R. Neyt – VLA-symposium – Mercator aangekaart – 28/04/2012

of 11 /11
R. Neyt – VLA-symposium – Mercator aangekaart – 28/04/2012 Mr, dat hebben we niet gezien in het S.O ! Kaartvaardigheden die aardrijkskundige competenties vergroten

Embed Size (px)

description

Mr , dat hebben we niet gezien in het S.O !. Kaartvaardigheden die aardrijkskundige competenties vergroten. R. Neyt – VLA-symposium – Mercator aangekaart – 28/04/2012. Welk deel van het landschap is zichtbaar vanuit een bepaald standpunt (op kaart)? – Line of sight (LOS). - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of R. Neyt – VLA-symposium – Mercator aangekaart – 28/04/2012

Page 1: R. Neyt – VLA-symposium – Mercator aangekaart – 28/04/2012

R. Neyt – VLA-symposium – Mercator aangekaart – 28/04/2012

Mr, dat hebben we niet gezien in het S.O !

Kaartvaardigheden die aardrijkskundige

competenties vergroten

Page 2: R. Neyt – VLA-symposium – Mercator aangekaart – 28/04/2012

Welk deel van het landschap is zichtbaar vanuit een bepaald standpunt (op kaart)? – Line of sight (LOS)

Hoe dik is een gesteentelaag weergegeven op een geologische kaart ? Helling en strekking van lagen.

Waar is ons standpunt (op kaart) met kaart en kompas?- Kruispeiling

R. Neyt – VLA-symposium – Mercator aangekaart – 28/04/2012

Page 3: R. Neyt – VLA-symposium – Mercator aangekaart – 28/04/2012

Leerplandoelen in competentiedoelen vertalen.

Voorbeelden

Eerste graadET 2 kaarten en plattegronden lezen door gebruik te maken van legende, schaal en oriëntatie.

Via een reliëfdoorsnede op een hoogtelijnenkaart nagaan welke delen van de doorsnede zichtbaar zijn vanaf een bepaald standpunt.

Derde graad ET 18 een standplaats op aarde bepalen door middel van beschikbare, hedendaagse technieken en methodes. Met kompasmeting naar twee herkenningspunten in het landschap de standplaats bepalen.ET 24 vereenvoudigde geologische kaarten (en bodemkaarten) lezen. Op een geologische kaart en helling en de strekking van de gesteentelagen bepalen om een verband te zoeken met de structurele reliëfvormen.

R. Neyt – VLA-symposium – Mercator aangekaart – 28/04/2012

Page 4: R. Neyt – VLA-symposium – Mercator aangekaart – 28/04/2012

Hoogtes en hoogtezones aflezen aan de hand van kleuren en hoogtepunten lukt goed bij de meeste leerlingen. Het werken met hoogtelijnen is echter voor veel leerlingen te moeilijk.

Minstens een kwart van de leerlingen kan zich moeilijk oriënteren op kaarten, plannen of schema’s.Daarbij valt onder andere op dat nogal wat leerlingen het oosten en het westen verwarren en niet kunnen werken met een noordpijl. In lijn met het algemene verschil tussen de eerste en de tweede peiling voor deze toets worden opgaven over oriëntatie die ook in 2004 werden afgenomen, nu duidelijk minder goed opgelost

Uit het rapport: tweede peiling informatieverwerving en –verwerkingin de eerste graad secundair onderwijs (A-stroom)

Hoe hoog ligt het punt B dat aangeduid is met een *?

36%

Page 5: R. Neyt – VLA-symposium – Mercator aangekaart – 28/04/2012

Robert

Jozef

Geert

Jozef

Annemie

Annie

Geert

Annemie

Line of sight Kruispeiling Helling en strekking

R. Neyt – VLA-symposium – Mercator aangekaart – 28/04/2012

33%

22%

6%

37%

= keuze lln

Page 6: R. Neyt – VLA-symposium – Mercator aangekaart – 28/04/2012

Bron SRTMhttp://dds.cr.usgs.gov/srtm/version1/Eurasia/

Bron 3dem:http://freegeographytools.com/2009/3dem-website-is-gone-but-3dem-still-available-here

Line of sight Kruispeiling Helling en strekking

Reliëfkaart opgemaakt met3dem en SRTM-data

R. Neyt – VLA-symposium – Mercator aangekaart – 28/04/2012

Page 7: R. Neyt – VLA-symposium – Mercator aangekaart – 28/04/2012

Line of sight

Line of sight Kruispeiling Helling en strekking

R. Neyt – VLA-symposium – Mercator aangekaart – 28/04/2012

Horizon: is het horizontale vlak in het tafereel op ooghoogte van de waarnemer. Antrop, M., 2007. Perspectieven op het landschap. Gent, Academie Press.

Vergelijk met de begripsinvulling in de eerste graad:

horizon: scheiding aan de gezichtseinder waar de lucht en de aarde elkaar lijken te raken. (Geogenie 1, Uitgeverij De Boeck)

horizon: verste lijn van het grondoppervlak die we kunnen zien (Zenit 1, Uitgeverij Pelckmans).

Page 8: R. Neyt – VLA-symposium – Mercator aangekaart – 28/04/2012

Line of sight Kruispeiling Helling en strekking

D =√ 0,002(2x6378 + 0,002) = √0,002x(12756,0002) = √25,512004 = 5,050 km

R. Neyt – VLA-symposium – Mercator aangekaart – 28/04/2012

Page 9: R. Neyt – VLA-symposium – Mercator aangekaart – 28/04/2012

http://www.heywhatsthat.com/

Line of sight Kruispeiling Helling en strekking

R. Neyt – VLA-symposium – Mercator aangekaart – 28/04/2012

Visibility cloak vanuit Sint-Niklaas

Page 10: R. Neyt – VLA-symposium – Mercator aangekaart – 28/04/2012

Line of sight Kruispeiling Helling en strekking

Zichtbaarheidsklok op het belfort van Brugge

R. Neyt – VLA-symposium – Mercator aangekaart – 28/04/2012

Page 11: R. Neyt – VLA-symposium – Mercator aangekaart – 28/04/2012

Line of sight Kruispeiling Helling en strekking

R. Neyt – VLA-symposium – Mercator aangekaart – 28/04/2012