Psd - Programma Structuur Diagram

of 17 /17
PSD Basisstructuren programmeren

description

Presentatie over programmeren met PSD

Transcript of Psd - Programma Structuur Diagram

Page 1: Psd - Programma Structuur Diagram

PSD Basisstructuren

programmeren

Page 2: Psd - Programma Structuur Diagram

De basisstructuren van het PSD

Opeenvolging Keuze Herhaling

Eerst dit...

Dan dat... Voorwaarde

NeeJa

Zolang voorwaarde

Page 3: Psd - Programma Structuur Diagram

Opeenvolging / sequentie

Eerst dit...

Dan dat...

Vervolgens dat...

Page 4: Psd - Programma Structuur Diagram

De Programmeer-opdracht

• Vraag iemand naar zijn voornaam en heet hem daarna persoonlijk welkom.

• Vraag naar zijn leeftijd.• Bereken het verschil met de leeftijd van de

informatica-docent.• Druk dit leeftijdsverschil af op het beeldscherm.

Wat is in bovenstaande tekst variabel? Met andere woorden: Welke woorden krijgen steeds een andere waarde wanneer het programma door verschillende personen wordt uitgevoerd?

Page 5: Psd - Programma Structuur Diagram

• Maak een PSD waarin de drie soorten opdrachten (lees, schrijf, wordt) duidelijk worden aangegeven.

• Geef door middel van onderstrepen aan welke de variabelen zijn.

De PSD-opdracht

Page 6: Psd - Programma Structuur Diagram

Intern geheugen

OpeenvolgingSchrijf: Hoe heet je?

Lees: voornaam

Schrijf: Welkom voornaam. Hoe oud ben je?

Lees: leeftijd

Schrijf: verschil

Jan

Jan

Jan

17

17

1720

20

Jan 17 20

verschil := 37 - leeftijd

Page 7: Psd - Programma Structuur Diagram

Programma in Pascalprogram opeenvolging; {Vraag iemand naar zijn voornaam en heet hem daarna welkom. Vraag naar zijn leeftijd en bereken het verschil met de leeftijd van de informaticadocent}

Variabelen declareren

Programma-naam + omschrijving

naam typeVar voornaam: String; leeftijd: Integer; verschil: Integer; Begin write('Wat is je voornaam? '); readln(voornaam); writeln; write('Hallo ',voornaam, '. Welkom bij de eerste programmeerles.'); writeln; write('Hoe oud ben je? '); readln(leeftijd); verschil := 37-leeftijd; write('Je bent ',verschil, ' jaar jonger dan je informaticadocent.'); readln; End.

Hoofd-programma

Page 8: Psd - Programma Structuur Diagram

Opeenvolging in de praktijk.

We gaan nu het programma laten uitvoeren in Pascal

Page 9: Psd - Programma Structuur Diagram

Keuze / selectie

Voorwaarde

NeeJa

Page 10: Psd - Programma Structuur Diagram

De Programmeer-opdracht• Vraag iemand naar zijn voornaam en heet hem daarna

persoonlijk welkom.

• Vraag hem hoeveel sigaretten hij per dag rookt.

• Als het aantal nul is druk dan af: “Houden zo!”

• Als het aantal méér dan nul is druk dan af: “Tijd om te stoppen!”

• Druk af “Tot ziens”.

Wat is in bovenstaande tekst variabel? Met andere woorden: Welke woorden krijgen steeds een andere waarde wanneer het programma door verschillende personen wordt uitgevoerd?

Page 11: Psd - Programma Structuur Diagram

Het PSD

Voorwaarde

NeeJa

Schrijf: Hoe heet je? Pim

Lees: voornaam

Schrijf: Hallo voornaam.Aantal sigaretten per dag?

PimPim5

aantal = 0

Schrijf : “Houden zo!”

Schrijf :“Tijd om te stoppen!”

Schrijf: “Tot ziens”.

Lees: aantal5

Intern geheugen

Pim 5

5

Page 12: Psd - Programma Structuur Diagram

Programma in Pascalprogram roken; {Vraag iemand naar zijn voornaam en heet hem daarna persoonlijk welkom. Vraag hem hoeveel sigaretten hij per dag rookt. Als het aantal nul is druk dan af: “Houden zo!”Als het aantal méér dan nul is druk dan af: “Tijd om te stoppen!”Druk af “Tot ziens”.}

Variabelen declareren

Programma-naam + omschrijving

naam typeVar voornaam: String; aantal: Integer;

Begin write('Wat is je voornaam? '); readln(voornaam); writeln; write('Hallo ',voornaam, '. Hoeveel sigaretten rook jij per dag? '); readln(aantal); if aantal = 0 then write(’Houden zo!') else write(‘Tijd om te stoppen’); writeln; write(‘Tot ziens’); readln; End.

Hoofd-programma

Page 13: Psd - Programma Structuur Diagram

Keuze / selectie in de praktijk.

We gaan nu het programma “Roken” laten uitvoeren in Pascal

Page 14: Psd - Programma Structuur Diagram

Herhaling / repetitie / iteratie

Zolang voorwaarde

Page 15: Psd - Programma Structuur Diagram

De Programmeer-opdracht

• Laat een programma de getallen 10 tot en met 0 op het beeldscherm afdrukken.

Wat is in bovenstaande tekst variabel? Met andere woorden: Welke woorden krijgen steeds een andere waarde wanneer het programma door verschillende personen wordt uitgevoerd?

Page 16: Psd - Programma Structuur Diagram

Het PSD

Intern geheugen

Zolang voorwaarde

getal := 1010

getal >= 0

Schrijf: getal

getal := getal - 1

Schrijf: We have a liftoff...

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

Page 17: Psd - Programma Structuur Diagram

Programma in PascalProgram countdown;{Laat een programma de getallen 10 tot en met 0 op het beeldscherm afdrukken.}

Variabelen declareren

Programma-naam + omschrijving

naam typeVar getal: Integer;

Begin getal := 10; while getal >= 0 do begin writeln(getal); getal := getal-1; end; writeln(‘We have a liftoff…’); readln; End.

Hoofd-programma

Zolang voorwaarde