Samen onderweg naar morgen!

Click here to load reader

download Samen onderweg naar morgen!

of 16

 • date post

  10-Feb-2016
 • Category

  Documents

 • view

  41
 • download

  1

Embed Size (px)

description

Samen onderweg naar morgen!. Kenniskring mentoring 7 december 2009. Variya leeft!. Monitor Mentoring Overijssel. 4 ROC’s Minstens 350 koppelingen - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Samen onderweg naar morgen!

 • Variya leeft!Samen onderweg naar morgen!Kenniskring mentoring7 december 2009

 • Monitor Mentoring Overijssel4 ROCsMinstens 350 koppelingenKwalitatief en kwantitatief onderzoekN = 65 experimentele groep (met mentor)N = 65 controlegroep (zonder mentor) Nul- en eindmeting Variya leeft!

 • Kwalitatief onderzoekMentees: Mentoring helpt echtMentoren: Anderen helpen met hobbels op de wegProjectleiders: Mentoring brengt onderwijs in het hart van de samenleving

  Kortom: win-win situatie

  Variya leeft!

 • Kwantitatief onderzoekSpijbelen: moeilijk iets over te zeggenSchooluitval: verhoudingsgewijs weinig vroegtijdig schoolverlaten en meer doorstroom van mentees binnen ROCs

  Motivatie: mentees erg gemotiveerdZelfbeeld: significante inhaalslag van mentees wat betreft toekomstperspectief

  Variya leeft!

 • Discussie / ConclusieGemeenschappelijke verantwoordelijkheid en langdurige commitment: vrijwillig maar niet vrijblijvend

  Positief effect, maar meer onderzoek nodig (ervaren versus meten) (significante effecten vinden)

  Er is meerwaarde voor alle betrokkenen!

  Variya leeft!

 • Enkele aanbevelingen

  Signaleer vroegtijdigMeet en weet Gebruik de eigen krachtToon met trots Match gericht (Nb: onderzoek Movisie)

  Variya leeft!

 • Variya leeft!Samen onderweg naar morgen!INTERMEZZO: reactie Dr. M. Kuijpers op onderzoeksrapport Onderweg naar Morgen

 • Vrijwillige coaching in de jeugdzorgContext beleidsvoornemen provincie OverijsselDeelnemers pilotGemeenschappelijk (concept)kaderMakelende organisaties vrijwilligersAansluiting bij leefgebiedenBrug talentontwikkeling Variya leeft!

 • Variya leeft!BeleidscontextAanvulling bieden op de professionele zorgstructuurInstroom beperken, doorstroom, uitstroom kwalitatief versterkenEigen kracht benuttenEn gezin, n planNazorg borgen

 • Variya leeft!Deelnemers pilotZorgaanbieders, zowel met regionale als nationale taakstelling.Bureau JeugdzorgMakelende organisatiesEigen kracht CentralesGemeentenMaatschappelijke organisaties

 • Variya leeft!Gemeenschappelijk kaderMentoring Overijssel: samenwerkingsproject.

  Model voor coaching in de jeugdzorg?

 • Variya leeft!Wie/waar werving, selectie, training, koppeling en begeleiding van de vrijwillige coaches?

 • Mix vindplaats en vraagstellingOnderwijs (ROCs): startkwalificatieJongerenwerk: vrijetijdsbestedingRMC: toeleiding school/ werkZATs, SCW: bouwen soc. netwerk

  Variya leeft!

 • Variya leeft!Samen nazorgJongere in beeld

 • Visie zorgorganisatie\De jongere die uitstroomtuit de jeugdzorgEKcToekomstplanMakelendeorganisatiesMaatschappelijkeOrganisaties/CJGJongerenloketJongerenwerkCult.orgSportorg. enz.GemeenschappelijkkaderEigen profileringgemeentenInterneVrijw.CoachExt.Vrijw.Coach

  Nazorg

  Zelfstandig maatschappelijk participerenVrijwillige coaching in de jeugdzorg

 • Samen onderweg naar morgen! Variya leeft!Met een steuntje in de rug