Media Vrijwilligers NFK

Voorbeeld: Zoekdokter.nl 54

Page 55: Workshop Social Media Vrijwilligers NFK

Voorbeeld: Zoekdokter.nl 55

Page 56: Workshop Social Media Vrijwilligers NFK

56Zorg 2.0: sociale netwerken (NFK, 10 okt 2009)

Soorten netwerken van patienten

gesloten

open

patientenzelf

(commerciële)(zorg)aanbieders

Page 57: Workshop Social Media Vrijwilligers NFK

Voorbeeld: MijnzorgNet (digitale IVF poli) 57

Page 58: Workshop Social Media Vrijwilligers NFK

Innovatie

Over innovatie MijnzorgNet

"(..) De fysieke muren van de traditionele zorginstellingen zijn niet meer leidend, maar de virtuele muren van het netwerk rondom patiënten. ICT is daarbij de katalysator. Zorginstellingen veranderen in facilitaire bedrijven, die niet meer de dienst uitmaken, maar een dienst verlenen aan het netwerk van patiëntengroepen."

KWF, NFK en VIKC: samenwerken in digitale informatievoorziening 58

http://zorginnovatieplatform.nl/nieuws/nieuwsbrief/3/Nieuwsbrief-3---11-juni-2008/

Page 59: Workshop Social Media Vrijwilligers NFK

59Zorg 2.0: sociale netwerken (NFK, 10 okt 2009)

Soorten netwerken van patienten

gesloten

open

patientenzelf

(commerciële)(zorg)aanbieders

Page 60: Workshop Social Media Vrijwilligers NFK

60Zorg 2.0: sociale netwerken (NFK, 10 okt 2009)

Borstkanker.nl forum

Page 61: Workshop Social Media Vrijwilligers NFK

61Zorg 2.0: sociale netwerken (NFK, 10 okt 2009)

Soorten netwerken van patienten

patientenzelf

gesloten

open

(commerciële)(zorg)aanbieders

Page 62: Workshop Social Media Vrijwilligers NFK

Voorbeeld: PatientsLikeMe.com 62

Page 63: Workshop Social Media Vrijwilligers NFK
Page 64: Workshop Social Media Vrijwilligers NFK

64Zorg 2.0: sociale netwerken (NFK, 10 okt 2009)

Maartenjourney.com (weblog kankerpatient)

Page 65: Workshop Social Media Vrijwilligers NFK

65Zorg 2.0: sociale netwerken (NFK, 10 okt 2009)

Stopborstkanker.hyves.nl (community 3000 leden)

Page 66: Workshop Social Media Vrijwilligers NFK

http://www.acutezorg.nl/zorg20/bericht/20090701_eerste_twitter-foto-consult_ter_wereld

http://twitter.com/duivestein/status/2265765688

66[ - ]

Page 67: Workshop Social Media Vrijwilligers NFK

Iemand enig idee wat voor een wond dit is?67

[ - ]

Page 68: Workshop Social Media Vrijwilligers NFK

Binnen een mum van tijd reageerden diverse followers op de vraag. Antwoorden liepen uiteen van tekenbeet, tijgermug tot schotwond. Een paar dagen later reageerde de arts Bart Brandenburg op de vraag. Hij had de foto uitgeprint en geconcludeerd dat het hier om een insectenbeet ging. In zijn reactie verwees hij meteen door naar een internetpagina op de website van Medicinfo waar tips worden gegeven voor diverse zomerse ongemakken, waaronder insectenbeten.

68

Page 69: Workshop Social Media Vrijwilligers NFK

69Zorg 2.0: sociale netwerken (NFK, 10 okt 2009)

Soorten netwerken van patienten

gesloten

open

patientenzelf

(commerciële)(zorg)aanbieders

Page 70: Workshop Social Media Vrijwilligers NFK

Microsoft Health Vault (vault = kluis). "Be well. Connected".

70Zorg 2.0: sociale netwerken (NFK, 10 okt 2009)

Page 71: Workshop Social Media Vrijwilligers NFK

71Zorg 2.0: sociale netwerken (NFK, 10 okt 2009)

De consument heeft controle over welke informatie er in de 'kluis' gaat en wie welke informatie mag inzien.

Page 72: Workshop Social Media Vrijwilligers NFK

Personal Gezondheidsdossier (PHR)

72

Google Health

Page 73: Workshop Social Media Vrijwilligers NFK

Persoonlijk zorgdossier PGD

73Zorg 2.0: sociale netwerken (NFK, 10 okt 2009)

Toekomst? Je beheert je eigen online Persoonlijk Gezondheids Dossier (PGD*), waarin je zelf alle informatie opslaat, waarin je je eigen sociale netwerk toelaat en waarin je de regie hebt en professionals als partner met jou samenwerken.

Voorbeelden Google Health en Microsoft Health Vault

* ook wel: PHR Personal Health Records

Page 74: Workshop Social Media Vrijwilligers NFK

Droom of hel: iedere patiënt zijn eigen "gezondheids-informatie manager" ?

74

Page 75: Workshop Social Media Vrijwilligers NFK

Presentatie

I Twee vragenII Ontmoet CaraIIIZorg 2.0IVDiscussie

75Zorg 2.0: sociale netwerken (NFK, 10 okt 2009)

Page 76: Workshop Social Media Vrijwilligers NFK

Discussie

Zorg 2.0: sociale netwerken (NFK, 10 okt 2009) 76

Page 77: Workshop Social Media Vrijwilligers NFK

1

Zorg 2.0: sociale netwerken (NFK, 10 okt 2009) 77

Page 78: Workshop Social Media Vrijwilligers NFK

Is uw doelgroep zoals Cara?

78Zorg 2.0: sociale netwerken (NFK, 10 okt 2009)

vaardigsociaal verbondenactiefonlinezelfmanager in de dop

...etc

Page 79: Workshop Social Media Vrijwilligers NFK

79

Zorg 2.0: sociale netwerken (NFK, 10 okt 2009)

"Meegaan met je tijd" , Marius van Dokkum (2006)

of...

Page 80: Workshop Social Media Vrijwilligers NFK

2

Zorg 2.0: sociale netwerken (NFK, 10 okt 2009) 80

Page 81: Workshop Social Media Vrijwilligers NFK

Zorg 2.0: sociale netwerken (NFK, 10 okt 2009) 81

Patient 2.0Arts 2.0

Verpleegkundige 2.0Mantelzorger 2.0

Familie 2.0Vrijwilliger 2.0

Moet iedereen veranderen?

Page 82: Workshop Social Media Vrijwilligers NFK

3

Zorg 2.0: sociale netwerken (NFK, 10 okt 2009) 82

Page 83: Workshop Social Media Vrijwilligers NFK

Klassieke taken patiëntenvereniging

Zorg 2.0: sociale netwerken (NFK, 10 okt 2009) 83

1

2

3

Page 84: Workshop Social Media Vrijwilligers NFK

Effect zorg 2.0 op deze taken

84Zorg 2.0: sociale netwerken (NFK, 10 okt 2009)

groot ? klein

informatie X

dienstverlening X

lotgenotencontact X

belangenbehartiging X

Page 85: Workshop Social Media Vrijwilligers NFK

Soorten informatie

1 Medische informatie2 Ervaringsinformatie3 Keuze-informatie (kwaliteitsinfo)

Dit wordt nu nog meestal apart aangeboden.Patient 2.0 zoekt veel meer de samenhang.Welke rol speel u hierbij?

85Zorg 2.0: sociale netwerken (NFK, 10 okt 2009)

Page 86: Workshop Social Media Vrijwilligers NFK

4

Zorg 2.0: sociale netwerken (NFK, 10 okt 2009) 86

Page 87: Workshop Social Media Vrijwilligers NFK

Heeft u inzicht in het gedrag en behoefte

van uw leden (en niet-leden)?

Wat doen zij momenteel op internet? Wat willen zij binnenkort online doen?

Wat meet & weet u van dit gedrag?

Welk gevolg heeft nieuw gedrag voor uw manier van werken?

Welke partners zijn er voor u?

87Zorg 2.0: sociale netwerken (NFK, 10 okt 2009)

Page 88: Workshop Social Media Vrijwilligers NFK

Samenvattend

1. Zijn we klaar voor de zorg 2.0 en patient 2.0?

2. Gaat het bij Zorg 2.0 om de patient of om alle betrokkenen?

3. Wat betekent Zorg 2.0 voor uw patiëntenvereniging?

4. Wat weet u van uw leden en niet-leden?

5. Wat verwacht u van de NFK?

88Zorg 2.0: sociale netwerken (NFK, 10 okt 2009)

Page 89: Workshop Social Media Vrijwilligers NFK

Dank voor uw aandacht

Bartho [email protected]

89Zorg 2.0: sociale netwerken (NFK, 10 okt 2009)