Slides killian (pdf)

download Slides killian (pdf)

of 41

 • date post

  11-Jun-2015
 • Category

  Business

 • view

  366
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Slides killian (pdf)

 • 1. Interveniren bij verandering Crowdale college 11.02.2014! dr. Kilian Bennebroek Gravenhorst! PlusPulse - Sioo!

2. Wilian isK ieneb Benrave ekG rost? hor n 3. Even voorstellen Fascinatie: realiseren van complexe veranderingen! Ambitie: bijdragen aan behalen gewenste resultaat! Allergie: lelijkheid en verspilling! 4. Agenda Interveniren en interventies! Interventies in soorten en maten! Veranderstrategie en interventies! Kiezen van interventies! Opeenvolging van interventies! Voorbeelden en praktijkverhalen! 5. Poll:Eersteverkenning >>clickopjouwantwoord Wiehee:erervaringmetinterveniren? a. b. c. d. e.Geen Weinig Redelijkwat Veel ZeerveelCrowdale.com-Verandermangement2014-01 6. Een greep uit de literatuur Vier boeken 400 interventies! 7. Inzicht onderzoek cultuurverandering Zes categorien interventies (165T / 48S):! 1. Interactieve interventies (49T / 12S)! 2. Betekenisvolle interventies (30T / 9S)! 3. Leerinterventies (24T / 8S)! 4. Structurele en instrumentele interventies (24T / 9S)! 5. Conict interventies (23T / 5S)! 6. Machtsinterventies (15T / 5S)! ! T = Totaal aantal in deze categorie" S = Soorten interventies binnen deze categorie! 8. Wat succesvolle leiders doen Krachtige mix door aandacht voor:! Aanleiding voor de verandering! Verhouding tussen harde en zachte interventies! Relatie veranderaanpak en interventies! Timing en volgorde! Eigen en persoonlijke stijl! Congruentie als invuloefening of kunst?! 9. Interveniren en interventies Interveniren! Bewust ingrijpen in een situatie met als doel het functioneren van een organisatie verbeteren! ! Interventies! Geplande gestructureerde activiteiten om organisaties, afdelingen, groepen en individuen aan te zetten tot verbetering (verandering, vernieuwing) en daarin te ondersteunen! ! 10. Waarom is dit een interventie? 11. Bekende ordeningen Scope:" organisatie, bedrijfsonderdeel, afdeling, duo/trio, individu! Thematisch:" strategie, structuur, technologie," cultuur, werk! Paradigmatisch:" Appreciative, Large Scale, Lean, Prince2! 12. Ordeningen in collegereeks Fasering/reisplan:" Van orinteren t/m realiseren" ! Assignment:" Verandervizier Interactie, Cognitie, Procesankering, Procesontwerp! WAARTOE?! Doel! Richting! Verlangen! Verandervizier:" Waarom, Waartoe, Wat, Hoe, Wie?!Toekomst! ! ! !Ambities! ! ! !WAT?!HOE?!WIE?!Veranderagenda! Organisatorische aanpassingen!Strategie, losoe! Tijdspad! Interventies!Eigenaarschap! Rolverdeling! Commitment!WAAROM?! Aanleiding! Noodzaak! Kans!INHOUD!(veranderhistorie)!! ! ! Beleving!PROCES!PERSOON!Heden! . . . . . . .! Verleden!Sturen en regelen van verandering Sturen en regelen:" Voordenk en doordenk interventies!Omgevingsanalyse !! Orinteren! Diagnosticeren! Richting bepalen! Sturen !!Realiseren!Regelen!Evalueren! (voordenken) !(doordenken) ! 13. Ready,Set,AcHon! >>typeinhetchatvensterWathebjeeraanomeenintervenHetekunnen typeren?Crowdale.com-Verandermanagement 2014-01 14. Belang van ordeningen Verschil tussen interveniren en maar wat doen:! Bewuste inzet! Heldere focus! Beredeneerde activiteit! Samenhang met andere activiteiten! Waar ben je aangeland in je reis / verhaal?! Wat is de focus van je interventie?! Wie heb je nodig om (een stapje) verder te komen?! Hoe geef je dan een activiteit vorm zodat die helpt?! 15. Verandervizier WAARTOE?! Doel! Richting! Verlangen!Toekomst! ! ! !Ambities! ! ! !WAT?!HOE?!WIE?!Veranderagenda! Organisatorische aanpassingen!Strategie, losoe! Tijdspad! Interventies!Eigenaarschap! Rolverdeling! Commitment!WAAROM?! Aanleiding! Noodzaak! Kans!INHOUD!(veranderhistorie)!! ! ! Beleving!PROCES!PERSOON!Heden! . . . . . . .! Verleden! 16. Interventies bij de vijf vragen Waarom veranderen?!Omgevingsanalyse! Organisatiediagnose! Klantenonderzoek!Waartoe veranderen?!Marktonderzoek! Scenarioplanning! Future search!Wat veranderen?!Procesanalyse (klant tot klant)! Werken met organisatiemodellen! Simulaties!Hoe veranderen?!Veranderplan en fasering! Veranderorganisatie, begeleidingsteam! Monitoren van het invoeringsproces!Wie veranderen?!Krachtenveldanalyse, spelers in speelveld! Opleiding, training in kader van verandering! Loopbaanontwikkeling! 17. Sturen en regelen van verandering Omgevingsanalyse !! Orinteren! Diagnosticeren! Richting bepalen! Sturen !!Realiseren!Regelen!Evalueren! (voordenken) !(doordenken) ! 18. Veranderplan in stappenTeam ontwikkeling Nieuwe structuur Uitwerking doelen Doel bepaling Diagnose Conferentie 19. Sturen van teamontwikkeling Organisatie- en teamdoelen Taken en taakverdeling Werkuitvoering Kennis & vaardigheden teamleden Overleg en afstemming Succes en faalfactoren Planning Teamplan Start Team 1Evaluatie Realisatie Uitwerking doelen 20. Sturen van teamontwikkeling Organisatie- en teamdoelen Taken en taakverdeling Werkuitvoering Kennis & vaardigheden teamleden Overleg en afstemming Succes en faalfactoren PlanningEvaluatie Realisatie Uitwerking doelenTeamplan Start Team 1Leidinggevende met team 21. Sturen van teamontwikkeling Organisatie- en teamdoelen Taken en taakverdeling Werkuitvoering Kennis & vaardigheden teamleden Overleg en afstemming Succes en faalfactoren PlanningWorkshop met andere teams Evaluatie Realisatie Uitwerking doelenTeamplan Start Team 1Leidinggevende met team 22. Sturen van teamontwikkeling Conferentie met alle teams Organisatie- en teamdoelen Taken en taakverdeling Werkuitvoering Kennis & vaardigheden teamleden Overleg en afstemming Succes en faalfactoren PlanningWorkshop met andere teams Evaluatie Realisatie Uitwerking doelenTeamplan Start Team 1Leidinggevende met team 23. Sturen van teamontwikkeling Conferentie met alle teams Organisatie- en teamdoelen Taken en taakverdeling Werkuitvoering Kennis & vaardigheden teamleden Overleg en afstemming Succes en faalfactoren PlanningWorkshop met andere teams Evaluatie Realisatie Uitwerking doelenTeamplan StartLeidinggevende met teamTeam 1 Opleiding voor leidinggevenden: van baas naar coach / teamleider 24. Kiezen van interventies Aansluiten bij het vraagstuk! Aansluiten bij eigen visie en vaardigheden! Aansluiten bij visie opdrachtgever! Aansluiten bij de aanpak van veranderingen! Aansluiten bij de fase van de verandering! Aansluiten bij eerdere interventies! Of juist bewust kiezen om niet aan te sluiten! 25. Verdieping Kiezen voor een interventie gaat dus over:! Bewuste inzet! Heldere focus! Beredeneerde activiteit! Samenhang met andere activiteiten!! Beoordeel je keuze voor je laatste interventie:! Niet van toepassing (niets gedaan of deed maar wat)! Niet tevreden ! (had beter gekund op aantal criteria)! Tevreden! ! (meeste criteria wel ok)! Zeer tevreden ! (goed voorgedacht over alle criteria)! 26. Regelen van verandering Tijdens verandering volgen hoe het gaat! Op inhoud, proces, persoon! Monitoren van:! Koers en gewenste voortgang! Belemmeringen en succesfactoren! Betrokkenheid en weerstand! ! Breng in beeld hoe het veranderverhaal uitpakt in de praktijk, hoe kijken verschillende betrokkenen ernaar?! Met als doel om bij te sturen of scherper te krijgen hoe je de gewenste verandering dichtbij brengt! 27. Meten en intervenirenMeten! ! Onderzoekers logica! Meetgegevens centraal! Informatie is eindpunt! Bedoeld voor leiding! Weining gericht op verbetering! Focus op rapportage! !Interveniren! ! Veranderkundige logica! Betekenisgeving centraal! Informatie is input voor dialoog! Bedoeld voor verstrekkers van info! Gericht op realiseren verandering! Focus op actie! ! 28. Leren interveniren Lezen over theorie en praktijk! Veel inspiratie voor handen, weet waar je naar zoekt, vind je weg in de literatuur, op het web, vraag collegas, lees gericht" ! Samenwerken! Met ervaren collegas om van af te kijken en collegas die het anders aanpakken. Wat doen zij en vooral waarom doen ze het zo, wat zijn hun overwegingen?" ! Zelf ontwerpen! From scratch of door creatief hergebruik, dwing jezelf te expliciteren wat je redenering is! 29. Een interventie ontwerpen Wat is het doel van de interventie?! Welke acties zijn nodig om dat doel te bereiken?! Wat is een logische volgorde van activiteiten?! Welke fasering en planning passen daarbij?! Welke personen nemen deel?! Wat is de opdracht of de vraag die zij krijgen?! Hoe wordt het resultaat vastgelegd?! Welke communicatie is nodig?! Wanneer eindigt de interventie?! 30. Voorbeelden en praktijkverhalen En?! Leiderschapskubus! Waarderend interviewen van collegas! Regieteam leert redenering met opdrachtgevers! Voor- en najaarsconferenties top 100! Verandermonitor ! Visualisatie van een leertraject! 31. Bewustzijn en repertoire ontwikkelen Logboekje! Welke interventie heb ik gedaan en waarom?! Wat werkte goed en hoe komt dat?! Wat is mijn aandeel en wat deden anderen?! Wat neem ik mee naar volgende interventie?" ! Tips! Herhaal vragen om routine te ontwikkelen! Organiseer feedback! Lezen en samenwerken met anderen ! 32. Terugblik Assignment 3 & 4 33. Assignment3 1. Beschrijf hoe op dit moment de verdelingPeople,Planet,Protin een belangrijke strategische keuze verwerkt is in het bedrijf waar je werkt (veronderstelling prot zal de meeste nadruk krijgen en people en planet zijn ondergeschikt).# 2. Geef aan wat er gebeurt wanneer je een variant maakt waar meer dan nu de nadruk op ligt opPlaneten geef aan welke nieuwe markten hierbij in het vizier komen en welke andere stakeholders hierbij in het netwerk komen van de onderneming.# 3. Doe hetzelfde voor de nadruk opPeople.Wat voor implicaties kan dit hebben voor het aantrekken van competente medewerkers in het bedrijf?Course Verandermanagement 201401 - Crowdale.com 34. Assignment3-PetraPetersen 1.DePvanPeoplekrijgtvorminfocusopduurzameinzetbaarheidvanmedewerkers.Het verandervraagstukdatikcentraalhebgesteldindezeleergangisdaarvaneenvoorbeeld:professionalisering vanmedewerkersfaciliterenensHmulerenomzomedewerker