Rrl hoofdstuk 9.b

download Rrl hoofdstuk 9.b

If you can't read please download the document

 • date post

  14-Dec-2014
 • Category

  Documents

 • view

  914
 • download

  1

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Rrl hoofdstuk 9.b

 • 1. Kimberly knikt en staat op. Ik heb iets gevonden watLevi liever geheim had willen houden. zegt ze. Ikvermoed namelijk dat Levi afstamt van een oudemagir. zegt ze. En deze magir was niet zomaariemand.

2. Kimberly zucht. De magir had wel deonsterfelijkheid in zijn bloed en een klein deel hiervanheeft hij doorgegeven aan zijn kinderen die het weerdoorgeven aan zijn kinderen. Het zit in hun DNA. Datis waar we Levi mee kunnen pakken. zegt ze. Wehebben zijn DNA of dat van zijn kinderen nodig. Daarga jij voor zorgen. 3. Isa lacht ook terwijl ze terugdenkt aan die dag en kijkthem aan. Ik geloof dat ik ook verliefd ben op jou. zegtze stralend en ze staat op van het bed zodat ze hemrecht aan kan kijken. Ik weet het eigenlijk wel zeker.voegt ze eraan toe. 4. Dit wilde ik je nog laten zien. zegt Maria terwijl zeeen flyer aan Jasper geeft. Het is een nieuwe club diedeze week in de stad geopend wordt. We moeten erecht naar toe. zegt ze. 5. Echt waar Lucas, dat met Isa heeft goed uitgepakt,maar dat kan ook gewoon geluk zijn. Als ik jou nusuccesvol aan een vriendin help, dan weet iedereen dathet serieus is en voor ik het weet kan ik iedereen gaankoppelen. probeert Manon nogmaals. 6. Haar mondhoeken krullen om als ze zijn stem weerhoort. Hallo Leo, je spreekt Tara De Bateau. zegt ze.Ja, dat is zeker lang geleden. ze grijnst kort terwijl zeterugdenkt aan hun laatste telefoongesprek. Leo, ikheb je hulp weer nodig. valt ze maar meteen met dedeur in huis. 7. En wees maar niet bang, je wordt er rijkelijk voorbeloont. zegt ze snel en ze wacht kort op hetantwoord. Tevreden met het antwoord begint ze tegrijnzen. Ik wist wel dat ik op je kon rekenen, Leo,maar ik waarschuw je. Dit wordt geen makkelijkeopdracht. Ze wacht even. Ik wil dat je op zoek gaatnaar iemand die niet bestaat. 8. Ik weet dat ik bij jou bij de goede persoon ben. Jijgeeft net zo veel om Tara als ik doe. Sinds ze terug isvan de universiteit is Tara zichzelf niet meer en naarmij luistert ze niet. Ik weet dat jij me kunt helpen.zegt Armand als hij stil blijft en hij de emotie vanGabril niet kan zien. 9. Goed. zegt Lucas. Stel dat ik, hypothetisch gezien,verliefd zou zijn op een meisje, maar dat meisje heeftdat niet door of ze is verliefd op iemand anders. zegthij. Stel dat dat het geval is, wat zou jij mij danaanraden om te doen? 10. Manon begint te grijnzen. Dus het is waar? vraagt ze,maar als ze de doordringende blik van Lucas ziet is zeeven stil en denkt na. Ok, dit is wat ik, hypothetischgezien, zou aanraden: maak haar jaloers, dat werktaltijd. Als ze denkt dat je een vriendin hebt, ziet zevanzelf in wat ze voor je voelt. 11. Isa staat op van het bed. Dat kan me niets schelen. Ikwil dat je vertelt dat je vanavond weg gaat en als je datniet doet, dan zal ik het doen. zegt ze vastbesloten. Ikmeen het Jasper. Ze loopt de kamer uit en laat Jasperachter die binnensmonds vloekt. 12. Voor Isa nog een opmerking kan maken, wordt Jasperal gered door Nadine. Ik heb ook iets te vertellen. zegtze. Ik heb ook een vriendje, net als Isa. Lex en ik zijnook vriendje en vriendinnetje. Ze vertelt het vol trots. 13. Levi kijkt even zwijgend naar de grond. Het is gewoonte gevaarlijk, Jasper. zegt hij dan. Je weet niet wat jezo laat nog tegen komt. Ik wil niet dat je iets overkomtdus daarom heb ik liever dat je vanavond thuis bent. 14. Jasper slaat gergerd zijn armen over elkaar en kijktzijn vader boos aan. En dat moet ik geloven? vraagthij. Als je niets beters kunt bedenken, waarom laat jeme dan niet gewoon gaan? Je doet dit alleen maar ommij te pesten. moppert hij. 15. Levi knikt nogmaals goedkeurend. Ik ben blij dat jedat zegt, maar mijn waarschuwing blijft gelden. Ik wilniet dat je Isa pijn doet, op wat voor manier dan ook.Laurens knikt. Natuurlijk, dat snap ik. 16. Samantha komt zachtjes achter hem staan. Laat hemmaar lekker slapen. zegt ze. Ooit zal hij hetbegrijpen. fluistert ze terwijl ze hem zachtjes meetrektnaar de gang en de deur sluit. 17. Zodra hij de voordeur zachtjes gesloten heeft beginthij sneller, maar toch nog steeds op zijn tenen, telopen. Hij wil zo snel mogelijk weg en hij kijkt nietmeer om zich heen. Iets wat hij misschien wel hadmoeten doen. 18. Wat is dat daar? vraagt ze en Jasper draait verbaasdom. Razendsnel vliegen de vingers van Tara naar hethoofd van Jasper en ze trekt aan een haar. Zecontroleert of de wortel eraan zit en stopt het in haarzak voordat Jasper weer om kan draaien. 19. Er is nog wel iets waar ik aan kan wennen. fluistertMaria in zijn oor en Jasper kijkt verbaasd op. Mariagrijnst en haar mond beweegt langzaam naar de mondvan Jasper totdat hun lippen elkaar heel zacht envoorzichtig raken. 20. Stijn drukt gergerd zijn wekker uit en draait zich nogeens om in zijn bed. Nog heel even. mompelt hij,maar hij heeft weinig geluk, want de deur van zijnslaapkamer vliegt open en Nadien wandelt naarbinnen. 21. Kom op, broertje! Wakker worden! roept ze terwijl zeStijn heen en weer schudt. Nog steeds wat slaperiggaat Stijn op de rand van zijn bed zitten. Wat is er?vraagt hij met een diepe zucht. 22. Nadine negeert de stemming van haar broertje, wantzelf is ze veel te vrolijk om het op te merken. Je moetopstaan! Vandaag is het een grote dag. Dat weet jetoch wel? Vandaag worden we tieners. zegt ze blij. 23. Stijn lacht. Dat weet ik toch. zegt hij. Maar daar hoefje me toch niet zo vroeg voor wakker te maken? Ikmag toch wel uitslapen vandaag, het is immers mijnverjaardag. legt hij uit. 24. Het kwaad is nu al geschied en Stijn kan niets andersdoen dan zich aankleden en zijn zus mee naar benedenvolgen. Samen rennen ze naar beneden en ze vindenhun vader in de keuken. Goedemorgen, feestvarkens.zegt Levi. Ik maak pannenkoeken voor het ontbijt. Ikdenk dat jullie dat niet erg vinden. zegt hij terwijl hijin de kom roert. 25. Nadine stuitert enthousiast heen en weer.Pannenkoeken? Nee hoor, daar hebben we geenproblemen mee. zegt ze en Stijn voegt daar nog aantoe. We willen elke dag wel pannenkoeken eten! 26. Voordat Levi daarop in kan gaan, komen Isa enManon de keuken in en ze feliciteren hun jongstebroertje en zusje. We mogen pannenkoeken eten vanpapa! 27. Als Levi alle pannenkoeken heeft gebakken, neemtiedereen plaats aan tafel en dan hoeven ze alleen nogmaar te wachten op Jasper. Uiteindelijk komt hij nogsteeds uitgeput, maar toch met een lach op zijn gezichtbeneden. 28. Eindelijk kunnen Nadine en Stijn aanvallen op hunpannenkoeken en dat doen ze dan ook graag. Leviwerpt kort een blik op zijn oudste zoon om zichzelfervan te verzekeren dat het allemaal weer goed is enwendt zich dan weer tot de tweeling die graag in debelangstelling staan. 29. Als ik deze pannenkoeken op heb en als ik uit schoolterug kom, ga ik heel veel taart eten. zegt Nadine enze neemt snel nog een hap van haar ontbijt. En danmag ik vanavond de kaarsjes uitblazen, toch? 30. Stijn die net zo enthousiast is als zijn zusje, maar datminder uitbundig laat merken, geniet ook van zijnpannenkoeken. Komt Laurens eigenlijk ook voor onzeverjaardag? vraagt hij. 31. Isa schudt haar hoofd. Zijn broertje en zusje groeienvandaag ook op dus hij komt later misschien nog. legtze uit. Nu pas wordt Jasper een beetje wakker. Washet nog gezellig met Laurens gisterenavond? vraagthij. 32. Nadine en Stijn knikken allebei heel enthousiastterwijl ze verder eten. Ook Levi voelt een kleine lachop zijn gezicht als hij eraan terugdenkt. Wat heb jijgisteren eigenlijk nog gedaan? Je was al in slaap toenwij naar bed gingen? 33. Jasper haalt onverschillig zijn schouders op. Nietzoveel eigenlijk. Ik heb mijn wiskundehuiswerk nogeens doorgekeken en toen ben ik gaan slapen. Sorryvan mijn reactie gisteren, het was een beetjeoverdreven misschien. 34. Voor Levi nog iets kan zeggen, horen ze een wel heelbekende toeter. Nadine springt meteen op van haarstoel. Tot vanmiddag! roept ze. Stijn die nog niet zoactief is in de ochtend staat ook op en loopt samen metzijn oudere broer en zussen naar de schoolbus. 35. Als alle kinderen het huis uit gelopen of gestormd zijn,blijven Levi en Samantha samen achter met 7 zo goedals lege bordjes. Een tijdlang blijft de stilte tussen heninhangen terwijl ze allebei nadenken. 36. Ze worden zo snel groot, vind je niet? zegt Samanthaom de stilte te verbreken. Het lijkt wel gisteren dat zegeboren werden en nu worden Nadine en Stijn ook altieners. zegt ze. 37. Levi knikt. Dat worden ze zeker. zegt hij. Hoe vond jetrouwens dat Jasper vanochtend reageerde? Het leekwel alsof hij alles van gisterenavond alweer vergetenwas. merkt Levi bedenkelijk op. 38. Samantha haalt haar schouders op. Dat zal wel bij deleeftijd horen. Het zijn tieners en zo waren wij vroegerwaarschijnlijk ook. zegt ze met een goed gevoelterugdenkt aan haar tijd als tiener. 39. Levi knikt langzaam terwijl hij over de woorden nadenkt. Dat zal het wel zijn. zegt hij. Toch hoop ik datwe het ze snel kunnen vertellen zodat ik niet meertegen Jasper hoef te liegen als hij s avonds weg wil. 40. Samantha knikt en ze krijgt meteen een zorgelijke blikin haar ogen. Wil je het ze meteen vertellen of wil jeliever nog even wachten? vraagt ze. We zouden hetvanavond al kunnen vertellen. 41. Levi schudt zijn hoofd. Ik zou het ze heel graag willenvertellen, maar ik weet uit eigen ervaring hoe het voeltom dit te horen. Ik wil ze graag nog iets langer eenontspannen jeugd geven. Nadine en Stijn groeienimmers vanavond pas op. legt hij uit. 42. Maar wanneer wil je het ze dan vertellen? We kunnenhet moeilijk uit blijven stellen totdat ze allemaal opzichzelf wonen. Ze moeten toch meer weten over hunafkomst. merkt Samantha op. 43. Levi knikt en denkt even na. Laten we nog een halfjaartje wachten. Dan zijn Nadine en Stijn ook weer watouder en dan is Isa nog net niet naar de universiteit.Zoveel tijd kunnen we ze toch nog wel geven. 44. Samantha overdenkt kort het voorstel en knikt dan. Ikdenk dat ik daar wel mee kan leven. Hoeveel kan er nuin een half jaar gebeuren? zegt ze en