Project Veilige Publieke Taak ZWN 2011-2013

of 14 /14
Project Veilige Publieke Taak ZWN 2011-2013 `NEE`tegen agressie en geweld

description

Project Veilige Publieke Taak ZWN 2011-2013. `NEE`tegen agressie en geweld. 2011 : 5 Ketenintensiveringsregio`s : Voorhoede werkgevers 2012 : Olievlekwerking `Join the club VPT `tafels 2013 : Speerpunt Veiligheidscollege. Landelijk programma BZK 2007 – 2011, verlengd tot 2017 - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Project Veilige Publieke Taak ZWN 2011-2013

Page 1: Project Veilige Publieke Taak ZWN 2011-2013

Project Veilige Publieke Taak ZWN2011-2013

`NEE`tegen agressie en geweld

Page 2: Project Veilige Publieke Taak ZWN 2011-2013

2011: 5 Ketenintensiveringsregio`s : Voorhoede werkgevers2012: Olievlekwerking `Join the club VPT `tafels2013: Speerpunt Veiligheidscollege

Page 3: Project Veilige Publieke Taak ZWN 2011-2013

Waar hebben we het over? Landelijk

Landelijk programma BZK 2007 – 2011, verlengd tot 2017

Vermindering agressie en geweld met 15% punt van 66% naar 51%

Tussenstand 2011: 59%

Goed wordt beter

Slecht wordt slechter

8 VPTmaatregelen als basis voor effectief beleid:

`

Page 4: Project Veilige Publieke Taak ZWN 2011-2013

Doelstellingen regionaal 2011 – 2013:verbinden en verdiepen

( streefpercentage vermindering agressie en geweld ( nog) niet reëel door ontbreken betrouwbare cijfers)

• Verbetering van kennis en bewustwording deelnemende partijen

• Gerichte daderaanpak en goede ondersteuning aan slachtoffers. Meer aangiftes en verhoogde aangiftebereidheid

Eenduidige en gerichte communicatie

Page 5: Project Veilige Publieke Taak ZWN 2011-2013

Opbrengsten Regionaal 2013

Olievlekwerking:

Van 12 naar ruim 90 ondertekenaars convenant VPT!

Page 6: Project Veilige Publieke Taak ZWN 2011-2013

Opbrengsten Regionaal 2013

Uitkomsten 2- meting VPT monitor `Voorhoede werkgevers: vooruitgang 8 VPT maatregelen. Cijfers steeds betrouwbaarder.

0-metingen van VPT tafels Zeeland en Tilburg: registratie,schadeverhaal en continuïteit trainingen kwetsbaar.

ELA afspraken geoperationaliseerd

VPT/GTPA casemanagers Politie en portefeuillehouder OM. Herkenbaar gezicht voor werkgevers.

Vanaf 1 juli 2011 centrale registratie aangiftes politieregio Zeeland-West Brabant

Page 7: Project Veilige Publieke Taak ZWN 2011-2013

Opbrengsten Regionaal 2013

Per district ( muv Baronie) `Join the club VPT`tafels.

Kruisbestuiving en warme contacten:

• ambassadeursnamen op site

• contacten met Halt, Arbeidsinspectie, BZK, en Evpt

Voorbeeldfunctie andere VPT regio`s

Plaats binnen onderwerp Geweld, speerpunt Veiligheidscollege.

Afsluiting eindsymposium `Zonder gezag geen Veilige Publieke Taak?!

-

Kwetsbaar blijven: registratie/aangifte/schadeverhaal

Page 8: Project Veilige Publieke Taak ZWN 2011-2013

Aangiftes Zeeland-West Brabant

2013 t/m 21 november: 526

VPT : 262       

GTPA : 264       

150 personen met lichamelijk letsel. 

36 getuigen gehoord onder nummer en 6 x aangifte onder nummer (getuigen onder nummer is een nieuwe variant op het doen van aangifte)

2012: 668- VPT 307

- GTPA 361

170 personen met lichamelijk letsel.

Page 9: Project Veilige Publieke Taak ZWN 2011-2013

Behartenswaardige beschouwingen 2011- 2013

Geen magic bullets

Heldere eenduidige normtoepassing cruciaal

Het is nooit af!

Vertrouwen = basisvoorwaarde.

Doen wat je zegt.

Schep reële verwachtingen

Klant is altijd Koning?

of….Goed Product en fatsoensregels?

. Integraliteit: vanzelfsprekende verankering in totaalbeleid ( grensoverschrijdend gedrag)

Page 10: Project Veilige Publieke Taak ZWN 2011-2013

Behartenswaardige beschouwingen 2011- 2013

• Borging: aandacht voor warme en koude kant!

• Verbinding tussen bestuurlijk niveau en handelingsniveau cruciaal!

• Netwerken: hou het klein en herkenbaar.

• Aandacht voor agressie en geweld openbaar bestuur blijft achter.

• Niet alleen de focus op gemeenteland en daaraan verwante structuren!

Page 11: Project Veilige Publieke Taak ZWN 2011-2013

2014 e.v. Borging aandacht VPT Zeeland-West Brabant ?

- Continuering ! Join the club VPT` tafels?

Randvoorwaarde: bestuurlijke en ambtelijke betrokkenheid en tijd. Kwetsbaar

- Veiligheidscollege: onderdeel thema Geweld.

Randvoorwaarde: bestuurlijke en ambtelijke betrokkenheid en tijd. Stuurinformatie OM en Politie. Coördinatie door `VPT gezicht`Kwetsbaar.

Page 12: Project Veilige Publieke Taak ZWN 2011-2013

2014 e.v. Borging aandacht VPT Zeeland-West Brabant ?

- Continuering Netwerk `Voorhoede werkgevers`

Randvoorwaarde: afspraken over wie/wat/wanneer. Afspraken voor 2014 zijn gemaakt.

- Programma VPT BZK: halfjaarlijks bevragen regio op voortgang VPT.

Randvoorwaarde: afspraken over wie/wanneer/hoe.

Page 13: Project Veilige Publieke Taak ZWN 2011-2013

Instrumenten 2014• Regio site met projectuitkomsten en namen

ambassadeurs en `gouden eieren` www.veiligepublieketaakzwn.nl

Site blijft in de lucht in 2014. Wordt echter niet meer geactualiseerd.

• Set filmpjes met handvatten aanpak

( januari 2012)

• Link naar landelijk programma VPT en Expertisecentrum met nuttige factsheets

• Eindrapportages met 2- meting regiomonitor

Page 14: Project Veilige Publieke Taak ZWN 2011-2013

Project Veilige Publieke Taak ZWN

`NEE`tegen agressie en geweld