Samenlevingsopbouw bouwt met partners aan zorgnetwerken ......De netwerkcoördinator stuurt de...

of 37 /37
29 oktober 2015 Samenlevingsopbouw bouwt met partners aan zorgnetwerken als schakel in het antwoord op onderbescherming

Embed Size (px)

Transcript of Samenlevingsopbouw bouwt met partners aan zorgnetwerken ......De netwerkcoördinator stuurt de...

Page 1: Samenlevingsopbouw bouwt met partners aan zorgnetwerken ......De netwerkcoördinator stuurt de werking en bouwt bruggen tussen de verschillende partijen. Vrijwilligers ondersteunen

29 oktober 2015

Samenlevingsopbouw bouwt met partners aan zorgnetwerken als schakel in het antwoord op onderbescherming

Page 2: Samenlevingsopbouw bouwt met partners aan zorgnetwerken ......De netwerkcoördinator stuurt de werking en bouwt bruggen tussen de verschillende partijen. Vrijwilligers ondersteunen

Samenlevingsopbouw: what’s in a name?

Zorgnetwerken: 10 jaar praktijk

Samenwerking en innovatie

Toekomst daagt uit …

Page 3: Samenlevingsopbouw bouwt met partners aan zorgnetwerken ......De netwerkcoördinator stuurt de werking en bouwt bruggen tussen de verschillende partijen. Vrijwilligers ondersteunen

KANSEN SCHEPPEN

GRONDRECHTEN GARANDEREN

Veel actoren werken daaraan!

Waar maakt samenlevingsopbouw het verschil?

Page 4: Samenlevingsopbouw bouwt met partners aan zorgnetwerken ......De netwerkcoördinator stuurt de werking en bouwt bruggen tussen de verschillende partijen. Vrijwilligers ondersteunen

2 kernopdrachten onlosmakelijk verbonden

• Politieke kernopdracht: verandering Structurele maatregelen, oplossingen, veranderingen in positie van maatschappelijk kwetsbare groepen = mikken op een sociaal en participatief gecorrigeerd beleid

• Agogische kernopdracht: versterken en stem geven Kwetsbare groepen ondersteunen i.f.v. verwerven en gebruiken sociale grondrechten = bevorderen van maatschappelijke en beleidsparticipatie van deze groepen

Samenlevingsopbouw

Page 5: Samenlevingsopbouw bouwt met partners aan zorgnetwerken ......De netwerkcoördinator stuurt de werking en bouwt bruggen tussen de verschillende partijen. Vrijwilligers ondersteunen

3 rollen:

• Werken aan directe oplossingen

• Beleidswerk – sociale actie en tegenspraak – groepen stem geven

• Sociale innovatie

Samenlevingsopbouw

Page 6: Samenlevingsopbouw bouwt met partners aan zorgnetwerken ......De netwerkcoördinator stuurt de werking en bouwt bruggen tussen de verschillende partijen. Vrijwilligers ondersteunen

In gans Vlaanderen en Brussel : weet ons wonen!

Sector en werksoort

Onderscheid met individuele hulpverlening

Belang van Vlaamse basisfinanciering om innovatief te kunnen werken

www.samenlevingsopbouw.be

Samenlevingsopbouw

Page 7: Samenlevingsopbouw bouwt met partners aan zorgnetwerken ......De netwerkcoördinator stuurt de werking en bouwt bruggen tussen de verschillende partijen. Vrijwilligers ondersteunen

De wieg van zorgnetwerken stond in West-Vlaanderen

Platteland en ouderen

Centralisatie dienstverlening en verdwijnen voorzieningen

Versnipperd en gespecialiseerd dienstenaanbod

Afbrokkelen sociale netwerken

Mobiliteitsproblematiek

Kwetsbare mensen vallen door de mazen van het net

onderbescherming tegengaan

Page 8: Samenlevingsopbouw bouwt met partners aan zorgnetwerken ......De netwerkcoördinator stuurt de werking en bouwt bruggen tussen de verschillende partijen. Vrijwilligers ondersteunen

• 2005 – 2010 ontwikkeling concept landelijke context – senioren en zorgbehoevenden

• 2011 – 2015: zorgnetwerken instrument ikv armoedebestrijding (kwetsbare ouderen, gezinnen en kinderen)

• 2015 - …. Zorgnetwerken verbinden …

10 jaar praktijkontwikkeling zorgnetwerken

Page 9: Samenlevingsopbouw bouwt met partners aan zorgnetwerken ......De netwerkcoördinator stuurt de werking en bouwt bruggen tussen de verschillende partijen. Vrijwilligers ondersteunen

Verbinden!

Tussen lokale besturen en de brede welzijns- en zorgsector

Om uitdagingen aan te kunnen …

Page 10: Samenlevingsopbouw bouwt met partners aan zorgnetwerken ......De netwerkcoördinator stuurt de werking en bouwt bruggen tussen de verschillende partijen. Vrijwilligers ondersteunen

Zorgnetwerken als schakel

in strijd tegen onderbescherming

en puzzelstuk i.f.v. kwalitatieve en proactieve dienstverlening

Page 11: Samenlevingsopbouw bouwt met partners aan zorgnetwerken ......De netwerkcoördinator stuurt de werking en bouwt bruggen tussen de verschillende partijen. Vrijwilligers ondersteunen
Page 12: Samenlevingsopbouw bouwt met partners aan zorgnetwerken ......De netwerkcoördinator stuurt de werking en bouwt bruggen tussen de verschillende partijen. Vrijwilligers ondersteunen

Vermaatschappelijking van de zorg

Eén van de uitdagingen voor de toekomst

Kansen,

maar ook knipperlichten:

• Vermaatschappelijking vraagt professionele ondersteuning én

middelen

• Organiseren van nabije ontmoeting cruciaal

• Kwetsbare groepen zonder netwerk niet in de kou laten

• Grenzen aan inzet vrijwilligers

Page 13: Samenlevingsopbouw bouwt met partners aan zorgnetwerken ......De netwerkcoördinator stuurt de werking en bouwt bruggen tussen de verschillende partijen. Vrijwilligers ondersteunen

Samenlevingsopbouw

Verder investeren in uitbouw van zorgnetwerken

In verschillende contexten

Met verschillende doelgroepen

Met samenwerking-op-maat

Al of niet gekoppeld aan een geïntegreerde basisvoorziening

Page 15: Samenlevingsopbouw bouwt met partners aan zorgnetwerken ......De netwerkcoördinator stuurt de werking en bouwt bruggen tussen de verschillende partijen. Vrijwilligers ondersteunen

NIET ONTLOPEN,

WEL ONTKNOPEN …

Page 16: Samenlevingsopbouw bouwt met partners aan zorgnetwerken ......De netwerkcoördinator stuurt de werking en bouwt bruggen tussen de verschillende partijen. Vrijwilligers ondersteunen

ZORGNETWERKEN VERBINDEN: uitdagingen voor de toekomst

Page 17: Samenlevingsopbouw bouwt met partners aan zorgnetwerken ......De netwerkcoördinator stuurt de werking en bouwt bruggen tussen de verschillende partijen. Vrijwilligers ondersteunen

UITDAGINGEN WAAR WE VOOR STAAN …

Hoe hulp- en dienst- en zorgverlening toegankelijker maken en onderbescherming tegengaan?

Hoe meer lokale solidariteit creëren en zorg dragen voor elkaar ?

Hoe sociale netwerken rond mensen verstevigen en sociaal isolement counteren… ?

Hoe vermaatschappelijking van de zorg lokaal kans op slagen geven ifv grotere levenskwaliteit van mensen?

Page 18: Samenlevingsopbouw bouwt met partners aan zorgnetwerken ......De netwerkcoördinator stuurt de werking en bouwt bruggen tussen de verschillende partijen. Vrijwilligers ondersteunen

Wat is een zorgnetwerk?

Een zorgnetwerk is een lokale voorziening die een aanvullend dienstenaanbod brengt bij kwetsbare mensen. Dat gebeurt via nauwe samenwerking tussen de netwerkcoördinator, vrijwilligers en lokale actoren.

De netwerkcoördinator stuurt de werking en bouwt bruggen tussen de verschillende partijen.

Vrijwilligers ondersteunen kwetsbare mensen. Door het uitvoeren van bezoekjes of allerlei kleine zorgtaken worden eventuele verborgen noden opgemerkt door vrijwilligers. Deze verwijzen, waar mogelijk, door naar de passende dienst en signaleren nieuwe niet-beantwoorde noden.

Page 19: Samenlevingsopbouw bouwt met partners aan zorgnetwerken ......De netwerkcoördinator stuurt de werking en bouwt bruggen tussen de verschillende partijen. Vrijwilligers ondersteunen

Netwerkcoördinator: centrale figuur

Schakelaar / matching tussen hulpvragers en vrijwilligers

Vrijwilligers zoeken en begeleiden, administratieve opvolging - vrijwilligersbeleid…

Schakelaar tussen lokale overheid, professionele diensten, verenigingen, sleutelfiguren, enz…

Page 20: Samenlevingsopbouw bouwt met partners aan zorgnetwerken ......De netwerkcoördinator stuurt de werking en bouwt bruggen tussen de verschillende partijen. Vrijwilligers ondersteunen

De vrijwilligers: de onmisbare kracht

Worden lokaal ingezet om concrete hulpvragen

op te volgen en (verjaardags)bezoeken te brengen

Uiteenlopende dienstverlening, naargelang de lokale noden

Nieuwe netwerkvorming rond hulpvragers en signaalfunctie

Page 21: Samenlevingsopbouw bouwt met partners aan zorgnetwerken ......De netwerkcoördinator stuurt de werking en bouwt bruggen tussen de verschillende partijen. Vrijwilligers ondersteunen

Lokaal netwerk van hulp, zorg en dienstverlening

Page 22: Samenlevingsopbouw bouwt met partners aan zorgnetwerken ......De netwerkcoördinator stuurt de werking en bouwt bruggen tussen de verschillende partijen. Vrijwilligers ondersteunen

SIGNAALFUNCTIE binnen zorgnetwerken

• Doelstelling: mensen bereiken die door professionele diensten nauwelijks of niet worden bereikt

• Opsporen van verborgen noden

• Vrijwilligers als de voelsprieten van het zorgnetwerk

• Via ondersteunende taken, via verjaardagsbezoekjes / huisbezoeken

Page 23: Samenlevingsopbouw bouwt met partners aan zorgnetwerken ......De netwerkcoördinator stuurt de werking en bouwt bruggen tussen de verschillende partijen. Vrijwilligers ondersteunen

WERKINGSPRINCIPES binnen zorgnetwerken (onderzoek HOWEST, 2014)

Aanvullende dienstverlening

Signaalfunctie

Informatiefunctie

Proactief en outreachend

Samenwerking en integrale aanpak

Maatgericht werken

Groepsgericht en buurtgericht werken

Page 24: Samenlevingsopbouw bouwt met partners aan zorgnetwerken ......De netwerkcoördinator stuurt de werking en bouwt bruggen tussen de verschillende partijen. Vrijwilligers ondersteunen

Rol Samenlevingsopbouw ikv zorgnetwerken

Innovatieve praktijkontwikkeling

- Inzet specifieke expertise ; innovatief werken vraagt extra

Projectondersteuning

- www.ontknoop.be, uitwisselingstafel zorgnetwerken, draaiboek, vorming, …

Beleidswerk

NIEUW :

DRAAIBOEK ZORGNETWERKEN

Page 25: Samenlevingsopbouw bouwt met partners aan zorgnetwerken ......De netwerkcoördinator stuurt de werking en bouwt bruggen tussen de verschillende partijen. Vrijwilligers ondersteunen

Mobiliseren sociaal kapitaal in dorpen, buurten

Zijn een instrument om senioren en zorgbehoevenden langer kwaliteitsvol te laten thuis wonen via aanvullende taken

Pro-actieve functie ikv onderbescherming en detectie verborgen noden (signaalfunctie)

Werken ondersteunend naar maatschappelijke kwetsbare gezinnen en kinderen (armoedebestrijding)

Reële bijdrage tav aantal maatschappelijke evoluties

Vermaatschappelijking van de zorg

Nood aan meer solidariteit en sociale cohesie

Stimulering vrijwilligerswerk, mobiliseren sociaal kapitaal

Zorgnetwerken: opmerkelijke resultaten

Page 26: Samenlevingsopbouw bouwt met partners aan zorgnetwerken ......De netwerkcoördinator stuurt de werking en bouwt bruggen tussen de verschillende partijen. Vrijwilligers ondersteunen

Zorgnetwerk: opmerkelijke resultaten

Flanders’Care label voor innovatief werk ikv ‘Slimmer zorgen voor morgen’

Page 27: Samenlevingsopbouw bouwt met partners aan zorgnetwerken ......De netwerkcoördinator stuurt de werking en bouwt bruggen tussen de verschillende partijen. Vrijwilligers ondersteunen

• Investering in netwerkcoördinator ESSENTIEEL = BASISVOORWAARDE

- personeelskost netwerkcoördinator grootste kost

- op dit moment volledig lokale beleidskeuze en middelen…

• Inhoudelijke ondersteuning van netwerkcoördinatoren

Nood aan een duurzaam beleidskader en ondersteuningsstructuur

Zorgnetwerk: opmerkelijke resultaten, relatief kleine investering

Page 28: Samenlevingsopbouw bouwt met partners aan zorgnetwerken ......De netwerkcoördinator stuurt de werking en bouwt bruggen tussen de verschillende partijen. Vrijwilligers ondersteunen

ZORGNETWERKEN VERBINDEN

Page 29: Samenlevingsopbouw bouwt met partners aan zorgnetwerken ......De netwerkcoördinator stuurt de werking en bouwt bruggen tussen de verschillende partijen. Vrijwilligers ondersteunen

4 DOELSTELLINGEN

1. UITROL VAN ZORGNETWERKEN IN VLAANDEREN

2. VERDIEPING EN VERBREDING VAN CONCEPT ZORGNETWERKEN

3. DUURZAME ONDERSTEUNINGSSTRUCTUUR

4. AANGEPAST BELEIDSKADER

i.s.m. Cera en sector Samenlevingsopbouw

Uitvoering door [email protected]

ZORGNETWERKEN VERBINDEN

Page 30: Samenlevingsopbouw bouwt met partners aan zorgnetwerken ......De netwerkcoördinator stuurt de werking en bouwt bruggen tussen de verschillende partijen. Vrijwilligers ondersteunen

UITROL VAN ZORGNETWERKEN IN VLAANDEREN

• Kaartje www.ontknoop.be

• In alle provincies nieuwe zorgnetwerken in ontwikkeling al dan niet in samenwerking met Samenlevingsopbouw

ZORGNETWERKEN VERBINDEN

Page 31: Samenlevingsopbouw bouwt met partners aan zorgnetwerken ......De netwerkcoördinator stuurt de werking en bouwt bruggen tussen de verschillende partijen. Vrijwilligers ondersteunen

VERBREDING EN VERDIEPING VAN HET CONCEPT ZORGNETWERKEN

verkennend: kunnen zorgnetwerken ook een zinvolle bijdrage leveren tav

- Andere doelgroepen bv. mensen met psychische problematiek, mensen met een beperking, ...

- Andere contexten bv. klein- en grootstedelijk, …

- …

Via:

- gesprekken met stakeholders

- praktijkgerichte denkoefeningen/simulaties met inventarisatie randvoorwaarden en succesfactoren

ZORGNETWERKEN VERBINDEN

Page 32: Samenlevingsopbouw bouwt met partners aan zorgnetwerken ......De netwerkcoördinator stuurt de werking en bouwt bruggen tussen de verschillende partijen. Vrijwilligers ondersteunen

DUURZAME ONDERSTEUNINGSSTRUCTUUR

- Ondersteuningsstructuur voor zorgnetwerken

- Met een duurzaam en financieel haalbaar businessmodel

AANGEPAST BELEIDSKADER

- Verbeteringen wetgeving

ZORGNETWERKEN VERBINDEN

Page 33: Samenlevingsopbouw bouwt met partners aan zorgnetwerken ......De netwerkcoördinator stuurt de werking en bouwt bruggen tussen de verschillende partijen. Vrijwilligers ondersteunen

Cera als supporter van het eerste uur …

Page 34: Samenlevingsopbouw bouwt met partners aan zorgnetwerken ......De netwerkcoördinator stuurt de werking en bouwt bruggen tussen de verschillende partijen. Vrijwilligers ondersteunen

Onderzoek plattelandsarmoede

2011-2014: zorgnetwerken en armoede

2015-2016: zorgnetwerken verbinden

- Dikke Merci Campagne KBC

- www.ontknoop.be

- Vormingsmodule signaalfunctie

- impactonderzoek

Cera als supporter van het eerste uur …

Page 35: Samenlevingsopbouw bouwt met partners aan zorgnetwerken ......De netwerkcoördinator stuurt de werking en bouwt bruggen tussen de verschillende partijen. Vrijwilligers ondersteunen

VORMINGSMODULE SIGNAALFUNCTIE VRIJWILLIGERS

Page 36: Samenlevingsopbouw bouwt met partners aan zorgnetwerken ......De netwerkcoördinator stuurt de werking en bouwt bruggen tussen de verschillende partijen. Vrijwilligers ondersteunen

1. Welke effecten heeft een zorgnetwerk op de gebruikers en de vrijwilligers?

2. Welke effecten heeft een zorgnetwerk op de solidariteit in een lokale gemeenschap?

3. Welk effect heeft de samenwerking op het terrein op de doelmatigheid van alle samenwerkende partners?

i.s.m. Sociale Innovatiefabriek, met ondersteuning van Azetta

IMPACTONDERZOEK ZORGNETWERKEN

Page 37: Samenlevingsopbouw bouwt met partners aan zorgnetwerken ......De netwerkcoördinator stuurt de werking en bouwt bruggen tussen de verschillende partijen. Vrijwilligers ondersteunen

MEER INFO

SAMENLEVINGSOPBOUW WEST-VLAANDEREN VZW

[email protected]

GSM: 0487 32 28 14

[email protected]

GSM: 0474/91.97.01 TEL: 050/39.37.71

Programmaverantwoordelijke maatschappelijke dienstverlening en arbeid

Cera cvba

[email protected]

TEL: 016/27 96 84

Programmacoördinator maatschappelijke dienstverlening

www.ontknoop.be

www.samenlevingsopbouwwvl.be