Project Veilige Publieke Taak ZWN 2011-2013

Click here to load reader

 • date post

  01-Feb-2016
 • Category

  Documents

 • view

  33
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Project Veilige Publieke Taak ZWN 2011-2013. `NEE`tegen agressie en geweld. 2011 : 5 Ketenintensiveringsregio`s : Voorhoede werkgevers 2012 : Olievlekwerking `Join the club VPT `tafels 2013 : Speerpunt Veiligheidscollege. Landelijk programma BZK 2007 – 2011, verlengd tot 2017 - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Project Veilige Publieke Taak ZWN 2011-2013

 • Project Veilige Publieke Taak ZWN2011-2013`NEE`tegen agressie en geweld

 • 2011: 5 Ketenintensiveringsregio`s : Voorhoede werkgevers2012: Olievlekwerking `Join the club VPT `tafels2013: Speerpunt Veiligheidscollege

 • Waar hebben we het over? Landelijk Landelijk programma BZK 2007 2011, verlengd tot 2017Vermindering agressie en geweld met 15% punt van 66% naar 51%Tussenstand 2011: 59%Goed wordt beterSlecht wordt slechter

  8 VPTmaatregelen als basis voor effectief beleid:

  `

 • Doelstellingen regionaal 2011 2013:verbinden en verdiepen( streefpercentage vermindering agressie en geweld ( nog) niet reel door ontbreken betrouwbare cijfers)

  Verbetering van kennis en bewustwording deelnemende partijen

  Gerichte daderaanpak en goede ondersteuning aan slachtoffers. Meer aangiftes en verhoogde aangiftebereidheid

  Eenduidige en gerichte communicatie

 • Opbrengsten Regionaal 2013

  Olievlekwerking:Van 12 naar ruim 90 ondertekenaars convenant VPT!

 • Opbrengsten Regionaal 2013

  Uitkomsten 2- meting VPT monitor `Voorhoede werkgevers: vooruitgang 8 VPT maatregelen. Cijfers steeds betrouwbaarder.0-metingen van VPT tafels Zeeland en Tilburg: registratie,schadeverhaal en continuteit trainingen kwetsbaar.ELA afspraken geoperationaliseerdVPT/GTPA casemanagers Politie en portefeuillehouder OM. Herkenbaar gezicht voor werkgevers.Vanaf 1 juli 2011 centrale registratie aangiftes politieregio Zeeland-West Brabant

 • Opbrengsten Regionaal 2013Per district ( muv Baronie) `Join the club VPT`tafels.Kruisbestuiving en warme contacten: ambassadeursnamen op site contacten met Halt, Arbeidsinspectie, BZK, en Evpt Voorbeeldfunctie andere VPT regio`s Plaats binnen onderwerp Geweld, speerpunt Veiligheidscollege. Afsluiting eindsymposium `Zonder gezag geen Veilige Publieke Taak?!

  -

  Kwetsbaar blijven: registratie/aangifte/schadeverhaal

 • Aangiftes Zeeland-West Brabant2013 t/m 21 november: 526VPT: 262GTPA: 264 150 personen met lichamelijk letsel.36 getuigen gehoord onder nummer en 6 x aangifte onder nummer (getuigen onder nummer is een nieuwe variant op het doen van aangifte) 2012: 668- VPT 307- GTPA 361170 personen met lichamelijk letsel.

 • Behartenswaardige beschouwingen 2011- 2013Geen magic bulletsHeldere eenduidige normtoepassing cruciaalHet is nooit af! Vertrouwen = basisvoorwaarde. Doen wat je zegt.Schep rele verwachtingenKlant is altijd Koning? of.Goed Product en fatsoensregels?. Integraliteit: vanzelfsprekende verankering in totaalbeleid ( grensoverschrijdend gedrag)

 • Behartenswaardige beschouwingen 2011- 2013Borging: aandacht voor warme en koude kant!Verbinding tussen bestuurlijk niveau en handelingsniveau cruciaal!Netwerken: hou het klein en herkenbaar.Aandacht voor agressie en geweld openbaar bestuur blijft achter.Niet alleen de focus op gemeenteland en daaraan verwante structuren!

 • 2014 e.v. Borging aandacht VPT Zeeland-West Brabant ?

  - Continuering ! Join the club VPT` tafels?Randvoorwaarde: bestuurlijke en ambtelijke betrokkenheid en tijd. Kwetsbaar Veiligheidscollege: onderdeel thema Geweld.Randvoorwaarde: bestuurlijke en ambtelijke betrokkenheid en tijd. Stuurinformatie OM en Politie. Cordinatie door `VPT gezicht`Kwetsbaar.

 • 2014 e.v. Borging aandacht VPT Zeeland-West Brabant ?

  Continuering Netwerk `Voorhoede werkgevers`Randvoorwaarde: afspraken over wie/wat/wanneer. Afspraken voor 2014 zijn gemaakt.Programma VPT BZK: halfjaarlijks bevragen regio op voortgang VPT.Randvoorwaarde: afspraken over wie/wanneer/hoe.

 • Instrumenten 2014Regio site met projectuitkomsten en namen ambassadeurs en `gouden eieren` www.veiligepublieketaakzwn.nl Site blijft in de lucht in 2014. Wordt echter niet meer geactualiseerd.Set filmpjes met handvatten aanpak ( januari 2012)Link naar landelijk programma VPT en Expertisecentrum met nuttige factsheetsEindrapportages met 2- meting regiomonitor

 • Project Veilige Publieke Taak ZWN`NEE`tegen agressie en geweld

  Ketenintensivering: verbeterde samenwerking tussen werkgevers- politie- en OM. Operationalisering Eenduidige landelijke Afspraken ( ELA) tussen politie en OM vormen daarbij een belangrijke basis.

  2011: Midden en West Brabant deelnemer aan pilot. Deelnemers:VeoliaZiekenhuis Lievensberg en AmphiaGGN Deurwaarders en Belastingdienst ZuidWestVeiligheidsregioPolitie en OM- gemeente Tilburg, Breda, Roosendaal en Bergen op Zoom2011: Zeeland deelnemers aan pilot:Deelnemers:EmergisSociale Dienst Walcheren JeugdzorgConnexxionDelta SecurityOM en Politie

  2012: Samenwerking Zeeland en Midden en West Brabant: olievlekwerking.

  *Landelijk onderzoek ( 2jaarlijks herhaald): percepties van de medewerkers VPT, geen feiten.Doelstelling 25% vermindering: het blijkt dat 25% van de agressie- en geweldsincidenten direct benvloedbaar is door maatregelen op individueel/werk/organisatieniveau. 75% heeft met andere factoren te maken, zoals sociaal maatschappelijke ontwikkelingen.

  De 8 VPT maatregelen zijn:Duidelijke normstelling- melden- registreren- training en scholing- reactie naar de dader- aangifte doen- schade verhalen op de dader- nazorg

  Goed wordt beter:Intern gerichte maatregelen: weten wat te doen, steun leidinggevenden, meldingenSlecht wordt slechter:Extern gerichte maatregelen: registratie, aangifte, schadeverhaal.

  *Uitkomsten 1- meting MW Brabant corresponderen met landelijk onderzoek.

  2e halfjaar 2011: 119 VPT aangiftes/ 196 GTPA aangiftes/totaal 315. 2012: 307 VPT aangiftes/361 GTPA aangiftes. Totaal: 6681e halfjaar 2012:163 VPT aangiftes/ 143 GTPA aangiftes

  Managementrapportage GTPA ( geweld tegen politie ambtenaren) en VPT kan, indien gewenst, verder omgevormd worden tot relevante stuurinformatie voor bv de districtelijke overleggen en het Veiligheidscollege. Meer gegevens beschikbaar, GTPA is onderverdeeld naar districten, VPT naar plaats. *Uitkomsten 1- meting MW Brabant corresponderen met landelijk onderzoek.

  2e halfjaar 2011: 119 VPT aangiftes/ 196 GTPA aangiftes/totaal 315. 2012: 307 VPT aangiftes/361 GTPA aangiftes. Totaal: 6681e halfjaar 2012:163 VPT aangiftes/ 143 GTPA aangiftes

  Managementrapportage GTPA ( geweld tegen politie ambtenaren) en VPT kan, indien gewenst, verder omgevormd worden tot relevante stuurinformatie voor bv de districtelijke overleggen en het Veiligheidscollege. Meer gegevens beschikbaar, GTPA is onderverdeeld naar districten, VPT naar plaats. *Uitkomsten 1- meting MW Brabant corresponderen met landelijk onderzoek.

  2e halfjaar 2011: 119 VPT aangiftes/ 196 GTPA aangiftes/totaal 315. 2012: 307 VPT aangiftes/361 GTPA aangiftes. Totaal: 6681e halfjaar 2012:163 VPT aangiftes/ 143 GTPA aangiftes

  Managementrapportage GTPA ( geweld tegen politie ambtenaren) en VPT kan, indien gewenst, verder omgevormd worden tot relevante stuurinformatie voor bv de districtelijke overleggen en het Veiligheidscollege. Meer gegevens beschikbaar, GTPA is onderverdeeld naar districten, VPT naar plaats. ***