Samenvatting - EVO-jaarcongres 2015 - Steven Gudde

Click here to load reader

Embed Size (px)

Transcript of Samenvatting - EVO-jaarcongres 2015 - Steven Gudde

1. STEVEN GUDDE EVO Jaarcongres, 2015 2. Het verhaal samengevat Organisatiecultuur als magneet voor talent? Zoektocht naar Talent.. Kwestie van Competenties of Cultuur? Wat betekent het n zonder het ander? Welke rol speelt cultuur bij succesvol ondernemen als het gaat om vinden, verbinden en excelleren van talent? En wat betekent dit voor ondernemen zelf en de wijze waarop je stuurt? De wereld verandert sneller en sneller. Dat vraagt om een flexibeler manier van organiseren. Daarbij blijken traditionele organisatievormen steeds minder goed een antwoord te kunnen geven op veranderende omstandigheden. We gaan steeds flexibeler organiseren. De tendens is dat dit voor een deel gebeurd met personeel dat korter blijft, en dat steeds flexibeler verbonden is, in functies die steeds sneller veranderen, met kennis die steeds sneller veroudert. De arbeidsrelatie is daardoor meer dan ooit een tijdelijk gegeven. 3. TIJDELIJKHEID VAN FUNCTIES TIJDELIJKHEID DIENSTVERBAND SCHAARSTE VAN TALENT TRENDS 4. Het verhaal samengevat Flexibeler organiseren We gaan steeds flexibeler organiseren. De tendens is dat dit voor een deel gebeurd met personeel dat korter blijft, en dat steeds flexibeler verbonden is, in functies die steeds sneller veranderen, met kennis die steeds sneller veroudert. De arbeidsrelatie is daardoor meer dan ooit een tijdelijk gegeven Toch moeten organisaties continu blijven beschikken over het juiste personeel lees: talent dat in die korte tijd dat ze er zijn, steeds meer waarde moet leveren. De vraag is daarbij direct wat moet je als organisatie doen om het talent passend in te zetten op de doelstellingen die je hebt? In de wetenschap dat deze organisatie zelf ook continu verandert in structuur, doelstelling, strategie. Als alles tijdelijker wordt, wat is dan nog de constante van een organisatie dat kan dienen als herkenbare basis? In toenemende mate komen we erachter dat dit juist de zachte waarden zijn. De organisatiecultuur blijkt veel constanter te zijn dan vaak wordt aangenomen. Bovendien houdt een Organisatiecultuur zichzelf in stand, ook bij veranderende omstandigheden. Sterker nog; het zijn vaak juist veranderende omstandigheden die de cultuur versterken. De Organisatiecultuur is daarmee een vaste basis van een organisatie binnen die wereld (en organisatie) die continu verandert. Misschien wel de enige. 5. ORGANISATIECULTUUR EEN ORGANISATIECULTUUR IS DE VERZAMELING VAN COLLECTIEVE WAARDEN EN OVERTUIGINGEN DIE EEN ORGANISATIE ONDERSCHEIDT VAN DE REST. DEZE WAARDEN EN OVERTUIGINGEN, BEWUST EN ONBEWUST, VORMEN DE CONTINUE BASIS VAN ELKE ORGANISATIE EN BEPALEN WIE JE BENT. EEN MATCH OP CULTUUR LAAT TALENTEN EN ORGANISATIES EXCELLEREN 6. Ontbijtsessie samengevat Waarden & Cultuur Als die waarden & cultuur zo belangrijk zijn dan heeft dit consequenties voor de wijze waarop wij werven, selecteren en talent verbinden. Terecht kan men zich de vraag stellen of wij dat dan nog wel op de juiste wijze doen? We kijken we traditioneel naar de verkeerde elementen in het profiel van een kandidaat. Immers opleidingen zijn steeds tijdelijker en ervaringen bij andere organisaties steeds minder een goede voorspeller. We moeten meer gebruik maken van de zachte waarden bij werving en selectie. Dit geldt voor de waarden en normen van een kandidaat maar net zo goed als de waarden en normen van een organisatie. Dat begint met het duidelijk maken van wat cultuur nu eigenlijk is en uit welke waarden en normen deze bestaat. Daarbij doelen we niet alleen op de zichtbare waarden zoals deze zijn verankert in structuur en processen of die, die zijn verwoord in een visie of strategie. Het gaat veel meer om de impliciete waarden die niet een, twee, drie zichtbaar zijn. Om deze zichtbaar te maken zul je moeten investeren. Impliciete waarden zijn niet vaag of zweverig. Die zijn hard. En hard nodig om talenten aan je te verbinden om ook in de toekomst te kunnen blijven beschikken over het talent dat nodig is om onderscheidend en succesvol te blijven. 7. OPLEIDING KWALIFICATIES ERVARING, COMPETENTIES GEDRAG WAARDEN OVERTUIGINGEN WERVING & SELECTIE 8. EEN TALENT IS IEMAND DIE OP WELKE WIJZE DAN OOK EEN BIJDRAGE LEVERT AAN HET BEHALEN VAN DE DOELEN EN AMBITIE VAN EEN ORGANISATIE. HIERBIJ KAN IEDEREEN EXCELLEREN OP DE EIGEN VIERKANTE METER, OFTEWEL UITGEDAAGD WORDEN OM TE BLIJVEN WERKEN AAN DE BESTE VERSIE VAN ZICHZELF EN UW ORGANISATIE. TALENT 9. RELATIE & GEDRAG STRUCTUREN & PROCESSEN ORGANISATIECULTUUR WAARDEN & OVERTUIGINGEN 10. TALENTEN DIE KOMEN OM WIE ZE ZIJN, DOEN VOOR UW ORGANISATIE WAT ZE KUNNEN 11. [email protected] @STEVENGUDDE 06-57 99 12 19