Mindmaps INK jaarcongres 2011

Click here to load reader

 • date post

  12-Nov-2014
 • Category

  Business

 • view

  2.192
 • download

  1

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Mindmaps INK jaarcongres 2011

 • 1. Handen uit de mouwen Is het ook w eer te na? Met andere woorden: neemt u de regie in eigen hand, durft u ongebaande paden te bewandelen? Durven we onze eigen rol kritisch te bekijken? Bekomen van de schok? Staan we achteraan of vooraan in de rij als er initiatief genomen moet worden? Wat is de waarde die we bieden aan onze klanten en andere stakeholders; waarde Vrije val gestuit? die onze klanten verder helpt en onszelf inspireert om het beste te geven? Ssst; het C-woord..... Effecten nog dagelijks merkbaar... Wat is het businessmodel dat we hanteren? Kan participatie van klanten, burgers, patinten, werkzoekenden et Vaste zekerheden zijn cetera tot een effectiever en efficinter proces leiden? verdwenen... Kernvragen Zijn anderen te mobiliseren met wie we samen een sterker aanbod aan onze klanten kunnen realiseren? Overleven nog sterker te worden? Kan saamenwerking in de keten tot doorbraken leiden? Dan uit de comfortzone... Wordt daarop gestuurd? Zijn we scherp op de samenhang in onze bedrijfsvoering? Verbinden we inspanningen aan concrete resultaten? Met creativiteit en durf! Krijgen (en nemen) medewerkers de ruimte om te experimenteren en hun talenten te benutten, zodat vernieuwing vorm kan krijgen? De ongebaande paden op.. Benutten we feedback als middel om te Inspiratie uit hindernissen verbeteren en te vernieuwen? Doen we de goede dingen? Whitepapers Discussie INK-JAARCONGRES Werken we goed samen? Actie Startpunt 17 MAART 2011 Conditie van uw Partners DE FABRIQUE, organisatie? Meest fundamentele vraag Performances, UTRECHT Ook met: Netwerk Keten Mindmaps Werkvormen Tijd Simulaties Nog altijd veel Geld Aandacht aan Onwaarschijnlijke Energie modellen Samenhang in bedrijfsvoering Zonder duidelijk verband met Tegendraads denken HOE? strategisch resultaat Veelal sturen op getallen Effecten van nieuw gedrag verkennen Geen cht contact met de stakeholders Ervaringen van toporganisaties Zien of passie en inspiratie ons Onbekende Van kennis en ervaring terug kunnen brengen bij de kern bronnen aanboren ........... Nieuwe inzichten in ontwikkeling van mensen en organisaties. Script mee naar huis Welke rol neemt u? Met suggesties hoe het zou kunnen Einde dag Wie gaat dat Of bepalen anderen dat? allemaal doen? Regie in eigen hand? Puntje van uw stoel DUS: nieuwe Handen uit de mouwen congresformule! We nemen de regiecongresmindmapV2.xmmap - Jerre Lubberts - World of Minds
 • 2. Werk aan de winkel Spelregels veranderen Rollen ter discussie Maatschappij in de steigers Niet meer zo vast Vaste zekerheden Ruud Financieel Stassen Economisch Waait Sociaal het over? Crisis Poli,ek Japan INK-jaarcongres 2011 Ac,e: wie neem ini,a,ef? Regie in eigen hand Overleven Openings presenta,eSterker worden Organisa,e werken aan condi,es Kennis is er Neem de regio in eigen hand Zelfvertrouwen Nu Wat is er nodig? Nodig Lef Werk aan script van de eigen organisa,e Kennis Begin bij je zelf Programma Werk aan de winkel Prak,jk voorbeelden Games INK is er voor steun Mindmaps
 • 3. Extern Wie ben ik? (buiten) Video: Quick x Kan je niet benvloeden society Intern Geen regering Benvloedbaar In Vlaanderen Wl een Albert Heijn winkel Ziel We ben ik echt? (binnen) Wie ben ik Inspireren Hoofd Regie van het leven Hart Spannend Lichaam Voorwaarden Indringend Verantwoordelijkheden en rollen Confronterend Elk gevolg heeV een oorzaak Concreet Je kan (jdens je leven rencarneren Is er leven voor de dood In doen en laten Stap in een nieuw leven Regie in eigen hand Quotes Priv Zonder mensen geen bedrijf Kan dat... Zakelijk Kwaliteit: is meer doen dan de klant verwacht vrijheid? Zelf beslissen Opening Klaar voor wat gaat komen Eigen pad S(mulerende overtuig- Waar een wil is een weg ing 5%: bijv 100% voor gaanIk ben uniek net als iedereen Gedachten en Diverse bedrijven gehad Wel realis(sch zijn 120.000 gedachten overtuigingen Belemmerende over- Op zoek naar vrijheid Ondernemen Ik krijg weerstand tuiging 95%; bijv Vrijheid in denken en doen Kost te veel Inzichten delen Je denkt al(jd, je kan niet niet-denken Op zoek naar vrijheid & regie in eigen hand Wat zijn je top 3 talenten Nee: 25% Geen talent, of toch wel: Susan Boyle Genieten Goed voor land HeeV het leven zin? Haal het beste uit jezelf Talenten Ja: 75% Gezin Jezelf Focus Egosme Werk slimmer/ ecinter, maar niet harder Leven Z INvol? Geef meer Driehoek Goes(ng Drijven ons Heb je er Z IN in? Schrijf je eigen script Plesant Zijn belangrijk voor het leven Wat zijn jouw waarden Vergrijzing Boven de 40 al oud in De waarde van het bedrijf bedrijfsleven Langzaam aan dood gaan Waarde is universeel, maar Op weg gaan naar... ook eigen invulling Waarden Levenslijn Levensverwacht- ing: 0 - 80 jaar Na de 40: dooron- Zit veel poten(eel Erg belangrijk Moeten je eigen waarde Vraag twikkeling overeenkomen met het bedrijf GeldRecruiters: waarom wil jij bij ons werken ZIN van het leven ontwikkelen en ontplooien Scheiding tussen Als je thuis niet func(oneert, dan ook niet op je werk priv en werk Con(nu investeren & durven Vaak sturing op gedrag, kijk ook naar wat er onderhuids is Ziaen we wel op koers? Gedachten INK-jaarcongres 2011 Let op! met op succes blijven drijven Benvloeding door anderen Wat kan ik inzeaen Regie in eigen hand Stop met vergelijken Presenta(e L udo Daems Bedrijven Stop met de zoektocht: je B ENT Accepteren Bewust Wie ben ik Het is goed zo Zorg dat je je eigen doelstelling kunt halen Leer je zelf kennen Reecteer Ik doe er toe Van moeten naar willen Niet meer hebben maar meer Z IJN Ben je tevreden Het ego Maar ook gezamenlijkheid Nelson M andela We ziaen ons vaak zelf Kijk naar je eigen kwaliteit Dalai Lama Grote mensen houden in de weg zichzelf klein Ego Evenwicht Van Rompuy Plezier Etc Uitdaging Wees de regisseur van je eigen leven Crea(viteit Energie dan je ooit hebt gebruikt Ontwikkeling Talent dan je ooit benut Gezin Je hebt meer Kracht dan je ooit hebt gebruik Gezondheid Te geven dan je hebt gegeven Werk Brainstorm Vrijheid Individuen Leuke dingen doen Energie Belangrijkste Energie in het leven Vuur Veiligheid Innerlijk Liefde Mijzelf Durf Het virus: Kwaliteit Lef passie Lagere produc(ekosten Plus Moed Niemand wil bijv: 3% meer omzet Winterbanden Hoe is de rela(e met jezelf Straal dat uit Wat denk je van jezelf? Hou dit vast Tips Ben in beweging Zelf aan de knoppen draaien Gebruik je hoofd Regiekamer Keuze vandaag maakt het verschil Mensen met hoofd naar links Lever bijdragen hebben gestudeerd Zijlijn Ondersteuning Regie in eigen Beleving Waar sta je Of er in midden in Moed hand, hoe en keuze Vrije keuze tussen s(muli en respons Gevoel Toegankelijkheid RechterhersenhelV Pak zelf de regie Sensi(viteit Laat je niet benvloeden Geloof in jezelf Inspira(e Gaat om jou
 • 4. Iedereen erbij betrekken Keten is erg fysiek aanwezig Zich op de keten Keten Vind eigen ketens en ga daar dialoog aan Aanwezige keten Samen werken Communicatie over afdeling Nico Helder Op zoek naar gezamenlijk belang Moderator Over deze Totale kwaliteit Alexis van Dam map Ruimte geven en nemen MindMapper Herkenning Vlucht vooruit Waarom is dat? Wat gaat al goed Faciliteren van verbetering Bewustzijn Je moet elkaar willen vinden Innoveren Autonomie eigen proces Leiderschap Bewustzijn van de keten Nieuw management Strategie In balans brengen Mensen binden Reflex van beheersing Verschil maken Communicerende vaten Niet op delen In je missie blijven Manage het proces op totaal Eigen verantwoordelijk Waar wil je als organisatie voor gaan Zicht op missie en geheel Creeren gemeenschappelijk belang Wat spreekt ons aan in Houding & gedrag Balans zoeken Wat is de verbintenis? dit verhaal? Kennis van het totaal Decentralisatie: ruimte geven en nemen Gevoel van de organisatie Kwaliteit Optimaliseren Moet je zelf last van hebben Tijd Last hebben van fouten Organisatie Vanuit medewerkers zelf Aansturing: gedrag met effecten INK-jaarcongres 2011 Aansturing Mensen kennen Regie in eigen hand Differentiren Waarde Controle is goed, Vertrouwen Bedrijfscultuur Geef het de tijd Bij grote verandering: men trek zich vertrouwen is beter terug in eigen proces Spanningsveld controle en vertrouwenSchenk aandacht aan individueel proces Vertrouwen Controle en vertrouwen is nodig Zichtbaar maken keten: op Wat kunnen we aan anderen detailniveau Hoe botsen controle en vertrouwen > in organisaties meegeven om dit te realiseren? Medeverantwoordelijk voor gemeenschappelijke doelstelling Effecten op het totaal van nieuwe besluiten meenemen Afspraken keten partners Kritisch kijken naar eigen organisatie Ketenbesef Kwaliteit medewerkers & organisatie Last hebben van fouten als het fout gaat Organisatie Waardering ontstaat Feedback op fouten Efficiency geeft ruimte voor kwaliteitverbetering Samenwerken Weten bij wie ze wat moeten doen Balans blijven zoeken Kun je ruimte nemen? Missie Hoe: wat moet centraal wat kan decentraal? Feedback Communicatie Samen afspraken maken over specificaties t.b.v. Wanneer tevreden Gemakkelijker uit te leggen levering aan volgende afdeling Positief aanwende van controle Controle als waarderingsinstrument Zelfsturende professionals hebben geen controle nodig Controle o.b.v. vertrouwen Mate van controle Controle achteraf vs vooraf Communicerende vaten Controle Sturen op einddoelen Per product de mix van sturing Controle en kwaliteitseisen op stellen Bewust goed als je weet hoe het zit
 • 5. Kwantiteit ipv kwaliteit Zo efficient mogelijk werken Samenhang Onderlinge afhankelijkheid Elke organisatie heeft dezelfde dilemmas Afstemming kpis tussen de binnen- en buitenkant Volledige beheersing proces biedt ruimte aan creativiteit en innovativiteit Wat spreekt ons aan in Een muzikant die zijn instrument dit verhaal? beheerst kan pas gaan improviseren Hans Luijten Moderator Wat doet dat met het vertrouwen? Mogelijkheid ontleden wat de oorzaak is van het gevolg Josse Lubberts Over deze MindMapper map Bewustzijn van de gevolgen voor anderen, dat dat aanwezig zou moeten zijn Belangrijk Legenda Weinig invloed op bedrijfsvoering Eindgebruiker INK-jaarcongres 2011 Fragmentatie Bij alle 5 (in de groep) speelt sturen Regie in eigen hand op deelgebieden Is maatwerk Controle is goed, Het is een cultuuromslag die je in de tijd moet maken vertrouwen is beter Dilemma tussen controle Mensen moeten breder kijken dan en vertrouwen de taak van de eigen afdeling Alleen dialoog brengt echter verandering Ontevredenheid Gaat niet Het bewust worden van de De dialoog moet Procesbeschrijvingen geven inzicht vanzelf Kosten georganiseerd worden medewerkers Vertaalslag maken Indv. uit te nodigen Wat kunnen we aan anderen Bij alle organisaties binnen het groepje is het van toepassing Zorg voor ind. bijdrage aan het grote geheel meegeven om dit te realiseren? Leren van je eigen fouten is daarin een goede basis Ja Het gezamelijke doel Mits eindgebruiker geen onderdeel is van het proces Zou dit voor meerdere En mensen Mensen bewustzijn meegeven van het organisaties kunnen werken? Controle en vertrouwen moeten belonen/waardering belang van hun bijdrage aan het geheel gelijk belang hebben Inzicht in de keten Zoeken naar het goede balans tussen procesbeheersing en Ketenbewustzijn het benutten van de professionaliteit van de medewerkers Binnen kaders Uitvoeren tot faciliteren Ruimte bieden aan professionaliteitZelf verbeterkansen opperen Ruimte voor verbetering vanuit werkvloer Optimaal benutten van je ketenpartners binnen het realiseren van je organisatie doelstellingen
 • 6. Lopen tegen grens aan Is bereikt Ontbreekt commitment medewerkers zelf? Is daar wel op gestuurd? Vanuit TNT heel erg sturen op KPIs Commitment Medewerkers betrekken Ruimte Nadenken over het effect wat medewerkers doen Afdeling Keuze centraal stellen Keten Regie afdeling/keten Stap terug durven zetten Focus op keten Remco Liefting Mensen meer ruimte geven Moderator Toegevoegde waarde in de keten Mathieu van der Wal Maar op effectiviteit MindMapper Deze map Wat spreekt ons aan Ligt efficiency achter ons? Jaren 70 Belangrijk in dit verhaal? Legenda De verzender? Niet alleen sturen Is dit wel bekend? Of de ontvanger? of efficiency Weten wie de directe klant is Duidelijk waar deze naartoe gaat? Keten En het effect op die klant Minder zuilen Niet doe ik de dingen goed, maar doe ik de goede dingen Horizontaler denken INK-jaarcongres 2011 Sturen op processen Regie in eigen hand Wie is de klant Markplaats KPIs Klantfocus Controle is goed, Ketendenken vertrouwen is beter Weten waarvoor je het doet Management loslaten Voldoende vrijheid om de dingen te doen je moet doen Afdelingsniveau Zichtbaar krijgen bij medewerkers Bij overheidsinstelling Op teamniveau Wat beteken jij voor de burger? Team Vrijheid van handelen Bijv Daarbinnen kijken wat geregeld is en Denk vanuit de klant waar de vrijheid is Breng de klant naarbinnen Klantfocus