Chemie Slides BPS 09

download Chemie Slides BPS 09

of 242

Embed Size (px)

Transcript of Chemie Slides BPS 09

 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  1/242

  Terug naar eerste pagina

  ChemieBert Pauwels1. Inleiding (p5-6)

  - Opbouwvan de materie- Scheikundige processen, reacties en eigenschappen- Veiligheidmet chemische stoffen

 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  2/242

  Terug naar eerste pagina

  Cursus

  Oefeningen !! Tabel van Mendeljev !!

  Overleg ! Het niveau => Vragen van de & de !!!!!!!!!!!!!!

 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  3/242

  Terug naar eerste pagina

  Krantenartikels

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:Methyl-isocyanate.png
 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  4/242

  Terug naar eerste pagina

  Krantenartikels

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:Phosgene-dimensions-2D.pnghttp://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:Methyl-isocyanate.png
 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  5/242

  Terug naar eerste pagina

  Chemie

  Bert Pauwels

  2. Materie (p8)Aggregatietoestanden (fysisch) (p8)

  Elementen / Zuivere stof / Mengsel (p10)Verbinding / Moleculen (p14)

 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  6/242

  Terug naar eerste pagina

  Aggregatietoestanden(fysisch)

 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  7/242Terug naar eerste pagina

  Aggregatietoestanden(fysisch)

  Ethanol : http://nl.wikipedia.org/wiki/Ethanol

  Water http://nl.wikipedia.org/wiki/Water

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Ethanolhttp://nl.wikipedia.org/wiki/Waterhttp://nl.wikipedia.org/wiki/Waterhttp://nl.wikipedia.org/wiki/Ethanol
 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  8/242Terug naar eerste pagina

  Elementen

 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  9/242Terug naar eerste pagina

  Elementen

  Alle elementen zijn opgebouwd uit 3 elementaire deeltjes :-Protonen p+-Neutronen n-Electronen e-

 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  10/242Terug naar eerste pagina

  Naamgeving

  Latijn: Au = aurum = goud Pb = plumbum = lood

  Ontdekker of land van herkomst Es = Einsteinium Eu = Europium

  Eigenschap van de stof Xe = xenon = vreemd

  Ba = barium = zwaar Sterren

  U = uranium Pu = plutonium

 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  11/242Terug naar eerste pagina

  Afkortingen

  1 hoofdletterVb. S (zwavel)

  1 hoofdletter + 1 kleine letterVb. Si (silicium)

 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  12/242Terug naar eerste pagina

  De eerste 20 elementen

  van het PSE Rangschikking volgens # protonen H-atoom = 1 proton Ca-atoom = 20 protonen

  # n varieert, geen vaste regel # e = # p (neutraal) Kern = cluster p en n (zwaartekracht) e bewegen rond kern in bepaalde banen

  Middelpuntsvliedende kracht -> buiten

  Gravitaire kracht

 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  13/242

  Terug naar eerste pagina

  105 Elementen

  Metalen (ca. 80) Vaste stoffen (Hg)

  Metaalglans

  Ondoorzichtig

  Vervormbaar

  Warmtegeleidend

  Stroomgeleidend

  Edele: Au, Ag, Pt

  Onedele: Al, Na, Ka,Mg

  Niet metalen Gassen (Cl, O, F, H)

  vaste stoffen metlaag Tsmelt(P, S, I)

  Broom vloeibaar

  Inerte edelgassen:He, Ne, Ar, Kr en Xe

  Metalloden = zowel metaal

  als niet metaal karakter

 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  14/242

 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  15/242

  Terug naar eerste pagina

  De metalengeven graag e- af !!!

 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  16/242

  Terug naar eerste pagina

  De niet metalennemen graag e- op !!!

 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  17/242

  Terug naar eerste pagina

  De edelgassen

 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  18/242

  Terug naar eerste pagina

  Metalloden

 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  19/242

  Terug naar eerste pagina

  Aggregatietoestand

  elementen

  0

 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  20/242

 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  21/242

  Terug naar eerste pagina

  Verbindingen/ Moleculen

 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  22/242

  Terug naar eerste pagina

  Verbindingen/ Moleculen

 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  23/242

 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  24/242

  Terug naar eerste pagina

  Zuivereen onzuivere stoffen

 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  25/242

  Terug naar eerste pagina

  Zuivere en onzuiverestoffen

 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  26/242

  Terug naar eerste pagina

  Zuivere en onzuiverestoffen

 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  27/242

  Terug naar eerste pagina

  Zuivere en onzuiverestoffen

 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  28/242

 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  29/242

  Les 1 12 13

 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  30/242

  Terug naar eerste pagina

  ChemieBert Pauwels3. Atoombouw en PSE (p19)

  Les 1 12-13

 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  31/242

  Terug naar eerste pagina

  Atoom kleinste deeltje van een element dat

  nog alle chemische eigenschappendraagt

  Grieken : atomos = ondeelbaar Thomson (1898) : krentenbollen,

  alles buigt af ... (is niet!)

  Rutherford (1906) : gouden folie met-stralen (lading +2) beschieten.Traject van -geladen deeltjesonderzoeken, meeste los door folie

 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  32/242

  Terug naar eerste pagina

  Atoommodel Rutherford

 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  33/242

  Terug naar eerste pagina

  Atoommodel Rutherford

 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  34/242

  Terug naar eerste pagina

  Besluit over atomen

  1. Ijle structuur, meeste stralen gaaner los door

  2. -deeltjes worden afgebogen, dusin kern zeer dichte massa diepositieve lading bezit

  3. Elektrisch neutraal, dus zwermnegatieve elektronen rond dekern met geringe massa(evenwicht middelpuntsvliedendekracht en aantrekkingskracht)

 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  35/242

  Terug naar eerste pagina

  Grootte atoom

  10-10m 3x10-2m

  0,65x10-1m 1,3x107m

  En een atoom bestaat uit NOG kleinere deeltjes : Welke ??

  Hoe groot ??

 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  36/242

  Terug naar eerste pagina

  Uitzicht atoom

  Kleine zware kern, positief geladen

  Elektronenwolk (mantel), negatiefgeladen, elektronen draaien rondkern op grote afstand

  Kern-diameter : 1,615 fm (10-15

  m) : 20 000 keer zo klein als het atoom

  10-14m

  Diameter kern

  10-10m = 1

  Diameter atoom

 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  37/242

  Terug naar eerste pagina

  Subatomaire deeltjes

  Atoom

  Kern (nucleus)Positief geladen

  ElektronenNegatief geladen

  ProtonenPositief geladen

  NeutronenZonder lading

  stabiliteit

  Nucleonen of kerndeeltjes

 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  38/242

  At 14

 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  39/242

  Terug naar eerste pagina

  Atoommassa p. 14

  Materie weegt dus Pn en Nn Een atoom weegt een # Pn+Nn

  Een molecuul weegt een # Pn+Nn

  Alles weegt dus ....

  Wordt uitgedrukt in een bruikbaremassa-eenheid i.p.v. 1.66 10-27kg

  u = unit = 1/12-de deel v 612C-isotoop

  ame = atoom massa eenheid (amu = atomic massa unit)

  Getal van Avogadro NA Geeft weer hoeveel units men nodig heeft om 1

  gram massa te verkrijgen

 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  40/242

 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  41/242

 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  42/242

  Terug naar eerste pagina

  De mol als eenheid

  Definitie:n mol van een stofweegt het aantal gram van die stofals aangegeven door de

  molecuulmassa van de stof Andere termen:

  1 mol H2SO4= 98 g

  1 gramion SO42-

  = 96 g1 mol O2= 32 g1 gramatoom O = 16 g

 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  43/242

  Terug naar eerste pagina

  Oefeningen 1-6 p42

 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  44/242

  Terug naar eerste pagina

  Atoomsymbolen

  Atoom = symbool + 2 getallen E = elementsymbool A = massagetal (= protn+ neutrn) Z = atoomnummer (= protn= elektrn) AZ = neutronen PSE = volgens stijgend atoomnummer Enkel Nucleair verandert atomen !!

  EA

  Z

  atoommassa

  atoomnummerElement

 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  45/242

  Terug naar eerste pagina

  Oefeningen Waaruit bestaan volgende atomen?

  Ar

  Ca

  4018

  40

  20

  Massa = 40

  p = e = 20

  n = massap = 20

  Massa = 40

  p = e = 18

  n = massap = 22

 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  46/242

  Terug naar eerste pagina

  Isotopen

  Atomen met zelfde aantal protonen en elektronen

  Verschillend aantal neutronen

  Naamgeving verandert niet m.u.v. het H-

  atoom (massa = 1.01) H = Waterstof (99.985%)

  D = Deuterium (zwaar water) (0.0015%)

  T = Tritium (kunstmatig) (0 %)

  Gemiddelde massa blijft constant

 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  47/242

 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  48/242

  Terug naar eerste pagina

  Vraag:

  1. Krijgen isotopen een nieuweplaats in de tabel van Mendeljev?

  2. Wat stelt de massa voor in detabel van Mendeljev?

  3. Wat kan je vertellen over dechemische eigenschappen van

  een isotoop?

 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  49/242

  Het opbouwprincipe:Les 2 -> 2012

 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  50/242

  Terug naar eerste pagina

  Het opbouwprincipe:memotechnisch trucje

 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  51/242

  Terug naar eerste pagina

  Het opbouwprincipe:memotechnisch trucje

  # e-: s = 2; p = 6; d = 10; f = 14

 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  52/242

  Terug naar eerste pagina

  Opbouw per hoofdschilgerelateerd aan PSE

  Schil Onderschillen + max. # en / schil

  K 1 s1 1 s2 2

  L 2 s2

  2 p6

  8M 3 s2 3 p6 8

  N 4 s2 3 d10 4 p6 18

  O 5 s2

  4 d10

  5 p6

  18P 6 s2 4 f14 5 d10 6 p6 32

  Q 7 s2 5 f14 6 d10 7 p6 32

 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  53/242

 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  54/242

  Terug naar eerste pagina

  Atoommodel Natrium p. 11

 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  55/242

 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  56/242

  Terug naar eerste pagina

  Opbouwprincipe vs PSE

  Verticaal: groepen (zelfde eign) Hoofdgroepen:

  Groep I en II: s2

  Groep III VIII: p6

  Nevengroepen Groep IIIb IIb: d10 Groep Lanthaniden, Actiniden: f14

  Horizontaal: perioden (buitenste schil) Per periode extra buitenste schil bij begin

  bij s1en eindigt bij s2 p6

  Enkele uitzonderingen Volle en halfvolle schillen -> Stabilit

 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  57/242

 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  58/242

 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  59/242

  Terug naar eerste pagina

  Definities

  ElektronenconfiguratieVerdeling van de elektronen over

  de verschillende schillen

  Valentie-elektronenElektronen op de buitenste schil,

  zij bepalen de chemischeeigenschappen van een atoom

  EdelgasconfiguratieAtomen met een volledig bezette

  buitenste schil : 8e- op buitenste

 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  60/242

  Terug naar eerste pagina

  Naamgeving groepenp. 18

  Ia: H, Li, Na, K, Rb, Cs, Fralkalimetalen

  IIa: Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Raaardalkalimetalen

  VIIa: F, Cl, Br, I, Athalogenen

  VIIIa: He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rnedelgassen

 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  61/242

 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  62/242

 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  63/242

 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  64/242

 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  65/242

 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  66/242

 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  67/242

 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  68/242

 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  69/242

  Terug naar eerste pagina

  Covalente binding

  Binding tussen Metaal en niet-metaal Niet-metalen

  EN < 1.7 Edelgasconfiguratie

  Gemeenschappelijk stellen e--paar Covalent: elk atoom levert e-(streep)

  H2, O

  2, H

  2O, NH

  3

  *(Datief covalent: 1 atoom (element)levert volledig e--paar (pijl) Oxozuren, zuuranhydriden)

 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  70/242

 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  71/242

  Les 3,Wk4-> I nog veel Oefn op OG !!

 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  72/242

  Terug naar eerste pagina

  Oxidatiegetal

  Oxidatietrap, oxidatiegraad

  Romeins cijfer

  Door binding: verschuiving elektronenvan atoom met kleine EN naar atoommet grote EN

  Stel verschuiving van e-als volledig

  lading atoom(-groep) wordtvoorgesteld door oxidatiegetal

 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  73/242

  Terug naar eerste pagina

  Oxidatiegetal

  Meerdere verbindingen mogelijk uitzelfde elementen

  Oxidatiegetal = aantal elektronen dat

  een element kan opnemen of afstaan ineen verbinding

  Romeins cijfer

  Nevenreacties Reactieomstandigheden Constante samenstelling

  Specifieke eigenschappen

 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  74/242

  Terug naar eerste pagina

  Oxidatiegetal + I

 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  75/242

 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  76/242

 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  77/242

 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  78/242

  Terug naar eerste pagina

  Oxidatiegetal - II

 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  79/242

  Terug naar eerste pagina

  Enkele vuistregels

  1. Enkelvoudige stoffen: 02. Ganse molecule: 0= som van OG

  van afzonderlijke atomen

  3. Alkalimetalen: +IAardalkalimetalen: +II

  4. H: +IO:II(O

  2(0) en H

  2O

  2(-I))

  5. Ion of geoniseerde groep: ladingvan het atoom of de atoomgroep

 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  80/242

  Geef oxidatiegetallen ind bi di

  Les 3 -> I 2013

 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  81/242

  Terug naar eerste pagina

  gdeze verbindigen

  Kijk ENKEL naar je Tabel van M !!

  H2S

  SO2

  SO3

  PO43-

  Fe3+

  Na2Cr2O7

  HCO3-

  HClO

  COCl2

  H = + I ; S = - II

  S = + IV ;O = - II

  S = + VI ; O = - II

  P = + V ; O = - II

  Fe = + III

  Na = + I ; Cr = + VI ; O = - II

  H = + I ; C = + IV ; O = - II H = + I ; Cl = + I ; O = - II

  Cl = - I ; C = + IV ; O = - II

 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  82/242

 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  83/242

  Terug naar eerste pagina

  Moleculenatomen

  FeS Fe2S3

  Oxidatietrappen ?????

 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  84/242

 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  85/242

 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  86/242

 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  87/242

 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  88/242

  Terug naar eerste pagina

  Meervoudige bindingen

  Dubbele binding: zuurstof Molecuulformule: O2 Structuurformule:

  drievoudige binding: Stikstof Molecuulformule: N2

  Structuurformule:

  |||| OOOO

  |||| NNNN

 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  89/242

 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  90/242

  Terug naar eerste pagina

  Ionen

  Uiteindelijke lading = aantal keerde elementaire lading (+1 of -1)

  Voorbeeld:Al3+Aluminium-atoom waaruit 3 e-

  verdwenen zijn uit buitenste schil

  Voorbeeld: SO42-komt van H2SO4H2SO4 2 H++ SO42-

  Sulfaation heeft lading -2

  Ionen

 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  91/242

  Terug naar eerste pagina

  IonenGeef de OTn

 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  92/242

 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  93/242

 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  94/242

 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  95/242

  Terug naar eerste pagina

  Vraag:

  1. Welke stoffen zijn mono-atomisch ?

 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  96/242

 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  97/242

 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  98/242

  Terug naar eerste pagina

  Voorbeeld MM (H2SO4)

  Atoom Massa

  ame

  Aantal Totaal

  ame

  H 1 2 2

  S 32 1 32

  O 16 4 64

  H2SO4 98

  2

 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  99/242

  Terug naar eerste pagina

  Voorbeeld MM (SO42-)

  Atoom Massa

  ame

  Aantal Totaal

  ame

  S 32 1 32

  O 16 4 64

  SO4

  2- 96

  Elektronen hebben geen gewicht !!!

 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  100/242

 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  101/242

  Terug naar eerste pagina

  Molaire massa (molmassa)

  Massa van 1 mol deeltjesAMC = 12 ame (AtoomM)

  MMC = 12 ame

  MC = 12 gram / mol

  Voorbeeld LiCl:MMLiCl = AMLi+ AMCl (MolekuulM)

  = 7 + 35,5 = 42,5 ameMLiCl = 42,5 g/mol (Molmassa)

 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  102/242

  Terug naar eerste pagina

  Molaire Volume : gassen = 22,41 liter

 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  103/242

  Oefeningen 7-14 p27Les 4 -> I 2013 ideale gaswet nog zien !!! Zwaarder of lichter dan lucht !!!

 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  104/242

  Terug naar eerste pagina

  Oefeningen 7 14 p27

  Oplossing &concentratie 1

 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  105/242

  Terug naar eerste pagina

  concentratie 1

  Meeste reakties : vloeistofn of gasn Tss ionen ! Tss stoffen in oplossing !

  Oplossing = homogeen vloeistof-mengsel van2 of meer stoffen (vast : legering)

  Oplosmiddel (Water, hexaan, bezeen, .) Opgeloste stof Oplossing

  Verzadigd / onverzadigd / oververzadigd Kristallisatie / neerslag

  Oplossing & concentratie 2A

 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  106/242

  Terug naar eerste pagina

  Oplosbaarheid= maximale hoeveelheid stof die

  kan oplossen in een bepaalde hoeveelheidoplosmiddel (gegeven temperatuur en druk) Ionische verbindingen : splitsen bij oplossing

  Meestal goed oplosbaar

  Steeds beetje oplosbaar

  Oplosbaarheids-product : Ksp waarde (zie tabel)

  Oplosbaarheid = g product/100g H2O

  Oplossing & concentratie 2ASlecht oplosbare zouten

 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  107/242

  Terug naar eerste pagina

  Slecht oplosbare zouten ...

 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  108/242

  Oplossing & concentratie 3

 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  109/242

  Terug naar eerste pagina

  Oplosbaarheden

  Afhankelijkheid van de T

  Gassen

  CaCO3

 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  110/242

  Oplossing & concentratie 4

 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  111/242

  Terug naar eerste pagina

  Verdunning (Opgeloste-stof-hoeveelheid = Cte !! )

  1 1 2 2M .V = M .Vmol voor het mol na hetverdunnen verdunnen

 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  112/242

 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  113/242

  Ch i h f ti

 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  114/242

  Terug naar eerste pagina

  Chemische functies

  Vier verschillende groepennaargelang gemeenschappelijkekenmerken in atoomstructuurmet een

  aantal eigenschappentot gevolgZuren

  Hydroxiden

  OxidenZouten

  Organische stoffen

  Zuren en Basen

 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  115/242

  Terug naar eerste pagina

  Zuren en Basen

  Een zuur geeft in water H+

  -ionen vrij. Een base geeft in water OH--ionen vrij.

 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  116/242

  Zuren2012 -> I les 6

 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  117/242

  Terug naar eerste pagina

 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  118/242

 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  119/242

 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  120/242

  Oxozuren of ternaire zuren

 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  121/242

  Terug naar eerste pagina

  Oxozuren of ternaire zuren

  Sterke zuren

  Drie elementen:H = waterstofatoom(-omen)

  R = niet-metaal en zuurstof Extra EN !!

  VormingZuuranhydride + water oxozuur

 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  122/242

  Voorbeelden ternaire

 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  123/242

  Terug naar eerste pagina

  Voorbeelden ternairezuren

  koolzuurarbonaatwaterstofcCOHCOH

  fosforzuurosfaatwaterstoffPOHPOH

  ursalpeterzuitraatwaterstofnNOHHNO

  zwavelzuurulfaatwaterstofsSOHSOH

  chloorzuurhloraatwaterstofcClOHHClO

  2

  332

  3443

  33

  2

  442

  33

  2

  3

  2

  Opsplitsing in ionen!!!

 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  124/242

  Basen

 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  125/242

  Terug naar eerste pagina

  Een base geeft in water OH--ionen

  vrij. Valentie OH-groep = -1

  Metaal + (OH-)groep(en)MOH M++ OH-

  2 soorten:Hydroxidebasen

  Aminebasen

 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  126/242

  Hydroxidebasen

 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  127/242

  Terug naar eerste pagina

  Hydroxidebasen

  Sterke basen

  Twee elementen:M = metaalatoomOH = hydroxidegroep

  VormingMetaaloxide + water hydroxide

  Naamgeving

 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  128/242

  Terug naar eerste pagina

  g ghydroxidebasen

  Element met 1 OG: Element + hydroxide

  NaOH: Natriumhydroxide

  Element met meerdere OG: Grieks telwoord + element + Grieks

  telwoord + hydroxide Fe(OH)2: ijzerdihydroxide

  Element (OG) + hydroxide Mn(OH)3: Mangaan(III)-hydroxide

  Voorbeelden

 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  129/242

  Terug naar eerste pagina

  hydroxidebasen

  droxideijzertrihyhydroxideIIIijzerOHFeOHFe

  xidekoperhydrohydroxideIkoperOHCuCuOH

  ydroxidemagnesiumhOHMgOHMg

  roxidecalciumhydOHCaOHCa

  roxidenatriumhydOHNaNaOH

  )(3

  )(

  2

  2

  3

  3

  22

  2

  2

  Terug naar overzicht basen

  Ionaire bindingen !!!

  Aminebasen

 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  130/242

  Terug naar eerste pagina

  Aminebasen

  Zwakke basen

  Twee elementen:

  NH4 = ammonium-groep OH = hydroxidegroep

  Vorming NH3+ H2O NH4OHAmmoniakgas en water geeft een

  ammoniakoplossing

 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  131/242

  Eigenschappen

 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  132/242

  Terug naar eerste pagina

  Eigenschappen

  Bittere smaak (limonade) pH-papier: veranderen organische kleurstoffen van

  kleur (meestal blauw en paars)

  neutraliseren zuren,

  lossen (langzaam) koolhydraten op,

  lossen eiwitten op (glad gevoel aan je vingers!) ;

  tasten verf en laklagen langzaam aan.

  Alleen de hydroxiden van de alkalimetalen(groep I)zijn goed oplosbaar in water

  NaOH 100%: caustische soda: ontstoppingsproduct

  voor afvoerleidingen, zeer agressief, brandwonden

  Oxiden

 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  133/242

  Terug naar eerste pagina

  Oxiden Verbinding van een element metzuurstof Vorming van oxide = verbranding Oxideren = met zuurstof binden

  Stijgen in OT !!!!!!!!!!!!!!!!!

  OG (O) = - II Niet-metaaloxiden

  zure oxidenzuuranhydriden

  Metaaloxidenbasische oxiden

  Naamgeving oxiden

 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  134/242

  Terug naar eerste pagina

  Naamgeving oxiden

  Element met 1 OG: Element + oxide Na2O: Natriumoxide

  Element met meerdere OG: Grieks telwoord +element + Grieks

  telwoord + oxide CO: koolstofmonoxide CO2: koolstofdioxide Mn2O3: dimangaantrioxide

  Metaalverbindingen Element (OG) + oxide Mn2O3: Mangaan(III)-oxide

  Voorbeelden oxiden

 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  135/242

  Terug naar eerste pagina

  Voorbeelden oxiden

  decalciumoxiCaOOCaoxideIIkoperkoperoxideCuOOCu

  oxideIkoperdedikoperoxiOCuOCu

  oxideIIIijzeroxidediijzertriOFeOFe

  oxideIIijzerijzeroxideFeOOFe

  xidezwaveltrioSOOS

  idezwaveldioxSOOS

  22)(22

  )(24

  )(234

  )(22

  232

  2

  2

  22

  322

  2

  32

  22

  Eigenschappen

 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  136/242

  Terug naar eerste pagina

  Metaaloxidesvormen in water eenbase

  Niet-metaaloxides(zuuranhydrides)vormen in water een zuur

  Terug naar overzicht chemische functies

  Eigenschappen

  NaOHOHONa 222

  4223 SOHOHSO

  Griekse telwoorden

 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  137/242

  Terug naar eerste pagina

  Griekse telwoorden

  1. (Mono)

  2. Di

  3. Tri

  4. Tetra

  5. Penta

  6. Hexa

  7. Hepta

  Terug naar naamgeving oxiden

  Zouten

  Les 7, 2012 -> I

 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  138/242

  Terug naar eerste pagina

  Zouten

  Ontstaan uit een reactie van eenzuur (of niet-metaaloxide)met eenbase (of metaaloxide)

  Covalente binding tussen O en Hwordt vervangen door sterkereionaire binding van O en metaal

  Twee elementen:M = metaalatoomR = zuurrest (bi- of ternair)

  Naamgeving zouten

 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  139/242

  Terug naar eerste pagina

  Naamgeving zouten

  Metaal met 1 OG: Element + zuurrest

  NaCl: Natriumchloride

  Element met meerdere OG: Grieks telwoord +element + Grieks

  telwoord + zuurrest Fe2(SO4)3: diijzertrisulfaat

  Element (OG) + zuurrest Fe2S3: IJzer(III)-sulfide

  Vorming van zouten

 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  140/242

  Terug naar eerste pagina

  Vorming van zouten

  Zuur+ base zout+ waterH2SO4+ Zn(OH)2 ZnSO4+ 2 H2O

  Zuuranhydride+ base zout+ waterSO3+ Zn(OH)2 ZnSO4+ H2O

  Zuur+ metaaloxide zout + waterH2SO4+ZnO ZnSO4+ H2O

  Zuuranhydride+ metaaloxide zoutSO3+ ZnO ZnSO4

  Eigenschappen vant

 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  141/242

  Terug naar eerste pagina

  zouten

  Ionaire kristallijne verbinding

  Kristalrooster

  Afzetting in leidingen (ketelsteen,

  gedestilleerd water , 3S i.p.v. 500 S) Hoog smeltpunt (NaCl = 801 C)

  Stroomgeleidend (gesmolten enopgelost): elektrolyten

  Volledige dissociatie in water NaCl Na++ Cl-

  Oplosbaarheid

 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  142/242

  Terug naar eerste pagina

  Oplosbaarheid

  Ksp = [A].[B]

  Organische Chemie C-chemie : C steeds 4 bindingen

 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  143/242

  Terug naar eerste pagina

  C chemie : C steeds 4 bindingen

  Organische Chemie : Kunststoffen

 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  144/242

  Terug naar eerste pagina

  =

  =

  =

  =

  =

  =PIB-Productie : Principe , p74

 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  145/242

  Reactievergelijking

 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  146/242

  Terug naar eerste pagina

  De twee leden worden verbondendoor een pijltje

  A en B geven C, D en E

  Betekenis: worden omgevormd tot

  Volledig aflopende reactie

  evenwichtsreactie

  2delid of rechterlid (RL)

  Toestand na de reactie

  Nieuwe verbindingen die ontstaan

  Gereageerde stoffen of reactieproducten

  Pijl omhoog: gas (vervliegt)

  Pijl omlaag: vaste stof (neerslag)

  1stelid of linkerlid (LL)

  Toestand vr de reactie

  Nemen deel aan de reactie

  Reagerende stoffen of reagentia

  Reactievergelijking

  MnO2+ 4 HCl MnCl2+ 2 H2O + Cl2

  Reakties : Algemeen E

 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  147/242

  Terug naar eerste pagina

  E

  Eact

  A+B

  C+D

  Massa-bilan

  Energie-bilan

  Snelheid

  Evenwicht

  Wet van Lavoisier

 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  148/242

  Terug naar eerste pagina

  Wet van Lavoisier

  # atomen links = # atomen rechts Er verdwijnen geen atomen

  Er komen geen atomen bij

  stoichiometrische cofficinten = Voorgetallen = # moleculen in vgl

  index = # atomen in molecule

  Gehele getallen (geen kommas en

  breuken)

  Atoombalans = stelsel van vergelijkingen

  Voorbeeld reactievgl.

 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  149/242

  Terug naar eerste pagina

  Voorbeeld reactievgl.

  CO2+ NaOH Na2CO3+ H2O

  aCO2+ bNaOH xNa2CO3+ yH2O

  Opstellen balans per atoomsoort:# Links = # Rechts

  C: 1 a + 0 b = 1 x + 0 y a = x

  O: 2 a + 1 b = 3 x + 1 y

  Na: 0 a + 1 b = 2 x = 0 y b = 2 xH: 0 a + 1 b = 0 x + 2 y b = 2 y

  Index mee in rekening brengen!!!

  Uitwerking

 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  150/242

  Terug naar eerste pagina

  Uitwerking

  C: 1 a + 0 b = 1 x + 0 y a = x O: 2 a + 1 b = 3 x + 1 y Na: 0 a + 1 b = 2 x = 0 y b = 2 x H: 0 a + 1 b = 0 x + 2 y b = 2 y

  Stel a = 1 Als a = 1, dan x = 1(C) Als x = 1, dan b = 2(Na) Als b = 2, dan y = 1(H) De totale vergelijking wordt dan:

  1CO2+ 2NaOH 1Na2CO3+ 1H2O of

  CO2+ 2 NaOH Na2CO3+ H2O

  Voorbeeld 2

 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  151/242

  Terug naar eerste pagina

  Voorbeeld 2

  Al(OH)3+ H2SO4Al2(SO4)3+ H2O

  aAl(OH)3+ bH2SO4xAl2(SO4)3+ yH2O

  Atoombalans:Al:a +0 b = 2 x +0 y a = 2 x

  O: 3 a + 4 b = 12 x + yH: 3 a + 2 b = 0 x + 2 yS: 0 a + b = 3 x + 0 y b = 3 xindex van de groep vermenigvuldigen

  met index van het atoom in de groep

  Uitwerking

 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  152/242

  Terug naar eerste pagina

  Uitwerking

  Al:a +0 b = 2 x +0 y a = 2 x O: 3 a + 4 b = 12 x + y H: 3 a + 2 b = 0 x + 2 y S: 0 a + b = 3 x + 0 y b = 3 x

  Stel a = 1 Als a = 1, dan x = 1/2(Al) Als x = 1/2, dan b = 3/2(S) Als a = 1 en b = 3/2, dan y = 3(H) De totale vergelijking wordt dan:

  1Al(OH)3+ 3/2H2SO41/2Al2(SO4)3+ 3H2O

  2Al(OH)3+ 3H2SO41Al2(SO4)3+ 6H2OGehele getallen !!!X 2

  Wet van behoud vanmassa (L i i )

 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  153/242

  Terug naar eerste pagina

  massa (Lavoisier)

  Massa reagentia = massareactieproduct(en) 55.85gFe+ 32.06gS

  Er wordt geen massa gevormd of

  afgevoerd

  grmgrmgrm FeSSFeFeSSFe 1147

  Synthese van stoffen

 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  154/242

  Terug naar eerste pagina

  Sy t ese a sto e

  Omgekeerde van ontleding

  Waterstofgas + Cloorgas vormen Zoutzuur

  Water + koolstofdioxide vormen waterstofcarbonaat

  VerbindingVerschillende stoffen

  Verbinding of element

  2 2

  2 2 2 3

  2H Cl HCl

  H O CO H CO

  Decomposition: (Ontbinding)Ontleden van (zuivere) stoffen :

 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  155/242

  Terug naar eerste pagina

  ( )

  verbindingen

  Kwikoxide kwik zuurstof

  Calciumcarbonaat ongebluste kalk koolstofdioxide

  water waterstof zuurstof

  2

  3 2

  ()2 2 2

  2 2

  2 2

  T

  T

  stroom

  HgO Hg O

  CaCO CaO CO

  H O H O

  Ontleden van stoffen

 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  156/242

  Terug naar eerste pagina

  Stof andere, nieuwe stoffen

  Verbinding

  = zuiver samengesteldestof en kan verderchemisch ontleed worden

  Verbinding of element

  Element = zuivere enkelvoudigestof en kan chemisch niet verderontleed worden

  HgO

  CaCO3

  H2O

  CaO H2

  CO2 O2

  Hg

  Andere Chemische reacties

 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  157/242

  Terug naar eerste pagina

  Proces waarbij een verandering vanatoomstructuur plaatsvindtVerbreken verbindingen

  Vormen verbindingen Reactievergelijking Soorten:

  Zuur - baseNeerslaggasvormingRedox

 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  158/242

  Soorten reacties

 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  159/242

  Terug naar eerste pagina

  Zuur-base reacties

  Neerslagreacties

  Gasvormingsreacties

  Redoxreacties

 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  160/242

  Zuur-base reactiesneutralisatiereacties (H2O)

 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  161/242

  Terug naar eerste pagina

  neutralisatiereacties (H2O)http://encyclopedia.airliquide.com/Encyclopedia.asp?GasID=27#VaporPressureGraph

  Alleen globale reactie weergeven HCl + NaOH NaCl + H2O Ba(OH)2+ 2 HNO3 Ba(NO3)2+ 2 H2O 2 NH3+ H2SO4 (NH4)2SO4 SO2+ H2O H2SO3 H2SO4+ 2 NaOH Na2SO4+ 2H2O

  CO2+ Ca(OH)2 CaCO3+ H2O Na2O + H2O 2 Na(OH) CuO + 2 HCl CuCl2+ H2O

  Neerslagreacties

 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  162/242

  Terug naar eerste pagina

  g

  AgNO3+ NaCl AgCl + NaNO3 BaCl2+ Na2SO4 BaSO4 + 2 NaCl

  MgSO4+ 2 NaOH Mg(OH)2+ Na2SO4

  Slecht oplosbare producten (zwakkeelektrolyten)slaan neer

  Experimenteel bepaald

  Redoxreacties

 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  163/242

  Terug naar eerste pagina

  De elementen die deelnemen aan dereactie wijzigen van oxidatiegetal tijdensde omzetting

  VerbrandingsreactieBrand,

  Brandbare stof + zuurstof verbrandingsproducten

  Vorming van oxiden

  Roest: 4 Fe + 3 O2 2 Fe2O3

 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  164/242

  Redox

 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  165/242

  Terug naar eerste pagina

  ReductieDalen (reduceren) van OG

  opnemen van elektronen

  OxidatieStijgen (oxideren) van OG

  Afstaan van elektronen

  Voorbeeld 2: BBQ

 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  166/242

  Terug naar eerste pagina

  C + O2 CO2OG 1stedeel 2de deel

  C O2 CO2

  C 0 + IV

  O 0 - II

  Oxidatie

  Reductie

  Voorbeeld 3: LPG,mengsel propaan -butaan

 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  167/242

  Terug naar eerste pagina

  mengsel propaan -butaan

  C3H8+ 5 O2 3 CO2+ 4 H2O

  OG 1stedeel 2dedeel

  Propaan Zuurstof Koolstofdioxide

  Water(damp)

  C -IV + IV

  H + I + I

  O 0 - II - II

  Oxidatie

  Reductie

  Gasvormingsreacties-> Oxido-red-> Zuur/Base

 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  168/242

  Terug naar eerste pagina

  MnO2+ 4 HCl MnCl2+ 2 H2O + Cl2

  Cu + 2 H2SO4 CuSO4+ 2 H2O + SO2

  2 NH 4Cl + Ca(OH)2 CaCl2+ 2 H2O + 2 NH3

  Wat voor reactie is elke reactie hier boven ?

  Weinig oplosbaar gas wordt gevormd.

  Experimenteel bepaald

  Vraag

 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  169/242

  Terug naar eerste pagina

  Lucht bestaat uit zuurstofgas (O2),maar ook en zelfs voornamelijk uitstikstofgas. Waarom staat er geen N2

  in de reactievergelijking bij deverbranding van koolstof of propaan?

  Stikstof neemt niet deel aan dereactie

  Chemie

  Wk 8-> I 2013

 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  170/242

  Terug naar eerste pagina

  ChemieBert PauwelsOmgang met scheikundigeproducten

  Gevaarlijke stoffen

 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  171/242

  Terug naar eerste pagina

  Risico chemische stof afhankelijk van Aard Toestand

  Chemiekaarten

  Fysische, chemische en fysiologischeeigenschappen Mogelijke gevarenen schadelijke werking Opsomming acute gevaren en preventieve

  maatregelen (R & S-zinnen)

  Eerste hulp etikettering

  R- & S-zinnen

  http://images.google.be/imgres?imgurl=http://www.tno.nl/kwaliteit_van_leven/arbeid_en_gezondheid/producten_en_diensten/arbo_informatie/producten/chemiekaarten/Chemie%2BROM.jpg&imgrefurl=http://www.tno.nl/kwaliteit_van_leven/arbeid_en_gezondheid/producten_en_diensten/arbo_informatie/producten/chemiekaarten/index.xml&h=405&w=295&sz=60&tbnid=dUhNodDSBC8J:&tbnh=121&tbnw=88&hl=nl&start=1&prev=/images%3Fq%3Dchemiekaarten%26svnum%3D10%26hl%3Dnl%26lr%3Dlang_de%7Clang_en%7Clang_fr%7Clang_nl
 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  172/242

  Terug naar eerste pagina

  Risk duiden het bijzondere gevaar aan

  Safety geven de veiligheidsaanbevelingen aan

  Verplichte aanwezigheid op gevaarlijkeproducten

  Werkgever: opstellen VIBs (Veiligh. Info Blad : EU) MSDS fiche (Mat. Safety Data Sheet : USA)

  Opsomming Risk- & Safety-zinnen : Vervangen dr Harard- & Precaution-zinnen :

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_actuele_R-zinnen http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_H-_en_P-zinnen

  Producten met hunetiketten en R&S-zinnen

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_actuele_R-zinnenhttp://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_H-_en_P-zinnenhttp://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_H-_en_P-zinnenhttp://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_H-_en_P-zinnenhttp://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_H-_en_P-zinnenhttp://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_H-_en_P-zinnenhttp://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_H-_en_P-zinnenhttp://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_actuele_R-zinnenhttp://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_actuele_R-zinnenhttp://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_actuele_R-zinnen
 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  173/242

  Terug naar eerste pagina

  etiketten en R&S zinnen

  Voorbeeld Chemiekaart

 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  174/242

  Terug naar eerste pagina

  Aceton R 11Licht ontvlambaar R 36Irriterend voor de ogen R 66Herhaalde blootstelling kan een droge of

  een gebarsten huid veroorzaken

  R 67Dampen kunnen slaperigheid enduizeligheid veroorzaken

  S 2Buiten bereik van kinderen bewaren S 9Op een goed geventileerde plaats bewaren S 16Verwijderd houden van ontstekingsbronnen -

  niet roken - S 26Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met

  overvloedig water afspoelen en deskundigmedisch advies inwinnen

  Gevaarlijke stoffen

  http://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_7/aceton.pdfhttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_7/aceton.pdf
 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  175/242

  Terug naar eerste pagina

  Etikettering Schadelijk : Xn Giftig Irriterend : XI Bijtend / Corrosief Gevaar voor milieu Ontvlambaar tot zeer ontvlambaar Brand- en Explosiegevaarlijk

  Radio-actief Elk chemisch product = al dan niet

  combinatie van bovenstaande

  Gevarensymbolen

 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  176/242

  Terug naar eerste pagina

  Gevarensymbolen

 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  177/242

  Terug naar eerste pagina

  evarensym o en :2010(start)-2015-2017(bestaande mengsels)

  !!!

  GHS-norm Globally Harmonised System

  http://www.google.be/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CB8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.interflon.net%2Fnl%2FGHS.html&ei=8OVkTd2aENS0hAeiu42eBw&usg=AFQjCNHgHflHeUl3TtXmrsG5XhH5exYZYghttp://www.google.be/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CB8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.interflon.net%2Fnl%2FGHS.html&ei=8OVkTd2aENS0hAeiu42eBw&usg=AFQjCNHgHflHeUl3TtXmrsG5XhH5exYZYg
 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  178/242

  Terug naar eerste pagina

  e

 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  179/242

  Terug naar eerste pagina

  Schad

  elijkeengiftige

  produ

  cten

  Schadelijke en giftigeproducten

 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  180/242

  Terug naar eerste pagina

  producten Ernstige invloed op gezondheid

  Asbest, alcohol, geneesmiddelen Opname via

  Huid Ademhaling spijsvertering

  Afhankelijk van De aard van het product De dosis (kleine dosis = zeer giftig) De concentratie

  De temperatuur De inwerkingstijd Mens tot mens

  Criteria beoordelingschadelijk en giftig

 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  181/242

  Terug naar eerste pagina

  schadelijk en giftig

  MAC-waarde MaximaleAanvaarde (Allowable) Concentratie

  waarbij persoon 8 uur / dag, 5 dagen / weekgedurende ganse loopbaan mag werken zonder

  invloed op gezondheid Herhaaldelijke blootstelling Uzelf + nabestaanden

  VB : ACETON : MAC 750ppm TLV (->B) Threshold Limit Value (500 ppm) STEL ShortTermExposureLim(550ppm)

  MAC-waarde

 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  182/242

  Terug naar eerste pagina

  huidige kennis

  Geen MAC-waarde kan schadelijk zijn,is niet bewezen

  Eenheid: mg / m

  ppm (parts pro million)

  Detectie Reuk, automatische monitor,

  proefbuisjes, plaketten

  Voorbeeld: vergelijking acuteorale toxiciteit

 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  183/242

  Terug naar eerste pagina

  T+ T Xn

  Zeer

  vergiftig

  Vergiftig Schadelijk

  25 200 2000

  Huidige (EU)

  regelgeving

  5 50 300 5000 ppm

  GHS

  Cat 1 Cat 2 Cat 3 Cat 4

  evaar evaar evaar Waarschuwing

  LD50

  n

 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  184/242

  Terug naar eerste pagina

  Irreter

  ende,b

  ijtende

  ,

  corros

  ieveproducte

  n

  Irriterende, bijtende (Xi)corrosieve producten (C)

 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  185/242

  Terug naar eerste pagina

  p ( )

  Beschadigen van levende weefsels Chemische brandwonden

  Ontstekingen

  Eerste Hulp: Verwijderen kledij

  30 min spoelen met (lauw) water

  Zuren, basen en ammoniakDe gevoeligekijker sluit nu

  best even zijn ogen!!!!

  en

  http://www.eatonhand.com/jpg/JPG00026.JPGhttp://www.eatonhand.com/jpg/JPG00026.JPGhttp://www.eatonhand.com/jpg/JPG00028.JPGhttp://www.eatonhand.com/jpg/JPG00026.JPGhttp://www.eatonhand.com/jpg/JPG00026.JPGhttp://www.eatonhand.com/jpg/JPG00028.JPGhttp://www.eatonhand.com/jpg/JPG00026.JPGhttp://www.eatonhand.com/jpg/JPG00026.JPGhttp://www.eatonhand.com/jpg/JPG00028.JPGhttp://www.eatonhand.com/jpg/JPG00026.JPGhttp://www.eatonhand.com/jpg/JPG00028.JPGhttp://www.eatonhand.com/jpg/JPG00026.JPGhttp://www.eatonhand.com/jpg/JPG00028.JPGhttp://www.eatonhand.com/jpg/JPG00028.JPGhttp://www.eatonhand.com/jpg/JPG00026.JPG
 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  186/242

  Terug naar eerste pagina

  Brand

  -enex

  plosie-

  gevaa

  rlijkep

  roduct

  e

  Brand- en explosie-gevaarlijke producten

 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  187/242

  Terug naar eerste pagina

  g j p

  Oxydatiereactie

  Vuur- of branddriehoekBrandstof: gasvormige, vloeibare

  of vaste stofOxydatiemiddel: Lucht, zuurstof,

  zuren

  Ontstekingstemperatuur: vlam,vonk of warmtebron

  Ontstekingsbron

 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  188/242

  Vlampunt

 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  189/242

  Terug naar eerste pagina

  Flash point

  Laagste Tvloeibare brandstofbij patmwaarbij eenontvlambaar damp-lucht mengsel ontstaatdat door een vonk kan ontstoken worden

  Criterium voor ontvlambaarheid

  Tvlam< 0 C = zeer licht ontvlambaaren(en Tk < 35C)

  Tvlam< 21 C = licht ontvlambaar Tvlam< 55 C = ontvlambaar

  Tvlam> 55 C = brandbaar

  Geen open vuur (oppervlaktetemp)

  Geen vonken

  Niet roken

  Voorbeeld: vergelijking ontvlambarevloeistoffen

 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  190/242

  Terug naar eerste pagina

  0 CVlampunt

  55 C

  F+; R12 F; R11 R10

  21 C

  Huidige regelgeving

  GHSCat 1 Cat 2 Cat 3

  60 C23 C

  Kookpunt 35 C

  Zeer lichtontvlambaar Licht ontvlambaar

  evaar evaar Waarschuwing

  ontvlambaar

  Ontstekings- ofexplosiegrenzen

 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  191/242

  Terug naar eerste pagina

  p g Concentratie damp in lucht

  (volumeprocent) LEL: onderste explosiegrens

  Des te lager LEL, des te kritischer

  N2-deken neemt zuurstof weg UEL: bovenste explosiegrens Poeders: geen explosiegrenzen

  Krachtige explosies Explosiegrenzen tussen

  0.02 en 5 kg / m Diameter < 0.05 mmAarden, reinigen arbeidsplaatsen

  Vlampunt, LEL en UEL

 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  192/242

  Terug naar eerste pagina

  Rijk mengsel:

  Te veel brandstof

  Arm mengsel

  Te veel zuurstof

  Perfect

  Zuurstof-brandstofmengsel

  Een verhoging van detemperatuur bij eenbepaalde damp-luchtconcentratie resulteertmogelijk tot ontbranding

  Zelfontstekingstemperatuur

 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  193/242

  Terug naar eerste pagina

  De Tvloeibare brandstofwaarbij eengas / lucht of damp / lucht mengselvanzelf tot ontbranding komt, zonder dater een ontstekingsbron gebruikt wordt

  Druppel op verwarmde glasplaat Heersende warmte (vijlsel van slijpen,

  schuren, boren, zagen) is voldoende omde zaak in brand te laten vliegen

  Keuze Ex-materiaal

  Explosies

 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  194/242

  Terug naar eerste pagina

  EXPLOSIE

  FysischOverdrukOnderdruk

  Chemisch

  Homogeengelijktijdig

  HeterogeenVanuit punt

  Thermischzelfontbranding

  FotochemischSterk licht

  DeflagratieSubsoon

  (doffe knal)

  DetonatieSupersoon

  Knal

  Gevarenzones

 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  195/242

  Terug naar eerste pagina

  Indeling site op brand- en explosie-gevaar : gassen (vaste stoffen)

  Zone 0 (20) : ontplofbaar mengsel quasialtijd aanwezig

  Zone 1 (21) : Kans op ontplofbaarmengsel reel

  Zone 2 (22) : gedurende korte periodekans op ontplofbaar mengsel

  Zone 3 (23) : risico te verwaarlozen

  Gevarenzone binnen bedrijf

 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  196/242

  Terug naar eerste pagina

  Meten explosiegevaar:Ex-meter

 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  197/242

  Terug naar eerste pagina

  Mengsel wordt in meter gezogen Brandbare bestanddelen worden

  verbrand

  Resultaat = temperatuurverhogingweerstandverhoging Geijkt voor methaan (CH4)

  100% = LEL Bij kleine uitsturing reeds

  voorzorgen nemen

  NFPA

 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  198/242

  Terug naar eerste pagina

  National Fire ProtectionAssociation

  de gevarendiamant

  22.8

  37.893.3

  Andere vorm NFPA

 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  199/242

  Terug naar eerste pagina

  Aceton (1):ontvettingsmiddel

 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  200/242

  Terug naar eerste pagina

  Licht ontvlambaar MAC-waarde > reukgrens

  Pp= 2113 mbar

  Aceton (2)

 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  201/242

  Terug naar eerste pagina

  Zeer brandgevaarlijk

  irriterend

  Aceton (3) Licht ontvlambaarIrriterend

 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  202/242

  Terug naar eerste pagina

  R- & S-zinnen

  NFPA gevarendiamant

  Benzeen (1) (basisproduct in Chemie

 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  203/242

  Terug naar eerste pagina

  Explosie op 13 novemberDe Chinese regering bevestigde paswoensdag dat een grote explosie in een

  petrochemische fabriek tot de vervuiling

  van de rivier Songhua had geleid. Deexplosie op 13 november kostte aan zekervijf mensen het leven.

  Volgens de autoriteiten zitten miljoeneninwoners nog zeker tot vrijdag zonderwater. Veel mensen denken dat hetwatertekort nog veel langer kan duren.

 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  204/242

  Benzeen (3)

 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  205/242

  Terug naar eerste pagina

  Broom (1)

 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  206/242

  Terug naar eerste pagina

  Vloeibaar

  Gevaren

  Broom (2)

 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  207/242

  Terug naar eerste pagina

  Broom (3)

 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  208/242

  Terug naar eerste pagina

  Gevaren

  Aluminium (1)

 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  209/242

  Terug naar eerste pagina

  Aluminium (2)

 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  210/242

  Terug naar eerste pagina

  Aluminium (3)

 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  211/242

  Terug naar eerste pagina

  Continue evaluatie

  Chloor (1)

 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  212/242

  Terug naar eerste pagina

  Chloor (2)

 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  213/242

  Terug naar eerste pagina

  Chloor (3)

 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  214/242

  Terug naar eerste pagina

  Tetrachloorkoolstof (1)Tipp-ex verdunner

 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  215/242

  Terug naar eerste pagina

  Tetrachloorkoolstof (2)

 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  216/242

  Terug naar eerste pagina

  Fenol (1)

 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  217/242

  Terug naar eerste pagina

  Fenol (2)

 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  218/242

  Terug naar eerste pagina

 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  219/242

  Natriumhydroxide (1)ontstoppingsproduct

 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  220/242

  Terug naar eerste pagina

  Vaste stof, wel oplosbaar in water

  Natriumhydroxide (2)

 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  221/242

  Terug naar eerste pagina

  Natriumhydroxide (3)

 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  222/242

  Terug naar eerste pagina

  Natriumhydroxide-oplossing (1)Neutralisatie biologie

 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  223/242

  Terug naar eerste pagina

  Natriumhydroxide-oplossing (2)

 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  224/242

  Terug naar eerste pagina

  Natriumhydroxide-oplossing (3)

 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  225/242

  Terug naar eerste pagina

  Zwavelzuur (1)Neutralisatie biologie

 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  226/242

  Terug naar eerste pagina

  Zwavelzuur (2)

 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  227/242

  Terug naar eerste pagina

  Zwavelzuur (3)

 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  228/242

  Terug naar eerste pagina

  Geen water toevoegen: exotherme reactie

 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  229/242

  Stikstof (2)

 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  230/242

  Terug naar eerste pagina

  Stikstof (3)

 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  231/242

  Terug naar eerste pagina

  Minimumconcentratie zuurstof = 15%

  Geen NFPA

  PBM: persoonlijkebeschermingsmiddelen

 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  232/242

  Terug naar eerste pagina

  Huid Bril

  werkhandschoenen Gelaatsmasker Zuurhandschoenen hittebestendige handschoenen Zuurpak Zuurlaarzen gaspak

  Ademhaling Filter gasmasker: N2, persluchtmasker

  Spijsvertering HANDEN WASSEN voor het eten, drinken en roken

  EINDE

 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  233/242

  Terug naar eerste pagina

  Nu weet je hoe Hij tewerk ging ... .

  Succes !!!

  PIB-Productie : Principe , p74

 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  234/242

  Terug naar eerste pagina

  PIB-Productie : Stappen, p75

 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  235/242

  Terug naar eerste pagina

 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  236/242

  PIB-Productie : H2O - Adsoptie

 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  237/242

  Terug naar eerste pagina

  PIB-Productie : BF3IsoPropanolextractie met H2O als solvent+ Fasescheiding

 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  238/242

  Terug naar eerste pagina

  PIB-Productie : IsoButeen-Destillatie

 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  239/242

  Terug naar eerste pagina

  PIB-Productie : IsoButeen-Destillatie

  TB*

  B4

  B5 C3

  Azeotroop : H2O / Isobuteen

 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  240/242

  Terug naar eerste pagina

  B

  TA*

  A1

  B1

  B2

  B3

  B4

  C1

  C2

  1 2 3

  Tk(IP) = 82CTazeo = 80C

  XB,azeo = 0.32 (molfractie)Tk(H2O) = 100C

  Veiligheidsmatrix

  http://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_7/Kopie%20van%20veiligheidsmatrix.xls
 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  241/242

  Terug naar eerste pagina

  Veiligheidsmatrix.xls

  Veiligheidsmatrix

  http://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_7/Kopie%20van%20veiligheidsmatrix.xlshttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_7/Kopie%20van%20veiligheidsmatrix.xlshttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_7/Kopie%20van%20veiligheidsmatrix.xls
 • 7/22/2019 Chemie Slides BPS 09

  242/242

  Veiligheidsmatrix.xls

  http://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_7/Kopie%20van%20veiligheidsmatrix.xlshttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_7/Kopie%20van%20veiligheidsmatrix.xls