Samenstromen - April 2013

Click here to load reader

 • date post

  22-Feb-2016
 • Category

  Documents

 • view

  226
 • download

  1

Embed Size (px)

description

Samenstromen Clara Parochie April 2013

Transcript of Samenstromen - April 2013

 • SAMENstromenMaandelijks katholiek infoblad

  Paus Franciscus

  Bedevaarten naar Beauraing

  Pinksternoveen

  Aarlanderveen Langeraar Nieuwkoop Nieuwveen Noorden Zevenhoven

  Hoogmade/Woubrugge Leimuiden/Rijnsaterwoude Oud Ade/Rijpwetering Oude- en Nieuwe Wetering/Roelofarendsveen

  JAARGANG 3 NUMMER 3 APRIL 2013

 • Op de tweede lentedag - 5 maart kwam een zwaan uit het water omhoog en klap-wiekte met zn poten roffelend over het water. Een eind verder plofte hij neer bij een jonge zwaan. Die zette zijn vleugels sierlijk omhoog en begon pronkend rond-jes te draaien. De amoureuze zwaan zette eveneens zijn veren op, legde hals en kop achterover en koerste statig naar hetvrouwtje. Ik zette mijn fiets tegen het hek van een weiland. Samen met twee andere jonge zwanen keek ik geboeid toe. Op-eens was het voorbij, dreven ze weg. De lente was nog jong.

  Ik vertel dit vandaag de 13e maart. Het is 56 jaar geleden dat ik op de mooiste lentedag priester gewijd werd. Ik zie nog hoe de jonge vriendin van mijn broer zich op die middag dartel verschool achter het geelwitte vaandel bij de kapel en hoe mijn broer haar onverwacht en gretig kuste. Het ritueel van de liefde.Zelf voelde ik me plechtig die dag. Ik kende nog geen warmte. Ik moest mijn plaats nog vinden tussen God en de men-sen. Ik was nog jong.

  Nu, in 2013, zie ik die zwaan als een on-misbaar stukje van de schepping. Van alleeeuwigheid af stond vast dat hij op de 5e maart klapwiekend en roffelend zijn metgezel voor het leven ging zoeken. God was daarin aanwezig zoals hij liefdevol deelgenoot was van alles wat mijn broer en zijn vrouw meemaakten, in hun 55 huwelijksjaren, met kinderen enkleinkinderen.

  Op het moment dat wij volop bezig zijn met de Samenstromen van april is het buiten koud en guur. Maar toch, de natuur ontwaakt en er ontstaat nieuw leven. In de planten- en de dierenwereld. We kijken vooruit naar het Hoogfeest van Pasen, daar waar, zoals u kunt lezen in het pastoraal woord, het licht van de nieuwe dag opgaat.We zijn blij met onze nieuwe paus, Franciscus. En dan eind van de maand ook nog een nieuwe koning en koningin. Kortom, genoeg nieuws om op terug te kijken en naar vooruit te kijken.Over sommige van deze zaken leest u in dit nummer, maar er zullen er ook op andere wijze tot u komen.Wij wensen u veel leesplezier en natuurlijk een Zalig Pasen.

  De centrale redacteuren van deze maand, Sonja van Smoorenburg en Bep Verdel

  Van de redactie

  Clara & Franciscus federatie

  DE ZWANENDANS

  I N H O U D FEDERATIENIEUWS

  Van de Redactie

  Column Dirk Koster

  Overweging Pastoraal

  Pastorale Noten

  Groeien in geloof

  Een Ontmoeting met...

  PAROCHIENIEUWS

  Nieuws uit de verschillende kernen

  VERDER FEDERATIE

  Spraakwater

  Algemeen nieuws Leesrooster Kerkrooster Samen onderweg Jongeren

  CoverfotoVoorjaar, Joke Dingelhoff-Spruyt

  2

  God leeft in mij en doordringt mij. Wij zijn geschapen om n te worden met Hem.Voor God bestaat geen tijd. Toen het heelal ontstond vanuit Zijn onstuitbare liefde, waren wij al daarin besloten, voor altijd. In dat vertrouwen mogen wij leven en elkaar liefhebben en verbinding voelen met alles wat bestaat..Dit is de diepste betekenis van Pasen.

  Dirk Koster osfs

 • OVERWEGING Pastoraal

  3SAMENstromen april 2013

  Ook benieuwd naar het nieuws uit de andere kernen van onze federatie?Op WWW.CLARAENFRANCISCUSFEDERATIE.NL kunt u de versie van de andere parochie lezen.

  Al onze kerken zijn gericht naar het Oosten. Daar waar het licht van de nieuwe dag opgaat. Dat van de Paasmorgen, de eerste dag van de week. Het licht van Christus verrijzenis.Al ons bidden en ons vieren reikt dr naar uit. En ook ons geloof, dat er een is van vertrouwen en hoop, vol belofte.

  Voor Pasen gaan we met Jezus een weg. Door het duister, door lijden en dood heen.Om opneuw te leven. We vieren Zijn verrijzenis, de overwinning van de dag op de nacht. Dat Gods liefde strker is dan kwaad en zonde. Een positief geloof dat mensen samenbrengt.In allerlei opzichten een nieuw begin.

  We hernieuwen onze Doopbeloften, ons JA-woord tot God en Jezus kerk.Een nieuw begin in de natuur om ons heen: LENTE, na een lange winter. Wat genieten we daarvan! De zon wordt sterker, klimt hoger en hoger en verwarmt ons hart.

  Een nieuw begin in onze kerk met een nieuwe PAUS. Ook daarin gaan we de toekomst tegemoet, in het licht van de heilige Geest.

  De avond dat ik dit schrijf is er WITTE ROOK in Rome. De radio vertelt het me. Ik veer op en zie op de televisie het St. Pietersplein. De klokken luiden. Ik zie de blijde verwachting van de vele mensen daar; ze komen overal vandaan. Nog niet zolang geleden waren wij zelf daar, op die belangrijke plek voor katholieken. Wat een ervaring zou het zijn om er n te zijn

  HABEMUS PAPAM klinkt het, onder luid gejuich. Dan stapt de nieuwe paus naar voren. Het eerste wat hij doet is met alle mensen eenvoudig het Onze Vader bidden, het Wees Gegroet en het Eer aan de Vader. Een mooi nieuw begin!

  De nieuwe paus koos de naam FRANCISCUS. Een naam vol belofte, met een program. Wij knnen de heilige Franciscus; hij is een van onze patronen. Ik voel me wat vereerd, u toch ook? Gefeliciteerd!

  We wensen en bidden paus Franciscus Gods zegen toe, en heilige Geest voor de kerk die hij dient, die wij samen zijn. Lichaam van Christus in de wereld. In hoofd, hart en handen. Dat we nieuw worden! ZALIG PASEN.

  pastor Anneke Beenakker-Voorn

 • Clara & Franciscus federatie

  Pastorale NOTENChristus is verrezenDe Paasklokken hebben geluid over onze dorpen om te laten horen dat we Pasen vierden, Jezus is door de dood heen gegaan naar het leven bij God. Hij is niet dood, Hij leeft!

  We hopen dat u in staat was om de vierin-gen van de Goede Week te kunnen mee-maken in een van onze parochiekerken. Palmzondag heeft altijd een vrolijke kant met de kinderen die hun Palmpaasstok-ken door de kerk dragen en de Palmtakjes die worden gewijd en uitgedeeld om thuis een speciaal plekje te krijgen. Heel wat kinderen hebben daarna iemand blij kun-nen maken met hun versierde Palmpaas-stok. Op verschillende plaatsen hebben de kinderen die binnenkort hun eerste Heilige Communie doen, een actieve bijdrage geleverd aan de viering van Witte Donderdag of Goede Vrijdag.

  De Paaswake werd gevierd in zes kerken van onze federatie. Vertegenwoordigers van de andere parochiekernen heb-ben aan het eind van de plechtigheid de Paaskaars voor hun kerk in ontvangst genomen.

  Paus FranciscusWoensdagavond 13 maart stond het St. Pietersplein stampvol met mensen. Ze stroomden toe nadat de witte rook meldde dat de kardinalen een nieuwe paus hadden gekozen: Jorge Mario Bergoglio, tot dat moment nog aartsbis-schop van Argentini, die zich laat kennen met de naam van Franciscus (van Assisi). Een naam waarin een programma van eenvoud, broederschap en liefde ligt besloten.

  De manier waarop hij zich presenteerde aan de mensen op het plein en aan alle kijkers via de televisie was ontroerend. Met een eenvoudige charme, dichtbij de mensen, uitnodigend tot gebed. Laten we bidden dat God hem de kracht schenkt om met wijsheid en liefde zijn ambt te vervullen.

  Voor het eerst meedoenIn al onze parochiekernen zijn ouders, kinderen en vrijwilligers met veel plezier in de weer met de voorbereiding op de Eerste Heilige Communie. Op de meeste plaatsen wordt gewerkt met het mooie project van ons bisdom Blijf dit doen!. Het is een uitspraak van Jezus zelf. Hij zegt zijn volgelingen dat ze met elkaar door moeten gaan, samenkomen om te bidden tot God, Jezus gedenken door het brood te delen en omzien naar mensen die te kort komen.

  Er wordt hard gewerkt om de kinderen goed voor te bereiden op die eerste keer dat ze de Heilige Communie zul-len ontvangen. Sommige kinderen zijn

  al vertrouwd met het samenkomen in de viering, voor anderen lijkt het een nieuwe wereld te zijn waar ze binnenstappen. In zes bijeenkomsten proberen we ze binnen te leiden in die wereld van kerk en geloof. Een blijde opgave, die daar natuurlijk niet mee klaar is.

  Federatiereis naar Assisi gaat door!!!Na een drukbezochte informatieavond op 21 februari, zijn de aanmeldingen voor de reis naar Assisi binnengestroomd. Het is daarom nu zeker dat onze bedevaartsreis naar het land van Clara en Franciscus doorgaat. Daar zijn we erg blij om, we verheugen ons erop. In de loop van de maand mei zal er nog een avond zijn voor alle mensen die zich hebben ingeschre-ven. Daarbij zal ook onze gids, de heer Ids Jorna, aanwezig zijn.

  4

  KALENDER APRIL 2013

  Dinsdag 2 april 19.30 uur Alpha cursus Langeraar

  Woensdag 3 april 19.30 uur Schriftinstuif Langeraar

  Dinsdag 9 april 19.30 uur Schriftinstuif Petruskerk

  Dinsdag 9 april 19.30 uur Alpha cursus Langeraar

  Dinsdag 16 april 19.30 uur Schriftinstuif Petruskerk

  Dinsdag 16 april 19.30 uur Alpha cursus Langeraar

  Dinsdag 23 april 19.30 uur Schriftinstuif Petruskerk

 • 5SAMENstromen april 2013

  Grootouders en geloofsopvoeding

  Grootouders krijgen een steeds belangrijker plaats in de geloofsopvoeding van hun kleinkinderen. Veel ouders komen hier steeds minder aan toe, omdat de tijd hen ont-breekt, ze vaak niet precies meer weten hoe ze het doen moeten of ze de verhalen niet zo goed meer kennen. Dan komen de kinderen naar opa en oma toe met hun vragen. Hoe praat je hierover met je kleinkinderen zonder je kinderen te passeren of te kwet-sen? Pastor Charles Horsthuis en mevrouw Els van Zon, gebedsleider uit Leimuiden, willen hierover met u in gesprek gaan.

  Voor wie? Alle grootouders zijn welkomWanneer? Maandag 8 april 2013 om 20.00 uurWaar? Priester Hendrikzaal naast de Sint Jan de Doperkerk in Leimuiden

  GROEIEN in geloof

  Kloosterweekend in Berkel-Enschot

  Ook in 2013 organiseert de Clara en Franciscusfederatie weer een kloosterweekend voor iedereen die dit graag eens meemaakt of weer eens meemaakt. We gaan dit jaar naar de Abdij Koningshoeven, het klooster van de Trappisten in Berkel-Enschot bij Til-burg. Tijdens dit weekend ervaren we de stilte en het gebedsritme van de Trappisten, bezinnen we ons gezamenlijk, wandelen we in de kloostertuinen, spreken we met een monnik en bezoeken we de abdijwinkel. Begeleiding door pastor Charles Horsthuis.

  Wanneer? Vrijdag 10 mei, 17.00 uur t/m zondag 12 mei, 17.00 uurKosten? 100,00 all-in (exclusief de reis van en naar huis)Opgave? 0172-60 95 38 (maandag-, dinsdag- of donderdagmorgen) [email protected]

  Leven is van zeven dagen

  lief en leed, verdriet en licht,

  als een boek dat voor ons ligt,

  als een blad met open vragen.

  Nu dan midden in ons leven

  noemen wij de naam van God

  als de roepstem van ons lot,

  als een woord aan ons gegeven.

  God van mensen als een wonder,

  niemand weet waarom en hoe,

  komt zijn naam nu op ons toe,

  want we kunnen maar niet zonder.

 • 66

  Clara & Franciscus federatie

  Een ontmoeting met DE TWEE SCHARNIEREN

  Het was de bisschop die het licht gaf aan onze federatie op 1 april 2011, en die het pastorale team schiep en het halve Groe-ne Hart verdeelde in dertien parochieker-nen. En al was hij niet God zelf, hij dacht dat het goed was. Maar hij zag wel dat de pastors hulp nodig hadden. Hij schiep het bestuur en voor elke parochiekern een beheercommissie en een pastoraal be-raad. En weer dacht de bisschop dat het goed was, hoewel de mensen verbaasd en onwennig om zich heen keken.

  Zo begon de federatie. Deze schiep op haar beurt het maandblad Samenstro-men. En ook zij zagen dat het goed was. Zelfs de aftredende Paus verscheen op de voorpagina. Maar toch ontbrak er iets. Er moet zoveel afgesproken en geregeld worden. Wat heb je aan een gastvrije her-berg als de deur niet soepel open gaat? Zakelijk gezegd, er bleek behoefte aan een centraal secretariaat. Een plek waar zaken geregeld worden.

  De bel werd geluid en er werd rondgeke-ken. Trees Zandvliet werd gevonden. Ze deed de administratie in de St. Jacobus-kerk in Oude Wetering, en was sinds 2004 uitvaartleidster in Oude Wetering en Roe-lofarendsveen. Ze zag het als een nieuwe uitdaging en is bereid er 12 uur per week aan te besteden.Ook Tom Zuijdervliet kwam zich melden. Vele jaren fietste hij vanuit Noorden naar Amsterdam, waar hij bij een bank werkte. Hij ging vroeg met pensioen. Hij zocht

  leuke dingen en werd hoofdredacteur van het blad Moving People. Dit is het maandblad van de vereniging Le Cham-pion, de organisator van grote sporteve-nementen als de Dam tot Damloop, de Amsterdam Marathon en op fietsgebied de Ronde van Noord-Holland. Daarnaast zag hij een taak bij het centrale secretari-aat als een welkome aanvulling, en koos voor wekelijks 10 uur.

  Het Koetshuis bleek een prachtige plek. Daar zitten zij maandag-, dinsdag- en donderdagochtend (op dinsdag allebei).Tom en Trees zijn de twee soepele schar-nieren, die niet alleen de deur openhou-den, maar ook alles wat binnenkomt, or-denen en onderling laten functioneren op een prettige manier!

  Waar zijn zij precies mee bezig?Het secretariaat staat in dienst van de federatie. Er is regelmatig contact met het pastorale team en twee keer per jaar is er overleg met het bestuur. En ze staan klaar om de lokale secretariaten en besturen te ondersteunen, ook in financile zaken.

  Een hoofdtaak voor Tom is het rooster, dat elke maand afgedrukt staat in dit blad. Alle wijzigingen van voorgangers en koren, alle vakanties en ziekten, alle beslissingen over vieringen worden ver-werkt, tot aan de sluitingsdag van de kopij. En daarna worden menselijke ver-gissingen en misverstanden opgevangen en geregeld. Tom doet dat correct en

  vriendelijk. Maar het is wel een gevoelige en veeleisende klus.

  Een andere taak is de organisatie van de huwelijksgesprekken die de bruidsparen onder begeleiding in kleine groepen met elkaar voeren. Vanwege het korte tijds-bestek worden afspraken over doop en uitvaart per parochiekern gedaan.De bezoekgroep Nieuwe Stijl, waar steeds meer parochiekernen aan meedoen, wordt eveneens gecordineerd vanuit het secretariaat.Brieven en vieringen die voor alle parochiekernen gelden, worden er centraal gekopieerd.

  Het secretariaat is ook het reisbureau voor de pelgrimsreis in juni naar Assisi.Een werkopdracht voor Trees is de ver-werking van de kerkverlatingen. Tot nu toe zijn er de afgelopen twee jaar 50 adressen die zich uitdrukkelijk wilden laten uitschrijven. Met ongeveer 20 anderen is Trees nog bezig.

  Tenslotte is er de hele onberekenbare en onvermijdelijke administratieve romp-slomp: de website, informatie, onduide-lijkheden, kritische reacties, mensen die hun verhaal kwijt willen, bedelbrieven, vragen vanuit het bisdom, etc. En af en toe tijdrovende interviews, zoals deze! Trees en Tom noemden dat niet. Dat was mijn eigen bevinding, en daarmee besloot ik het gesprek, bedankte beiden voor hun openhartigheid, en opende zelf de deur. En bedacht dat het goed ging met onze federatie!

  Door Dirk Koster osfs

  Het is de eerste lentedag, met paarse krokussen en met de geur van gier over de weilanden. Maandag 6 maart. Ik fiets naar de deftige pastorie van Langeraar die opgeknapt in de zon ligt te blinken. Ik stap af bij het Koets-huis, dat er naast ligt, en wil de deur ingaan van het centraal secretariaat van onze federatie. Maar Tom Zuijdervliet zwaait hem al open. En Trees Zandvliet staat klaar met de koffiekan. Het is een royale ruimte, helder en doelmatig ingericht. Een echt secretariaat. Niet het hart van de federatie, meer het zenuwcentrum! Tom wijst me een stoel.

  Tom Zuijdervliet, Trees Zandvliet

 • Rozenkrans bidden in de meimaandIn de komende meimaand zullen alle wekelijkse vieringen op de woens-dagochtend voorafgegaan worden door het bidden van de rozenkrans. Meer dan ooit heeft het bidden van de rozenkrans zin. Door Het Wees-Gegroet steeds te herhalen creer je immers rust en aandacht om je te verdiepen in wat je uitspreekt en de gedachten die het bij je oproept.

  Op deze manier helpt de rozenkrans je bij het bidden, speciaal tot Maria.Door het herhalen van het gebed richt je je speciaal tot haar en nodig je haar als het ware uit om voor jou een voorspreekster te zijn bij Jezus en God de Vader. Om 8:45 uur beginnen we vr in de kerk, waarna de viering zoals gebruikelijk zal plaatsvinden in de sacristie.

  Aarlanderveen

  DopenOp zondag 17 maart zijn gedoopt:Melle Dox van der Vlugt, geboren op 21 december 2012, zoon van Patrick & Desire en broer van Sasja en Lizzie.Renske Maria Sanders, geboren 18 januari 2013, dochter van Richard & Marja en zus van Maaike.Vivinne Anna Maria Roest, geboren 23 januari 2013, dochter van Gertjan & Caroline en zus van Rosanna en Frederique.

  Van harte gefeliciteerd

  Afscheid van Petra RemmerswaalOp 3 maart heeft Petra, met haar man Ger-John en de tweeling Marloes en Berdien aan haar bed, na een zwaar gevecht met de ziekte kanker, de strijd op moeten geven. In de kracht van haar leven en onmisbaar voor haar man en de opgroeiende kinderen. Ze was pas 49 jaar. Naast haar gezin, had ze een

  geweldige voorliefde voor paarden en de paardensport. Wedstrijden rijden, prijzen en punten halen, met de pony-kinderkampen meegaan. Niets was te-veel. Wonende in een prachtig huis, met daarachter stallen en een grote zandbak. Haar kinderen en man rijden ook, en dan ineens krijgt ze de onheilstijding. De wereld stort in, maar ze ging het gevecht aan. Kon ze met paarden alles winnen, dit was gedoemd te verliezen. In een volle kerk hebben we in een wake haar herdacht, voor haar gebeden.Muziekvereniging DSS, met de 2 doch-ters achter de instrumenten, verzorgde ook een gedeelte. Op een groot scherm werd haar leven voor ons uitgerold. Ook haar hondje, altijd bij haar tot in en na de dood, was in de wake en uitvaart aanwezig. Na afloop van de uitvaart-viering ging ze op de wagen, getrokken door een paard, nog eenmaal naar haar huis, om vandaar tussen een haag van mensen en een zee van bloemen door, op weg te gaan naar het crematorium.

  H. Clara parochie

  7SAMENstromen april 2013

  Licht

  Sinds het begin

  Sinds het begin God,scheppervan hemel en aarde.

  Leegte en doodsland,chaos en aarde,donker en oervloed,

  dan blaast over aardewaait over wateradem van God,dan klinkt het woord:Licht!

  Daar is het daglicht:een ochtend, een dag,gisteren, vandaag en morgen.

 • Het gezin kan terugzien op een waar-dig en warm afscheid van een unieke echtgenoot en moeder. Dat zij de kracht krijgen om door te gaan en Petra de eeuwige rust krijgt, zonder pijn en in de vrede van de Heer. Dat bidden wij.

  Jan Houdijk In memoriam Moeder van DijkIn het bijzijn van haar 2 dochters over-leed op 18 februari zachtjes en kalm Riek van Dijk, op de gezegende leeftijd van 90 jaren. Moeder Riek heeft geluk-kig geen lange lijdensweg gehad, ze was gewoon op. Als echtgenote van de kapper van Aarlanderveen genoot ze veel bekendheid, maar ook om het vele harde werken dat ze vanaf haar jeugd steeds gedaan heeft. Geboren in een gezin met 10 kinderen moesten heel wat snavels gevoed worden. Overal werken, totdat ze samen met haar man Rinus een kapperszaak kon begin-nen. Echter ook daar hadden ze de tijd tegen, de rage van lange en ruige haren. Minder te knippen. Ze moesten stoppen.Tegenslag heeft ze genoeg gehad.Verloren ze hun eerste kindje, Peter, op de leeftijd van 6 weken, toen ze gingen rusten in Aar en Amstel, stierf haar man na korte tijd. 13 Jaar is ze alleen gebleven. Gelukkig hield ze veel van kaarten en kwam er zodoende wat vreugde in het leven van deze wat gesloten moeder.

  8

  In de wake hebben we haar leven toe-passelijk herdacht aan de hand van het evangelie: de storm op het meer. Jezus kwam naar haar toe en nam haar mee, nu voorgoed de kalme zee gevonden

  Huwelijken april 2013 Aarlanderveen

  In de Petrus- en Pauluskerk in Aarlanderveen wordt op 12 april het huwelijk gesloten tussen Jaap Clemens en Martine Goebel.Aanvang: 14.30 uur

  Wij wensen Jaap en Martine een onvergetelijke dag en een mooie toekomst.

  te hebben bij de Heer. Rust nu maar in vrede.

  Jan Houdijk

 • Langeraar

  Eerste Heilige Communie Wij zijn 16 kinderen aan het voorbe-reiden op hun Eerste Heilige Commu-nie. Op 4 woensdagmiddagen zijn we bij elkaar geweest voor een rondgang door de kerk, te luisteren naar het scheppingsverhaal, de barmhartige Samaritaan en andere verhalen en gedichten. We hebben een stamboom,

  een dankgebed en een hart gemaakt. We bidden het Onze Vader, het Wees Gegroet en we worden stil om ons deurtje open te zetten voor God. Zon-dag 10 maart was de presentatievie-ring. De kinderen mochten voorlezen, brandende kaarsen vasthouden, een toneelstukje spelen (zie foto), collecte mandjes ophalen en helpen bij het klaarmaken van de gaven. De mooi versierde puzzelstukjes met foto die de kinderen hebben gemaakt, hangen in de kerk. Het was hun viering!!Op zondag 21 april om 10.00 uur is de Eerste Heilige Communie viering in de H. Adrianuskerk te Langeraar. U bent allemaal van harte welkom.

  Werkgroep Eerste Heilige Communie Langeraar

  Over dopen gesprokenOp zondag 10 juni om 12.00 uur is er weer een doopviering. Ouders die hun kindje willen laten dopen, kunnen zich hiervoor opgeven bij het paro-chiesecretariaat (tel: 0172-602130). De voorbereidingsavonden zijn op 23 mei en 30 mei om 20.00 uur.

  KoffieontmoetingHet is al heel gewoon geworden; de koffieontmoeting na de viering. Veel mensen maken hier gebruik van om even met elkaar in gesprek te gaan. We zijn dan ook blij met de groep dames die dit verzorgt. Trien Verlaan hebben we dank gezegd met een bloemetje voor haar inzet, zij is gestopt. Miep Hoogeboom zal het nieuwe gezicht achter de koffietafel worden. Zo zijn en blijven wij een groep van 9 dames die de koffie verzorgen.

  Sloop kasje pastorietuin In november 1988 kreeg wijlen Kees Klein voor zijn 25 jarige kosterjubi-leum het kasje aangeboden door de parochianen. Enkele vrijwilligers heb-ben het kasje voor hem gebouwd met tweedehands materialen. Kees was met hart en ziel tuinder en heeft vele jaren dankbaar gebruik gemaakt van het kasje. Later heeft pastoor Van Steeke-lenburg er nog een echte Frankenthaler (druivenstruik) ingezet. Daarna heeft Piet Captein er nog enkele jaren ge-bruik van gemaakt. Maar ook een kasje heeft niet het eeuwige leven, het werd gevaarlijk om er in te lopen. Zaterdag 2 maart waren er wat vrijwilligers om het kasje af te breken en af te voeren. En zo is het kasje voorgoed verleden tijd.

  De tuingroep

  9SAMENstromen april 2013

 • H. Clara parochie

  Een opgeruimd huis geeft een opgeruimd hoofdHet is al weer april, van oudsher de tijd voor de schoonmaak. Best eens goed om kastjes en spullen die daar in staan onder de loep te nemen. Wat bewaren we en wat gebruiken we eigenlijk niet meer. En natuurlijk maken we al-les ook lekker schoon. Om die reden vragen we of u in deze maand schoon-maakmiddelen wilt brengen voor de mensen die, om wat voor reden dan ook, de voedselbank nodig hebben. Schoonmaakartikelen, u weet zelf wel wat daarmee wordt bedoeld, maar ook wasmiddelen zijn welkom. En als u lang houdbare levensmiddelen tegen-komt in uw kelder of keukenkast die u niet meer gebruikt, kunt u deze ook in-leveren. Let er wel op dat deze niet p of ver de houdbaarheidsdatum zijn. Namens de mensen van de voedsel-bank, grote dank. Laten we hen helpen om een schone start te maken in het voorjaar. De pastorie is van dinsdag tot vrijdagmorgen open van 9.00 uur tot 12.00 uur. Vr of n een viering kunt u de spullen ook kwijt in een mand die achter in de kerk staat.

  De werkgroep diaconie Langeraar

  10

  Meeleven met

  OverledenOp 12 februari overleed Hendrika Antonia Maria Hoogeveen-Spruijt. Zij werd 81 jaar. Zij is geboren in Vinkeveen, maar toen zij haar grote liefde Piet Hoogeveen vond kwam zij naar Langeraar. Hun huwelijk werd geze-gend met 11 kinderen. Moeder Rieka was de spil in haar ge-zin, had voor iedereen een luisterend oor, was zeer gastvrij. Niets was teveel en er was een bijzondere plaats voor haar 15 kleinkinderen en 2 achterkleinkinderen. Jammer dat de laatste jaren haar gezondheid achteruit ging, haar gezichts-vermogen verslechterde en zij moest dialyseren. Wat mooi dat haar man en kinderen klaarstonden en de zorg die zij ooit gaf, nu terug konden geven. In rust en vrede kwam het einde. Op 16 februari hebben wij afscheid van haar geno-men en haar te rusten gelegd op ons parochiekerkhof. Mogen haar dierbaren met haar verbonden blijven in dank-bare herinnering en in de liefde die sterker is dan de dood.

  GedooptOp 10 maart zijn door het Heilig Doopsel in onze geloofs-gemeenschap opgenomen: Fenne Roos van Osnabrugge, 1e kindje van Jan en Leonie en Fenne Johanna Maria Klerkx, 1e kindje van Ren en Sjoske.

  Van harte proficiat!

  Vanaf de Adrianustoren

  Veel mensen zijn op 24 februari in de verbouwde pastorie komen kijken. Het is erg mooi geworden.

  We danken Ria voor al haar extra werk tijdens de drukte van het opknappen van de pastorie en wensen haar alle goeds op haar vernieuwde werkplek.

  We wensen de communiekantjes, de ouders en de werkgroep een goede en gezellige voorbereiding en een mooie viering op zondag 21 april.

  Op de vierde zondag van Pasen, 21 april, wordt in alle kerken en kloosters gebeden voor roepingen tot het priesterschap, diaconaat en godgewijde leven.

  30 april is dit jaar een bijzondere Koninginnedag. Het afscheid van Koningin Beatrix als Koningin en de kroning van prins Willem Alexander tot Koning. We wensen hem alle wijsheid en Gods zegen voor de toekomst.

  De pinksternoveen wordt gehouden van 10 t/m18 mei. In onze Adrianuskerk is de viering op maandag 13 mei om 19.30 uur. Achter in dit blad vindt u hier meer informatie over. Misschien een goede gelegenheid om eens bij een andere kerk binnen te lopen.

  Op zaterdag 23 november zal Bisschop van den Hende naar Langeraar komen om de kinderen het Heilig Vormsel toe te dienen.

 • Vanuit de PastoraatsgroepZondag 10 maart was de presentatie-viering van de 1e communicantjes.Het was een leuke viering. We kwa-men wat te weten over de hobbys van de kinderen en er kwam naar voren dat er nogal wat kinderen geen aardig broertje of zusje hebben. Maar een jongen gaf aan dat hij wel een aardig zusje heeft.Aan het einde van de viering zongen we het vastenaktielied. De tekst van het lied is gemaakt door Peter Oorthuizen en Elleke van Klink.Na afloop waren er nog de spelletjes ten bate van de Vastenaktie, waar veel kinderen aan mee deden.Werkgroep M.O.V.: bedankt voor jullie inzet!

  Woensdag 27 maart heeft de chrisma viering in Rotterdam plaatsgevonden. Een aantal parochianen zijn hier naar toe geweest en hebben de gewijde olie meegenomen.

  Tijdens een lekker ontbijtje op don-derdag 28 maart hebben we afscheid genomen van Sjaak van der Vlist. Hij zal, na 8 jaar, zijn functie als voorzitter van de pastoraatgroep beindigen.Sjaak bedankt voor je inzet en bijdrage de afgelopen jaren.We wensen je alle goeds toe voor de toekomst.

  De pastoraatsgroepWilma de Pater, Hannie Meier, Charles Horsthuis, Irma van Eimeren, Liesbeth van de Broek(notulist)

  AttentieBinnenkort wordt het slot van de zij-deur van de Pastorie vervangen.Omdat het niet helemaal duidelijk is wie er een sleutel heeft of wil hebben, wordt de sleutelhouder verzocht om contact op te nemen met de beheerder van het kerkgebouw.

  Dit kan bij voorkeur via e-mail: [email protected] of telefoon: 06-14 14 82 53.

  KleutervieringZondag 17 februari was er een kleu-terviering in onze kerk. Met zijn allen bij het altaar hebben we er een gezel-lige viering van gemaakt. Wat waren er weer veel kinderen met hun papas en mamas! Het verhaal ging over Jezus de goede herder. Hij was n van zijn schaapjes kwijt en met zijn allen heb-ben we die gezocht in de kerk. Geluk-kig hebben we het schaapje gevonden en de herder was blij dat hij het weer terug had.

  Onze volgende kleuterviering is op zondag 14 april om 10.00 uur. Alle kin-deren van 3 t/m 6 jaar zijn samen met hun (groot)ouders van harte welkom!

  11SAMENstromen april 2013

  Nieuwkoop

 • Kinderen in de kerkEerste Heilige Communie 2013Zondag 21 april 2013 is het zover. Op deze dag zullen 24 kinderen in onze kerk de Eerste Heilige Communie doen. De viering begint om 10.00 uur. Voor de communicantjes zijn banken gereserveerd. Jeugdkoor Flos Campi zal mooie liedjes zingen.Wij hopen dat het een fijne viering wordt!

  Werkgroep Eerste Communie Nieuwkoop

  In de maand april is er GEEN Gezins-viering en GEEN kinderwoorddienst.

  H. Clara parochie

  12

  Wie gaat er met ons mee naar Lourdes?Vanuit Nieuwkoop staat er een bedevaarts-busreis gepland naar Lourdes van 18-25 oktober 2013. Deze reis wordt begeleid vanuit de V.N.B. (Vereniging van Nederlandse Bedevaarten). Nadere mededelingen volgen in het mei-nummervan ons blad Samenstromen. Contactpersonen voor deze reis:Bets Verhage tel. 0172 - 57 37 13Gerard v.d.Ham 0172 - 53 87 88Gr de Boer 0172 - 57 22 08Corrie Hoogeveen 0172 - 53 84 50

  Lief en Leed

  Overleden

  Op zondagmiddag 24 februari is Gea van Hengel-Van Veen heel plotseling op 54 jarige leeftijd overleden. Gea was een zorgzame vrouw met liefde voor de mensen om zich heen. Als ze zich ergens voor inzette, deed ze dat ook voor de volle 100%.

  Ze ging graag fietsen, maar ook varen was een hobby. Vroeger ging haar gezin graag samen met de boot op vakantie. De laatste jaren ging ze samen met haar man Lex op vakantie.

  En dan, ineens, is het afgelopen, veel te vroeg en totaal onverwacht. Zaterdag 2 maart hebben we afscheid van haar genomen in de kerk van Nieuwkoop, waarna ze is gecremeerd in Leiden.

  Wij wensen haar familie veel sterkte met dit zo plotselinge verlies. Dat Gea moge rusten in vrede.

  Pastor Glas

 • H. DoopselOp de volgende zondagen is er om 12.00 uur gelegenheid om uw kindje te laten dopen: 21 april en 16 juni. Ouders die hun kindje willen laten dopen kun-nen dit doorgeven aan het secretariaat, bereikbaar op dinsdag- en donderdag-morgen tussen 09.30 en 11.00 uur, tel.: 53 81 25 of e-mail [email protected]

  Eerste Heilige Communie Zondag 7 april doen 10 communicantjes hun Eerste Heilige Communie. In de afgelopen maanden hebben zij zich hierop intensief voorbereid, waarover u in onze voorgaande uitgaven heeft kun-nen lezen. Wij hopen dat het een mooie viering zal worden en dat de kinderen een fijne dag daaraan overhouden.Dank aan Elsa Nieuwenhuijzen en Mary Lek en de leden van de communiewerk-groep voor hun inzet en begeleiding van de communicantjes en hun ouders tijdens de voorbereiding.

  Peuter- en kleutervieringIn onze omgeving zijn al regelmatig peuter- en kleutervieringen. In Nieuw-veen starten we op zondag 26 mei met de eerste peuter- en kleuterviering.De viering is volledig op het niveau van de peuter en kleuter.

  Alle kinderen van 3 6 jaar zijn van harte welkom, samen met de ouders en eventueel andere broertjes en zusjes. Na de viering (van ongeveer 20 minuten) is er gelegenheid om koffie en limonade te drinken in de pastorie. Voor de kinde-ren is er dan ook nog een kleurplaat in de pastorie. Schrijf het al vast in de agenda! In het volgende parochieblad volgen meer details.

  Kinderwoorddienst Voor alle kinderen van 4 jaar en ouderzijn alweer een aantal kinderwoord-diensten geweest in het nieuwe jaar.Hieronder de data t/m de zomervakan-tie. Misschien kunt u ze alvast op de kalender zetten:

  Zondag 21 april 10.00 uurZondag 19 mei 10.00 uurZondag 16 juni 10.00 uurZondag 14 juli 10.00 uur

  We zien u/jullie graag in de kerk. Dan gaan we weer verhalen vertellen, erover praten, spelletjes doen of iets knutselen. Kom je ook? Tot dan! Werkgroep Kinderwoorddiensten,Ingrid, Ramona, Jos, Leonie, Karinen Ans

  Canta LibreZondag 21 april zal de viering worden opgeluisterd door het Canta Librekoor.De volgende viering waarbij het Canta Libre zal zingen is op zaterdag 22 juni.

  KBO (Katholieke Bond van Ouderen)Tijdens de jaarvergadering van 21 maart heeft een bestuurswijziging plaatsge-vonden.Mevrouw Annie van den Berg- Van den Nouwland en de heer Buck van Nierop, resp. voorzitter en secretaris, zijn af-

  13SAMENstromen april 2013

  Nieuwveen

 • getreden en hebben hun lidmaatschap opgezegd.Het voorzitterschap is overgenomen door mevrouw Gerda de Groot. De heer Jaap Aartman zal het penningmeester-schap invullen en de heer Jan van Dam zal de ledenadministratie weer voor zijn rekening nemen. Naar een vervanger voor Buck wordt nog naarstig gezocht. Iets voor u misschien? Met ingang van september wordt een start gemaakt voor het nieuwe seizoen. Er zullen weer veel activiteiten worden georganiseerd. Nieuwe leden zijn van harte welkom.

  Mevrouw Van den Berg en de heer Van Nierop worden vanaf deze plaats harte-lijk dank gezegd voor hun inzet voor de bond.

  Bedevaart naar BanneuxZondag 10 maart heeft Helma de Jong na de viering iets verteld en laten zien over de Bedevaart naar Banneux. Een aantal parochianen werd hierdoor heel enthousiast en meldde zich spontaan aan voor n van de komende bede-vaarten. Ook iets voor u?

  De kosten voor een geheel verzorgde 5-daagse reis bedragen slechts 245,00 per persoon. Vanuit verschillende plaatsen en bij voldoende deelname ook vanuit Nieuwveen vertrekken de bussen. Na een koffiestop in Rotterdam en een broodmaaltijd in Limburg hoopt men in de namiddag in Banneux aan te komen. Heeft u interesse? Op het secretariaat liggen voldoende aanmel-dingsformulieren. Maar u kunt zich ook wenden tot Helma. Zij is gaarne bereid u nadere informatie te geven. U kunt haar bereiken via tel.nr. 0172-53 71 39 of 06-505 989 93.

  In MemoriamJe verstand kan iets weten, maar we we-ten allemaal, je gevoel is iets heel anders dan je verstand. Groot was dan ook de schok toen op zondag 3 maart Monique Valentijn overleed op de veel te jonge leeftijd van 48 jaar. Ruim een half jaar na de eerste diagnose was haar leven voorbij. Ondanks alle slechte berichten van de medici die haar behandelden, bleef Monique toch hoop houden. Beter worden kon niet, dat wist ze wel, maar meer tijd wilde ze. Tijd om bij haar kinderen te zijn die haar nog zo nodig hebben, tijd om ze te begeleiden naar de volwassenheid, tijd om er op uit te gaan met haar zussen, om misschien weer de liefde toe te laten in haar leven.Het werd haar niet gegeven. Groot was het verdriet bij iedereen die Monique een warm hart toedroeg. En wat waren dat veel mensen. Uit alle verhalen die verteld zijn in de dagen na haar over-lijden, kwam ze naar voren als een sterke vrouw met heel veel liefde voor haar dierbaren. In de drukbezochte avondwake zochten we naar woorden en legden we ons waarom bij God neer. Het antwoord is niet te geven, maar als gelovige christenen geloven we in en vertrouwen we op Gods liefde. Er is opluchting omdat haar lijden voorbij is, maar het verdriet, daar is nog geen antwoord op. We namen afscheid van Monique met liefde in ons hart en waar vriendschap en liefde is, daar is God. Ubi caritas et amor, ubi caritas, deus ibi est.

  St. CaeciliakoorHet gemengd koor van Nieuwveen/Zevenhoven is per direct op zoek naar een (amateur)organist.

  Wij tellen momenteel ruim 40 leden. De stemmen zijn mooi verdeeld en het repertoire is afwisselend. Wij zingen 2 3 keer per maand in de kerk van Nieuw-veen of Zevenhoven en de repetitie is altijd op donderdagavond. Met een enthousiaste dirigent zingen de koorle-den met veel plezier een grote diversiteit aan liederen. Nederlands, Engels, Latijn, soms Russisch of Frans.

  Door het priestertekort worden er weinig complete missen meer gezongen, maar voor de dirigent is het een uitda-ging om steeds weer mooie liederen te vinden en uit te voeren. Engelse hym-nen, al of niet in Nederlandse vertaling, en ook moderne Nederlandse liederen zijn geliefd bij het koor. Minimaal 1 keer per jaar zingen wij met koor Cantare uit Mijdrecht. Met kerst 2011 hebben we een mooi kerstconcert neergezet en met Pasen 2013 zingen we gezamenlijk de Missa Pontificalis van Don Lorenzo Perosi en het Hallelujah van Hndel.

  Wij zoeken een organist die net zo enthousiast is en die met regelmaat het koor kan begeleiden. Eventueel kun-nen de repetities om de week begeleid worden. Wij bieden een gezellige sfeer, mooie muziek, salariring in overleg, en vooral een gezellige groep mensen die een stukje vakwerk brengen. In een kleine parochie als deze is het bijzonder om met zon grote groep de vieringen muzikaal op te luisteren. De twee ker-ken van deze parochie beschikken beide over een kerkorgel, dat achterin de kerk is geplaatst.

  Als u interesse heeft of iemand kentdie graag zou willen spelen,neem dan contact op met: [email protected] of 0297 752 272Of neem een kijkje op onze website: www.cantaremijdrecht.nl onder het hoofdstuk St. Caecilia.Wij kijken er naar uit!

  Hartelijke groetenKoor St. Caecilia

  14

 • Sint Martinus deelt mee...U ontvangt deze Samenstromen met Pasen. We sluiten daarmee een drukke periode af waarin veel is gebeurd.Hoogtepunt voor ons allen is natuur-lijk het afscheid van onze vorige paus geweest en daarna het kiezen van onze nieuwe paus, Franciscus I, door het col-lege van kardinalen. Onze nieuwe paus heeft zich in zijn leven laten inspireren door Franciscus van Assisi.

  Franciscus van Assisi past ook bij het thema van de vastenactie. Dit was een hoogtepunt voor ons allen. De MOV heeft zich wederom ingezet voor een goed doel: iets van jezelf te geven voor

  15SAMENstromen april 2013

  de mensen elders op de wereld die het minder hebben. Al drie jaar op rij wordt er een speciale maaltijd georganiseerd, waarmee geld wordt ingezameld voor het gekozen doel. Dit jaar was het een Hondurasmaaltijd, waarbij de opbreng-sten ten goede komen aan het project in Honduras. Kampeerboerderij Koole was dit jaar de gastheer voor deze maaltijd. De leden van de MOV hebben zich uit-gesloofd om er een mooie avond van te maken en ook u een heerlijke maaltijd voor te zetten. Dank aan alle vrijwilli-gers die dit mogelijk hebben gemaakt.

  Kijken we vooruit, dan staan er een aan-tal bijzondere vieringen en gebeurtenis-sen op het programma. Zo zal op 7 april de Kleuterviering zijn. Deze viering is speciaal voor de allerjongsten. Op een leuke manier worden onze kleuters betrokken bij de viering. Wij als pasto-raatsgroep vinden dit heel belangrijk, want met deze groep begint het natuur-lijk allemaal. Zij zijn onze toekomstige communicanten en vormelingen. We doen dan ook een beroep op alle ouders, opas en omas om hun kinderen en kleinkinderen mee te nemen.

  Vlak voor de troonswisseling hebben we op 28 april om half tien s ochtends een bijzondere viering; onze communi-canten krijgen dan hun eerste Heilige communie. Het zou natuurlijk leuk zijn voor de communicanten als zij steun krijgen van hun vriendjes, vriendinne-tjes, broertjes en zusjes. Het is immers ook niet niks, zon spannend moment in je leven. Heeft u kinderen die misschien hier te jong voor zijn, dan begrijpen we dat het wat lastig wordt om met ons mee te vieren. Maar .... geen nood! Na een succesvolle crche rond palmpasen, hebben we weer een aantal vrijwilligers bereid gevonden om een kindercrche

  Noorden

 • H. Clara parochie

  neer te zetten. Laten we eerlijk zijn, u heeft nu geen enkel excuus meer om niet te komen!

  Vervolgens willen we u attenderen op dodenherdenking. Traditioneel wordt er een speciale viering georganiseerd. Zaterdag 4 mei om 19.00 uur zal er een viering zijn die volledig in het teken zal staan van de dodenherdenking. Na de viering en herdenking, wordt koffie ge-schonken. U bent allen van harte uitge-nodigd om gezamenlijk stil te staan bij de oorlogsslachtoffers die de afgelopen jaren zijn gevallen door oorlogsgeweld.

  Tenslotte willen we Allerzielen onder de aandacht brengen. Wellicht zal u denken: Daar zijn ze ook vroeg mee? Dat klopt inderdaad. De speerpun-ten van de pastoraatsgroep voor dit kerkelijk jaar zijn namelijk aandacht aan onze jongeren in de vorm van een actief jongerenpastoraat en het dich-terbij brengen van de levenden en onze nabestaanden. De pastoraatsgroep wil voor het laatste een werkgroep opzetten. We zoeken vrijwilligers die zich willen bezighouden met het jaarlijks opzetten van de Allerzielen viering en het traditi-onele bezoek aan het kerkhof. Vorig jaar hebben veel bezoekers Allerzielen als bijzonder indrukwekkend ervaren. Ook dit jaar willen we zorgen dat deze dag een bijzondere wordt, waarbij we op een mooie en eervolle manier stil staan bij degenen die van ons zijn heen gegaan. Als u vragen of ideen heeft, bent u van harte uitgenodigd om contact op te nemen met iemand van de pastoraats-

  16

  groep (Wil Knaap, Lies Pieterse en Hein Wagenaar).

  En natuurlijk hopen wij u allen te mogen verwelkomen bij de wekelijkse vieringen op vrijdag en het in weekend en natuurlijk vooral op de speciale vie-ringen voor onze jeugd.

  Namens de pastoraatsgroep,Hein Wagenaar

  Meeleven metOp 17 februari 2013 is gedoopt Dean Knaap zoon van Arno en Mirelle Knaap, wonende Windhaak 552421 NE te Nieuwkoop.

  En op 3 maart 2013 is eveneens Daniek van Dijk dochter van Rick van Dijk en Ingrid Commandeur gedoopt. Zij wonen in de Anjerstraat 35, 2431XA Noorden.

  Van harte gefeliciteerd!

  Huwelijken april 2013 Noorden

  In de H. Martinuskerk in Noorden wordt op 10 april het huwelijk gesloten tussen Els Mourits en Eric van SpijkerAanvang: 15.00 uur.

  Wij wensen Els en Eric een onvergetelijke dag en een mooie toekomst

 • H. Clara parochie

  17SAMENstromen april 2013

  Activiteit orangerieVrijdag 19 april gaan we een memo-bord maken. Dit is van hout, bekleed met stof en daarover gaan nog lintjes waar de memo tussen gestoken kan worden. We starten om 14.00 uur. U kunt een klein hamertje meenemen om de stof vast te timmeren.

  I.v.m. de materialen die we moeten inkopen, graag voor 15 april opgeven bij: Joke van Tol, [email protected] of telefonisch: 0172 - 53 97 48. De kosten zijn 8,-

  Gerda, Joke en Gerda

  Peuter-kleutervieringEr is een datum geprikt voor de volgende peuter kleuterviering: 21 april 10.00 uur.

  Na afloop van de viering wordt er koffie en limonade gedronken in de Orangerie.

  PinkstervoettochtJaarlijks organiseert de Franciscaanse Beweging een Pinkstervoettocht, dit jaar van 17 t/m 20 mei. Het is een spi-rituele voettocht. Zoek je ontmoeting en inspiratie op een gemakkelijke en

  actieve wijze, loop dan eens mee. De afstand per dag is 16 of 8 kilometer. Dit jaar is het in Helvoirt in het Bezin-ningscentrum Emmaus. s Morgens starten we met een viering en gaan we met een gespreksleider op weg in groepen van zon 10 deelnemers.

  Onderweg wisselen we van gedachten over diverse themas en gesprekson-derwerpen. Als je s middags terug-keert in het bezinningscentrum is er heerlijk koffie/thee en wordt er s avonds een maaltijd geserveerd. Het avondprogramma is divers: work-shops, lezingen, dans, muziek of gewoon even helemaal niets. Er zijn 3 mogelijkheden om te overnachten: in een zelf meegebrachte tent, in stan-daard 4-6 persoonkamers met douche/toilet op de gang of in luxe 2-4 per-soonskamers met eigen douche/toilet.

  Indien er mensen zijn die meelopen met wie u een kamer wilt delen, kunt u dit bij uw aanmelding aangeven. Als u geen voorkeur heeft wat betreft de kamerindeling, dan wordt u ingedeeld in een kamer met alleen mannen of alleen vrouwen.

  Wilt u meer informatie kijk dan op de website www.franciscaansebeging.nl of bel Joke van Tol: 0172 53 97 48.

  Zevenhoven

  de sleur van alledagis als een grauwe dichte muurhecht gemetseldopgetrokkenom ons heenzo zijn wij ziende blindzo zijn wij horende doof

  vandaag wil ik de sleur bevechtendoor de muur tot op de grond te slechtenzodat ik ziende weer zal zienzodat ik horende weer zal horen

  de boomde merelde mensvan alledag

  Oeke Kruythof Alledag

 • 18

  Tijdens de bestuursvergadering van 20 februari is Elly Versteeg welkom geheten door de voorzitter. Zij kon op deze avond het onderwerp vrijwilligersreglement meemaken en mogelijk gaat zij straks als nieuw bestuurslid van de parochie H. Clara aan dit onderwerp meer invulling geven.

  In het werkplan 2013, dat het bestuur voor zichzelf heeft opgesteld, staan onder andere de volgende zaken genoemd; begroting 2013, jaarrekening 2012, beleidsplan, beleggingen, tarieven, onderhoud aan de kerken en Navision. Naast alle andere zaken die ter tafel zullen komen op de bestuursverga-deringen, zal het bestuur in 2013 aan deze onderwerpen extra aandacht gaan besteden.

  De meesten die dit lezen zullen zich afvragen; wat is Navision? Navision is het computerprogramma voor de ledenadministratie en de boekhouding.De ledenadministratie wordt door de secretariaatsmedewer-kers op plaatselijke pastorien verzorgd en de boekhouding door de penningmeesters. Het is geen makkelijk compu-terprogramma, maar het is nu eenmaal een wens van het bisdom dat alle kerken dit gebruiken. Cursussen over dit pro-gramma en de hulp van derden bij het invoeren van gegevens zal soms nodig zijn.

  Het begrotingstekort in de begroting 2013 is bij het bestuur en de penningmeesters nog steeds een onderwerp van ge-sprek. Maar belangrijker is nog de vraag; hoe houden we in de toekomst onze parochie financieel gezond. Daarom wordt in 2013 aan het onderwerp geld veel aandacht besteed.In verband hiermee wordt er ook ijverig aan de meerjarenbe-grotingen voor het onderhoud van de kerken gewerkt.

  Bestuursnieuws parochie H. Clara

  In Langeraar vond op zondag 24 februari de opening plaats van de gerestaureerde pastorie.Het is prachtig geworden, een gebouw om trots op te zijn. Vanuit het bestuur: dank aan alle vrijwilligers die zich ingezet hebben om dit tot stand te brengen. Op de gezamenlijke vergadering van 28 februari kwam het onderwerp Kerkomroep weer ter sprake.In onze Claraparochie is weinig bekendheid over dit medium. Met kerkomroep kan je thuis via internet een kerkdienst meebeluisteren of na afloop kan je nogmaals naar een mooie viering luisteren.

  Op Kerkomroep.nl, en vervolgens zoeken op provincie, kan je zien welke kerken in Zuid Holland aangesloten zijn. Ver-volgens kan je ook een viering van een andere kerk beluiste-ren. Als bestuur horen we graag de mening van de parochia-nen over dit onderwerp.

  In april zal de bestuursvergadering worden gehouden op woensdag 17 april.

  Reacties, vragen ?Als u naar aanleiding van bovenstaande wilt reageren of vragen heeft, dan beantwoorden wij deze graag. Zend uw reactie aan: Centraal secretariaat, Langeraarseweg 90, 2461 CL Langeraar of e-mail [email protected] ter attentie van het parochiebestuur.

  Namens het parochiebestuur,Sjaak Leliveld

 • Spraakwater

  Clara & Franciscus federatie

  van en vr ouder en kind

  Kindervraag

  Waarom bidden we tot Maria?

  Op een zekere dag was er een brui-loft, een groot feest. Het was zon groot feest dat de wijn opraakte. Dat was natuurlijk een probleem voor de feestgangers. Maria zei toen tegen Jezus: de wijn is op, doe er eens wat aan. In eerste instantie stribbelt Jezus wat tegen: hoezo moet ik daar wat aan doen? Daar hebben wij toch niets mee te maken? Mijn tijd is nog niet gekomen! Maar uiteindelijk doet Hij wel wat zijn moeder vraagt. Dit is het eerste wonder van Jezus waarover we horen in het Evangelie van Johannes.

  Maria vraagt Jezus om een gunst: om iets te doen voor de mensen, en uiteindelijk doet Hij het. Dat is de gedachte die erachter zit als we tot Maria bidden en een kaarsje bij haar aansteken. Maria heeft een bijzondere band met Jezus: ze is zijn moeder! Zo is ze dus de moeder van God. Maar meer nog dan dat: in de liefde die ze voor de mensen heeft, is ze eigenlijk ook de moeder van ons allemaal. Dat is de reden dat veel mensen het prettig vinden om bij haar te bidden. Om haar te vragen dat ze ook voor ons een goed woordje bij Jezus doet.... pastor Jack Glas

  Wij zijn blij met jouw kopij!Tips, ideen en kopij voor deze

  pagina zijn van harte welkom! Stuur ze naar [email protected]

  o.v.v. Spraakwater.

  Op www.geloventhuis.nl vind je sugges-ties voor het maken van een prachtige kijktafel over de lente. De schepping van God en het nieuwe leven worden door deze kijktafel verbeeld.

  Op een dienblad kun je samen met kinde-ren zon mooie lentetuin maken. Plant er kleine groene of bloeiende plantjes in, zaai tuinkers in een hoekje, maak een terrasje en wandelpaadjes met kiezelsteentjes en grind. Verzamel poppetjes of maak ze zelf en laat deze spelen in de tuin: op de schommel of in de zandbak. Zet een pop-petje onder de parasol op het terras om te genieten van de bloemen, de bomen en de zon. En als je het kaarsje aansteekt, wordt de tuin van God extra zonnig en mooi! Voor meer informatie ga je naar www.geloventhuis.nl. Veel plezier!

  19SAMENstromen april 2013

  En de winnaar is.

  Meneer J. Hoogenboom uit Hoogmade! Het juiste antwoord op de meerkeuze-vraag Wat deed Jezus 40 dagen lang was: Antwoord B: Jezus was 40 dagen alleen in de woestijn om na te denken. Gefeliciteerd meneer Hoogenboom. Geniet van de viooltjes die u gewonnen heeft!

  Alfabetpuzzel april:

  Zoek bij elk nummer de letter die op die plek in het alfabet staat. Stuur de oplos-sing, samen met je naam, adres en leeftijd naar: [email protected]

  10 5 26 21 19 9 19 15 16 7 5 19 20 1 1 14

  Eerste Heilige Communie of Heilig Vormsel?

  Voor een zeer uitgebreid assortiment toepasselijke cadeautjes voor een Eerste Heilige Communie of Heilig Vormsel kijk je in de webshop van: www.samueladvies.nl

  Vraag aan God?

  Bereid jij je voor op je Eerste Heilige Communie of Heilig Vormsel en heb je een vraag aan God waarop je graag ant-woord zou willen hebben? Mail m ons en wie weet lees je volgende maand op deze pagina het antwoord op jouw vraag!

  Kijktafel: In de tuin

 • Clara & Franciscus federatie

  20

  AlgemeenSchriftinstuif H. Clara parochie

  Nu de pastorie in Langeraar weer in gebruik is genomen, zal daar elke maand de Schriftinstuif van de Clara-parochie weer worden houden. De eerste keer op woensdag 3 april en daarna op 1 mei en 5 juni.

  Bedevaarten naar Beauraing

  Beauraing is een kleine stad aan de rand van de Ardennen. Maria is daar tussen dinsdagavond 29 november 1932 en dinsdag 3 januari 1933 in totaal driendertig keer verschenen aan vijf eenvoudige kinderen in de leeftijd van 9 tot en met 15 jaar. Dit jaar zijn er twee vierdaagse bedevaarten voor mensen die nog valide zijn en geen extra hulp of zorg nodig hebben en n vierdaagse verzorgingsbedevaart.De verzorgingsbedevaart wordt begeleid door een priester, eventueel een arts, verpleegkundigen en brancardiers. Er rijdt ook een speciale rolstoelbus, zodat ook rolstoelpatinten de bedevaart kunnen meemaken. Als men niet noodzakelijk in een rolstoel hoeft te reizen, kan men in Beauraing wel gebruik maken van de daar aanwezige rolstoelen.Bij alle drie de bedevaarten logeren de pelgrims en de staf logeren in het zogeheten ACCUEIL. Dit gebouw ligt vlak naast de Plaats van de Verschijningen. In dit gebouw zijn voorzieningen voor de minder valide medemens.Op de internetsite www.promaria.nl kunt u meer informatie vinden over Beauraing en de bedevaarten.

  De data van de validebedevaarten zijn dit jaar van zaterdag 25 t/m dinsdag 28 mei en van woensdag 21 t/m zaterdag 24 augustus. Het vervoer naar Beauraing gebeurt met touringcars. De prijs waarin alle maaltijden, overnachtingen en vervoer zijn inbegrepen bedraagt 275,-.De verzorgingsbedevaart is van zaterdag 14 t/m dinsdag 17 september. Ook deze reis kost 275,- Vervoer, verblijf en alle maaltijden zijn ook hier bij inbegrepen.

  Voor nadere informatie, kunt u voor de validebedevaart terecht bij: Mevrouw Els van Pinxteren, Medeaschouw 8, 2726 KR Zoetermeer (079) 33 10 730Voor de verzorgingsbedevaart kunt u terecht bij:Mevrouw Elly van Niel, Kamerlingh Onnesstraat 2, 3132 RS Vlaardingen, (010) 43 52 657Of bij de propagandiste van onze federatie:Mevrouw Annie van Berkel, Middenweg 3, 2371 GT Roelofarendsveen, tel: (071) 33 14 507

  Pinksternoveen 2013

  Al zou je het soms willen: de komst van de heilige Geest kun je niet forceren.Maar dat betekent niet dat je maar passief moet afwachten. De leerlingen van Jezus hebben dit goed begrepen. Na de hemelvaart van Jezus blijven ze bij elkaar in Jeruzalem. Wachtend op de vervulling van Jezus belofte.Samen biddend. En elke dag groeit de kring. Anderen voegen zich bij hen.Verschillen vallen weg. Ze vinden elkaar in hun verlangen naar Christus en zijn Geest. Wat zij precies bidden? Kom heilige Geest. Vernieuw ons hart. Vernieuw ons leven.Open ons hart voor de komst van de Geest.

  In navolging van deze leerlingen nodigen wij u uit om ook gedurende de negen dagen, tussen Hemelvaart en Pinkste-ren, bij elkaar te komen, iedere avond in een verschillende kerk. Om net als de leerlingen van Jezus met elkaar biddend, zingend en luisterend naar Zijn woord, ons voor te bereiden op de komst van de heilige Geest. En al lijkt het nog ver weg, de voorbereidingen voor de Pink-sternoveen zijn al in volle gang. Deze wordt dit jaar gehouden van vrijdag 10 mei t/m zaterdag 18 mei a.s. Het centrale thema van deze noveen is: Open de deur voor Gods Geest. We beginnen gezamenlijk in Aarlanderveen, slingeren verder in 2 kringen door het Groene Hart, om vervolgens op de vooravond van Pinksteren weer bij elkaar te komen voor de slotviering in Boskoop. Hieronder vindt u alle informatie over de route die de Pinksternoveen volgt.

  Wij openen onze deuren voor U en nodigen u uit n of meerdere avonden mee op weg te gaan naar het Hoogfeest van Pinksteren. Na afloop van iedere viering is er gelegen-heid om elkaar ook persoonlijk te ontmoeten en nog even na te praten bij een kopje koffie of thee.U bent van harte welkom!

  Werkgroep Pinksternoveen Het Groene HartDiaken Gilion Greeve en Willie Toor

  Verjaardag

  Maandag 15 april a.s. vier ik mijn 52e verjaardag. Uit dankbaarheid wil ik gaarne op deze dag met u en jou de eucharistie vieren. Om God te danken voor Zijn aanwezig-heid in ons bestaan, voor het leven ons gegeven en voor de kansen ons geboden. U bent hiervoor van harte uitge-nodigd. Na afloop drinken we een kopje koffie of thee en wellicht heeft u tijd het glas met mij te heffen.Locatie: Petruskerk te Roelofarendsveen, Tijdstip: 19.30 uur pastoor W.P.L. Broeders

 • Wat wij lezen op de zondagen in Pasen en in april

  30 maartHeilige paasnacht van zaterdag op zondag. PaaswakeGenesis 1,1-2,2 (of: Genesis 1,1.26-31a)Genesis 22,1-18 (of: Genesis 22,1-2.9a.10-13.15-18)Exodus 14,15-15,1Jesaja 54,5-14Jesaja 55,1-11Baruch 3,9-15.32-4,4Ezechil 36,16-17a.18-28Romeinen 6,3-11Lucas 24, 1-12

  31 maartHoogfeest van PasenHandelingen 10, 34a.37-43Kolossenzen 3, 1-4Johannes 20, 1-9

  1 aprilPaasmaandagHandelingen 2, 14.22-32Mattes 28, 8-15

  7 aprilTweede zondag van PasenHandelingen 5, 12-16Apokalyps 1, 9-11a.12-13. 17-19Johannes 20, 19-31

  14 april Derde zondag van PasenHandelingen 5, 27b-32.40b-41Apokalyps 5, 11-14Johannes 21, 1-19

  21 aprilVierde zondag van PasenHandelingen 13, 14,43-52Apokalyps 7, 9.14b-17Johannes 10, 27-30

  28 aprilVijfde zondag van PasenHandelingen 14, 21-27Apokalyps 21. 1-5aJohannes 13, 21-33a.34-35

  Clara & Franciscus federatie

  21SAMENstromen april 2013

  Taiz viering m.m.v. koor Waimbaji

  Zaterdagavond 20 april om 19.00 uur organiseert het jongeren koor Waimbaji een viering waarin enkele Taiz liederen centraal staan. Dit is de 3e bijzondere viering in verband met het 40 jarig bestaan van het koor. Deze viering is een oecumenische dienst die staat in het teken van Taiz. Dit merkt u door de liederen en door meer stiltes in de viering. De viering wordt ondersteund door een combo o.l.v. Anita Vos.Na de viering is er gelegenheid om koffie/thee met elkaar te drinken en met elkaar van gedachten te wisselen.De viering begint om 19.00 uur in de Martinuskerk, Simon van Capelweg 62, te Noorden.Mocht u nog vragen hebben kunt u contact opnemen met Jolanda of Adri (0172) 53 09 26.

  Koor Waimbaji

  Route Pinksternoveen 2013

  Vrijdag 10 mei 19.30 uur H. H. Petrus en Paulus - Noordeinde 26 AarlanderveenZaterdag 11 mei 19.00 uur De Goede Herder - Dorpsweg 24 Reeuwijk-dorp 19.00 uur H.Johannes de Doper - W. v.d. Veldenweg 24 LeimuidenZondag 12 mei 11.00 uur Ipse de Bruggen, locatie Hooge Burch, Spoorlaan 19 Zwammerdam 10.00 uur Kerkelijk centrum De Bron, Troubadourweg 2 Alphen a.d. RijnMaandag 13 mei 19.30 uur H. Adrianus - Langeraarseweg 90 - Langeraar 19.30 uur Jacobuskerk Meerkreuk 3 Oude WeteringDinsdag 14 mei 19.30 uur H. Nicolaas - Dorpstraat 35 - Nieuwveen 19.30 uur De Lichtkring - Amerikalaan 91 - Alphen a.d. RijnWoensdag 15 mei 19.30 uur Gereformeerde Kerk - Oostkanaalweg 2 Ter Aar 19.30 uur H. Laurentius - Dr. v. Noortstraat 88 - StompwijkDonderdag 16 mei 19.30 uur H. Bernarduskerk - Rijndijk 106 Hazerswoude-Rijndijk 19.30 uur St. Martinus - Simon v. Capelweg 60 - NoordenVrijdag 17 mei 19.30 uur O. L. Vr. Geboorte - Past. v.d. Plaatstraat 15 - Rijpwetering 20.00 uur Samenwerkende kerken - Kerkplein Ned. Herv. Kerk Haastrecht centrumZaterdag 18 mei 19.00 uur H. Joannes de Doper - A.P. van Neslaan 50 - Boskoop

 • Pastoor W. [email protected] (071) 331 24 59

  Pastor A. [email protected] 06 107 433 94

  Pastor G. [email protected] 06 307 803 64

  Pastor J. [email protected] (0172) 508 304

  Pastor M. [email protected] (0172) 408 128of evt. 06 283 284 04

  Pastor Ch. [email protected] (0252) 372 597

  ROOSTER

  Uitzendingen kerkradio Aarlanderveen9 + 23 + 30 maart

  Uitzendingen kerkradio Langeraar2 + 16 + 30 maart

  Petrus en PauluskerkNoordeinde 26Aarlanderveen

  AdrianuskerkLangeraarseweg 90Langeraar

  O.L.V. Hemelvaartkerk Dorpsstraat 35Nieuwkoop

  NicolaaskerkDorpsstraat 41Nieuwveen

  Martinuskerk Simon van Capelweg 62Noorden

  Johannes Geboortekerk Noordeinde 26/28Zevenhoven

  Sint Jan de Doperkerk W. v.d. VeldenwegLeimuiden

  MariakerkPastoor Onelplein 1Roelofarendsveen

  Petruskerk Noordeinde 187Roelofarendsveen

  JacobuskerkMeerkreuk 3Oude Wetering

  O.L.V. GeboortekerkPastoor van der Plaat-straat 17 Rijpwetering

  BavokerkLeidseweg 4 Oud Ade

  O.L.V. GeboortekerkKerkstraat 57Hoogmade

  zaterdag 30 maart Paaszaterdag

  21.30 uur Paaswake Cantorij Th. van Steekelenburg + Ch. Horsthuis

  19.00 uur Paasviering Spirit M. Hoogenbosch

  19.00 uur Paasviering Allegro Ch. Horsthuis

  21.30 uur Paaswake Waimbaji D. Koster + M. Hoogenbosch

  21.30 uur Paaswake Revival W. Broeders

  19.00 uur Paasviering St. Caeciliakoor A. Beenakker

  21.30 uur Paaswake Jacobuskoor H. van Zoelen

  21.30 uur Paaswake Joy M. Jagerman + G. Brink

  21.30 uur Paaswake Inspiratie J. Glas + T. Dingjan

  zaterdag 30 maart Paaszaterdag

  zondag 31 maart Pasen

  11.00 uur Eucharistieviering Lords Voice J. Glas

  9.30 uur Eucharistieviering Gemengd Koor Kinderwoorddienst W. Broeders

  9.30 uur Eucharistieviering De Horizon Kinderwoorddienst D. Koster

  9.30 uur Eucharistieviering Caecilia & Cantare Kinderwoorddienst & Crche F. Steenman + Ch. Horsthuis

  11.00 uur Woord- & Communieviering Cantabo G. Brink

  11.00 uur Woord- & Communieviering Samenzang A. Beenakker

  9.30 uur Eucharistieviering St. Caeciliakoor Crche J. Glas

  11.00 uur Woord- & Communieviering Cadans Aandacht voor de kinderen T. Dingjan

  9.30 uur Eucharistieviering Petrus-Mariakoor H. van Zoelen

  11.00 uur Eucharistieviering Gemengde Koren RW & OA W. Broeders

  11.00 uur Woord- & Communieviering Kings Kombo M. Hoogenbosch

  zondag 31 maart Pasen

  maandag 1 april Tweede Paasdag

  10.00 uur Eucharistieviering W. Broeders

  10.00 uur Eucharistieviering Herenkoor J. Glas

  maandag 1 april Tweede Paasdag

  zaterdag

  6 april19.00 uur Woord- & Communieviering Cantorij Ch. Horsthuis

  19.00 uur Woord- & Communieviering Cantabo F. van der Ven

  19.00 uur Woord- & Communieviering Samenzang M. Hoogenbosch

  vervalt 19.00 uur Eucharistieviering Faith Jubileum 15 jaar Faith J. Glas

  19.00 uur Eucharistieviering Cantor W. Broeders

  zaterdag

  6 april

  zondag 7 april

  9.30 uur Woord- & Communieviering Cantors Kinderwoorddienst F. van der Ven

  10.00 uur Woord- & Communieviering Allegro Parochiaan

  10.00 uur Eucharistieviering Kinderkoor Eerste H. Communie & Crche D. Koster + Ch. Horsthuis

  10.00 uur Eucharistieviering Kinder- & Tienerkoor Eerste H. Communie / Crche J. Glas + A. Beenakker

  vervalt 10.00 uur Eucharistieviering Little Stars Eerste H. Communie Crche W. Broeders

  10.00 uur Woord- & Communieviering Dameskoor OA M. Hoogenbosch

  10.00 uur Eucharistieviering Gregoriaans Herenkoor J. Velthuyse

  zondag 7 april

  zaterdag 13 april

  19.00 uur Woord- & Communieviering Dameskoor Parochiaan

  19.00 uur Eucharistieviering De Horizon W. Broeders

  19.00 uur Eucharistieviering Caecilia J. Glas

  19.00 uur Woord- & Communieviering Petrus-Mariakoor M. Hoogenbosch

  19.00 uur Woord- & Communieviering Gemengd Koor RW G. Brink

  zaterdag 13 april

  zondag 14 april

  10.00 uur Eucharistieviering Kinderkoor Eerste H. Communie J. Glas

  10.00 uur Woord- & Communieviering Samenzang A. Beenakker

  10.30 uur Eucharistieviering Kinderkoor Eerste H. Communie D. Koster + M. Hoogenbosch

  10.00 uur Woord- & Communieviering Samenzang Koffiedrinken Parochiaan

  10.30 uur Eerste H. Communie Petrus- kerk & Crche Eucharistieviering Little Stars W. Broeders

  vervalt 10.00 uur Eucharistieviering Dameskoor OA M. Jagerman

  10.00 uur Woord- & Communieviering Familiekoor Enjoy Presentatie Communicanten G. Brink

  zondag 14 april

  zaterdag 20 april

  19.00 uur Woord- & Communieviering Lords Voice Ch. Horsthuis

  19.00 uur Woord- & Communieviering Waimbaji Parochiaan

  19.00 uur Eucharistieviering Samenzang Th. van Steekelenburg

  19.00 uur Eucharistieviering St. Caeciliakoor J. Glas

  19.00 uur Eucharistieviering JUMP & Cadans Laatste Eucharistieviering in

  Petruskerk W. Broeders

  19.00 uur Woord- & Communieviering Herenkoor Parochiaan

  zaterdag 20 april

  zondag 21 april

  10.00 uur Eucharistieviering Kinderkoor Eerste H. Communie W. Broeders

  10.00 uur Eucharistieviering Flos Campi Eerste H. Communie Th. van Steekelenburg + Ch. Horsthuis

  10.00 uur Woord- & Communieviering Caecilia Kinderwoorddienst & Crche A. Beenakker

  10.00 uur Peuter- & Kleuterviering

  10.00 uur Eucharistieviering Little Stars Eerste H. Communie Mariakerk & Crche J. Glas

  15.30 uur Sluitingsdienst Petruskerk Petrus-Mariakoor W. Broeders

  vervalt 10.00 uur Woord- & Communieviering Jeugdkoor Gezinsviering T. Dingjan

  10.00 uur Woord- & Communieviering Nederlandstalig Koor Parochiaan

  zondag 21 april

  zaterdag 27 april

  19.00 uur Woord- & Communieviering Gemengd Koor Ch. Horsthuis

  19.00 uur Woord- & Communieviering Andante M. Hoogenbosch

  19.00 uur Woord- & Communieviering Samenzang Parochiaan

  19.00 uur Eucharistieviering JUMP W. Broeders

  19.00 uur Eucharistieviering Gemengd Koor RW J. Glas

  zaterdag 27 april

  zondag 28 april

  10.00 uur Eucharistieviering Cantorij D. Koster

  10.00 uur Eucharistieviering Martientjes Eerste H. Communie J. Glas

  10.00 uur Woord- & Communieviering Revival M. Hoogenbosch

  10.00 uur Eucharistieviering St. Caeciliakoor Koffiedrinken H. van Zoelen

  vervalt

  10.00 uur Woord- & Communieviering Jacobuskoor Parochiaan

  10.00 uur Eucharistieviering Herenkoor Gem. ziekenzalving W. Broeders

  10.00 uur Eucharistieviering Cantoren J. Velthuyse

  zondag 28 april

  zaterdag 4 mei

  19.00 uur Eucharistieviering Cantorij J. Glas

  19.00 uur Woord- & Communieviering Cantabo M. Hoogenbosch

  19.00 uur Woord- & Communieviering Samenzang A. Beenakker

  vervalt vervalt vervalt zaterdag 4 mei

  zondag 5 mei

  9.30 uur Eucharistieviering Gemengd Koor Kinderwoorddienst D. Koster

  10.00 uur Woord- & Communieviering Allegro Parochiaan

  10.00 uur Woord- & Communieviering Caecilia A. Beenakker

  14.30 uur Marialof Waimbaji

  10.00 uur Woord- & Communieviering Petrus-Mariakoor Ch. Horsthuis

  vervalt 10.00 uur Woord- & Communieviering Dameskoor O.A. M. Hoogenbosch

  10.00 uur Eucharistieviering Inspiratie J. Glas

  zondag 5 mei

  Wekelijks Iedere woensdag een viering om 9.00 uurIedere dinsdag een viering om 19.00 uur

  Iedere donderdag een viering om 9.00 uur

  Iedere dinsdag een viering om 9.00 uur

  Iedere vrijdag een viering om 9.00 uur

  Iedere vrijdag een viering om 9.00 uur

  Iedere donderdag (behalve de 2de van de maand) een viering om 9.00 uur

  Iedere dinsdag een viering om 9.00 uur

  Iedere donderdag een viering om 9.00 uur

  Iedere vrijdag een viering om 9.30 uur in Gogherweide

  Een keer per 2 weken een viering op dinsdag om 9.30 uur

  Elke 1ste woensdag van de maand om 10.00 uur in Woudsoord Woubrugge

  Wekelijks

  Uitzendingen kerkradioAarlanderveen30 maart, 6 + 20 april

  Uitzendingen kerkradioLangeraar30 maart, 13 +27 april

  APRIL 2013

 • ROOSTER

  Uitzendingen kerkradio

  10 maart Hoogmade

  24 maart Mariakerk Roelofarendsveen

  Petrus en PauluskerkNoordeinde 26Aarlanderveen

  AdrianuskerkLangeraarseweg 90Langeraar

  O.L.V. Hemelvaartkerk Dorpsstraat 35Nieuwkoop

  NicolaaskerkDorpsstraat 41Nieuwveen

  Martinuskerk Simon van Capelweg 62Noorden

  Johannes Geboortekerk Noordeinde 26/28Zevenhoven

  Sint Jan de Doperkerk W. v.d. VeldenwegLeimuiden

  MariakerkPastoor Onelplein 1Roelofarendsveen

  Petruskerk Noordeinde 187Roelofarendsveen

  JacobuskerkMeerkreuk 3Oude Wetering

  O.L.V. GeboortekerkPastoor van der Plaat-straat 17 Rijpwetering

  BavokerkLeidseweg 4 Oud Ade

  O.L.V. GeboortekerkKerkstraat 57Hoogmade

  zaterdag 30 maart Paaszaterdag

  21.30 uur Paaswake Cantorij Th. van Steekelenburg + Ch. Horsthuis

  19.00 uur Paasviering Spirit M. Hoogenbosch

  19.00 uur Paasviering Allegro Ch. Horsthuis

  21.30 uur Paaswake Waimbaji D. Koster + M. Hoogenbosch

  21.30 uur Paaswake Revival W. Broeders

  19.00 uur Paasviering St. Caeciliakoor A. Beenakker

  21.30 uur Paaswake Jacobuskoor H. van Zoelen

  21.30 uur Paaswake Joy M. Jagerman + G. Brink

  21.30 uur Paaswake Inspiratie J. Glas + T. Dingjan

  zaterdag 30 maart Paaszaterdag

  zondag 31 maart Pasen

  11.00 uur Eucharistieviering Lords Voice J. Glas

  9.30 uur Eucharistieviering Gemengd Koor Kinderwoorddienst W. Broeders

  9.30 uur Eucharistieviering De Horizon Kinderwoorddienst D. Koster

  9.30 uur Eucharistieviering Caecilia & Cantare Kinderwoorddienst & Crche F. Steenman + Ch. Horsthuis

  11.00 uur Woord- & Communieviering Cantabo G. Brink

  11.00 uur Woord- & Communieviering Samenzang A. Beenakker

  9.30 uur Eucharistieviering St. Caeciliakoor Crche J. Glas

  11.00 uur Woord- & Communieviering Cadans Aandacht voor de kinderen T. Dingjan

  9.30 uur Eucharistieviering Petrus-Mariakoor H. van Zoelen

  11.00 uur Eucharistieviering Gemengde Koren RW & OA W. Broeders

  11.00 uur Woord- & Communieviering Kings Kombo M. Hoogenbosch

  zondag 31 maart Pasen

  maandag 1 april Tweede Paasdag

  10.00 uur Eucharistieviering W. Broeders

  10.00 uur Eucharistieviering Herenkoor J. Glas

  maandag 1 april Tweede Paasdag

  zaterdag

  6 april19.00 uur Woord- & Communieviering Cantorij Ch. Horsthuis

  19.00 uur Woord- & Communieviering Cantabo F. van der Ven

  19.00 uur Woord- & Communieviering Samenzang M. Hoogenbosch

  vervalt 19.00 uur Eucharistieviering Faith Jubileum 15 jaar Faith J. Glas

  19.00 uur Eucharistieviering Cantor W. Broeders

  zaterdag

  6 april

  zondag 7 april

  9.30 uur Woord- & Communieviering Cantors Kinderwoorddienst F. van der Ven

  10.00 uur Woord- & Communieviering Allegro Parochiaan

  10.00 uur Eucharistieviering Kinderkoor Eerste H. Communie & Crche D. Koster + Ch. Horsthuis

  10.00 uur Eucharistieviering Kinder- & Tienerkoor Eerste H. Communie / Crche J. Glas + A. Beenakker

  vervalt 10.00 uur Eucharistieviering Little Stars Eerste H. Communie Crche W. Broeders

  10.00 uur Woord- & Communieviering Dameskoor OA M. Hoogenbosch

  10.00 uur Eucharistieviering Gregoriaans Herenkoor J. Velthuyse

  zondag 7 april

  zaterdag 13 april

  19.00 uur Woord- & Communieviering Dameskoor Parochiaan

  19.00 uur Eucharistieviering De Horizon W. Broeders

  19.00 uur Eucharistieviering Caecilia J. Glas

  19.00 uur Woord- & Communieviering Petrus-Mariakoor M. Hoogenbosch

  19.00 uur Woord- & Communieviering Gemengd Koor RW G. Brink

  zaterdag 13 april

  zondag 14 april

  10.00 uur Eucharistieviering Kinderkoor Eerste H. Communie J. Glas

  10.00 uur Woord- & Communieviering Samenzang A. Beenakker

  10.30 uur Eucharistieviering Kinderkoor Eerste H. Communie D. Koster + M. Hoogenbosch

  10.00 uur Woord- & Communieviering Samenzang Koffiedrinken Parochiaan

  10.30 uur Eerste H. Communie Petrus- kerk & Crche Eucharistieviering Little Stars W. Broeders

  vervalt 10.00 uur Eucharistieviering Dameskoor OA M. Jagerman

  10.00 uur Woord- & Communieviering Familiekoor Enjoy Presentatie Communicanten G. Brink

  zondag 14 april

  zaterdag 20 april

  19.00 uur Woord- & Communieviering Lords Voice Ch. Horsthuis

  19.00 uur Woord- & Communieviering Waimbaji Parochiaan

  19.00 uur Eucharistieviering Samenzang Th. van Steekelenburg

  19.00 uur Eucharistieviering St. Caeciliakoor J. Glas

  19.00 uur Eucharistieviering JUMP & Cadans Laatste Eucharistieviering in

  Petruskerk W. Broeders

  19.00 uur Woord- & Communieviering Herenkoor Parochiaan

  zaterdag 20 april

  zondag 21 april

  10.00 uur Eucharistieviering Kinderkoor Eerste H. Communie W. Broeders

  10.00 uur Eucharistieviering Flos Campi Eerste H. Communie Th. van Steekelenburg + Ch. Horsthuis

  10.00 uur Woord- & Communieviering Caecilia Kinderwoorddienst & Crche A. Beenakker

  10.00 uur Peuter- & Kleuterviering

  10.00 uur Eucharistieviering Little Stars Eerste H. Communie Mariakerk & Crche J. Glas

  15.30 uur Sluitingsdienst Petruskerk Petrus-Mariakoor W. Broeders

  vervalt 10.00 uur Woord- & Communieviering Jeugdkoor Gezinsviering T. Dingjan

  10.00 uur Woord- & Communieviering Nederlandstalig Koor Parochiaan

  zondag 21 april

  zaterdag 27 april

  19.00 uur Woord- & Communieviering Gemengd Koor Ch. Horsthuis

  19.00 uur Woord- & Communieviering Andante M. Hoogenbosch

  19.00 uur Woord- & Communieviering Samenzang Parochiaan

  19.00 uur Eucharistieviering JUMP W. Broeders

  19.00 uur Eucharistieviering Gemengd Koor RW J. Glas

  zaterdag 27 april

  zondag 28 april

  10.00 uur Eucharistieviering Cantorij D. Koster

  10.00 uur Eucharistieviering Martientjes Eerste H. Communie J. Glas

  10.00 uur Woord- & Communieviering Revival M. Hoogenbosch

  10.00 uur Eucharistieviering St. Caeciliakoor Koffiedrinken H. van Zoelen

  vervalt

  10.00 uur Woord- & Communieviering Jacobuskoor Parochiaan

  10.00 uur Eucharistieviering Herenkoor Gem. ziekenzalving W. Broeders

  10.00 uur Eucharistieviering Cantoren J. Velthuyse

  zondag 28 april

  zaterdag 4 mei

  19.00 uur Eucharistieviering Cantorij J. Glas

  19.00 uur Woord- & Communieviering Cantabo M. Hoogenbosch

  19.00 uur Woord- & Communieviering Samenzang A. Beenakker

  vervalt vervalt vervalt zaterdag 4 mei

  zondag 5 mei

  9.30 uur Eucharistieviering Gemengd Koor Kinderwoorddienst D. Koster

  10.00 uur Woord- & Communieviering Allegro Parochiaan

  10.00 uur Woord- & Communieviering Caecilia A. Beenakker

  14.30 uur Marialof Waimbaji

  10.00 uur Woord- & Communieviering Petrus-Mariakoor Ch. Horsthuis

  vervalt 10.00 uur Woord- & Communieviering Dameskoor O.A. M. Hoogenbosch

  10.00 uur Eucharistieviering Inspiratie J. Glas

  zondag 5 mei

  Wekelijks Iedere woensdag een viering om 9.00 uurIedere dinsdag een viering om 19.00 uur

  Iedere donderdag een viering om 9.00 uur

  Iedere dinsdag een viering om 9.00 uur

  Iedere vrijdag een viering om 9.00 uur

  Iedere vrijdag een viering om 9.00 uur

  Iedere donderdag (behalve de 2de van de maand) een viering om 9.00 uur

  Iedere dinsdag een viering om 9.00 uur

  Iedere donderdag een viering om 9.00 uur

  Iedere vrijdag een viering om 9.30 uur in Gogherweide

  Een keer per 2 weken een viering op dinsdag om 9.30 uur

  Elke 1ste woensdag van de maand om 10.00 uur in Woudsoord Woubrugge

  Wekelijks

  H. CLARA PAROCHIEAPRIL 2013

 • Petrus en PauluskerkNoordeinde 26Aarlanderveen

  AdrianuskerkLangeraarseweg 90Langeraar

  O.L.V. Hemelvaartkerk Dorpsstraat 35Nieuwkoop

  NicolaaskerkDorpsstraat 41Nieuwveen

  Martinuskerk Simon van Capelweg 62Noorden

  Johannes Geboortekerk Noordeinde 26/28Zevenhoven

  Sint Jan de Doperkerk W. v.d. VeldenwegLeimuiden

  MariakerkPastoor Onelplein 1Roelofarendsveen

  Petruskerk Noordeinde 187Roelofarendsveen

  JacobuskerkMeerkreuk 3Oude Wetering

  O.L.V. GeboortekerkPastoor van der Plaat-straat 17 Rijpwetering

  BavokerkLeidseweg 4 Oud Ade

  O.L.V. GeboortekerkKerkstraat 57Hoogmade

  zaterdag 30 maart Paaszaterdag

  21.30 uur Paaswake Cantorij Th. van Steekelenburg + Ch. Horsthuis

  19.00 uur Paasviering Spirit M. Hoogenbosch

  19.00 uur Paasviering Allegro Ch. Horsthuis

  21.30 uur Paaswake Waimbaji D. Koster + M. Hoogenbosch

  21.30 uur Paaswake Revival W. Broeders

  19.00 uur Paasviering St. Caeciliakoor A. Beenakker

  21.30 uur Paaswake Jacobuskoor H. van Zoelen

  21.30 uur Paaswake Joy M. Jagerman + G. Brink

  21.30 uur Paaswake Inspiratie J. Glas + T. Dingjan

  zaterdag 30 maart Paaszaterdag

  zondag 31 maart Pasen

  11.00 uur Eucharistieviering Lords Voice J. Glas

  9.30 uur Eucharistieviering Gemengd Koor Kinderwoorddienst W. Broeders

  9.30 uur Eucharistieviering De Horizon Kinderwoorddienst D. Koster

  9.30 uur Eucharistieviering Caecilia & Cantare Kinderwoorddienst & Crche F. Steenman + Ch. Horsthuis

  11.00 uur Woord- & Communieviering Cantabo G. Brink

  11.00 uur Woord- & Communieviering Samenzang A. Beenakker

  9.30 uur Eucharistieviering St. Caeciliakoor Crche J. Glas

  11.00 uur Woord- & Communieviering Cadans Aandacht voor de kinderen T. Dingjan

  9.30 uur Eucharistieviering Petrus-Mariakoor H. van Zoelen

  11.00 uur Eucharistieviering Gemengde Koren RW & OA W. Broeders

  11.00 uur Woord- & Communieviering Kings Kombo M. Hoogenbosch

  zondag 31 maart Pasen

  maandag 1 april Tweede Paasdag

  10.00 uur Eucharistieviering W. Broeders

  10.00 uur Eucharistieviering Herenkoor J. Glas

  maandag 1 april Tweede Paasdag

  zaterdag

  6 april19.00 uur Woord- & Communieviering Cantorij Ch. Horsthuis

  19.00 uur Woord- & Communieviering Cantabo F. van der Ven

  19.00 uur Woord- & Communieviering Samenzang M. Hoogenbosch

  vervalt 19.00 uur Eucharistieviering Faith Jubileum 15 jaar Faith J. Glas

  19.00 uur Eucharistieviering Cantor W. Broeders

  zaterdag

  6 april

  zondag 7 april

  9.30 uur Woord- & Communieviering Cantors Kinderwoorddienst F. van der Ven

  10.00 uur Woord- & Communieviering Allegro Parochiaan

  10.00 uur Eucharistieviering Kinderkoor Eerste H. Communie & Crche D. Koster + Ch. Horsthuis

  10.00 uur Eucharistieviering Kinder- & Tienerkoor Eerste H. Communie / Crche J. Glas + A. Beenakker

  vervalt 10.00 uur Eucharistieviering Little Stars Eerste H. Communie Crche W. Broeders

  10.00 uur Woord- & Communieviering Dameskoor OA M. Hoogenbosch

  10.00 uur Eucharistieviering Gregoriaans Herenkoor J. Velthuyse

  zondag 7 april

  zaterdag 13 april

  19.00 uur Woord- & Communieviering Dameskoor Parochiaan

  19.00 uur Eucharistieviering De Horizon W. Broeders

  19.00 uur Eucharistieviering Caecilia J. Glas

  19.00 uur Woord- & Communieviering Petrus-Mariakoor M. Hoogenbosch

  19.00 uur Woord- & Communieviering Gemengd Koor RW G. Brink

  zaterdag 13 april

  zondag 14 april

  10.00 uur Eucharistieviering Kinderkoor Eerste H. Communie J. Glas

  10.00 uur Woord- & Communieviering Samenzang A. Beenakker

  10.30 uur Eucharistieviering Kinderkoor Eerste H. Communie D. Koster + M. Hoogenbosch

  10.00 uur Woord- & Communieviering Samenzang Koffiedrinken Parochiaan

  10.30 uur Eerste H. Communie Petrus- kerk & Crche Eucharistieviering Little Stars W. Broeders

  vervalt 10.00 uur Eucharistieviering Dameskoor OA M. Jagerman

  10.00 uur Woord- & Communieviering Familiekoor Enjoy Presentatie Communicanten G. Brink

  zondag 14 april

  zaterdag 20 april

  19.00 uur Woord- & Communieviering Lords Voice Ch. Horsthuis

  19.00 uur Woord- & Communieviering Waimbaji Parochiaan

  19.00 uur Eucharistieviering Samenzang Th. van Steekelenburg

  19.00 uur Eucharistieviering St. Caeciliakoor J. Glas

  19.00 uur Eucharistieviering JUMP & Cadans Laatste Eucharistieviering in

  Petruskerk W. Broeders

  19.00 uur Woord- & Communieviering Herenkoor Parochiaan

  zaterdag 20 april

  zondag 21 april

  10.00 uur Eucharistieviering Kinderkoor Eerste H. Communie W. Broeders

  10.00 uur Eucharistieviering Flos Campi Eerste H. Communie Th. van Steekelenburg + Ch. Horsthuis

  10.00 uur Woord- & Communieviering Caecilia Kinderwoorddienst & Crche A. Beenakker

  10.00 uur Peuter- & Kleuterviering

  10.00 uur Eucharistieviering Little Stars Eerste H. Communie Mariakerk & Crche J. Glas

  15.30 uur Sluitingsdienst Petruskerk Petrus-Mariakoor W. Broeders

  vervalt 10.00 uur Woord- & Communieviering Jeugdkoor Gezinsviering T. Dingjan

  10.00 uur Woord- & Communieviering Nederlandstalig Koor Parochiaan

  zondag 21 april

  zaterdag 27 april

  19.00 uur Woord- & Communieviering Gemengd Koor Ch. Horsthuis

  19.00 uur Woord- & Communieviering Andante M. Hoogenbosch

  19.00 uur Woord- & Communieviering Samenzang Parochiaan

  19.00 uur Eucharistieviering JUMP W. Broeders

  19.00 uur Eucharistieviering Gemengd Koor RW J. Glas

  zaterdag 27 april

  zondag 28 april

  10.00 uur Eucharistieviering Cantorij D. Koster

  10.00 uur Eucharistieviering Martientjes Eerste H. Communie J. Glas

  10.00 uur Woord- & Communieviering Revival M. Hoogenbosch

  10.00 uur Eucharistieviering St. Caeciliakoor Koffiedrinken H. van Zoelen

  vervalt

  10.00 uur Woord- & Communieviering Jacobuskoor Parochiaan

  10.00 uur Eucharistieviering Herenkoor Gem. ziekenzalving W. Broeders

  10.00 uur Eucharistieviering Cantoren J. Velthuyse

  zondag 28 april

  zaterdag 4 mei

  19.00 uur Eucharistieviering Cantorij J. Glas

  19.00 uur Woord- & Communieviering Cantabo M. Hoogenbosch

  19.00 uur Woord- & Communieviering Samenzang A. Beenakker

  vervalt vervalt vervalt zaterdag 4 mei

  zondag 5 mei

  9.30 uur Eucharistieviering Gemengd Koor Kinderwoorddienst D. Koster

  10.00 uur Woord- & Communieviering Allegro Parochiaan

  10.00 uur Woord- & Communieviering Caecilia A. Beenakker

  14.30 uur Marialof Waimbaji

  10.00 uur Woord- & Communieviering Petrus-Mariakoor Ch. Horsthuis

  vervalt 10.00 uur Woord- & Communieviering Dameskoor O.A. M. Hoogenbosch

  10.00 uur Eucharistieviering Inspiratie J. Glas

  zondag 5 mei

  Wekelijks Iedere woensdag een viering om 9.00 uurIedere dinsdag een viering om 19.00 uur

  Iedere donderdag een viering om 9.00 uur

  Iedere dinsdag een viering om 9.00 uur

  Iedere vrijdag een viering om 9.00 uur

  Iedere vrijdag een viering om 9.00 uur

  Iedere donderdag (behalve de 2de van de maand) een viering om 9.00 uur

  Iedere dinsdag een viering om 9.00 uur

  Iedere donderdag een viering om 9.00 uur

  Iedere vrijdag een viering om 9.30 uur in Gogherweide

  Een keer per 2 weken een viering op dinsdag om 9.30 uur

  Elke 1ste woensdag van de maand om 10.00 uur in Woudsoord Woubrugge

  Wekelijks

  Uitzendingen kerkradio

  7 april Roelofarendaveen

  21 april Hoogmade

  APRIL 2013 H. FRANCISCUS PAROCHIE

 • 25

  Clara en Franciscus federatieCentraal secretariaatLangeraarseweg 90, 2461 CL Langeraartel. (0172) 60 95 [email protected]ie.nl

  Openingstijden: Maandag/dinsdag van 8.00 tot 13.00 uur. Donderdag van 8.30 tot 12.30 uur.

  Colofon

  RedactieSamenstromen is een uitgave van de Clara en Franciscus federatie.Hiertoe behoren de RK parochie H. Clara met parochiekernen in Aarlanderveen,Langeraar, Nieuwkoop, Nieuwveen, Noorden en Zevenhoven;en de parochie H. Franciscus met parochiekernen Hoogmade/Woubrugge; Leimuiden/Rijnsaterwoude; Oude- en Nieuwe Wetering/Roelofarendsveen; Rijpwetering/Oud Ade.

  Het blad verschijnt tien maal per jaar.Oplage: 11.250 exemplaren.Centrale redactie: Anja Niemller-van Bentum, Harry Veenman, Sonja van Smoorenburg-Kuijf, Bep Verdel, Theo Nieuwenhuizen, Gerda Lieverse, Pater Dirk Koster en Jessica Keijzer.

  Redactieadres: via de locale kerkkernredacties.Overkoepelend naar: [email protected]

  De redactie behoudt zich het recht voor om te lange teksten in te korten.

  Realisatie: GHS uitgeverij bv, Nieuwkoop

  Kopij voor nummer 4 (mei 2013) kunt u uiterlijk op 15 april aanleveren bij uw lokale redactie. Het blad verschijnt omstreeks 2 mei.

  De e-mailadressen van de parochiekern- redacties staan vermeld op deze servicepagina.

  parochiekernen H. Clara

  Aarlanderveen - Petrus en Pauluskerk -Noordeinde 26, 2445 XE AarlanderveenSecretariaat:di. 9.00-12.00 uur, wo. 9.00-12.30 uurtel. (0172) 57 13 23 [email protected]: Gerda Baak, Mijsstraat 6, Ter Aartel. (0172) 60 43 95, [email protected]

  Langeraar - Adrianuskerk -Langeraarseweg 90, 2461 CL LangeraarSecretariaat: R. van der Vlugt, di. t/m vrij. 9.00-12.00 uurtel. (0172) 60 21 [email protected]: C.M. Bakker en R. van der [email protected]

  Nieuwkoop - O.L.V. Hemelvaartkerk -Dorpsstraat 35, 2421 AV NieuwkoopSecretariaat: di.- en do. 9.30-12.00 uur, wo. 19.00-21.00 uurtel. (0172) 57 11 01 [email protected]: I. Tensen, tel. (0172) 57 11 [email protected]

  Nieuwveen - Nicolaaskerk -Dorpsstraat 41, 2441 CG NieuwveenSecretariaat: di.- en do. 09.30-11.00 uurtel. (0172) 53 81 [email protected]: J.P.A.M. van [email protected]

  Noorden - Martinuskerk -Simon van Capelweg 62, 2431 AH NoordenSecretariaat: wo. t/m vrij. 9.30-12.00 uurtel. (0172) 40 81 [email protected]: J.J. Baas, tel. (0172) 40 81 [email protected]

  Zevenhoven - Johannes Geboortekerk-Noordeinde 26/28, 2435 AG ZevenhovenSecretariaat: vrij. 9.00-11.00 uurtel. (0172) 53 82 [email protected]: via het secretariaat

  parochiekernen H. Franciscus

  Roelofarendsveen/ Oude- en Nieuwe Wetering- Jacobuskerk - Meerkreuk 3, 2377 VA Oude WeteringSecretariaat:di. en vrij. 9.30-11.00 uurtel. (071) 331 22 [email protected]

  - Mariakerk - Pastoor Onelplein 1, 2371 EZ RoelofarendsveenSecretariaat:di. 9.00-10.30 uur en do. 14.00-16.00 uurtel. (071) 331 24 [email protected]

  - Petruskerk - Noordeinde 187, 2371 CR RoelofarendsveenSecretariaat:ma. 14.00-16.00 uur en do. 9.30-10.45 uurtel. (071) 331 09 [email protected]

  Parochiekernredactie Emanuel:Bep Verdel-Turk, tel (071) 331 21 [email protected]

  Hoogmade/Woubrugge - OLV Geboortekerk - Kerkstraat 57, 2355 AG HoogmadeSecretariaat:do. 13.30-15.00 uurtel. (071) 501 82 [email protected]:via secretariaat

  Leimuiden/Rijnsaterwoude- Jan de Doperkerk - W. v.d. Veldenweg 24, 2451 BB LeimuidenSecretariaat:do. 9.00-12.00 uurtel. (0172) 50 81 [email protected]:L. v.d. Meer-Hogeboom, tel. (0172) 50 72 [email protected]

  Rijpwetering/Oud Ade - OLV Geboortekerk en Bavokerk -Pastoor van der Plaatstraat 17, 2375 AE RijpweteringSecretariaat:ma. en wo. 9.00-10.30 uurtel. (071) 501 82 [email protected] Ade, tel. (071) 501 82 19Parochiekernredactie:via secretariaat

  SAMEN onderweg

  Voor afspraken over ziekenzalving:

  H. Clara 06-11853352H. Franciscus 06-25447348

 • jONgerEn

  FRANS & KLAAR

  Door Leen

  (vooral hl veel) lekker eten en een goed gesprek.

  Groetjes VeraPrego

  Jongerenkoor Faith bestaat 15 jaar!

  Op 6 april 2013 wil Faith graag met u samen dit feest vieren. Wij willen u bedanken voor alle jaren steun en enthousiaste berichten en willen dit samen met u vieren tijdens de eucha-ristieviering op 6 april om 19.00 uur in de Petruskerk. Na de viering is er gelegenheid om een kopje koffie te drinken, misschien met iets lekkers erbij. Daarna hebben de koorleden zelf nog een eigen feestje.Maar hoe is Faith nu ontstaan? Op 18 april 1998 is jongerenkoor Faith opgericht door de Jacobuskerk te Oude Wetering. De jongeren in de parochie werden bij elkaar geroepen en onder leiding van dirigente Jettie de Nie en pianist Arjan van Aalst werd het jongerenkoor opgericht. Er kwamen steeds meer enthousiaste leden bij. Na vijf jaar hebben Jettie en Arjan het dirigeerstokje en de partituren doorge-geven aan Marije Ammerlaan en Claire van Kempen. Door hun enthousiasme en inzet zijn we uitgegroeid tot een groot koor van 40 mensen met een eigen band. Na 8 jaar fantastisch werk, nam Claire afscheid van Faith. Zij liet

  Jozef

  Naar aanleiding van de musical die afgelopen najaar in onze parochie werd gespeeld, over het leven van Jozef, hebben we dit verhaal be-sproken bij Prego. Tijdens een leuke quiz bleek dat sommigen, die met de musical toch echt uit volle borst mee